Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 02.12.2009
Liceul Teoretic cu Profil de Arte „M. Berezovschi”
Profesor: Guţu Ecaterina
Tipul lecţiei: mixtă
Durata: 45 minute
Subiectul lecţiei: SISTEMUL DE ASISTENŢĂ.

Obiective operaţionale:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1 – Să poată căuta informaţia necesară prin parcurgerea îndrumarelor sau prin indixarea cuvintelor - cheie
Obiective afective:
- Dezvoltarea culturii logicii
- Utilizarea calculatorului pentru aprofundarea cunoştinţelor din informatică şi matematică

A. Capacităţi şi deprinderi:
Elevii trebuie să posede următoarele abilităţi:
A1 – dezvoltarea modalităţii de gîndire tehnică prin corelaţii interdisciplinare;
A2 - operarea cu limbajul specific informaticii;
A3 - planificarea şi organizarea sarcinilor pentru studierea temei noi.

B. Comunicarea:
Deprinderile de comunicare includ capacitatea elevilor de:
B1 – a prezenta informaţii şi folosi limbajul specific informaticii în enunţuri adecvate;
B2 – a lucra în echipă şi schimba informaţii în cadrul grupului

Competenţe specifice:
C1 – Cunoaşterea şi înţelegerea mecanismului de căutare a informaţiei necesare pentru parcurgerea îndrumarelor
C2 – Cunoaşterea şi înţelegerea mecanismului de afişare a conţinutului, indexului şi a textului propriu-zis.
Metode şi procedee:
 Conversaţia
 Expunerea
 Observaţia participativă
 Învăţarea prin descoperirea dirijată
 Instruirea asistată la calculator

Mijloace didactice:
 Poster
 Manualul
 Calculatorul
 Proiectorul

Bibliografie:
Informatica. Manual pentru clasa a 7-a. Autori: A. Gremalschi, L. Gremalschi, Editura Ştiinţa 2006
Bazele informaticii aplicate. Volumul III. Autori: I. Bolun, I. Covalenco, Editura ASEM 2003
Windows, Word, Excel, Access. Autori: G. Vasilachi, I. Mocanu, Editura Chişinău 1999
SCENARIUL LECŢIEI

Obiectivele Strategii Timp


Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor
operaţionale didactice (min)
Salut elevii. Stabilesc climatul favorabil pentru
desfăşurarea favorabilă a procesului de instruire.
Elevii răspund la
Motto:„Înţelepciunea vine salutul
Momentul odată cu profesorului.
2/
organizatoric învăţătura”
( H. Reflectează asupra
motoului.
De Balsac).

Pentru reactualizarea cunoştinţelor elevilor le este


Limitarea
propus să răspundă la cîteva întrebări teoretice: Elevii răspund la
Reactualizarea timpului
- Ce numim fereastră de dialog? întrebări. 6/
cunoştinţelor
- Ce este un meniu?
Activitatea
- Cîte tipuri de meniuri cunoaşteţi?
în grup.
Profesorul anunţă tema nouă:
Anunţarea temei „Sistemul de asistenţă”. Elevii notează tema
noi şi a nouă în caiete.
2/
obiectivelor Obiectivele şi tema nouă sunt afişate la tablă Citesc obiectivele
lecţiei lecţiei.

Transmiterea şi 23/
acumularea Pentru a familiariza elevii cu conţinutul temei noi Elevii privesc
cunoştinţelor O1 profesorul le propune elevilor să privească o Expunerea prezentarea,
noi prezentare elaborată în Aplicaţia Power Poit, în notează noţiunile
care sunt indicate noi în caiete.
 Parţile componente ale sistemului de
asistenţă
 Deginirea noţiunilor de :
 Conţinut
 Index
 Manual de asistenţă
 Modurile de folosire a manualului de Învăţarea
asistenţă prin
 Părţile componente ale ferestrei descoperirea
programului de asistenţă dirijată

Profesorul indică elevilor momentele la care


trebuie de atras atenţie şi informaţiile ce trebuie
notate în caiete. Instruirea Exempele propuse
Explică exemplele prezentate. asistată la sunt notate în
calculator caiete

Profesorul explică elevilor cum trebuie afişate


meniurile de asistenţă în diferite aplicaţii

Fixarea noilor O1 Observaţia Elevii lucrează la 10/


cunoştinţe şi Pentru fixarea cunoştinţelor profesorul propune participativă calculator, fiind
realizarea elevilor o lucrare ce presupune afişarea coordonaţi de
feedbakului meniurilor de asistenţă în diferite aplicaţii. profesor.

Instruirea
După ce au fost explicate sarcinile lucrării, asistată la Elevii efectuiază
profesorul coordonează lucrul elevilor, intervenid calculator lucrarea practică
cu explicaţii sau demonstrări în caz de necesitate. propusă.

După finisarea lucrării practice profesorul Elevii dau


răspunsuri la
adresează careva întrebări elevilor pentru
întrebările puse de
sistematizarea cunoştinţelor, realizînd astfel
profesor şi totodată
evaluarea formativă.
Conversaţia adresează
Profesorul face totalurile lecţiei. Notează elevii
întrebările lor dacă
ceva nu a fost clar.
Profesorul anunţă tema pentru acasă „Sistemul de
asistenţă.” Elevii noteză tema
Coş de lucru
§3.7. pag.36 pentru acasă în 2/
pentru acasă
Le mulţumeşte elevilor pentru lecţie şi le urează o agende.
zi bună.