Sunteți pe pagina 1din 9

RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE

Reprezentativitatea României în sistemul instituțional


European

Studenta:
Larisa Tudor
Reprezentativitatea României în sistemul instituțional
European

Astăzi, Uniunea Europeană, se prezintă în esenţă ca o organizaţie internaţională de


integrare supranaţională cu un sistem de instituţii proprii, bine structurat.
În cadrul Uniunii Europene(U.E.) există un organ reprezentativ al cetăţenilor europeni -
Parlamentul European, un organ reprezentativ al autorităţilor guvernamentale - Consiliul, precum
şi un organ supranaţional, ai cărui membri sunt independenţi de statele care i-au desemnat -
Comisia.
La acestea se adaugă instituţiile jurisdicţionale, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,
ajutată de un Tribunal de primă instanţă, precum şi Banca Centrală Europeană şi Mediatorul
European. Structura instituţională a Uniunii Europene cuprinde şi alte organe, în special de natură
tehnică şi financiară, iar pe lângă organele principale ale Uniunii Europene mai funcţionează şi un
număr considerabil de organe subsidiare, cum ar fi Comitetul Regiunilor sau Consiliul Economic
şi Social.
1. Parlamentul European este alcătuit din 751 de deputaţi aleşi în cele 28 de state
membre ale Uniunii Europene extinse. Din 1979, deputaţii sunt aleşi prin vot
universal direct pentru o perioadă de cinci ani.
 Victor BOŞTINARU - Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din
Parlamentul European
Comisia pentru dezvoltare regională
Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză
 Daniel BUDA - Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru
 Cristian-Silviu BUŞOI - Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina
Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest
 Andi CRISTEA
Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European
Preşedinte al Delegaţiei la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova
Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova
Conferinţa preşedinţilor de delegaţie
Comisia pentru afaceri externe
Subcomisia pentru drepturile omului
Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest
 Mircea DIACONU - Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
Vicepreşedinte, Comisia pentru cultură şi educaţie
Comisia pentru cultură şi educaţie
Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Arabică
 Damian DRĂGHICI - Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din
Parlamentul European
Comisia pentru cultură şi educaţie
Delegaţia la comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan şi UE-
Georgia
 Doru-Claudian FRUNZULICĂ - Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si
Democraţilor din Parlamentul European
Comisia pentru dezvoltare
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană
Delegaţia pentru relaţiile cu Adunarea Parlamentară a NATO
 Maria GRAPINI- Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din
Parlamentul European
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Coreeană
 Cătălin Sorin IVAN -Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din
Parlamentul European
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
 Monica MACOVEI -Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Preşedintă, Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania
Conferinţa preşedinţilor de delegaţie
Comisia pentru control bugetar
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania
 Ramona Nicole MĂNESCU
Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Vicepreşedintă, Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek
Comisia pentru afaceri externe
Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek
 Marian-Jean MARINESCU -Grupul Partidului Popular European (Creştin
Democrat)
Vicepreşedinte al Grupului Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Comisia pentru transport şi turism
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia
 Sorin MOISĂ-Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Comisia pentru comerţ internaţional
Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud-Est şi cu Asociaţia Naţiunilor din Asia
de Sud-Est (ASEAN)
 Siegfried MUREȘAN -Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Vicepreşedinte, Comisia pentru bugete
Comisia pentru bugete
Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova
Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest
 Dan NICA -Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din
Parlamentul European
Vicepreşedinte, Comisia pentru control bugetar
Comisia pentru control bugetar
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite ale Americi
 Norica NICOLAI -Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
Vicepreşedintă a Grupului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
Comisia pentru pescuit
Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova
Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest
 Ioan Mircea PAŞCU -Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din
Parlamentul European
Vicepreşedinte al Parlamentului European
Vicepreşedinte, Comisia pentru afaceri externe
Biroul Parlamentului European
Subcomisia pentru securitate și apărare
Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova
Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia
 Emilian PAVEL -Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din
Parlamentul European
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Delegația pentru relațiile cu Israel
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 Răzvan POPA -Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din
Parlamentul European
Comisia pentru bugete
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 Cristian Dan PREDA -Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Vicepreşedinte, Subcomisia pentru drepturile omului
Subcomisia pentru drepturile omului
Comisia pentru afaceri externe
Comisia pentru dezvoltare
Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud
 Laurențiu REBEGA-Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Comisia pentru petiţii
Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
 Daciana Octavia SÂRBU - Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor
din Parlamentul European
Vicepreşedintă, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite ale Americii
 Csaba SÓGOR -Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia
 Theodor Dumitru STOLOJAN-Grupul Partidului Popular European (Creştin
Democrat)
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
Delegaţia la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU -Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si
Democraţilor din Parlamentul European
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Delegaţia pentru relaţiile cu Canada
 Claudia ŢAPARDEL -Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din
Parlamentul European
Comisia pentru transport şi turism
Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud
 Mihai ŢURCANU-Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Delegația pentru relațiile cu Canada
 Traian UNGUREANU -Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Delegaţia la comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan şi UE-
Georgia
Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest
 Adina-Ioana VĂLEAN-Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Vicepreşedintă a Parlamentului European
Biroul Parlamentului European
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite ale Americii
 Renate WEBER -Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
Vicepreşedintă, Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 Iuliu WINKLER-Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Vicepreşedinte, Comisia pentru comerţ internaţional
Comisia pentru comerţ internaţional
Delegaţia pentru relaţiile cu India
 Maria Gabriela ZOANĂ-Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor
din Parlamentul European
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică

2. Consiliul Europei este o organizație internațională, interguvernamentală și


regională. Reprezentantul Romaniei este
 Klaus Werner Iohannis -fost profesor de fizică și inspector școlar înainte de a deveni
primar al municipiului Sibiu
- Al cincilea Președinte al României
3. Comisia Europeana
 Corina Cretu - Facultatea de Planificare si Cibernetica Economica, Academia de Studii
Economice Bucuresti
- Comisar pentru Politica Regională al Comisiei Europene

4. Curtea de justitie – este compusa de câte 1 judecător din fiecare țară a UE, plus
11 avocați generali iar tribunalul: 47 de judecători. În 2019, numărul acestora va
crește la 56
 Octavia Spineanu-Matei -licențiată în drept la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași,
doctor în drept
- judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.
 Camelia Toader - licenţiată în drept, doctor în drept; judecător la Curtea de Justiție
începând cu data de 12 ianuarie 2007.
Bibliografie

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7026/ro/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/cretu_en
http://www.europarl.europa.eu/romania/ro/eurodeputatii_romani.html