Sunteți pe pagina 1din 2

CONSTRUIRE Construire ferma de porci FATROM FERMA 5, Com.

Glodeanu Silistea
Adresă: T17, P103, NC 22792, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau
Întocmit: S.C. HB PROIECT GROUP S.R.L.
Investitor: S.C. FATROM ADITIVI FURAJERI S.R.L.
Ofertant:

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE MONTAJ


OBIECTICT S: SEPARATOR DEJECTII

Preț
Nr. Crt Codul Canti-
Descrierea lucrării U.M.
art. tatea Unitar
1 2 3 4 5 6
1 SAPATURA GENERALA MC. 157
2 STRAT PERNA DE BALAST MC. 50
3 BETON EGALIZARE MC. 6
4 COFRAJ PERETI MP. 171
5 BETON PERETI MC. 17
6 COFRAJ PLACA COTA +/-0,00 MP. 35
7 BETON PLACA COTA +/-0,00 MC. 6
8 ARMATURA RADIER Kg. 785
9 ARMATURA PERETI+CENTURI Kg. 2810
10 ARMATURA PLACA COTA +/-0,00 Kg. 830
11 ARMATURA BORDAJ GOLURI Kg. 150
OBSEVAȚII:
1. Coloanele 1,2,3,4,5 sunt completate de proiectant și beneficiar,ofertantul(contractorul) area obligația
să le verifice conform documentației și să prezinte în scris înainte de începrea lucrări obiecțile sale
2. Coloanele 6,7 sunt completate de ofertant(contractor)
3. Cantitatile prezentate in masuratorile sunt cantitati brute nu contin pierderi tehnologice
4. Cantitatile prezentate in masurătorile anexate la documentație au un caracter informativ având rolul de a stabili bugetul estimati
investitorului. În elaborarea ofertei, contractorul își asuma întreaga responsabilitete a calculului cantităților în baza căruia face of
bazate pe documentația scrisă și desenată din proiect și realizează lucrarea în suma ofertată.

Proiectant, Investitor, Ofertant,


Preț
Total
7

bugetul estimativ al
a căruia face oferta,