Sunteți pe pagina 1din 2

Ing. Eftimie Florin Nr.

Data

Referat
Pentru verificarea documentațiilor de proiectare la cerința de calitate:
A1-rezistența si stabilitatea la solicitări statice, dinamice și seismice pentru
construcții din beton armat, zidărie și lemn

Proiect numărul: 2015-15 FAZA: DTAC


Denumire proiect: LOCUITA P+E
Date de identificare:
 Proiectant general: S.C. ARCHIPA DESIGN S.R.L.
 Proiectant de specialitate: S.C. HB CONTAPROIECT S.R.L.
 Investitor: Conu Dan Cristian
 Amplasament: tarla 36, parcela 412/6. Nr cad.77642, Tartasesti,
jud.Dambovita.

Caracteristici ale construcției:


a. Infrastructura:
Infrastructura este realizata din fundatii continue sub ziduri formate din centuri
din beton armat 25x80 cm si bloc de fundare din beton simplu 50x65 cm
Cota de fundare s-a stabilit la adâncimea de minus 1.00 măsurată de la cota
terenului natural.
Pentru a preveni infiltrarea de apă pluvial la fundații se recomandă realizarea
de trotuare în jurul clădirii, iar în zonele umede tehnologice să se doteze cu
sisteme de preluare a apelor rezultate cum ar fi: rigole, sifoane de pardoseală
etc.
b. Suprastructura:
Suprastructura este de tip zidarie portanta solidarizata cu samburi si
centuri,planseul peste parter se va realiza din beton ,iar planseul peste etaj se
va realiza din lemn .
Acoperisul este de tip asrpanta ,si se va realiza din lemn,peste aceasta se va
monta o invelitoare din tabla.

Caracteristicile zonei:
 zona seismică C
 ag=0,30g
 TC=1,0s.

1|Pagină
Ing. Eftimie Florin Nr. Data

Încadrarea construcției:
 Clasa de importanță: III
 Categoria de importanță: C

Documente prezentate la verificare:


 Memoriu tehnic de specialitate

Concluzii ale verificării:


În urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnându-se si stampilându-
se conform reglementarilor in vigoare pentru faza verificată.

Prezentul referat conține 2 pagini si a fost întocmit în 4 exemplare, 3 pentru


beneficiar și 1 pentru arhiva verificatorului.

Am primit Am predat 4(3+1) exemplare

PROIECTANT VERIFICATOR tehnic atestat


OCTAVIAN CICU EFTIMIE FLORIN

2|Pagină