Sunteți pe pagina 1din 2

Probă de evaluare semestrială

Clasa_________

Numele, prenumele elevului___________________________________________________

1. Explică dogma sfintei treimi?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Care este scopul vieșii creștine?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Din ce motiv Dumnezeu ne oferă harul său?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. La ce primejdii este expus omul în societatea informațională?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Comentează afirmația. „ Fii grabnic la cele auzite, dar fii zăbavnic cțnd iți rostești
răspunsul” (Iisus Sirah 5,13)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Enumeră cîteva situații în care părintele- duhovnic te poate ajuta?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Cum poate fi menținută sănătatea morală a familiei?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Care-s datoriile față de Dumnezeu?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9.Care-s datoriile față de noi înșine?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. Care-s datoriile față de aproapele?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

11. Pornind de la citatul următor, alcătuiește 2 îndemnări pe care ar trebui să le respecte orice
creștin: „ Fii aspru cu tine însuși, iar cu alții fii îngăduitor”

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________