Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția Asistență Medicală și Politici Publice

AUTORIZAŢIILE DE FUNCŢIONARE ÎN DOMENIUL


ÎNGRIJIRILOR LA DOMICILIU

se eliberează în conformitate cu normele privind organizarea şi funcţionarea


îngrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea persoanelor juridice şi fizice care
acordă aceste servicii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.318/2003
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.255, din 12 aprilie 2003.
Potrivit art.8 din aceste norme, pentru eliberarea autorizaţiei în cazul persoanelor
juridice este necesară prezentarea următoarelor documente:

a) formular pentru solicitarea autorizării de către persoanele juridice şi,


respectiv, persoanele fizice, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 2
şi 4;
b) statutul unităţii şi alte documente constitutive;
c) documente care atestă dobândirea personalităţii juridice;
d) dovada înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
e) ultimul bilanţ contabil autentificat şi depus la direcţia generală a finanţelor
publice teritoriale;
f) documente privind deţinerea sediului (situaţie juridică, schiţă de plan);
g) regulamentul de organizare şi funcţionare şi organigrama;
h) documente privind codul fiscal, contul în bancă, certificate de înregistrare
fiscală, ultimul extras de cont;
i) autorizaţia sanitară de funcţionare;
j) autorizaţia de liberă practică pentru persoanele fizice;
k) autorizaţia de liberă practică pentru personalul angajat al persoanelor juridice.

Pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare în domeniul îngrijirilor la


domiciliu pentru persoanele fizice este necesară o cerere în conformitate cu anexa
nr.4 la Normele menţionate anterior şi autorizaţia de liberă practică a solicitantului.

Neaprobarea eliberării autorizaţiei de funcţionare în domeniul îngrijirilor la


domiciliu este determinată de următoarele situaţii:

- neprezentarea tuturor documentelor prevăzute în normele privind


organizarea şi funcţionarea îngrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea
persoanelor juridice şi fizice care acordă aceste servicii;
- neconcordanţa datelor cuprinse în documentele prezentate.