Sunteți pe pagina 1din 382

N IC O L A E B A C IU

Coperta de DONE STAN

AGONIA R O M N I E I

1944-1948
Dosarele secrete acuz

Editura SAECULUM LO.


ISBN 973-9211-42-9
Editura VESTALA
ISBN 973-9200-35-4
Cartea apare cu amabila permisiune a au to ru lu i.
Ediia princeps s-a tiprit sub auspiciile E d itu rii J o n D u m itru
(Jon-Dumitru-Verlag), din Mnchen, n anul 1988.
Toate drepturile sunt rezervate Editurii S A E C U L U M 1 .0 .

Editura SAECULUM 1.0.

Bucureti, 1997

Editura V EST A LA

01 AUG. 1957

1 FEB. 2005

Oi. IUL 2011

9 12 7 9 4
Tipar

JPqfvpJi drocjo pm T

T I P O G R A F I A F E D -C alea Rahovei 147,


sector 5 - Bucureti; Tel.: 3359318; Fax: 3373377

C ititorule ,

drag sor i drag frate rom n!


Spunei generaiilor viitoare c m u li d in tre exilaii
rom ni i-ap fcut dato ria i a u rm as credincioi
N eam ului R om nesc pn la urm ,

N icolae B atiu

Introducere

E p u rat din B aroul d e Dfov, u n d e e ra t n r avocat, ntem niat,


familia sa decim at i distrus, a u to ru l acestei lucrri ia rectigat
libertatea, trecnd D u n rea i D rava n o t, d u p ce trecuse prin
zece nchisori com uniste ale A n ei P au k er i ale lui T ito.
D up lupta de fiecare zi a o ric ru i exilat, cnd a ieit la
suprafaa nevoilor i p ro b lem elo r m ateriale, au to ru l a v ru t - o
curiozitate legitim - s tie cum , din cauza cui i in ce m p reju rri
ne-am pierdut ara. Ceva m ai m ult, a v ru t s ineleag cum
popoarele am erican i englez, lu p t n d cu rajo s i e ro ic p e cm pul
de lupt, au ctigat rzboiul, d a r a u p ie rd u t pacea.
i cum tia c Isto ria fusese falsificat, a t t in ce privete
Rom nia, ct i aceea a celui d e - a l d o ile a rzb o i m ond ial, au to ru l
i-a cutat singur, p rin arh iv ele m ilita re i p o litice d e la
W ashington i L ondra, rsp u n su l la ac este c h in u ito a re ntrebri.
D ocum ente noi, u ltrasecrete, ie eau la su p rafa, ce p u n e a u n tr - o
nou i teribil lum in ev e n im e n te le cuno scu te. A ceste d o cu m en te
ultrasecrete explicau, d a r acuzau.
R ezultatul ce rcetrilo r sa le d e lu n i i lu n i d e m u n c i
frm ntare de fiecare zi a fost la in c e p u t Yalta i crucificarea
R om niei, o carte scris n ro m n e te , p e n tru ro m n i, o riu n d e ar
fi ei. C reznd c este d e d a to ria lu i s explice L u m ii L ib ere
tragicele greeli ale lui R o o sev elt i C h u rch ill n co n d u cerea celui
d e-a l doilea rzboi m o n d ia l i a resta b ili ad e v ru l isto ric falsificat
i p en tru a alarm a acea st lu m e c o n tra p eric o lu lu i im p erialist i
com unist rusesc, a u to ru l a scris i p u b lic at o lu c ra re sep arat:
L Europe de T E st trahie et vendue, n 1948 la P aris, in lim ba
francez (E d itio n s L a P e n s e U n iv erselle). B ine p rim it d e pres
i p erso n alitile str in e , ac ea st c a rte a fost tra d u s i p u b licat
n 1948 n englezete, la N ew Y o rk , n e d itu ra V an ta g e Press,
sub titlu l Sell-O ut to Stalin - The Tragic Errors o f Churchill and
R o o sevelt In 1985, sub titlu l Verraten und verkauft, ca rte a a a p ru t
n lim ba g erm an, n e d itu ra U n iv ersitas (H erbig/M filler) d in
M nchen. T ra d u ce re a ita lia n e ste g ata i- i a te p a t ed ito ru l.
T o a te a c estea a u im p lic a t o m u n c e n o rm , cu m a ri e fo rtu ri
fizice i fin an ciare. D a r e le a u fo st d u se cu b in e p n la sfrit.

n ic o l a e b a c iu

Autorul a avui permanent contiina c el i face datoria faj


de neamul sacrificat, c lucrrile lui nu sunt cri, ci acte de
contiin ipmneasc. Acest fapt l-a nrit, l-a ncurajat, l-a
ajutat
* *
n crile sus-menionate, artm n lumina ultimelor
documente ultrasecrete cum, att Roosevelt, ct i Churchill, in
mod voluntar, premeditat, secret i cinic, au sacrificat ruilor
Europa de rsrit, fr cunotina, fr aprobarea i fr ratificarea
popoarelor englez i american. Atrm cum s-a falsificat, att
istoria Romniei, ct i cea a celui de-al doilea rzboi mondial,
pentru a se mistifica i nela opinia public mondial asupra
acestui teribil aranjament. Cum o adevrat conspiraie a tcerii
s-a ntins asupra acestor aranjamente ce au dus pn la urm
la promovarea Uniunii Sovietice, o ar de mna a cincea in
1939 la statutul de mare putere de azi i de permanent i m ortal
pericol pentru Lumea Liber. Pe de alt parte, lmuream - n
parte - politica Romniei n cursul acestui al doilea rzboi
mondial i prezentam sub cu totul alte aspecte unele din
evenimentele romneti, deformat sau intenionat falsificat
prezentate. Pentru Romnia, m refeream la legitimitatea
rzboiului nostru contra Uniunii Sovietice, un rzboi de legitim
aprare naional, la incercrile Romniei de a iei din acest
rzboi nc din 1943. M ocupam de actul de la 23 august 1944
i consecinele lui; de agonia i moartea Romniei liibere i
democratice prin impostura recunoaterii guvernului Uniunii
Sovietice, Groza, i a alegerilor falsificate din 1946. Explicam
unele din tragicele greeli ale lui Roosevelt i Churchill p rin tr-o
total miopie politic, prin necunoaterea politicii imperialiste a
Rusiei i a universalismului doctrinei marxiste. Adugm, in
explicaii, boala i senilitatea lor avansate, ca i rolul jucat de
trdtorii din jurul lor, oameni ai Kremlinului.
n volumul de fa adncesc i completez unele aspecte ale
problemelor ridicate anterior.
De la publicarea lucrrilor citate, alte acte ultrasecrete au
fost decontrolate, alte lucrri au fost publicate, alte fapte i
mrturii au vzut lumina zilei. Bineneles, unele erau acte i
lucrri necunoscute de mine, cnd am scris primele lucrri, i
care apar acum, n prezenta lucrare. Ea este o repetiie a celor
anterioare. Este o completare, o adncire de probleme, o
confirmare a tezelor susinute anterior, ce-i gsesc, din nenorocire,

A G O N IA R O M N IE I 1944-1948

o ab so lu t confirm are. A daug, c gsirea u n u i im ens dosar cu


d o cu m en te u ltra se c re te al M isiu n ii A m eric an e n R om n ia, n tre
1944 i 1948, m i p e rm ite s m re fe r la aceste d o cu m en te
rep ro d u c n d u -le d u p voie, fiindc le g ea am erica n , sp re d eo seb ire
d e cea englez, im i p e rm ite o c ita re direct.
P re ze n ta lu c ra re tra t n d , n p rim u l r n d i a p ro a p e exclusiv,
p ro b lem ele le g ate d e s p a rta R o m n ie i, e ra firesc ca o am en ii
politici ro m n i, n fru n te cu fo stu l reg e , s fie c ita i n aceast
carte. E u n u am a p a rin u t, nici n a r , nici n exil, n ici u n u i
p artid politic. A m co n sid e ra t, d in a p rilie 1948, c n d am ie it d in
sp a tele b le ste m ate i C o rtin e d e fie r i p n astzi, c ro m n ii
treb u ie s fac ro m n ism i n u p o litic d e p a rtid , d e c o m ite te ,
d e biserici i b iseric u e.
C e t e a n am erica n d in 1957, to ta l in d e p e n d e n t d e c a racter,
in d e p en d e n t p e p la n fin an c iar, e u a m fo st i a m r m a s u n o m
singur, izolat, fr a p a rte n e n , f r n e v o ia d e a fac e c o m p ro m isu ri
i d e a -m i n d o i ira sp in rii. N u a m a v u t i n u a m nici o
d u m n ie p e rso n a l cu nici u n u l d in tr e ro m n i. D u m a n ii m ei
au fo st i su n t d u m a n ii n e a m u lu i r o m n e s c i a i lib e rt ii. C ritica
m ea n u se refer la o a m e n i, ci la p o litic a d u s d e ei. G re e lile
lo r n u p u n n d isc u ie in te g r ita te a lo r m o ra l s a u tr d a re a , ci
ju d e ca ta lo r p o litic , g re e lile lo r f c u te s a u s e te a lo r d e p u te re ,
ru in o as i n e d e m n , fa d e u n n e a m n d u r e r a t i r stig n it.
N eav n d n ic io d a t n ic i o a m b iie p o litic n e x ilu l ro m n e sc,
e u am c u ta t s fiu u n c e t e a n lo ia l r ii m e le a d o p tiv e , S ta te le
U n ite a le A m ericii. P o p o ru l a m e r ic a n m a re , g e n e ro s i p ro fu n d
d em o crat - a fo st m in it i n e la t c a i p o p o r u l en g lez. C a i
acesta d in u rm , p o p o r u l a m e r ic a n a c tig a t r z b o iu l, d a r a
p ie rd u t pacea.
D e ce i cu m ?

Cetean loial, am considerat de datoria mea c trebuie s


mprtesc poporului cruia i aparine prin adopiune, adevrul.
Un adevr ce pn acum era ascuns, deformat, falsificat. Numai
aa puteam rscumpra generozitatea acestui popor i fa de
refugiaii romni i fa de ara romneasc, spunndu-le adevrul
adevrat, artndu-le inexplicabilele greeli ale conductorului lui,
Franklin Delano Roosevelt, i a ncerca s le indic - n ceaa
periculoas a prezentului - drumul salvrii, drumul viitorului,
dup puterile mele limitate, umile.
Parte din materialul ce urmeaz a fost publicat de mine recent
n cteva ziare. L-am reprodus intact i, ca atare, fatal - vor fi
repetiii. Cer indulgena cititorilor pentru aceasta, ca i pentru

repetarea unor subiecte, a unor documente sau argumentri. Unele


au fost (acute intenionat, altele sunt fatale, cnd este necesar s
se revin asupra unor probleme. Unele repetiii au fost cu att
mai necesare cu ct au trecut 42 de ani de la al doilea rzboi
mondial, din cauza cruia ne-am pierdut ara, iar generaiile noi
de romni nu sunt familiarizate, nici cu viaa politic romneasc
din acea vreme, i nici cu evenimentele politice aa cum s-au
desfurat. Pentru ei era nevoie de unele explicaii suplimentare,
de repetiii.
Intrat in iama vieii sale, autorul a crezut de datoria lui s
lase Istoriei de mine materialul din prezentul volum, ca s poat
servi dup dezrobirea rii la completarea unei Istorii Romneti
obiective, cinstite.
Autorul i-a permis s adauge la sfrit i o parte de material
ce, la prim aspect, este mai mult personal. O face cu umilin.
El vrea s lase posteritii romneti un raport al unui soldat
din exilul romnesc, ce a ncercat s-i fac datoria fa de neamul
crucificat. El nu vrea s ias din alinierea frontului. Sunt muli,
foarte muli romni, care cu siguran i-au fcut datoria fa de
ar mai mult i mai bine. Dar autorul nu putea sta ascuns, n
confort material, n indiferen. Marile umbre ale decimatei lui
familii, ale cohortei de colegi exterminai prin nchisori i lagre
de concentrare, sutele de mii de mori de pe frontul rusesc sau
cel ungaro-cehoslovac, ca i codeinuii celor zece pucrii
comuniste, prin care a trecut, au dreptul s-l intrebe din fundul
mormintelor lor fr nume i fr cruce:
Dar tu, romn, ce ai fcut n exil pentru noi, pentru {ara ta de
azi i de mine?
Iat rspunsul. Un rspuns modest, umil, dar un rspuns
cinstit, romnesc.
New York, mai 1987
N. BACIU
fost avocat n Baroul de Ilfov

I m p o r t a n t not e x p l i c a t i v
in s atrag atenia cititorilor asupra necesitii de a lua
anumite expresii i anumite concluzii preliminare sub un aspect
flexibil i relativ. O interpretare rigid ar putea duce la contradicii
sau la concluzii precipitate i greite.
Aa, de pild, cnd eu afirm c politica lui Churchill urmrea
o uniune de English speaking people, deci o politic n doi
cu Statele Unite, dar c Roosevelt vroia o politic n patru i
urmrea lichidarea Imperiului Britanic, aceste afirmaii trebuiesc
situate in contextul lor general i al cadrului de rzboi mondial,
sub semnul unei politici care varia dup soarta armelor. Aceast
politic i n funcie de personalitatea lui Churchill i aceea a
lui Roosevelt, devenii amndoi atotputernici; de sntatea lor,
profund afectat in ultimii ani i mai ales de anturajul i sursele
lor de informaii asupra situaiilor. Surse alterate de infiltraiile
comuniste la cel mai nalt nivel.
n plus - i mai ales cu privire la Statele U nite
trebuie
inut seama c opinia public, Congresul american, Departamentul
de Stat, efii armatelor, erau inui la distan de. prep/iintfQp.
Roosevelt, care fcea o politic personal^ i pe care spera s"o
impun Statelor Unite, punndu-i pe toi acetia n faa faptului
mplinit. Cnd afirm c Churchill - vznd c nu poate face o
politic n doi - s-a decis pentru politica de mprire a
Europei cu ruii, afirmaia mea trebuie luat n mod relativ,
mprirea nu nsemna linia Cortina de fier de astzi. Era un
partaj de principiu ce putea varia dup soarta btliilor, dup
naintarea armatelor i dup conjunctura politic i militar la
un moment dat. n plus, trebuie inut seama c Churchill era un
pragmatic, fr scrupule, cu un temperam ent schimbtor.
Bineneles el nu ddea nimic de bunvoie lui Stalin. D e exemplu,
cnd s-a adresat lui Roosevelt pentru a -i fora mna (contra
Departamentului de Stat) s aprobe aranjamentul lui cu ruii
n Balcani, acest aranjament privea, la nceput, num ai cedarea
Romniei i Bulgariei contra Greciei Nici Churchill i nici Roosevelt
nu s-au gndit c ruii vor pretinde control absolut asupra

12

HACIU

Cehoslovaciei, Poloniei, Ungariei i Iugoslaviei. A ceste ri au


czut n cursul negocierilor. Churchill le -a cedat cu regret i cu
reticene. Dac el nu i-a propus niciodat s debarce n Balcani
pentru a tia drumul ruilor, asta nu nsem neaz c nu a vrut
s debarce la Triest, pentru ca prin Valea L iublianei s ajung
naintea ruilor la Viena i probabil i la B udapesta i Praga.
Este adevrat c zonele de ocupaie au fost aranjate ntre
anglo-americani i rui. Dar Churchill nu era deloc dispus s le
respecte dac armatele anglo-americane ar fi p u tu t inainta ct
mai mult nspre rsritul Europei.
Telegramele lui disperate adresate lui Roosevelt p entru a-1
convinge s foreze mna generalului Eisenhower s ia Berlinul,
s nu se retrag de la Praga, etc. ca i telegram ele adresate lui
Truman n acelai scop, arat clar c el vroia s ocupe ct mai
mult din Europa naintea ruilor. efii militari am ericani nu aveau
nici un obiectiv politic in vedere: ei urm reau victoria i nfrngerea
ct mai rapid a inamicului. D ar militarii englezi gndeau politic.
Memoriile lui A llenbrooke sunt edificatoare. El deplora actul de
la 23 august 1944 al Romniei, capitularea ei, fiindc
anglo-americanii nu erau inc nici la Rin. Capitularea Rom niei
fcea pe rui stpnii Europei.
Opunerea lui Churchill la retrocedarea com plet a
Transilvaniei i insistena lui, n aprilie 1944, n negocierile de
la Cairo, de a lsa rezolvarea acestei probleme la Conferina
Pcii, se poate interpreta n mai multe feluri. Cititorul nu trebuie
s se precipite asupra unor concluzii i nici s vad in aceasta
contradicii. Ruii ne oferiser la Stockholm ntreaga parte a
Transilvaniei, rpit de Arbitrajul de la Viena dictat de H itler
i Mussolini. O ferta avea un scop clar: mai nti poporul romn,
care pierdea Basarabia, Bucovina de nord i H era, trebuia s
aib o com pensaie pentru a ncheia un armistiiu. n plus,
R om nia fiind destinat zona de influen rus, acetia aveau
tot interesul s aib o R om nie de exploatat i sovietizat ct mai
mare, mai ales in detrim entul Ungariei care la acea vreme cdea
n lotul Europei de apus.
La rndul lui, Churchill, care tia c R om nia era destinat
sovietizrii, inea s aib ceva de oferit Ungariei pentru ieirea
ei din ax, anum e o parte din Transilvania; mai ales c i el i
Roosevelt sperau s aib Ungaria n afara zonei de influen
rus. D e aceea ipoteza c Churchill refuza recunoaterea
retrocedrii n ntregim e a Transilvaniei n negocierile de arm istiiu,

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

13

pentru a fora Romnia s continue, lupta contra ruilorT se p o a t e .


explica uor i nu e n contradicie cun im ic.J
'"'Churchill s-a dus la Moscova num ai n octombrie 1944, dup
capitularea necondiionat a Romniei. Dar n aprilie 1944, cnd
el se opunea retrocedrii totale a Transilvaniei, Romnia avea
ulTm iorde oameni sub arme. Frontul era bine inut (nainte
de^ptrunderea virusului defetist i al capitulrii n rndurile
comandamentelor prin vizite i conspiraii). O rezisten solid
i prelungit a Romniei intra perfect n vederile lui Churchill,
cu tot partajul de principiu al Europei ntre el i Stalin. Romnia
rezistnd, inea pericolul comunist din Grecia la distan.
Rezistena ei ar fi permis o eventual debarcare la Triest, iar
debarcarea din Normandia putea fi uurat, iar trupele
anglo-americane ar fi putut inainta, naintea ruilor, n Germania
i Polonia.
Iat de ce este prudent a nu trage concluzii precipitate i a
analiza cu rbdare problemele n toate aspectele lor.
in s subliniez de o manier categoric, i d intr-un nceput,
c, referindu-m la personaliti rom neti ce au jucat un rol n
desfurarea evenimentelor din ar i exil, eu nu le contest nici
patriotismul lor i nici bunele lor intenii sau buna lor credin.
Eu prezint numai faptele, n mod riguros, exact.
Cnd critic, eu m refer la lipsa lor de judecat politic, 1a
greelile lor de raionament, la am biiile lor - deseori disproporionate cu posibilitile lor i mai ales la o lips de
contiin a solidaritii naionale romneti, cnd noi am fi
trebuit s fim unii de la mic la mare, de la vldic pn la
opinc.
Ori, aceast solidaritate naional a lipsit.

9 12 7 9 h

Tablou cron olo gic


Pentru a nlesni urmrirea evenimentelor, mai ales in enorma
cantitate de documente, citate i date, utilizate de autor, pentru
a cimenta fiecare din afirmaiile sale, dm mai jos un tablou
cronologic cu datele istorice mai importante.
1939
Aprilie. Anglia i Frana dau garanii solemne Romniei.
23 august Pactul de neagresiune Ribbentrop-Molotov.
I septembrie. Hitler atac Polonia.
30 noiembrie. Ruii atac Finlanda.
1940
Iunie. Ruii ocup rile Baltice.
26 iunie. Ruii dau ultimatum Romniei; cedarea Basarabiei i
Bucovinei de nord.
30 august Dictatul de la Viena. Mutilarea Transilvaniei i a
Dobrogei de ctre Hitler.
6 septembrie Abdicarea regelui Carol al II-lea.
II octombrie. Trupele germane intr in Romnia.
1941
22 iunie. Hitler atac Rusia. Trupele romne trec Prutul.
12 iulie. Semnarea conveniei de asisten mutual anglo-rus, la
Moscova.
6 decembrie. Japonezii atac Pearl Harbor, baz naval a Statelor
Unite in insulele Hawaii.
12 decembrie. Marealul Antonescu declar rzboi Statelor Unite
ale Americii.
16 decembrie. Anthony Eden la Moscova. Stalin i cere Basarabia
i Bucovina, precum i baze militare in Romnia.
1942
Mai. Tratatul de asisten mutual anglo-rus. Preteniile ruseti
asupra Romniei i a Balcanilor.

1943
Ianuarie. Roosevelt cere rilor Axei i sateliilor capitularea
necondiionat.
2 februarie. Marealul Antonescu propune lui Mussolini ieirea
comun din rzboi.
2 februarie. Capitularea armatelor germane la Stalingrad.
Septembrie. ncep negocieri secrete pentru ncheierea unui armis
tiiu cu anglo-americanii.
Octombrie. ncercrile de armistiiu ale lui Antonescu la Lisabona,
cu englezii.
Octombrie. Conferina minitrilor de Externe ai Aliailor la M oscova.
Noiembrie. Conferina de la Teheran.
Decembrie. Trei ofieri englezi sunt parautai n Romnia.
Decembrie. ncep discuii de armistiiu ntre romni i rui la
Stockholm.

1944
17 martie. ncep negocierile de armistiiu la Cairo.
2 aprilie. Declaraia solemn a lui Molotov privind Romnia.
4 aprilie. ncep bombardamentele americane n Romnia.
12 aprilie. Comunicarea condiiilor de armistiiu la Cairo.
13 aprilie. Comunicarea condiiilor de armistiiu la Stockholm.
31 m ai Ruii amelioreaz condiiile de armistiiu de la Stockholm,
oferite marealului Antonescu.
10 iunie. Maniu accept termenii armistiiului de la Cairo.
12 iunie. Roosevelt de acord cu Churchill, pentru a ceda Rom nia
ruilor. Crearea zonelor de influen n Balcani.
27 iunie. Maniu trimite spre aprobare la Cairo planul de volte-face.
22 august. Marealul Antonescu cere arm istiiu prin ambasadorul
Turciei.,
22 august. Marealul Antonescu cere armistiiu prin ministrul
Suediei.
23 august. Arestarea marealului Antonescu. ncetarea ostilitilor.
12 septembrie. Semnarea capitulrii necondiionate a Romniei,
la Moscova.
9 octombrie. Churchill vinde Rom nia i stabilete definitiv zonele
de influen in Balcani.

1945
4-11 februarie. Conferina de la Yalta.
12 aprilie. Moartea lui Roosevelt.
8 mau Capitularea Germaniei.
17 iulie. Conferina de la Potsdam.
6 august. Bomba atomic asurpa Hiroimei.
15 augusL Capitularea Japoniei.
Decembrie. Conferina celor trei minitri de Externe la Moscova.
Decembrie 1945 - ianuarie 1946. Misiunea de mistificare Harriman-Kerr, la Bucureti.

1946
4 februarie. Statele Unite ale Americii i Anglia recunosc guvernul
Groza.
19 noiembrie. Alegerile din Romnia.
1 decembrie. Deschiderea Parlamentului fr prezena opoziiei.

1947
27 ianuarie. Semnarea tratatelor de pace.
14 iulie. Arestarea lui Iuliu Maniu, Ion Mihalache, etc. Dizolvarea
partidelor democratice.
30 decembrie Abdicarea regelui Mihai I.

1948
Aprilie Blocada Berlinului.
4 iulie. Excluderea marealului Tito din Cominform.

1949
Triumful lui Mao Tse-tung n China.
23 februarie. Cehoslovacia devine satelit al Rusiei sovietice.
August. Ruii experimenteaz prima lor bomb atomic.

1950
25 iunie ncepe rzboiul din Coreea.

1953
20 ianuarie. Generalul Eisenhower devine preedinte al Statelor
Unite ale Americii.
5 martie. Moartea Iui Stalin.

C apitolul 1
DISPERATELE'NCERCRI ALE
ROMNIEI DE A IEI DIN RZBOI
Intrarea Romniei n rzboiul contra U niunii Sovietice alturi
de armata german a fost un act de legitim aprare naional.
Romnia Mare, visul milenar al unui intreg neam ce a luptat
i s-a sacrificat pentru a o realiza, s -a prbuit in cteva sptmni.
Datorit pactului de brigandaj H itler-S talin, Basarabia i Bucovina
de nord au fost pierdute la 26 iunie 1940, in urma ultimatumului
dat de Uniunea Sovietic. Peste trei m ilioane de frai romni din
Basarabia strbun cad sub cnutul rusesc, 51000 de km2 din
pmntul romnesc ne sunt furai.
Printr-un alt act de brigandaj, A rbitrajul de Ia V iena, fcut
de Hitler i Mussolini, tratatul de la V ersailles - respectiv Trianon
- este rupt de cei doi dictatori i aruncat la pubela Istoriei.
Transilvania, leagnul de acum dou mii de ani al poporului
romn, este sfriat in dou: partea de nord este cedat ungurilor
n urma acestui arbitraj-ultim atum . Peste dou milioane i
jumtate de romni intr din nou sub jugul unguresc La sud,
datorit aceluiai ignobil arbitraj, Bulgaria ia jum tate din
Dobrogea, cu ali 400000 'de rom ni, dui i ei n sclavie. n
interiorul Romniei sfiate^ u n rege tiranic, corupt i vicios,
Carol al II-lea, ncerca ultim ele m anevre s-i salveze tronul,
intrat n agonie. Arm ata umilit, atepta s-i regseasc dem
nitatea i rolul ei de aprtoare a gliei strbune.
Sub presiunea evenimentelor, a partidelor politice, a Grzii
de-Fier i a armatei, Carol al II-lea abdic la 6 septem brie 1940,
dup zece ani de dom nie abuziv i corupt. E l ia drum ul exilului,
dup numirea cu depline puteri a generalului Ion Antonescu ca
prim -m inistru i conductor al statului.
Voievodul de Alba Iulia, Mihai, revine ca rege al Romniei,
cu toat vrsta lui fraged.
De reinut c, cu toat rpirea Basarabiei i Bucovinei de
nord de ctre Rusia prin ultim atum ul din 26 iunie, aceasta nu

era mulumit. Ea vroia mai mult, vroia d e fapt o cu p area ntregii


Romnii sau o complet mn liber supra ei. In ten iile agresive
ale Uniunii Sovietice mpotriva Rom niei au co n tin u at i dup
rpirea Basarabiei i Bucovinei de nord. R usia nu se m ulum ea
numai cu rpirea celor dou provincii neaoe rom neti. E a vroia
i mai mult pm nt romnesc i baze m ilitare n R om nia, Bulgaria
i Turcia. n aceast privin gsim o preioas m rturie a dom nului
dr. Paul Schmidt, interpretul lui Hitler, care a fost prezent la
ntrevederea H itler-M olotov din noiem brie 1940:
Molotov i spune lui H itler c el vrea s discute problem ele
europene. Dumneata ai dat o garanie a frontierelor Rom niei
care nou ne displace. E ste aceast garanie valabil' i contra
Rusiei? Garania este valabil contra oricruia care va ataca
Romnia, - a rspuns H itler. (H itlers Interpretei, pag. 217)
D e rem arcat c n toate ntrevederile m arealului A ntonescu
cu Hitler, el se plngea de nedreptatea fcut R om niei prin
Arbitrajul de la Viena i cerea repatrierea Transilvaniei
romneti la patria-m am . Vom cita to t din cartea H itlers
Interpretei, a domnului dr. Paul Schnidt, interpretul lui H itler:
Antonescu era antibolevic i antislav pn n mduva oaselor.
El era un fanatic opozant al Arbitrajului de la Viena, care a dat
U ngariei o parte din Transilvania, pe care marealul o num ea
leagnul poporului romn. nainte de a fi introdus la H itler, el
a fost sftuit s nu scoat o vorb despre A rbitrajul de la V iena
n discuiile lui cu Hitler. Cu toate acestea, marealul A ntonescu
nu a vorbit - dou ore ntregi - dect de acest arbitraj nedrept.
(pag. 206)
In ntrevederea din Prusia oriental din februarie 1942,
interpretul lui H itler noteaz la pagina 244:
E u am ar tat n alt parte cum A ntonescu ncepea discuia
cu H itler p rin tr-o lung introducere asupra ntemeierii Rom niei,
pe care o descria ca fiind stnca ce a rezistat tuturor atacurilor
slave, d e -a lungul veacurilor i al crei leagn este Transilvania.
La fiecare vizit a sa, A ntonescu indica deschis i fr sfial
intenia sa de a recuceri ntreaga Transilvanie prin fora armelor.
H itler se bucura in sinea sa de ieirile lui A ntonescu contra
ungurilor i a m ers att de departe, nct s -i dea a nelege c
s-a r putea, mai trziu, s -i dea m n liber n planurile lui de
recucerire a Transilvaniei de nord. Istoria niciodat nu st p e loc
- i-a spus H itler, ca s -l mai m buneze pe A ntonescu, care se
plngea de nedreptatea arbitrajului de la Viena. i ca s fie i

mai bine neles, Hitler a adugat: Dumneata s-a r putea s fii in


msur s ntorci o nou pagin de istorie. Antonescu l-a neles
destul de bine i n toate ntrevederile i-a am intit lui Hitler de
promisiunea lui asupra Transilvaniei.
Amintesc cititorilor c Arbitrajul de la V iena a fost rezultatul
unui abject ultimatum dat Romniei de H itler si Mussolini. dup
cum rpirea Basarabiei i Bucovinei a fost un brigandaj-pact n tre
Stalin i Hitler. Iat de ce atitudinea marealului Antonescu
trebuie subliniat: ea e plin de denunate, de nalt patriotism i
de curaj n faa stpnului (la acea vreme) al ntregii Europe.
Sperana recuceririi Transilvaniei de nord a fost desigur elementul
determinant n continuarea rzboiului contra U niunii Sovietice,
dup ajungerea la Nistru.
Marealul Antonescu a avut curajul s -i cear lui H itler s
fac pace cu anglo-americanii. N e-o spune to t dr. Paul Schmidt,
interpretul lui Hitler.
Antonescu n mod constant i mai ales n prim vara lui 1944
cerea lui H itler s se neleag cu anglo-am ericanii, dar el nici
nu vroia s aud de aa ceva. El s-a r fi neles mai curnd cu
Stalin. (H itlers Interpretei, pag. 169) Ceva mai mult, H itler tia
de tratativele lui Mihai Antonescu cu aliaii. Cnd H itler i-a
artat marealului Antonescu docum ente asupra acestor negocieri
i a cerut demiterea ministrului rom n de Externe, marealul a
refuzat categoric s o fac. (pag. 271)
Au fost, cum era firesc, unele reticene p rintre oam enii politici
romni. Romnia Mare a ieit, ca urm are a prim ului rzboi
mondial, dintr-o lupt eroic, titanic, dus de micul popor rom n
alturi de francezi, englezi i americani. Schimbarea de alian i
intrarea n rzboi alturi de fostul inamic era o problem de
contiin, i colectiv, i individual. D ar poporul, creznd n
puternica arm at german i n victoria ei, a urm at apelul
conductorului statului, A ntonescu i, n prim ii doi ani, a luptat
splendid, cot la cot cu arm atele germane, obinnd succese
strlucite. D ar o serie de mprejurri, de greeli i fataliti, fac
qa soarta rzboiului s se ntoarc. O iarn excepional oprete
naintarea fulgertoare a G erm aniei la porile Moscovei, expunnd
viscolului nemilos al Siberiei soldaii germani, neechipai pentru
asemenea climat. Se credea n tr-o plim bare de 3-5 sptmni...
Generalii germani nu sunt ascultai de un H itler autoritar.

N ICO LA E BACIU

20

Japonezii atac pe americani la Pearl H arbor i S u te le Unite


intr n rzboi.
n naintarea lor n Rusia, avnd ca obiectiv Stalingradul,
armatele lui Hitler au surpriza de a se gsi n iarna lui 1942/43
in faa a 180 de divizii sovietice proaspete, bine antrenate i
echipate. Era ntreaga armat a frontierelor de rsrit ale Uniunii
Sovietice, retras n urma unei informaii extraordinare a spionului
comunist Richard Sorge, corespondent de rzboi nazist la Tokio.
Sorge aflase c japonezii nu atac Rusia. S u im l-a crezut, a golit
ntregul front de rsrit, iar rezultatul a fost btlia i victoria
rus de la Sulingrad din decembrie 1942 - februarie 1943. A rm au
romn, ajuns i ea cu dou divizii la Stalingrad, este decimat
i fcut prizonier.
Din acel moment, marealul .-Antonescu, m iliu r de mare
valoare (ce a jucat un rol determinant n victoriile rom neti ale
primului rzboi mondial), a neles c rzboiul G erm aniei este
pierdut i a decis ca s nu-1 pierdem pe al nostru.
.Deci, din 1943, guvernul, lucrnd mn n mn cu opoziia
romn - luliu Maniu, preedintele Partidului N aional rnesc,
i Dinu Brtianu, preedintele Partidului Naional Liberal 1 a
nceput utonri, discuii i negocieri, pentru a face volte-face
i a iei dintt-un rzboi considerat pierdut Bineneles, acest
lucru nu era uor. Germanii aveau puternice fore n Romnia,
un Gestapo important i eficace i Garda de Fier, pe care ei
puteau conta pentru un alt guvern romn. S-au scris to t felul
de lucruri, de legende, de inexactiti i de patente falsuri istorice
asupra negocierilor Romniei de a iei din rzboi, ca i asupra
actului de la 23 august 1944. Muli eroi, muli impostori
i-au arogat merite i au falsificat Istoria prin mrturiile lor
mitomane i interesate. Am restabilit - n mare msur - adevrul
asupra acestor fapte in Yalta i crucificarea Romniei i voi adnci
acum unele aspecte ale acestor dou probleme. Le voi reda in
adevrata lor lumin istoric, pentru a le situa in tr-u n cadru
exact, a demistifica merite, a demasca pe impostori i a restabili
un adevr istoric, azi absolut definitiv i fr posibilitate de
contestare.

i
'1

'

|
\

* * *
n timpul anului 1943 s-au fcut mai multe ncercri de ctre
peace feelers [antenele de pacel romni de a intra n contact
cu anglo-americanii. Un demers mai important la Madrid, fcut

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

21

de comun acord cu Antonescu i Maniu, pentru a-1 contacta pe


ambasadorul american Heyes. O timid tentativ la Stockholm,
prin noul ministru rom a de acolo, Nanu. La Lisabona, prin
ministrul plenipoteniar al guvernului Antonescu, profesorul
Cdere. La fel, prin Vatican i prin Elveia.
> Oricum, este de reinut c nc din 1943, marealul Antonescu
a discutat cu Iuliu Maniu i cu Dinu Brtianu problema ieirii
din rzboi a Romniei, fiind bineneles de acord ca aceasta nu
se putea face dect dac anglo-americanii vor fi. garantat
integritatea i suveranitatea Romniei i cu un minimum de
garanii in cadrul unui armistiiu demn i echitabil. Toi trei au
refuzat discuii directe i bilaterale numai cu Tuii, fiindc nimeni
nu avea ncredere in cuvntul lor. Rom nia fusese invadat,
cotropit i mutilat de rui de " 12 ori in nefericita ei istorie.
Deci nu se putea acorda nici o ncredere ruilor, fr o garantare
a termenilor de armistiiu cu ei i de ctre anglo-am ericanii Fr
aceste garanii, orice armistiiu romnesc fcut cu ruii insemna
pierderea independenei i suveranitii Rom niei, nsemna
pomunizarea i sovietizarea rii, lichidarea intelectualitii i
burgheziei omneti, foametea, mizeria i sclavajul.
Pe de alt parte, marealul Antonescu, contient c cele trei
mari puteri aliate ar fi putut s refuze a negocia cu el sau s-i
ngreuneze condiiile de armistiiu, fiindc el dusese rboiul contra
lor, a convenit cu Iuliu Maniu i Brtianu c el se va da la o
parte, dac cei doi pot obine de la aliai condiii mai bune
pentru pace. El le ,lsa puterea i le prom itea to t concursul
militar. Att Maniu ct i Brtianu au cerut lui Antonescu s
fac el armistiiu, fiind vorba de o operaiune m ilitar ce putea
antrena un rzboi cu Germania. Dar ei au consimit s negocieze
cu aliaii pe aceast alternativ.
Faimosul mater spy [maestru spion], americanul Donovan,
eful serviciilor OSS, lucra nc din 1943 s detaeze Bulgaria i
Romnia de Germania. Bulgaria pentru poziia ei strategic, iar
Romnia pentru im portana petrolului ei, att de necesar arm atelor
germane. Donovan a fost cu att mai satisfcut, cu ct la 10
februarie 1943 a avut informaii - via Max Auschnitt (Yarrow,
N. Y.) - c marealul Antonescu este gata s prseasc Axa,
dac se asigur independena Romniei de la rui i dac Statele
Unite i Marea Britanie o garanteaz. 'Donovan transm ite imediat
informaia lui Allen Dulles, la Berna, spre exploatare. Dar
subsecretarul de stat american Berle oprete ntreaga procedur,

22

NICOLAE BACIU

fiindc - pretinde el - serviciile secrete americane incalc domeniul


politic al lui. Lucrrile rmn aa pn la numirea lui Alexandru
Cretzeanu ca ambasador la Ankara, trimis de Antonescu, tocmai
pentru a ncepe sondaje i negocieri de ieire din rzboi. Asta
se petrecea n toamna lui 1943.
Alexandru Cretzeanu ia imediat contact cu eful serviciului
SIS britanic din Istanbul. El comunic acestuia c Romnia este
gata s ias din Ax, dac i se d garanii in problema granielor
cu Rusia. eful britanic comunic imediat acest lucru efului
american al OSS, Macfarland, care informeaz la rndul su pe
ambasadorul american n Turcia, Laurence Steinhardt. Dup
Anthony Care Brown, biograful lui Bill Donovan (vezi cartea sa
The Last Hero: Wild Bill Donovan) lucrurile stau astfel:
Serviciile secrete aliate s-au ntrunit la Cairo i au decis
trimiterea misiunii colonelului De Chastellaine n Romnia, s
lucreze ca intermediar ntre aliai i Bucureti. Acesta este prins
la aterizare i instalat intr-un apartament al jandarmeriei la
Bucureti Cititorii vor gsi detalii asupra acestui subiect mai
departe. Deocamdat reamintesc c legturile Bucuretiului
(guvern i opoziie) cu Ankara i Cairo se fceau: pijn staia de
radio-emisie Reginald (condus de prietenul lui Iuliu Maniu,
Ric Georgescu, din nchisoarea de la Malmaison, unde era
deinut), prin Ministerul de Externe romn, prin cifru, la Ankara;
prin ataatul militar, colonelul Teodorescu, de la Ankara
(Marealul personal utiliza aceast formul); i apoi prin staia
de emisie-recepie a colonelului D e' Chastellaine, instalat n
Cartierul General al Jandarmeriei, de la Bucureti. Iuliu Maniu
avea un aparat acas, iar mai trziu, Niculescu-Buzeti avea i
el o staie de emisie-recepie.
Ca urmare a parautrii colonelului De Chastellaine n
Romnia, principele Barbu irbey este trimis, n cel mai mare
secret, cu un paaport dat de marealul Antonescu sub numele
de Bond, la Cairo. Dar de la Istanbul el este demascat de nemi
i Hitler afl despre ntreaga misiune. Ceva mai mult, agenia
Reuter (englez) difuzeaz n ntreaga lume sosirea i misiunea
principelui. Cine a voit s torpileze negocierile? Cineva de la
Bucureti? Vreun ambiios ce nu vroia ca armistiiul s fie fcut
de mareal? Englezii, ca s oblige pe Hitler s ocupe militaricete
ntrega Romnie i astfel s-i imobilizeze trupele n vederea
debarcrii? Englezii, ca s mpiedice pe romni s capituleze i
deci s ie pe rui la distan de Europa central, cum voiau

militari englezi? Sau a fost pur i simplu un leak [divulgare],


fcut de un spion infiltrat printre serviciile engleze sau americane,
cum pretinde biograful lui Bill Donovan? In tot cazul, ancheta
pentru a stabili cine a trdat pe prinul tirbey, fcut de
serviciile secrete anglo-americane, nu a ajuns la nici un rezultat
cunoscut.
Voi reaminti n treact negocierile im portante ncepute de
Antonescu, din ianuarie 1943 eu Mussolini, pentru a-1 convinge
s iasa din Ax mpreun cu toi sateliu i s foreze pe Hitler
s fac pace separat cu anglo-americanii. Romnia fiind definitiv
decis s ias din Ax i din rzboi, s se vad In ce condiii c e i'
trei vor ca Romnia s realizeze acest lucru i cu cine s o fac?
La 21 noiembrie 1943, Departamentul de Stat este informat
c Iuliu Maniu vrea s trimit un emisar s negocieze ieirea
Romniei din rzboi. La cererea lui Iuliu Maniu, marealul
Antonescu acorda principelui Barhu tirhpy un pnnpnrt diplomai?
ca s_plece la Ankara si la Londra, ca s negocieze ieirea din
rzboi. CevaTnTmult, marealul Antonescu primete pe tirbey
nainte de plecare i-i cere s vad cu cine vor aliaii s ncheie
armistiiul: cu el sau cu opoziia (Iuliu M aniu i Dinu Brtianu).
De reinut c Iuliu Maniu avea la dispozia sa o staie de
radio-emisie, trimis dejjritanici, ca s comunice cu Ankara si
Cajxo^ Despre acest lucn Antonescu fusese in f o r m a ie ctre
eful serviciului de contraspionaj m ilitar romn, colonelul
Ivanovici. Dar el a ordonat-ca M aniu s fie lsat n pace. Este
surprinztor s citeti azi cum anum ii mitomani, fanfaroni i
impostori, se laud cu acte de rezisten, cnd este absolut
stabilit c tirbey i mai apoi Constantin Vioianu tratau, att
n numele marealului, ct i al Opoziiei i c toi trei aliaii tratau
cu amndoi, i cu marealul, i cu Maniu.
S;=ar putea ca urmtoarea informaie s nu aib nici o
importan, dar s-ar putea ca ea s aib totui una. Prinul tirbey
avea patru fete: una era m ritat cu ofierul englez BoxshaU, care
era eful Intelligence Service-ulu (MI6) pentru Romnia. U n
ginere al principelui era Alexandru Cretzeanu, ambasadorul
guvernului Antonescu. U n alt ginere al principelui era Grigore
Niculescu-Buzeti, funcionar la M inisterul de Externe romn, la
Direcia Cifrului. Deci acolo unde vin i de unde se trimit
telegramele. Acesta din urm devenise i un intim al Palatului.
Aceast reea de rubedenii poate fi extrem de util, cnd membrii

ei sunt cu tojii nsufleii de acelai nalt patriotism i de acelai


sublim ideal: salvarea patriei.
Cum vom vedea mai departe, ntreaga familie tirbey a jucat
un rol capital, determinant, n evenimentele romneti din anii
1943-1945, i mai ales in actul de la 23 angust 1944. Eu nu am
motive s m ndoiesc de patriotismul ntregii familii tirbey.
Ceea ce eu pun in discuie este numai judecata politic la unii,
iar la alii amatorismul lor i lipsa de experien politic sau
setea de putere a altora i facerea unei politici personale. Vreau
s subliniez de asemenea dintr-un nceput, c nu am nici un
motiv s suspectez vreo influen capital jucat de ginerele lui
tirbey, colonelul Boxshall, eful serviciului MI6 n Romnia, de
a fi profitat de legturile lui de rudeqie pentru a influena pe
socrul i cumnatul lui s fac o politic n favoarea patriei sale,
Marea Britanie. i totui, pare natural ca un membru al familiei
s influeneze pe altul, direct sau indirect, voluntar sau invloluntar.
i problema este cu att mai delicat cnd interesele Romniei
sunt divergente de ale Angliei, divergente de la o patrie la alt
patrie.

CINE L-A DEMASCAT PE TIRBEY?


Sosit la Istanbul sub numele de Bond i cu paaport diplomatic
dat de marealul Antonescu, prinul tirbey este denunat de.
agenia britanic Reuter n presa mondial, c a venit s negocieze ;
ieirea Romniei din rzboi. Agenia Reuter este britanic. Ea
era sub cenzur. tirbey era Bond. Cum a putut fi el identificat,
de cine i cu ce scop? Nu suntem ndreptii s ntrebm? Cineva
de la Bucureti, dintre romni, care nu voia ca marealul Antonescu
s inecheie el armistiul (cum era cazul lui Niculescu-Buzeti,
care se opunea prin Duca, la Stockholm, cum vom vedea, ca ruii
s ncheie armistiiul cu Antonescu)? Englezii singuri, care
denunnd lui Hitler negocierile lui Antonescu prin itirbey,
sperau s vad Roiftnia ocupat de armata german pffHj
indisponibilizarea unor fore in Romnia i deci s faciliteze
debarcarea lor n Normandia? Sau s ntrzie armistiiul ca s
foreze Romnia s reziste ruilor pentru a-i ine ct mai
ndeprtai de Europa central, pentru ca armatele lor din Italia
s ajung Ia Viena, Praga i Budapesta naintea Armatei Roii?

Iat ipoteza pentru strategi, ca s o speculeze. Eu nu fac dect


s le-o pun.

Normal, negocierile trebuiau discutate la Londra, unde prinul
tirbgy'era bine cunoscut. Dar ruii s-au opus si discuiile s-au
desfurat la "Cairo cu ministrul rezident. Lord Moyne, pentru
Marea Bntanie ca prezident i ambasadorul american McVeragh
i cel rus Novikov. La 17 martie 1944, prinul tirbey face un
patetic apel la generozitatea celor trei, ce se referea la Charta
Atlanticului, la Declaraia Drepturilor Omului, dar nu era nimic
de fcut. Cei trei cereau capitularea necondiionat. ntrebat de
acetia, tirbey le spune c l-a vzut pe mareal nainte de plecare
i tie c el vrea s fac volte-face, dac Romnia primete
garaniile i ajutorul necesar. El subliniaz c numai marealul
poate garanta o reuit a acestei schimbri de front, fiind o
chestiune de operaii militare. Este foarte interesant de vzut c
cei trei aliai considerau i ei riumai pe Antonescu n msur s
fac acest volte-face. Pentru aceasta, cei trei erau gata s
plteasc un pre important Romniei. S vedem poziia acestora
fa de aceste informaii:
RUII:
nc din noiembrie 1943, la conferina m initrilor de Externe
de la Moscova i apoi la cea de la Teheran, Molotov a afirmat
c. singurul om ce poa_Jace o atare schimbare de front In
Romnia este marealul AntonescuT Ceva mai m ult, el a iniiat
la sfritul lui decembrie 1943 la Stockholm negocieri de armistiiu
direct cu el prin doamna Kolontay i ministrul plenipoteniar al
Romniei, Nanu.
AMERICANII:

NEGOCIERILE DE LA CAIRO
Aici avem trei documente de o im portan capital, asupra
negocierilor de la Cairo.
Mai nti avem telegrama lui Cordell Huli, numrul 139/2351,
trimis la 23 martie 1944 lui H arrim an ca instruciuni:
Departamentul de Stat mprtete optimismul Foreign
Officeului asupra neateptatului demers realist fcut de propunerea
romneasc. Noi credem c ei singuri trebuie s decid dac vor
o lovitur de stat a lui Maniu sau o volte-face a guvernului

26

NlCt)LAE "BACIU

Antonescu. Dar pentru o schimbare de front, recunoatem c


dac el, marealul Antonescu, vrea i este hotrt s o fac,
numai el are mijloacele necesare i cele mai mari anse de succes.
Autoritile militare americane consider aciunea Romniei de
o importan excepional. Ea trebuie s aib statut dp
cobeligerant i ea trebuie s acioneze ct mi repede.
"La rnduFTor,' militarii americani, in doua rnauri, cer
Departamentului de Stat s renune la orice consideraiuni politia
i ideologice i s ncheie un armistiiu cu Romnia.
n numele Marelui Stat Major, amiralul Leahy scrie la 28
martie 1944:
Cum am scris in scrisoarea precedent, detaarea Romniei
de Germania i ieirea ei din Ax este, din punct de vedere
militar, de cea mai mare importan. Din acest punct de vedere,
efii de stat major sunt de prere c nici o condiie restrictiv,
de ordin politic sau de alte consideraiuni, nu trebuie pus pentru
a mpiedica ncheierea acestor tratative de ieire a Romniei din
Ax.
n aceeai ordine de idei, vom cita telegrama numrul 4-1044
din 10 aprilie 1944 a generalului Marshall n persoan, care cere
..statut de beliperan^ pfntpi Romnia, n cazul schimbrii ei
de front i continu:
.
:
' O atare aciune - ieirea Romniei din rzboi - ar fi un
eveniment de o importan att, de capital (cardinal importance)
n continuarea rzboiului, c este de sperat c guvernul nostru
va gsi o baz de nelegere cu cel sovietic i cel britanic, n
toate chestiunile nemilitare ale propunerilor de armistiiu.
Cu alte cuvinte, militarii americani (efii de stat major) sunt
de prere c trebuia s se ajung imediat la un armistiiu negociat
cu Romnia, in condiii care s-i dea acesteia garanii i statutul
de cobeligeran. Acest statut era n el insui o puternic garanie
pentru suveranitatea i independena Romniei.
Cum s-a putut pierde acest atout militar extraordinar, scurtarea
considerabil a rzboiului i chiar ctigarea lui, printr-o capitulare
necondiionat n rase campagne? De ce a fost eful suprem
al armatei, care putea obine preul schimbrii de front a Romniei
i acordarea cobeligeranei armatelor romne? Cum s-a putut
ordona depunerea armelor, ncetarea focului, naintea semnrii
oricrui document de armistiiu?
ntr-un memorandum preparat n martie 1944 - deci n pline
negocieri la Cairo - Departamentul de Stat sugera guvernelor

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

27

american i englez, c ar fi bine a se garanta i reafirma dorinpt


lor de a revedea Romnia stat suveran i independent. La cea dat,
eminentul secretar de stat american, Cordell Huli, credea in
independena Romniei:
Noi credem - telegrafia el lui Harriman, la Moscova, la 10
aprilie 1944 - c trebuie s-i facem s neleag in mod clar i
precis c cei trei mari acioneaz dup consultaii tripartite intre
ei i c viitorul Romniei nu va f i lsat n minile exclusive ale
nici unei puteri cu care ea a fo st angajat'direct n rzboi.
Din prima zi de negocieri la Cairo, tirbey declara (plecase
doar cu un paaport de la Antonescu i dup ce-1 vzuse) c
marealul este gata s fac o politic de volte-face i aduga
- peiorativ i surprinztor - , fiindc el tie c rzboiul este
pierdut i c el, ca orice Quisling, vrea s-i scape pielea. Nu
aceasta era opinia Departamentului de Stat despre Antonescu.
Iat memorandumul preparat de Kenneth Huston, la 21 martie
1944:
We have never quite looked upon Marshall Antonescu as a
Quisling and there is enough of the martyr in him..., etc. (Noi
niciodat nu am privit pe marealul Antonescu ca pe un Quisling
i el are prea mult stof de martir, pentru a face ceva ca s-i...
scape pielea).
De altfel, - cum am spus - marealul Antonescu nc din
1943 nu a Scut dect s ncerce acest volte-face, ieirea din
rzboi a Romniei. El nu s-a opus niciodat la aceasta. Dar a
voit s o fac bineneles cu garaniile necesaip.
laS ce ne spune asupra acestui punct ambasadorul american
n telegrama trimis efului su la Washington, din 1 aprilie (nr.
139/2414):
A message dated yesterday was received from Maniu today
stating that Antonescu in principie is won over to the Allied
cause and is awaiting urgeltly the repetition of the Soviet conditions
through Cretzeanu. (Un mesaj datat ieri a fost primit de la
Maniu astzi, n care el afirm c Antonescu este ctigat, in
principiu, cauzei aliate i ateapt urgent repetarea condiiilor de
armistiiu sovietice de la Cretzeanu).
Ce dovad mai pertinent c marealul nu numai c nu era
contra unui armistiiu, dar c el lupta din rsputeri s-4 obin?
nainte de a vedea condiiunile oferite la Cairo - o capitulare
necondiionat, inacceptabil - voi sublinia regretul Departamen
tului de Stat c englezii s-au grbit s dea mn liber ruilor

28

o/\C!U

n engocierile de arm istiiu cu Rom nia. Citez din acelai


m em orandum din m artie 1944, pregtit de divizia Southern
E u ro p e an A ffaires a D epartm anetului de Stat, pentru subsecretarul
de sta t S tettinius:
T he B ritish have been m ore ready than ourselves to suggest
th a t th e R om an ian affaires lie naturally and necessarily in Russian
hands. (E nglezii au fost m ult mai m ult dect noi gata s sugereze
c p roblem ele rom neti sunt n mod necesar i n atural de
co m p ete n a exclusiv ruseasc).
la t de ce nici M aniu i nici Antonescu nu puteau negocia
la C airo: fiindc englezii ddeau mn liber ruilor, n loc s
fac fro n t com un cu americanii n aprarea intereselor ntregii
E u ro p e . N oi credem - continu memorandumul - c att
S ta te le U n ite ct i M area Britanie trebuie s-i m enin interesele
lo r in aceast a r i c ele trebuie s sublinieze i aici principiile
co n d u c to are ale aciunii noastre n rzboi, asigurnd ct mai
m u lt posibil continuarea Rom niei ca un stat suveran i cu
fro n tie re i teritorii care s-i perm it s redevin un stat
in d e p en d e n t,
E ste exact ceea ce. credeau i sperau toi romnii, n frunte
cu A ntonescu i cu M aniu: ei nu puteau crede n abandonarea
R o m n ie i de ctre englezi, ruilor. Dar la Cairo i apoi to t tim pul,
ac est lu c ru ncepuse s se vad destul de clar.
N oi n e -a m pierdut ara i avem dreptul i datoria s tim
cum i din a cui vin. Vremea linguirilor a trecut, ca i aceea
a m inciunilor i a falsificrilor de Istorie. A venit vremea s
cu n o a te m adevrul, ntregul adevr. Documentele exist: s avem
c u ra ju l s le cutm, s le citim i s le discutm, cu senintate,
d a r cu curajul civic i romnesc ce-1 implic.
n negocierile de la Cairo, in evenimentele legate de ele,
n a in te i dup aceste negocieri, n negocierile de la Stockholm,
.
in ac tu l de la 23 august 1944 i evenimentele ulterioare, un rol
im p o rta n t l-a jucat, cum am spus, familia principelui Barbu
tirbey. D eparte de mine gndul de a arunca cea mai mic
suspiciune asupra patriotismului familiei Barbu tirbey. A zice
c principele, n sine, a pledat cu dem nitate i em oie cauza
R om n iei la Cairo. D ar m ntreb, dat fiind rolul im portant,
capital, al tuturor membrilor acestei numeroase familii n
tratativele de armistiiu, dac nu era o greeal de optic de a
fi lsat pe mna unei ntregi familii ntreaga soart a rii
P rin u l tirbey negocia la Cairo n numele lui M aniu , dar

plecase cu un paaport diplomatic pe numele Bond, dat de


marealul Antonescu. Ceva mai mult, prinul tirbey preciza c
l-a vzut pe mareal, nainte de plecare, c tie c este dispus
s fac volt-face i c marealul e singurul ce ar putea face
acest lucru.
Unul din ginerii si, Alexandru Cretzeanu, este ambasadorul
marealului Antonescu la Ankara i lucreaz att pentru guvernul
acestuia ct i pentru Iuliu Maniu. ntreaga sa politic urmrete
un armistiiu semnat cu anglo-americanii i o capitulare n braele
lor, dac ei... debarcau la Constana. Dac nu - zice Alexandru
Cretzeanu - Romnii se vor bate pn la unul i pn la ultimul
glon. Ei nu se vor preda niciodat ruilor... Al doilea ginere
al prinului tirbey, eful cifrului de la Externe, duce o politic
personal, machiavelic, pe cont i n scop personal. El e grbit
s ajung s pun mna pe putere. E l nu se jeneaz s stea de
vorb cu ruii. Din contra, prin amicul su biatul George Duca
de laJjflckholm, el ia contact peste capul i n spatele ministrului
bfirial al Romniei cu doamna Kolotay i o sftuiete... s nu
se ncread dect n ei, n biei i nu n marealul Antonescu,
cum o instruise Stalin. Acest ginere, Grigore Niculescu-Buzeti,
cifreaz i descifreaz telegramele secrete ale Externelor. E l devine
intimul regelui si e zilnic la Palat. El 'ia parte la consftuirea din
13 iunie 1944 cu efii com unitr'E m il Bodnras si Lucretiu
Ptratnu (fr prezena nici unui membru a l partidelor istorice)
i mpreun cu ei traseaz planul com plotului de la 23 august
1944. Tot Niculescu-Buzeti e prezent la Palat la 23 august i
sftuiete pe rege s-l aresteze pe mareal i s-4 predea spre
paz comunitilor. E recompensat, devenind ministru de Externe.
Se nscrie n Partidul NionT^ arnest (ce greeal optic Ta
Iuliu Maniu n judecarea oamenilor!) i n toamna lui 1946
reuete s fug n Elveia, in tr-u n avion american. El nu avea
dect 33 de ani. Al treilea ginere al principelui tirbey este, cum
am spus, colonelul englez Boxshall, eful Intelligence Service-ului
pentru Romnia (M16). N u am gsit nici un document privitOT
la vreo participare a sa in discuiile de la Cairo. De altfel,
asemenea documente nu apar niciodat in Marea Britanie. Ele
se ard.
Revenind la negocierile de la Cairo, vom reine pentru moment
aceste date eseniale pentru nelegerea celor ce vor veni.
1. tirbey, venit la 17 m artie 1944 la Cairo, fusese denunat

de agenia de pres englez Reuter c a venit s trateze ieirea


Romniei din rzboi. Deci nemii tiau i ei de aceste negocieri.
2. tirbey a declarat c vine n numele opoziiei - Iuliu Maniu
- , dar c marealul Antonescu i-a dat paaportul i c l-a vzut
nainte de plecare; c tie c el vrea s fac volte-face, s ias
din rzboi. Ceva mai mult, el a adugat c singurul cu adevrate
anse de reuit este marealul.
3. Cei trei aliai s-au declarat de acord ca marealul s scoat
Rom nia din Ax, dac el vrea s o fac. Militarii americani au
cerut acceptarea unui armistiiu favorabil Romniei i statutul de
cobeligeran, fiindc aportul ei la victorie va fi imens, capital.
4. La condiiunile de negocieri si deci de armistiiiu_aduse de
principele tirBevT"cei trei au venit la 12_apnfie 1944 cu un
docum ent de capitulare necondiionat i un jdlimum.
5. A cest docum ent nu a fost acceptat nici de Iuliu Maniu i
nici de m arealul Antonescu, fiindc el nu aducea nici un fel de
garanie viitorului i existenei rii i neamului romnesc.
6. Cum vom vedea n capitolul urmtor, ruii au avut iniiativa
u n o r negocieri directe cu marealul Antonescu nc din decembrie
1943 la Stockholm . E le s-au purtat ntre ambasadorul Komnei
F red N a n u i am basadoarea rus doamna Kolontay. Dup discuii
i re p e ta te ntrevederi, ruii au acceptat s amelioreze substanial,
sensibil, prim ele lor propuneri, ca i termenii armistiiului oferit
d e cei tre i la Cairo la 12 aprilie 1944.
7. C um nici marealul Antonescu i nici Iuliu Maniu nu aveau
n cred ere n cuvntul lui Stalin, ei au cutat s obin garantarea
co n d iiilo r oferite de acesta i de ctre anglo-americani, prin
n c o rp o rarea am eliorrilor n condiiile de la 12 aprilie 1944 la
C airo. A nglo-am ericanii au refuzat asemenea modificri. S -a
p retin s - ce im postur! - c la Stockholm nu ar fi fost dect
discuii i nu negocieri. Eroii de la Cairo i cei de la 23
au g u st vroiau s -i atribuie merite i s-i procure state de
serviciu. D e aceea ei trebuiesc demascai i denunai poporului
ro m n , ca atare.

i
j

j
|
>
I
1
t
1
|
1
1
I

8. Adevrul este c la Cairo s-a ncercat n nenumrate 1


rnduri s se obin aceste ameliorri. Cum nu se putea face uz 9
public de negocierile directe dintre Stalin i marealul Antonescu 1
am eliorrile au fost prezentate ca sigure, ca autentice, chiar d e a
ctre tirbey i de ctre Vioianu (sosit i el la Cairo tot c u i
paaport dat de marealul Antonescu). La 26 mai 1944 C onstantini
V ioianu personal a primit de la Ankara, de la A le L n d n l

Cretzeanu, termenii armistiiului propus de rui Romniei, iar el


a informat pe englezi de acest lucru. Telegrama Lordului Moyne,
nr. 1334, ctre Londra, este categoric. La fel, telegrama aceluiai
Lord Moyne, nr. 1614, din 8 iulie 1944. Confirmarea acestor
condiii mai bune oferite de rui, o avem in documentul american
nr. 1939/6-2944 ce-1 constituie telegrama lui McVeagh,
ambasadorul de la Cairo i unul din negociatori, de la 29 iunie
1944. El (Maniu) spune c informaii absolut sigure arat acum
c marealul Antonescu a obinut ameliorri substaniale i c
deci grupul lui, favorabil aliailor, nu poate s-i asume
responsabilitatea unei aciuni cu termeni mai puin favorabili
dect cei acordai marealului Antonescu. (Ambasadorul american
nu tia de ameliorri, fiindc ele erau acordate n absolut secret
de rui la Stockholm, fr cunotina anglo-americanilor.) Dar
englezii tiau, prea bine acest lucru. n legtur cu aceste condiii
mai bune, oferite de rui Romniei, voi mai cita trei documente:
a) Raportul lui Murphy, consilierul politic american la Alger,
care n telegrama nr. 7-244 din 2 iulie 1944 atrage atenia
secretarului de stat c se pretinde c better conditions were
offered to Antonescu thant to the opposition, adic lui Antonescu
i s-au oferit mai bune condiii de armistiiu dect opoziiei
b) La 26 august 1944, dup lovitura de stat, Molotov a chemat
pe ambasadorul britanic i pe cel american i le-a spus urmtoarele:
740.00119 EW 1939/8-2644: Telegram
The Ambassador in the Soviet Union (Harriman) to the Secretary
o f State
Moscow, August 26, 1944 - 3 a.m.
[Received August 26 - 1.30 a.m.]
3159. For the President and the Secretaiy. Molotov called
the British Ambassador and myself over at 1.30 a.m. and made
the following oral statement.
<
In order to support the prestige of the new Rumanian
Government and in view of present developments the Soviet
Government does not deem it advisable to introduce new
armistice conditions. A n agreement should be reached with
the Rum anian Government on the signing of an armistice
based upon the conditions that were proposed in April the
three additions requested by the Rum anian representatives in
Cairo:

(1) The allocating to the Rumanians o f a free zone for their


seat of government,
/
(2) the granting of a period of 15 days for the G erm an troops
to evacuate from Romania,
(3) regarding the reduction in the size o f the indemnity.
Pentru a ncuraja i sprijini noul guvern rom n i innd
seama de desfurarea ultimelor evenimente, guvernul sovietic nu
crede c este de dorit a se formula alte condiii de armistiiu.
Acest armistiiu trebuie s se ncheie cu guvernul rom n pe baza
condiiunilor propuse n aprilie, dar cu trei condiii suplimentare
cerute de reprezentanii romni la Cairo:
(1) Acordarea unei zone libere de orice ocupaie pentru sediul
guvernului romn;
(2) Garantarea unei perioade de 15 zile dat trupelor germane
ca s evacuieze Romnia;
(3) O reducere n suma reparaiilor.
Ori, aceste trei condiii oferite la 26 august de M olotov drept
concesii pentru ncurajarea noului guvern romn erau oferite de
rui lui Antonescu nc de la 3 iunie 1944.
Confirmarea lor, dac ar mai fi nevoie, o avem i din partea
noului ministru de Externe, Niculescu-Buzeti, biatul din
memoriile lui George Duca, care in telegrama lui din noaptea^
de 23 august 1944 adresat lui Alexandru Cretzeanu autoriza pe
tirbey i Vioianu s semneze armistiiul de la 12 aprilie 1944,
dar cu adugarea a trei condiii, adic cele de' mai sus oferite de
talin lui Antonescu.
Delegaii romni la Cairo, tirbey i Vioianu, au cerut s
semneze armistiiul cu aceste ameliorri, dar au fost trimii s
o fac la Moscova. Cum armata capitulase, ruii nu mai avehu
nici un interes s mai semneze ceva sau s mai dea zon liber
guvernului romn, s-i ofere cele 15 zile de ateptare nainte de
a declara rzboi nemilor i mai ales s mai reduc suma
reparaiilor.
Armistiiul - cu totul altul i mult mai sever - a fost semnat
numai la 12 septembrie 1944 dup ce ara fusese complet ocupat
fr cea mai mic rezisten, de rui,
* *

Cititorii s trag singuri concluziile lor.


Personal, cred c tirbey i Vioianu - delegaii de ia

AUUN1A ROMNIEI 1944-1948

33

au euat n mod tragic, fiindc, dei aveau atuuri extraordinare


de jucat, le-au jucat cu siguran prost. Oricum, ei nu trebuiau
s Jmcuraieze ia .capitularea necondiionat a rii pe cei ce au
fcut-o, fr semnarea prealabil a~oH crni a rm k tip n
'
' Sa vedem acum ce s-a intm plat la Stockholm, s comparm
termenii ntre ei i s vedem i com portarea diferiilor actori- ai
dramei romneti. Cum am spus, unul din ginerii principelui
tirbey era colonelul englez Boxshall, eful Intelligence-ului (M16)
pentru Romnia.
Voi aduga imediat c nu m ndoiesc nici un moment c
acel nalt ofier britanic era un patriot i c el lucra desigur
pentru binele patriei sale, M area Britanie. Sunt sigur c, n acelai
timp, el era loial i rii soiei sale, Rom niei, i c nu ar fi
fcut - or, nu a fcut - nimic contra ei. Rezerva mea este ns
una de principiu. Familia tirbey era n trei posturi cheie ale
evenimentelor. Cnd negociezi n secret sau cnd complotezi, nu
poi s te sftuieti cu prea m ult lum e i nici s te limitezi n cazul nostru - la familie i la intimi. N u cumva aceast lips
de orizont, de inform are i de analiz a p u tu t influena judecata
i duce la concluzii greite? O are m em brii aceleiai familii n u '
pot fi influenai ntre ei, chiar fr voia lo r i fr vreun obiectiv
blamabil?
* * *
Churchill hotrse s abandoneze R om nia ruilor. E l decisese
c sovieticii vor avea prim ul cuvnt n R om nia, c ei sunt
principalii negociatori cu R om nia; c englezii i americanii vor
avea un rol redus, de chibii, de figuraie. A servit familia tirbey
la realizarea acestui lucru? A fost inform at guvernul de acest
lucru? D ar opoziia?
N u era cazul, dat fiind imensul avantaj adus aliailor si in
special ruilor p iirTfeifife^din rzboi a R om a n ei, ca_ei. aiiaiu
sa plteasc pfeuT acestuT avantaj? N u era cazul ca negocierile
s fie duse de pe o poziie de for care s duc la obinerea
calitii de cobeligeran i cel puin la condiiile de armistiiu
oferite de Stalin lui A ntonescu? Cu siguran c anglo-am ericanir
le -a r fi garantat, fiindc rufi le oferiser, dac Rom nia mai
.in ea ctva tim p. P rin capitularea necondiionat, fr semnarea
prealabil a nici unui fef'3e""docum ent, K om m a^a fost dat
legat de m ini i de picioare puterii discreionare absolute a
Uniunii Sovietice i fr posibilitatea de a protesta, cel puin pe

34

n ic o l a e baciu

plan m oral, fiindc ea nu convenise la nici u n arm istiiu , la nici


un fel de aranjam ent. D e la arestarea m arealului s - a trec u t direct
la ord o n area ncetrii focului i la ridicarea m inilor, la predarea
ntregii arm ate ro m n e inam icului. Iat d e ce e u nu am fost i
nu su n t de acord cu actul de la 23 august 1944, aa cum a fost
f c u t
R o m nia treb u ia s ias din rzboi, dar p rin arm istiiu, nu
p rin cap itu lare necondiionat!
-----

O PROCEDUR DEZASTRUOAS D E
NEGO CIERI
D u p cum s - a vzut, rom nii aveau la C airo sprijinul efilor
d e s ta t m ajo r ai arm atei am ericane, ai arm atelo r aliate de la
W a sh in g to n , ca i sprijinul D epartam entului de Stat. T o i acetia
co n sid e ra u c, d a t fiind rolul capital al R om niei n soarta
rz b o iu lu i, dac e ra s ias din Ax, trebuia s se abandoneze
, clauza cap itu lrii n econdiionate i s i se o fere Rom niei
c o n d iii i g aran ii p e n tru a o convinge s fac volte-face. La
S to c k h o lm . rusii a u ab andonat capitularea n econdiio n at i au
oferit m a re s a lu lu i-A ntonescu r condii ii de arm istiiu ce au_fojtt
n e g o ciate i am eliorate, de. m in is tru lro m n Nanu~
L a C airo nu s - a am eliorat nim ic.
D e le g a ii ro m n i tirbey i V ioianu nu au adus n discuie,
d e la i 7 m a rtie p n la 12 septem brie 1944 (i nici atunci, la
s e m n a r e a a rm istiiu lu i), argum entul m ajor, al R o m n iei n aceste
n e g o c ie ri: scurtarea rzboiului i p o a te chiar ctigarea lu i rapid
P rin a te n ta exam in are a zecilor d e docum ente asu p ra acestui
r s tim p d e p e s ta cinci luni, nu am gsit n ici unul, n care s se
v a d c re p re z e n ta n ii rom ni au afirm at - cum cred c ar fi
tr e b u it s o fac - c R om nia avea o a rm at in ta ct de un
m ilio n d e so ld a i, c ea p o a te in e m ult, m ult vrem e p iept
a rm a te lo r ru seti, i c d a c a liaii vor ca ea s schim be frontul,
treb u ie s o fere a ltceva d ec t o capitulare n econdiionat Milionul
d e s o ld a i ro m n i, s c u rta re a rzboiului, sau chiar ctigarea lui
ra p id , e v ita re a d e n o i p ie rd e ri sovietice - prin acest arm istiiu
c u R o m n ia - n u a u fo s t n icio d a t m enionate, nici pu se n b a lantT i
negocierilor. C eva m ai m u lt i mai grav. D u p ce aliaii au accepta t 1
to i tre i s negocieze i s n ch eie arm istiiu l cu m arealul 4?ttoncsciL *
n u tr e b u a s se ~ o fere ^lia ^ lo r artem aTtvqori m ares a lu ln ri M ania .

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

35

La Cairo, s-a propus aliailor o capitulare necondiionat a


Romniei prin nsi tactica adoptat de cei doi reprezentani:
dac marealul nu vrea s ncheie armistiiul, atunci guvernul lui
va fi rsturnat i Maniu va semna el armistiiul oferit la 12 aprilie
1944. Tactica aceasta, ce asigura n mod absolut capitularea
Romniei, dac nu din partea marealului, cu siguran din aceea
a unui-guvern Mani, a fost total greit, fatal i dezastruoas. .
Dup acceptarea de ctre cei trei aliai a semnrii armistiiului
cu Antonescu, trebuia fcut bloc, ca o stnc de granit, n jurul
su i trebuia s se negocieze cu o singur voce i cu mna tare
a armatei romne. Cine mai avea interes s negocieze i s acorde
concesii Romniei, cnd volte-face-u l era garantat de reprezen
tanii romni n orice caz, cu marealul sau fr el?
Pe de alt parte, cnd Niculescu-Buzeti, prin Duca la
Stockholm, cerea doamnei Kolontay s negocieze cu el i s nu
aib nici o ncredere n marealul Antonescu (acelai lucru s-a
cerut i la Cairo), evident nu numai c s-a slbit poziia de
negocieri a Romniei, dar s-a indicat aliailor c ei pot conta
pe concursul opoziie romne. Cine ar mai fi oferit concesii n
asemenea condiiuni? Mai ales c prin Ptrcanu i Bodnra
ruii tiau c reprezentanii Palatului vizitau frontul i complotau
cu marii comandani ieirea din rzboi.
n faa eecului total al lui tirbey i Vioianu la Cairo,
guvernul romn i Maniu au luat n considerare pentru un moment
trimiterea unui al treilea delegat n persoana distinsului i
capabilului avocat Filderman, eful comunitii evreilor din
Romnia. n acest scop, profesorul Giurescu i colonelul
Teodorescu au plecat la Constantinopol, iar Filderman avusese
n iunie 1944 o audien la Palat. Examinai cu lupa toate
documentele negocierilor de la Cairo i vei vedea c nu s-a adus
nici cea m ai m ic amelionare la ultim atum ul din 12 aprilie 1944,
la aa-zisul armistiiu. Care e contribuia lui tirbey i Vioianu?
Nici una. n aceste condiiuni, cnd att tirbey ct i Vioianu
u euat complet, cum au mai fost ei utilizai ulterior, unul fiind
propus ca prim -m inistru, iar altul ca ministru de Externe i
preedinte al Com itetului Naional Rom n in exil? Cnd euezi
att de lamentabil i de dezastruos, ori te retragi ori eti pe linie
moart.
Principele tirbey a fost trimis cu destinaia Londra pentru
a influena prin relaiile sale politice guvernul englez n favoarea
Romniei. Cu siguran c guvernul romn - i Maniu - tia c

36

NICOLAE BACIU

ginerele su, colonelul englez Boxshall, era eful Intelligence


Senice-ului pentru Romnia i conta i pe aceast legtur de
familie. Dar nu numai c nici relaiile politice i nici cele familiale
nu au jucat un rol n favoarea Romniei, dar opoziia cea mai
dur la Cairo a fost fcut de Churchill personal - care nu voia
s ne retrocedeze Transilvania de nord, dect n parte i numai
la conferina pcii.
i mai sunt i astzi impostori ce vorbesc de succesele de
la Cairo.
S vedem acum ce s-a ntmplat la Stockholm i cum - i
acolo - tratativele au fost subminate, sabotate.

Capitolul 2
SABOTAREA TRATATIVELOR D E
ARMISTIIU ALE ROM NIEI
n acest capitol am pstrat intact un articol, publicat n ziarele
Stindardul i Europa i Neamul Romnesc, privind un aspect special
al negocierilor de armistiiu, anume sabotarea lor la Stockholm
de George Duca. Pentru nelegerea articolului, la acea vreme
era necesar o intrare n ' materie, de unde repetrile ce le va
gsi cititorul n acest capitol. Totui le-am lsat, considerndu-le
utile n nelegerea ntregii probleme a ncercrilor de a iei din
rzboi. Voi preciza, nainte de a cita din acest articol, c, aa
cum s-a reinut, la Cairo cei trei au cerut capitularea
necondiionat a Romniei, dar c la Stockholm ruii, n mod
unilateral, au luat iniiativa negocierilor cu marealul Antonescu
i i-au oferit acestuia (dup negocieri) condiii de armistiiu mult
mai bune prin ministrul de la Stockholm, Fred Nanu.
Se tie astzi c la sfritul lui decembrie 1943, deci nainte
de nceperea negocierilor de la Cairo - ncepute la 17 m artie
1944 -, ruii, prin ambasadoarea lor doamna Kolontay, liu intrat
n contact cu ministrul -romn la Stockholm, Fred Nanu, i au
propus armistiiu marealului Antonescu. Dup discuii i
negocieri, termenii din 13 aprilie 1944 propui de rui sunt
urmtorii:
1. Cele 13 divizii romneti aflate pe cmpul de lupt, trebuie,
ori s se predea ruilor, ori s atace trupele germane. Ruii se
obligs leaprovizioneze cu armament pe care- 1 vor pune imediat
la dispoziia marealului Antonescu i domnului Maniu pentru
a restabili independena i suveranitatea Romniei.
2. Trebuie restabilit frontiera din 1940 (asta implica
recunoaterea anexrii Basarabiei i Bucovinei de nord de ctre

Rusia).
3. Renaratii.

JO

OACIU

n tr-u n d rep t de trecere pentru trupele aliate, dac necesitile


m ilitare o impun. M ai departe, ruii declarau Decizia de la Viena
(care ne rpea parte din Transilvania - n. a.) ca injust i se
oblig s restituie R om niei partea de nord a Transilvaniei luat
n 1940 de Ungaria.
A ceste condiii sunt luate din articolul fostului ministru al
R om niei la Stockholm, publicat in Journal o f Central European
A ffairs, voi. 11, din octom brie 1951, num rul 3, pagina 250.
M arealul A ntonescu refuznd aceste condiii, m inistrul Nanu
le negociaz cu doam na Kolontay. S vedem ce ne spune el la
pagina 255:
T rebuie observat c la 29 mai eu am refuzat n numele
guvernului A ntonescu s accept term enii arm istiiului, aa cum era
propus de rui, fr a obine m buntirii substaniale i pn
la 2 iu n ie eu am obinut cel puin trei concesiuni im portante:
I. D rep tu l de a oferi forelor germ ane o perioad de graie
de 15 zile pentru a evacua Rom nia i dreptul p entru noi de a
rm n e n eu tri - dac o dorim - , n cazul cnd nem ii accept i
se retrag de bunvoie.
II. O reducere a despgubirilor de rzboi cerute de rui.
III. D rep tu l de a avea o provincie romneasc pentru guvern,
n care nici un fel de trupe strine s nu poat intra.
C itito rii au reinut im portana excepional a acestor condiii
o ferite num ai de rui la Stockholm, spre deosebire de ultim atum ul
celor tre i de la Cairo, n care se cerea capitularea necondiionat*.
C um e ra neutral, guvernul A ntonescu se zbate ca s obin
garantarea acestor condiiuni mai bune de la Stockholm prin
includerea lo r n arm istiiul oferit de cei trei la 12 aprilie 1944.
A n glo-am ericanii refuznd s accepte aceste clauze mai favorabile
R om n iei, negocierile se prelungesc. D ar ntre tim p, cei ce j
u rm reau s pun mna pe putere, s se debaraseze de marealul
A ntonescu, lucrau i la Stockholm i la Bucureti s saboteze - j
cum vom vedea - succesul acestor sfietoare negocieri.
**
D up dou secole de jertfe, de lupte, de sperane i sa crificii'
eroice, poporul rom n i-a gsit, n sfrit, dup prim ul rzboi
m ondial, Patria tuturor rom nilor, cminul naional al ncercatului {
n o stru popor. Rom nia M are a intrat n istoria neam ului n l
isto ria universal. Contiina unitii naionale i eroism ul !
p o p o ru lu i au stat la temelia acestei uriae realizri.

A G O N IA R O M N IE I 1944-1948

39

Printre fruntaii romni care au crezut i au luptat pentru


nfptuirea Romniei Mari a fost, alturi de Ionel Brtianu, i
Ion Duca, mna dreapt i unul din principalii fruntai ai Partidului
Liberal. Om politic de mare valoare, Ion Duca a participat prin
Partidul Liberal la toate marile realizri i reforme dinainte, din
timpul i de dup primul rzboi mondial. Era un patriot, un om
de nalt cultur i de o cinste material ireproabil. Citind ins
C ronica unui rom n n veacu l X X , aprut n meritoria editur
a domnului Ion Dumitru de la Mnchen, mi dau seama, cu
imens regret i infinit tristee, c Ion Duca a avut un pcat, un
mare pcat fa de neamul romnesc i anume pe fiul su George
Duca. Acest fiu, rsfat din natere i beneficiar al multor avantaje
ale relaiilor de familie i de partid, a intrat in diplomaie.
n august 1943 l gsim la Stockholm, dup ce fusese la
Helsinki, unde - dup propriile-i mrturisiri - a sabotat
intenionat, sistematic i cu perseveren, ncercrile guvernului
Antonescu de a iei din rzboi i de a face o pace onorabil i
dreapt pentru Romnia. George Duca saboteaz propriul guvern
i acum, la optzeci de ani, se laud fr jen cu acest sabotaj n
lucrarea sus menionat.
Pentru a putea nelege n toat profunzimea ei aciunea
domnului George Duca i implicaiile ei n Crucificarea
Romniei, se cuvine s facem o scurt incursiune n istoria acelei
perioade.

GERMANIA A PIERDUT RZBOIUL


Aa a declarat marealul Antonescu dup ntrevederea sa cu
Hitler din noiembrie 1942. Trebuie acum s ne concentrm ca
s nu-1 pierdem pe al nost
'Aceast declaraie, fcut n trenul ce-1 aducea din Germania
spre Bucureti, este autentificat att de Penescu ct i de
interesanta carte a domnului Larfy Watts, n serviciul marealului,
la pagina 137 [Editura Ion Dumitru de la Mnchen], i de volumul
A ntonescu al domnilor Magherescu i C. Drgan. Aceast
convingere a dictat marealului Antonescu o nou politic n
vederea salvrii intereselor romneti. Se impunea ieirea Romniei
din Ax i nceperea negocierilor cu Aliaii n vederea ieirii ei
din rzboi. Reinem c nc de la nceptutul anului 1943, marealul
Antonescu, n mod curajos i demn, a fcut cunoscute guvernului

40

n ic o l a e

b a c iu

rom n - p rin tr-u n memoriu fcut de M ihai A ntonescu i naintat i


lui R ibbentrop - inteniile sale de a negocia cu aliaii, n interesul
R om niei i chiar acela al Germaniei. n cadrul acestei politici
n prim vara lui 1943, au nceput negocierilor de armistiiu de
la M adrid ntre guvernul romn i am basadorul S tatelor Unite,
Hayes. T otodat, marealul A ntonescu a ncercat nc din 15
ianuarie 1943 s -l conving pe Mussolini s ias din rzboi
m preun cu to i sateliii Axei, fornd astfel m na lui Hitler
pentru o pace de compromis.
La Lisabona, m inistrul R om niei n Portugalia, dom nul Victor
Cdere, lua contact cu ambasadorul M arii Britanii. Prin yatican,
prin reprezentanii si la Istanbul, Stockholm, Helsinki, guvernul
m arealului A ntonescu se strduia din rsputeri s gseasc o
soluie pentru a iei din rzboi cu garaniile respective pentru
suveranitatea i independena Romniei.
O poziia rom n, adic Iuliu Maniu, eful Partidului Naional
rnesc, i D inu Brtianu, eful Partidului Liberal, erau perfect
de acord cu aceste tratative, inform ai cu regularitate i consultai.
Ceva mai mult, A ntonescu a propus chiar s abandoneze puterea,
dac aliaii ar prefera s negocieze cu opoziia rom n i daca
ei p ot obine condiii mai bune pentru ar. Se lucra deci mana
in m n cu guvernul i opoziia.

NEGOCIERILE D E LA STOCKHOLM
n vederea intensificrii acestei aciuni, guvernul A ntonescu 1
face o serie de schimbri diplomatice n capitalele susceptibilei
de a oferi posibiliti de contacte i de negocieri. Astfel e s te t
num it Cretzeanu la Ankara, George Caranfil la Helsinki i F re d l
N anu la Stockholm, ca minitri plenipoteniari.
Curnd dup sosirea sa la Stockholm, unde G eorge Duca e ra i
subalternul ministrului, Fred N anu e contactat de rui . prin]
intermediul bulgarului Goranoff. Dup Nicolae Penescu, fostul]
secretar general al Partidului Naional rnesc, iniiativa ruilor]
este urmarea ntrevederilor lui Bene cu Molotov i Stalin din
14 i 16 decembrie 1943. De ce aceast schimbare de poziie l a '
rui? Fiindc Iuliu Maniu ar fi scris lui Bene, prieten vechi al
su, s intervin pe lng rui n favoarea R om niei, subliniind
c ea este dispus s ias din rzboi. Coinriftpma
, q

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

41

aceast ipotez posibil i chiar probabil. La numai zece zile


dup vizita lui Bene Ia Kremlin, ruii contacteaz pe ministrul
Nanu. Reinem bine: pe ministrul Fred Nanu, reprezentantul legal
al guvernului Antonescu i nu pe George Duca, ce pretinde azi
c reprezenta pe rege i opoziia.
De ce contacteaz ruii pe reprezentantul oficial al Romniei
la Stockholm? Fiindc ei nu doreau s trateze cu nimeni altul
dect ou marealul Antonescu i cu siguran c Maniu a scris
lui Bene c acesta era dispus s ias din rzboi n condiii demne
care s asigure independena, suveranitatea i drepturile Romniei.
i, bineneles, Bene a transmis acest lucru lui Stalin. Aceast
ipotez e cu att mai plauzibil cu ct marealul Antonescu a
convocat intr-o noapte la vila sa de la Snagov pe Iuliu Maniu,
pentru a-1 pune la curent cu propunerile doamnei Kolontay de
la Stockholm i s discute cu el toate clauzele armistiiului.
Contactele, discuiile i negocierile cu doamna Kolontay se
concretizeaz prin formularea unor condiii precise de armistiiu
(nu de capitulare necondiionat, cum ceruse Roosevelt),
comunicate domnului Nanu la 13 aprilie 1944. Acesta face
contrapropuneri n vederea ameliorrii prim elor condiii i se
ajunge la acordul dat de Molotov la 3 iunie 1944.

Condiiile de armistiiu oferite de Stalin marealului Antonescu


erau mult mai bune, mai avantajoase Romniei dect cele oferite
de cei trei aliai la Cairo. Astfel:
Ruii accept ca Romnia s dea un ultimatum de 15 zile
Germaniei pentru a-i prsi teritoriul, nainte de a-i declara
rzboi. n cazul retragerii trupelor germane, Romnia poate rmne
neutr.
Arbitrajul de la Viena e nul i neavenit. Transilvania revine
la patria-mam n totalitate.
Ruii se mulumesc nunfai cu o linie de comunicaie, de
trecere, n nordul rii, iar guvernul romn poate s-i exercite
funciunile intr-o parte a rii neocupat de armatele sovietice,
etc.
Aceste condiii, transmise de Fred Nanu la Bucureti, erau
comunicate i efilor opoziiei romne i aceasta, mpreun cu
guvernul, se strduiau .s obin garantarea acestor condiii i din
partea americanilor i englezilor.

42

NICOLAE BACIU

O INIIATIV NDRZNEA I
INTELIGENT
n ordine cronologic, doresc s vorbesc de iniiativa
diplomatic fcut n 1943 de domnul George Caranfl, fost
ministru romn la Helsinki, iniiativ puin cunoscut.
Numit in capitala Finlandei tocmai n vederea tatonrii unei
pci separate cu aliaii, domnul George Caranfl, unul din cei
mai distini economiti ce a avut Romnia, a luat cu tact i cu
discreie contact cu englezii la Stockholm i le-a propus un plan
plin de imaginaie (i de riscuri pentru autorul lui, ce putea fi
mpucat de nemi) pentru a evita bombardarea Romniei i a-i
asigura o poziie mai uoar in cazul pierderii rzboiului.
Cu regretul de a nu-l fi cunoscut mai nainte (spre a-1 discuta
in lucrarea mea Yaha i crucificarea Romniei), redau esenialul
acestui plan:
Romnia, singura ar din Europa cu surplus de petrol i
cereale, era expus bombardamentelor aliailor spre a priva
Germania de aceste produse.
Dar Romnia ncetinise livrrile de petrol, cereale i alte
produse pentru Germania, din cauza unui surplus de mrci germane
complet devalorizate i a dorinei de a-i asigura o rezerv de
devize forte.
Planul lui George Caranfl prevedea vnzarea excedentelor
Crucii Roii Internaionale (finanate n spate de Anglia), pentru
a fi distribuite in. Europa nfometat. Ideea este ndrznea,
inteligent i, dac era acceptat de englezi, putea s evite tragica
bombardare a Romniei. Este extrem de important c guvernul
romn a acceptat planul domnului George Caranfl, ceea ce spune
mult asupra independenei fa de Germania i a grijii de a avea
importante cri de jucat la Conferina de pace.

NEGOCIERILE DE LA CAIRO
La 24 decembrie 1943, Iuliu Maniu cere n scris marealului
Antonescu ieirea Romniei din rzboi i ncheierea unui
armistiiu. Dup discuiile dintre guvern i opoziie, se ia hotrrea
de a se trimite o delegaie Ia Londra, ca s trateze cu aliaii
Este desemnat prinul Barbu tirbey, care pleca cu un paaport

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

43

diplomatic, dup ce-1 vzuse pe Antonescu. O indiscreie voit


i criminal face ca Agenia Reuter s anune venirea lui tirbey
in Turcia, in vederea tratativelor de armistiiu. Astfel, de misiunea
prinului tirbey afl, toat lumea, inclusiv Hitler i, in cazul
nostru, domnul George Duca.
La 17 martie 1944, delegatul Romniei (al opoziiei, dar i
al guvernului) se prezint la Cairo reprezentanilor aliailor: loTdul
Moyne pentru Anglia, McVeagh pentru Statele Unite i Novikov
pentru Rusia. De la prima edin lucrurile sunt clare: aliaii vor
s negocieze cu marealul Antonescu, iar prinul tirbey vorbea
att In numele opoziiei cat i al marealului, care i-a dat
paaportul i l-a primit nainte de plecare i-i cunoate
sentimentele pentru armistiiu, cum precizeaz tirbey nsui la
Londra, ca s nu supere pe rui. La Cairo, aliaii cer, nici mai
mult nici mai puin, dect capitularea necondiionat, concretizat
prirprbpunerile din 12 aprilie 1944, nmnate lu) tirbey pentru
a fi transmise att guvernului ct i opoziieL
De altfel, Novikov, ca i doamna Kolontay la Stockholm, a
insistat c ruii vor s trateze i s ncheie armistiiu cu marealul
Antonescu. Cum nici Antonescu i nici Iuliu Maniu i Brtianu
nu concepeau o capitulare necondiionat (mai ales in faa ruilor),
negocierile s-au prelungit, ncercndu-se ameliorarea dictatului
aliailor. Al doilea delegat romn, Vioianu, a ncercat s obin
la Cairo cel puin aceleai condiii de armistiiu oferite n mod
unilateral de doamna Kolontay domnului Fred Nanu la Stockholm.
Cu alte cuvinte, la Cairo romnii cereau i consimmntul i
garania anglo-americanilor pentru propunerile de la Stockholm,
nainte ca" acestea s fie acceptate i semnate de marealul
Antonescu.
Clauzele de la Cairo erau mult mai severe, iar problema
Transilvaniei trebuia discutat la Conferina de pace. Era firesc
deci ca i guvernul i opoziia, care lucrau mn in mn, s
prefere condiiile de la Stockholm. n acest context trebuiesc
nelese negocierile de la Cairo i prelungirea lor.

PUTREGAIUL DE LA
MINISTERUL DE EXTERNE ROMN
Pentru a nelege drama de la 23 august 1944, trebuie s
insist asupra a dou focare de infecie care au jucat un rol att
de nefast in crucificarea Romniei.

n ic o l a e b a ciu

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

45

Primit! | cel de la Palat, unde marealul i fcuse dumani


personali de moarte, care au determinat n ultim analiz arestarea
opoziiei nu, fiindc opoziia lucra mn n mn cu marealul
pentru ieirea din rzboi, chiar dac din motive tactice i
sa la 23 august 1944. La nceput a fost nlocuirea
mpriser rolurile.
locotenent-colonelului Mircea Tomescu, adjutantul regelui Mihai,
Singura dat cnd domnul Duca menioneaz opoziia sa este
i trimiterea lui pe front. Motivul? Cu ocazia rebeliunii legionare
la pagina 58 din volumul III, unde arat c Iuliu Maniu prin
din ianuarie 1941, el - simpatizant legionar - l-a sftuit pe rege
domnul Titus Mihilescu a precizat n 1943 c Romnia este
s vin de la Sinaia n Capital, unde, evident, trebuia s se
gata s negocieze cu aliaii, iar cu ruii numai n "cazul n care
amestece n rezolvarea situaiei, riscnd s fie luat ostatic de
ar primi garanii serioase i concrete din partea
legionari. Al doilea a fost trimiterea pe front a maiorului Jacques
anglo-americanilor. Mai clar, mai concis i mai categoric nici
Vergotti. Al treilea era Mocsonyi-Strcea Icitete Mdcioni],
nu se poate.
mareal al Palatului, trimis i el pe front de Antonescu, n scopul
Ce face consilierul de legaie George Duca auzind c eful
asanrii atmosferei de la palat. Se cunoate c baronul Strcea
su ierarhic, ministrul Fred Nanu, a fost contactat de rui s
negocieze? Ne-o spune el, fr nici o jen, la pagina 69:
a jucat un rol determinant in decizia regal de a aresta pe
24 decembrie 1943. n dou rnduri legaiunea sovietic din
Antonescu la 23 august.
Stockholm a fost pe punctul de, a intra In contact cu Nanu. De
Dar ceea ce a fost mult mai grav i cu consecine incalculabile,
aceea am chemat numaidect pe Allen (serviciul secret american
a fost rolul jucat de o clic de funcionari ai Externelor,- subconducerea lui Nifiulescu-Buzeti, director al cifrului,_ ginere al ; - n. a.) la mine, spre a- 1 trimite la ministrul britanic cu rugmintea
prinului tirbey'
T lui ^Alexandru Cretzeanu de la ; de a spune doamnei Kolontay c aceste iniiative sunt cu att
ev i cumnat afli
Ankara. Acesta, ros de ambiie i de cancer, a ncercat s joace 1 mai neavenite cu ct eu eram singurul ndreptit a vorbi n
cartea lui personal. Bine introdus la Palat, a devenit intimul ;; numele opoiziei i c Nanu nu avea ncrederea factorilor
regelui i, mpreun cu Strcea i civa colegi de la Externe, a i competeni.
Aceast iniiativ nu poate fi calificat dect ca aberant i
nCEput s rzeasc marele complot ce a dus la tragedia de la t
! cred c un consiliu de rzboi nu ar fi ezitat o secund s-l trimit
23 august 1944.
pe autor n faa plutonului de execuie.
Cine era clica de la Externe i Palat? Ne-o spune dl. George ,
Dorea oare doamna Kolontay s discute cu opoziia romn,
Duca singur i n felul acesta revenim la Stockholm.
I
chiar cu impostorul Buzeti, pe care l reprezenta domnul Duca?
Pentru fiul marelui brbat de stat romn, acetia sunt bieii, j
I Nicidecum. Guvernul sovietic prin Semionov este categoric: Noi,
Iat ce ne spune la pagina 73 a cronicii sale: Triumviratul
I ruii, preferm s negociem cu actualul guvern al R om nieri
Buzeti-Pogoneanu-Strcea ine toate sforile n mn hotrnd
! strntem aata s-l ajutm s libereze tara de germani. Acelai
nu numai asupra tuturor negocierilor cu aliaii, dar jucnd chiar I limbaj ca al ambasadorului rus Novikov de la Cairo, care a fost
i un rol nsemnat n politica intern. Regele este sub influena I - ca i ceilali doi aliai - categoric: ei prefer negocieri cu
lor, iar opoziia ascult de sfaturile pe care ei le dau!" i plin marealul Antonescu.
de ngrijorare pentru soarta rii, intrat pe asemenea iftini,
-Domnul George Duca cunotea toate acestea i tia c i
domnul G. Duca continu: Cu toate c recunosc capacitatea lor,
f opoziia, luliu Maniu i Dinu Brtianu, lucra i dorea ca armistiiul
m ngrijoreaz totui s tiu c probleme att de precumpnitoare
I s se ncheie de ctre mareal i s fie garantat de toi trei aliaii.
sunt n mini pe ct de ambiioase pe att de inexperimentate.
Ne-o spune singur: Consilierul rus Semionov a nmnat lui Nanu
Acetia sunt bieii de la Bucureti ai domnului George
I o not n care spunea c momentul este prielnic unei msuri de
Duca, subalternul ministrului Fred Nanu de la Stockholm. n loc
contact temeinic i cere ca nota s fie transmis guvernului
s in seama de ambiiile i de inexperiena lor i s urmeze
9 Antonescu, cu care nous prfrons avoir faire. i dl. Duca, la
calea normal i demn a unui diplomat, ce trebuie s ia iniiative
aceeai pagin 78, adaug: Ieri, doamna Kolontay l-a chemat pe
dup directivele superiorului su, n spe Fred Nanu domnul
X Nanu, repetndu-i cele/menionate.
Duca se pune n slujba lui Niculescu-Buzeti i att. n numele

vuuuva

i i u i w t u i u i , u i. i/ u v a a v

p ia iig C

U l TU II J\\|^ [ #1

n id o importan, nid o atenie, i c lui nu i se dau copii dum


ducumentele date lui Nanu la Stockholm i prinului tirbey
Cairo: M mir c ruii au dat nota lui Nanu i lui tirbey ij
Cairo, iar nu mie, modesta mea persoan reprezentnd pe reg
i opoziia, (pag. 78)

l.

cu Antonescu. Deci, se fcea totul ca nu cumva marealul s


ncheie armistiiul i se urmrea ca puterea s fie luat de biei,
de Buzeti, Pogoneanu, Strcea si Georee Duca.
Pentru a fi complet, voi aduga c la data de 11 august,
biatul are ndrzneala s reproeze doamnei Kolontay c nu-i
d atenia i importana cuvenit: A p o i am adugat c n faa
atitudinii lor de a nu m convoca ori de cte ori aveau un rspuns
CUITUL N SPATE
[pe care ei l ddeau lui Nanu, n. a.], fie el chiar negativ, m
ntreb dac m mai bucuram de ncrederea ei, (pagina 97)
n concluzie, toate ntrevederile domnului Duca cu ruii au
r
Cum negoderile de la Stockholm i Cairo se duceau fr
avut loc la iniiativa lui, nu la cea rus. Ruii nu l-au chemat,
l\ biei, prin ministrul Nanu i prinul tirbey, bieilor le e fric
dar erau doritori de informaii i de declaraii de dragoste i mai
lea armistiiul s nu fie cumva ncheiat de marealul Antonescu
ales s vad dac ar putea gsi o fisur ntre guvern i opoziie,
Ui ei s piard ocazia de a pune mna pe putere.
ca s o exploateze.
V
Niculescu-Buzeti, prin cifrul ce-1 avea cu domnul Duca, i
Mandatul domnului Duca din partea opoziiei unite i a
transmite s fac ceva, fiindc Nanu era gata s reueasc. i regelui? Puteam s ne nelm asupra lui pn astzi, dat fiind
atund - ne spune domnul Duca -, dup mult chibzuin, m-am lipsa de documente corespunztoare. Dar domnul George Duca
hotrt s m duc ieri sear [25 mai 1944], fr alt nconjur, la ne clarific singur situaia, vorbind de Niculescu-Buzeti, un simplu
locuina consilierului t u s Semionov, pe care nu l-am gsit acas director la Ministerul de Externe (sublinierea autorului): M
I-am lsat cartea mea de vizit i l-am rugat s-mi telefoneze, amuza ns faptul c' din anul 1943, cnd dnsul - Buzeti ceea ce rusul a fcut. S-a rentors a doua zi, s-a legitimat, i-a m-a nsrcinat, in treact fiind la Stockholm, s reprezint pe
tlm dt situaia lui aici, apoi l-a pus la curent cu motivul vizitei rege i opozii~ unit, peste capul guvernului i al lui Nanu,
stabilind in acelai timp, un cifru secret ntre noi.
sale, cernd s o vad pe doamna Kolontay.
Mai clar nici nu se putea. Bieii se reprezentau ntre ei.
La 27 mai 1944, n plin negodere dintre guvernul romn
; George Duca reprezenta pe Buzeti i Buzeti pe Pogoneanu i
(sprijint de opoziie) i aliai, domnul Duca de la Stockholm, ce
' Ionel Strcea... i nu putea fi altfel, fiindc opoziia romn era
negoda din acel moment cu ruii, se duce la Grand Hotel, camera
alturi de guvern in cutarea unei soluii de a iei din Ax i
118, unde vede pe doamna Kolontay, ca s-i spun reprezentantei
. din rzboi. Ei lucrau mn in mn i la Stockholm i la Cairo.
Rusiei, cu care Romnia era n rzboi, urmtoarele: M -a ntrebat
Noi nu putem da afar pe nemi pe o u, ca s lsm pe rui
- doamna Kolontay - dac socot c Sovietele ar putea, s
s intre pe cealalt, telegrafia Maniu la Cairo. Cu toate c
colaboreze cu actualul guvern, la care i-am rspuns c, fr a fi
opinia public romneasc - telegrafia el la 24 ianuarie 1944
la curent cu amnuntele politicii noastre de stat, i pot totui
lui Viorel Tilea la Londra - este alturi de anglo-americani,
spune c nu cred ntr-o colaborare cu marealul. Cu actuala:
poporul romn este gata s-i apere ara contra ruilor. Dac
formaie guvernamental ns opoziia nu va putea lucra n viiforJ
numai trupele ruseti invadeaz Romnia, poporul este gata s
(pagina 85)
lupte pn la m oarte. (FO 371-43992, arhivele secrete engleze).
La insistena lui Niculescu-Buzeti, domnul Duca se duce dini
Ce-1 face pe domnul Duca, la vrst lui naintat i dup 41
nou n secret la doamna'Kolontay, la 2 iulie 1944, i dup
de ani de la cotropirea patriei sale de ctre hoardele sovietice
ntrevedere scrie cu amrciune n Cronica domniei sale la pagina
s-i etaleze fr jen i rezerv sabotarea negocierilor de armistiiu
90: Reiese deci limpede c ru doresc a colabora m ai degrab
[ ale rii sale? Nu neleg.
cu guvernul dect cu opoziia unit". Dup ntrevedere, domnul
Complotitii, autori contieni sau incontieni ai crucificrii
Duca telegrafiaz la Bucureti, comunicnd acelai lucru: n n in s:
\ Romniei, au pltit aproape toi: Buzeti n exil, Pogoneanu n
mesajul insista asupra iluziunii de a se putea ajunge la o nelege^

46

NICOLAE BACrn -

i, culmea ridicolului, dl. Duca se plnge c ruii nu-i datt


nici o importan, nici o atenie, i c lui nu i se dau copii dupi
ducumentele date lui Nanu la Stockholm i prinului tirbey h
Cairo: M mir c ruii au dat nota lui Nanu i lui tirbey la
Cairo, iar nu mie, modesta mea persoan reprezentnd pe rege
i opoziia, (pag. 78)

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

47

cu Antonescu. Deci, se fcea totul ca nu cumva marealul s


ncheie armistiiul i se urmrea ca puterea s fie luat de biei,
de Buzeti, Pogoneanu, Strcea si Georee Duca.
Pentru a fi complet, voi aduga c la data de 11 august,
biatul are ndrzneala s reproeze doamnei Kolontay c nu-i
d atenia i importana cuvenit: Apoi am adugat c n faa
atitudinii lor de a nu m convoca ori de cte ori aveau un rspuns
[pe care ei l ddeau lui Nanu, n. a.], fie el chiar negativ, m
CUITUL N SPATE
ntreb dac m mai bucuram de ncrederea ei, (pagina 97)
n concluzie, toate ntrevederile domnului Duca cu ruii au
Cum negocierile de la Stockholm i Cairo se duceau fr
avut loc la iniiativa lui, nu la cea rus. Ruii nu l-au chemat,
1biei, prin ministrul Nanu i prinul tirbey, bieilor le e fric dar erau doritori de informaii i de declaraii de dragoste i mai
ales s vad dac ar putea gsi o fisur ntre guvern i opoziie,
ca armistiiul s nu fie cumva ncheiat de marealul Antonescu
ca s o exploateze.
n i ei s piard ocazia de a pune mna pe putere.
Mandatul domnului Duca din partea opoziiei unite i a
Niculescu-Buzeti, prin cifrul oe-1 avea cu domnul Duca, i
transmite s fac ceva, fiindc Nanu era gata s reueasc. i regelui? Puteam s ne nelm asupra lui pn astzi, dat fiind
atunci - ne spune domnul Duca -, dup mult chibzuin, m-am lipsa de documente corespunztoare. Dar domnul GeOrge Duca
hotrt s m duc ieri sear [25 mai 1944], fr alt nconjur, la ne clarific singur situaia, vorbind de Niculescu-Buzeti, un simplu
locuina consilierului rus Semionov, pe care nu l-am gsit acas director la Ministerul de Externe (sublinierea autorului): M
l-am lsat cartea mea de vizit i l-am rugat s-mi telefoneze,; amuza ns faptul c' din anul 1943, cnd dnsul - Buzeti -
ceea ce rusul a fcut. S-a rentors a doua zi, s-a legitimat, t-a m-a nsrcinat, n treact fiind la Stockholm, s reprezint pe
tlmcit situaia lui aici, apoi l-a pus la curent cu motivul vizitei j rege i opoziia" unit, peste capul guvernului i al lui Nanu,
stabilind n acelai timp, un cifru secret n tre noi.
sale, cernd s o vad pe doamna Kolontay.
,
Mai clar nici nu se putea. Bieii se reprezentau ntre ei.
La 27 mai 1944, n plin negociere dintre guvernul romn
George Duca reprezenta pe Buzeti i Buzeti pe Pogoneanu i
(sprijint de opoziie) i aliai, domnul Duca de la Stockholm, ce
Ionel Strcea... i nu putea fi altfel, fiindc opoziia romn era
negocia din acel moment cu ruii, se duce la Grand Hotel, camera
alturi de guvern n cutarea unei soluii de a iei din Ax i
118, unde vede pe doamna Kolontay, ca s-i spun reprezentantei
din rzboi. Ei lucrau mn n mn i la Stockholm i la Cairo.
Rusiei, cu care Romnia era n rzboi, urmtoarele: M-a ntrebat
Noi nu putem da afar pe nem i pe o u, ca s lsm pe rui
- doamna Kolontay - dac socot c Sovietele ar putea s
s intre pe cealalt, telegrafia M aniu la Cairo. Cu toate c
colaboreze cu actualul guvern, la care i-am rspuns c, fr a fi
opinia public romneasc - telegrafia el la 24 ianuarie 1944
la curent cu amnuntele politicii noastre de stat, i pot totui
lui Viorel Tilea la Londra - este alturi de anglo-americani,
spune c nu cred intr-o colaborare cu marealul. Cu actuala
poporul romn este gata s-i apere ara contra ruilor. Dac
formaie guvernamental ns opoziia nu va putea lucra n viitor*!
numai trupele ruseti invadeaz Rom nia, poporul este gata s
(pagina 85)
lupte pn la m oarte. (FO 371-43992, arhivele secrete engleze).
La insistena lui Niculescu-Buzeti, domnul Duca se duce din
Ce-1 face pe domnul Duca, la vrsta lu i naintat i dup 41
nou n secret la doamnaKolontay, la 2 iulie 1944, i dup;
Ide ani de la cotropirea patriei sale de ctre hoardele sovietice
ntrevedere scrie cu amrciune n Cronica domniei sale la pagina
s-i etaleze fr jen i rezerv sabotarea negocierilor de armistiiu
90: Reiese deci limpede c ruii doresc a colabora m ai degrabi
cu guvernul dect cu opoziia unit. Dup ntrevedere, domnul! 1 ale rii sale? Nu neleg.
Complotitii, autori contieni sau incontieni ai crucificrii
Duca telegrafiaz la Bucureti, comunicnd acelai lucru: n nlusi
mesajul insista asupra iluziunii de a se putea ajunge la o nelegere! j Romniei, au pltit aproape toi: Buzeti in exil, Pogoneanu n

48

n ic o l a e

b a c iu

pucrii, Ionel Strcea i generalul Aldea la fel. Singurul rsfat j


de destin i de americani rmsese, alturi de Cretzeanu i S
Vioianu, domnul G eorgc Duca. De ce scoate el capul ca arpele
Ia drumul mare? De ce nu las praful istoriei s se atearn pe
aciunea lui, puin cunoscut pn acum? De ce se laud el cu
ca? V anitate? Incontien? Sau convingerea c o asemenea aciune
trebuie dus i c a servit ara?
Nu s-a neles i nu se nelege nici mcar acum c singura
formul de ncredere - nu /.ic de reuit, de salvare a rii - ar
fi fost un front unit i solid intre mareal, opoziie i rege? C |
orice, aciune divergent nu folosea dect ruilor i nu ducea dect 1
la o capitulare necondiionat In faa lor?
Bineneles, opoziia negocia cu aliaii i se servea de cifru .
i curieri, dar obiectivul era s ajute pe mareal s poat obine 1
un arm istiiu, asigurnd suveranitatea i independena rii, luliu J
Maniu i Dinu Brtianu s-au servit de cifru i de curieri diplomatici,
dar pentru a ajuta guvernul, nu pentru a - 1 sabota.
Astzi vedem c ci s-au nelat profund n alegerea oamenilor.
Abuznd de ncrederea acordat, de nevoia unei totale discreiuni I
i dc confuza situaie de la acea or, bieii au ncercat s se j
foloseasc de rege i de opoziie, unii pentru reglem entarea 1
conturilor personale cu marealul Antonescu, alii ca si asigure I
puterea i platforma politic pentru ziua ce urma.
E ste o infamie i o insult s se atribuie lui luliu M aniu i I
lui Dinu Brtianu aciunea domnului George Duca de la '
. Stockholm. Memoria lor, venerat n ara ngenuncheat, nu ,
trebuie ptat prin asocierea lor la sabotarea negocierilor de
armistiiu. Plngem i pe marele patriot, furitor al Rom niei
Mari. Ion Duca, care i vede numele legat de o aciune att de
incontient i de duntoare intereselor naionale, prin fiul su
G eorgc Duca. luda de la Stockholm.
n rezumat:

La Cairo, cei trei aliai au cerut o capitulare necondiionat,


pc care att opoziia - Maniu i Brtianu - ct i guvernul

Antonescu au ncercat s o amelioreze prin includerea condiiilor


mat avantajoase oferite de Stalin lui Antonescu la Stockholm. I
Dar att la Cairo, ct i la Stockholm, Niculescu-Buzeti i
Duca ..sltuiau pe rui i aliai s nu aib ncredere n Antonescu
t s nu ncheie armistiiu dect cu ei.
O grav eroare de judecat, att a opoziiei romne, ct i

AGONIA ROMNEI 1944-1948

49

a guvernului Antonescu, a fost c angJo-americann v o t debarca


in Balcani i c deci Romnia va fi lsat prad ocupaiei exclusive
a Uniunii Sovietice. Iluzia acestei debarcri, pltit att de
scump de ntreg poporul romn, a fost ntreinut intenionat
pentru mistificarea armatelor germane i nelarea guvernului i
opoziiei romne.
Cum iluzia acestei ..debarcri" a jucat un rol hotrtor asupra
soartei Romniei, voi prezenta in prealabil aceast problem in
capitolul ce urmeaz.

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

51

februarie 1943, adresat lui Zabrousky i Weiss, doi conducton


sioniti, ce plecau la Moscova s medieze ntre Stalin i Roosevelt
(vezi Yalta i crucificarea Romniei, pagina 36). Decizia sa de a
face din estul Europei zon de influen ruseasc, iar Europa de
apus zon comun anglo-rus, a fost confirmat de preedintele
Roosevelt i cardinalului Spellman la 3 septembrie 1944 (Vezi
Cardinal Spellman Story, pagina 220 i urmtoarele).
ILXJZn TRAGICE: DEBARCAREA
La rndul lor, englezii se neleg cu ruii - n principiu ALIAILOR N BALCANI
nc din august 1943, ca s-i mpart Europa. Iat ce scrie
Anthony Eden, ministrul de Externe al Marii Britanii n The
Dac ntreaga strategie militar a fost decis la Conferina Reckoning, la pagina 408:
Dup rzboi, mi-a spus Maiski (ambasadorul rus la Londra),
de la Teheran, consecinele ei politice se precizeaz tot atunci, j fiecare dintre noi va avea zone de influen n Europa: Uniunea
Preedintele Roosevelt, considernd, aa cum am artat pe larg Sovietic la rsrit, englezii la apus.
n Yalta i crucificarea Romniei, c Europa de rsrit va fi zon
Iat de ce, studiind aceste documente i ntreaga strategie
de influen sovietic, iar restul Europei zon comun de influen militar a aliailor, marele istoric britanic A. J. P. Taylor trage
anglo-rus, el ddea conform acestei decizii, la 21 februarie 1944, . concluzia:
Departamentului de Stat instruciuni n consecin - citez:
Politica lui Churchill, privit deschis i fr nconjur, a fost
mprirea Europei. Aceast politic era bazat pe premisa
| retragerii trupelor americane din Europa, aa cum nenumrate
The White House
February 21, 1944 [ declaraii ale lui Roosevelt l-au fcut s cread. D e aceea, scopul
[ politicii lui Churchill a fost mprirea Europei n sfere de influen
Memorandum for the Secretary of State acting.
! engleze i sovietice. Stalin era ncntat de aceast ofert a lui
(1) 1 do not want the United States to have the post-war
[ Churchill (vezi Churchill Revisited, de A. J. P. Taylor, pagina
burden of reconstructing France, Italy and the Balkans.
56).
It is definitly a British task.
Cum se tie, ntreaga politic a guvernului romn, n 1 943 i
(2) From the point of view of U. S. our principal object is 1944, cnd a realizat c G erm an ia a pjprrin) r5?hr,;.,i a fo st
not to take part in internal problem in Southern Europe.
bazat ne im inena intrrii Turciei n rzboi i *
Hoilor
F. D, R. Sglo-americani n Balcani. Nimenea nu-i mai aducea aminte
de dezastrul de la Gallipoli din primul rzboi mondial. La fel,
sau pe romnete:
ntreaga politic a opoziiei romneti, n frunte cu Iuliu Maniu,
era bazat pn n ultima clip, pe aceleai greite premise. Aceste
Memorandum pentru secretarul de stat interimar.
1. Eu nu vreau ca Statele Unite s aib dup rzboi sarcina iluzii dearte au denaturat ntreaga politic romneasc i au avut
de a reconstruit Frana, Italia i Balcanii. Aceasta este absolut consecine tragice. Americanii nici nu vroiau s aud de o debarcare
n Balcani. Roosevelt o anatemizase. Iat ce scrie biograful Ted
treaba englezilor.
2. Din punctul de vedere al Statelor Unite, obiectivul nostru Morgan asupra lui Roosevelt i a Balcanilor:
La 28 octombrie 1943, preedintele a spus ministrului su
principal este de a nu lua nici un fel de parte in problemei
'd
e
Rzboi
Stimson c el nici nu se gndete s se ating de
interne din sud-estul Europei.
Balcani, dect numai dac ruii vor fi naintat destul n inima
F. D. R Germaniei, astfel c trupele americane, la nevoie, s lupte cot la
. cot cu cele sovietice. Stimson spunea c este periculos de a se
Aceast mprire a Europei n zona de influen anglo-rusl
fusese confirmat lui Stalin prin scrisoarea lui Roosevelt din M

C a p ito lu l 3

w
i

AGONIA ROMNIEI 1944-1948


03
vorbi preedintelui de Balcani, mai ales c acesta i-a spus categoric !
Remember! No more Balcans! (ine bine minte! S nu mai auii
guvernului marealului Antonescu, ct i a ntregii opoziii, in
de Balcani!)
frunte cu luliu Maniu i Brtianu.
Tragedia de la 23 august 1944 este direct legat de aceast
Dat fiind rolul capital jucat de aceast idee a debarcrii n
mistificare, de aceast legend.
Balcani n comportarea guvernului i a opoziiei romneti, a
Pentru cei ce nu au citit cartea mea, nici ediia francez, nici
cutat s adncesc problema i am ajuns la concluzia irefutabili
ediia englez (Sell-out to Stalin, Vantage Press, New York), in
c in realitate nu a fost dect o abil dar tragic mistificare. A
s precizez c eu pretindeam, n capitolul 23, cu documente
scris asupra acestei probleme trei articole, pe care Stindardul
zdrobitoare c niciodat Churchill nu a intenionat s taie drumul
romnilor al domnului Ion Pantazi - cruia i mulumesc clduros
ruilor n Europa". C dac s-a discutat - cum era firesc - o
- a avut buntatea de a le publica. Le redau acum n ntregime,
debarcare aliat n Balcani, ea ar fi urmat s se fac mpreun,
mai jos:
mn in mn, cu ruii. '
Cnd a aprut, n limba francez, cartea mea L Europe de
De la apariia crii mele, alte documente ultrasecrete au fost
lEst trahie est vendue (Editions La Pense Universelle, Paris), n
reclasificate, alte lucrri au fost scrise i deci, astzi, sunt n
care prezentam n lumina ultimelor documente ultrasecrete
msur s adncesc problema debarcrii pentru a o situa n
tragicele greeli fcute de Churchill i Roosevelt n cursul celui
adevrata i tragica ei lumin.
de-al doilea rzboi mondial, civa romni din exil, improvizai
istorici, critici i experi militari, strategi din cap pn n1
UN SCURT REZUMAT ISTORIC
picioare, au srit s m critice i s ia aprarea politicii lui
SE IMPUNE
Churchill.
Compatrioii notri - att de competeni - pretindeau, nidj
mai mult nici mai puin, c Churchill a vrut debarcarea n
Dup atacarea Uniunii Sovietice la 22 iunie 1941 de armatele
Balcani, ca s taie drumul ruilor n Europa i s-i menin n Axei, Stalin a cerut englezilor crearea imediat al unui al doilea
front de Tzboi n Europa. n principiu, acest al doilea front era
propriile lor fruntarii.
Rostul articolului de fa nu este de a da acestor compatrioi decis pentru anul 1942.
Cum dup intrarea Statelor U nite n rzboi Churchill se
posibilitatea de a-i revizui opiniile i de a-i pune erudiia 1#
punct, ci de a spulbera o dureroas legend, ce a fcut imens opunea din rspunteri oricrei debarcri n Frana n 1942 (aa
ru rii (n politica urmat n cursul celui de-al doilea rzboi cum cereau i americanii), pleac la Moscova i explic lui Stalin
mondial) i care persist i astzi n cercurile admiratorilor lu imposibilitatea debarcrii n E uropa i planul debarcrii n Africa.
Statul maior american a ntocmit planul debarcrii n Frana
Churchill).
Pentru acetia, genialul Churchill ar fi vzut la timp pericolul n 1943, dar churchill se opune din nou si debarcarea are loc
bolevzrii Europei i ar fi ncercat s-l conjureze propunnd o ; tocmai n iunie 1944 Aceast nou am nare a deschiderii celui
debarcare aliat in Balcani. Aceast tez e completamente fals; de-al doilea front a fost aspru criticat de Stalin, ct i de
Legenda a fost creat post mortem de premierul britanic, pentru americani. Nedebarcarea n Frana n 1943 a fcut i obiectul
a-i acoperi propriile sale greeli ce au dus la pierderea Europei unui interesant studiu al cunoscutului istoric englez John Grigg,
de rsrit, a dezechilibrului mondial i la sparea mormntului , publicat sub sugestivul titlu: The Victory That Never Wor (Victoria
Lumii Libere.
[ care nu a fost niciodat: 1943). n cartea sa, publicat in editura
n ce privete ara noastr, aceast legend a debarcrii i ! M ethuan n 1985, istoricul englez dem onstreaz cu docum ente,
Balcani, pus n circulaie nc din 1942, a alimentat nu numai!r zdrobitoare i o analiz em inent c rzboiul putea fi term inat
discuiile de cafenea de la Capa din Bucureti, dar ea a devenii [ victorios nc din 1943, dac Churchill ar fi acceptat debarcarea
o cheie de bolt in formularea ntregii noastre politici- attH [ in Frana, propus de americani. D up John Grigg, H itler putea
fi nvins la acea dat m ult mai uor dect n iunie 1944 i rzboiul

54

NICOLAE BAClli 1

ar fi fost scurtat cu doi ani. Ceva mai mult, o debarcare n 1943


r fi mpiedicat pierderea Europei de rsrit i promovarea Rusiei'
ca mare putere i ar fi salvat, n mare msur, i masacrarea
evreilor din Europa.

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

55

americane, care au avut curajul s spun cu glas tare c att


Roosevelt ct i Churchill, prin greelile fcute, au pierudt pacea,
dup ce eroicele lor popoare au ctigat rzboiul. S-a pretins
chiar de ctre Churchill c declaraia lui Roosevelt de la
Casablanca, de la 24 ianuarie 1943, asupra clauzei capitulrii
CONFERINA DE LA QUEBEC
necondiionate ar fi foat o decizie spontan a preedintelui
american i c el ar fi rmas mpietrit cnd a auzit-o. Adevrul
este cu totul altul. i aici Churchill i creeaz post mortem
Dup conferina de la Casablanca din ianuarie 1943.,la care! legende, ca s-i acopere imensele rspunderi i greeli Clauza
Roosevelt a decretat aberanta clauz a capitulrii necondiionate. I capitulrii necondiionate a fost discutat n prealabil de el cu
efii militari aliai se ntlnesc nti n* mai 1943 la Washington I Roosevelt, a cerut chiar aprobarea consiliului de minitri britanic
(Conferina Trident) i apoi, in august 1943. la Qucbec. pentru
la Londra printr-o telegram. i cabinetul a aprobat clauza. Ceva
mai mult, la banchetul ce a urmat Conferinei de la Casablanca,
a finaliza planul i strategia debarcrii.
Din partea americanilor, generalul Marshall susine o d e b a r c a r e , Churchill nsui a propus un toast pentru capitularea
direct, peste Canalul Mnecii, in Frana i o confruntare d ir e c t : necondiionat i a aprobat very well, very well, ca aceast
i de front cu armatele germane. Din partea englezilor, e f u l d e i conferin s se cheme Conferina Capitulrii Necondiionate.
Aa se scrie Istoria de ctre nvingtori i aa se cloroformizeaz
stat major, generalul Brook, susine c o asemenea debarcare e s te )
prematur. O debarcare - pretindea el - nu trebuie fcut d e c t! admiratorii lui Churchill, romnii, ca i strinii. D ar s-au gsit,
"dup ce Germania este slbit printr-o tactic indirect: r z b o a i e | cum am spus, i alii - in afar de mine - s critice, i nc
periferice, bombardamente intense, rzboi politic i e c o n o m i c , | foarte aspru, politica lui Churchill i Roosevelt. n Anglia, lordul
subversiune, sabotaj, mistificare i dezinformare i crearea d e l Hankey, n Politics: Trials and Errors critic nu numai clauza
revolte i revoluii n Europa ocupat de germani. Englezii t i n d e a u capitulrii necondiionate ce a prelungit rzboiul cu toate ororile
s degajeze Mediterana pentru a asigura d r u m u l I m p e r i u l u i 1 lui i a bolevizat Europa i promovat Rusia ca mare putere, dar
i constituirea Tribunalului de la Nrnberg, procedura i deciziile
britanic.
n faa acestor teorii diametral opuse, discuiile militare del lui. Istoricul american Hanson W. Baldwin, n Great M istakes o f
la Quebec au fost furtunoase. Dar Roosevelt a reuit s-l convingl the War, este tot att de sever. E l ne d in plus o informaie
pe Churchill i s-a decis ca debarcarea s se fac n Frana, pestei suplimentar: Serviciile de informaii militare au redactat o not
n care au subliniat pericolul prezenei arm atelor sovietice n
Canalul Mnecii, in Normandia, n luna mai 1944.
Pirueta de 180 de grade a lui Churchill, ab^rtidonnd punctulj Balcani, dar nota a fost aruncat la co ca lipsit de interes.
Aceleai critici severe din partea istoricului militar Dupuy i
de vedere oficial al propriului stat major, a stupefiat pe generalul
Brook: Nici un minut nu a realizat el (Churchill) ce inseairiril a istoricului Chester Wilmont, in Lutte pour L Europe. D ar cea
pentru mine schimbarea sa de strategie; n plus, el nu mi-4; mai virulent critic contra politicii celor doi efi, Churchill i
exprimat nici cea mai mic simpatie, nici un regret pentru : Roosevelt, o face generalul J. F. C. Fller in cartea sa The Second
schimbarea prerilor sale i abandonarea ntregii strategii oficiale; World War, n care el este categoric: rzboiul putea fi terminat
in primvara lui 1943, regimul nazist lichidat de armata german
engleze.
Admiratorii lui Churchill, exilul romnesc, ar face bine si ; i Europa de rsrit salvat de bolevism. Citm numai un paragraf:
citeasc Memoriile generalului Brook, unde-1 vor descoperi ca ut t Nebunia - capitulrii necondiionate - conceput de Roosevelt
amator, un cinic. Tot admiratorilor romni ai lui Churchill n i \ i tle Churchill "Ia Casablanca a angajat Statele U nite i M area
ales celor din Anglia - le recomand cteva lucrri interesante si [ Britanie n cea mai absurd i mai aberant campanie tactic i
instructive. Ele nu sunt scrise de un romn pribeag ce i-a D;e Hfl| strategic din to t tim pul rzboiului.
ara din greelile genialului Churchill, ci de somiti engle 1
Eminentul critic m ilitar Basil Liddell H art, autoritatea cea

56

NICOLAE BACIU

mai necontestat n materie militar din Anglia, scrie i el:


Capitularea (ar condiii a fost cu siguran cea mai nenorocit
din toate formulele politice, din cursul celui de-al doilea rzboi
mondial. Ea a prelungit rzboiul, a mrit imensele pierderi in
oameni i material i, ceea ce este i maj grav, a distrus echilibrul
de fore n Europa, dnd preponderen Uniunii Sovietice pe
acest continent.
Reamintesc admiratorilor romni ai lui Churchill c, n timp
ce el obliga poporul german s lupte i s moar pn Ia unul
din cauza imbecilei clauze de capitulare necondiionat, Stalin
profita de prostiile celor doi lideri aliai, pentru a oferi poporului
german prietenia i indulgena sa i a ncerca s-l capteze:
Hitleritii vin si trec; dar poporul i statul german rmn, fiindc
sunt eterne. Era un afi-up piacardat pe ntreg lentoriul german,
ocupat de armatele roii.

|
I
I
I
I
I
I
I

MILITARII ALIAI I
DEBARCAREA N BALCANI
S-a .confundat adesea insistena englezilor de a angaja o
campanie n Mediterana, cu o debarcare n Balcani, dup cum
s-a confundat alternativa Viena cu aceeai debarcare n Balcani.
Avem astzi o ntreag serie de lucrri istorice, politice i
militare, care ne lmuresc asupra problemei i risipesc - pentru
totdeauna ycredina fals a inteniei lui Churchill de a tia
drumul ruilor n Europa.
Feldmarearul Alanbrooke, fostul ef de stat major imperial
timp de patru ani, ne aduce informaii asupra problemei n
discuie, n jurnalul su Diary - comentat i completat de David
Fraser ntr-o lucrare aprut acum doi ani. Aflm astfel, c
militarii englezi au insistat pentru o campanie n Mediterana;
pentru a lichida Italia (Sicilia), insulele Rhodos, insulele Egee i
Dodekanesul. Raiunea acestei strategii - propus americanilor ]era simpl: se asigura (dup ocuparea nordului Africii) linia
Imperiului britanic - Suez - Gibraltar - pentru transportarea
materiilor prime i a vaselor de rzboi necesare,-atl^entru
operaiunea debarcrii n Frana, ct i retrimeterea lor n Pacific.
Era politica constant a englezilor de a sigura drumul Imperiului
britanic. De altfel, dup debarcarea n Italia, nemii s-au lsat ei \
nii nelai de teoria debarcrii n Balcani i au stabilit linia

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

57

frontului n sudul Romei, tocmai pentru a mpiedica o atare


debarcare ulterior. Alanbrooke susinea puternic un ajutor masiv
guerrilei din Iugoslavia i vedem azi din corespondena lui cu
generalul Wilson c nu a propus niciodat o debarcare propriu-zis
in Balcani, pe care o credea inutil. De altfel, eful de stat major
tia de la Teheran ncoace, din 1943, c Balcanii sunt chasie-gardee
a Tui Stalin, pe care l socoteau cel mai tare ntre cei trei: Nici
o singur dat Stalin nu a fcut o greeal strategic n declaraiile
sale. Stalin nu era gata s aprobe nici o campanie care ar fi
putut s aduc trupe aliate n teritoriile ce el i-a rezervat s le
comunizeze. El avea nc de la acea vreme (noiembrie 1943) idei
bine definite cum s guverneze Balcanii dup rzboi i aceasta
ar fi nsemnat chiar ncorporarea total a acestor ri n Uniunea
Sovietic. Lucrul devenise att de evident, nct nc de la 1 iulie
1944 Churchill spunea ntr-o telegram adresat lui Rooseveh
c inteniile lui Stalin sunt s aib mn liber n est. Marele
stat major a vzut din vreme pericolul. Militarii au atras - inutil
- atenia Foreign Office-ului c singura putere victorioas n
acest rzboi va fi Rusia. Alanbrooke scria n jurnalul su la 27
iulie 1944: ..Germania nu mai este puterea dominant n Europa.
Rusia ^esto a are enorme resurse i nu va ntrzia s devin
inamicul - ameninarea - principal a noastr n 15 ani.
Cuvinte profetice, aruncate la co de Eden: Apparently, the
F[oreign] Ol fiice] could not admit that Russia might, some day,
become unfriendly [Pare a fi evident c F. O. nu putea accepta
ideea c Rusia ar fi putut deveni cndva inamic].
Convins c politica personal a lui Churchill din 1943 nainte
duce la lichidarea Imperiului britanic i pierderea pcii, eful de
stat major a avut ieiri de o violen nemaipomenit mpotriva
primului su ministru. Astfel, cnd numai la trei luni nainte de
debarcarea n Normandia, n ziua de 18 martie 1844 Churchill a
ordonat - cu de la sine putere - ofierilor de stat major
studieze debarcarea n Portugalia, nu n Frana, Alanbrooke i-a
strigat: Dac-i nchipui c ai s faci invazia Europei traversnd
Pirineii, atunci eti m ult mi nebun dect te-am crezut
Cum sntatea lui Churchill lsa de dorit i cum povara anilor
i a imeiu&lm efort fcut au nceput s se arate i s se manifeste
n politica sa, Alanbrooke a notat n jurnalul su, la 15 august'
1944, aceste fraze extraordinare, teribile, la adresa efului su:
Simt c noi am ajuns la un stadiu n care pentru binele naiei
noastre i pentru propria lui reputaie ar fi o binefacere, dac

58

NICOLAE BACIU

el (Churchill) ar disprea din viaa noastr politic. Ar fi o


tragedie s-i pteze trecutul su prin aciuni idioate n cursul
unui inevitabil declin de senilitate, care a nceput nc de anul
trecut. Personal eu am gsit imposibil s lucrez cu el n ultimul
timp i sunt plin de ngrijorare, gndindu-m n ce ne mai poate
bga mine.
Este dureros i tragic s-l auzim pe propriul ef de stat major,
ofierul cruia Anglia ii datoreaz ctigarea rzboiului, vorbind
i lsnd posteritii aceast teribil prere. Alanbrooke
nregistreaz declinul fizic al lui Churchill din 1943, adic anul
cnd au avut loc conferinele de la Casablanca i Teheran, care
au dat mn liber lui Stalin n estul Europei. Voi aduga c
jurnalul su a fost scris la 15 august 1944, numai cu dou luni
nainte de plecarea lui Churchill la Moscova (9 octombrie 1944)
ca s cedeze Europa de rsrit lui Stalin, crucificnd i neamul
romnesc.
Revenind la debarcarea n Balcani, reamintesc c se confund
adesea i uor intenia lui Churchill de a ajunge la Viena cu o
debarcare n Balcani. Att el (adic cei opt profesori de la Oxford
i Cambridge ce au lucrat la memorii), ct i documentele militare
ne arat astzi n mod clar c ideea lui Churchill i studiile
militare fcute se refereau la o campanie prin Triest (dup cderea
Italiei i lichidarea trupelor germane), Liubliana, Graz, Viena i
Bratislava. Nici vorb de Balcani, de Romnia sau Ungaria.
Alternativa Viena a fost refuzat de Roosevelt, de militarii
americani i chiar englezi. Ea a rmas visul generalului
Alexander. In ceea ce privete Yalta, Alanbrooke nu a fost deloc
surprins. Ea a devenit mormntul libertii, al democraiei, al
liberei determinri a popoarelor. Ea este sinonim cu trdarea,
cu naivitatea puterilor occidedentale, cu indiferena lor n faa
brutalitii, cinismului i machiavelismului sovietic. Alanbrooke
nu- a fost surprins, fiindc el a atras atenia, nc de la conferina
de la Quebec din 1943 asupra pericolului Uniunii Sovietice i a
comunismului planetar, a necesitii de a avea un program politic
pentru a mpiedica promovarea Rusiei ca mare putere, pentru a
nu pierde rzboiul. Dar nimeni nu l-a ascultat. i Marea Britanie
a ctigat rzboiul, dar a .pierdut pacea i Fmpenul hrjianir
Spre sfritul rzboiului, Churchill i-a dat seama de dezastru
lntr-una din furtunoasele sale ieiri a strigat: O s sfrim cu
din ' nina ? JT i A mers att de deParte n exploatarea
aceste, .de., meat la 24 mai 1945, dup terminarea rzboiului, a

A G O N IA R O M N IE I 1944-194

59

cerut lui Brooke ca statul major s fac imediat un studiu asupra


posibilitilor de a ataca pe rui, nainte ca forele anglo-americane
s fie demobilizate, n cazul n care ruii devin prea agresivi
Brooke a rs de el, dar a notat in jurnalul su c nu mai este
nici o ndoial c Rusia este de acum ncolo atotputernic in
Europa.
Voi semnala cititorilor i aprecierile lui Alanbrooke asupra
actului de la 23 august 1944 de la Bucureti. Iat ce zicea el in
raportul prezentat la Conferina din 10 septembrie 1944 (Octagon)
din Canada: Trecerea Romniei de partea aliailor a dat ruilor
un imens avantaj i se poate ca ei s ptrund linia Siegfried.
Orict de dorit ar fi aceast incursiune rus din punct de vedere
militar, efectele ei politice n centrul i sud-estul Europei vor fi
formidabile, catastrofale.
S gsim aici o explicaie a negarantrii de ctre englezi a
condiiilor de armistiiu oferite de Stalin marealului Antonescu?
S fi vrut ei ca Romnia s reziste ct mai mult ruilor, pentru
a proteja Grecia i a da timp anglo-americanilor s ajung naintea
lor la Viena? Este o posibilitate, o ipotez. Dar ce tragice greeli
au fost comise!
Am afirmat ntotdeauna n crile mele c dac ipoteza unei
debarcri n rsritul Mediteranei sau la Triest a fost discutat
n conferinele politice i militare, ea nu a fost reinut i niciodat
Churchill nu a vrut s o fac n scopul de a tia ruilor drumul
in Europa. Ceva mai mult, i astzi avem dovezi zdrobitoare n
acest sens, pentru a nela i pe nemi i pe satelii lor din Balcani
i Ungaria, aliaii, n mod deliberat i diabolic, au acreditat aceast
versiune a debarcrii n Balcani, ca o diversiune, un act de
mistificare n Cadrul general ai intoxicam, cunoscuPi preparat
sub titlul Planul JAEL.
Pentru a nelege mai bine legenda debarcrii n Balcani,
e necesar s ne orpim in fug asupra rolului imens, determinant,
jucat de serviciile secrete britanice in ctigarea rzboiului (ca de
altfel n ntreaga concepie de politic extern a Marii Britanii
din .ultimele dou secole). Pentru a nu periclita n viitor buna
funcionare a acestor servicii secrete, un acord anglo-american,
din 7 septembrie 1945, prevedea luarea de msuri pentru eliminarea
secretelor de spionaj din redactarea oficial a Istoriei. Misiunea,
n genere, a acestor servicii este s spioneze, s intoxice i s
mistifice. Reamintesc n treact cteva din rolurile extraordinare
jucate de aceste servicii n ctigarea victoriilor aliate. Astfel,
serviciile secrete britanice au pus mna nc din 1938 pe o main

________________________________________________NICOLAE BACIU

de codificare E N IG M A -U L T R A , inventat de olandezul Hugo


K och i ad o p tat de ntreaga armat german ca mijloc ultrasecret
d e transm isiuni n tre comandamentele ei. U n lucrtor polonez
d in tr - o uzin din Berlin a vndut maina. U n alt polonez,
Lew inski, a vndut serviciilor secrete engleze MI6 codul i toate
cu n o tin e le necesare utilizrii ei. Fapt i mai grav, nu numai
H itle r i ntreaga arm at german utilizau E nigm a-U ltra, dar
i serviciile secrete ale amiralului Cana'ris, ca i serviciile secrete
ale lui R ib b en tro p . Deci, ca i n cazul codului japonez pentru
am ericani, nc din 1940 toate ordinele plecate de la Marele
C a rtie r G en e ra l al lui H itler erau n acelai tim p, in mod
in sta n ta n e u , prim ite i de englezi, aa cum erau imediat cunoscute
to a te transm isiunile amiralului Canaris i ale lui Ribbentrop. Iat
d e ce adevrul asupra Enigmei-Ultra a fost secret absolut, total,
tim p d e 30 d e ani. i cu drept cuvnt
C u m sar fi scris glorioasele pagini i enormele sacrificii ale
a rm a te lo r aliate, dac adevrul asupra Enigmei ar fi fost
cu n o scu t? D ac s-a r fi tiut c toate ordinele de btaie, toate
p la n u rile d e lupt, cu ziua, ora i secunda atacului, erau cunoscute
d e en g lezi (i am ericani) din 1940 pn la sfritul sfritului?
L a E nigm a trebuie adugat i aciunea lui Rudolf Rssler,
tr d to r germ an fixat la Lceme (reeaua Luce), care informa
la r n d u l su pe rui exact n acelai fel prin reeaua de radio
F o o te (englez) i radio Alexandru Radoun, comunist instalat la
L a u sa n n e i Geneva. O meniune special trebuie fcut
tr d to ru lu i german Sorge, ataatul de pres german din Tokio.
A cesta a reuit s informeze pe Stalin de ziua atacului german
c o n tra U niunii Sovietice, de atacul de la Pearl H arbor i mai
ales d e decizia ultrasecret japonez de a nu ataca Uniunea
S o vietic . Acest fapt a permis lui Stalin s retrag ntreaga armat
din O rie n t i s arunce 180 de divizii proaspete, la .Stalingrad,
schim bnd soarta rzboiului. Trebuie de asemenea amintit cazul
sp io n u lu i Cicero, manipulat de englezi i legat (prin aciunea
sa d e mistificare) de debarcarea din Balcani.

CE ERA PLANUL ENGLEZ JAEL?


U n plan general uria de intoxicare i de mistificare a
inam icului prin toate mijloacele posibile. Inspirat i comandat
d irec t de Churchill, avnd n frunte pe colonelul Bevan asistat
d e colonelul W. Baumer, planul Jael era conceput n primul rnd

A G O N IA R O M N IEI 1944-1948

61

pentru inducerea In eroare a Iui H itler n ce privete aciunea


de debarcare n Frana. n cadrul acestui mare proiect de mistificare
- denumit planul Jael - asupra locului debarcrii, a timpului de
atac, engleziii au conceput extraordinarele operaiuni Fortitude
Nord i Fortitude Sud. Aceasta pentru a face pe Hitler s cread
c debarcarea din Norm andia era secundar i c' va fi urmat
de o a doua, mai im portant (i cea adevrat)'n Pas de Calais
i n Norvegia. n felul acesta, trupele germane erau pstrate i
masate n aceste locuri, n timp ce trupele de debarcare
anglo-americane din Normandia ntm pinau o rezisten limitat.
Locurile de debarcare ca i armatele masate n Anglia pentru a
le executa, erau pure invenii, dar executate printr-o simulare
genial. Spaiul nu-m i perm ite s adncesc operaia Fortitude.
Voi meniona numai c simularea a imobilizat, numai n ce
privete Fortitude Nord, 27 de divizii germane care, dac erau
prezente n ziua J n Normandia, respingeau cu siguran
debarcarea aliat. Fotitude Sud viza intoxicarea prin simulare a
unei debarcri ulterioare n Pas de Calais. Mistificarea a reuit
i armatele germane au fost imobilizate acolo unde nimeni nu a
avut intenia s debarce. Alte mistificri vizau operaii simulate
de debarcri la Bordeaux (Operation Ironside) i la Marseille
(Operation Vendetta).
Cum se vede, alturi de curajul i eroismul trupelor aliate i
imensul material de rzboi, mistificarea - planul Jael - a jucat
un rol capital n reuita debarcrii i deci n ctigarea rzboiului.

DEBARCAREA N BALCANI PLANUL DE MISTIFICARE


ZEPPELIN
Planul Zeppelin urmrea mistificarea i intoxicarea nemilor
cu privire la zona Mediteranei de rsrit i n Balcani. Acest plan
al serviciilor engleze era pregtit nc din vara lui 1943 i fcea
bineneles parte integrant din strategia general de mistificare
desemnat mai nti de planul Jael, iar apoi de Planul Bodyguard.
Trebuie reinut i subliniat c la Conferina de la Teheran
din noiembrie 1943, cei trei mari au discutat problema mistificrii
i intoxicrii inamicului, i c Stalin i-a dat acordul la o
colaborarea cu angfo-americanii n acest scop. A urmat apoi un

_______________________ __________________________ NICOIAB BAC1VJ I

acord ultrasecret i scris la 3 martie 1944 la Moscova, iar I


comisiunea mixt s-a stabilit in Scoia, unde i-a instalat cartierul I
ei general.
a
Obiectivul planului Bodyguard era de a nela pe nemi mai I
nti, c m area ofensiv rus pe frontul de est va avea loc numai fi
in luna iulie 1944. Pe de alt parte, se urmrea intoxicarea I
inamicului german, fcndu- 1 s cread c debarcarea n Frana I
va avea loc numai dup inceperea ofensivei ruseti. n acest fel I
arm atele lui H itler erau imobilizate pe frontul de est i deci ele I
nu puteau combate debarcarea din Normandia din mai (iunie) I
1944. n acelai timp, armatele germane trebuiau nelate, I
fcndu-le s cread intr-o debarcare anglo-american n I
Norvergia i o debarcare anglo-american-rus in Romnia pe I
m alurile Mrii Negre..., pentru a ataca cmpurile petroliere de I
la Ploieti...
A lte operaii de mistificare priveau Peloponesul, Triestul i I
sudul Franei. Cu excepia debarcrii n sudul Franei, dup I
debarcarea din Normandia i a dorinei i insistenei lui Churchill I
pentru o debarcare la Triest, ca prin Liubliana s ajung la Viena, I
nimeni nu se gndea serios la vreo alt debarcare dect cea de I
pe coasta Normandiei. Dar informaiile, zvonurile, intoxicaia, I
au fost att de reuite, nct n ziua J a debarcrii reale, la 6 I
iunie 1944, aliaii au reuit s in la distan i dispersate 90 I
de divizii germane, care, prezente la debarcarea din Normandia, I
ar fi aruncai cu siguran trupele aliate n mare. Intoxicarea a
fost att de puternic i de reuit, nct n ajunul debarcrii
reale, divizii de elit germane au fost trimise din Frana in Balcani, j
cum este cazul diviziei blindate Panzer-Lehr, Panzerkorps SS
i alte zece divizii de Panzer SS.

UNGARIA I PERFIDUL ALBION


Bulgaria, aliata Germaniei, a fost unul din obiectivele prioritare
ale planului Bodyguard de intoxicare.
arul Boris, in care Hitler avea toat increderea, a fost gsit
mort (otrvit?) la 28 august 1943. Hitler, nemaiavnd nici o
ncredere in guvernul i armata bulgar, a imobilizat un important
numr de divizii in Bulgaria. Al doilea obiectiv principal al
comisiei mixte de mistificare anglo-americano-rus a fost Unoaria
c "

u r m iin v a ir e ir o a Ai . ! ! -

>n

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

De altfel, dup capitularea Italiei, guvernul ungar al lui KUay


ncepe el nsui s tatoneze terenul pentru ieirea din rzboi prin
cercurile catolice din Vatican. Din acest moment ncepe o
procedur curioas, care se va repeta, cum vom vedea, pas cu
pas i n evenimentele din Romnia. Ungaria.avea un prizonier
englez, pe colonelul Charles Tefer Howie. KUay l-a instalat
confortabil in palatul regal de la Budapesta, i-a dat un post de
radio i un operator i a intrat astfel in contact cu englezii din
Malta. (De reinut n paralel c i la noi n decembrie 1943,
colonelul de Chastellain este parautat in Romnia, este utilizat
de guvernul romn ca s comunice cu englezii, dup cum fusese
utilizat aparatul i cifrul lui Ric Georgescu pentru a lua contact
cu Cairo in vederea ieirii Romniei din rzboi). Ungurii trimit
la Cairo pe jurnalistul Andrew Frey. Misiunea lui era s negocieze
ieirea Ungariei din Ax, alturarea ei la trupele anglo-americnae,
in momentul apropierii lor de graniele Ungariei i combaterea
.trupelor germane. Exact ca la noi. Diferena era c delegatul
guvernului romn (i al opoziiei) era principele Barbu tirbey
i c el cerea ca trupele anglo-americane - dou divizii - s fie
parautate in Romnia.
Dup cum se tie, principele tirbey a fost demascat de agenia
Reuter i, dei Hitler tia de negocierile de la Cairo, ele au putut
continua. La fel delegatul ungur, Andrew Frey, a fost demascat
de ziarul The Times din Londra, dar el, spre deosebire de tirbey,
s-a ntors imediat la Budapesta, nemaiputnd negocia in astfel
de condiii.
La 17 august 1943, Ungaria a trimis un alt delegat la Cairo,
pe Lszld Veres, care a acceptat capitularea necondiionat cerut
de aliai, dar nelegndu-se ca ea s devin public numai dup
ce trupele anglo-americane vor ajunge la frontiera Ungariei. Pentru
executarea acestui .aranjament, o echip anglo-american a fost
parautat in cel mai mare secret in Ungaria. Dar aceast echip,
in loc s pregteasc intrarea trupelor anglo-americane in Ungaria
(de care nici pomeneal nu era), a nceput s fac spionaj, agitaie,
conspiraie, complot. nelegnd c a fost rulat de serviciile
secrete engleze, premierul ungur, KUay, a expulzat imediat
misiunea parautat. Ce s-a intmpiat in realitate? ntr-o
impresionant lucrare in dou volume asupra rzboiului secret,
istoricul englez Anthony Cave Brown ne spune azi adevrul care
e tragic i ruinos:
Englezii au dezvluit in mod deliberat nemilor ntreaga

1 |
I

,
? ,
| ,
1

64

NICOLAE BAC1U

ac iu n e d e negociere a lui Kllay pentru a fora pe H itler s


o cu p e ntreag a U ngarie cu trupe germane i deci s le in departe
d e te re n u l real al debarcrii.
C eea ce s - a ntm plat - un nou succes al planului de intoxicare
Bodyguard. L a 19 m artie 1944, trupele germane ocup Ungaria
(P lan u l germ an M argarethe I). Kllay, dup un prim azil la legaia
tu rc, e ste dem is i ncarcerat la Mauthausen.
C u m am sp u s-o de la nceput, planul Bodyguard de mistificare
n B alcani tre b u ie examinat in contextul marelui plan Zeppelin
d in c a re fcea parte. D e aceea, nainte de a reveni la Bucureti,
c itito ru l tre b u ie s rein nc trei operaiuni de intoxicare, legate
d e c h e stiu n e a romneasc.
1. O p e ra iu n e a Mincement, adic descoperirea unui
cad avru prezum tiv al unui ofier englez, William M artin, pe
c o a sta G o lfu lu i Cdiz, la Huelva. Cadavrul ofierului avea i o
se rv ie t cu ac te oficiale, cu o scrisoare adresat com andantului
en g lez, g en eralu l Alexander, din Italia, n care se vorbea de o . I
d e b a rc a re n Sardinia i... n Pelopones. Asta se ntm pla in aprilie
1943. D e c i trim iterea de trupe germane n Sardinia i Pelopones,
im o b iliz a re a lo r pentru reuita debarcrii n... Sicilia. j
2. D u p defeciunea i capitularea Italiei, nemii au^ fost
o b lig a i s trim it propriile lor trupe n toate insulele din rsritul
M e d ite ra n e i i n Grecia pentru a nlocui cele 33 de divizii
ita lie n e . E chipa Bodyguard fcea - prin intoxicare 1 treab bun.
A rm a te le germ ane erau inute la periferie i imobilizate.
3. A facerea Cicero. U n obiectiv major, cum am spus, al
p la n u lu i Bodyguard era intoxicarea inamicului prin a-1 face s
c re a d n tr - o debarcare masiv n Balcani. n acest scop Istanbulul
i A n k a ra au devenit centru de operaie. Toi au citit i vzut
film u l C icero. E ste povestea unui spion, Elysee Bazna, un albanez,
a n g a ja t valetul ambasadorului extraordinar al Marii Britanii la
A n k a ra V aletul sustrgea documntele ultrasecrete din safeul
am b asad o ru lu i, le fotografia i le vindea ambasadei germane (care, /
n tre a c t fie zis, le pltea cu lire sterline falsificate). Aceasta se
p e tre c e a in perioada critic din decembrie 1943aprilie 1944, cnd
se- p reg tea adevrata debarcare n Normandia. Dar multe din
d o c u m e n te le vndute de Cicero nemilor erau falsificate cu scopul
v d it d e a acredita iminena debarcrii n Balcani, mai ales c
se cred ea in intrarea Turciei n rzboi, i trei ofieri englezi
fu seser parautai n Romnia n decembrie 1943. O peraia Cirp.ro I

A G O N IA R O M N IEI 1944-1948

65

a nregistrat un succes extraordinar, fiindc Cicero... era un agent


englez, manipulat de ei.
Trebuie s reamintesc i s subliniez c marealul Antonescu,
cu toate afirma(iile contrare, dndu-i seama c Germania a
pierdut rzboiul, a conceput, lucrnd mn in mn cu opozita
(luliu Maniu i Dinu Brtianu) un plan de ieire a Romniei
din rzboi i aceasta nc din luna ianuarie 1943. Se iau contacte
cu ambasadorii Statelor Unite din Madrid, Lisabona, Ankara,
precum i prin Vatican. Guvernul Antonescu face de trei ori
demersuri dramatice pe lng Mussolini s-l conving s ias din
rzboi, mpreun cu al|i membri ai Axei, forjnd pe Hitler s
negocieze o pace politic. Mussolini a ezitat, a mai cerut n luna
iunie 1943 dou luni de rbdare i gndire, ca ntre timp s fie
i el rsturnat i arestat. Trebuie amintit de asemenea c n tot
timpul rzboiului guvernul romn i opoziia au avut contact
permanent prin radio, prin Ric Georgescu, cu aliaii, plus legturi
directe ca aceea prin ataatul militar din Ankara.

LIBERATORII ROMNIEI CAD... DIN


CER, LA SNAGOV
njuna decembrie 1943, trei ofieri englezi sunt parautai la
Snagov i sunt imediat prini de jandarmii romni! Unul este
locotenent-colonelul de Chastellain, fost director la societatea
petrolifer Unirea i Phoenix, al doilea este maiorul Ivor Porter,
iar al treilea cpitanul Meianu. Este posibil ca adevrata lor
destinaie s fi fost reedina de la Buftea a principelui tirbey.
Reamintim c marele ziarist Pamfil eicaru a afirmat c nsui
eful comunist Emil Bodnara, parautat. n
yn<}ffvajp
Romnia, a fost ascuns tot de principele tirbey.
Colonelul de Chastellain era o veche cunotin romneasc,
fiind director la o societate de petrol din Bucureti. Cpitanul
Ivor Porter era eful seciei Intelligence Service (MI5) pentru
Balcani (vezi MI5 Nigel West, Ed. Grenada Panther), iar Meianu
aparinea - probabil - acelorai servicii de intelligence.
Operaiunea lor de cod se numea AUTONOMUS, de care
vom mai auzi n viitorul apropiat.
Instalai la Cartierul General al Jandarmeriei de la Bucureti,
ei aveau fn fiecare zi vizite distinse. Generalul Picky Vasiliu,
ministru de Interne, generalul Tobescu, eful Jandarmeriei, i

66

N H JU L A t; BACIU

Eugen Cristescu, eful Siguranei romne. Din decembrie 1943 i


n toat primvara lui 1944, pn la 2 august 1944, cei trei au
fost utilizai de guvernul Antonescu ca s trasmit mesagii pentru
negocierile n curs. n aceste condiii este neserios i inexact s
se vorbeasc de rezisten contra marealului i s vedem
aprnd poltroni care-i pun galoane pe aceast tem. Adevrul
este c nc din februarie 1943 marealul Antonescu tia c Iuliu
Maniu are un post de radio trimis de englezi i a pus pe raportul
colonelului Ivanovici urmtoarea rezoluie:
S fie lsat in pace. Soarta unei ri nu poatg fi pus pe o
singufa~mn. Dca aceasta greete, s fie alii care s^o ia ~s
o 'duc mai departe? trebuie neleas chestiunea posturilor
de radio (Autonomus, W/T.i Reginald) de legtur intre Bucureti
i englezi. Ele trebuiau ascunse de nemi, nu de romni. i cnd
ele au czut - cazul urcan - a fost din cauza nemilor i a
aparatelor lor de detecie. Din cartierul general al Jandarmeriei
de la Bucureti, colonelul englez de Chastellain trasmitea mesagiile
m arealului Antonescu ctre generalul Wilson. El s-a vzut cu
aprobarea i tiina marealului Antonescu - cu Iuliu Maniu nziua de 1 aprilie 1944, fiind condus la Snagov de generalul
Tobescu, iar Maniu fiind adus cu maina de Picky Vasiliu.
I
U nde este rezistena i aciunea secret contra marealului?
U n d e sunt rezistenii?
Marealul se zbtea s obin cele mai bune condiii pentru
ieirea din rzboi i tot el inea armata intact pentru acest act
final Cei trei englezi parautai au venit s-l convig pe mareal
s capituleze. Cel puin asta lea fost atitudinea dup ce au fost I
prini de jandarmi la Snagov. Din analiza mesagiilor secrete
schim bate ntre Autonomus i Cairo reiese clar c att marealul
A ntonescu ct i Iuliu Maniu au refuzat condiiile de capitulare
necondiionat din 12 aprilie 1944 de la Cairo, ca fiind o predare
p u r i simplu armatelor roii. Totodat reiese categoric c dac
condiiile - mult mai bune - oferite de Stalin lui Antonescu ar
fi fost garantate de anglo-americani, ele ar fi fost indiscutabil
acceptate de marealul Antonescu i de opoziia romn
(M aniu-Brtianu). Din aceste mesagii schimbate reiese de
asem enea c romnii mai sperau, nefericiii, c englezii, cunoscnd^
sentim entele pro-anglo-francezo-americane ale rii i contieni
d e interesele lor n Romnia i n Balcani i pentru a mpiedica
expansiunea rusa, sovietizarea i bolevizarea ntregii Europe de
rsrit, vor debarca n Balcani, vor parauta trupe n Romnia

AGONIA ROM NIEI 1944-1948

67

i vor fi generoi, acordnd Romniei un armistiiu i o pace


just, de nelepciune politic.
Nimenea nu ia dat seama n Romnia Ia acea vreme c
totul nu era dect o mistificare diabolic, o punere in scen abil
a serviciilor secrete engleze. n cadrul planului Jael i Zeppelin,
trebuia a c r e d i t a r versiunea debarcrii n Balcani i la Marea
Neagr, n unuma i pentru a imobiliza importante aiviaTgermane,
daT^Tpentru a crea sperane pentru poporul romn, att de
ncercat, pentru a-1 face s schimbe politica i astfel s foreze
pe nemi s ocune militaricete Romnia (Planul Margarethe II).
Sub aspect documentar trebuie s fac o precizare ce o gsesc
util..n cartea mea L E urope de l E st trahie et vendue eu am un
capitol special privind afacerea Chastellain in care vorbesc de un
schimb violent de scrisori ntre Molotov i Churchill, privind

aceast problem. Areast situaie ar prea paradoxal, dat fiind


acordul lui Stalin dat la Teheran, pentru constituirea unei comisii
mixte de intoxicarea inamicului. Dac nu am ine seama de
patru elemente: parautarea celor trei englezi a avut loc n
decembrie 1943, deci nainte de acordul serviciilor secrete din
Moscova din 3 martie 1944. Parautarea s-a fcut fr cunotina
ruilor, care considerau nc de la acea dat Romnia ca zona
lor de influen. De altfel, n scrisoarea sa din 2 mai 1944, la
paragraful 5, Churchill scrie Iui Molotov c ei au mn liber n
Romnia. Parautarea celor trei ofieri englezi n Romnia n
decembrie 1943, fr cunotina ruilor, cdea prost i din cauza
negocierilor duse de generalul SS Wolf n Elveia n vederea
capitulrii forelor germane n Italia, fr cunotina Iui Stalin.

PRINCIPELE BAJRBU TIRBEY,


ALIAS BOND, DEMASCAT
Utiliznd toate mijloacele de comunicaie cu aliaii, aa cum
am memionat mai sus, principele tirheyr m un paaport dat de
marealul Antonescu, pleac - via Ankara - spre Londra pentru
a negocia un armistiiu pentru Romnia. Dar odat sosit in cel
mai mare secret la Ankara, la ginerele su Alexandru Cretzeanu,
ambasadorul Romniei in Turda, el este imediat demascat de
agenia oficial englez Reuter la 14 martie 1944. Aceast
indiscreie este nc un mister. A fost ea comis de un romn,
n mod contient, pentru a sabota dintr-un nceput tratativele de

________________ _____________________ nicolae

baciu

armistiiu proiectate? Un sabotaj ca cel al lui Niculescu-Buzesti i


i George Duca de la Stockholm pentru beneficiile personale? I
Sau era vorba pur i simplu de o alt mrav i diabolic aciune I
a planului Zeppelin i Bodyguard fcut In mod deliberat pentru I
a demasca i denuna pe marealul Antonescu lui Hitler i a-1 I
fora pe acesta nu numai s-i menin trupele germane In I
Romnia, dar s i ocupe ara noastr, aducnd noi trupe (Planul I
Margarethe II). Oricum, rolul i apartenena locotenent-colo- I
nelului de Chastellain i al echipei lui in cadrul planului Bodyguard I
nu mai face azi nici o ndoial. Unul din obiectivele principale I
ale planului Bodyguard (Zeppelin) era de a strni zzania ntre I
Romnia i al Treilea Reich, de a provoca acolo revolte, pentru I
a imobiliza trupele german i a le slbi att pe frontul de apus, I
ct i pe cel de rsrit, scrie istoricul Anthony Cave Brown, ca
s adauge la pagina 59 a volumului II:
Agitatorii englezi i americani se i infiltreaser deja n . I
Romnia printre care era i lt-colonelul de Chastellain. Se
pretindea c el va aranja curnd o operaie de debarcare amfibie
pe rmul Mrii Negre, la Constana. In realitate, asemenea zvonuri
nu erau dect mistificri n cadrul planului Bodyguard pregtit de
colonelul Bevan fi Baumer la Moscova, de perfect acord f i de
coniven cu rufiL Nu, niciodat Churchill nu a vrut o debarcare
n Balcani, ca s taie drumul Europei ruilor.
A fost o legend creat de Churchill ca s-i micoreze post
mortem tragicele greeli. De altfel, Churchill sub propria sa
semntur scrie la pagina 346 din volumul 5 al memoriilor sale
de rzboi.
Debarcarea n Balcani?
No such idea had ever crossed my mind. (Niciodat nu m i-a
trecut prin gnd aa ceva.)
Fr a mai intra n amnuntele diverselor negocieri de
armistiiu ale guvernului sau opoziiei romneti, voi enumera
sumar pe cele legate de sperana debarcrii in Balcani a aliailor,
speran ce a influenat - i chiar decis - soarta tragic a Romniei.
a) In tratativele guvernuluiAntopescu. de la Madrid, noiembrie
1943, cu ambasadorul Statelor Unite, Hyes,~eT a acceptaT(cu I
cunotina i acordul lui luliu Maniu i Brtianu) ca Romnia
s capituleze necondiionat, cum o cereau americanii, dar c
publicarea i intrarea n vigoare a capitulrii s fie efectiv num ai s
dup debarcarea aliailor n Balcani ori intrarea Turciei n rzboi
b) Opoziia romn unit (prin luliu Maniu) informa (vezi 1

AG O N IA R O M N IE I 1944-1948

69

documentul ultrasecret FO 371-43992 din Londra) pe englezi


prin Viorel Tillea c: Romnia este de partea aliailor
anglo-americani, dar dac acetia nu vor debarca n Romnia i
dac numai trupele ruseti vor ptrunde n ar, romnii se vor
bate pn la moarte i pn la unul. Aceasta la 25 ianuarie
1944.
c) Opoziia romn, Iuliu Maniu i Dinu Brtianu, a depus
in primvara lui 1944 un document la legaia elveian din
Bucureti in care se angaja s schimbe alianele Romniei cu
condiia debarcrii n Balcani a anglo-americanilor.
d) Negociatorul Romniei de la Cairo, principele Barbu
tirbey, a cerut n tot timpul negocierilor debarcarea n Balcani
sau cel puin parautarea a dou divizii anglo-am ericane.
e) Marealul Antonescu, personal, s-a adresat prin ataatul
militar al Romniei la Ankara, generalului comandant englez
Wilson, la 23 martie 1944, cerndu-i s-i spun pe ce ajutor
poate conta Romnia din partea anglo-americanilor i ce garanii
dau ei pentru soarta Romniei.
1)
Dup acceptarea de principiu a capitulrii necondiionate,
scrisoarea fcut de Iuliu Maniu la 12 iunie 1944 nscria totui
o condiie (deci nu era capitulare, fiindc ea era cu condiii),
cernd anume debarcarea a dou divizii n Romnia.
g) Guvernul romna, dndu-i seama, dup debarcarea din
Normandia din 6 iunie 1944, c nu va mai urma nici o alt
debarcare i n nici un caz una n Balcani, s-a adresat la 24 iunie
1944 legaiei americane de la Madrid n mod oficios,
informnd-o c romnii au pierdut orice speran de debarcare
in Balcani, dar ei vor s tie ce. rol vor juca anglo-americanii n
capitularea Romniei.
Dup cum se vede, pn la debarcarea anglo-american din
politic de ieif f flin r ^ b a i
a"Romniei era legat de debarcarea aliailor in Bairam
MarealulAntonescu, contient - cum am spus -, nc din
ianuarie 1943 c Germania a pierdut rzboiul, iar de la 6 iunie
1944 c nu va fi nici o debarcare in Balcani, a fcut singura
politic ce-i mai rmnea s o fac. Cum tratativele de armistiiu
ale Romniei trebuiau s se duc n primul rnd i n principal
cu ruii, marealul a acceptat n principiu clauzele de armistiiu
de la StocRHoIfiToferite de S tgjF ce erau" mult mai favorabile
arii noastre. Tergiversarea Tuia fost motivata de nevoia de a
6 iiinip 1944 n N n rm a iu tjj), n tin a pa

70

NtCOLAE BACIU

asocia pe anglo-americani la garantarea acestor condiii de


armistiiu, fiindc el nu avea ncredere n rui i n sinceritatea
lor.
Aceste este adevrul istoric asupra debarcrii n Balcani.
Pentru romni ea a fost o iluzie deart, pe care s-a formulat
ntreaga politic de salvare a trii. Pentru englezi a fost o politic
deliberata, manevrat. nelat i crucificat de Churchill. Nici
crucificarea Romniei, nici scrificareEuropePae rsrit fcut
de Stalin, nu au salvat Imperiul britanic. Sacrificnd Europa de
rsrit tiraniei comuniste, Churchill i Roosevelt au schimbat
echilibrul de fore in lume. Prin greelile lor ei au pierdut pacea.
Legenda debarcrii n Balcani este lsat s se rspndeasc,
Churchill i echipa lui, pentru a-i acoperi tragicele sale greeli
politice. Istoricii lui ncearc s dea vina pierderii pcii pe
Roosevelt, ceea ce este inexact, greelile fiind deliberate i executate
in comun. Oare s fie tot pentru acreditarea acestei legende faptul
c Churchill nu s-a dus la nmormntarea lui Roosevelt? S fie
oare tot aceasta cauza c preedintele Statelor Unite a fost i el
absent la nmormntarea lui Churchill? Care s fie cauza eecului
electoral al lui Churchill, dup Conferina de la Yalta? S fi fost
oare contient corpul electoral c marele lor erou a ctigat
rzboiul, dar a pierdut pacea? S aib aceeai explicaie i absena
de la nmormntarea lui Churchill a feldmarealului Montgomery?

Capitolul

TRDAREA STTEA
CU REGELE LA MAS
Capitolul de fa nu a fost publicat in Yalta i crucificarea
Romniei. L-am pregtit mai trziu pentru ediia francez, englez
i german a lucrrii mele, revizuit pentru lectorul romn. Normal
a fi dorit ca acest capitol s fie plasat ctre sfritul acestui
volum. Mi-e team ins c cititorul nu va sesiza unele aspecte
ale capitolelor ce urmeaz fr lectura prealabil a acestui material
De aceea socotesc c e bine ca acest capitol s fie citit acum.
Tot pentru o mai bun nelegere a celor ce urmeaz dup
acest capitol trebuie s subliniez c:
a) n mod normal - i ca rutin - att englezii ct i americanii
transmiteau in tot cursul rzboiului ruilor absolut toate
comunicrile f cu te secret" i confidenial" numai lor. Ruii tiau
tot.
b) Comunicrile romneti privitoare la negocierile in vederea
ieirii din rzboi i altele ajunse la Cairo (la englezi) sau la
Londra erau transmise ruilor prin ageni moscovii infiltrai la
serviciile secrete MI5 i MI6, ca i la Ministerul de Externe,
Foreign Office britanic.
c) Comunicrile romneti sau cele americane (ale comisiei
lor de control sau ale legaiilor) erau trimise la W ash in gton ca
rutin pentru consultaii comune, ambasadei britanice. Ori, acolo
se gseau agenii moscovii i imediat materialul ajungea pe masa
Kremlinului.
Cu alte cuvinte, romnii i aliaii lor sufleteti, englezii i
americanii, nu aveau nici un secret fa de rui, care tiau tot,

absolut

mr

De reinut pentru moment c la ambasada britanic de la


Washington se gsea trdtorul Donald Maclean, consilier de
legaie, nsrcinat cu afacerile Romniei Apostol, din echipa
Blunt, Burgess, Philby, Donald Maclean fuge in 1951 la Moscova
mpreun cu Guy Burgess.

72

N IC O L A E BAC IU

In Yalta i crucificarea Romniei, am artat cu documente


zdrobitoare sim patia maladiv pe care Franklin Delano Roosevelt 1
o nutrea personal pentru Stalin i pretinsele lui realizri, o I
adm iraie freudian, ce desigur un psihiatru o poate uor atribui I
d eteriorrii fizice i maladiilor de care suferea fostul preedinte. I
D at fiind aceast simpatie-fascinaie a lui Roosevelt, terenul era |
propice ca M oscova s-i mpneze oamenii ei pe lng bolnavul I
preedinte. T erenul era cu att mai favorabil cu ct i Eleanor fi
R oosevelt, soia preedintelui american, avea aceleai nclinri de I
stnga i o adm iraie fr margini fa de Stalin.
M -ara ocupat in capitolul doi al crii de relaiile sale cu I
L orena H ickock, jurnalist acreditat la Casa Alb, cu nclinri I
com uniste i proruse, i cu sergentul Joseph P. Lash, fost ef al I
tin e retu lu i din partidul comunist american. Tot ca infiltrare la I
C asa A lb am semnalat n capitolul 31 pe Alger Hiss, membru I
al aceluiai partid comunist american, devenit unul dintre I
p rincipalii funcionari ai Departamentului de Stat, care a jucat I
un rol capital la Yalta.
A m mai artat rolul jucat de un alt comunist im portant pe I
lng preedintele Roosevelt, Michael Whitney Straight, unul din j
ap o sto lii de la Cambridge. Trimis la studii n Anglia, acesta
fusese recru tat de rui, de Anthony Blunt, nc din 1931, la Trinity
C ollege, unde au constituit celula comunist, clubul h&
A p o sto ls.
S revenim acum n Anglia pentru a vedea cum tentaculele
M oscovei s-au strns ca dou brae de oel pe am bele maluri
ale A tlanticului.
Litvinov, ce fusese refugiat in Anglia nainte de revoluie
(chiar nsurat cu o englezoaic), cnd a devenit m inistru de
E x te rn e al URSS, a priceput c dinamitarea Imperiului britanic
nu se putea face prin organizarea unui partid com unist n- Anglia,
ci prin infiltrare i trdare. Marea Britanie trebuie dobort prin
p ro p ria ei elit - aristocraia. R ecrutarea com unist trebuie fcut
inca d in^iaiversiti, din rndurile elitei intelectuale a aristocraiei
^britanice. Odraslele ducilor, baronilor, lorzilor, trebuie inoculate
"cu virusul marxist din fraged copilrie, mai ales dac suni
inteligeni i puin homosexuali, fiindc ei urmreau s fie
conductorii de mine ai Im periului britanic.
n acest scop, Litvinov a p us ochii pe un talent s o o tte r *
c e l c a r e trebuia s recru teze p e A nthony Blunt, strlucit

intelectual

A G O N IA R O M N IE I 1944-1948

73

i homosexual notoriu. La Cambridge. unde a rmas 11 ani, el


a recrutat pe faimoii Guy Burgess, Donald Maclean, James
Klugman, Aleen Nunn May, Haroid Philby i cu siguran pe
mul)i alii, nedescoperii nici pn astzi. Despre ei s-au scris
articole i cri din 1951, cnd Guy Burgess i Maclean au fugit
n Rusia n luna mai. O imens bibliografie st la dispoziia celor
ce doresc s se documenteze i nu am intenia de a reedita
aventurile de spionaj ale acestora. Ceea ce vreau s fac i s
subliniez este rolul jucat de fiecare dintre ei n marile evenimente
istorice din aceast perioad, s vedem cum i in ce msur aceti
apostoli s-au plasat n posturile strategice, de unde s influeneze
asupra deciziilor politice i s ncline balana in favoarea Rusiei.
Mai nti personajele.
1. A nthony Frederick B lu n t, nsrcinat de Moscova cu recrutarea
de talente, a obinut intrarea la serviciul de spionaj MI5, ca ofier
nc din 1939. In 1945 devine Surveyor o f the King Pictures directorul galeriei de tablouri ale regelui Angliei, apoi al Graioasei
Sale Maiesti, regina, post in care a rmas pn n 1979, cnd
a fost demascat, fiind director, n calitatea sa de expert in pictur,
al faimosului Institut Courtaud din Londra. Este nnobilat de
regin n 1956, devenind Sir Anthony. EI fusese membru cunoscut
al partidului comunist englez, defilase pe strzile Cambridgeului,
ca i ceilali apostoli. i comunismul i .devierea lor sexual
era o chestiune public pentru toat lumea.
2.
G uy B urgess era fiul unui Commander o f Navy. Coleg i
prieten cu Victor Rotschild, astzi marele bancher al lumii i
Angliei, primea de la doamna Rotschild o important sum lunar
ca bani suplimentari de buzunar. Toate relaiile acestei ilustre i
puternice familii i erau accesibile i Iui i toate porile i erau
deschise n rndul aristocraiei britanice. Manipulat de eful
Cominternului, Samuel Borisovici Kahan, nc din 1939, Guy
Burgess ocupa pe rnd posturile sugerate de acesta, unde ruii
aveau nevoie de informaii. Este asistent personal al puternicului
deputat conservator MacNamara, preedintele asociaiei anglogermane, apoi la BBC, secia de propagand. n 1938 intr in
Ministerul de Rzboi ca expert la oficiul de propagand, fr s
i se fac cea mai mic anchet nainte de a fi angajat. Prieten
personal i intim al lui Sir Haroid Nicholson - unul din pilonii
partidului conservator i unul din cei mai apropiai prieteni i
minitri ai lui Winston Churchill -, Guy Burgess este numit
consilier asistent principal al lui Sir Hector McNeil n 1945, cnd

74

n ic o l a e b a c iu

acesta devin subsecretar de stat la Foreign Office sub Bevin 1


R m ne in aceast calitate la Ministerul de Externe i sub Kenneth 1
Y ounger. Ambii minitri de Externe, McNeil i Younger, ca i I
Nicholson, participau cu asiduitate la party-urile lui Guy Burge
din apartam entul su de pe Bond Street.
3. D onitid Maclean. Tatl lui era Sir Donald Maclean, President
o f the Board of Education, adic ministru al Educaiei i
nvm ntului. Intrat la Externe, este numit n 1938 la ambasada
britanic la Paris. In martie 1944 este numit prim secretar al
am basadei M arii Britanii la Washington, unde are acces la absolut
to a te actele anglo-americane. n 1948 este numit ca
delegatsecretar al Comisiei Atomice Anglo-Americane. n mai
1951, trece cu Guy Burgess in Rusia.
4. Harold Philby, pentru intimi Kim, este fiul consilierului
regelui Saud al ArabieL n 1933, el se duce la Viena, unde se
cstorete cu Litzi, militant comunist ca i el. Serviciile secrete
britanice, ce puteau uor cunoate sentimentele marxiste ale lui
K im Philby, sunt informate din 1933 de reprezentantul lor la
V iena, c el este un comunist Particip ca trimis special al lui
D aily Telegraph, in calitate de corespondent, n rzboiul civil
spaniol, ca m u fla t ca i Burgess n element cu orientare de dreapta.
E ste angajat la MI6 - serviciul de contraspionaj unde avanseaz
i devine eful ntregului serviciu. Cnd, dup rzboi, se nfiineaz
secia D 9 pentru a contracara maina de propagand a Moscovei,
lupul e numit s pzeasc oile, devenind eful seciei ruseti in
1945. Harold Kim Philby primete marea decoraie The Order
o f the British Empir In 1950 este trimis la Washington ca
reprezentant al SIS, adic eful Serviciilor Secrete Britanice in
Statele Unite, pentru a coordona aciunea cu cea american;
ncepuse rzboiul rece. Suspectat nc din 1951, cu ocazia fugii
lui Guy Burgess i Doanld Maclean, Kim Philby este declarat
. inocent de primul-ministru Harold Macmillan de la tribuna
parlamentului la 7 noiembrie 1955. Este utilizat n continuare i
ca jurnalist i ca Intelligence Service Man in Orientul Mijlocit)
pn la 23 ianuarie 1963, cnd fuge i el in Uniunea Sovietic.
Astzi, Harold Kim Philby este cetean rus, genral-m aior al
K G B-ului, i a scris o carte My Silent War (Rzboiul meu pe
tcute), care se vinde n Marea Britanie ca pinea cald i fr
ruine.
f
M
De reinut restul ctorva apostoli: Alien Nunn May celebru
sapecialist de fizic nuclear, care a dat ruilor toate secretele

AGONIA ROMNIE] 1944-1948

75

fabricrii bombei atomice, mpreun cu Fuchs, ca i el, demascat,


aresiat i condamnat. Un altul, George Blake, arestat i condamnat,
a fost ajutat s evadeze i este astzi n Rusia. S nu-1 uitm
nici pe James Klugman, trimis de Winston Churchill ca
reprezentantul su personal n Iugoslavia, pe lng Tito. Condiser
util s adaug pe Sir Anthony Blunt, cu toate c era suspectat de
la nceputul scandalului din 1951 i c a confesat, adic a recunoscut
trdarea sa. nc din 1964 i s-a garantat imunitate de urmrire
sau condamnare penal i - ceea ce este i mai surprinztor imunitate de publicitate. Toat lumea a tcut. nnobilat in 1956,
a rmas tot Sir pn la denunarea lui public de primul-ministru
Margaret Thatcher, n 1979. Bineneles, pn la aceast dat a
rmas Surveyor of the Pictures of H er Gratious the Queen.
nainte de a examina rolul apostolilor in legtur cu marile
evenimente istorice, trebuie precizat c Trinity College din
Cambridge nu era singura celul comunist a elitei britanice.
La Oxford, s-a inut la 9 februarie faimoasa dezbatere in care
printr-o majoritate zdrobitoare a fost adoptat rezoluia c:
This house in no circumstances will fight for King and
Countiy, adic, pe limba noastr strmoeasc: Aceast cas
[Universitatea din Oxford] nu va lupta n nici un fel de circumstan
pentru rege i ar. Virusul marxist introdus i acolo de Litvinov
i ddea roadele. Elita aristocratic a Marii Britanii era i la
Oxford minat pn la os i cu siguran muli dintre mamuii
de la acea universitate au ocupat de atunci i pn astzi posturi
cheie in administraia Angliei, dar ei nu au fost demascai ca
aceia din Cambridge.
S vedem acum n ce ordine cronologic evenimentele, in
care apostolii au fost prezeni, au putut influena o anumit
politic i despre care cu siguran au informat pe rui.
1. Degradarea raporturilor anglo-germane. nainte de intrarea
lui Guy Burgess ca prim-asistent al preedintelui Asociaiei, o
mare parte din opinia public britanic i din aristocraia ei era
pentru o apropiere cu Germania, chiar a lui Hitler. Preedintele
era deputatul conservator MacNamara. Agentul comunist a
subminat continuarea bunelor rapprturi care s-au deteriorat i
s-a ajuns la rzboi.
,f L
2. Cnd H itler a ocupai RenaniaAJ n J 9 3 6 , Marea Britanie nu
a fcut'nici u n ' gest de protestT~De ceF Fiindc Guy Burgess a
fost informat de eful de cabinet (un comunist ca i Burgess) al

76

n ico la e baciu

p rim u lu i-m in istru francez, Daladier, c francezii au votat contra


interveniei m ilitare cu o majoritate de vot. i au stat linitit!
p erm ind lui H itler alte anexri i alte bluffuri.
3. Parautarea lui R udoff Hess tn Anglia, n vederea ncheierii
pcii cu aceast ar. Att la serviciul de spionaj MI5, ct i la
cel d e contraspionaj MI 6 , se gsea cte un apostol: Blunt i
K im Philby. C hiar dac nu au participat la anchet, au avut
in fo rm aii p e care le-au transmis desigur ruilor.
4. A ta c u l de la Pearl Harbor. Dublul agent iugoslav Duka
P opov, ag e n t germ an i englez, a informat serviciile secrete engleze
nc din iu n ie 1941 de pregtirea unui atac japonez. Informaia
n u a fost transm is americanilor nici de MI5 nici de MI6 .
A p o sto lii erau prezeni i vegheau. Interesul lor era s vad
A m erica atacat, ca s intre in rzboi.
5. B tlia de la Stalingrad. Ca i spionul germ an Sorge,
A n th o n y B lunt a aflat de decizia consiliului de rzboi japonez
d e a nu ataca U niunea Sovietic i, la fel ca Sorge, el a informat
p e S talin. F ap tu l i-a permis lui Stalin s retrag de pe linia din
E x trem u l O rien t 180 de divizii proaspete i bine echipate, care
a u fo st aru n c ate n btlia Stalingradului.
6 . Prom ovarea lui Tito. Cu toate c regele Iugoslaviei se gsea
la L o n d ra i avea un guvern n exil i c ministrul su de Rzboi,
g en e ralu l M ihailovici, a luptat eroic contra arm atelor germane,
a p o sto lu l Klugman a fost trimis ca reprezentant personal al lui
C h u rch ill pe lng Tito. Apostolul Maclean, nsrcinat cup ro b le m e iugoslave, a avut grij ca toate aprovizionrile cu
arm a m en t, m uniii i alimente s se fac numai pen tru Tito,
sa b o t n d pe generalul Mihailovici.
7. ncercrile de pace al Germaniei cu Anglia din 1943 a aa

numitei organizaii Schwarze Kapelle, condus de amiralul


Canaris (eful serviciului german de contrainformaii Abwehr),
au fost sabotate de subeful Intelligence Service-tilui MI6, Kim
Philby. Rapoartele emisarilor lui Canaris prin Hans-Bernd
Gisevius, apoi prin Franz Kolbe, erau pur i simplu suprimate
de Kim Philby i nu ajungeau nici pe biroul lui Churchill i nici
al efilor de stat major. Avocatul german Otto John a ncercat
n zadar s intre n contact cu agenii britanici n calitatea lui
de emisar al lui Canaris. Kim Philby a ordonat pur i simplu
agenilor lui de la Lisabona i Madrid nici s nu stea de vorb.
Dar, bineneles, el a informat pe rui. Propunerea amiralului
Canaris - m care i Himmler era inclus - , de a ntlni CS

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

77

serviciului militar personal pentru a discuta pacea, a fost pur i


simplu escamotat de Kim Philby, cu toate c propunerea era
att de serioas, nct ea a fost ridicat la Casa Alb n mai
1943, dar respins de Roosevelt.
8.
Proiectul M anhattan i construirea bom bei atom ice. Refugiaii
germani dr. Rudolf Peierls de ia Berlin i dr. Otto Frisch de la
Institutul Bohr din Copenhaga lucrau in Marea Britanie la cercetri
atomice. Fr nici o verificare a trecutului lor comunist i a
moravurilor speciale, li s-a alturat Allen Nunn May, apostolul
de la Cambridge i Klaus Fuchs, comunistul internat n Canada.
Toi au fost trimii n America s colaboreze la fabricarea bombei
atomice, la cunoscutul proiect Manhattan. Att Nunn May, ct
i Klaus Fuchs au informat pe rui de proiect i le-au furnizat
toate informaiile tehnice. Rosenberg le-a dat apoi i formula
uraniului. De aceea, Stalin nu a artat nici o surpriz la Potsdam,
cnd Truman l-a pus la curent cu noua i teribila arm. El tia
tot, lucra i el la ea i nu s-a lsat deloc intinidat. Dimpotriv,
a devenit mai exigent.
9. Pregtirea vnzrii Europei de rsrit lu i Stalin. Tot materialul
informativ din acea zon trecea prin serviciile MI5 ale lui Anthony
Blunt i Kim Philby. Rapoartele erau pregtite de al treilea
apostol, Maclean, the golden boy of the Foreign Office (biatul
de aur al Ministerului de Externe). Aa se explic de ce secretarul
de stat al Statelor Unite, Cordell Huli, a aflat la opt zile de
acordul lui Roosevelt de a vinde Europa de rsrit i numai de
la ambasadorul englez de la Ankara.
10. Interpretarea acordurilor de la Yalta. Cnd preedintele
Truman, succesorul lui Roosevelt la Casa Alb, a cerut ruilor
s respecte litera acordurilor de la Yalta (alegeri libere), cel ce
interpreta acordurile pentru Marea Britanie nu era altul dect
apostolul Maclean. Fr comentarii.
11. Alegerile libere din R om nia i recunoaterea guvernului
Groza. Arhitectul acestei mistificri a fost Bymes, ministrul lui
Truman. Dar Ernest Bevin a fost perfect de acord cu el. Mna
dreapt a lui Bevin era Hector McNeil, iar a acestuia Guy Burgess,
apostolul cu orgiile de pe Bond Street. Aa s-a minit, mistificat
i crucificat poporul romn.
12. nceperea rzboiului rece. Cnd, in 1947, Statele Unite i
Marea Britanie au decis s constituie o agenie de
contrapropagand ruseasc numit Ird, eful ales pentru aceast

/
------------------------ ___________ NICOLAE BACHj

ii

munc, unde se recrutau scriitorii, jurnalitii i oamenii ooU^


din spatele Cortinei de fier, nu era nimeni altul dect Guy Bure
i s continum.
1
6WS
13- China lui Mao. Guy Burgess era n secia Orientului
ndeprtat a Foreign Office-ului, nsrcinat cu problemele chineze
S nu se uite c prima putere occidental care a recunoscut;
China comunist a fost Marea Britanie.
14. Rzboiul din Coreea. Apostolul Blake a fost numit consul '
n Coreea de Sud, apostolul Maclean era eful seciei americane [
a Foreign Office-ului, deci tiau tot i informau pe rui. La 4
decembrie, primul-ministru Clemence Attlee a zburat - din senin \
- la Washington, ca s-l conving pe preedintele MacArthur sj!
treac paralela 38. i consulul de la Seul i eful departamentului'
american de la Londra erau la curent i au informat pe rui j|
pe chinezi, iar generalul MacArthur a trebuit s lupte pn a,
fost demis, cum a spus el, cu minile la spate. Apostolii!
vegheau!
jj
i i
15. Cnd Statele Unite, prin Wiesner, au vrut s pun ini
aplicare recomandrile Consiliului Naional de Securitate - QL
politic ofensiv de eliberare a Europei de rsrit i a proiectai
parautri n Albania i n Ucraina - printre cei care le o rg a n ia l
se afla i apostolul Kim Philby. Cei parautai au fost culei;
la aterizare de miliieini, aa cum au fost acei romni parautai
n M unii Fgraului. Erau ateptai fiindc Kim le anunase
ruilor vizitele.
.
16. Acelai lucru s-a petrecut cu Revoluia din Ungaria. Cano[

Wiesner a cerut ca ungurii s fie aprovizionai masiv cu arme,!


muniii i alimente, fcndu-se un air-lift, Kim Philby s-a opt i
i nu s-a fcut nimic. Eroicul popor maghiar a rmas singur sj
lupte cu pumnii contra tancurilor ruseti.
Inutil s mai adaug c ruii au avut din timp toate proiectele!
de negocieri: al Planului Marshall, al Alianei Atlanticului i alt
Organizaiei Pactului Atlanticului de Nord [NATO].
Parte din apostolii de la Trinity College au fugit in Rusia, 1
unii au murit, alii au executat civa ani de pucrie i acuni
sunt ceteni ai lumii libere i onorai sau fcui nobili. Urmaii I
lor au rmas ins la lucru. E destul s amintim c la Cheltenhant I
Spa, n Anglia, centrul cel mai important de serviciu secret englez, I
spionul pentru URSS Geoffrey Prime a putut fotocopia i preda
ruilor tone de documente ultrasecrete, fr a fi stnjenit in nici ^
un fel. E adevarat ca el nu era de la Trinity College, nu fusese i

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

79

nici nnobilat i nici nu era expert n picutr. Era un om de tind


i cu nevast. D espre el, care a lucrat pn anul trecut, nu se
poate spune c T rdarea st te a cu regele la m a s .
Iat de ce trebuie neles c din 1943 - cel puin - i pn
prin 1952, dac nu i mai departe, toate docum entele, toate
comunicrile, to a te inform aiile ultrasecrete ale guvernului
A nlonescu sau a le o p o ziiei (Iuliu M aniu, D in u Brtianu) destinate
in secret i n u m a i am ericanilor i englezilor, ajungeau din Rom nia,
in aceeai zi, p e masa K rem linului i a N K V D -u lu i.

Capitolul 5
CHURCHILL TRDEAZ ROMNIA
nainte de a reveni la evenimentele din Romnia i a le
examina n continuare, o important digresiune se impune.
Este vorba -de decizia lui Churchill de a oferi zona de influen
lui Stalin n Bulgaria i Romnia n schimbul unei zone de
influen englez n Grecia pentru asigurarea drumului Mediteranej
i al Imperiului britanic. Astfel, n timp ce Romnia fcea eforturi
disperate la Cairo i la Stockholm s obin un armistiiu ce
salva independena i suveranitatea rii, tocmai n acel timp aprilie-iulie 1944 - Churchill l manevra pe Roosevelt i obinea
vnzarea Romniei. S vedem n detaliu cum s-a petrecut aceast
crim, aceast grav eroare politic.
Deriziunea luat la Conferina din 4 noiembrie 1943 de a
crea al doilea front n Europa prin debarcarea direct n Frana
a avut consecine tragice pentru Balcani, pentru Europa i toat I
lumea liber. Ea a determinat, cum am artat, ntreaga strategie I
militar i politic a aliailor. Consecvent convingerilor sale de I
a abandona ruilor Europa de rsrit ca zon de influen, I
Roosevelt a respins orice posibilitate i orice ipotez de a utiliza 1
forele armate americane in Balcani, fie in timpul rzboiului, fie I
ca trupe de ocupaie.
Conform instruciunilor primite, ministrul Aprrii al Statelor I
Unite, Stimson, prezenta la 8 martie 1943 preedintelui su spre K
semntur un memorandum prin care se preciza c:
Statele Unite nu trebuie s fac nimic care s angajeze sau I
antreneze forele americane in Balcani, un teatru de operaii I
secundar (Vezi USA National Archives, War Departament, group |
165, file 336).
Dou sptmni mai trziu, la 22 marjie 1943, Roosevelt ii I
confirma ministrului de Externe al Marii Britanii, Anthony Eden, I
c trupele americane vor fi | evident - n Germania i Italia,

>

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

dar

nu

alt

parte

4
4

81
n

Europa.

(Vezi

R.

Sherwood,

R oosevelt-H opkin s , pagina 16)

Urmarea acestei decizii politice i dup consultarea statului


major, Minsterul Aprrii al Statelor Unite a decis c:
Statele Unite nu se vor amesteca n treburile interne n
Balcani, regiunea nefind un obiectiv natural al Statelor Unite.
Aceste trupe se vor limita in a aproviziona cu alimente populaiile
respective. (Vezi R ecords o f W a r, Dept. G roup 165 Balkans,
Volum I, paginile 9,15, 43). Ceva mai mult, Statele U nite schimb
radical la 16 martie 1944 obiectivele militare i politice urmrite
prin rzboi. n septembrie 1941, eful de stat major, generalul
George Marshall, precizia in instruciunile sale c obiectivul militar
i politic al Statelor U nite este de a stabili in Europa i Asia
un echilibru de puteri care s asigure stabilitatea in aceste regiuni
i garantarea in viitor a securitii Statelor U nite. Aceast politic
neleapt i natural, ce urma s se concretizeze printr-o
organizaie internaional de securitate colectiv (ONU), a fost
abandonat de Casa Alb la 16 martie 1944.
innd seama de degradarea militar, economic i politic
a Imperiului Marii Britanii i de apariia pe scen a unei Uniuni
Sovietice militare, atotputernice n Europa i Asia, obiectivul
nostru trebuie s fie evitarea de conflicte ntre URSS i Anglia,
care ar degenera in rzboi. Acestea erau instruqiunile trasmise
de amiralul Leahy, secretarul general al Casei Albe, din partea
lui Roosevelt ctre Cordell Huli, ministrul de Externe al Statelor
Unite.
It is apparent that the US should now and in the future
exert its utmost efforts and utilize all its influence to prevent
such a situation arising and to prom ote a spirit of mutual
cooperation between Britain, Russia and ourselves. (vezi A d m ir a l
W illiam L e a h y t o th e S e c r e ta r y o f S t a t e , F. R. 1945, Y a lta , vol.,
pag. 107/108)
Este clar c astfel definit, politica american invit - firete
- la delimitarea zonelor de influen anglo-ruse, ca s se evite
in viilor conflicte intre ei, ce ar duce eventual ia rzboi. D a r
poporul american, popor de emigrani, avea oroare nnscut de
zone de influen. Acestea erau pentru el sinonime cu sclavia,
cu servitutea. Era exploatarea fr mil a omului i a popoarelor.
Era condamnarea la un colonialism slbatic. Zonele de influen
erau negarea tuturor principiilor ce stau la baza vieii i filozofiei

v*
|

jad

fls
1

.I

82
------------------------------------------- - - - _.____________ ______

N IC O L A E BACh

politice americane. Ele reprezentau negarea cea mai abject


dem ocraiei. Zonele de influen erau negarea tuturor BiinciniiiJ

formulate n Cbarta Atlanticului, principii pentru care poporul


american intrase n rzboi i lupta curajos pe cmpurile de lupt
Pentru secretarul de stat Cordell Huli, care timp de 12 ani a
condus Ministerul de Externe american, zonele de influen erau
prbuirea ntregului eafodaj, ntregului sistem construit de ei
pentru reglementarea pcii i a ordinei de dup rzboi. Aceast
politic a fost formulat timp de patru ani de munc grea de o
comisie bipartit i ea se gsea concretizat n dosarele
Departamentului de Stat
ntreaga politic a acestuia era bazat pe justiie, pe dreptul
popoarelor la autodeterminare, pe o securitate colectiv, nu pe
aranjamente regionale, pe zone de influen. Aceast politic
clar, cinstit i generoas, a fost clar i categoric exprimat de
Cordell Huli n Conferina minitrilor de Externe din Moscova
in octombrie 1943:
I was in fact flatly opposed to any division o f Europe, or
sections o f Europe, into spheres of influence. I had argued against
it strongly at the Moscow Conference. (Eu am fost categoric
contra mpririi Europei sau a unei pri a ei n zone de influen.
M-am opus n modul cel mai categoric contra lor la Conferin
de la Moscova.) (Vezi Cordell Huli, M em oirs, pagina 1452). Iat
deci poziia i.politica oficial a efului Departamentului de Stat
Iat de ce, cunoscndu-se de englezi aceast opoziie, Cordell
Huli a fost dezagreabil surprins de cererea ambasadorului Lord
Halifax la Washintong, fcut la 30 mai 1944, de a accepta zone
de influen n Balcani, intre ei i Soviete. Ministrul de Externe
american a respins categoric cererea lui Churchill. Dar a doua
zi, la 31 mai 1944 (cnd Romnia agoniza n negocierile de
armistiiu de la Cairo i de la Stockholm, cum vom vedea),
Churchill se adreseaz direct i peste capul ministrului de Externe
preedintelui Roosevelt cu aceast cerere. Iati textul integral
in englezete i cteva extrase in romnete:
CHURCHILL TO ROOSEVELT
No. 687
May 31, 1944

d iv e^ o T n n 'r" ?

'* * *

diSquieting signs ofRussians


a Possible
ini

divergence of policy between ourselves and the

AGONIA ROM NIEI 1944-1948

83

regard to th e Balkan countries and in particular towards


Greece. W e therefore suggested to th e Soviet Ambassador
here that we should agree betw een ourselves as a practical
m atter that the Soviet G overnm ent would take the lead in
Rum anian affairs, w hile we would take the lead i n Greek
affairs, each G overnm ent giving th e o th e r help in the respective
countries. Such an arrangem ent would be a natural develop
ment o f th e existing m ilitary situ atio n since R um ania falls
within the sphere o f the R ussian arm ies and G reece within
the Allied com m and under G eneral W ilson in the M editer
ranean.
T he Soviet A m bassador h ere told E den on May 18lh that
the Soviet G overnm ent agreed w ith this suggestion b u t before
giving any final assurance in th e m atter they w ould like to
know w hether we had consulted th e U nited States G overnm ent
and w hether the latter had also agreed to this arrangem ent.
I hope you may feel able to give this proposal your
blessing. W e do not o f course wish to carve up th e Balkans
into spheres of influence and in agreeing to the arrangem ent
we should m ake it clear that it applied only to w ar conditions
and did not affect the rights and responsibilities which each
of the three great powers will have to exercise at the peace
settlem ent and afterwards in regard to th e w hole o f Europe.
The arrangem ent would o f course involve no change in the
present collaboration between you and us in th e form ulation
and execution o f Allied policy tow ards these countries. We
feel, however, th at the arrangem ent now proposed would be
a useful device for preventing any divergence o f policy between
ourselves and them in the Balkans.
Meanwhile Halifax has been asked to raise this matter
with the Slate D epartm ent o n th e above lines.
Aceast telegram , cu num rul 687, este publicat in schimbul
de telegrame secrete C hurchill-R osevelt i de prem ierul britanic
in memoriile sale, volum ul VI, pagina 62.
n ultima vreme au fost semne de posibile divergene de
politic intre noi i rui referitoare la rile din Balcani, in special
Grecia. De aceea noi am sugerat ambasadorului sovietic de la
Londra ca guvernul sovietic s ia conducerea afacerilor n Romnia^
iar noi n Grecia. Ambasadorul sovietic este de acord cu aceasta

84

NICOLAE qACHj !

sugestie a noastra, dar nainte de a o finaliza, vor s tie H


noi ne-am consultat cu Statele Unite i dac ele accept h.
asemenea atari aranjamente. Eu sper c vei da binecuvntare
dumitale la aceast propunere. Semnat Winston Churchill.
Dup -cum se poate vedea, propunerii acesteia extraordinare
ruii i-au rspuns cu pruden. Cunoscnd politica oficial
Departamentului de Stat i a Congresului, precum i sentimentele
opiniei publice americane contra oricror zone de influen j
rsritul Europei, Stalin mpingea pe Churchill s pledeze cauza
sa. Uniunea Sovietic avea nevoie imperioas de ajutorul militar
n rzboi i de cel de reconstrucie dup terminarea rzboiului.
Stalin cunotea prea bine c de la promulgarea The Lend-Lease
Actului i acordarea lui Uniunii Sovietice n august 1944, o
ntreag serie de fruntai politici americani cereau ca furniturile
americane s fie condiionate de o politic de hands off [jos
minile] a Rusiei, adic de o politic nonexpansionist. Stalin se
temea c Congresul american, auzind de aranjamentele dintre
el, Churchill i Roosevelt, ar putea s opreasc furniturile de
rzboi, punnd capt acestui act. i cum n
ar fi fost el prudent,
dac inem seama c din august 1941, cnd Rusia era la pmnt
i n retragere peste tot, Statele Unite ia furnizat pn la
term inarea rzboiului un ajutor de peste unsprezece miliarde de
dolari (valuta din 1941). Enormitatea acestui ajutor generos i
din nenorocire necondiionat de nici o clauz politic de reinere
a Uniunii Sovietice se poate nelege mai uor, dac se ine seama
c pentru reconstruirea Marii Britanii dup rzboi Churchill cerea
Americii un mprumut numai de jumtate din ajutorul acordat
Moscovei. De aceea, - cum vom vedea - Stalin merge n materie,
n vrful picioarelor, lsnd pe Churchill s aranjeze direct cu
Roosevelt vnzarea Europei de rsrit. i acesta, cum vom vedea,
o face.

CH U R C H ILL SE FA C E
AVOCATUL L U I STA LIN
Cititorii au reinut de asemenea perfidia telegramei lui
Churchill, care vorbete de nsrcinarea lordului Halifax s ridice
Dweparta
^ Stat, pentru a nu indigna S
Cordell Huli. Numai c acesta fiisese vizitat la 30 mai, cu o ri

cP ^ 7 V n

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

85

nainte de telegram, ea fiind datat 31 mai. Fraza lui Churchill


era destinat s fac s se cread c el nu tia de refuzul
D epartam entului d e Stat i c el nu a trecut peste capul lui
Cordell Huli, adresndu-se lui Roosevelt. Ah, perfidul AJbion!
Dar perfidia merge mai departe. Telegrama lui Churchill e
trimis cnd el tia c ministrul de Externe al Statelor Unite era
absent pentru cteva zile din Washington. Coincidene
diplomatice...

Casa Alb trimite telegrama lui Churchill la Departamentul


de Stat pentru studiere i referat. Roosevelt, care se voia acoperit,
conta pe oamenii lui din Departamentul de Stat. Dar, chiar in
lips, Cordell Huli era opus zonelor de influen cerute de
Churchill. Directorul oficiului afacerilor europene, Freeman
Matthews, era pentru. Dar directorul afacerilor rsritene i
africane, Wallace Murray, era categoric contra:
Englezii, scria el n raportul su, ne avertizeaz pe aceast
cale c ei neleg s fie singuri stpni pe destinele estului
Mediteranei, chiar dac pentru aceasta ei trebuie s fac
aranjamente speciale cu ruii. Aceasta este politica de totdeauna
a englezilor, de a considera Mediterana ca pe o mare personal
englez. Ea duce o politic egoist i personal fa de rile
limitrofe, ce au o poziie strategic pentru ei. (Vezi Records o f
the S tate D epartam en t, fila 870.00/48)
n acelai timp, directorul Wallace Murray protesteaz i
atrage atenia asupra procedurii inadmisibile britanice de a discuta
i a se nelege nti cu ruii i apoi vin s cear acordul
americanilor, punndu-i astfel pe acetia in faa unui fapt
mplinit. (De altfel, aceast procedur face obiectul unui schimb
de telegrame destul de acut Intre Churchill i Rosevelt). n timpul
profundei divergene dintre cele dou servicii, acesta supune
cererea lui Churchill spre examinare i referat unui nalt funcionar
de la Externe, Breckinridge Long. Acesta, intr-un admirabil i
judicios raport prezentat Iui Stettinius, se opune i el cererii lui
Winston Churchill, pregtind i un proiect de rspuns la telegrama
din 31 mai a acestuia.
Dumneata sugerezi ca Rusia s ia conducerea treburilor din
Romnia, iar Anglia pe cele din Grecia. Dar acest fapt nu poate
duce dect la dificulti ulterioare i pot uor i cu siguran s
se transforme n sfere de influen, ce nu vor fi numai militare
i care nu se vor termina odat cu rzboiul. Sunt sigur

____________ ______________________________________ N1COLAE BACIU |

dumneata, domnule Churchill, nu vrei ca acest lucru s se ntmple.


Interesul nostru capital pentru viilor cere o altfel de lume dect
aceea pe care dumneata o propui. Interesul principal pentru
viitorul omenirii este dezvoltarea unei lumi de adeziuni voluntare j
i concertate pentru a pune fundaiile unui larg, solid i general
sistem de securitate colectiv. Pentru realizarea acestui lucru este
esenial ca Anglia, Rusia i cu noi s colaborm n toate
problemele. Noi ne-am neles doar cu toii asupra acestei politici j
generale [aluzie la Charta Atlanticului, semnat i de Uniunea
Sovietic], Sugestia dumitale Grecia contra Romnia, dac
Romnia va fi executat, va fi o negare total a principiilor
fundam entale ale politicii convenite (Vezi Records Departament o f I
State, fila 870.00/48).
Ce splendid prezentare de principii morale, de etic i inut
in politic! Ce lecie de inut moral, ce reflect nu numai I
concepia filosofic a politicii americane, dar i generozitatea
sufletului acestui popor de emigrani, ddea tnrul funcionar
Long btrnului politician Winston Churchill.
Dar lordul Halifax revine la asalt Ei s-au neles doar cu
ruii, dar cunosc sentimentele i atitudinea lui Roosevelt. Totul
este s se gseasc formula pentru a se putea mistifica poporului
american realitatea inteniilor. Lordul Halifax insist. Stettinius
este obligat s supun din nou cererea englez organelor oficiale
de avizare ale Departamentului de Stat. De data acesta dosarul
ajunge la comitetul politic al Departamentului, organ suprem de
formulare a politicii americane (vezi Policy Committee M eeting
June 7, 1944, acelai dosar). Rspunsul negativ este prezentat de
Stettinius lui Roosevelt, care (desigur intr-un moment de absen
cum avea n acea perioad n mod frecvent) aprob proiectul i
telegrama pleac. Iat-o:

ROOSEVELT TO CHURCHILL
No. 557
June 10, 1944
The proposed agreement between your Government and
Russia concerning Rumania and Greece, outlined in your
u',687 of May 31> was discussed by Lord Halifax
With Mr. Hull on May 30. The State Department has com-

A G O N IA R O M N IE I 1944-1948

87

municated to Lord Halifax the reasons why this Government


is unwilling to approve the proposed arrangement. Briefly,
we acknowledge that the militarily responsible government in
any given territory will inevitably make decisions required by
military developments but are convinced that the natural
tendency for such decisions to extend to other than military
fields would be strengthened by an agreement of the type
suggested. In our opinion, this would certainly result in the
persistence of differences between you and the Soviets and
in the division of the Balkan region into spheres of inflence
despite the declared intention to limit the arrangement to
military matters.
We believe efforts should preferably be made to establish
consultative machinery to dispel misunderstandings and re
strain the tendency toward the development of exclusive sphe
res.
(Aceast telegram nr. 557 figureaz att in schimbul de
telegrame ultrasecrete dintre Roosevelt i Churchill, publicate,
ct i n memoriile acestuia din urm, n volumul VI).
Este prerea noastr c propunerea dumneavoastr va duce
la continui divergene intre dumneavoastr i Soviete i la
mprirea Balcanilor in sfere de influen, in pofida inteniei
exprimate de a limita aceste aranjamente numai la chestiunile
militare. Noi credem c ar fi preferabil s se creeze un instrument
consultativ (comisia aliat de control) care s rezolve nenelegerile
i s restrng orice tendin de a se dezvolta sfere de influen
exclusive.
Aa rspundea i semna Roosevelt la 10 iunie 1944 in
chestiunea Romniei.
Dar Churchill nu se d btut. A doua zi (el era teribil de
grbit s vnd Europa de rsrit lui Stalin) revine la atac
Printr-o alt telegram adresat tot direct lui Roosevelt i trecnd
din nou peste capul secretarului de stat Cordell Hull, Churchill
propune o formul care s permit lui Roosevelt s-i aprobe
zonele de influen:
Ca s m rezum, eu propun ca aranjamentul propus de mine
in telegrama mea nr. 687 s poat fi obiectul unei perioade de
ncercare de trei luni, dup care ea va trebui revizuit de cefe
trei mari puteri.
Ce face bolnavul preedinte Roosevelt? Consult e l din nou,

-------------- ------------------------------------------ ------------------------------

c u m e r a n o r m a l i le g a l, D e p a r ta m e n tu l d e S ta t i m a i a le s ne 1
m in is tr u l s u d e E x te r n e , C o rd ell H u li? N ic id e c u m ! E l accept
p r o p u n e r e a lu i C h u r c h ill la 12 iu n ie 1944, c n d R o m n ia agon iza
s u b c r u z im e a b o m b a r d a m e n te lo r i a n e g o c ie r ilo r d e a rm istiiu
B in e n e le s , ca s n u - i p u n in ca p n tr e g u l p o p o r am erican
fiin d c in t e n io n a s c a n d id e z e d in n o u , p r e e d in t e le R o o s e v e lt
a r e g r ij s a d a u g e:
P r o p u n e r e a e s t e a p ro b a t p en tru o p e r io a d d e n cr e d e r e
[ c e n s e a m n a sta ? ? - n. a.] cu rezerva c a s fim a t e n i s nu
s e s t a b ile a s c a s tfe l d e z o n e d e in flu e n .

I
I

Aceast telegram, purtnd numrul 560 din 12 iunie 1944,


fiind bineneles ultrasecret, nu a fost publicat n ntregime nici
de Churchill n memoriile sale i nici n volumul schimburilor
de telegrame secrete dintre Roosevelt i Churchill. Telegrama nu
a fost trimis nici mcar Departamentului de Stat. Ea nu figureaz
ntre documentele acestuia, dar se gsete n R o o se v e lt P apers,
Map Room , Box 15 , din 12 iunie 1944.
Aa s-a jucat soarta rii noastre, dragi cititori!
Churchill rspunde la 14 iunie 1944 cu telegrama nr. 703:
V sunt profund recunosctor pentru rspunsul favorabil la
telegrama mea nr. 700. Am cerut ministrului meu de Externe s
transmit aceast informaie domnului Molotov i s -i explice
clar c raiunea limitei de trei luni este ca s nu prejudiciem
chestiunea stabilirii zonelor de influen dup rzboi.
D e remarcat expresia ntrebuinat de Churchill:
... and to make it clear that the reason for the three months
limit is in order that we sh ou ld n o t p reju d ice the question of
establishing postwar spheres o f influence.
Cu alte cuvinte, nu mai este vorba de refu zu l a b so lu t de a se
crea zone de influen dup rzboi, ci de a explica lui Molotov
c limita de trei luni este pus pentru a nu p reju d icia acum la
14 iunie 1944 ce se va ntmpla cu zonele de influen dup
rzboi.
Deci Churchill l asigura pe Molotov c problema zonelor de
influen nu e limitat la trei luni i c dup trecerea acestui
termen ea poate fi rediscutat ntre ei. Ceea ce Churchill s -a
grbit s-o fac la Moscova n octombrie 1944, cum vom vedea.
Cum am spus, telegrama de aprobare nu este trimis
Departamentului de Stat. Stupefacia lor este deci i mai mare
cnd tntr-o alt telegram ajuns (probabil din greeal) i la

I
I
I
I
I
I

A G O N IA R O M N IE I 1944-1948

89

D ep a rta m en tu l d e Stat, a cesta v e d e c C hurchill vorbete acum


nu nu m ai d e R o m n ia i G recia, ci i d e aranjam ente referitoare

la B ulgaria i la Iugoslavia (V o m v ed ea c U ngaria este rezervat


pen tru o surpriz trzie a lu i C hu rch ill din K rem lin, fcut direct
lui H arry H o p k in s, a lte r -e g o u l lu i R o o se v e lt. V e z i M em orandum ul
d irectoru lu i C. W . C an n on d in 14 iu n ie 1944, Records State

Department, D e c im a l F ile 8 7 0 .0 0 /4 8 )
n to r s d in c o n ced iu , C o rd ell H u li a u d e cu dou sptm ni
m ai trziu d e aprobarea d at lu i C hurchill, nu d e la acesta, nici

d e la D ep a rta m en tu l d e S tat, ci d e la am basadorul am erican in


G recia... B in e n e le s, C ord ell H u li nu tia n im ic d e in ten iile lui
R o o se v e lt d e a da E u rop a d e rsrit ruilor, in ten ii clar exprim ate
d e a cesta n scrisoarea lui d in 2 0 februarie 1944 ctre Zabrousky
i W eiss, c e p lecau s - l vad p e S talin . A p rob area lui R o o sev elt
il p u n ea p e C ord ell H u li n faa unui fapt m p lin it. D e aceea,
cnd A n d rei G ro m k o , am b asad oru l rus la W ashington, s - a adresat
D ep a rta m en tu lu i d e S tat p en tru confirm area com unicrii lui
C hurchill c tre M o lo to v , a cesta nu putea s rspund dect

afirm ativ. S ecretaru l d e sta t a adugat to tu i c aprobarea nu


e s te dat d e c t pentru n e c e sit i tem p orare d e ordin militar i
c p o litica S ta te lo r U n ite rm n e i p e m ai d ep arte op u s sferelor
d e in flu en , e a b a z n d u -se p e un larg i general sistem de
secu rita te c o le c tiv (V e z i scrisoarea D ep artam en tu lu i de Stat ctre

am basada so v ie tic d in 15 iu lie 1944, F oreign R elation s 1944,


p a g in ile 1 3 0 -1 3 1 ).
n a in te d e a reven i n a p o i n R o m n ia ca s vedem cum ea
ag o n iza n tr e speran i c u itu l n sp ate, vreau s com pletez
pen tru Isto rie d osaru l am erican al z o n e lo r d e influen.
P en tru a m p ied ica co n su m a rea in te n iilo r lu i Churchill de a
ced a

E uropa

de

rsrit

ru ilor,

A d o lf

B erle

Jr.,

asistentul

secreta ru lu i d e sta t, n tr -u n raport fcut efu lu i su, Cordell Huli,


se ridica v ig u ro s con tra z o n e lo r d e influ en proiectate:
A m erica n u treb u ie s - i sacrifice reputaia e i de a promova
o p o litic d e m o ra lita te n p r o b le m e le in ternaionale n opoziie
cu

p r in cip iu l

cin ic,

de

m ercan tilism ,

n a io n a lism al ru ilor (v ezi

al

englezilor

de

Policy Documents A-B/I Harley

Notter Papers, d in 2 6 se p te m b r ie 1944). Sub preedinia lui A dolf


B e r le Jr., c o m ite tu l p o litic al D epartam entului de Stat adopt
ch iar la 6 o c to m b r ie 1944 - p e cnd Churchill pregtea valizele
p en tru vizita lu i istoric la M oscova ca s vnd Europa de

90

n i c o l a e ba c h j

rsrit lui Stalin - o rezoluie n care se fixeaz i se definete


politica de urmat a Statelor Unite in estul Europei. Se formuleaz
astfel clar o politic american independent de aceea a englezilor
i ruilor. Noul director al diviziei afacerilor Europei de est,
Charles Bohlen, formuleaz chiar o declaraie de principii bazat
pe Charta Atlanticului. La punctul 1 al acestei frumoase, morale
i romantice Declaraii se prevede, n litere capitale, principiul
autodeterminrii popoarelor:
Dreptul popoarelor de a alege i menine, fr nici un
amestec exterior, sistemul politic, social i economic pe care il
doresc, atta vreme ct aceast politic a lor nu amenin pacea
i securitatea altor ri.
Preedintele Roosevelt a primit Declaraia de principii la
13 octombrie 1944, la patru zile dup vnzarea Romniei de ctre
Churchill la Moscova (9 octombrie 1944 la Kremlin). O fi citit
preedintele Roosevelt documentul? n tot cazul el nu a fost
publicat i se gsete, prfuit i nglbenit de vreme, printre
hrtiile Comitetului de formulare a politicii Departamentului de
Stat
nainte de a examina cele ntmplate n octombrie 1944, cnd
Churchill a fcut tragicul trg al zonelor de influen pe procente
cu Stalin, trebuie s subliniez c ideea i crearea lor au fost
acceptate de englezi i de rui nc din 1941. ntradevr, nc
din decembrie 1941, Stalin a cerut englezilor s mpart Europa
ntre ei, acceptnd baze militare in apusul Europei pentru Marea
Brilanie i cernd in rsrit pentru Uniunea Sovietic. De la
aceast dat, ruii nu au micat de pe poziiile lor, iar englezii,
fr a le acorda expres i n scris (din cauza opoziiei
Departamentului de Stat), acceptaser - oral i implicit - zonele
de influen propuse. Dup semnarea tratatului de amiciie
anglo-rus din mai 1942 (cu clauzele lui secrete privind rpirea
Basarabiei i a Bucovinei de nord), urmeaz Conferina minitrilor
de Externe din Moscova din octombrie 1943, la care Anthony
Eden declar din partea M^ii Britanii:
Guvernul englez crede c Uniunea Sovietic are dreptul s
decid singur problemele referitoare la Romnia, Finlanda i
Ungaria, fiindc singur armata roie lupt contra lor.
La acest punct trebuie reamintit prerea marelui istoric
englez A J. P. Taylor asupra inteniilor politice ale lui Churchill

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

91

in Europa i anum e divizarea ei n sfere d e influen anglo-nise"


(C h u rc h ill R e v isite d , pagina 56).
i pentru c suntem in Anglia, s mai precizm c prerea
lui Taylor este mprtit de ali doi istorici importani ai Marii
Britanii, M . F. H erz (Beginnings o f th e C o ld W ar, capitolul V ) i
profesorul M. Howard (T h e M ed iterra n ea n Strategy in W orld War
II, W einfeld& N icholson 1968), care - amndoi - susin c guvernul
en glez acceptase cu m ult nainte de procentajele Chutchill-Staliti
din octom b rie 1944 mprirea E uropei i crearea zonelor de
influen in E uropa de lsrii.

r o m n ia c a p it u l e a z

R A SE CAMPAGNE
In acest timp Romnia era supus unor bombardamente fr
mil de aviaia american. Trupele ruseti intraser pe teritoriul
Romniei.
De la Cairo nu se mai primea nici un rspuns la planul
M aniu fcut pentru a asigura ieirea din Ax a Romniei. n
faa ultimatumului celor trei de la Cairo, luliu Maniu acceptase
armistiiul de la 12 aprilie 1944, dar marealul Antonescu nu-1
acceptase.. Subliniez imediat c acceptarea lui Maniu era
condiionat de cteva clauze, printre care semnarea prealabil a
arm istiiului, naintea schimbrii de guvern n Romnia i ieirea
din A x n plus, luliu Maniu cerea struitor la Cairo ameliorarea
condiiilor pentru a include i pe cele ameliorate oferite direct
de Stalin marealului Antonescu.
La Stockholm, ministrul Fred Nanu obinuse la 3 iunie 1944
u l tim e l e ameliorri de la" rui i atepta acordul guvernului
Antonescu pentru a le accepta formal.
La Bucureti, opoziia constituia Blocul Democrat, format din
Partidul Naional rnesc, Partidul Liberal (Dinu Brtianu),
Partidul Social Democrat (Titel Petrescu) i Partidul Comunist
(Lucreiu Ptrcanu). naintea formrii acestui bloc, la 26 mai
1944, o disiden liberal a fostului prim-ministru al lui Carol
II, Gheorghe Ttrescu, face un alt front, el singur cu comunitii,
i ofer lui Molotov un pact de neagresiune al Romniei cu
URSS prin Franasovici la Berna. n plus, Ttrescu comploteaz
pentru aducerea Iui Carol II napoi pe tronul Romniei. Aa se
explic recompensarea lui cu postul de vice-prim-ministru din.
partea lui Viinski la 6 martie 1945, cum vom vedea mai departe.

n lipsa oricrui rspuns de la Cairo i fa de naintarea


armatei roii pe teritoriul romnesc, opoziia lui luliu Maniu i
a Frontului Democrat decide s fac volte-face (ieirea din
) pe ziua de 26 august 1944; s cear marealului Antonescu

A G O N IA R O M N IE I 1944-1948

93

s o fac el nsui ori s ajute un guvern Iuliu Maniu s o fac.


Dar ntre timp un grup de complotiti (fr nici o responsabilitate
constituional), strecurai n rndurile Palatului regal, fceau
propriile lor planuri, comploturi, aranjamente, cu Lucreiu
Ptrcanu, eful partidului comunist din Romnia (de vreo o
mie de oameni) i cu Emil Bodnara (Bodnarenko), ofier sovietic,
parautat in Romnia. i, n lipsa oricrui membru al partidelor
lui luliu Maniu i . Dinu Brtianu sau iei Petrescu, regele
Rrtmnipj arpupjug la 73 august 1944 pe marealul Antonescu
f ordon ncetarea focului de ctre armata romna.

ACTUL DE LA 23 AUGUST 1944


Acest act, arestarea in Palatul regal a marealului Antonescu
i a principalilor lui colaboratori la ordinul regelui, este cel mai
controversat din intreaga aciune a rzboiului.
Unii l-au considerat ca un act de salvare naional, mai ales
cei ce au participat la el sau au fost beneficiarii lui n ar sau
exil. Stalin l-a decorat pe regele Romniei cu ordinul Victoria,
cea mi mare aecorafie rus. Preedintele Truman si regina Angliei
au decernat i ei mari decoratiiautSrniui acestui a& s^ sustinut
c prin acest act s-a evitat rii trecerea prin foc i sabie, ocuparea
Romniei prin lupte i un tratament mai dur la, conferina pcii.
Se pretinde (ceea ce cu siguran este adevrat) c prin acest act
rzboiul a fost scurtat cu cel puin ase luni i poate chiar a fost
ctigat de aliai, fiindc, dac ar fi avut rgaz, nemii puteau
avea intre timp bomba atomic.
Criticii acestui act, pe care unii il calific de nalt trdare,
alii de grav eroare politic, susin c Romnia nu trebuia s
capituleze en rase campagne inainte s fi semnat un armistiiu. *
C aceast V a p itn la r p nprnnrliinnat a fost lin d e z a stru n a io n a lruii, dup ncetarea focului (la 23 august) au luat prizonieri
130000 de soldai romni, au deportat peste 20000 de ali romni
su le 72TXHI de~romni de origine german. C in lupta alturi
l e rui, Romnia a pierdut nc 50% din totalul de 19 divizii
angajate i aruncate de rui ntotdeauna n prima linie de foc.
C, oricum, ara a fost trecut prin foc i sabie de hoardele
sovietice i c ea ia pierdut definitiv libertatea, fiind practic
/ocupat i comunizat cu fora. C Ungaria, care a luptat pn

94

N1COLAE BACIU

la urm i pn la unul, a fost i este ntr-o mult mai burttj


poziie dect Romnia.
Criticii actului de la 23 august 1944 susin c marealul
Antonescu trebuia lsat s ncheie el armistijiul, fiindc-I negociase
i putea s-l impun ruilor prin puternica armat de un milion
de oameni, nainte de a nceta focul. C procedndu-se la arestarea
marealului i la capitularea ntregii armate naintea semnrii
oricrui armistiiu, am pierdui haz* juridic si moral a aprrii
drepturilor Romniei si ne-am dezonorat singuri. C marealul
Antonescu, soldat t patriot romn, trebuia tratat ca un erou,
cum a fost marealul Mannerheim al Finlandei, nu ca un trdtor
i criminal de rzboi. C, n sfrit, cu toat capitularea
necondiionat i un guvern fresc comunist, ruii au furat
Romnia de produse de cel puin trei miliarde de dolari, in locul
c e lo r 3f)n de m ilio a n e im p u se prin ^,armistiul'r dictat de Moscova
din 12 septembrie 1944, instaurnd pentru decenii mizeria. Ceva
mai mult, se pretinde, i nc de ctre somiti militare, ca Alleo
Brooke, eful statului major imperial britanic, c prin actul de
la 23 august 1944 Romnia a deschis ruilor larg porile i a
contribuit la ocuparea unei jum ti din Europa de ctre rui.
C dac Romnia ar mai fi rezistat, aliaii anglo-am ericani ar G
putut nainta adnc nspre rsritul Europei, mpiedicnd astfel
Rusia s aib preponderena in Europa.
Cred c nu este nici timpul i nici locul s se fac procesul
actului de la 23 august 1944. Acesta trebuie judecat cu senintate
i responsabilitate mine de poporul romn. P entru aceast zi,
de mine, eu aduc prin prezenta lucrare o parte din dosar, mai
ales c piesele dispar ncet, ncet, i mine vor fi greu de gsit.
Asupra actului de la 23 august 1944 am avut to t felul de
versiuni, de articole, de m rturii. M ulte din ele au fost obiectul
analizelor mele in crile anterioare. Voi preciza, in completare,
c trebuie elim inat dintre ele versiunea nregistrrii pe band"
a audienei la Palat n acea zi a marealului Antonescu, aa cum
a pretins-o n tr-u n articol istoricul belgian Jacques de Launy,
Dup apariia crii mele L Europe de VEst trahie et vendue,
domnia sa m i-a adresat o scrisoare la editur T n iP a precnat
printr-o scrisoare ulterioar c M. S. regele i-a precizat c nu
au existat asemenea nregistrri i c deci eu am avut dreptate
in cartea mea.

n capitolul anterior am discutat negocierile de ieire a


Romniei din rzboi duse la Cairo i la Stockholm. Am ajuns

AGONIA R O M N IE I 1944-1948

95

la concluzia in d iscu ta b il c a c e s te tra ta tiv e se d u ce au in perfect


acord ntre m a re a lu l A n to n e s c u i o p o z iie - Iu liu M aniu i
Dinu Brtianu. C c o n d iiile d e a rm is tiiu o fe rite d e rui, singuri,
la Stockholm e ra u m u lt m a i fa v o ra b ile R o m n ie i d e c t cele oferite
la Cairo de cei tre i a lia i i c a t t m a re a lu l c t i o p o ziia
(M aniu-Brtianu) n u -au a c c e p ta t c o n d iiile d o a m n e i K olontay,
fr ca ele s 6 e g a r a n ta te i d e a n g lo -a m e ric a n i, fiindc ei nu
aveau ncredere in ru i.
S-a susinut i se m a i s u s in e c n a u d ie n a d e la P a la t din
23 august 1944 m a re a lu l A n to n e s c u a re fu z a t c e re re a reg elu i de
a semna arm istiiu l i c d e a c e e a el a fost a re s ta t m p re u n cu
colaboratorii lui p rin c ip a li. E ra b in e , c h ia r fo a rte b in e , ca M. S.
regele insui s fi d a t p o p o r u lu i r o m n ex p lica ia g estu lu i su.
O ateptm i acu m , d e 43 d e a n i i re g re t m c e a n c n u s -a
produs. Va treb u i s re c o n s titu in n c o n s e c in c e e a c e s - a p etre cu t
la Palat n acea zi d in a lte d e p o z iii, m rtu rii i d o c u m e n te . Iar
concluziile m ele s u n t d e p e ac u m cate g o ric e:
I. M arealul A n to n e s c u n u n u m a i c n u a re fu z a t s ncheie
armistiiu, d ar c e ru se el n su i a u d ie n la P a la t, to c m a i p en tru
a anuna c va se m n a a rm istiiu l p e c a re 1 ceru se.
II. A ctul d e la 23 a u g u s t 1944 e s te a c tu l p erso n a l a l M. S.
regelui. N ici u n u l d in r e p re z e n ta n ii p a rtid e lo r isto ric e M aniu-B rtianu n u a u fost p re z e n i i n u a u tiu t n im ic d e
cele petrecute la P a la t, d e c t a d o u a zi.
III. Nici Iu liu M a n iu , nici D in u B r tia n u n u au fo st co n su ltai
asupra form rii g u v e rn u lu i S n te sc u i nici lui M an iu , nici Iui
Brtianu n u i s - a o fe rit s fo rm e ze guvernul; aa cum e ro n a t s-a
pretins.
IV. L u creiu P tr c a n u i p a rtid u l s u co m u n ist a avut un
rol m ult m ai im p o rta n t n acest act d e la 23 au g u st 1944, dect
se tia i se cre d e a , c u to a t in e x iste n a p a rtid u lu i com u n ist rom n
i a pasivitii lu i to ta le n tim p u l rzboiului. R o lu l lui s-a
concentrat a su p ra P a la tu lu i, u n d e a av u t succes.
Cu aceste im p o rta n te p recizri, s trecem la analiza lor.
Avem, acum , d u p m a i b in e d e 40 d e ani, o m rtu risire a
dom nului M irce a Io a n iiu , fo stul se c re ta r p articu la r al re g e lu i O
avem n tr - o b ro u r , n fo to co p ie, i ea este in te resa n t in ceea
ce privete fa p te le p erso n a l tr ite de a u to ru l lor. R estu l sunt
am intiri din a u z ite i sp u sele a lto r perso an e sau reflecii
personale cu c a re p u te m sau n u fi de acord. E ste o pledoarie
cald p e n tru su v e ra n u l s u sau i p e n tru actul de la 23 august
1944 ce n u convinge, d a r care atrag e sim patia au to ru lu i.

A SU PRA N C H E IE R II
A R M IS T I IU L U I C E R U T
D o m n u l M ircea Ioaniiu ne spune c el nu a fost prezent I
a u d ie n a m arealului i c ce tie este d e la M. S. regele I
g en eralu l Sntescu, anum e c A ntonescu a refuzat s nchei
arm istiiu . T otui, n legtur cu aceasta, fostul secretar particular
al regelui n e d o preioas inform aie, perso n a l de data asia
la pagina 24 a brourii:
C ert este c in dimineaa de 23 august am fost trezit dig
so m n d e telefonul lui Mihai A ntonescu, care cerea ca regele s~|
p rim easc i pe el i pe mareal n audien n acea zi.
Iat un fapt bine stabilit (confirmat de altfel i de mrturiile
ce urm eaz). M arealul nu a fo st chem at la P alat, ci el a cerui
a u d ien t regelui A supra acestui punct i asupra desfurrii
au d ie n e i de la Palat s ascultm pe unul din m arto rii oculari,
g en e ralu l A urel Aldea. Acesta, numit m inistru de In te rn e la 23
au g u st 1944, a publicat un articol n Curierul din 13 octombrie
1944, deci cnd avea memoria proaspt. EI era n complotul
d e la P alat i partidele Blocului D em ocrat i- a r fi d a t chiar
p ro c u r (curios: fr dat?), ca s treac linia fro n tu lu i la rui
i s sem neze armistiiul. Deci un om perfect inform at. D e altfel,
d n d u -i seam a de tragica greeal fcut la 23 august 1944, acest
g en e ral s -a rzvrtit i a intrat n rezisten. A restat i condam nat
d e com uniti, m oare la Aiud. Si ascultm m rturia:
Z iua de 23 august, o zi de salvare pen tru ar, nea gsit
n ep reg tii din punct de vedere tehnic. Lovitura d e s ta t era
p l n u it pentru 26 august, dar, n dim ineaa zilei d e 23 august,
am fost informat de rege c n dup-am iaza aceleiai zile el va
aco rd a o audien m arealului A ntonescu i lui M ihai A ntonescu.
n dim ineaa de 23 august s -a inut un consiliu de m initri, ale
c ru i decizii nu m i-au fost aduse la cunotin. D ejunul d e la
P alat, la care au participat generalul Sntescu, N iculescu-B uzeti,
M ocsonyi-Strcea, a fost urm at de o conferin, n care n o i toi
n e -a m ntrebat ce m otive l-a u determ inat pe marealul A n to n escu
s cear o audien regelui. Marealul A ntonescu a con m u n icat,
n cursul audienei, decizia sa de a ncheia arm istiiul, adugnd
c el a i vorbit cu ministrul Clodius n legtur cu ac ea sta
Aceasta ar fi avut drept urmare ocuparea ntregii ri d e c tre

A G O N IA R O M N IE I 1944-1948

97

nemi i, poate, arestarea i deportarea regelui i a celor ce


sprijineau aciunea sa. Audiena, la care participa i generalul
Sntescu, a fost brusc ntrerupt de rege, care, pentru cteva
minute, a venit s ne comunice nou, celor ce rmsesem ntr-o
camer alturat, decizia de armistiiu a marealului. Dup ce
ne-am sftuit puin, am ajuns la concluzia c, fr s mai ateptm
ziua de 26 august, i cu riscul vieii, trebuia s-l arestm imediat
pe mareal i pe Mihai Antonescu.
O alt mrturisire important ne-o aduce fruntaul liberal i
marele patriot romn Gheorghe Brtianu in depoziia sa fcut
la procesul marealului n 1946. Voi reda partea care ne intereseaz,
aa cum a fost ea redat de Z ia ru l de dim inea, gsit de mine
la Biblioteca lui British Museum Ia Londra:
n ziua de 23 august 1944, dimineaa, am fost trimis la
Snagov dc ctre efii partidelor de opoziie, care mi-au dat
nsrcinarea s vorbesc cu domnul mareal pentru ncheierea
imediat a armistiiului. Aceasta, in urma evenimentelor petrecute
pe frontul din Moldova. Am executat aceast nsrcinare. Am
fost la Snagov i am vorbit cu domnul mareal i domnul M.
Antonescu. Adaug c naintea mea fusese in acelai scop i domnul
Ion Mihalache. n timpul ct se discuta, domnul Mihai Antonescu
i domnul mareal au avut iniiativa unei audiene la Palat i
chiar s-a telefonat, fiind eu de fa, acolo, n acest scop. Domnul
Mareal mi -a cerut asentimentul scris al efilor de opoziie pentru
ca s ncheie armistiiul in condiiile care erau cunoscute i mi-a
spus, mi aduc aminte, c dac va obine acest asentiment n
scris, indiferent de prerea nemilor, el va ncheia armistiiul.
Mi-a cerul si aduc rspunsul scris nainte de ora 15. Eu l-am
asigurat c i vot aduce mTnTe dc ora 157 M-am napoiat la
Bucureti. A survenit o oarecare ntrziere pn s se poat ntruni
cei trei eji dc partide. Am comunicat acestora rspunsul domnului
mareal. Au fost de acord s dea asentimentul n scris, ce urma
s se dea in cursul zilei. Dar m-au autorizat s comunic marealului
nainte de ora 15 c poate face uz de acest asentiment in audiena
de la ora | | l Jk|pt Cnd am fost la Snagov mi s-a spus de
ntrevederea cu ministrul german Clodius i tiu c era vorba ca
domnul mareal s semneze armistiiul.
Aceast depoziie, fcut sub jurmnt, trebuie completat i
printr-o versiune din M em oriile lui Gheorghe Brtianu, dac ele
exist. Eu am gsit aceast variant n Europa i N eam ul romnesc;
iat-i textul:

98
n ic o l a e

1111

La ora 9, la Snagov, a nceput ultima edin a guvernul,,


Antonescu. La aceeai or, ta locuina lui Dinu Brlianu di
Calea Dorobani nr. 16, s-au ntlnit Dinu Brtianu, Titel Petresc!
Iu,'u Maniu, care il nsrcineaz pe Gheorghe Brtianu s fac*
un ultim demers la Ion Antonescu pentru scoaterea rii Sgj I
rzboi. La ora 10.30, Gheorghe Brtianu a ajuns la Snagov i
intervenit n sensul cuvenit. La nceput, Ion Antonescu a oferii I
puterea partidelor politice, apoi a acceptat s ncheie armistiiul I
dac primete o scrisoare de garanie de la Iuliu Maniu i Dinu I
Brtianu n care s exprime acordul fa de acest armistiiu.
Gheorghe Brtianu promite c va veni cu scrisoarea nainte de
ora 15 i-l sftuiete pe Ion Antonescu s solicite audien la
rege, pentru a-i expune noua sa poziie'. Audiena este solicitat!
pentru ora 16. Dup plecarea lui Brtianu, Ion Antonescu i|
nsrcineaz pe Mihai Antonescu s fixeze n scris poziia
guvernului lor fa de propunerile sovietice de armistiiu i acesta
ntocmete documentul respectiv. ntre timp, de la Stockholm a j
sosit la M inisterul de Externe acceptarea sovietic a propunerilor
romneti mai vechi, pe care recentul document abia terminat
nu fcea dect s le reitereze. Niculescu-Buzeti, cu toate c era
naional-rnist, nu Ie-a predat lui Iuliu Maniu, cum se crede.
E l l considera pe Maniu ovitor i incapabil de aciune. A
mrturisit-o mai trziu chiar lui Bodnra. E l nu putea preda
telegrama de la Nanu dect regelui. Fr s vorbeasc de telegrama
de la Stockholm, regele a comunicat lui Maniu i Dinu Brtianu
c va intra n aciune. Acetia au prsit Bucuretii. Gheorghe
Brtianu i cuta s le cear scrisoarea pretins de Ion Antonescu
i a rmas nedumerit c nu-i gsete. A mers la rege. Regele
i-a declarat c va face singur armistiiul, fiind stul de tutela lui
Ion Antonescu: Dac 11 lsm pe Ion Antonescu s fac singur
armistiiul, a mai spus regele lui Gheorghe Brtianu, conform
memoriilor acestuia din urm, ne va ine iar sub papuc. De
asemenea, regele l-a sftuit pe Gheorghe Brtianu s e retrag
din orice aciune. Ion Antonescu nu a primit scrisoarea ateptat.
A mers totui la Palat i acolo... a fost arestat__

|j

Versiunea din memoriile lui Gheorghe Brtianu nu


contrazice deloc, din contra, ea completeaz depoziia - sub
jurmnt - din procesul Antonescu. Nu poate fi vorba n mod
serios c cei trei nu au putut fi gsii, fiindc ei trimiseser
pe Gheorghe Brtianu Ia Snagov i ateptau rspunsul. Nu poate
fi vorba de refuzul lor de a confirma n scris acordul lor marealului

A G O N IA R O M N IE I 1944-1948

99

pentru ncheierea armistiiului, fiindc doar ei cereau s se semneze


armistiiul. Versiunea din memorii pare absolut verosimil, dar
tragic. Aceast versiune, a zice completarea de depoziie, este
confirmat in mare parte de domnul Mircea Ioniiu in broura
sa. El ne d - i mie mi pare ru c o face - un rezumat asupra
relaiilor foarte ncordate ntre rege i marealul Antonescu (vezi
pagina 9):
ngrdirile pe care le pusese regelui erau umilitoare. El nu
putea s-i aleag prietenii sau s numeasc demnitarii la curtea
regal fr asentimentul marealului. Marealul considera pe regele
Mihai drept un copil, incapabil s judece..., etc.
Tensiunea dintre cei doi devenise att de mare, inct a trebuit
s se recurg la arbitrajul preedintelui naltei Curi de Casaie,
Dimitrie Lupu, pentru a se ajunge la o destindere. Nu cumva
aceste sentimente ale regelui au jucat un rol in actul de la 23
august 1944? Nu cumva are dreptate Gheorghe Brtianu cnd
afirm c regele i-a spus c va face el singur armistiiul, fiind
stul de tutela lui Antonescu: Dac-1 lsm pe Ion Antonescu
s fac el singur armistiiul, ne va (ine iar sub papuo. Iat de
ce regret indiscreiile domnului Ioaniiu asupra raporturilor regelui
cu Antonescu, ce arunc o lumin nou i tragic asupra lui 23
august 1944, cnd, s-ar putea ca Antonescu s fi fost arestat, nu
pentru c interesele rii o cereau (n faa pretinsului refuz de
a semna armistiiul), ci pentru a scpa de tutela, de sub
papucul lui.
Se tie azi cu absolut certitudine c Antonescu a acceptat
la 22 august s ncheie armistiiul. Averell Harriman, fostul
ambasador american la Moscova, ne spune i el in Special Envoy,
c Marealul Antonescu se decisese s ncheie armistiiul, numai
c i-a luat-o inainte regele. lat ce ne spune in aceast privin,
tot sub jurmnt, Iuliu Maniu, i tot n procesul marealului:
n dimineaa de 23 august l-am rugat pe domnul Gheorghe
Brtianu s-l vad pe domnul mareal. Domnul Gheorghe Brtianu
a venit i mi-a comunicat c l-a gsit pe domnul mareal intr-o
dispoziiune mai bun pentru ncheierea armistiiului. Aceast
tire ne-a nviorat. Am cptat sperana c se va ajunge la
ncheierea armistiiului. Aceast tire am comunicat-o la Palat.
Dar ce s-a ntmplat la aceast audien nu tiu, fiindc nu am
fost de fa i nici la Palat nu am mers n acea sear.
Am precizat c in seara de 22 august 1944, marealiiJ Antonescu
a convocat pe ministrul german Clodius i n prezena generalului

Pantazi, m inistrul de Rzboi, i-a adus la cunotin c Romni^ I


a cerut arm istiiu. Iat n ntregime telegram a ambasadorului I
britanic la A nkara, trimis la Londra la ora 3.26 p.m. la 23 aueusi I
1944.
[This telegram is of particular secrecy and should be
retained by the authorised recipient and not passed on.]
[C Y P H E R ]

DIPLOMATIC (SECRET) I
FROM ANGORA TO FOREIGN OFFICE
Sir H . Knatchbull-Hugessen.

No. 1386
22nd August, 1944
R epeated to Washington No. 247.
M. E Min No. 438
D. 3.26 p.m. GMT. 23rd A ugust, 1944.
R. 4.35 p.m. DBST. 23rd A ugust, 1944,
999999999

M OST IMMEDIATE.
DEDIP.
TOP SECRET.
President of the Council haS just sent for me to commu
nicate to me telegram received from the Turkish representative
in Bucharest.
Following is substance.
[Begins.]
2.
I have seen President of the Council. The situation is
very grave. In two days the Russians will have occupied
Bessarabia. They are also advancing in other countries. Can
Turkey mediate between ourselves and belligerent AngloAmerican armies? I have the consent of the Marshal [1], the
Kind and heads of all the opposition parties. I appeal for an
answer within 24 hours from the British and United States
Governments to the following points.
(1 )
Will despatch a Roumanian delegate to Moscow for
conclusion of an armistice.

A G O N IA R O M N IE I 1944-1948

101

(2) Put ourselves in contact with Russians and AngloAmericans at the same time to fix armistice conditions.
(3) Discuss armistice conditions in Cairo with Allies.
(4) The President of the Council of Roumania is desirous
of knowing which of these three alternative would be preferred
by Anglo-Americans.
[Ends]
3. Turkish President of the Council has informed me,
Soviet Ambassador and is informing United States represen
tative.
4. Foreign Office please pass to Moscow and Caserta as
my telegrams Nos. 72 and 44 respectively, and also to Rome
for Lord Moyne as my telegram No. 22.
[Repeated to Moscow telegram No. 2640, Caserta telegram
No. 425 and Rome telegram No. 388.]
O. T. P.
Aceast telegram este expediat de ambasadorul britanic Sir
Knatchbull-Hugessen din Ankara cu meniunea c ea este
telegrama trimis de ambasada turc din Romnia, primuluiministru turc Saracoglu [cetete Saracioglu]. Iati traducerea in
romnete:
Primul-ministru m-a informat astzi c a primit o telegram
de la nsrcinatul cu afaceri turc la Bucureti n sensul urmtor
M-am ntlnit chiar acum cu primul-ministru. El mi-a spus
c situaia este foarte serioas. n dou zile ntreaga Basarabie
va fi ocupat de rui. Noi dorim ca dv. s aqionai ca intermediarii
notri pentru a obine un armistiiu. Vorbesc n deplin acord cu
regele, cu marealul i cu toi liderii opoziiei. V rog s obinei
n interval de 24 de ore rspunsul guvernelor britanic i american
la urmtoarele:
Primul-ministru al Romniei ar dori s tie care dintre cele
trei alternative este preferat de guvernele britanic i american:
(1) trimiterea unui reprezentant romn la Moscova pentru a
incheia un armistiiu; (2) intrarea simultan in legtur cu
americanii, britanicii i ruii pentru a stabili condiiile unui
armistiiu sau (3) discutarea condiiilor armistiiului la Cairo cu
Aliaii.
Primul-ministru a spus c ar fi recunosctor dac l-a informa
ct mai curnd posibil despre opiniile guvernelor englez i
american.

102

n i c o l a e b a c iu

Se mai poate ndoi cineva astzi'n faja acestor documente I


c marealul ceruse i era gata s semneze arm istiiul?
O alt telegram ultrasecret, citat de mine n Y alta fi I
crucificarea Romniei, este rspunsul la aceast cerere de armistiiu: I
Londra cere ambasadorului ei la Moscova, Clark Kerr, prin I
care ea, acceptnd armistiiul, d instruciunile de rigoare i
(telegrama 2646 din 23 august 1944).
O alt telegram care confirm cererea arm istiiului de ctre
marealul Antonescu este aceea a ambasadorului britanic la
Stockholm, Sir W. Mallet, cu nr. 985 din 1 septem brie 1944, prin
care anun Londra c ministrul Suediei la Bucureti a comunicat
(la cererea guvernului romn) c un curier special pleac la
Stockholm pentru ncheierea armistiiului. A c e a s t te le g ra m a
fo s t reinut opt zile p e undeva..;

Aici trebuie s adugm c, aa cum aceast capital telegram


a fost reinut opt zile, i deci c marealul a p u tu t fi acuzat
c nu vrea s ncheie armistip'ul, tot aa telegrama de la Stockholm
sosit la 23 august 1944 de acceptarea ameliorrii condiiilor de
armistiiu propuse de Stalin nu i-a fost prezentat nici m arealului
nici lui Mihai Antonescu. Se pare c a primit-o Niculescu-Buzeti,
care n momentul arestrii marealului era prezent la P a la t
Hotrt lucru, complotitii nu vroiau ca marealul A ntonesc/ s
fac el armistiiul. Dar erau ei in stare s fac altceva dect o
capitulare necondiionat? Nu trebuia nti semnat un arm istiiu
(cel de la Stockholm) i apoi depuse armele?
Dup cum cititorii au reinut, nici Iuliu M aniu, nici Dinu
Brtianu, nici Titel Petrespu nu se gseau la Palat n ziua de 23
august, cnd a fost arestat marealul Antonescu.
Eu am intrat in guvern", ne spune Iuliu Maniu, num ai la
24 august, dup ntmplarea de la Palat, deci eu nu aveam
posibilitatea s tiu ce s-a petrecut la Palat i nu puteam avea
nici rspunderea celor petrecute. in s afirm c in ceea ce
privete armistiiul domnul mareal a fost foarte binevoitor i
dac dumnealui nu s-a neles in chestiunea arm istiiului, cauza
este c dumnealui nu avea ncredere n reuita acestuia. (Depoziia
lui Iuliu Maniu n procesul Antonescu).

Deci nici Iuliu Maniu i nici Dinu Brtianu nu se gseau


prezeni la Palat i nici nu au fost consultai asupra arestrii
marealului i a capitulrii necondiionate. Asupra acestor chestiuni
avem mrturia domnului Mircea Ioaniiu:
Regele a consimit

s-i vad (pe Antoneti) n cursul*

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

103

dup-amiezii. Pn atunci regele a adunat din nou pe sftuitorii


si intimi, generalii Sntescu i Aldea, Ion Mocsonyi-Strcea i
Grigore Niculescu-Buzeti. Fr a avea posibilitatea de a mai lua
contact cu reprezentanii partidelor politice, regele a hotrt, dup
ce a ascultat pe toi cei prezeni, s ridice problema armistiiului
i in cazul c Antonescu refuz s nceap negocierile imediat,
s-l demit i s-l rein la Palat.
Deci reprezentanii partidelor politice nu au fost nici prezeni
nici consultai. De ce? Doar ei se aflau in Bucureti, se consultaser
cu Gheorghe Brtianu; Maniu informase Palatul c marealul e
dispus s ncheie armistiiul. Cum nu puteau fi gsii i consultai?
Nu cumva cineva nu vroia ca ei s fie gsii i consultai, tocmai
pentru c' Maniu i Brtianu vroiau ca Antonescu s ncheie
armistiiul i ei tiau c el ii acceptase? Cine erau cei patru
sftuitori intimi ai regelui? Generalul Sntescu, mareal al
Palatului, deci subordonat regal, ofier de carier, fr nici un
mandat dat de naiune, ca i generalul Aldea, duman al
marealului? Ce rol constituional jucau aceti doi ofieri, pentru
a fi chemai s sftuiasc pe rege, n conformitate cu prevederile
Constituiei? Dar maestrul de vntoare Strcea ce rol
constituional juca? Dar ginerele lui Barbu tirbey i cumnatul
lui Edward Boxshall (eful Intelligence Service-ului n Romnia),
funcionarul la serviciul cifrului din cadrul Ministerului de Externe,
Niculescu-Buzeti, de cnd era un factor constituional, ca s fie
consultat de rege n cel mai greu moment din acest secol al
istoriei poporului romn?
Domnul Mircea Ioaniiu ne spune n continuare la pagina
24: Intre timp, Buzeti va cuta s intre n legtur cu luliu
Maniu, pentru a obine lista noului guvern, aa cum a fost agreat
intre partide i ca s-l pun la curent cu noua situaie. Revenii
n ora, Buzeti i Strcea (trimis dup Ptrcanu i Titel Petrescu)
raporteaz suveranului rezultatul misiunii lor: Buzeti nu izbutete
s-l vad pe Maniu, iar Strcea i gsise pe... Ptrcanu i Titel
Petrescu. Deci, n momentele cele mai importante, elementele
politice nu se aflau in preajma suveranului. Absena lor, justificat
sau nu, a lsat ntreaga povar a deciziilor ce trebuiau luate in
urmtoarele ceasuri pe umerii regelui.
Cu alte cuvinte, nici luliu Maniu i Dinu Brtianu nu au fost
consultai, nici nainte i nici dup arestarea marealului
Antonescu. Maniu i Brtianu tiau c marealul vine ia Palat in
audien, s anune regelui acceptarea armistiiului. Ei ateptau

--------- ------- ----------------------------------

------- Q A U Hi

d ? e g e l l - i T u t M P 13 B
5' - NicuIescu-BuzetiTtrris
Bucureti3 la* 3 t f S T * | | | | B
| **** I
Poate s-i nchipuie cineva aa ceva? Cum a putut regei.
crede o atare minciun a Iui Niculescu-Buzeti? Nu era evident
c Buzeti nu vroia s-i gseasc pe Maniu i Brtianu?
Aa se explic faptul c regele nu a oferit lui Iuliu Maniu
s formeze guvernul i nici nu a fost consultat, nici el, nici
Brtianu, la constituirea noului guvern i la capitulare
necondiionat.

COMUNITII I
COMPLOTUL DE LA PALAT
Nu am crezut niciodat c nensemnatul partid comunist
romn ar fi jucat vreun rol n rezistena contra germanilor n
Romnia sau contra guvernului Antonescu. Am considerat
totdeauna c ei i-au creat dup rzboi state de serviciu i merite
ca -si umple piepturile i s
i nale clciele. Dar trebuie sjjj
mrturisesc c m-am nelat, cel puin n ceea ce privete rolul
lor n actul de la 23 august 1944.
Din broura domnului loaniiu i din alte documente t
mrturii vedem azi c partidul comunist romn a jucat un rol
important n complotul de la Palat. Dup afirmaiile lut Pamfil
eicaru, marele nostru gazetar, Lucreiu Ptrcanu ar fi fost
cumnat cu colonelul Ulea de la Palat. Domnul Vlad Gcorgescu,
la pagina 266 din Istoria romnilor, ne vorbete i cl dc rudenia
dintre cei doi. Aceasta ar putea fi una din explicaiile uorului
acces la Palat n plin rzboi al fruntaului partidului comunist
romn - prin definiie n slujba Moscovei.
Domnul Mircea loaniiu ne precizeaz la pagina 17 c Lucreiu
Ptrcanu, eful, partidului comunist romn, in tr-o edin
conspirativ de la Palat, a cerut ca delegatul militar al partidului
s participe la pregtirea operaiilor militare plnuite dc comitetul
militar al complotitilor i pregtite de colonelul Dumitru
Dmceanu. Aceste consftuiri aveau loc ntr-o cas din Calea
Moilor, ne spune autorul brourii, unde a participat i e l la
ntrunirea din noaptea de 13/14 iunie, unde n afar d e Ptrcanu
*"8
Ceauu. n realitate acest inginer era o fie r u l
n Emil Bodnara (Bodnarenko), dezertor, refugiat n U n iu n e a

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

105

Sovietic i paraulat in Romnia in primvara lui 1944. Domnul


Mircea loaniiu nu ne spune cine mai era prezent la aceast
consftuire, dar asupra acestei chestiuni am gsit surprinztoare
detalii intr-o brour la biblioteca - Public Library - din strada
42 (colj cu Fift Avenue) din M anhattan, New York. E vorba de
crticica Insurecia naional antifascist armat din august 1944,
publicat in Romnia de Aurel Simion. Iat ce gsim n aceast
carte oficial comunist asupra consftuirii de la 13/14 iunie 1944
din Calea Moilor:
In primvara anului 1944 erau tot mai frecvente ntlnirile
pe care delegai ai partidului comunist le aveau cu reprezentani
ai cercurilor palatului. Dezbaterile la aceste consftuiri relevau
cu trie clarviziunea politic a partidului comunist, care, prin
reprezentanii si, a prezentat soluii realiste pentru rezolvarea
diferitelor problem e legate de pregtirea aciunii insurecionale,
care erau nsuite, de regul, de celelalte fore democratice. n
noaptea de 13/14 iunie 1944 a avut loc, din iniiativa partidului
comunist, o edin conspirtiv a reprezentanilor si, Emil
Bodnara i Lucreiu Ptrcanu, cu reprezentani ai palatului i
armatei: generalii Constantin Sntescu i Gheorghe Mihail,
colonelul D um itru Dmceanu, Ioan Mocsonyi-Strcea, Mircea
loaniiu i G rigore Niculescu-Buzeti. Cu acel prilej, Emil
Bodnara a criticai orientarea cercurilor palatului de a reduce
aciunea d e.rsturnare a lui Antonescu la o simpl lovitur de
palat, nfptuit de un grup restrns de persoane, i de a evita
o participare mai larg a maselor la lupt. Emil Bodnara a
prezentat planul partidului comunist, care prevedea rsturnarea
prin for a dictaturii militare-fasciste, scoaterea rii din rzboiul
hitlerist i ntoarcerea arm elor mpotriva Germaniei naziste. Dup
vii discuii, cei prezeni au aprobat planul elaborat de P. C. R.
Pentru pregtirea aciunii arm ate s-a propus crearea unui comitet
militar, din care s fac parte generalii Gheorghe Mihail, C.
V asiliu-Rcanu i colonelul Dum itru Dmceanu. La 15 iunie,
generalul Constantin Sntescu a comunicat acordul regelui cu
privire la cele de mai sus.
S -a n e le s b in e? In tim p ce armata romn lupta i murea
in aprarea fruntariilor asaltate de sovietici, reprezentanii
P alatului erau p rezen i la consftuiri cu Ptrcanu i Emil
B o d n a ren k o -B o d n ra , em isar al M oscovei, parautat de rui in
R om nia. S p re o n o a rea lor, nici unul din reprezentanii partidelor
istorice n u a fo st p rezent la consftuirea din 13/14 iunie 1944.

-------------------------------------------------------------- ----

n .c o l a e ^

Grigore Niculescu-Buzeti a devenit m em bru al PN d


afirmaiile lui Ion Mihalache, abia n 1946. D ar nu trebuie s ^
mai mirm c frontul romnesc a fost ru p t, strpuns armatele erau n derut i frontul dezorganizat. Virusul trd j^
intrase n rndurile ei. In aceast privin, avem o mrturie
preioas din partea Iui Gould Lee, n Crown A gainsi Sickle, u
pagina 6 6 :
Nu ncape nici o ndoial c absolut toate inform aiile planului
erau transmise ruilor de Ptrcanu, care avea o legtur printr-o
staie de radio adus de comunitii sovietici parautai n Romnia
de cteva luni.
Plnge, mam, pe Ionic, leatul ce apr glia strbun, pe
apa Nistrului!
La Palat, in ziua de 23 august 1944, dup arestarea lui
Antonescu, numai Lucreiu Ptrcanu, eful comunist, era pregtit
i fcea treaba. Cum nici luliu Maniu i nici D inu Brianu
nu fuseser gsii de Niculescu-Buzeti i cum Mocsonyi-Strcea
a avut norocul s-i gseasc pe Ptrcanu i pe T itel Petrescu,
Palatul a avut i el norocul s aib pe cineva care s se ocupe
de treburile rii. Ne-o spune tot domnul Mircea Ioaniiu la
pagina 34:
Primul dintre factorii constituionali politici, apare Ia Palat
Lucreiu Ptrcanu. Acesta venise pregtit. Venise narm at cu
proclamaia regal, pe care att Buzeti ct i Strcea o revizuiser
n prealabil Regele o studia cu atenie. Ptrcanu a adus i cele
dou decrete de amnistie politic i desfiinarea lagrelor de
concentrare.
Jj
Ne mai mirm c comunitii au reuit s sovietizeze Romnia
i s detroneze pe rege? Domnul Mircea Ioaniiu pretinde c n
audiena marealului nu s-a discutat nimic de condiiile de
armistiiu de la Stockholm. Aa i s-a spus. Eu nu pol crede aa
ceva, fiindc erau dou feluri de proiecte de armistiiu: cellalt
era cel de la Stockholm, oferit de Stalin prin doamna Kolontay
marealului Antonescu. Acesta ne garanta Transilvania i era din
toate punctele de vedere mult mai bun dect capitularea
necondiionat de ia Cairo. Ce armistiiu a cerut regele
marealului? Pe care din ele? Despre care armistiiu a vorbit
marealul? Este de neconceput c regele nu tie de propunerile
lui Stalin oferite ministrului Romniei la Stockholm, Nanu Cu
siguran c asupra acestui punct domnul Ioaniiu s e neal.
Tratativele durau opt luni. Niculescu-Buzeti sabota
tratative prin George Duca. Maniu era la curent cu ele. Se poate

I
I
!
I
I
|
I
I
I
I

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

Q7

ca r e g e le s n u fi tiu t d e e le ? S nu s e fi discutat in audien


ce a rm istiiu s s e se m n e z e ? N u e posib il.
L a p a g in a 5 a b rou rii d o m n iei sa le , d om n u l M ircea Ioaniiu,
pentru a ju stific a c o n sp ira ia i a p o i arestarea marealului, se
ntreab:
C e s - a r fi n t m p la t in R o m n ia , dac H itler afla c guvernul
d orete s n c e a p n e g o c ie r i p en tru u n arm istiiu?
C u rioas n treb are, m ai a le s acu m , du p patruzeci d e ani,
cnd avem a t tea in fo rm a ii ca s n e d ea rspunsul.
a) n c d in 19 4 3 , H itle r a rep roat m arealului A ntonescu
ncercrile lu i M ih a i A n to n e s c u d e a ie i din rzboi prin negocieri
cu aliaii la M adrid, V a tica n , L isa b o n a (p rin V ictor C dere), in
E lveia (p rin P e lla i G a fe n c u ), la A n k ara. C unosc, m ein Fhrer,
activitatea m in istru lu i m eu d e E xtern e. O ngd u iesc i o tolerez,
n id eea c nu e ru ca gu vern u l germ an s gseasc la un
m om en t d at o p u n te n tin s prin R o m n ia ctre o eventual
n eleg ere - i - a rsp u n s m arealu l A n to n e sc u .
b) M a rea lu i A n to n e sc u cerea lu i H itler nc din 1943 s fac
pace.
c ) P leca rea p r in c ip e lu i Barbu tirb ey cu paaport diplom atic
dat- d e m areal su b n u m e le d e B on d . A ju n s la Ankara, principele
tirbey, a lia s B o n d , a fo st d em ascat d e a gen ia britanic Reuter
ca em isar rom n p en tru n eg o cier i d e arm istiiu , fapt ce a cu t
un sco o p [tir e se n z a io n a l ) la u n e n ziarele planetei. O fi
auzit i H itle r d e e le sau ce l p u in H im m ler sau G oebbles. Dar
H itler treb u ia s tie d e tratative c e l puin d e la m inistrul su
la B u cu reti, C lo d iu s, p e care m arealu l 1 inform ase la 22 august.

CONCLUZII
E u nu a m te m e r ita te a s le trag. C um am spus, trebuie lsat
Istoriei d e m in e s ju d e c e i m ai a les s lsm poporului romn,
care a p tim it, s - i sp u n sin gu r cuvntul asupra lui 23 august
1944.
T o tu i, p e r so n a l, ca u nul c e am m prtit din plin aceast
suferin r o m n e a sc , fr a da cu piatra n nimeni, voi spune
ce cred.
Spre d e o s e b ir e d e un M aniu, i d e alii ca el, eu cred c
rzboiul c o n tr a U n iu n ii S o v ietice a fost un rzboi de legitim
aprare n a io n a l i e l trebuia fcut. Cum acest rzboi a fost
pierdut d u p S talin grad , R om nia trebuia s ias dmtr-un rzboi

_____________________ Iii_____.-.v- :______1_____1

108
B*Cj

p ierd u t. R o m n ia fiind invadat


nestu la R u s ie d e 12
*
p u te a acorda m c, o ncredere. Orice promisiuni de armisu,*! I
v e n ite d e acolo trebuiau garantate de anglo-americani. A H i
g reeal s se duc tratative i de opoziie i de guvern i u 9
S to ck h o lm i la C airo. Ambiioii i aventurierii fr scrupule
I
p ro fita t, n c e r c iid j -joace propria lor carte, pentru a pune mn^ I
p e~ p u Terer~A tat m areauA ntonescu ct mai ales Iuliu ^ianja I
au~gre tt ~n aprecierea oamenilor n care s-au ncrezut. Daci I
R o m n ia tre b u ia s ias din rzboiul pierdut - i ea trebuia I
efectiv s ias - , acest lucru se impunea a fi realizat de ctre E
m a re a lu l A ntonescu sprilfiitlde ntreaga suflare romneasc. <i I
la 'v l d ic a p n lT opinc In faa uneiR o m n ii h o trte i mai' f
a les u n ite , s - a r fi putut accepta i eventual am eliora condiiunile
d e a rm istiiu d e la Stockholm. Sunt convins c. anplo-americanii I
p n la u rm le-^urT igrantat. Cred de asem enea temeinic c I
re g e le R o m n ie i trebuia s ndeprteze dup 23 august 1944 pe I
in tim ii lu i sftu ito ri, i n ar, i n exil. E l 1au minit, nelai, I
s f tu it greit.
^
JB
L a o ra suprem a judecii, poporul rom n va treb u i s in I
s e a m a d e ac tu l de la 23 august 1944, pentru a vedea dac a
fo lo sit sa u nu neam ului romnesc. El va trebui s ju d ece atitudinea I
tu tu r o r i d u p svrirea acestui act, innd seam a to to d at de
ce a fcu t fiecare i de ceea ce nu a fcut, a tat n ar, ct i
n exil. A ctu l de la 23 august nu trebuie judecat izolat. E l trebuie
v z u t i p rin prism a zonelor de influen acordate ruilor, ct i
p rin acee a c Rom nia, capitulnd necondiionat, a deschis ea
n s i larg p o rile Europei de rsrit ho ard elo r sovietice,
p e r m i n d u - le o naintare fulgertoare in centrul E u ro p e i naintea
a n g lo -a m e ric a n ilo r.
C itin d m e m o r iile feldm arealului A llen B r o o k e , e fu l statului
m a j o r im p e r ia l britanic, care arat cum ..ca p itu la rea R o m n ie i a
f o s t n n a c t t a g i c , care a uurat ruilor d o m in a r e a Europei"
(o c u p n d -o n a u I T e a ^ tfu p e ib r an glo -a m eric a n e ), m -a n P I n tr e b a l
d a c scu rta rea rzboiului de ctre actul d e la 2 3 a u g u st e r a o
b in e f a c e r e p e n tr u Lum ea Liber sau un b le ste m . C itin d aceste
m e m o r ii, m - a m ntrebat i m mai ntreb dac n u c u m v a o p u n e r e a
e n g le z i lo r la C a iro la retrocedarea T ransilvan iei d e n o r d n a in te
d e c o n fe r in a d e pace, i nu n ntregim e, n u era, ca i garan tarea
a i n d i u l o r d e la Stockholm , un pretext ca s fo r e z e R om nia s
lu p t e in n d in lo c arm atele sovietice, pentru a da tim p arm atelor

A G O N IA R O M N IE I 1944-1948

109

a n g lo -am e rica n e s p tru n d ct mai m ult nspre centrul Europei.


i cine p o a te g a ra n ta c C hurchill, acest om pragmatic, in piruietele
lui nu a r fi re n u n a t s se duc la Moscova n octombrie 1944,
dup c ap itu la re a R o m n iei, sau la zonele lui abject de influen?
S lsm zilei d e m in e i Istoriei s ne dea rspunsul la aceste
chinuitoare n tre b ri.
La 2 3 a u g u st 1944. regele fpnpeaz un guvern cu generalul
Sntescu. In lipsa o ric ru i arm istiiu sem nat i a oricrei rezistene
arm ateTruii o c u p n ntregim e R om nia. ncep violurile, jafurile,
asasinatele, te ro a re a. A rm istiiu l cu R om nia se semneaz numai
la 12 sep tem b rie 1944 la M oscova. La 20 de zile dup ncetarea
focului. In hao su l ce a urm at dup arestarea lui Antonescu nu
tia nim eni nim ic. P trcanu, cnd a ajuns la Moscova, i-a spus
lui Averell H a rrim a n , am basadorul am erican de acolo, c el a
venit s negocieze aplicarea arm istiiului, creznd c el era
deja sem nat. A rm istiiu l sem nat la Moscova la 12 septembrie
1944 are clauze m u lt m ai grele dect cele oferite lui Antonescu
de Stalin, a ra este livrat la discreia com plet a Rusiei. Romniei
i se refuz cobelig eran a, d ar ea este obligat s lupte alturi de
rui contra n e m ilo r i ungurilor cu vreo 20 de divizii, avnd
pierderi im ense, d e necrezut. La 6 m artie 1945, Viinski instaureaz
un guvern com unist condus de P etru G roza. Rom nia liber i
dem ocrat tr ie te n tr - o ngrozitoare agonie nc doi ani, apoi
se scufund n im ensa m latin a bolevismului rusesc. S vedem
n capitolul u rm to r pe unul din m arii responsabili ai acestui act.

C apitolul

CHURCHILL VINDE LA M OSCOVA


N OCTOMBRIE 1944,
NTREA G A EUROP D E R S R IT
In c a r te a m ea L Europe de l E st trahie e t ven d u e, ca i .
v e r s iu n ile ro m n , englez i germ an, am tr a ta t ac est subiect
c a p ita l n p rofunzim e. D e aceea, fatale in a c e s t c a p ito l vor j
u n e le r e p e tiii d esp re lucruri cunoscute. E le s u n t to tu i necesare
p e n t r u n e le g e re a crerii sferelor de in flu e n i a ceea ce 9
u r m a u V o i n cerca s fac aceste rep etiii ct m ai sc u rte pentru
a u u r a c itito r ilo r lectura.
D u p cu m v ream intii, acordul lui R o o sev elt p e n tru aceste
z o n e a fo s t d a t la 12 iunie 1944. Churchill, la rn d u l lu i, informeaz
p e M o lo to v i procedura diplom atic se p u n e In m icare ntre
L o n d r a i M oscova n vederea unei conferine n tr e C hurchill j
S ta lin . P rin telegram a nr. 789 din 29 se p tem b rie 1944, Churchill
in f o rm e a z p e R oosevelt de intenia de a se d u ce la Moscova,
s u b lin iid c va discuta dou subiecte p rin cip ale: Ja p o n ia ;j
P o lo n ia . N im ic despre reglementarea ntregii reg iu n i a Europei
d e e s t. T o tu i, el deschide, ncet i perfid, d o sa ru l exploziv al
z o n e lo r d e influen:
T h e re a re o th e r points, too, about G reece a n d Yugoslavia
w h ic h w e w ould also discuss. (Sunt i alte p u n c te su b iecte d e s p r e G re c ia i Iugoslavia, pe care le vom d isc u ta.)
n d ru m sp re Moscova i gndindu-se la ab a n d o n a re a Romniei
lu i S ta lin , C hurchill, n avion, spunea m edicului s u personal,
lo rd u lu i M o ran , c el nu are nici o sim patie p e n tru R o m n ia,
d a r c P olonia... i st pe suflet (doar p entru ea en g lez ii au
d e c la ra t rzboi Germaniei!). O fi avut Churchill n acelai avion
v re u n g n d i asupra lui Stalin, a U niunii Sovietice i a politicii
e i, a id e o lo g ie i marxiste, a imensei pucrii care o c o n s titu e Rusia
i la sclavia ce amenina Romnia pe care el nu o iu b e a ? i-o
fi a m in tit C hurchill de convingerile sale i de ac iu n e a lu i din

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

111

1917 pn in 1938, cnd tuna i fulgera contra Kremlinului i a


asasinilor pe care-i gzduiete?
S le amintim pe scurt cititorilor.

C H U R C H IL L I B O L E V IC II
Cu tem peram entul lui fugos, cu origina sa aristocratic, cu
educaia sa democratic, era firesc ca s-l vedem pe Winston
Churchill n prima linie antibolevic dup izbucnirea revoluiei
in Rusia. D ar virulena atacurilor depete tot se ce poate
nchipui. Churchill i trateaz in mas i pe fiecare in parte de
asasini, barbari i criminali. Devenit ministru de Rzboi in
ianuarie 1919, Churchill preconizeaz public exterminarea total
a bolevicilor - aceast barbarie animalic - prin utilizarea
gazelor de rzboi. Ip aceast calitate oficial, el ajut i susine
aciunea militar antibolevic a am iralului Kolceak i pe aceea
a generalului Denikin. A ciunea militar eund, Churchill se
adreseaz direct opiniei publice engleze i mondiale pentru a o
mobiliza contra bolevismului:
Comunismul este o epidem ie m ult mai periculoas dect
ciuma sau tifosul, scrie el in Illustrated Saturday Herald, din 25
ianuarie 1920.
Cteva luni mai trziu, opunndu-se oricror schimburi
comericale cu noua U niune Sovietic, Churchill scria n The Times
la 10 noiem brie 1920:
Politica p e care o voi preconiza ntotdeauna fa de Uniunea
Sovietic este aceea de rsturnare i distrugere a acestui regim
criminal.
Ceva mai m ult, im ediat dup primul rzboi monadial, el cerea
ca Germania nvins s fie imediat narm at pentru a lupta contra
Uniunii Sovietice, acest puhoi de barbarie roie, venind de la
rsrit. (Vezi G ilbert, Churchill, Stricken Word, pagina 277).
La acea dat C hurchill credea c Germania nfrnt avea un
rol capital d e ju c at n politica mondial: pentru a ine in ah
pericolul bolevic i prezervarea Europei i a civilizaiei cretine.
La pagina 76, biograful su oficial, Gilbert, ne d cteva preciziuni
asupra filosofiei politice a lui Churchill:
Bolevic e ra sinonim cu sngeros i masacru n mas.
Bolevicul este dum anul de m oarte al omenirii, ei sunt vam
piri setoi d e snge. Politica lor este o combinaie nebun

112
NICOLAE BACtu

de crim inalitate i de animalitate. Conductorii bolevicilor


lig de ratai, crim inali i duntori. n p o rtretele sale politice
Lenin, T rojki, Stalin i compania de Jew com m issars [comisari
evrei] sunt nite criminali i asasini de d rep t com u n . Nu mai
departe dect n pragul rzboiului cu G erm ania, n Sunm I
Chronicle, din 27 iunie 1937, Churchili consider com unism ul to(
att de periculos, de ru i de criminal, ca i nazism ul Iui Hitler*
(Vezi The Creeds o f the Devii).
In schimb, la acea dat, Churchili avea o adm iraie infinit I
pentru Mussolini: Mussolini a trasnformat radical Italia. EI | I
o p ta t pentru patriotism contra stngii internaionale i a bol- I
evism ului (Vezi magazinul Collier's, septem brie 1938).
La acea epoc Churchili avea convingeri...
Ce pcat pentru Istorie c scrisorile lui C hurchili ctre
M ussolini au disprut. Ce interesant ar fi fost i ce lum in nou
a r fi aruncat ele asupra marilor greeli ale Angliei n politica
urm at fa de Italia. Al doilea rzboi mondial p u tea fi evitat
uor prin recunoaterea Imperiului italian cucerirea Etiopiei
putea mpiedica politica greit de aruncare a lui Mussolini
in braele lui Hitler. Se pretinde c scrisorile lui C hurchili ctre
M ussolini ar fi ajuns n minile lui Otto von Skorzeny, eliberatorul
lui, dup demisia sa. Se zice s Skorzeny le-a negociat cu Churchili
personal la Veneia n schimbul eliberrii unor efi militari,
prizonieri de rzboi n Anglia.
- :I
D ar n ziua de 8 octombrie 1944, n avionul ce-I duce spre
Moscova, avem un alt Churchili. S vedem ce a fcut i. mpotriva
convingerilor sale antebelice, cum a influenai destinele ntregului
rsrit al Europei i ntreaga politic planetar.
jp H
D e reinut c la 3 octombrie 1944 - telegrama 790 - Churchili
cere lui Roosevelt s trimit un mesaj lui Stalin n care s spun
c el aprob misiunea lui la Moscova. Roosevelt rspunde favorabil
i la 5 octombrie Roosevelt trimite lui Stalin o telegram prin
care nu ddea procura in alb, cerut dc Churchili, d a r aproba
misiunea sa i-i ura succes, delegnd pe Averell H arrim an s-l
asiste, adugnd:
C n acest rzboi global nu e nici un loc i nici un subiect
n care Statele Unite s nu fie interesate."
Probabil c Stalin a neles acest paragraf, cci p rez en a lui
Averell Harriman ndeplinea condiia lui Roosevelt. D e adugat
c Churchili cerea ca la ntrevederea ntre patru ochi el s fie
singur cu Sialin, la care RooseveU nu a p ro t ia ,

AGONIA ROM N IEI 1944-1948

113

Noi am ajuns, povestete Churchill la pagina 198 din volumul


VI al M e m o r i i l o r sale, la M oscova n dup-am iaza lui 9 octombrie
1944, fiind prim ii din toat inima de Molotov i ceilali
conductori. La zece noap tea n aceeai zi am avut prima
ntrevedere cu Stalin n K rem lin. D up ce am convenit s convocm
pe p rim u l-m in istru p olonez la Moscova, i-am spus lui Stalin,
fiindc am vzut c the m om ent was ap t for business (momentul
era favorabil p en tru afaceri), let us settle about our affair in
the Balkans. So far as B ritain and Russia are concerned, kow
would it do for you to have 90% p r e d o m i n a t t c e in Rumania, for
us to have 90% in G reece, and go 50% -50% in Yugoslavia?
(Hai s aranjm treb u rile noastre n Balcani. In ceea ce privete
Marea Britariie i R usia, ce ai zice dum neata s avei 90%
predom inare n R om nia, noi 90% n Grecia i 50% -50% n
Iugoslavia?). In tim p ce propunerea m ea se traducea, am luat o
jum tate de pagin de h rtie pe care am scris propunerea mea.
Iat acum reprodus de m ine din cartea lui C. L Sulzberger,
T h e R o a s t a n d A s h e s o f Y a l t a , petecul de hrtie in discuie (pagina
urm toare).
C hurchill istorisete mai departe: Stalin a luat un creion
albastru i rou i cu p artea albastr a fcut un large tick [bifare]
- n O K - i a pus h rtia pe mas. E u am luat-o i am spus:
Nu este o are prea cinic cum am dispus de soarta a milioane
de oam eni n aceast m anier insolit? Hai s ardem hrtia!
Stalin m i-a rspuns: Nu, in e -o dum neata.
Cum se m ai p o ate susine - cum o face Churchill - c aceste
aranjam ente erau num ai p en tru necesiti militare de trei luni?
Cum se decidea so arta a m ilioane de oameni prin aranjamentul
de 90% pe trei luni, cnd arm atele lui Stalin ocupaser Romnia
i agenta lui, A na Pauker, era clare pe tancurile sovietice i
guverna R om nia? T rei luni? Niciodat Istoria nu a fost mai
falsificat dect n aceast infam pretenie!
Cum am mai scris-o, m inutes - procesele-verbale, stenogra
mele discuiilor acestea - nu au fost publicate. Menite s rmn
sub pecei pe 70 sau 100 de ani, ele au ieit la suprafa de o
manier curioas. L ord Ismay, eful de stat major al lui Churchill,
care l-a n so it la Moscova, le-a depus dup numai 30 de ani la
biblioteca m ilitar Lidell H art, la King College din Londra. Acolo
le-am gsit eu i le-am copiat de mn dou zile la rnd. Pot
afirma n m odul cel mai categoric i mai solemn c nu se gsete
nici un cuvnt, nici o aluzie la trei luni, ci din contra
aranjam entele sunt definitive. M inutele in discupe poart

^COLae

114

ru M iiM

<

( X

n u m ru l 2, sunt tiprite numai n 4 an


,
e s te A nglo-Soviet Political Conversationxemplare. T itlu l lor
O cto b er

1 9 4 4 , proiectul de cod se rhP

\ mn ^ o s c o w

cod se cheam Project T o lsto i.

4
4

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

H5

Acest teribil docum ent este clasat la bibliotec sub numrul COS
(44) 915 (0).
Voi extrage din aceste m inutes un paragraf edificator.
The PM (P rim e M inister) said it is better to express these
things in diplom atic term s and n o t to use th e phrase dividing
into spheres because th e A m ericans m ighr be shocked. But as
long as he [Churchill - n. a.] and M arshall Stalin understood
each o th e r he could explain th e m a tte r to th e President [Roosevelt
- n. a.].
Clar i precis. T rebuia un lim baj diplom atic, fiindc poporul
am erican a r fi foast ocat, indignat i revoltat, dac s-a r fi
vorbit de zone de influen. D e rein u t c aceste A ranjam ente
s-au fcut t te tte, fr prezena lui Averell Harrim an. Nu
este mai puin adevrat c H arrim an a inform at la 10 octom brie
1944 pe R oosevelt d e aranjam entul privind Balcanii (Vezi
telegrama din 10 octom brie 1944 FR . 1944, vol. IV, p. 1005-1006;
cea din 11 octom brie 1944, acelai dosar la pagina 1009-10).
Conversaiile de la Moscova, du p abandonarea eroicei Polonii
U niunii Sovietice (c e -i era aa scum p Iui Churchill nainte de
conferin) se term in cu un banchet m onstru, la care W inston
Churchill i term in discursul binecuvntnd pe Stalin:
G od bless you.
Acest discurs nu m ai este ultrasecret. E l este la dispoziia
tuturor cititorilor, fiind n prim a pagin a ziarelor ruse i engleze.
W inston C hurchill uitase de bolevici, asasini, temniceri, crim in a li
El ii recom pensase cu cedarea a 120 de m ilioane de oam eni n
sclavie. L o rdul feldm areal Ismay ne spune n memoriile sale, la
pagina 379, ct de sublim a fost plecarea lui Churchill din
Moscova: S talin personal l-a condus la aeroport i i-a oferit o
ntreag lad cu caviar i vodc. Stalin a rmas - adaug eu - pe
aeroport p n la plecarea avionului i cu o batist roie, ce fcea
oroare lui C hurchill pe vrem uri, i lua rm as bun de la leul
britanic.
n legtur cu banchetul d at de am basada britanic la Moscova
la 11 o ctom brie 1944 dup vnzarea E uropei de rsrit avem o
scen tragicom ic povestit de interpretul lui Churchill, maiorul
A. H. Birse, in M e m o r iile u n u i in te rp re t. n vederea dineului Ia
am basad i a venirii lui Stalin, ea fusese ocupat de la pivni
pn la acoperi de arm ata roie i de serviciile secrete ruse.
Principiul extrateritorialitii, att de scump englezilor, fusese
uitat. F ap tu l nu a scpat lui Viinski. Cnd a intrat in legaie fi

________________________________ ________ ___________________ n c o l a e b a ^

a v z u i c p a z a era fcu t tn interiorul lo c a l u lu i e n g le z d e ^ T '


r u i n u n ifo r m , e l a a r ta t c u m n a u n u l d in t r e so ld a i T*
sp u s:
* 51
V d c a rm a ta r o ie a a v u t o
a m b a s a d a b r ita n ic .

n o u v ic t o r ie : e a a ocun

E r a n tr -a d e v r o n ou v ic to r ie a a r m a te i r o ii: o b in u s e mni
lib e r n E u r o p a rsritean d e la C h u r c h ill.
D a r a b a n d o n a r e a E u r o p e i d e r s rit a fo s t n u n u m a i o c rite
d a r i o fa ta l greeal p o litic . P a c e a a f o s t p ie r d u t , Rui)
p r o m o v a t m a r e p u tere prin e x p lo a ta r e a r ilo r s u b ju g a te . Ea )
c o n d a m n a i la p ie ir e n treaga lu m e lib e r , c u o m a i scurt sau
m a i lu n g sca d en .

L a M oscova, Churchill a trdat p rin cip iile fu n d am en tale ale


d e m o c ra ie i, a trdat prietenii ce au lu p ta t a l tu ri d e el n primul I
r z b o i _m onadial, ca Rom nia, i a sp at m o rm n tu l Imperiului I
b rita n ic , lat de ce m inutele acestor a ra n ja m e n te a u fost depuse I
d e g en e ralu l Ismay n arhiuvele m ilitare ale lui K in g College. Era I
d e n u n a re a post-m ortem a acestuia p en tru g ree lile p o litice fcute I
d e C hurchill. P oporul britanic, m ilitarii lui, ctig aser rzboiul, I
d a r p oliticienii lui i-au pierdut roadele, i- a u p ie rd u t pacea.
C ei o p t profesori de la Oxford i C am bridge, ce au aju tat la I
s c rie re a M em oriilor lui Churchill, au fcut ce au p u tu t ca I
m istifica re a celor trei luni s poat fi, dac n u su sin u t, cel I
p u in afirm at. D ar este trist i dureros s vedem c istorici I
im p o rta n i, oficiali, susin teza aranjam entului d e trei lu n i pentru I
a a firm a c sovietizarea Europei de rsrit nu e o p e ra nefast a I
lu i C hurchill i Eden la Moscova, ci c o m p o rtarea abuziv a |
h o a r d e lo r sovietice. Sir Llewellyn Woodward e ste isto ric oficial |
en g lez. E l a publicat in 1962 On Her M ajestys S ta tio n a ry O ffice
T h e B ritish Foreign Policy. Sir Llewelly a avut la d isp o z iie toate I
a ctele, to a te docum entele. Pentru el Dosarul Tolsto n u m ai era
u n se cret. C um se poate face el prta Ia falsificarea ac estu i tragic I
c a p ito l d e Istorie? La fel cu distinsa profesoar d e la Sorbonne.
M m e H l n en e Carrre dEncausse, care i n su ete i ea teza
o fic ia l a celor trei luni de aranjament tem p o rar.
-j
A h , ct dreptate are lordul M oran, doctorul lui C hurchill, |
c e l - a n so it ca o umbr peste tot, cnd scrie c el n u - i putea
c r e d e o c h ilo r citind n memoriile lui Churchill ev e n im e n te le pe
c a re le triser mpreun i pe care nu le mai rec u n o tea
A h , ct dreptate are lordul Keith Sainsbury n c a rte a sa
T u m in g P o in t, cnd la pagina 358 afirm c att C h u rch ill ct

A G O N IA R O M N IE I 1944-1948

117

i Roosevelt alterau i denaturau documentele pentru a-i prezerva


in viitor reputaia lor de oameni mari.
Falsificatorii de istorie sunt denunai i de M. Stoles in cartea
sa The P oliiics o f th e Secon d Front, aprut in 1977.
Dar s nu uitm c Istoria este scris de nvingtori.
Muii istorici americani i recent chiar englezi au avut curajul
s scrie adevrul. n The Shattered Peace, cunoscutul i execelentul
istoric Daniel Yergin scrie la pagina 60:
n realitate, procesele-verbale (the minutes) ale conver
saiilor de la Moscova arat clar c Churchill tia exact i
indiscutabil ce fcea. El cuta un aranjament perm anent.
La fel i istoricul american Fraser J. Harbutt, care in cartea
sa Iron Curtain trage la pagina 74 aceeai concluzie:
Churchill i-a uurat contiina, pretinznd n M emoriile sale
c aranjamentele fcute erau temporare, limitate la durata
rzboiului. But recent British records suggest otherwise (Dar
documente britanice recente arat c adevrul era cu totul altul),
ca s scrie mai departe: ... aceste ri - din rsritul Europei erau n orice caz, n mod clar, destinate sferei de influen
sovietic. Churchill - este clar astzi - gndea n termeni de
mprirea Europei, nu doar a Balcanilor.
Voi repeta pentru a se nelege mai bine - c Roosevelt
a acceptat, dac nu de iure, n tot cazul de fa cto ; sferele de
influen erau pentru Roosevelt fundamentul ntregii sale politici,
,p basic d a tu m , n relaiile internaionale.
Pentru a se nelege rolul puin important al Statelor Unite
in conversaiile Churchill-Stalin din Moscova din octombrie 1944,
este necesar s precizez c Roosevelt considera c Europa este
o chestiune ce privete numa~Klarea tintante i Uniunea Snvirt^p
spus-o clar, aa cum ai vzut din capitolele precedentei Englezii
i ruii considerau c Europa este o problem care nu-i privete
dect pe ei. Au afirmat-o cu trie, cu mult nainte de octombrie
1944. De exemplu, la sfritul lui august 1943, fostul ambasador
sovietic la Londra are o lung conversaie cu Anthony Eden
nainte de a pleca la Moscova. Se discut prepararea Conferinei
Minitrilor de Externe, ce a avut loc in octombrie 1943. S-l
ascultm pe Anthony Eden la pagina 408 din memoriile sale:
Maisky dclara ensuite quaprs la guerre nous disposerions
chacun dune sphre dinfluence en Europe: lURSS l'est, les
Britanniques et les Amricains lo u est Ce plan ne lui plaisait
gure, mais en nous perm ettant d exclure les Russes des affaires

118

nicolae bach,

franaises et mditerranennes, il donnerait l U R SS le <ir


dexiger une grande libert en Europe orientale. Cependant. ?
nous puvions accepter de considrer lEurope com m e un tout, jjf
le gouvernem ent sovitique prfrait cette solutin, chacun de noi
devrait admettre que les autres aient le droit de sintresser t
lensem ble du continent. Je lui rpondis que je pensais connut
lui, e t que la confrence trouverait peut-tre des m ots pou,
formuler n os voeux.
i la conferina din Octombrie 1043 A nthony E den s-a inui
d e cuvnt:
Eden was at his most conciliatory and set him self to dissipate
Soviet doubts. T he W est recognized th a t th ese w ere m a tte r s p rim arify
fo r th e S o v ie t G overnm ent, he said.

A s usual when Eastern Europe matters were under discussion,


H u ll played no part, and Eden N ow p ro p o sed th a t th e s e questions
s h o u ld b e p u rsu e d in bilateral ta lk s o u tsid e th e c o n fe re n c e . ft

(Eden se manifest ct se poate de conciliant i hotrt s


m prtie ndoielile sovieticilor. A recunoscut n n u m ele vestului
c problem ele Europei rsritene sunt cu precdere d e domeniul
guvernului sovietic. i, vznd c Cordell H ull ca d e obicei nu
participa la asemenea discuii i hotrri, Eden, prop u n e (lui
M o lo to v] convorbiri bilaterale, n afara conferinei).
Lordul Keith Sainsbuiy, relatndu-ne cele de m ai su s, adaug
la pagina 87 din cartea sus-citat:
Era o indicaie suplimentar c prezena secretarului d e stat
am erican [Cordell Hull] nu era bine venit pentru o atare discuie
i e l credea c se va nelege singur cu M olotov.
(U n detaliu important: Roosevelt nu autorizase* p e Cordell
H u ll s discute nici o problem teritorial, rezervn du -i e l s
le discu te singur cu Stalin).
S revenim la acordurile de la Moscova dintre C hurchill i
Stalin i s vedem reacia american.

La 18 octombrie 1944, dup plecarea din Moscova, Churchill


informeaz, dup Averell Harriman, pe Roosevelt. Este vorba de
telegrama nr. 799 din 18 octombrie 1944, in care, dup ce
raporteaz asupra chestiunii poloneze, Churchill adaug:
Aranjamentele fcute asupra Balcanilor, sunt sigur, sunt cele
mai bune posibil. Nu m ndoiesc c aranjamentul 50/50 privind
Iugoslavia este cel mai bun aranjament. Ruii insist n a avea
supremaia m Romnia i Bulgaria ca ri limitrofe ale Mrii

AG O N IA ROM NIEI 1944-1948

119

Churchill considera Marea Neagr ca ruseasc i cerea s i


se recunoasc supremaia i controlul n Mediterana.
Unii diplomai americani au susinut c Departamentul de
Stat (nu Casa Alb) nu a fost niciodat informat de aranjamentul
zonelor de influen i de procentajul stabilit intre Churchill
i Stalin (Charles Bohlen, in Wimess to History, pagina 164).
Faptul este absolut inexact Departamentul de Stat a fost informat
Un Memorandum, datat 16 octombrie 1944, al oficiului afacerilor
europene pretinde chiar c aranjamentul sferelor de influen a
fost aprobat (se subnelege, de ctre Roosevelt). Documentul se
gsete n Foreign Relations, volumul IV, pagina 1018. Pe de alt
parte, Averell Harriman personal informeaz la 25 octombrie
1944 comitetul politic al Departamentului de Stat despre
aranjamentul Churchill-Stalin, al zonelor de influen.
Cu toate aceste informaii, Departamentul de Stat nu se
consider legat de aranjamentul (oral i fr prezen american)
dintre cei doi. Din punct de vedere juridic, acest, aranjament nu
are nici o valoare pentru Statele Unite, i Departamentul de Stat
nu vrea s fie prta la el. Ceva mai mult: chiar dup acest
aranjament, politica lui Cordell Huli rmne categoric opus
acceptrii zonelor de influen. Astfel, intr-un Memorandum
pregtit n vederea Conferinei de Pace (care a devenit provizoriu
cea din Crimeea), secretarul de stat american vorbete de aceste
aranjamente i chiar de procentele stabilite, dar susinute cu trie
c Statele Unite nu pot aproba aceste aranjamente i c ele
trebuiesc cohsiderate ca fiind limitate la operaiunile de rzboi
i numai pe durata acestora. Documentul se gsete n Briefmg
Book Papers fo r the Yalta Conference, din ianuarie 1945, capitolul
Yalta, paginile 103-106. Oficial deci, Departamentul de Stat nici
nu a aprobat sau repudiat public aranjamentul Stalin-Churchill,
deciznd s-l ignore. In aceast lumin trebuie vzut politica
dus de Washington fa de Romnia in acea perioad.
Cordel Huli, respectiv Departamentul de Stat, i fcuse datoria.
Pregtise dosarul cernd repudierea oricror zone de influen
dup rzboi. Dar n noiembrie 1944 Cordell Huli, umilit, indignat,
dezgustat de politica Casei Albe, demisioneaz. El nu vrea s se
asocieze oribilelor greeli fcute de Roosevelt S-a mers pn
acolo, nct fostului ministru de Externe timp de 12 ani ai lui
Roosevelt nici nu i s-a adus la cunotin c va fi o conferin
la Yalta. Yalta?, scrie el in memoriile sale. Mie nu mi-a vorbii
nimeni de Yalta, nici nainte, nici n timpul conferinei i aia

120
n ic o l a e

BacJ

d u p aceea14. M em oriul lui CordelT Huli, mpreun cu i0aJ


d o sarele pregtite cu trud i devotament de patru ani de
com isie bipartit, ajung ns n minile lui Alger Hiss, nsrcina
cu organ izarea Conferinei de la Yalta. Acesta, fiind membru a
p artid u lu i com unist american, era spionul lui Stalin la Casa Albj
i la D ep artam en tu l de Stat. Civa ani mai trziu, dup Yalta
el a fost dem ascat i condamnat de justiia american la cinj
ani d e nchisoare. Dosarele mieilor fuseser ncredinate lupului.
R oosevelt, m uribund, nici nu le-a deschis n drum spre Yalt*
L a conferin, unde adevratul rol era jucat de Alger Hiss, nu
s - a d iscu tat acest dosar, cel cu sferele de influen. Aa se prezint
p ro b lem a acordurilor Churchill-Stalin. Poporul american nu a
tiu t nim ic. Congresul american nu a tiut nimic. Departamentul
d e S tat nu le-a aprobat. Ceva mai mult, li s-a opus. Roosevelt?
A co rd u rile erau conforme dorinelor i politicii lui. Dar nici
m car la Casa Alba nu gsim un document, un instrument juridic
valabil, care s oblige Statele Unite la respectarea unui aranjament
b ilateral Churchill-Stalin.
R m n n discuie aspectele politice i morale ale lui.

A*

4
~

Capitolul

SACRIFICAREA POLONIEI
Dup cum se tie, Marea Britanie i Frana au declarat rzboi
Germaniei, pentru c ea a atacai Polonia la 1 septembrie 1939.
Al doilea rzboi mondial a avut loc din cauza Poloniei i pentru
salvarea integritii ei teritoriale i a suveranitii sale.
Istoria poporului polonez este o continu lupt pentru credin
i pentru pstrarea independenei i suveranitii rii. Ca i
poporul romn, polonezii au avut de suferit continuu din cauza
setei de snge i de pmnt a poporului rus. Ocupaiile teritoriale,
continui amestecuri n administrarea rii lor au precedat cele
dou mpriri ale Poloniei. nc din 1764, prin Tratatul de la
Sf. Petersburg, Ecaterina a IIa cerea lui Friedrich al IIlea al
Prusiei s accepte ca rege al Poloniei pe Stanislaw Poniatowski,
ca fiind cel mai calificat a veghea asupra intereselor lor comune44.
Prima mprire a avut loc la numai civa ani dup acest tratat,
i anume n jPJJL cnd Rusia, Prusia i apoi Austria au siartecat
i ngenuncheat acest popor. Un sfert din teritoriul Poloniei i
o cincime din locuitorii lui au fost anexai. Poloniei i s-a oferit
o constituie de satelit, dependent total de bunul plac al celor
trei briganzi. A doua mprire a avut loc douzeci de ani mai
trziu, n u s x . cnd Rusia a mprit din nou cu Prusia alt
parte din nefericita Polonie, care nu mai are acum dect o cincime
din ara i populaia ce avea nainte de 1772.
Datorit n marc msur curajului, nelepciunii i
patriotismului marealului Pilsudski, Polonia i rectig o parte
(lin teritorii i din populaie dup primul rzboi mondial. Tratatul
de la Versailles ii acord o mare parte din Poznan i din Prusia
occidental. Ceva mai mult, oraul Danzing, populat n ntregime
de germani, este anexat Poloniei. Un comisar al Naiunilor Unite
se ocupa de administraie, vameii polonezi controlau intrrile i
ieirile din ora. Polonezii controlau i culoarul de trecere ev tia
Germania n dou, germanii trebuind s cltoreasc in propria
lor ar prin culoarul polone/, in vagoane plumbuite". A m ,m im

------------ --------------------------------------------------------c nainte de nceperea celui de al doilea rzboi mondial


cerea colonelului Beck Danzigul i crearea unui c o r i d o T A
adic cedarea unei fii de teren pentru construirea unei aut% 1
i a unei ci ferate ntre cele dou prji ale Germaniei, terJfN]
urma s fie considerat german. Colonelul Beck, care n acel? **
era ministru de Externe al Poloniei, a refuzat cererea lui | | p |
bazat pe garaniile solemne ale Marii Britanii i Franei, 3
care-i asigurau meninerea frontierelor. Aceste garanii britani$
au fost date contra avizului comandanilor armatei, care au av^ I
guvernul britanic c nu au posibilitatea militar de a le susii
Totui, cnd Hitler a atacat Polonia la 1 septembrie 1939, Mar& I
Britanie i Frana au declarat rzboi Germaniei.

A TREIA MPRIRE A POLONIEI


Astzi, bazndu-ne pe noile document descoperite, avem
convingerea, aproape certitudinea, c Hitler nu ar fi atacat Polonia
i deci nu ar fi nceput cel de al doilea rzboi mondial, dac nu
ar fi existat pactul de neagresiune semnat de el i de Stalin la
23 august 1939. Iat de ce - fr nici un fel de rezerv - Stalin
trebuie considerat complice i coautor al marii crifne comise J
contra umanitii prin declanarea celui de al doilea rzboi mondial.
Polonia s-a aprat eroic, dar n ziua de 17 septembrie 1939
armatele lui Stalin atacau i ele Polonia, fornd-o s capituleze
la 27 septembrie. Marea Britanie nu a micat nici un deget,
fiindc, aa cum spunea marele comandant al armatei, nu avea
posibilitatea concret de a o ajuta. Prin tratatul de la 28 septembrie
1939, Hitler i Stalin mpart Polonia pentru a treia oar. Teritoriile
germane dinainte de 1914 sunt anexate Reichului, partea central
rmne sub sfera de influen german, iar teritoriile din rsrit, |
absolut poloneze i locuite exclusiv de polonezi, sunt anexate
Rusiei (Ruteniei Albe i Ucrainei). Ca i n cazul Romniei
(Basarabiei i Bucovinei de nord), Stalin a cerut i obinut de Ia
Hitler dreptul de a ocupa parte din Polonia (Vezi Nazi-Soviet
R elations 1939-1941. Documents From the Archives o f the German
Foreign Office , Washington D. C, 1948, pagina 78 . u.). Subliniem
c Tratatul de neagresiune din 23 august 1939 nu a figurat printre
documentele procesului de la Nrnberg, ca i cnd nu ar fi existat
niciodat. Se cunoate contribuia extraordinar si eroic a
armatelor poloneze ale generalului Andere n btlia Marii

A G O N IA R O M N IE I 1944-1948

123

Britanii, cnd piloii polonezi au aprat Londra de


bombardamentele lui GOring, se cunoate curajul i sacrificiul lor
in luptele din Italia, ca i cele alturi de rui, contra armatelor
germane. Cum au rspltit alia{ii sacrificiile i loialitatea poporului
polonez? Cum s-a comportat Churchill fa de acest popor, pentru
care a declarat rzboi lui Hitler? Cum a fost posibil ca Churchill,
care spunea c are Polonia la inim, s mearg n octombrie
1944 la Moscova pentru a vinde Europa de rsrit?

STALIN PUNE CRILE PE MAS


Dup nceperea rzboiului cu Rusia, Stalin i cuta aliai i
l-a trimis pe Maisky la Churchill. Cteva luni mai trziu, n
decembrie 1941, Anthony Eden mergea la Moscova s negocieze.
Cum se tia, armata roie era la pmnt, iar cea german se afla
la porile Moscovei. Totui, aceast situaie de total inferioritate
nu l-a mpiedicat pe Stalin s-i pun lui Eden pe mas imediat
dou tratate, gata pregtite: unul militar i unul referitor la
problemele privind frontierele de dup rzboi, cu clauze
ultrasecrete. Cum Anthony Eden fusese pus n gard de secretarul
de stat american Cordeil Huli, prin telegrama din 5. XII 1941,
s nu negocieze nimic referitor la frontiere i la problemele de
dup rzboi, acesta explicat lui Stalin c el nu este mputernicit
s negocieze asupra acestor probleme i c trebuie s se consulte
cu americanii. Ce cerea Stalin? Reinem c suntem n decembrie
1941, deci la nceput. Privitor la Polonia, el solicita frontierele
din 22 iunie 1941, adic cele rezultate din tlhrescul lui acord
cu Hitler i anexiunile fcute de armata roie n Polonia. Tot
atunci ceruse englezilor ca dup rzboi s ia Basarabia i s
instaleze baze militare n Romnia. Eden nu a semnat tratatul
secret pregtit de Stalin, dar a promis s discute problema la
Londra i Washington. Cinci luni mai trziu, Molotov vine la
Londra. In ziua de 20 mai 1942, el pune din nou i insistent
problema recunoaterii frontierelor acordate ruilor de Hitler,
declarnd ca, privitor la Polonia, accepta linia Curson, cu rectificri.
Molotov se declara dispus s lase n suspensie chestiunea
polonez, dac englezii recunosc linia Curson ca frontier i nu-i
mai susin pe polonezi. Sub aceast rezerv, se ncheie pactul
militar ce cuprinde i clauze defensive contra agresiunii germane
dup rzboi. Era un camuflaj al tendinei de a crea dup rzboi
zonele de influen.

124

----------------------------- ---------------F A L SIF IC A R E A I S T O R I E I

La 12 august 1942, ChurchilI se duce la M oscova s discut,


cu Stalin chestiunea celui de al doilea front. D isc u rile au fojf I
violente, chiar pe punctul de a fi rupte. G en e ra lu l Anders eri I
prezent, dar problemele ce priveau fron tierele p oloneze nu au
fost discutate. In schimb, generalul polonez tu n a i fulgera contra
ruilor i-l asigura pe ChurchilI c pn la urm englezii vor
trebui s se bat cu ruii.
Subliniez i aici c nu ne putem ncrede o rb e te n Memoriile
lui ChurchilI, fiindc au fost supuse unei o p era ii cosmetice de
o p t doctori n istorie de la Cambridge i O xford University.
D octorul personal al lui ChurchilI, Lord M oran, citind memoriile
prim ului-m inistru britanic, Hinge o f Fate, p riv ito r la conferinja
Stalin-C hurchill din august 1942, scrie la pagina 76 d in volumul
su Struggle fo r SurvivaL Cnd citesc po v estirea acestor
evenim ente, acum ndeprtate, am ferma im presie c ele au fost
revzute i corijate. Fr comentarii...

ROOSEVELT OFER L U I S T A L IN
JUMTATE D IN P O L O N IA
n ceea ce privete pe preedintele R oosevelt, acesta a fost
m ai categoric i mai practic. In patru ocazii, n 1943, el s-a
declarat pentru linia Curson.
1. n luna februarie 1943, ntr-o scrisoare, rep ro d u s n cartea
m ea la pagina 36, Roosevelt asigura pe Stalin c va cere polonezilor
s aib o atitudine rezonabil, bazat pe nelegere i com prom is.
2. La 15 martie 1943, Roosevelt asigura pe A n th o n y Eden,
care se afla in vizit la Casa Alb: A son avis, si la Pologne
o b ten ait la Prussie orientale et peut-tre quelques concessions
en Silesie, elle pouvait bien accepter la Ligne C urzon. D e toute
m anire, la G rande Bretagne, les Etats Unies el lU R SS devraient,
le tem ps venu, indiquer la solution quitable leurs yeux e t la
P ologne n aura qua sincliner (Din memoriile lui A n thony E den,
L E preuve de Force, pagina 375)
Clar, precis, categorie. Frontierele Poloniei i so a rta ei vor
fi dictate de cei trei mari i ea nu va putea s fac nim ic, d ect

A G O N IA R O M N IE I 1944-1948

125

s se ncline, s le accepte. Cu ct uurin a uitat preedintele


Roosevelt de principiile Chartei Atlanticului, de dreptul popoarelor
la libera determinare, de politica oficial i admirabil a propriului
ministru de Externe, Cordell Huli. Frontierele eroicei Polonii,
pentru garantarea crora Anglia a declarat rzboi lui Hitler,
urmau s fie dictate, impuse.
3. A treia mprejurare in care preedintele Roosevelt a discutat
problema Poloniei o relateaz cardinalul Spellman in memoriile
sale, la pagina 223: Stalin va primi cu siguran Finlanda, rile
Baltice, jumtatea de rsrit a Poloniei, Basarabia i la pagina
247: Roosevelt mi-a spus c Rusia are nevoie de a fi protejat.
Ea a fost invadat de dou oti. De aceea trebuie s-i dm partea
ei din Polonia, cu o parte din Germania. Aa s-a fcut i aa
a fost fcut posibil cea mai tragic deportare a unsprezece
milioane de oameni. i aa s-a semnat smna celui de al
treilea rzboi mondial.
4. A patra mprejurare cnd preedintele Roosevelt s-a angajat
in chestiunea polonez a fost la Teheran. Aa cum aflm astzi
din documente ultrasecrete ale acelei conferine din 13 noiembrie
1943, cnd Roosevelt a acceptat ca la Teheran s locuiasc la
ambasada ruseasc. Orict de necrezut ar fi acest lucru, el este
adevrat.
n cadrul acestei conferine, Roosevelt a avut trei ntrevederi
cu Stalin. Erau prezeni numai interpreii Pavlov i Charles Bohlen.
n notele sale (Charles Bohlen to Jam es C. Dunn, 1943, Huli Mas
Box 52) ce privesc aceste ntrevederi, interpretul american scrie:
Roosevelt devine acum mai direct i-i. spune lui Stalin c i-ar
fi personal de ajutor in alegeri, dac Stalin ar face o declaraie
public privind alegerile libere din teritoriile anexate. Cu alte
cuvinte, Roosevelt nu era preocupat de soarta zecilor de milioane
de oameni nevinovai oferii clului Stalin, ci l preocupa
realegerea lui din noiembrie 1944 pentru al patrulea termen i
in acest scop a cerut ajutorul lui Stalin ca frontiera ruso-polonez
s fie mutat la vest i ca ponoiezii s obin compensaii teritoriale
de la Germania. Dar el [Roosevelt] spera c Stalin va nelege
c din motive politice el nu poate s fac nici un astfel de
aranjament politic acum. De ce? Fiindc alegerile prezideniale
se vor ine n 1944 i, cu toate c el n-ar voi s fie candidat,
s-ar putea s candideze i c sunt apte milioane de america/'
de origin polonez n'Statele Unite i c deci, ca om politic, el
nu ar voi s piard aceste voturi.

126
N IC O L A E BACHj

Evident, din punct de vedere electoral, Roosevelt avea toate


motivele s nu indispun pe polonezii americani: apte milioane
ce votau, aproape toi, democrat, cu puternice organizaii religioase
i politice, cu deputai i senatori i mai ales cu o puternic
organizaie de pres. Polonezii au peste o sut de Jurnale n
limba lor, din care nou sunt cotidiene. Catolicii polonezi an
peste o mie de parohii n Statele Unite cu peste 1200 de preoi.
Ei au fost i sunt o for electoral de care orice om politic j
trebuit i trebuie s in seama. Dar unde se oprete interesul
electoral i unde incepe moralitatea politic? Mai ales cnd este
vorba de alesul unui popor ieit din lupta pentru libertate j
independen, moral i generos. Roosevelt nu a vorbit nimic de
dreptul popoarelor la autodeterminare, de principiile fundamentale
ale Chartei Atlanticului. n aceste condiii, Slalin a neles bine
c Roosevelt era de acord cu cedarea Europei de rsrit, cu
condiia ca acordurile s rmn secrete pn dup alegerile din
noiembrie 1944 (Vezi John Lewis Gaddis, USA an d the World
W ar).

Polonia fu trdat i vndut, fr mcar s fie prezent.

NOAPTEA INFAMIEI DIN


OCTOMBRIE 1944
ntre timp, rzboiul ii urma cursul lui vertiginos. Masacrul
de la Katin fusese descoperit. Populaia Varoviei se revoltase n
1944 i suferea sub privirile indiferente ale armatelor roii din
faa ei. O decimare barbar, sistematic, definitiv. Armatele roii,
aflate la numai civa kilometri, nu au micat un deget. Poporul
polonez trebuia decimat, i de rui, i de hitleriti. Terenul trebuia
curat n vederea instalrii guvernului prieten comunist, de la
Lublin... Preocupat de fulgertoarea naintare a forjelor sovietice
n direcia sud-este european, spre Grecia i Iugoslavia, Churchill
decide s-l ntlneasc pe Stalin, ca s perfecteze mprirea
Europei nceput in 1941 i relansat de el n mai 1944. Decis
s vnd Romnia i Bulgaria - pentru care nu avea nici un
motiv s aib vreo simpatie, cum scrie el nsui -, Churchill
voia s discute problema Poloniei, care-i edea Ia inim. Din
procesele-verbale ale ntrevederilor Stalin-Churchill, vedem cum
s-au desfurat discuiile dintre cei doi cu privire la Polonia.
Daca asupra restului Europei de rsrit Churchill s-a neles -

r nA_ROMNlEI 1944-1948_____________________________________ 127

serie el - in doi timpi i trei micri, in chestiunea polonez


T L a izbit de'un zid de neclintit. Stalin nu voia s discute dect
de frontierele obinute de la Hitler i de recunoaterea guvernului
comunist din Lublin. Poziia sa era de for, fiindc armata roie
ocupase Polonia. Churchill a cerut lui Stalin de la prima edin
' s permit venirea reprezentanilor guvernului polonez de la
Londra. Succesorul generalului Sikorski, pe nume Mikolajczyk,
vine la Moscova. Churchill il preseaz s accepte frontierele cerute
de Stalin i s intre n guvernul lrgit, comunist, al comitetului
de la Lublin, instalat deja i recunoscut de rui. Premierul polonez
refuz cu demnitate. La edina comun cu ruii, Churchill susine
pe Stalin. Declar c ei au recunoscut frontiera cerut de rui,
linia Curson. Mikolajczyk rmne stupeGat. Se uit la Harriman
care nu zice nimic, ci privete picioarele mesei la care edeau.
Ambasadorul american primise de la Roosevelt instruciuni s-l
scuze fa de Stalin c l-a primit n audien pe eful guvernului
polonez de la Londra, dar s-i explice c e n plin campanie
electoral i nu putea face altfel. Mikolajczyk se gsea singur fr
nici un sprijin. Mai mult, Churchill, care declarase rzboi lui
Hitler pentru independena i suveranitatea Poloniei, l-a njurat
ca pe un servitor, chiar n faa lui Stalin i a lui Harriman. Acest
brav polonez care nu a cedat celor doi, dup ce a demisionat de
la preedinia guvernului polonez de la Londra, a cerut lui
Churchill s Ge parautat n Polonia. Voi uri pe rui, i-a
spus Churchill lui i generalului Anders. Eu o tiu. Dar noi
suntem prieteni cu ei, mai mult dect am fost vreodat. Ceva
mai mult, neleg s pstrez solid aceast prietenie. Eu v previn:
cnd ne vom despri dup aceast conferin, noi nu ne vom
despri ca prieteni. Ce putea s fac patriotul polonez in faa
acestui limbaj al galantului aliat, premierul britanic? A spus nu,
a deschis ua i a plecat din Kremlin. Dar soarta Poloniei era
judecat.

YALTA I POLONIA
Putem aErma c singurele chestiuni care s-au discutat la
Yalta fr s se rezolve au fost cele privind Polonia i Germania.
Muribundul preedinte Roosevelt a ncercat s fac apel la
generozitatea lui Stalin, ca s accepte o mic rectificare a
frontierei Curson. Stalin a rspuns cu abilitate c accept o

128

NICOLAE BACII)

rectificare a frontierei apusene a Poloniei in detrimentul


Germaniei. A acceptai ns s fac alegeri libere n Polonia |
s lrgeasc comitetul-guvern de la Lublin, condus de Bierut. O
comisie format din Molotov, Harriman i Kerr a fost acceptat
s surpavegheze alegerile i lrgirea de guvern. Numai c Stalin
nu a permis nici un control asupra alegerilor. Ele au fost falsificate
ca i n Romnia de Vinski. Guvernul lrgit, ca i cel al lui
Groza de la Bucureti, prin civa comuniti, a pus mna pe
ntreaga putere i sub umbra tancurilor lui Stalin au lichidat pe
fasciti i naziti, aa cum s-a fcut n Romnia cu Iuliu Maniu,
Dinu Brtianu i Titel Petrescu i atia romni democrai i
cinstii.
Astfel Polonia a fost mprit a patra oar. Acesta era
rezumatul a cinci ani de rzboi, cu ntreaga serie de pierderi
morale, materiale i spirituale, cu milioane de mori. La aceasta
se va fi gndit istoricul englez A J. P. Taylor cnd scria: In tot
timpul rzboiului aproape o sut de mii de cehi au murit pentru
ara lor, dar tot in acest rzboi, pentru salvarea Poloniei au pierit
aproape apte milioane de polonezi... Sunt fericit c Germania
a fost nvins i Hitler distrus, dar cunosc preul pe care aliaii
l-au pltit i recunosc onestitatea celor care consider c preul
a fost mult prea mare. De altfel, se pare c chiar ChurchilI,
ntr-unul din momentele lui de luciditate, ar fi zis:
J am afraid we killed the wrong pig (Mi-e team c am
ucis un porc greit).
Dar era prea trziu.

Capitolul 9
C H U R C H I L L I IU G O SL A V IA
Legendele m or ncet, mai ales cnd ele au fost abil create
sau cnd interesaii - i profitorii lor - le cultiv cu pietate.

Este cazul legendei, inteniei i eforturilor lui Churchill de a


debarca in Balcani pentru a tia drumul ruilor i a mpiedica
bolevizarea Europei de rsrit. Cititorii au vzut in capitolul 3
care este adevrul asupra debarcrii lui Churchill in Balcani.
Eu am artat cu documente hotrtoare, c niciodat Churchill
nu a avut o atare intenie i c singura preocupare serioas ce
a avut in aceast materie era o debarcare la Trieste i o naintare
- prin Liubliana-Zagreb - pn la Viena. Att i nimic mai mult.
Prin aceast operaie - credea Churchill -. ar fi putut mpiedica
pe rui s ajung la Mediterana (prin Adriatica) i deci s asigure
drumul Imperiului britanic.
S debarce n Balcani, ca s salveze Bulgaria, Romnia,
Polonia, Cehoslovacia, Ungaria? S taie drumul ruilor n
Europa?
No such idea had ever crossed m y mind", scrie Churchill la
pagina 346 a volumului V din memoriile sale de rzboi. Niciodat
nu mi-a trecut prin cap o asemenea idee.
i totui, in ciuda acestei formale dezminiri i a categoricelor
documente descoperite recent, legenda persist. Admiratorii lui
Churchill vor s-i justifice tragicele lui erori, prezentndu-1 ca
pe un clarvztor, victim a miopiei politice a... preedintelui
Roosevelt. Ceva mai mult, refugiaii romni, din naivitate,
ignoran sau din interese, susin aceast legend, dndu-i ifose
de istorici, de savani, de atottiutori. Interesul? Nevoia de a
justifica 23 august 1944 de la Bucureti i toat politica - tragic
- a tandemului Vioianu-Cretzeanu n exil.
S vedem acum, dac debarcarea nu viza dect iugoslavia i
Austria, ce politic a fcut Churchill pentru a mpiedica cderea
Iugoslaviei n zona de influen rus i a fi comunizati, periclitnd
astfel drumul Imperiului britanic.

130
[NICOLAE BACIO

Iugoslavia - ca i Romnia - avea legturi profunde de amiciie


i de alian cu aliaii francezi i anglo-americani i garaniile
lor. Cu mozaicul ei de naionaliti, de limbi i religii, Iugoslavia
aprea ca un stat vulnerabil, greu de guvernat i greu de aprat
Singura garanie a integritii Iugoslaviei era politica ei de alian
cu aliaii i protecia panslav a Uniunii Sovietice. La 27 martie
1941, o lovitur de stat dat de generalul Simovici la Belgrad
precipita evenimentele. Regentul Paul a organizat guvernul lui
Draghia Verkovici s semneze aderarea Iugoslaviei la Pactul
Tripartit, n care nici el nici Hitler nu credeau. Era un pact
contra naturii, cu o rsturnare total de aliane, ca i n cazul
Romniei. n acea zi, fostul ef de stat major rstoarn guvernul,
exileaz pe regent, proclam major pe regele Petru II i generalul
Simovici formeaz guvernul, deci un guvern proaliat. n acelai
timp, noul guvern trimite delegai la Moscova (n pofida pactului
de amiciie i neagresiune intre Stalin i Hitler), n vederea unui
pact de garantare a integritii teritoriale a Iugoslaviei, care este
incheiat i semnat pe ziua de 5 aprilie 1941. Dar Hitler se supr.
Campania - idioat i tragic pentru el - a lui Mussolini n
Albania i Grecia trebuia lichidat urgent. Aceast campanie dup istoricii militari competeni - l-a costat de altfel pierderea
rzboiului i a salvat Rusia; fiindc operaiunea Barbarossa
trebuia nceput n mai 1941. Dar din cauza incapacitii lui
Mussolini de a nainta, Hitler intervine direct. Campania contra
Rusiei trebuie amnat cu cteva sptmni. Ea nu mai poate fi
terminat (cum se credea) nainte de venirea iernii. Mussolini
pierde rzboiul lui Hitler...
Deci, pe ziua de 6 aprilie 1941, aviaia german atac Belgradul
cu o slbticie nemaipomenit. Dup istoricul german Walter
GOrlitz, au pierdut circa 20000 de oameni. E adevrat c bomba
atomic a fcut 71000 de mori i atacul asupra Dresdei, de care
nu mai vorbete nimeni, 135 000 toi mori, ari de vii de bombe
cu fosfor.
Armata iugoslav capituleaz, regele i guvernul se refugiaz
n Anglia. Stalul croat este creat i proclamat de Ante Pavelici.
Un alt guvern este instalat la Belgrad cu generalul Nedici. Uniunea
Sovietic nu a micat nici un deget. Stalin uitase de garaniile
integritii teritoriale a Iugoslaviei. El era prea ocupat cu
redactarea telegramelor de felicitare adresate lui Hitler dup
fiecare mare victorie a acestuia. Teritoriul Iugoslaviei este cioprtitGermanta, Italia, Bulgaria, iau cte o halc. Ungaria ia Banatui

AGONIA R O M N IE I 1944-1948

131

srbesc, dar administrata lui rmne in mna Wehrmachtulul


De ce? Fiindc marealui Antonescu, ce a declarat trimisului lui
Hitler, Hermann Neubacher, c Romnia nu avea nici o pretenie
teritorial asupra Iugoslaviei, s-a opus categoric ocuprii Banatului
iugoslav de ctre unguri. Cu toate c decizia cedrii a fost luat
chiar de ctre Hitler personal, ca i aceea a ocuprii Banatului
de ctre unguri, marealul Antonescu i-a spus lui Neubacher in
ziua de 5 aprilie 1941, n vila lui de la Predeal:
V cer s face{i cunoscut Fiihrerului n cel mai scurt timp
posibil avertismentul urmtor: dac trupe ungureti trebuie s
ptrund in Banatul iugoslav, eu nu voi ezita o singur secund
a ptrunde cu trupele, la rndul meu, i a le combate.
Avertismentul era de o ndrzneal nemaipomenit. Dar Hitler,
care inea in mare stim (poate pe el singur) pe mareal, a neles
c ameninarea era serioas i a revenit asupra propriului ordin.
Ungurii nu au intrat in Banat. Ce bine ar fi ca asemenea fapte
s fie fcute cunoscute strintii de romnii din exil n loc de
a vedea pe toi nfumuraii cu condei aruncnd cu oala de noapte
n compatrioi, s se concentreze asupra unei aciuni de informare
i clarificare a strinilor asupra aspectelor romneti ale celui de
al doilea rzboi mondial. Dac s-ar face o asemenea aciune de
informare, poate am evita afirmaii aberante i att de duntoare
i de denaturarea faptelor i a adevrului, ca cele scrise de exemplu
de revista vest-german D er Spiegel, n care marealul e Scut
dictator fascist. Documentele arat inuta lui demn n faa lui
Hitler, cruia i-a spus c pe el nu- l intereseaz ideniogiiip. w
imeresele_superioare ale patriei s a le ^ nara~rTTft
cum pretinde D er Spiegel, ar fi avut ira spinrii elastic^ ca toi
ceilali, i s-ar fi nclinat ordinului personal al lui Hitler n
chestiunea Banatului srbesc. Asupra epitetului fascist ar fi fost
bine ca D er Spiegel, s-l fi consultat pe dr. Goebbles n ceea ce-1
privete pe marealul Antonescu. Iat cteva extrase din jurnalul
sy, publicat de Sphere Book Limited, ediia 1983, la paginile
239, 254 i 262:
Lucrurile n Romnia - nota la 19 februarie 1941 - se
desfoar aa cum m-am temut. Antonescu guverneaz cu ajutorul
masonilor i al dumanilor Germaniei. Minoritile noastre sunt
asuprite. Reichul i-a dat atta osteneal pe degeaba. Iar ia 4
martie dr. Goebbels aduga: .Antonescu este un instrument al
dumanilor notri. Este o situaie dramatic. Comentnd
plebiscitarea marealului n alegerile fcute in Romania,

-----------------

______________________NICOLAE Ba q ||

scrie la 8 martie: Antonescu a primit presa i se laud


rezultatul alegerilor din Romnia. Ce ipocrizie!
| !
Dar s nchidem aceast parantez i s revenim la problem,
iugoslav. In graba lui de a ncepe campania Barbarossa contra
Rusiei, Hitler nu a avut timp s netezeasc terenul n Iugoslavi*
Grosul armatelor sale s-a retras. Dar uniti ntregi din armata
iugoslav - favorizat de teren - s-au retras n muni cu un
imens material de rzboi. Rezistena a nceput s se organizeze,
polarizndu-se sub doi efi. Primul, generalul Mihailovici, ministrul
de Rzboi n guvernul iugoslav legal, refugiat la Londra mpreun
cu regele. Era deci reprezentantul guvernului oficial recunoscut
de aliai i aflat sub protecia lor. Al doilea era secretarul general
al partidului comunist iugoslav, Josip Broz, devenit marealul
Tito.
Churchill avea misiune oficial pe lng generalul Mihailovici
Mai trziu, a luat contactul i cu Tito. nti, prin ofierul Bill
Deakin, apoi prin diplomatul Fitzroy MacLean (a nu se confunda
cu apostolul de la Trinity College din Cambridge, Donald
M aclean) i la urm prin propriul su fiii, Randolph Churchill.
D e d , Churchill putea fi i a fost informat de ce se poate atepta
de la Tito. El tia c losip Broz era comunist. Fusese informat
de Bill Deakin i de ambasadorul Stevenson i de reprezentantul
lui personal Fitzroy MacLean. Iat ce scrie acesta din urm in
D iplom atie et Franc-tireur la pagina 359:
j e dveloppe ensuite a Mr Churchill les autres points
dj souligns dans mon rapport a savoir que selon moi, les
partisans, aids ou non par nous, seront aprs la guerre le
facteur politique dcisif en Yougoslavie et que, d autre part,
Tito et les autres chefs du mouvement tant ouvertem ent et
notoirem ent communists, le systme qu 'ils tabliront sera invi
tablem ent sur le modle sovitique et fortem ent orient vers
l'U R SS.
Mai clar nici nu se putea spune.
Ce rspunde Winston Churchill, care a sacrificat lui Stalin
ntreaga Europ de rsrit, ca s salveze drum ul Imperiului
britanic ?
r
,
Avez vous, me dit-il, lintention d-aller vous tabl
en Yugoslavte aprs la guerre?
6 13 0 1

AG O N IA R O M N IE I 1944-1948

133

Noii! Monsieur.
Moi, non plus, me dit-il.
Cititorii se vor ntreba de ce oare Churchill nu a ajutat masiv
pe generalul Mihailovici, parautndu-i arme, muniii i alimente,
etc., ca s asigure succesul acestuia n lupta pentru guvernul de
mine al Iugoslaviei. O prim explicaie const in trdarea
intereselor aliate fcute de apostolul James Klugman de la
Trinity College, colegul lui Philby, Burgess, etc. Stabilit la Cairo,
el era in control asupra problemelor iugoslave. Cum era ef al
partidului comunist englez (ceea ce Churchill tia prea bine ori
trebuia s tie), el a denaturat toate informaiile iugoslave,
calomniind i diminund pe Mihailovici i promovnd pe Tito.
S-ar putea crede c Churchill a promovat pe Tito ca s plac
lui Stalin. Argumentul nu rezist unei analize serioase i iat de
ce:
La 22 decembrie 1941, Tito constituie prima brigad proletar
de oc. Deci prima brigad de armat c o m u n ist . Credei c
aceasta a ncntat pe Stalin? Nicidecum. El nu dorea un guvern
comunist iugoslav necontrolat de el i mai ales nu voia s sperie
vnatul... s-i arate urechile prea devreme. De aceea, din motive
pur politice, nu l-a ajutat nici material nici moral pe Tito. Ceva
mai mult, Stalin, la sfritul lui 1942 propunea regelui Petru II
s trimit o misiune militar pe lng generalul Draza Mihailovici
(nu p e l n g T ito ) i s 1& trimit c e tn ic ilo r - nu p a rtiza n ilo r lui
T ito - material de rzboi (Document secret nr. 152 din 20
noiembrie 1942 al guvernului iugoslav din exil). O scrisoare
extraordinar a Cominternului, semnat de Cheorghi Dimitrov,
februarie 1942, adresat lui Tito, ne clarific i mai mult. S-1
ascultm:
n lumina informaiilor ce ne-ai trimis [privitor la
constituirea primei brigzi proletare de armat - n. a.], se pare
c guvernul englez i guvernul iugoslav au motive serioase de a
bnui c micarea partizanilor ti are un caracter comunist i
vizeaz s o v i e ti z a r e a I u g o s la v ie i. De ce ai creat voi brigada
proletar? n acest moment datoria esenial - prima datorie
- este de a fuziona toate curentele antinaziste, de a zdrobi pe
inamic i a elibera lugislavia (Vezi Vladimir Dedijer, Tito parle,

Editions Gallimard).
Mai clar nu se putea.
In faa unei atari politici sovietice era deci firesc ca toate
eforturile aliailor s se concentreze n a ajuta masiv pe cetmcn

134

--------------------------- ------- ---------------------- ---------------lui M ih ailovici, m inistrul de Rzboi al guvernului l e g a u T N


A f c u t-o C hurchill ca s evite sovietizarea I u g o s la v ie i^
asigure - eventual, dac intr-adevr a avut intenia
*Sn
n tr -o even tu al debarcare in Balcani? N icidecum . N e-o
in tr -u n strigt d e dezndejde i disperare generalul M ih a ii^
redat d e A gn s Chambrier n Les pierres crient, Editura Ben,
G rasset:

tii dumneata - se adresa el unui ofier american - ^


parautri - sorties - de materiale de rzboi primete Tito
noapte? Pn la 60 de parautri. tii dumneata cte am priiu
noi n dousprezece luni? In total 27 de parautri. Ceva mai mult
n luna februarie generalul american Donovan a decis s-mj
trimit o misiune important de 40 de americani, care era ^
de a veni la mine de la Brindisi [Italia]. n ultimul moment, |
telefon de la Londra la Washington i misiunea a fost anulat.
Ceva mai mult, - continu Mihailovici - la sfritul lui martie,
Departamentul de Stat american a decis smi trimit imediat
furnituri masive n cadrul legii prt et bail. Cnd toate
preparativele erau gata, un telefon personal al lui Churchill adresat
lui Roosevelt i furniturile sunt oprite i eu sunt abandonat.."
Dar Churchill a mers i mai departe n promovarea marealului
Tito. Rupnd din vara lui 1943 relaiile cu Mihailovici, el retrage
ntreaga misiune britanic de la cartierul general al acestuia i
foreaz pe regele Petru II s recunoasc pe Tito. Toate acestei
nainte de Teheran i fr nici o presiune din partea lui Stalia
De reinut chiar c la Teheran in ziua de 28 noiembrie 1943,
Stalin considera aportul militar al lui Tito de minim importani
i numai la insistenia lui Eden a acceptat s trim it o misiune
m ilitar pe lng Tito. Voi aduga, pentru completarea dosarului,
c n procesul-verbal ultrasecret al ntrevederilor StalinChurchill
din octombrie 1944 la Moscova am gsit uluitoarea propunere a
lui Churchill de a face un referendum n Iugoslavia, Grecia i
Italia n ceea ce privete monarhia, fr ca Stalin s -i fi cent
acest lucru. Genialul Churchill oferea lui Stalin pe un platou
churchillian capul a patru regi (cel al Romniei included),
lsnd cmp deschis comunizrii i sovietizrii ntregii Europe i
mine a planetei. Bravo, Sir! Bravo, domnule Churchill!
In fine, trebuie s adaug c poporul iugoslav a avut 1700000
9

i J * 111 rztf *
B
fratricid- d ec l a n tin a z ist, adic
PPulal'e. V oi igeniona d e a se m e n e a greeala

Z ? * 7 d

f *

premierul

AG O N IA R O M N IE I 1944-1948

135

forelor g e r m a n e d in su d -e stu l E u r o p e i i a p a rtiza n ilo r lu i A n te


P a v e lic i. Un om de geniu, un bun strateg, cum a fost i este
considerat Churchill, trebuia i putea s tie c o capitulare a
armatelor germane, fcut lui Tito, ca i aceea a croailor lui
Pavelici, vor intri mna fruntaului comunist, i vor mri prestigiul
i-l vor face eful suprem al Iugoslaviei. De aceea, el ar fi trebuit
s accepte capitularea arm atelor germane fcut englezilor la
Klagenfurt, unde - pline de sperane de supravieuire- s-au predat
armatelor britanice. Churchill le-a dezarmat i le-a predat lui
Tito. Rezultatul? Baia de snge de la Bleiberg, unde peste 70000
de croaji au fost asasinai fr nici un proces, i lichidarea a
circa 300000 pn la 400000 de iugoslavi in operaia de
reconciliere naional.
In faa acestor fapte, mai poate crede cineva in inteniile
lui Churchill de a debarca in Balcani, pentru a tia drumul ruilor
i a salva Europa de comunism? Cine o mai ndrznete?
Iat de ce Istoria trebuie revzut i corectat. Ea a fost in
mod deliberat i abil falsificat ca s acopere tragicele greeli ale
lui Churchill i Roosevelt, care rmn - amndoi i solidar responsabili in faa Istoriei i a popoarelor pentru situaia in care
ne gsim astzi. A m ndoi au nierdut narea au promovat
comunismul i au spat m orm ntul Occidentului. S avem curajul
sTTspunem. Numai astfel se pot repara tragicele lor greeli:
cunoscndu-le i recunoscndu-le.

T
?
0
/

C a p i t o l u l 10
DE CND TIA OPOZIIA C
ROMNIA A FOST VNDUT
Curnd dup capitularea necondiionat a Romniei - 23
august 1944
Churchill zboar la Moscova i ncheie sinistrul
acord al sferelor de inflen in Balcani, n procentaj, n care
Romnia era oferit 90% influenei sovietice. Aceasta se petrecea
ntre 9-11 octombrie 1944. Dup perfectarea acordului, Churchill
a adugat:
Este mai bine s exprimm aceste lucruri n termeni
diplomatici i s nu utilizm fraza mprind n zone de inflen,
fiindc americanii pot fi shocked (ocai), indignai. Dar atta
timp ct eu i marealul Stalin suntem nelei reciproc, eu pot
explica aceast chestiune (nelegere) preedintelui (Roosevelt n. a.) [extras din minutele ntrevederii ultrasecrete - dosar
Tolstoi - dintre Stalin i Churchill, Ultrasecret nr. Cos (44)
915 (0)).Aa se explic ntrega mistificare diplomatic fcut, att
contra americanilor, ct i. a rilor interesate. Totui, opoziia
romn, n frunte cu Iuliu Maniu, a avut informaii ori a intuit
ceva dup comportarea sovieticilor n Romnia. La numai ase
sptmni dup acordul Churchill
Stalin, Iuliu Maniu se adreseaz
reprezentantului politic al Marii Britani la Bucureti i-l implor
pe Churchill s-i spun adevrul. Aceasta avea loc la 27 noiembrie
1944. Iat ce raporteaz reprezentantul politic, Le Rougetel,
guvernului su la Londra prin telegrama ultrasecret nr. 230 (R
19567):
U-am vzut azi pe Iuliu Maniu, pe care l-am gsit deprimat
i perplex. El a adugat c poziia sa personal este absolut
intolerabil. El a fost partizanul neclintit al unei cooperri cu
puterile anglo-americane, dar atunci cnd a acceptat s negocieze
armistiiul de la Cairo, a fcut-o cu condiia ca independena i
suveranitatea Romniei s nu fie periclitate. Maniu a adugat c,

a g o n ia

R O M N IE I 1944-1948

137

cnd armistiiul, el a fost nelat i, la rndul su, el a nelat

milioane de romni care l considerau conductorul lor.


Le Rougetel precizeaz c Maniu era de o sinceritate care
l-a impresionat i c, ntr-adevr, situaia din ar era
ingrijortoare, iar ansele Romniei de a rmne stat suveran
sunt foarte reduse.
n telegrama urmtoare, cu nr. 247 din 1 decembrie 1944, Le
Rougetel comunic la Londra c a vzut din nou pe Maniu i
acesta i-a spus, ca i n memoriul adresat marealului de aviaie
Stevenson, c dac mprejurrile o impun i guvernul englez
vrea ca Romnia s intre in sfera de influen sovietic, el ar fi
extrem de recunosctor domnului Churchill, dac i-ar da rspuns
precis la aceast chestiune.
n memoriul sus-indicat, trimis lui Stevenson prin Ric
Georgescu, Maniu preciza asupra acestei teribile chestiuni:
Dac intenia Marii Britanii este ca Romnia s treac cu
totul - stock and barrel - sub controlul sovietic, el este gata
s se sacrifice i s pregteasc poporul pentru acest lucru. n
felul acesta se poate evita un masacru i un rzboi civil, dac
terenul este pregtit de el. Maniu aduga c, dac acest lucru
nu intr n intenia guvernului englez, atunci el este gata s lupte
mpotriva comunizrii rii pn la moarte.
Dat fiind importana celor dou telegrame venite de la
Bucureti, ele au fost supuse imediat primului-ministru.
Iat rspunsul lui Winston Churchill:
Bineneles noi nu avem s facem asemenea m rturisiri

Aceasta se petrecea la 1 decehtbrie 1944, la 50 de zile dup


ce Churchill vnduse Romnia ruilor.
S ne oprim un moment asupra unui alt incident elocvent i
edificator. Misiunea militar i civil britanic ajunge la Bucureti
, i vrea s-i fac datoria. Misiunea militar este condus de
marealul de aviaie Stevenson, iar cea politic de domnul Le
Rougetel. Nici unul, nici altul, nu tiu nimic de aranjamentele
lui Churchill cu Stalin. Ei neleg s-i ndeplineasc misiunea,
considernd c au drepturi i datorii egale cu ruii i americanii.
Dar generalul sovietic Vinogradov, preedintele comisiei aliate de
control, nu nelege lucrurile astfel. El nu permite englezilor i
americanilor dect un rol de subaltern, umilitor i penibil. i
Stevenson se plnge... Londrei contra comportrii generalului rus
i cere s se protesteze la Moscova... Raportul lui Stevenson

138

COPY OF MINUTE BY THE PRIME MINISTER.

Referent*: Foreign Office telegram No.247


from Bucharest, dated 1.12.44.
(I s t paragraph.)
_ ...
m

"Foreign Sacretry[^~TZFCHlif
Surely we are not called
upon to make such admissions."
i

,i-'

-viiri

iV. S. C.

2.X II."

ajunge pe masa lui Churchill, care face o not lui Anthony Eden,
ministrul de Externe al Marii Britanii, in care i spune:
Nu ai fcut dumneata sau Foreign OfSce cunoscut
reprezentanilor notri din Bucureti liniile mari ale nelegerii
noastre la Moscova? Mi se pare mie c ei se comport n Romnia
ca i cnd ar fi n Grecia (Premier M. 1092, 10 noiembrie 1944).
Amintesc cititorilor c Ia Moscova, n 9-16 octombrie 1944,
Churchill s-a neles cu Stalin ca Rusia s aib n Romnia 90%
influen, iar Marea Britanie 90% influen n Grecia. Aa se
explic reacia i cinismul lui Churchill.
La aceast not Anthony Eden rspunde primului-ministru
la 15 noiembrie 1944:
n nota dumneavoastr M 1094/4 ntrebai dac am reamintit
lui Le Rougetel i Stevenson din Bucureti c noi nu jucm dect
un rol absolut minor n Romnia. Ori, la 8 noiembrie 1944

AG O N IA R O M N IE I 1944-1948

139

(telegrama nr. 171-R 17819/230/0) noi am precizat la punctul 3


acestora:
n ambele aceste chestiuni ale dumneavoastr, noi trebuie
s fim condui de faptul s exist intre noi i guvernul sovietic
o nelegere c ei iau conducerea treburilor in Romnia in
schimbul unei poziii predominante a noastr in Grecia.
Care este
poziia american fa de nelegerea
Cburchill-Stalin? A fost pus Roosevelt la curent cu ntregul
aranjament? Cnd i cum? Cu siguran c Anthony Eden a pus
la curent pe Averell Harriman de acest aranjament, indicndu-i
chiar infamele pourchantage [procentaje-proantajej. Recent,
am gzit declasificat o telegram din 18 octombrie 1044 adresat
Hearty - cod Roosevelt -, in care la punctul 6 se spunea:
Aranjamentele fcute privind Balcanii, sunt sigur, cele mai
bune posibile. Ruii arc insistents (insist - la 18 octombrie,
zece zile dup ncheierea acordului? - n. a.) de a avea supremaia
in Romnia i Bulgaria, ca ri limitrofe ale Mrii Negre (Premier
3/374/8 799).
S-ar putea s fie i alte telegrame ce nu sunt nc declasificate.
Multe din aceste documente sunt nchise pe 75 de ani i unele
chiar o sut, cum am gsit multe printre documentele privind
Romnia.
Cu toat dezminirea lui Churchill, se pare c opoziia romn
bnuia c englezii ii ascund ceva. Certitudinea au avut-o in vara
lui 1945. Nicolae Penescu, fostul secretar general al Partidului
Naional rnesc, o pretinde la pagina 140 a crii sale La
Roum anie de la Dmocratie au Totalitarisme:

Pe cnd guvernul Groza se gsea la Moscova (vara lui 1945


- n. a.), noi am aflat c n octombrie 1944 s-ar fi ncheiat un
acord ntre Churchill i Stalin privind Romnia. Nu ni s-au
precizat detaliile, dar Burton Beny ne-a spus c am ericanii nu
au participat la acest acord i c ei nu recunosc zone de influen
nimnui, n nici o parte a lumii. Era vorba de o informaie
confidenial, pe care noi nu puteam s o facem public.
Nicolae Penescu, n aceeai carte, la pagina 159, afirmi iac
o dat c Iuliu Maniu cunotea n mare acordul Churchiif-Stalin:
Noi tiam atunci (n ianuarie 1946, cnd Harriman, Kerr fi
Vinski veniser la Bucureti s lrgeasc gu vern u l G roza n a ) c Romnia fcuse obiectul unui trg in tre C hurchill f i
Stalin, fr a cunoate d e ta liile . D a r B u rton B e n y (eful r m m n

----------------------------------------------------------- _n 1Cq u e ^

civile americane - n. a.), care ne-a informat, ne-a dat asigu^


c guvernul american dezaproba mprirea Europei n Joii
influen.
c*
Cum vei vedea mai departe, eu nu cred c Burton Berrv
vorbit de aranjamentele lui Churchill cu Stalin, cum o afin?
Nicolae Penescu. Cert este ns c reperezentantul misiun
americane i-a spus lui Iuliu Maniu c, dac asemenea aranjamente
ar exista, Statele Unite nu sunt legate de ele i nu le recunosc
Totui opoziia romn putea s ntrevad uor teribilul adevjr
al abandonrii rii prin comportarea ruilor n Romnia, ca
intr-o provincie ruseasc, prin semnarea armistiiului de la
Moscova numai de ei n numele aliailor, prin comportarea
Comisiei Aliate de Control i mai ales prin atitudinea misiunii
militare i civile britanice din Bucureti. Ambele aceste dou
misiuni recomandau opoziiei romne rbdare i cea mai mare
pruden.
Dar dac guvernul romn i fruntaii politici ai rii nu puteau
afla direct inteniile lui Roosevelt i Churchill de a ceda Europa
de rsrit spre a deveni zon de influen a ruilor, e i puteau
avea indicaii foarte precise i foarte alarmante, indirecte.
n cadrul materialului cutat de mine in legtur cu politica
aliailor formulat n cursul rzboiului, am gsit un editorial"
n ziarul englez The Times, din 10 martie 1943. De reinut c
ziarul aparinea puternicului Lord Beaverbrook, ministrul
Armamentului din cabinetul lui Churchill, prieten intim al acestuia
i unul din pilonii partidului conservator. Cu alte cuvinte,
editorialul reflecta politica i viziunea lui Churchill i a
guvernului britanic. Articolul aprea n plin rzboi, la 10 martie
1943, deci n plin cenzur militar. Este surprinztor - a zice
de necrezut - c nu se gsqte nici o urm a acestui articol n
tot ceea ce au scris autorii romni in legtuir cu cedarea Europei
de rsrit ruilor. Acest articol ar fi trebuit cu siguran citit de
ctre toi fruntaii politici romni i cei dup la Londra,
Washington, Berna sau Lisabona i Madrid, i el trebuia
indiscutabil semnalat - ca un fapt excepional - guvernului
Antonescu, Palatului i fruntailor opoziiei romne din ar. A
fcut-o cineva? Eu nu am gsit nici o urm, nici o indicaie.
Faptul este condamnabil i ilustreaz superficialitatea cu care se
nregistrau evenimentele capitale, determinante pentru soarta
Romniei. Ce coninea acest editorial att de important? Nici

aG 0N IA R O M N IE I 1944-1948_____________________________________ 141

mai mult nici mai puin, m prirea Europei ntre englezi i rui
M area zonelor de influen respective n Europa, lat mai nti
acest articol n ntregime n limba englez.

SECURITY IN EUROPE
Two lessons are to be drawn from the historical analysis
of British policy in Europe which appears on this page this
morning. The first is the familiar one that splendid isolation
has ceased to be a safe or practicable policy for Great Britain
now that the nineteenth-century balance of power within the
continent itself has been destroyed - and, to all seeming,
irrevocably destroyed - by the inexorable march of military
and economic development towards larger and more complex
forms of organization. The second and less familiar lesson
relates specifically to Rusia and is two-sided. In the first
place Russias attem pts-to isolate herself from the troubles
of the E uropean continent - the last made as recently as
1939 - have proved as futile and as disastrous as similar
attempts by G reat Britain. Secondly, Britain has the same
interest as Russia herself in active and effective Russian
participation in continental affairs; for there can be no security
in Western E urope unless there is also security in Eastern
Europe, and security in Eastern Europe is unattainable unless
it is buttressed by the military power of Russia. Security in
Europe cannot be achieved by any single stroke however
overwhelming. The proposition that it is impossibble to ex
terminate the G erm an people or destroy the German State
has behind it the authority of M. STALIN himself. The
realization o f security will depend on the joint and continuous
vigillance o f Britain and Russia. If either one of them remains
aloof o r reverts to policies of-isolation, the domination of
Europe by G erm any becomes once more inevitable.
A case so clear and cogent for close cooperation between
Britain and Russia after the war cannot fail to carry conviction
to any o p en and impartial mind. Yet, its impact has undoub
tedly been retarded and weakened on both sides by preju dices
and suspicions left by recent history. To ig n o re them , o r to
pretend th a t they do not exist, is to render a poor service
____________________________________ ______ ;___ Z,.- _ ______L

142
nicolae

to A nglo-R ussian friendship. There is a"sm 5u minor


people in this country who, undeterred by the though,
playing into HITLERS hands, are still impressed b lI
tilt
Bolshevist bogy, just as there is probably a small minor!
o f Russians who still believe that British confines.
............................................................. Q 9 ...............[coloana a Il^j
confines o f Europe; and on these two rests a pre-emineJ
responsibility for European security. This is the sense and
significance o f the Eden-Molotov treaty o f M ay last. If Britain's
frontier is on the Rhine, it might just as pertinently be said
- though it has not in fact been said - that R ussias frontier
is on the Oder, an din the same sense. This does not mean
that Russia any more than Britain desires to assail the inde.
pendence o f other countries or to control their domestic
affairs. On the contrary, it must stand to reason that Russian
security will best be served by an understanding with peoples
w ho have themselves good cause to look to R ussia for security
against any repetition of the grim experience o f Nazi domi
nation and whose relations with the Soviet U n io n are founded
upon a solid basis of contentment and good will. The sole
interest o f Russia is to assure herself that her o u ter defences
are in sure hands, and this interest will be best served if the
lands between her frontiers and those o f G erm any are held
by governments and peoples friendly to herself. That is the
o n e condition on which Russia must and will insist. Everything
goes to show that she will be in a position after the war to
shape the settlement on lines consistent with this conception
o f what her security demands. But it will m ake all the
difference to the future of Anglo-Russian friendship whether
these lines have been frely approved and w elcom ed by Britain
in advance, or whether they are grudgingly accepted as a fail
a c c o m p li after the victory has been won.
The other task of British foreign policy is to interpret to
the United States the common interest o f Britain and Russian
in European security and in the means o f attaining it. As
Mr. HERBERT MORRISON said in his recent sp eech , we
may be able to play a part in developing and cementing
relations o f friendship between our two great allies - the
Russians and Americans. But this part cannot be passive
Differences, where they exist, will not be resolved or mitigated

q ONIA

R O M N IE I 1944-1948

143

by the pusillanim ity which refuses to make up its mind one


way or the ather. V icepresident W ALLACE said bluntly on
Monday that another world war is inevitable unless the
Western dem ocracies and Russia com e to a satisfactory un
derstanding before the war ends. Both Britain and America
have paid dearly for past indulgence in ignorant and wishful
thinking about Europe; and if Britain has paid for even more
dearly than A m erican - in the hum iliations o f the duty pre-war
years and in the disasters o f the war - this priority gives her
both the duty and the right to speak out freely against the
repetition o f these errors. T he issue o f security in Europe
will not be settled by the enunciation o f general principles;
it will not be settled by the acceptance o f hypothetical obli
gations or by the establishm ent o f loose machinery o f con
sultation o f cooperation; it will not be settled by any orga
nization based on a conception o f national independence
which entails the partition o f Europe among twenty separate
and jarring military and econom ic sovereignties. It will be
settled only if those w ho possess military and econom ic power
on the largest scale and are prepared to exercise it within
the confines o f Europe, organize that power in comm on for
the fulfilment o f com m on purposes and for benefit o f all.
Russias military achievem ents in the war have shown con
clusively that no such organization can exist for a moment
without her and that concerned for future security in Europe,
both great and sm all, have an imperative need o f her. This
is . ....................... ... . ,i* sH a
Acest articol ar merita s fie tradus n ntregime. Dar el este
mult prea lung pentru cadrul restrns al acestui volum. D e aceea,
eu voi reda n traducere romneasc esenialul lui:

SECURITATE N EUROPA
Trebuie subliniat c politica de splendid izolare a Marii
Britanii a ncetat prin distrugerea - iremediabil - a echilibrului
de fore pe continentul european. Acelai lucru se poate spune
despre politica de izolare a Rusiei prin dezinteresarea ei voit
de treburile europene. Marea Britanie are, ca i Rusia, acelai

4
-

---------------------------------------------------------------to Anglo-Russian friendship. There is a small


people in this country who, undeterred by the t h S 1
playing into HITLERS hands, are still impressed
01
Bolshevist bogy, just as there is probably a small min
o f Russians who still believe that British confines.

.............. I ................................................. ... [coloana a jjij


confines of Europe; and on these two rests a pre-emiy?
responsibility for European security. This is the sense
significance of the Eden-Molotov treaty o f May last. If Britain*
frontier is on the Rhine, it might just as pertinently be said
- though it has not in fact been said - that R ussias frontier
is on the Oder, an din the same sense. This does not meat
that Russia any more than Britain desires to assail the inde.
pendence of other countries or to control their domestic
affairs. On the contrary, it must stand to reason that Russian
security will best be served by an understanding with peoples
who have themselves good cause to look to Russia for security
against any repetition of the grim experience o f Nazi domination and whose relations with the Soviet U n ion are founded
upon a solid basis of contentment and good will. The sole
interest o f Russia is to assure herself that her outer defences
are in sure hands, and this interest will be best served if the
lands between her frontiers and those o f Germany are held
by governments and peoples friendly to herself. That is the
one condition on which Russia must and will insist. Everything
goes to show that she will be in a position after the war to
shape the settlement on lines consistent with this conception
o f what her security demands. But it will make all the
difference to the future of Anglo-Russian friendship whether
these lines have been frely approved and w elcom ed by Britain
in advance, or whether they are grudgingly accepted as a foil
a c co m p li after the victory has been won.
The other task of British foreign policy is to interpret to
the United States the common interest of Britain and Russian
in European security and in the means o f attaining it. As
Mr. HERBERT MORRISON said in his recent speech, we
may be able to play a part in developing and cementing
relations of friendship between our two great allies - the
Russians and Americans. But this nn
___ L
Differences, where they exist, H

i |
|
P *
01 e resolved or mitigated

ao o n ia R O M N IE I 1944-1948

143

by the pusillanim ity which refuses to make up its mind one


way or the ather. V icepresident WALLACE said bluntly on
Monday that another world war is inevitable unless the
Western dem ocracies and Russia come to a satisfactory un
derstanding before the war ends. Both Britain and America
have paid dearly for past indulgence in ignorant and wishful
thinking about Europe; and if Britain has paid for even more
dearly than A m erican - in the humiliations o f the duty pre-war
years and in the disasters o f the war - this priority gives her
both the duty and the right to speak out freely against the
repetition o f these errors. The issue o f security in Europe
will not be settled by the enunciation o f general principles;
it will not be settled by the acceptance o f hypothetical obli
gations or by the establishment o f loose machinery o f con
sultation o f cooperation; it will not be settled by any orga
nization based on a conception o f national independence
which entails the partition o f Europe among twenty separate
and jarring military and econom ic sovereignties. It will be
settled only if those who possess military and economic power
on the largest scale and are prepared to exercise it within
the confnes o f Europe, organize that power in common for
the fulfilment o f com m on purposes and for benefit of all.
Russias military achievem ents in the war have shown con
clusively that no such organization can exist for a moment
without her and that concerned for future security in Europe,
both great and small, have an imperative need o f her. This
is . . . . . . . . . . . . .
Acest articol ar merita s fie tradus in ntregime. Dar el este
mult prea lung pentru cadrul restrns al acestui volum. De aceea,
eu voi reda n traducere romneasc esenialul lui:

SECURITATE N EUROPA
Trebuie subliniat c politica de splendid izolare a M arii
Britanii a ncetat prin distrugerea - iremediabil - a echilibrului
de fore pe continentul european. Acelai lucru se p o a te spu ne
despre politica de izolare a Rusiei prin dezinteresarea ei voit
de treburile europene. Marea Britanie are, ca i R u sia, aceiai

144
nicolab

BACIU

interes oo^un n participarea activ a amndurora n afacerile


continentale, fimdca nu poate fi vorba de securitatea E u r o ^ l
apus fara securitatea Europei de rsrit, care securitate a Europei
de rsrit nu poale fi asigurat i bazat dect printr-o continu
politic de colaborare ntre Rusia i Marea Briianie. Acest lucru
e clar i categoric. O .strns colahnrare ntre noi si Rusia te
impune__d^la sine n mintea oricrui om~sntos. Un sturfni
istoric ilustreaz- suspiciunea ruilor fa de aliaifiindc ei au
comis in 1919 imensa greeal de a izola Rusia i Germania prin
crearea unui grup de state m i c i ce - n realitate - nu puteau fi
ajutate n nici un fel de puterile apusene (...) Aceste-considerajiuni
subliniaz importana politicii ce are de urmat Marea Britanie,
care trebuie s asigure Rusia c ea nu va fi deposedat de
roadele victoriei ei, crend de pe acum un climat de prietenie i
ncredere ntre noi i Rusia pentru asigurarea securitii europene
de mine. Dup terminarea rzboiului, responsabilitatea securitii
europene va trebui asigurat de Rusia i Marea Britanie, singurele
puteri europene din cele patru mari. Rusia i Marea Britanie
trebuie s aib pre-eminent responsibility [rspundere
primordial] n securitatea Europei. Acestea sunt sensul i
semnificaia Pactului Eden
Molotov din aprilie anul trejit. (1342
- n. a.). Dac frontiera intereselor britanice este pe Rin* cea a
Rusiei este pe O de. Interesul primordial al Rusiei este de a se
asigura c aprarea ei se gsete n mini sigure. Interesele Rusiei^
vor f i bine servite i asigurate numai dac ante ce o nconjoar
vor f i n minile guvernelor prietene ale ei. Aceasta este una din
condiiile pe care Rusia Ie va pune i la care ea are dreptul.
Totul arat nc de pe acum - c Rusia va fi dup rzboi n
msur s-i asigure singur condiiile ce s-i asigure securitatea
ei, aa cum o vede, concepe, ea. Dar ntreaga diferen pentru
raporturile viitoare anglo-ruse de mine este dac aceast linie
politic ruseasc a fost liber acceptat, aprobat i considerat
ca bine venit de Marea Britanie de pe acum sau dac aceast
politic rus va fi acceptat cu reticene in faa unui fait accompli
dup ctigarea Victoriei. Serurjiaigq Europei nu va fi a sig u ra t
de nici o o rg a n iza ie m o n ^ m ^ a z a pe concepia pidcpemkmpi
i suveranitii a douzeci-de rr Fa nj pnam j i
dect
de cejfi-dou-jnari puirjt-e iii opene^Rusia i-Marfa Britanie ce
au supremaia militar i economic i care s fiedecsT au tiliza
fora lor pentru interesele lor comune i n beneficiul tu tu ro r

R OM N IEI 1944-1948

145

' Actorul decisiv ce trebiue s fureasc politica european a


1,t Briian de mine i nevoia de a lmuri i de a convinge
a c e s t lucru pe conductorii americani.
Articolul de mai sus vorbete de la sine. El face parte din
aciunea de pregtire a opiniei publice britanic i american
filtru mprirea Europei ntre britanici si rui. Aici este cazul
s amintim ^sumar c aceast aciune nu este izolat, c ea se
ncadreaz intr-un tot. De reinut c ruii ceruser nc din 1939
lui Hitler zone de influen n Balcani, cerere repetat n noiembrie
1940 de Molotov la Berlin. Ambasadorul rus Gusev ceruse lui
Eden nc din 1941 s mpart Europa: ei rsritul, britanicii
apusul. Cnd Anthony Eden s-a dus la Moscova in decembrie
1941, Stalin i-a oferit baze militare n apusul Europei pentru
baze militare ruseti n rsritul ei. Tratatul dintre rui i britanici
din aprilie 1942 trebuie interpretat in acelai sens: mprirea
Europei ntre ei doi, americanii neavnd la ce se amesteca n
btrnul continent. Dac reinem faptul c la 20 februarie 1943
Roosevelt nsui oferea lui Stalin - prin intermediul lui Zabrousky
i Weiss [efii sioniti ce se duceau la Moscova] - Europa de
rsrit ruilor, nelegem de ce la 10 martie 1943 marele ziar The
Times

pregtea la rndul su terenul. Purttorul de cuvnt al

inteniilor i politicii lui Roosevelt, ziaristul american Walter


Lippman, prieten intim al preedintelui, preconiza public - in
articolele sale - aceeai politic ca cea din The Tim es. i tot din
anul 1942. De altfel, n 1944 el a publicat la Londra volumul
su U. S. W ar A im s [elurile de rzboi ale Statelor Unite], in
care cerea categoric mprirea Europei de ctre britanici i rui.

Voi aduga convorbirea lui Roosevelt cu cardinalul Spellman


al Statelor Unite din 0 februarie 1943, in care acesta,
mprtindu-i cardinalului ideile sale despre organizarea lumii
de dup rzboi, vorbea categoric de zona de influen rus in
rsritul Europei i de zona comun de influen anglo-rus in
Europa de apus. In acest context trebuiete neles demersul lui
Churchill in mai 1944 la Washington ca s obin acordul lui
Roosevelt pentru mprirea Europei i apoi vizita lui la Moscova
din octombrie 1944, cnd a dat ruilor ntreaga Europ de rsrit
De bun seam, nelegerile secrete nu puteau fi cunoscute
de fruntaii romni din exil, pentru a-i informa pe cei din ar
Dar articolul din The T im es ? Dar articolele lui Walter Lippman?

146
NICOLAE bAQu

Ele erau publice. Se gseau la chiocurile de ziare din ti ,


neutre. Citite la vreme, ele puteau deschide ochii i mpiedi
sperane i aciuni eronate, tragice.
H
Sigur este c unii membri ai delegaiei romne la Moscova
pentru semnarea armistiiului din 1 2 septembrie 1944, au intujj
adevrul i l-au mprtit celor din ar. Cu toat prezena Gzi
a ambasadorului american Harriman i a celui britanic Clark Ken
la semnarea armistiiului de la Moscova cu Romnia la j$
septembrie 1944, delegaia romn a realizat c anglo-americanij
jucau un rol ters, c fceau mai mult act de figuraie. Ruii se
comportau ca nite stpni absolui, att fa de romni, ct jj
fa de cei doi ambasadori. Acest comportament a atras atenia
delegaiei romne, iar la ntoarcerea ei la Bucureti, ea a nceput
s povesteasc i s comenteze. Se spune - la ureche, dar rspicai
- c am fost abandonai ruilor. Aceste zvonuri au fost att de
insistente, nct la 30 septembrie 1944 nsui secretarul de stat
Huli le nregistreaz, le comenteaz i le transmite imediat la
Moscova ambasadorului american Harriman. Iat n ntregime, in
englezete, telegrama lui:
740.00119 European War 1939/9-3044: Telegram
The Secretary o f State to the Ambassador in the Soviet Union
(Harriman)
WASHINGTON, September 30, 1944 - 8 p.m. 2331.
. rr f
The Department is repeating for your information the
following report from American military sources. It is inte
resting as reflecting the immediate impact of the Rumanian
negotiations, though the reporting officer may not have had
access to a sufficient variety of sources to make a general
survey of the situation.
Government officials and business men in Rumania feel
that Britain and the United States have broken their promises
and have abandoned Rumania to Russia. Returning members
of Rumanian Armistice Delegation spread story that nego
tiations in Moscow werw dominated by Russians, the British
and American representatives refusing to discuss the terms
without conferring first with Russian representatives. Accor
ding to a Rumanian industrialist, the position of Rumanian
government- is difficult because the Government is ignored

0 q M1A ROMNIEI 1944-1948_______________________________

147

by ihe Russians. Probably it will fall. In addition, the Russians


apparently intend to underm ine the position of King Mihai
the Kings representatives were ignored for 48 hours by
Burenin, Soviet com manding general in Bucharest. The Ru
manian people, who believed country would not be occupied
by Russians, feel their government has misled them. Maniu
is reported disappointed in G reat Britain, having expected
more consideration and easier armistice terms. Russian au
thorities have confiscated all radios, inferior ones being de
stroyed and good ones sent to Russia. Russian troops are
said to have entered and ransacked German Legation in
Bucharest on Septem ber 11 on grounds Germans had pre
viously stolen furnishings from Soviet Legation. Members of
the International and Rum anian Red Cross complain that
Russians have confiscated supplies, equipment, medicines and
Red Cross ambulances.
Sent to Moscow; repeated to London and Ankara.
HULL
Membri ai guvernului rom n i oameni de afaceri din Romnia
cred c Marea Britanie i Statele U nite i-au clcat promisiunea
i au abandonat R om nia ruilor. Membrii delegaiei romne
pentru armistiiu, ntori la Bucureti, rspndesc zvonul c
negocierile de la Moscova au fost dominate de rui i c
reprezentanii britanici i americani au refuzat s discute
problemele ridicate de aceti delegai inainte ca ei s se consulte
cu ruii. (...)
Poporul rom n, care a crezut c ara nu-i va fi ocupat de
rui, zice azi c guvernul su l-a nelat. Maniu este profund
decepionat de M area B ritanie, deoarece credea c s-ar fi bucurat
de mai mult consideraie i de condiii de armistiiu mai uoare
(...)
Cum s nu fi nregistrat delegaia romn la Moscova aceast
impresie de sell-o u t, de vnzare (prin agreement tinuit), de
abandonare, cnd nsui ambasadorul american Averell Harriman
transmitea la W ashington aceleai impresii? Iat telegrama lui,
cu numrul 9/1544 din 15 septembrie 1944, la dou ale dup
semnarea arm istiiului" (capitulrii necondiionate) de la
Moscova:

g g ________________________________nicolae H
Vreau s fa c urm toarele observaii asupra negocierilor
armistiiu cu Rom ania, care abia s-a u ncheiat:
1 . Era clar c ruii au intrat n aceste negocieri cu hotrrea

i convingerea c terenul era n cea mai mare parte al lor i


noi le dm mn liber, att n redactarea termenilor de armistiiu
ci i n tratamentul ulterior aplicat romnilor.
2. Atitudinea Statelor Unite n timpul acestor negocieri a
inut seama de aceste dorine ale ruilor i ea a fost apreciat
de acetia la justa ei valoare. Ruii cred c noi respectm 0
njelegere tacit c Romnia este o regiune de interes predominam
sovietic, n care noi nu trebuie s ne amestecm. (...)
Termenii armistiiului dau comandamentului rus control
absolut, nelimitat, asupra vieii economice a Romniei. Reducerea
standardului de via al poporului romn la nivelul celui sovietic
va urma treptat, dar sigur. Nici un ofier de poliie sau funcionar
romn nu va fi tolerat, dac nu va fi la discreia absolut a
poliiei ruseti.
Bineneles, delegaia romn i oamenii politici romni nu
au avut cunotin de aceast telegram a lui Harriman, dar au
intuit abandonul i trdarea. Iuliu Maniu revine din nou asupra
acestui subiect ntr-o dramatic conversaie cu Burton Berry la
9 decembrie 1944. Iat telegrama acestuia, nr. 12-944, ctre noul
secretar de stat american, Stettinius:
871.01/12-944: Telegrm
The American Representative in Rumania (Berry)
to the Secretary o f State
BUCHAREST, December 9, 1944 - 7 p.m.
[Received 9.45 p.m.]
52. A few days ago Maniu told Le Rougetel, my British
colleague, that if the British Government wished that Rumania
cast her lot with the Soviets rather than with the Anglo-Saxon
powers, in case a decision become[s] necessary, he would
quite understand the position but he would be grateful to
receive an indication to tha! effect. In transm itting this sta
tem ent to British Foreign Office, Le Rougetel said he was
convinced Maniu was genuinely seeking guidance and suggested
this inquiry could be used as [a peg?] upon which to amvev
a message to Maniu.
'

OONJA R 0 M A N IE 1 1944-1948

______________________________149

Last evening with me Maniu developed more fully the


same thought. H e said if he had known the Soviets were to

be given a free hand in application of armistice terms he


would not have advised the King to sign the armistice. He
argued that his pressure and the Rumanian action which
resulted from it had long time, to the very gates of Budapest.
He told o f an approach made to him by Molotov a year
ago regarding future relationship between Rumania and the
Soviet Union and explained that because of his loyalty to the
democratic powers he had not accepted his approach he was
convinced at the time that the democratic powers would
preserve an independent and sovereign Rumania. Everything
today however indicated that this was not the intention of
those powers. O n the contrary it appeared that Soviet Russia
was deliberately planning to communize Rumania while the
democratic powers silently watched. To support his point he
cited such examples as the installing of Hungarian Communists
in administrative positions in northern Transylvania; the stea
dily advancing Soviet colonizing of Constantza; and the recent
request of Malinovsky that the whole of the four Rumanian
countries [counties] in Transylvania which were divided between
Rumania and Hungary by the Vienna dictate be temed over
to Soviet and Hungarian administration.
With considerable emotion Maniu asked if America and
Great Britain wished Rumania to become a part of the Soviet
Union. If so, please advise me accordingly for this can be
easily arranged and even today late as it is I can arrange it
to the better advantage to Rumania that can the Rumanian
Communists. Then he repeated that if it were our intention
to abandon Rum ania we owed him the obligation of telling
him so and he owed the Rumanian people the obligation of
securing the best possible terms for them.
I
told Maniu that as far as I knew the statement made
by Molotov last spring and the artcles of the armistice indicated
that the three principal Allies expected Rumania to be an
independent and sovereign state.
The Departm ent well knows that Maniu has s to o d out
boldly as a champion of pro-Allied action and se n tim e n t in
Rumania even during the dark days of the Antonescu dicta
torship. H e has an enormous political following in the countty

150
n ic o l a e

BAClu

and 1 believe the respect in which all Rumanians hold hi,


eclipses that held for any other Rumanian. Because of wha
he has been and what he is it seems im portant that he be
preserved from slipping into sharing the general convinctioj
that the dissolution of the Rumanian state is now in progress
Reference my No. 42, November 30, 6 p.m. In view of the
foregoing I suggest that any message from which Maniu could
take heart would be timely.
BERRY
Aceast telegram este un document de o im portanl capitali
i o voi traduce n prile eseniale. Primul paragraf vizeaz
ntrevederea Maniu - Le Rougetel, de care ne-am ocupat mai
sus, cu rspunsul inuman, crud i cinic al lui Churchill.
Ieri sear, continu Burton Berry, Maniu m i-a mprtit
mai pe larg aceleai gnduri ca lui Rougetel. El m i-a spus c,
dac ar fi tiut c ruilor li se va fi dat o mn liber n aplicarea
term enilor de armistiiu, el nu ar fi sftuit p e rege s semneze
arm istiiul. El, Maniu, susine c presiunile sale personale i aciunea
rom neasc de ieire din Ax a deplasat linia rom neasc de
rezisten, Focani-Galap, ce ar fi putut rezista m ult vreme, direct
la porile Budapestei E l m i-a vorbit de avansurile fcute lui Molotov
acum un an, privind viitorul relaiilor dintre Rom nia i Uniunea
Sovietic dar din cauza loialitii lui fa de aliaii anglo-am ericani
el. nu a acceptat s discute cu Molotov. El, M aniu, era convinsr la
acea dat c puterile aliate vor pstra o Rom nie independent i
suveran D ar astzi totul indic c puterile aliate nu aveau aceste
intenii fa de Romnia. Dimpotriv apare clar acum c Uniunea
Sovietic plnuiete n mod deliberat comunizarea Rom niei, n
tim p ce puterile aliate tac i privesc." (...)
Plin de emoie, Iuliu Maniu m-a ntrebat dac Statele U nite
i M area Britanie doresc ca Romnia s devin o p arte din
U niunea Sovietic. Dac este aa, v rog s-m i spunei deschis,
fiindc eu pot, chiar aa trziu cum este acum, s aranjez lucrurile
pentru R om nia m ai bine dect o vor face com unitii A poi M aniu
a repetat c, dac intenia noastr este s abandonm Rom nia,
noi i suntem datori s-i spunem adevrul, fiindc el are datoria
de a ncerca s asigure poporului romn cele m ai bune condiii
posibile. Eu i-am spus lui Maniu c, att ct tiu eu
declaraia
lui Molotov i articolele armistiiului arat c cei tre

i aliai se

151

p n M N IEI 1944-1948

R om nia s fie un sta l independent i.suveran,


ateap^ ^ tuj de S tat tje prea bine c Mani a stat ca o stnc
p e p a rta campion al sen tim en telo r i aciunii pro-aliate, chiar in
i ** u" re ale d ictaturii Iui Antonescu. El are o enorm
** laritate ^ respectul ce rom nii i-1 poart eclipseaz pe toi

PPUjtj p e aceea p en tru ceea ce el a fost i ceea ce este, este


r rm im portant ca M ariiu s nu fie lsat s alunece n a mprti
convingerea general c dizolvarea, lichidarea Romniei
democratice este n curs de a se consuma. D e aceea orice mesaj
de ncurajare a lui M aniu va fi bine venit.
BERRY
Cititorul vede singur im portana acestui docum ent istoric. El
m dispenseaz de un lung com entariu. Totui voi face asupra
lui cteva scurte observaiuni.
1. Maniu tia nc din noiem brie 1944 c Romnia fusese
abandonat^Cuta s aib certitudinea ntrebnd pe britanici i
e americani, pentru a lua m surile de sacrificiu politic ce se
impuneau i a mpiedica pe com uniti s livreze ara, legat de
mini i picioare. Bineneles c aici Iuliu Maniu se neal
profund: ruii, chiar dac a r fi tratat" cu el in 1943, l-ar li
lichidat, cum l-au lichidat pe Bene n Cehoslovacia. Dar era
datoria lui s gndeasc c a r fi p u tu t salva ceva i era de datoria
lui s ncerce.
2. Dar nici Churchill i nici Roosevelt nu i-au spus adevrul.
A suprrpestuipunct cred c Nicolae Penescu se neal, cnd
afirm c tiau c englezii ar fi fcut un aranjament cu ruii,
fiindc le-a spus-o Burton Berry". Acest lucru nu reiese din
telegrama citat.
3. Maniu regretjLprofund sem narea - de ctre rege [? ] - a
arnustiiiuM ^jdi-aqitLde la 23 a u g u s T i l o ^ e \ n n T g ^riiciBT
in mri un fel.

....
4. Iuliu Maniu era contient c armata rom ni p u te a r e z is ta
ruilor mult, mult vrem e" pe linia F o c a n i-G a la i D e d e l
aproba intru totul linia marealului Antonescu d e a se m n a
armistiiul in poziia de for p e aceast lin ie. C e g re e a l d e
neiertat a fost nrdnparea ncetrii focului si ca p itu la rea ia r a s e
fi convenit la un armistiiu dinainte -i fr a-l fi semnai
'~ 57 eftirP arU d u ffl^iio n aJ rnesc era contient d e im e n su l
avantaj militar dat ruilor prin capitularea Romniei, in le sn in d u -le

152

NICOL/VE

dintr-o dal avansarea armatei roii pn la p o rile B u d a p e s i


El spera c aliaii, contieni de acest lucru, v o r g ara n ta integwj..^
i suveranitatea Romniei. Dar s-a nelat am arn ic. D a r ceea5
mea nu se tie bine este c Iuliu M aniu nu a vrut un 2 3 aut^
aa cum s-a fcut. El vroia un arm istiiu, nu o capitulare. E l ct0r Sl
ca armistiiul s fie ncheiat de m arealul A n ton escu. M aniu - * Q
perfect contient de imensul avantaj m ilitar adu s a lia ilo r d e Ronutn Q
i de preul pe care ei trebuiau s -l p l tea sc pen tru a l f i obin^
Din cauza capitulrii necondiionate de la 23 a u g u s t i a ordonri'
ncetrii focului, n acea zi Rom nia a pierdut o rice p o sib ilii
de negociere a sacrificiului i contribuiei ei la cau za a lia ta . j g j
Iat de ce Iuliu Maniu i plngea d u re re a lui i a p o p orului
su ce a crezut n el i pe care el Ia .ip e la t, c n d p e la Le
Rougetel, cnd pe la Burton Berry. i cu ct d e m n ita te le reproa
anglo-am ericanilor lipsa lor de in u t m o ra l in ascu n d erea
adevrului, cnd le spunea c ei au d a to ria s - l in fo rm e z e , s-i
spun adevrul!

Capitolul

11

STRATEGIA MILITAR I POLITIC


A STATELOR UNITE I PIERDEREA
EUROPEI DE RSRIT I A PCII
Pentru a se nelege n profunzime pierderea Europei de
rsrit, trebuie s ne oprim i asupra strategiei militare i politice
a Statelor Unite n al doilea rzboi mondial. O strategie greit
- dar voit
care, fatal, trebuia s duc la pierderea Europei
de rsrit. Precizez c aceast strategie era una personal a lui
Roosevelt, nefiind mprtit nici de Departamentul de Stat, nici
de Congresul american, nici de efii militari i necunoscut de
poporul american.
Cu puterea sa enorm din timpul rzboiului, adevrat dictator,
Roosevelt a impus strategia sa personal ce a fost un adevrat
dezastru. Ea a du la pierderea Europei de rsrit, la dizolvarea
Imperiului britanic, la promovarea Rusiei ca supraputere, la
cpmunizarea - pn acum - a unei jumti din planei Ea a
dus la pierderea pcii i la periclitarea existenei nsi a Statelor
Unitg^'"''j examinm n cele ce urmeaz aceast strategie.
In acest scurt rezumat istoric nu voi intra n discuia
controversat dac Roosevelt a dorit sau nu, dac a complotat
sau nu pentru un rzboi mpotriva lui Hitler. Sunt muli - inclusiv
traductorul crii mele Sell-O ut to Stalin n limba german, pro
dr. Dirk Bavendamm -, care o pretind. Eu m voi limita in acest
capitol s dau cteva date istorice, pentru ca cititorul s poat
urmri capitolele urmtoare.
In noaptea de 9 spre 10 mai 1940, armatele germane atac
Olanda i Belgia, care capituleaz repede. Apoi, printr-o
fulgertoare naintare prin Sddan n Frana, ele oblig guvernul
francez s cear armistiiu la 22 iunie 1940. Armata britanic ce
lupta n Frana a reuit, printr-o eroic i spectaculoas mbarcare,
s se rStrag la Dunkirk (Dunkerque) i s ajung in Anglia.
Peste 350 000 de soldai britanici sunt salvai, dar ntregul matena

15 4
NICOLAE BACIU

de rzboi este pierdut. Marea Britanie rmne singur n faa


Germaniei, iar Churchill rmne singur s se msoare cu Adolf
Hitler.
'

if j

Privind napoi, putem spune c adevratul merit al


Churchill, cruia poporul britanic i iart multe din tragicele
greeli fcute dup aceea, a fost refuzul lui de a capitula, de a
cere arm istiiu sau pace n iunie 1940, cnd Marea Britanie era
Ia pm nt. U n fapt puin cunoscut era acela c in ziua de 17
iunie 1940 (deci nainte de armistiiul francez din 22 iunie 1940)
m ajoritatea guvernului britanic, in frunte cu lordul Halifax,
m inistrul de Externe, era pentru o pace cu Hitler. Subsecretarul
de stat Richard Austen Butler a convocat la Foreign Office pe
dom nul Bjrn Piytz, ambasadorul Suediei la Londra, i l-a rugat
s cear G erm aniei condiiile de pace. Era gata, gata, ca Anglia
s fac pace. D ar Churchill, primul-ministru, s-a opus i Anglia
a continuat pentru moment singur marea btlie i pn la urm
a nfrnt arm atele germane. Acest moment de slbiciune a
britanicilor a fost inut ultrasecret timp de 25 de ani. Apoi, n
vara lui 1965, ambasadorul suedez a vorbit. i cum trebuia gsit
un ap ispitor, Richard Butler, strlucitul om politic englez, nu
a mai devenit niciodat prim-ministru al Marii Britanii. Churchill,
aproape singur n faa furtunii ce se ridica i a am eninrii unei
im inente debarcri, se adreseaz Statelor Unite, lui Roosevelt.
Statele U nite se gseau ns sub legea neutralitii, iar Roosevelt
personal se obligase public s in America n afara rzboiului.
Cu to ate acestea, Roosevelt ncepuse pregtirile pentru aprarea
i narm area Statelor Unite, att in oameni, ct i in echipament.
U zinele americane erau gata, din 1940, pentru o producie de
50000 de avioane.
n m artie 1941, Congresul american voteaz legea Lead-Lease
A ct, care permite aprovizionarea cu material de rzboi a oricrei
ri in lupt i care lsa la discreia preedintelui s decid
dac considera vital intereselor de aprare naional a Statelor
U nite. Aadar, cu toat legea neutralitii, nc din septembrie
1940 Statele Unite cedeaz Marii Britanii 50 de distrugtoare de
rzboi i-i furnizeaz echipament militar. Poziii strategice ca
Islanda i Groenlanda trec din 1940 sub protecie am erican. n
august 1941, n pofida legii neutralitii, Churchill se ntlnete
cu Roosevelt i proclam Charta Atlanticului ce garanta
integritatea i independena tuturor n paradisul de dup rzboi.
Roosevelt aciona deci - dei sub legea neutralitii - ca un
beligerant contra Germaniei i aliailor acesteia.

ROM NIEI 1944-1948

_____________________________155

jtre timp, Hitler, renunnd la o debarcare n Mrea Britanie,


s atace Rusia, punnd planul n aplicare la 22
* nJe 1941. La aceast dat i cot la cot cu trupele germane,
armata romn trece Prutul pentru a-i dezrobi fraii i a recuceri
Basarabia i Bucovina de nord, smulse patriei in iunie 1940 de
tre Uniunea Sovietic cu acordul i binecuvntarea lui Hitler.
pentru Romnia, era un rzboi legitim de aprare naional, de
supravieuire ca popor i ar. Cu toate legturile profunde ce o
legau de francezi, englezi i americani, Romnia nu putea s
mearg dect alturi de armata german, ce lupta contra
dumanului comun.
La 7 decembrie 1941, japonezii, exasperai de blocada
economic a lui Roosevelt contra lor, fac imensa greeal de a
ataca pe americani la Pearl Harbor. America este in stare de
rzboi cu Japonia. Germania (Hitler fcuse cea mai mare greeal
a sa) i Italia declar la rndul lor rzboi Statelor Unite la 11
decembrie 1941. Marea Britanie a declarat rzboi Romniei la 7
decembrie 1941, n urma refuzului guvernului Antonescu de a
retrage trupele napoi peste Nistru. In decembrie 1941, guvernul
romn, sub presiune german, e nevoit s declare rzboi Statelor
Unite.
Bineneles, a doua zi dup Pearl Harbor, Churchill este in
drum spre Washington, unde cei doi mari se neleg asupra
strategiei comune. Este de reinut c nc din august 1941, adic
nainte de atacul japonez ori de declararea rzboiului de ctre
Hitler, Roosevelt trimite la Moscova pe Hany Hopkins, care
aranjeaz ajutorul pentru Uniunea Sovietic, n baza legii LeadLease Act.
p reg tete

Congresul Statelor Unite votase legea Lead-Lease Act la


11 martie 1940. Ea a permis furnizarea gratuit a furniturilor de
rzboi i a celor economice, att Marii Britanii, ct i Uniunii
Sovietice. Din august 1941 pn la 11 mai 1945 Statele Unite
au efectuat livrri generoase n valoare de peste 11 miliard de
dolari Uniunii Sovietice. La acea dat, vznd atitudinea din ce
in ce mai agresiv a ruilor, preedintele Truman senina decretul
de abrogare a acestei legi. Meritul acestei iniiative ndrznee i
provocatoare revine tot subsecretarului de stat Grew.
Atout-ul economic este singura arm pe care o avem contra

Rusiei^
Decizia lui Truman era curajoas i trebuie precizat ca m
ianuarie 1945, cnd senatorul republican Vandenberg i-a sugerat

156
n ic o l a e

BACIO

lui Roosevelt ncetarea Lead-Lease Act-ului pentru


Roosevelt a refuzat (Vezi George Herring, A id to Russia S
177-178).
Pa&
Ce tragedie i ce greeal c Roosevelt nu a ascultat o ntreaga
serie de deputa{i i senatori americani, care nc din 1941 cerea#
s se lege ajutorul dat Rusiei n baza legii Lead-Lease Act de
comportarea ei militar i politic, pentru a salva Europa de
rsrit i de a pune o frn nesaului su de expansiune, de
acaparare de teritorii i de zone de influen! Aa cum am artat
n cartea mea L'Europe de l'Est trahie et vendue, n 1941, cnd
Rusia era la pmnt, Stalin ar fi acceptat cu siguran asemenea
clauze. Dar Roosevelt le-a refuzat, contient i culpabil. Dar dac
admiratorul lui Stalin, Roosevelt, nu a vrut s pun nici o condiie
politic furnizrilor de rzboi trimise Uniunii Sovietice (clauz
care ar fi salvat Europa rsritean!), el a insistat n schimb ca
ea s fie aplicat Marii Britanii. ntr-adevr, Roosevelt a insistat
ca in schimbul ajutorului american, britanicii s convin ca dup
rzboi s elimine toate formele de discriminare in tratamentul
comerului internaional (renunarea la protecionism politic n. a.), s reduc tarifele i s elimine barierele vamale. Cu
siguran, necondiionarea ajutorului american dat Rusiei a fost
una din cele mai grave i mai mari greeli fcute de Roosevelt,
O asemenea clauz ar fi salvat cu siguran Europa de rsrit.
Dar Roosevelt nu a vrut s o pun. De ce?
Churchill i Roosevelt decid s se dea prioritate frontului
atlantic, adic nfrngerii Germaniei i a aliailor ei din Europa,
apoi s se ocupe de Japonia. Prin conferine ulterioare, la Quebec,
Casablanca, Moscova, Teheran, se stabilete strategia militar de
urmat. Cu privire la strategii, intervin divergene ntre militarii
americani i britanici. Americanii preconizau un atac direct n
Frana contra Germaniei, ct mai repede, mai ales c Stalin o
cerea i el cu insisten. Militarii britanici propuneau o strategie
mediteranean, cuprinznd nordul i apusul Africii i rsritul
Mrii Mediterane. Ceva mai mult, ei au luptat din rsputeri, chiar
i dup Teheran, pentru o debarcare }a Trieste, care s-i duc
prin Liubliana la Viena. Cititorii vor gsi amnunte n capitolul
Iluzii tragice, debarcarea n Balcani

Pentru moment rein c americanii aveau ca obiectiv militar


victoria asupra armatelor Axei. Militarii britanici urmreau
asigurarea cilor Imperiului britanic in primul rnd i slavgardarea
postbelic a acestora, la Teheran, n noiembrie 1943 se decide

157

AGONIA RO M N IEI 1 9 4 4 -1 9 4 8

invazia Europei prin F rana n prim vara lui 1944, dal amnat
mereu de britanici. Acestea erau, n linii mari, obiectivele militare
ale celor trei aliai.
Pe plan politic divergenele su n t i mai accentuate. Obiectivul
principal al lui ChurchiU era un condom iniu - n doi - intre
Marea Britanie i S tatele U n ite (the English-speaking
democracies - dem ocraiile d e lim b englez). Preedintele
Roosevelt, care era h o t r t antiBritish , urm rea distrugerea
imperialismului i colonialism ului, a t t britanic, ct i francez ori
olandez. El concepea organizarea lum ii viitoare prin ncredinarea
treburilor planetare a patru policy m akers [cei care fac politica):
Statele Unite, M area B ritanie, U R S S i China. Planeta era
mprit n patru i fiecare d in tre cele p atru puteri avea sfera
sa de influen. Iat ce n e sp u n e cardinalul Spellm an in memoriile
sale asupra acestei chestiuni:
Roosevelt m i-a spus c el p l n u iete un acord in tre cei patru
mari. n consecin, lu m e a va fi m p rit n sfere de influen.
China va lua E xtrem ul O rie n t, S ta te le U n ite Pacificul, Marea
Britanie i R usia E u ro p a i A frica (d e aceea su n t ruii n Africa *
azi). Dar cum M a re a B rita n ie a re interesele ei primordiale n
colonii, se p o ate p re su p u n e c R u s ia va predom ina n Europa.
(Cardinal Spellm an Story, p ag in a 223).
Discuia a av u t lo c a d o u a zi d u p C onferina de la Quebec,
vineri 3 septem brie 1943. D ec i n a in te d e T eh eran . Aceste concepii
- ale organizrii p o stb e lic e a p la n e te i i- a u fost transm ise i lui
Stalin prin scrisoarea lu i R o o s e v e lt d in 20 februarie 1943, adresat
lui Zabrousky i W eiss, e fii sio n iti n d ru m spre Moscova s
1
vad pe Stalin (V ezi sc ris o a re a la pag. 50-53, L Europe de lEst
trahie et vendue)
Asupra ac estei c o n c e p ii d e o rg an izare a lum ii dlip rzboi
avem o p reio as s in te z in B iografia lui R oosevelt, scris de Ted
Morgan:

Roosevelt nu a fost nelat, mbobinat de Stalin, aa cum


pretind unii. El, n mod contient i deliberat, a susinut i a
lucrat pentru rolul important al Uniunii Sovietice, att in Europa,
ct i Hi Extremul Orient.
* * *

Teoretic, reorganizarea lumii dup rzboi era preconizat de


dou coli diametral opuse: cea universalist, wilsonian, in
care toate rile au un interes comun In afacerile mondiale,

158
NICOLAE BACHi
securitatea fiecruia din ele fiind asigurat i garantat I
organizaie internaional; coala a doua era aceea a sferelo
influen, ce presupunea c securitatea fiecrei ri vafi earJ."'
d e echilibrul d e fore.
6
Ul1
Departam entul de Stat, prin Cordell H uli, era absolut
categoric universalist, wilsonian, aa cum era de altfel
C ongresul i tot poporul american. Pentru e i sferele de influeni
echivalau cu sclavia, cu dominaia, cu m oartea. T oi acetia vedeau
n schim b, lum ea de mine guvernat de un organism internaional
O N U - u l de astzi - , n cadrul cruia nu aveau ce cuta zonele
d e in flu en (vezi Chester Wilmont: a naive attem pt to end
sp h eres o f influence", care considera concepia lui Roosevelt, de
a co n stitu i n cadrul O NU p a tru m a r i j a n d a r m i a i lu m ii, ca o
id ee hibrid, cinic i ipocrit, ce im plica prin ea insi sfere
d e in flu en exclusive).
1<Hj
Istoricul american Arthur Schlesinger, un alt biograf al lui
R o o s e v e lt, scrie i el categoric c preedintele era perfect contient
d e d orin a ruilor de a obine mn liber in E uropa d e rsrit
i c e l a acceptat de bunvoie aceasta n sperana c va putea
in flu en a ca aceast convieuire s fie m ai um an, mai puin
slb atic, m ai blnd (A realistic attem pt to en d spheres ot
in slu e n c e .).

f
t4 .1

* * *

Roosevelt a fcut mereu concesii lui Stalin, acordndu-i voturi


multiple n Organizaia Naiunilor Unite i i-a dat zone de
influen. S-a realizat ceea ce el dorea: dezmembrarea imperiilor
coloniale i a Europei, care nu mai are iniiative n afacerile
mondiale. .Aceasta este noua ordine dorit i, adus de politica
lui Roosevelt cu preul subjugrii Europei de rsrit i cu smna
celui de al treilea rzboi mondial n ea (Ted Morgan, Franklin
Delano Roosevelt, pagina 773)
Atitudinea lui Roosevelt fa de Rusia la Teheran trebuie
vzut prin prisma aberantei lui viziuni politice. Decizndu-se
pe plan militar debarcarea n Frana, s-a condamnat ntreg rsritul
Europei n favoarea Rusiei. Statele Unite deciznd, cum am vzut,
a nu avea nici un fel de trupe de ocupaie n Balcani i a nu se
amersteca n treburile interne ale acestora, condamn implicit
jumtate din Europa la comunizarea ruseasc. Promisiunile
anglo-rooseveltiene fcute ruilor asupra zonelor de influent isi

f T eherafrmarCa

to Strategia railitar adoptat

159

R O M N IE I 1944-1948

Muli istorici i strategi militari susin c debarcarea aliailor


ia s aib loc n 1943 n Balcani sau n Frana. Ei condamn
tf6 trie tragica i idioata clauz a capitulrii necondiionate,
S e ta t de Roosevelt i Churchill la Casablanca n ianuarie
^043, care a prelungit inutil rzboiul. Iat ce scrie asupra acestei
'fobieme marele istoric militar britanic Basil Liddell Hart la
^arina 221 a Istoriei celu i d e a l do ilea rzboi m o n d ia l O i mai
mare greeal, fcut n marea strategie a rzboiului, a fost clauza
^pjtulrii necondiionate. Ea a dus la prelungirea rzboiului, ia
distrugerea complet a Germaniei i Japoniei i era fatal s dea
cuilor posibilitatea de a domina - de a deveni stpni - in estul
Europei i al Asiei.
De altfel, in ceea ce privete soarta rilor balcanice dup
rzboi, Roosevelt ddea instruciuni inc de la 21 februarie 1943
pepartamentului de Stat:
The White House
Febr. 21, '1944
Memorandum for the acting Secretary of State.
(1) I do not want the United States to have the post-war
burden o f reconstructing France, Italy and the Balkans. It is
definitly a British task.
(2) From the point o f view o f U. S. our principal object
is not to take part in internal problems in Southern Europe.
F. D. R.
sau pe romnete:
Memorandum pentru secretarul de stat interimar.
1. Eu nu vreau ca Statele Unite s aib dup rzboi sarcina
de a reconstrui Frana, Italia i Balcanii. Aceasta este absolut
treaba britanicilor.
2. Din punctul d e vedere al Statelor Unite, obiectivul nostru
principal este de a nu lua nici un fel de parte in problemele
interne din sud-estul Europei.
F. D. R.

Tot n lumina dorinei lui Roosevelt de a promova. Uniunea


Sovietic d r e p t

extraordinare i inexplicabile racuie

L Z Z

din

160

NICOLAE BACIU

ziua de 8 februarie la Yalta, ca pre al intrrii lui in rzboiul


de cinci zile contra Japoniei. El, singur i n tre patru ochi cu
Stalin, a dat Rusiei mijloacele de a con tro la i domina Asia, a
spat m orm ntul Indochinei franceze i al independenei Coreei
A ceast strategie de favorizare a R usiei o regsim i In campania
m ilitar a aliailor pe frontul apusean contra Germaniei. Cum
zonele de ocupaie erau deja determ inate de la Quebec j
confirm ate la Teheran n noiembrie 1943, strategia militar a lui
E isenhow er c a adoptat un plan de atac pe un front larg i
general contra Germaniei, cnd ea era aproape la pm nt i cnd
ar fi fost deajuns un atac fulgertor, concentrat pe un front redus,
care s fac pe anglo-am ericani, stpnii efectivi ai ntregii
G erm anii. Era strategia ce o propuneau englezii i o preconiza
Churchill, acum gata s uite orice aranjam ente anterioare cu
Stalin. T ot aa se explic i (aptul c Ike a trimis faimoasa
telegram lui Stalin, in care-i spunea c Berlinul a pierdut
p en tru el orice importan m ilitar. Cu alte cuvinte, i-a dat
m n liber s1 ocupe. Ceva mai m ult, respingnd presiunile lui
C hurchill de a nainta ct mai mult n G erm ania naintea ruilor,
el a o rdonat o naintare inceat i retragerea im ediat a trupelor,
p en tru a lsa pe cele ruseti si ocupe zonele convenite. In
zadar striga leul britanic, Churchill, c situaia sa schimbat, c
trebuie ocupat ct mai mult teritoriu, ca s poat negocia cu
S talin . Ike nu a micat, fiindc el executa contiincios ideile,
politica i instruciunile lui Roosevelt.
D ac e bine stabilit c aa decisese Roosevelt organizarea
planetei dup rzboi, este mai puin clar de ce el o vedea aa.
Problem a e mai complex i rspunsul de asem enea. Desigur, o
bun doz de naivitate i de romantism, dublat de convingeri
socialiste la mod la vremea aceea, vor fi fost la baz. O profund
necunoatere a istoriei expansioniste a Rusiei i a ideologiei
marxiste, planetar revoluionare. Poate i anturajul? Trdarea?
R olul com unitilor la Casa Alb i la D epartam entul de Stat?
Cu siguran au jucat un rol important n m anipularea unui
preedinte obosit, bolnav, sclerozat, senilizat. Desigur, to a te aceste
elem en te au jucat un rol, iar rezultatul l-am vzut n concemia
sa politic personal.

4
V

C a p i t o l u l 12
M S. REGELE MIHAI SE ADRESEAZ
PREEDINTELUI ROOSEVELT
Trecut euforia succesului de la 23 august 1944, cei ce l-au
Scut, n frunte cu regele rii, i-au dat seama c Romnia
merge, fie la ncorporarea ei^ n Uniunea Sovietic, fie la
comunizarea i sovietizarea ei. n sperana unui ajutor moral i
a unui sprijin politic contra comportrii abuzive a armatelor de
ocupaie sovietice, regele decide s-i scrie o scrisoare personal
neoficial preedintelui Roosevelt.
Am gsit scrisoarea, datat 24 ianuarie 1945, dar nu am gsit
memoriul de 36 de pagini ce o nsoea i care era, cu siguran,
o enumerare de abuzuri comise de armata roie i de Comisia
Rus de Control n Romnia. Scrisoarea regelui a fost ncredinat
unui ofier din serviciul secret al Statelor Unite, care i-a transmis-o
directorului OSS William Donovan. Acesta, la rndul su, a
prezentat-o preedintelui Roosevelt numai n ziua de 5 martie
1945, cnd acesta, abia ntors de/la Yalta, era bolnav, muribund.
Nu am. gsit nici un rspuns la aceast scrisoare. Iat-i
coninutul n ntregime, n englezete:
King Michael of Rumania to President Roosevelt
DEAR MR. PRESIDENT: During the past four years,
unfortunate circumstances and unworthy rulers have forced
Romania to follow a policy and to fight a war which has
been contrary to her tradition and her vital interests, in
opposition with My will and the beliefs of the great majority
of My people.
On August 23, 1944, with the help of God, I was able
to bring My country back on the right way, the way which
leads to the triumph of justice, to liberty of nations and to
the respect of human dignity along with her natural and
traditional allies.

162

---------------------------------------------------- NICOLae j u ~,
I had the conviction th a t in carrying o u t this act j0
m a n n er which I did served th e in te rest o f n o t only My
b u t also th e people o f all th e U n ited N ations. In vie 1
th ese facts, I beg you to listen to th e voice o f the Romani
N ation. It is th e voice o f a N ation w hose history, sufferj#
and qualities, m ake it w orthy o f notice. It is the voice of
N ation w ho has no o th e r ideal th an to rid itself ihrou
great sacrifices of the terrible w eight o f a recent past
th u s by this to regain the m odest b u t honorable place <
deserves am ong all peace loving coun tries.
If th e sacrifices which w ere m ade could be estimated j,
to th e ir real value, and if o u r way could be m ade a bit easier,
then being completely confident th a t I did th e duly I was
destined to do, I could wait w ith a clea r conscience for the
daw n o f to-m orrow .
But unfortunately 1 realize that this is n o t possible at the
p resent moment. I have expressed My th an k s to the glorious
R ed Army for the help given us regaining N o rth Transylvania
w hich has always been so dear .to th e h earts o f all true
R om anians.
A t the present time, I am held by a painful and serious
anxiety as to our future, having observed th e attitude of
various representatives of the U. R. S. S. in Romania, who
in many cases have not at all understood o u r problems.
I wish to call Y our attention to th e inclosed note, which
sets forth some of the reasons of My anxiety. It is for You
to judge if these reasons are well founded, know ing the spirit
o f high justice which has guverned all Y o u r actions in the
past. If Y ou agree with the reasons set forth in th e note set
forth in the note, I hope You will be inspired to action, the
from and time of which You alone can decide.
I am hoping that in the future R om ania can faithfully
wait for the happy effects and beneficial influences o f a just
judgm ent by the President of the G reat U n ited States of
America.
Therefore, I beg You Mr. President to accept th e assurances
of My highest consideration and of my m ost sincere wishes
for your country and for yourself.
Ja n . 24, 1945 B U C H A R E S T
(F o r. Rel. 740.00119)

M ichael R.

ROMNIEI 1944-1948
a0 o N^_

163

Voi traduce pentru romnii ce nu tiu englezete scrisoarea


I totalitatea ei.

prea Stimate Domnule Preedinte,


fo cursul ultimilor patru ani, mprejurri nefericite i
conductori nedemni (fr merit? fr valoare? - n. a.) au forjat
Romnia s urmeze o politic i s duc un rzboi ce au fost
contrare tradijiei i intereselor ei vitale, in opozijie cu voinja
fyjea i cu convingerile majoritjii poporului Meu.
La 23 august 1944, cu ajutorul lui Dumnezeu Eu am fost in
stare s duc jara mea inapoi pe drumul cel bun, pe drumul ce
duce la triumful justijiei, al libertii popoarelor i cu respectul
demnitii umane, mpreun cu tradiionalii, naturalii i firetii
ei aliai. Eu am convingerea c svrind acest act de maniera
in care l-am fcut, Eu am servit nu numai interesele poporului
i Meu, dar i interesele tuturor popoarelor din Naiunile Unite.
n numele acestor fapte, v rog s ascultai vocea Poporului
[ Romn. Ea este vocea unei naiuni a crei istorie, suferine i
I.caliti, merit s fie luate in seam. Este vocea unui popor ce
nu are alt ideal, dect de a se dezbrca prin sacrificii i greuti
j enorme de un trecut apropiat i prin aceasta s-i regseasc un
: modest dar onorabil loc pe care il merit printre popoarele
[ iubitoare de pace.
Dac sacrificiile ce le-am fcut pot fi apreciate la justa lor
valoare, i dac drumul nostru poate fi puin uurat, atunci,
I contient pe deplin c Mi-am fcut datoria aa cum Mi-a fost
destinat, pot s atept cu o contiin curat judecata zilei de
I mine. Din nenorocire Eu realizez c acest lucru nu este posibil
| in momentul de fa.
Eu am exprimat mulumirile Mele glorioasei Armate Roii
pentru ajutorul ce ne-a dat pentru rectigarea Transilvaniei de
a nord, care a fost ntotdeauna att de scump in inimile tuturor
I romnilor adevrai.
n acest moment, sunt serios preocupat i ngrijorat de viitorul
nostru, dat fiind atitudinea diferiilor reprezentani ai URSS in
Romnia, care n nenumrate ocazii nu au neles problemele
| noastre.
Vreau s atrag atenia Domniei Voastre asupra notei alturate,
[ din care se poate vedea raiunea ngrijorrilor mele. Judecai Dv.
daca aceste motive sunt sau nu ntemeiate, cunoscandu-v spiritul

164

nicolae BAC,

Dv. de nalt dreptate ce v-a cluzit ntreaga Dv. aciune ni


acum.
Dac Dv. suntei de acord cu m otivele ngrijorrilor Mele m,
nota alturat, Eu sper c Dv. vei decide vreo aciune, a cir
form i moment numai Dv. singur putei s le decidei.
Vreau s sper c in viitor Rom nia poate atepta cu ncredere
rezultate fericite i o influen binevoitoare din partea unei
judeci drepte a Preedintelui marelui popor al Statelor Unite
ale Americii.
V rog s primii, Domnule Preedinte, asigurarea celei mai
nalte stim e i urrile mele de bine cele mai sincere pentru ara
Dv. i Dv. personal.
Mihai R.
24 lan. 1945 Bucureti"
Rspunsul american la aceast scrisoare vin e la 21 aprilie
1945, dup moartea lui Roosevelt, printr-o telegram a lui
Stettinius (4/2145) adresat lui Burton Beriy, pentru a - i spune
regelui:
-j
c a primit instruciuni s com unice c p reed in tele Rooseveli
a prim it scrisoarea i c guvernul su sim patizeaz cu dorina
R om niei de a -i rectiga locul su printre p op oarele doritoare
de pace ale lumii. Dumneata, domnule Berry, treb u ie s evii de
a exprima vreo prere asupra memoriului anexat, spu n n d eventual,
dac problema va fi ridicat, c acest docum ent a fost transmis
Departam entului de Stat spre studiere.

Precizez c memoriul anexat scrisorii era de 36 de pagini i,


era o dare de seam complet asupra abuzurilor sovietice n
Romnia: reducerea armatei romne, continuarea deinerii
prizonierilor de rzboi, refuzul de a se acorda Romniei statutul
- binemeritat - de cobeligeran, refuzul de a nmna administraia
Transilvaniei de nord guvernului romn, deportrile din Basarabia,
deportarea germanilor, suportul partidului comunist romn, etc.,
etc.
O fi ajuns aceast scrisoare cu memoriul ei, ce era n fapt
un lung act de acuzare contra Uniunii Sovietice, n minile
Moscovei? Nu este exclus, dat fiind infiltraia comunist ce se
ntinsese ca un pianjen, ca un cancer, peste tot.

C a p i t o l u l 13
GUVERNUL GROZA,
GUVERNUL PUTERII OCUPANTE
n acest timp, Romnia se zbtea ntre speran i disperare.
Rzboiul continua, armata roie n Romnia se apropia de un
milion, aducnd cu ea mizeria, foamea, jaful i frica. Sub protecia
acestor hoarde, comunitii din ar dau asaltul pentru a pune
mna pe arme. Celor dou guverne ale generalului Sntescu le
urmeaz un guvern de larg concentrare naional sub preedinia
generalului Nicolae Rdcscu. Dar Ana Pauker, Vasile Luca i
Gheorghiu-Dej se duc la Moscova i cer ca partidul comunist
romn s ia puterea. Preparative ncep n ntreaga ar sub
protecia .armatei roii. Prefecturile i primriile sunt ocupate,
funcionarii statului btui i asasinai, ziarele burgheziei interzise
de cenzura rus. Teroarea este declanat n ntreaga ar de
bandele narmate ale comunitilor.
Generalul Rdescu, om ponderat i serios, ncearc s in
ordinea att de necesar nu numai armatei de pe front, dar i
economiei rii. Moscova ins vrea cu tot dinadinsul un guvern
de total obedien sovietic. Furtuna se apropie i semnele
prevestitoare sunt nregistrate de misiunea american din Bucureti
care, prin eful ei Schuyler, cere Washingtonului o poziie ferm
fa de abuzurile ruseti. Prin telegrama sa M460 din 22 februarie
1945 el cere ca ntreaga Comisie Aliat de Control din Romnia
(Allied Control Commission - ACC) s fac o declaraie public,
cuprinznd dou puncte eseniale:
1. C fa de Declaraia de la Yalta asupra Europei eliberate
ACC are responsabilitatea de a asigura pn la inerea de alegeri
libere ca Romnia s fie guvernat de un guvern de larg
concentrare naional, n care toate partidele existente s Se
reprezentate.
2. C sub respectul condiiei de mai sus, Romnia, sub regele
ei, are dreptul absolut de a
i alege persoana care s formeze
guvernul ei n felul n care ea va gsi de cuviin.

166
n ic o l a e B a c i i ,

n faa agitaiei continue din Bucureti i simind c Moscova


este pe punctul de a schimba guvernul in Romnia, generala,
Schuyler cere urgent convocarea Comisiei Aliate de Control
sub preedinia generalului rus Vinogradov, protesteaz din nou
dar fr rezultat. La 24 februarie 1945, att ambasadorul american
la Moscova, Averell Harriman, ct i cel britanic, Clark Kerr
protesteaz fa de Molotov pentru provocrile sovietice n
Romnia.
De subliniat atitudinea american ferm in persoana
subsecretarului de stat Grew, care prin instruciunile sale din 24
februarie 1945 (telegrama 2-2445) ddea ndrumri misiunii sale
diplomatice din Bucureti:
The Rurtianian pcople should be left in no doubt of the
future existence of their country as an independent state.
Poporul romn nu ar trebui lsat n dubiu asupra viitoarei
existene a rii sale ca stat independent.

Conform acestor instrucii pregtite de Grew in timpul cnd


Roosevelt era bolnav i absent din Washington, att generalul
Schuyler, ct i Burton Beny, eful politic al misiunii, au aprat
cu demnitate i tenacitate dreptul la independen al Romniei,
dup cum vom vedea.
La 24 februarie, in faa anarhiei declanate n ntreaga ar,
generalul Nicolae Rdescu se adreseaz rii la radio acuznd
direct pe Ana Pauker i Vasile Luca, doi strini de ar1.
Demonstraii susinute de armata roie au loc n Bucureti. La
instruciunile primite de la Grew, ambasadorul american la
Moscova, Harriman, face un nou protest pe lng Molotov, la
24 februarie. Din nou Grew trimite instruciuni suplimentare
misiunii diplomatice americane la Bucureti, subliniind c politica
Statelor Unite rmne neschimbat: in Romnia trebuie s rmn
la putere un guvern de larg uniune naional, format din toate
partidele (telegrama 2-2345).
La 27 februarie, Andrei Viinski vine la Bucureti i cere
regelui demiterea guvernului Rdescu. Burton Berry ncearc s-l
vad, dar nu este primit de comisarul adjunct sovietic de la
Externe. Atunci, Berry i scrie o scrisoare ferm prin care cere
meninerea unui guvern de larg coaliie naional i s nu se
tolereze nici un fel de schimbare a administraiei prin violen
sau intimidare (telegrama 3-645). Harriman protesteaz din nou
la Moscov, iar Molotov respinge protestele.
n tr-o a doua ntrevedere cu regele. Viinski i d ultim atum ul

R O M N IEI 1944-1948

167

demit imediat pe primul-ministru Rdescu. Dup consultaii,


principele Barbu tirbey s formeze
vernu l. Acesta eueaz. Vinski revine la Palat i cere expres
jelui s numeasc pe Petru Groza prim-ministru i pe Gheroghe
stre scu vicepreedinte. Consultaii intense au loc la Palat, luliu
M aniu cere regelui s nu accepte sub nici un cuvnt un guvern
g ro za . Potrivit raportului lui Burton Berry, fcut prin telegrama
-745 d in 7 martie secretarului de stat american, dup ce-1 vzuse
De rege, r e z u lt c att Constantin Vioianu ct i Savel Rdulescu,
consilierul su particular, au sftuit pe rege mai curnd s abdice,
dar s n u accepte un guvern Groza, care ar nsemna sfritul
g o m n ie i lib e r e i al monarhiei.
Pe de alt parte, Foreign Office-ul n telegrama 104 din 3
martie 1945 a dat. instruciuni misiunii diplomatice britanice la
Bucureti s sftuiasc pe rege not to take an irrevocable step
if he can possibly help it\ s nu ia nici o hotrre irevocabil,
dac poate s o fac.

La 1 martie Burton Berry reuete s-l vad pe Vinski i-i


cere din nou s respecte Declaraia de la Yalta i s nu impun
un guvern minoritar n Romnia. Aceleai demersuri sunt din
nou fcute de americani la Moscova, dar fr nici un rezultat
La un alt demers scris al lui Burton Berry, Vinski i rspunde
la 5 martie c unul din obiectivele principale ale noului guvern
va fi s lichideze ultimele urme ale nazismului i fascismului in
Romnia. Burton Berry, dndu-i seama c se pregtete masacrul
general al fruntailor partidelor istorice, comunic imediat
informaia la Washington, subliniind (vezi telegrama 3/645) c:
este clar c unul din primele obiective ale noului guvern va fi
s lichideze toate elementele pe care comunitii le numesc
fasciste, iar noi americanii i numim democrai.
La 6 martie 1945 guvernul comunist Groza este constituit,
aprobai de rege i depune jurmntul.,
Fa de acest nemaipomenit abuz Departamentul de Stat
ordon lui Averell Harriman s cear lui Molotov ca asupra
situaiei din Romnia s aib loc neaprat consultri intre cei
trei, conform nelegerii de la Yalta. n acelai timp, Washingtonul
cere Londrei s se asocieze la aceast cerere. Problema este
supus lui Churchill, care se adreseaz, din nou i direct peste
capul Departamentului de Stat, lui Roosevelt la 8 martie 1945.
Telegrama poart numrul 905 i se gsete la Biblioteca Roosevelt
din Hyde Park, New York. lat-i pasajele importante, in traducere:
& je nsrcineaz pe

168

--------------------------------------------------------------------Suni sigur c $ d-ta ca i mine eti toi att de cn T '''"


de recentele evenimente din Romnia. Ruii au reuit s lraat
prin forj i neltorie un guvern confunst minoritar
privete, noi - britanicii - am fo st mpiedicai s protestm **'*
acestor evenimente de faptul c, pentru a avea libertatea de
Grecia, Eden i cu mine, n octombrie la Moscova, am r e c u n
c Rusia trebuie s aib o voce preponderent [primul cuvnt)
cuvnt]^
Romnia i Bulgaria, pe cnd noi s o avem n Greica. Staiij
respectat n mod strict aceast njelegere. JDe la discujiiiejto^*
- anglo-ruse - din octombrie, Stalin a subscris pe
principiile de la Yalta, care cu siguranj au fost clcate n Eicior;>
n 'Romnia. Cu toate acestea, eu sunt foarte hotrt s nu inJgf
asupra acestui punct de vedere, ca Stalin sm i rspund eu ^
m -am amestecat n treburile d-tale n Grecia, de ce nu-m i permi^
i m ie acelai tratament n Romnia? I do not therefore want
to do anything as regards Rumania, which may prejudice our
prospects of reaching a Polish settlement [de aceea, referitor 1
Romnia, nu vreau s fac nimic ce ar putea prejudicia perspectivele
noastre de a ajunge la un aranjament n Polonia].
Ai rejinut, dragi cititori romni?
. . .
Nu numai c Churchill a vndut Rom nia n octombrie 1944
la Moscova, dar acum, la 8 martie 1945, el cere Statelor Unite
s nu fac nimic contra lichidrii Romniei democrate!
E drept c n aceeai telegram el sugera preedintelui american
s cear lui Stalin s nu declaneze im ediat o m are aciune de
lichidare n Romnia a tuturor adversarilor lor. Cu alte cuvinte,
guvernul Groza putea s fac lichidarea clasei politice i burgheze
i intelectuale n Romnia mai trziu, dar nu im ediat.
La aceast telegram btrnul i m uribundul preedinte
R oosevelt rspunde lui Churchill la 11 martie 1945 prin telegrama
nr. 714. n ea preedintele se declar de acord cu Churchill:

It is obvious that the Russians have installed a minority


governement of their own choosing, but, apart from the reason
you mentioned in your message. Rumania is not a good place for
a test case. Este evident c ruii au instalat un guvern minority
ales dup gustul lor, dar pe lng motivele pe care mi le-ai expus
in mesajul dtale, eu cred c Romnia nu este un loc bun pentru
a ne msura cu ruii.
Remarcai c preedintele Roosevelt d lui Churchill dreptate
in ceea
l i 1 P ^ ete motivele sale de a nu protesta. Cu alte cuvmte,
i o d at
I mal mu ' I i H
1 1 1 1 1 o . privire la sferele

OOWIA ROMNIEI 1944-1948_________________________________

169

de influen fcut de Churchill cu Stalin. Probabil c


necunoscnduse acest schimb de telegrame (Roosevelt era bolnav
a Palm Springs, u nde m oare dup trei sptmni'), Departamentul
de Stat preseaz p e Harriman s cear ntrunirea celor trei pentru
consftuire asupra situaiei din Rom nia. Aceasta o face i la 12
martie i la 14 m artie 1945, dar fr nici un rezultat, cu toate
c era un dem ers formal.
Este de la sin e neles c fruntaii opoziiei romneti au
meritul de a Ci provocat (cu riscul de fiecare zi al vieii lor)
asemenea dem ersuri.

/
jk.

Capitolul 14
ROMNIA
NTRE DISPERARE I SPERAN
CONFERINA DE LA POTSDAM DIN
IULIE 1945

romn

Dup instalarea guvernului comunist Groza, opoziia


insist pe lng Comisia American de Control n Romnia penini
a cere urgent aplicarea Declaraiei de la Y alta prin consultri
tripartite i formarea unui guvern n spiritul acestei declaraii.'
Iuliu Maniu i Dinu Brtianu bat mai mult la porile americane,
fiindc cele britanice sunt pe jumtate nchise i ei ineleseser
acest lucru. Burton Berry i generalul Schuyler susin puternic
dreptatea cauzei romneti. Datorit lor, la 24 martie 1945,
secretarul de stat american Stettinius, ntr-o conferin de pres,
declar c este perfect la curent cu evenimentele din Romnia
i c situaia de acolo cere urgente consultri ntre cei trei mari
asupra ei.
La 1 aprilie 1945, in mesajul su, nr. 218, adresat lui Stalin,
preedintele Roosevelt face o scurt aluzie la situaia din Romnia:
I frankly cannot understand why the recent developments
in Rumania should be regarded as not falling within the terms
of the agreement. I hope you will find time, personally, to
examine the correspondence between our Governments on
this subject.
Cinstit, eu nu neleg de ce recentele evenimente din Romnia
nu pot fi privite ca intrnd n contextul aranjamentului nostru
(Declaraia de la Yalta - n. a.). Sper c d-ta vei gsi timpul
necesar ca s examinezi personal corespondena dintre guvernele
noastre n aceast materie.
Era un demers important, dar care a rmas prin hioartea lui
Roosevelt, la 12 aprilie 1945, fr nici o urmare, mai ales cStalin a uitat s rspund. Voi reine o dat mai mult cinismul
lui Churchill, care la 11 aprilie 1945 prin telegrama nr 942 ii
spunea din nou lui Roosevelt de ce el nu poate interveni n

ROM N IEI 1944-1948


agonia

gomn'3 i

171

din aceast cauz el las Statele Unite s aib

rifliul cu w "1-

Un fapt important intervine la 3 mai 1945. E vorba de un


foport direct, Scut personal preedintelui Truman de ctre
eneralul Schuyler. n aceast lung telegram (5/545) eful misiunii
arat preedintelui su c:
1) Comisia Aliat de Control este complet dominat de rui;
2) C misiunea diplomatic nu este n msur s asigure
aprarea intereselor americane in Romnia;
3) C guvernul Groza este- un guvern minoritar, impus direct
de Uniunea Sovietic;
4) C regele Romniei i conductorii opoziiei au discutat
cu i au informat regulat misiunea diplomatic american de
aceast situaie in Romnia i ei cer ca Statele Unite i Marea
Britanie s aplice prevederile Declaraiei de la Yalta. Ei au
subliniat c aceste puteri au cel puin obligaia moral de a-i
informa de inteniile- lor pentru viitor i c, fr sprijin dm- afar,
conductorii vor fi lichidai i ara va fi complet sovietizat.
Vom vedea mai departe cum acest raport a avut o influen
favorabil asupra lui Truman.
La rndul su, Stalin trece la ofensiva diplomatic. La 27 mai
1945 el adreseaz concomitent lui Truman i lui Churchill o
telegram (nr. 5-2845), prin care le cere amndurora s recunoasc
imediat guvernele din Romnia, Bulgaria i Finlanda. Voi sublinia
cu tristee i indignare c Averell Harriman, care a jucat un rol
nefast in lichidarea Romniei libere, a ncercat i de dau aceasta
s fac jocul lui Stalin. Prin telegrama nr. 5-3045 din 30 mai,
ambasadorul american la Moscova cere secreurului de sut
Stettinius s aprobe cererea lui Stalin i s recunoasc guvernul
comunist din Romnia i cel din Bulgaria. Dar preedintele
Truman nu este de acord.
La 2 iunie 1945, Truman trimite un proiect de rspuns lui
Churchill. Acesta, de acord cu Harry Hopkins - alter-egoul lui
Roosevelt i rspunztor pentru ntreaga lui politic, fiind
colaboratorul lui cel mai apropiat -, ncearc o amnare a
rspunsului lui Truman, spunnd c nu e nc momentul. Totui,
la 7 iunie 1945, rspunsul lui Truman este remis lui Stalin.

In Hungary, Rumania and Bulgaria, however, 1 have not


found the same encouraging signs. There, and particularly in
the latter two countries, I have been disturbed to find go
vernments which do not accord to all democratic elements

-------------------------------------------------------------------------o f the people the rights o f free expressions, and J T T '


their system o f adm inistration are, in my opinion
- '
representative o f nor responsive to th e will of the
You already know, from A m bassador H arri mans note
March 14, the reasons why the U nited Slates government
consider that the political situatio n in R um ania should be
made the subject o f consultation am ong th e threee principal
Allied governments. As regards Bulgaria, you are also aware
of American concern over the proposed electoral procedures
and certain other political m anifestations there.
1 sincerely hope that the tim e may com e when I can
accredit formal diplomatic representatives to these countries.
To this end I am ready at any m om ent to have my repre
sentatives meet with Soviet and British representatives in
order more effectively to concert o u r policies and actions in
this area. I think this would be a constructive move toward
the restoration of normal peacetim e relations with them as
independent states ready to assume the responsibilities and
to share the benefits of participation in the family of nations.
1 am informing Mr. Churchill o f this message to you.
Am redat acest mesaj n ntregine n partea ce ne intereseaz,
fiindc este un document important n etapa de agonie a Romniei
Iat traducerea romneasc:
n Ungaria, Romnia i Bulgaria eu nu am gsit aceleai
sem ne ncurajatoare ca n Finlanda. Acolo, i n special n ultimele
dou ri, am fost contrariat s gsesc guverne ce nu corespund
procedurii democratice privind drepturile acestor pop o are de a
i
exprima liber voina lor; guverne care dup prerea mea nu
corespund n sistemul lor de guvernare nici caracterului
reprezentativ ce trebuie s-l aib i nici voinei popoarelor lor.
Dv. tii deja din nota din 14 martie a ambasadorului Harriman
m otivele pentru care Statele Unite consider c situaia politic
n Rom nia trebuie ^s fac obiectul unei consultaii ntre cele
trei guverne aliate. n ceea ce privete Bulgaria, dv. suntei de
asem enea informat de preocuparea american asupra propunerilor
legii electorale i a altor manifestri politice de acolo.
Eu sper, n mod sincer, c va veni curnd vremea cnd voi
putea acredita n mod formal reprezentanii notri diplom atici in
aceste ri. In acest scop, eu sunt gata ffl orice m om ent
desem nez reprezentantul meu care s se ntlneasc cu cel sovietic

oNIA ROM NIEI 1944-1948

173

I . c0 cel britanic pentru a ne concerta asupra unei politia i


I djuni mai efective in aceast regiune. Eu cred c aceasta ar fi
I 8 msur constructiv pentru restaurarea relaiilor din timp de
I ace cu ele, ca state independente, gata s-fi asume responsabililor
I -Jj mpart beneficiile participrii lor la familia naiunilor.

j| voi informa pe dl. Churchill de acest mesaj adresat dv.


Acest mesaj att de nelept, ponderat, i venind de la un
| adcvrat democrat i om de inim, este respins de Stalin la 9
I iunie 1945. Problema se va relua la conferina de la Potsdam.
nainte de a vedea ce s-a ntmplat acolo cu privire la
{ Romnia, voi face cteva precizri asupra celor petrecute in ar
I in acest rstimp.
Dup demiterea sa de ctre Vinski, generalul Rdescu gsete
| refugiu la misiunea diplomatic britanic. Acest lucru pune in
I discuia britanicilor i americanilor problema de principiu a exilului
I att a regelui i reginei-mame, ct i a fruntailor politia Toat
I lumea tria sub teroare. Sesizat de aceast problem, secretarul
I de stat Stettinius d instruciuni curioase generalului Schuyler,
I considernd c chestiunea azilului este de resortul... ntregii
I Comisii Aliate de Control i c deci, nainte de a acorda aziluL..
I trebuie s se discute cu generalul rus. Churchill, mai generos,
I informeaz pe ambasadorul american la Londra, Winant, la 25
I aprilie 1945, c el a dat dispoziii misiunii britanice la Bucureti
[ a s dea la nevoie azil politic regelui i reginei-mame (telegrma
4/2545).
Burton Berry raporteaz la Washington (4/2445) la 24 aprilie
I c, din cauza dezastrului economic i a haosului i teroarei ce
I domnete n ar, un grup, care el crede c ar fi compus din
I oamenii ce au iniiat i executat actul de la 23 august 1944, se
gndete s rstoarne guvernul Groza cu acordul tacit al regelui.
I El, Berry, consider c ar fi o aciune inviting disaster, ce ar
I duce la sinucidere i nici nu vrea s aud de aa ceva. Altfel,
I s-ar face el nsui un conspirator. .
Subsecretarul de stat Grew i rspunde la 21 iunie c
l aprob
I intru totul i l autorizeaz s-i rspund lui Maniu, dac va
I reveni s-l vad, c politica american fa de Romnia rmne
neschimbat. Aceasta era o aluzie la demersul fcut de nsui
I Iuliu Maniu pe lng Burton Berry la 8 iunie. Btrnul lupttor,
i ntr-o lung ntrevedere, a spus reprezentantului american:
I Romnia nu mai este un stat suveran. Guvernul ei este compus
I numai din Quislingi ai Rusiei. Titel Petrescu e gata s prseasc

174

N'COUEb

guvernul i s treaca m opoziie. Maniu l-a lsat s


>
c, dac el ar putea obine suportul anglo-americanilor
s conving pe rege s demit guvernul Groza i s form'^it
alt guvern cu toate partidele. El, Maniu, a ntrebat c a r ^ 1^
reacia guvernului american, dac ruii ar menine totui3r *
forj, guvernul Groza demis de rege. Eu - spune Burton k 1
- l-am pus n gard contra oricror violene i i-am spus
precipitare de evenimente in Romnia ar ntrzia mai curj0
dect ar grbi, rezolvarea crizei de ctre cei trei aliai, t e ?
m i-a rspuns c fr o asigurare fo rm a l i categoric de S
a americanilor el nu va provoca in nici o mprejurare o sin,B^
care ar putea fi considerat ca o rebeliune contra autoriiqn9
ruseti. La aceast important conferin a asistat, la cererea |

Maniu, i generalul Schuyler.

Semnalez o telegram a lui Grew ctre Burton Berry din 29


martie 1945, n care acesta spune:
Noi americanii nu putem s ne lum responsabilitatea de a
sftui pe Maniu sau oricare alt lider politic romn asupra deriziilot
ce ei singuri trebuie s le ia, att n ceea ce privete poziia lor
de efi, ct i viitorul organizaiilor lor.
Bnuiesc c aceste instruciuni au fost date lui Burton Berry
n urma convorbirilor anterioare avute de el cu Maniu, in care
ar fi discutai de eventuala demisie a efului Partidului Naional
rnesc i eventuala dizolvare a partidelor politice. Voi reine
de asemeni c, pentru a sublinia nerecunoateea guvernului
Groza, Departamentul de Stat nu a confirmat primirea scrisorii
lui Groza ctre preedintele Roosevelt, dar Churchill a confirmat-o
prin Le Rougetel.
O alt problem care preocupa pe M. S. regele i pe fruntaii
opoziiei n acest timp era agitaia pentru rentoarcerea n ar
a fostului rege Carol II. Ruii au pstrat contactul cu Carol II,
i direct prin ambasadorul lor, i prin Gheorghe Ttrescu. Din
procesele-verbale (the minutes) ale discuiilor anglo-ruse la
Moscova din octombrie 1944 vedem c problema regelui Carol
II preocupa serios pe Anthony Eden, care l-a ntrebat pe Molotov
ce i interesa pe rui i ce intenii au cu el, Molotov rspunzndu-i
c regele Carol II era interesant ct era rzboi, acum nu mai
intereseaz. Ministrul de Externe al Marii Britanii considera de
datoria sa (fiindc problema era serioas) s informeze ntregul
cabinet britanic de cele spuse de Molotov. n documentul secret
nr. 155, din 17 octombrie 1944, Eden informeaz pe coleeii si
c M olotov a adugat c in timpul rzboiului ruii voiau s 1

RO M N IEI y ^ - i x w

175

|r _ _ pg carol, fiindc num ele su putea fi utilizat s creeze


#tfl M i ieam^ *n cercu^ e romneti care mai rezistau,
a adugat c nu e m ulumit de Iuliu Maniu in Romnia,
[ * , 1 nu s-a declarat inc favorabil armistiiului ncheiat cu

p o l? 61 ,,u

regele M ihai era el nsui serios preocupat de inteniile

tilui s de a reven* *n R om nia. Faptul ni1 relateaz Burton


| Berry n raportul su din 2 2 aprilie 1945, trimis la Washington
r ,upi |Unga sa vizit fcut fostului suveran,
r
Regele m i-a spus c el este convins c Ana Pauker i ali
membri mai radicali ai partidului comunist sunt pornii s-l
[ discrediteze i pn la urm s -l elim ine pe el. In ultima vreme
ei ou nceput o cam panie de zvonuri prin care se cere rentoarcerea
tatlui su. B ineneles, ei nu au ce face cu Carol, dar Carol
poate fi mai uor discreditat n ochii rii i deci poate fi mai
| uor eliminat (detronat) dect e l.
Regele Carol II se gsea in exil in Brazilia la acea dat. Dar
Departamentul de Stat era informat inc din 14 ianuarie de
inteniile lui Carol II de a se ntoarce n Romnia. Arhiducele
| Otto De Habsburg a inform at Departamentul de Stat c el a
i prezentat prim ului-m inistru Salazar la Lisabona o copie a unui
agrement fcut la Ciudad d e M exico ntre Carol i ambasadorul
[ sovietic Umanski, n care el promitea s fie flexibil n schimbul
[ ajutorului sovietic de a se rentoarce pe tron. Departamentul de
' Stat a considerat util a inform a despre aceasta la 17 iunie pe
j. nsui preedintele Truman.
La 27 iunie 1945, reprezentantul american, dL Melbourne
[ (telegrama nr. 6 -2 7 4 5 ) sem naleaz la Washington c fruntaii
politici ai opoziiei din R om nia sunt ngrijorai de faptul c
fostul rege Carol II ar fi obinut o viz pentru Frana. DL
Melbourne adaug c, dat fiind situaia de criz din Romnia,
s-ar putea ca ruii s vrea s nlocuiasc pe regele Mihai prin
tatl su, unom com prom is, care va fi instrument maleabil n
distrugerea sentim entului m onarhic, singurul punct de rezisten
in aceste m om ente de criz.
Dup cum vedei, a ceste zvonuri sunt puse in circulaie in
momentele de criz in R om n ia, pentru a se face presiune asupra
regelui i a fruntailor din o p o ziie, ce nu puteau concepe revenirea
lui Carol II pe care l-a u detronat. Dar antajul continua. Astfel,
acesta, la 9 octom brie 1947, cere o viz pentru Lisabona, iar
subsecretarul de stat L ovett instruiete legaia american s
continue a supraveghea m icrile fostului rege (fostul rege se

---- -------------------------------------------------- -------------- 2 2 ^


nsurase n luna iulie 1947 cu E lena Lupescu - Duduiim'
urma unor informaii serioase asupra unor contacte comu 11
cu fostul rege Carol, Foreign O ffice d instruciuni a m b ^
britanice din Lisabona s cear lui Salazar s ia toate m $ u '
pentru a mpiedica plecarea acestuia din Portugalia. Informa!
preciza c Duduia i Urdreanu, fostul su mareal al PalatJ?
insist asupra acestei rentoarceri.
..
antajul comunitilor cu regele Carol s-a accentuat du
decizia regelui Mihai luat la 20 august 1945 de a cere denj||
guvernului Oroza, demisie refuzat i de acesta i de
Seriozitatea eventualei rentoarceri a lui Carol este subliniat Jji
energica intervenie a secretarului d e stat Byrnes, fcut la |
august 1945, cnd el personal a cerut ambasadei portugheze din
Washington oficial s retrag viza portughez lui Carol, care urmj
s se mbarce la Rio de Janeiro pe vaporul Serpo Pinto la 28
august mpreun cu Elena Lupescu i cu Urdreanu. Asupra
acestei probleme britanicii erau de acord cu americanii. Carol
trebuia cu orice pre mpiedicat s revin in Romnia. La i
septembrie, din nou Byrnes telegrafiaz ambasadorului american
la Rio de Janeiro, Berle, s informeze pe Urdreanu c Statele
Unite, in consultaie cu britanicii, francezii i portughezii, consider
sosirea lui Carol n Europa inoportun (telegram 8-3045).
Bineneles, n ar, Gheorghe Ttrescu susinea revenirea
lui Carol, iar Ana Pauker i G heorghiu-D ej aruncau spre Palat
i opoziie aceeai perfid ameninare. i regele, i conductorii,
i ara, continu agonia nceput 1a 6 martie prin numirea
guvernului Groza.
Cum antajul cu Carol continua n Rom nia i cum acesta
persista in inteniile lui de a reveni n Europa, Burton Berry,
prin telegrama nr. 12-1045 din 10 noiembrie, cere Departamentului
de Stat s fac totul ca s susin iniiativa britanic de a-1 ine
departe de Europa pe Carol, fiindc acesta constituie o ameninare
n plus contra instituiilor democratice romneti*. D e altfel,
interveniile anglo-americane au dus la notificarea guvernului
francez fcut lui Carol, c vizita sa este considerat inoportun.
Pentru a se exercita mai mult presiune asupra regelui, care n
aceste mprejurri i perioad a dat dovad att d e patriotism
ct i de nelepciune prin poziia sa ferm fa de rui, Ttrescu,
Ana Pauker, Gheorghiu-Dej au nceput s agite problema unui
Consiliu de regen, iar generalul rus Susaikov a nceput chiar
consultaii n acest sens cu unii politicieni.

C a p i t o l u l 15
ROMANIA DUP
CONFERINA DE LA POTSDAM
S-a crezut i se crede nc, c mprirea Europei i delimitarea
intereselor globale ruso-americane s-ar fi fcut la Yalta. n ceea
ce privete pierderea Europei de rsrit, aa cum am artat, ea
a fost anterioar Conferinei de la Yalta, care s-a inut intre
4-11 februarie 1945. La Yalta s-a discutat chestiunea Poloniei i
a Germaniei i putem spune c s-a finalizat sacrificarea Poloniei
i s-a trasat drumul mpririi Germaniei.
Despre Romnia nu s-a discutat nimic. Partajul mondial de
care se vorbete reiese din concesiile extraordinare fcute de
Roosevelt (cu semntura lui Churchill) lui Stalin in Extremul
Orient, ca URSS s intre n rzboi contra Japoniei. Un rzboi
care pentru el a durat ase zile i i-a adus controlul Asiei n
ceea ce privete Europa de rsrit, la Yalta s-a semnat o Declaraie
asupra Europei eliberate, care, dac ar fi fost luat in serios,
respectat i aplicat, putea fi un pas pozitiv pentru o adevrat
pace in Europa. Dar Declaraia nu era dect un document de
vitrin, o perdea de fum, care permitea orice interpretare, orice
abuz, orice crim. Era un act de demagogie, retoric, un act
pentru consumul american intern. Cei trei efi de guvern ncepe Declaraia - se angajeaz s se consulte in perioada de
instabilitate n Europa eliberat, ajutnd popoarele foste satelite
ale Axei s-i rezolve problemele prin mijloace democratice. S
formeze guverne interimare, pn la alegeri libere, pe o baz
larg democratic, aa nct ulterior prin alegeri libere aceste
popoare s fie in msur s-i aleag singure i libere instituiile
democratice, dup propria lor voin.
Sun frumos, sublim i mai ales generos i democratic.
Declaraia mai are un paragraf, de care ruii, ce aveau primul
i ultimul cuvnt n Romnia, au tiut s se serveasc de minune:
Stabilirea ordinii n Europa i reconstruirea economiilor
naionale trebuie s fie mplinite prin procedee care s permit

178

n ic o l a e

B*3tb
i

popoarelor eliberate s distrug p n i u ltim u l vestigiu de


sau fascism , etc.
.na*in>t \
Cum nici nazismul i nici fascismul nu au fost definite, enii
a fost aplicai tuturor romnilor cu adevrat democraji i w 11!
n consecin. Americanii interpretau Declaraia n sensul *
natural i cinstit, ruii aveau interpretarea lor personal. V i^
a aplicat-o la 6 martie 1945, cnd, substituindu-se regelui
Romniei i cu ameninarea tancurilor sovietice, a impus guvernul
su, guvernul Groza, Romniei ocupate.
Conferina de la Polsdam a avut loc ntre 17 iulie i 2 augusi
1945. Ea se inea intre cei trei mari: ChurchilI-Truman-Staliu
iar apoi, dup nfrngererea lui Churchill la alegerile din Marca
Britanie, Clement Attlee, devenit prim-ministru, l-a nlocuit.
Delegaia american a venit la conferin pregtit s ridice
chestiunea violrii, in Balcani, de ctre sovietici a Declaraiei de
la Yalta. n acest sens preedintele Truman a cerut ca aceast
chestiune s figureze pe ordinea de zi. Cnd problema a fosi
ridicat, Stalin personal s-a opus ca ea s fie discutat i ea a
fost amnat. Cnd - in sfrit I a fost din nou reluat de
minitrii de Externe, ea a dat loc la discuii vii i prelungite.
Byrnes susinea c Declaraia de la Yalta nu a fost respectat i
cerea o aciune comun a celor trei pentru reorganizarea"
guvernelor din Bulgaria i din Romnia prin participarea tuturor
partidelor democratice. Aceasta va fi un preludiu la recunoaterea
acestor guverne i la ncheierea tratatelor de pace. Statele Unite
cereau cooperarea celor trei mari pentru a efectua n Bulgaria
i Romnia alegeri libere, supravegheate i controlate de cei trei.
Molotov a cerut mai nti - pur i simplu - recunoaterea
diplomatic a celor dou guverne n chestiune i numai dup
aceea alegeri. n plus, el a adugat c Uniunea Sovietic nu
poate accepta nici un fel de control sau supraveghere a alegerilor.
Anthony Eden, la rndul su, declara c din punct de vedere
constituional Anglia nu poate recunoate guvernul Groza i pe
cel bulgar nainte de ncheierea tratatelor de pace (Cu toate
acestea Anglia l-a recunoascut, i nc repede, i nu numai nainte
de semnarea tratatelor de pace, dar chiar naintea alegerilor).
Problema constituional fusese repede revizuit i abandonat.
In cursul Conferinyei, n cadrul unui dineu intim dintre Stalin i
Churchill, acesta i s-a p W premierului britanic de atitudinea si
de protestul americanilor privind Romnia. El i fefirosa c a m rd .il

# <i l l ,9 1 1 i a

U liii

ONIA
AO1

R O M N IE I 1944-1948

179

, e| 1 respecta n Grecia. Churchill i-a rspuns... c nu cunoate


j*testul american. Pn la urm, n ceea ce privete Romnia,
naferina a hotrt reorganizarea Comisiei Aliate de Control
/aCC) de 'a Bucureti, de care se plngea mereu generalul
Lftyler, i consultri n vederea crizei din Romnia. In paragraful
X i X ce priveau Romnia se preciza pentru cei trei mari:
I. C era de dorit s se ncheie ct mai urgent tratate de
pice, n care scop se ddea mandat Consiliului Minitrilor de
Externe s le pregteasc i s le ncheie.
II. Cele trei guverne accept s examineze fiecare in mod
separat, intr-un viitor apropiat, in lumina situaiei existente in
Romnia, stabilirea de relaii diplomatice cu aceste ri (i
Romnia) i aceasta, pe ct posibil, nainte de ncheierea tratatelor
de pace cu ele. Cu toate c Statele Unite aveau bomba atomici
i preedintele Truman a amnat intenionat conferina ca s
poat anuna vestea lui Stalin, in sperana c l va impresiona,
acesta a triumfat i la Potsdam, ca i la Yalta. De altfel, Sulul
era la curent cu toate secretele bombei atomice i tia despre ea
mai mult chiar dect preedintele american. El avea informaii
directe de la surs: savanii englezi i americani ce lucrau la
bomb, Fuchs, May, etc. Imediat dup Potsdam, Uniunea Sovietic
recunoate diplomatic guvernul Groza. Dup conferin, Byrnes
conclude in mod just:
Eforturile fcute de noi in ceea ce privete Europa de rsrit
au fost mai puin fericite dect le speram (pagina 177, Spealdng
Frankfy).

Istoricul Lisle A. Rose sene i el c, att Truman, ct i


Byrnes au fost moi la Potsdam, c au marcat voit o distan
fa de englezi, c au acceptat pe loc intrarea Romniei i Bulgariei
in Naiunile Unite, cu toate guvernele lor nereprezentative ci
nu au insistat deloc asupra controlului alegerilor propuse i c
Byrnes a avut grij s marcheze c ei sunt cu totul opui asumrii
unui rol activ i important in rsritul Europei. Aceste impresii
i reprouri - foarte ntemeiate - le vom vedea mai departe in
tot comportamentul lui Byrnes fa de Romnia.
Voi sublinia din nou atitudinea echivoc a secretarului de
stat Byrnes n aceast chestiune, ca i a guvernului britanic, spre
deosebire de atitudinea demn i plin de curaj i suflet a lui
Burton Bery de la Bucureti.
La ntoarcerea sa de la Potsdam, Jimmy Byrnes a mprtit

------------------------------------------------------------fostului ambasador Davies inteniile sale fa de RomBulgaria:


an,a }i
Dup ce el a Scut compromisuri cu Moscova n ceea
privete Polonia, Finlanda i Ungaria, el va ncerca s fac acek?
lucru n Romnia i Bulgaria.
:
i vei vedea c, mpotriva preedintelui Truman, ,
Departamentului de Stat, a Congresului i a poporului american
Jimmy Byrnes, colaboratorul i intimul prieten al lui RoosevelL
s-a inut de cuvnt: a fcut un compromis cu Moscova, vnznd
definitiv ruilor i Romnia i Bulgaria.
La 9 august 1945, preedintele Truman raporta naiunii
americane asupra Conferinei de la Potsdam. n ceea ce privete
Romnia - m repet - el declara n faa ntregului popor al
Statelor Unite i in lumea ntreag:
La Yalta cele trei guverne au decis s asume o responsabilitate
comun la instalarea unor regimuri de larg concentrare
democratic n toate rile satelite. Aceast rezoluie a fost
confirmat la Potsdam pentru Romnia, Ungaria i Bulgaria.
Aceste ri nu vor codea deci niciodat in zona de influen a nici
unei puteri.

Cu toat cenzura rus din ar, cu toat lipsa de informaii,


acest strigt al libertii s-a auzit i n Romnia i el a declanat
imediat o temerar i patrotic aciune a regelui i opoziiei
romneti.
ACTUL D E LA 20 A U G U ST 1945
La 20 august 1945, printr-un act de curaj, de nalt inut,
regele Romniei cere demisia guvernului sprijinit de Uniunea
Sovietic al lui Petru Groza. El adreseaz n acest scop o scrisoare
similar celor trei efi ai Comisiei Aliate de Control din Romnia
cu urmtorul cuprins:
innd seama de protocolul Conferinei de la Berlin
(Potsdam), prin care se precizeaz c recunoaterea diplomatic
a guvernului romn, constituie o condiie prealabil pentru ca
Romnia s poat ncheia tratatele de pace cu cei trei aliai i
c astfel Romnia poate obine sprijinul acestor mari puteri
pentru a fi admis la Naiunile Unite i innd seama de poziia
luat de Statele Unite i de Marea Britanie fa de guvernul
romn n compoziia sa actual, am considerat c este de datoria

o0r(1A R O M N IE I 1944-1948

181

a monarh constituional s m consult, in conformitate cu


"ocedura constituional, aa cum este ea consacrat de tradiia
^Lstei rij cu fruntaii politici n ceea ce privete aceast situaie.
* Majoritatea acestor conductori s-au pronunat in favoarea
unui guvern de larg reprezentare democratic i naional, care
ju p e rm it recunoaterea sa de principalele puteri aliate i ca
atare s permit ncheierea tratatelor de pace i admiterea
Romniei la Naiunile Unite. In consecin, m-am simit obligat
^ cer primului-ministru s-mi uureze aceast sarcin pentru o
soluie corespunztoare i s-mi prezinte demisia prezentului
guvern. Formarea unui guvern larg reprezentativ nu a fost posibil,
fiindc primul-ministru nu a dat urmare cererii mele.
n aceste condiii, m-am simit obligat s cer guvernelor
Uniunii Sovietice, al Statelor Unite i al Marii Britanii ca, n
conformitate cu decizia luat de cei trei la Conferina din Crimeea
i a exercitrii n comun a responsabilitii asumate de ei, s aib
bunvoina s ne dea asistena lor in vederea formrii unui guvern
romn care, conform Protocolului de la Berlin, s poat fi
recunoscut de cei trei mari aliai, punnd astfel Romnia in
poziia de a ncheia tratatele de pace i a fi admis la Naiunile
Unite.

Mihai I R.
Urmarea este o lupt pe via i pe moarte ntre guvern i
opoziie. De trei ori Groza refuz s demisioneze. Trei note de
sesizarea Comisiei Aliate de Contrai sunt respinse de ctre rui.
Alte trei demersuri fcute direct de Departamentul de Stat sunt
respinse de Molotov. Sperana ca Romnia s-i gseasc un
guvern al su, nu al puterii ocupate, incepe s se clatine. Perspectiva
ncheierii tratatului de pace i plecarea armatei roii (de nc
600000 de soldai la acea dat) din ar se ndeprteaz tot mai
mult. Cum ai vzut, ameninrile contra regelui i a fruntailor
politici se fac tot mai dese, tot mai puternice. Cu toate c era
n rebeliune constituional, n adevrata stare de uzurpare de
putere, guvernul Groza, recunoscut acum i diplomatic de rui,
continua a guverna, chiar dac regele refuza s semneze decretele
prezentate. Pe de alt parte, autoritile ruseti invitau pe rege
la manifestrile lo r d e celebrarea victoriilor armatelor roii in
Romnia, la decernarea de decoraii generalilor romni din
serviciul lor, cereau decorarea de ctre rege a oamenilor lor,
toate acestea punnd pe suveran intr-o dramatic poziie.

--------------------------------------------- ------------- - - ^ ^ A c j i ,

Dup actul de la 20 august 1945, pe care eu l admirmT^


i aprob (faj de actul de la 23 august 1944), Jimmy ^
trimite instruciuni lui Burton Beny, cel puin curioase, dac*
chiar revolttoare. Prin telegrama nr. 8/2545 din 25 august el"
atrage atenia c:
:JUK 1 'i
Contact with Rumanian political leaders should be avoid
at present time. Adic s evite s vad pe fruntaii poli
romni (atunci cum putea fi el informat i s-i fac datoria |>
Bucureti?) i adug: eu nu cred c trebuie dat nici un sfat $j
nici o asigurare regelui n ceea ce privete actuala sa poziie
dificil fa de guvernul Groza i de autoritile sovietice sau
privind evenimentele ce ar putea s se iveasc cu privire la viitorul
sau poziia sa personal.i
Nu numai c voia s taie opoziia romn de orice contact
cu misiunea diplomatic american, dar vroia s-l izoleze pe rege,
lsndu-l fr nici un sfat i, mai ales, fr un cuvnt de ncurajare
din partea american c va rmne pe tron ori n via.
La aceasta, Burton Beny rspunde la 31 august 1945 (telegrama
8/3145) prinu-un lung memoriu n care susine cu trie:
Dac Romnia mai poate fi scpat de un regim comunist
impus n mod fraudulos, este esenial ca cei trei aliai s acioneze
repede asupra cererii regelui Mihai. Noi trebuie s acionm
repede - nu ca in trecut - sau s pltim pentru greelile noastre.
Plata n Romnia ar fi o dezastruoas subminare a ntregii noastre
poziii morale n aceast ar"

Memoriul ar trebui citat in ntregime, dar spaiul nu-mi


permite acest lucru, cu att mai mult cu ct am o alt telegram
pe care trebuie s o citez. Cum am scris mai sus, poziia englezilor
a fost in tot acest timp moale, dubioas, echivoc. Faptul l-a
indignat pe Burton Berry, care n telegrama sa din 13 decembrie
1945 cu nr. 12/1345 se ridic contra atitudinii de la Foreign Office
i in special a secretarului ei permanent, Sargent, care critica pe
luliu Maniu i cerea recunoaterea guvernului Groza.
There are some indications that the British Government
is in a mood to consider changing its past firm policy on the
Rumanian situation. Perhaps that policy is determined by
much larger interests than the British position in Rumania
If so, the matter is one upon which this Mission has no right
to pass judgment. It does, however, feel an obligation to ooinl
out that the British Governments zeal for a solution srcms

ROMNIEI 1944-1948

183

be warping its view of facts that must be available. For


Sample the discouraging perspective with which the FonOff
Foreign Office) views the position of the political opposition
jn Rumania does not conform to facts.
The Liberal Party streght in the country is probably not
reat but there is a great deal of vigor in its leadership. Mr.
Bratianu has often said that when Mr. Vyshinski installed the
Groza government that he took from the hands of the Ru
manian political leaders the possibility of finding any real
solution of the Rumanian crisis. We cannot quarrel with this

analysis.
In spite of a constant effort by the Communists to split
and weaken the Socialist Party, it is a fact that is has roots
in Rumanian victory [history?] and that is has shown consi
derable gains of popularity in the past year.
Whether the British, or we, like Mr. Manius dilatory and
often negative maneuvering, it is a fact that he remains the
unquestioned symbol of Rumanian democracy and in a free
election his party will certainly win the largest block of votes.
Moreover, from my observations I cannot concur with the
British that Mr. Maniu is useless in the Rumanian political
scene or that he has only yes men in his entourage. When
1 last saw him, on December 6, he appeared vigorous and
.alert. With his party newspapers suppressed, and without the
right to hold public meetings, he has done a first rate job
in maintaining pafty discipline, and this in spite of continued
Communist endeavors to entice away some of his lieutenents
and divide his strenght. He, Mihalache and others around
him agree that the fundamental question for Rumania is the
continued independence and integrity of the country.
Repeated to London as 116 and to Moscow as 287.
BERRY
Sunt oarecare indicaii c guvernul britanic este gata s
considere o schimbare a politicii sale trecute de fermitate in ceea
ce privete situaia din Romnia. Se poate ca aceast nou politic
s fie determinat de interese mai largi dect poziia Marii Britanii
in Romnia. Dac este aa, misiunea noastr de aici de la Bucureti
nu are dreptul s o judece. M simt totui obligat s subliniez
c zelul guvernului britanic pentru o soluie facil denatureaz
faptele ce trebuiesc cunoscute. Astfel, opinia i perspectiva ce

1 --------------------------------------

n c o u e b^ l

Foreign Office o are asupra realitilor politice i a partid.^


de opoziie din Romnia nu corespunde faptelor. Partidul Naio '
Liberal nu o fi prea mare in jar, dar are o conducere ^
viguroas. Domnul Brtianu spune adeseori c atunci cnd domn''
Vinski a instalat guvernul Groza a luat din minile conductori^1
politici romni posibilitatea de a gsi vreo soluie real pent^
criza romneasc. Noi nu putem pune n discuie aceast anafe
n pofida ncercrilor constante ale comunitilor de a scinda
i slbi Partidul Socialist, este un fapt c acesta are rdcini
puternice i a ctigat mare popularitate n ultimul an.
Dac nou Sau britanicilor ne place sau nu tactica dilatorie
i negativ a lui luliu Maniu, este un fapt c el rmne simbolul
indiscutabil al democraiei romneti i n alegeri libere partidul
su va avea cel mai mare numr de voturi. Mai departe, din cele
observate de mine, nu pol fi de acord cu britanicii c Maniu nu
are nici o utilitate pe scena politic romneasc i c n jurul
lui nu are dect oameni care ascult orbete. Cnd l-am vzut
ultima dat, la 6 decembrie, el mi-a aprut viguros i vioi. El,
Mihalache i ceilali din anturajul lor, toi sunt de prere c
chestiunea fundamental pentru Romnia este nentrerupta
neatrnare i integritatea rii.
_
Ce splendid inut la acest om, care s-a zbtut zi de zi, pas
cu pas, un an i jumtate, alturi i pentru poporul romn i
valorile fundamentale democratice ale rii sale! Cu cteva zile
mai nainte, dup ce Jimmy Byrnes refuzase cererea de azil
naintat de luliu Maniu pentru fruntaul prtidului su Ilie Lazr,
care era mpreun cu fiica sa sub ameninarea hoardelor comuniste,
Burton Berry cerea totui guvernului american:
Eu sunt absolut ferm convins c, dac Statele Unite vor s
respecte obligaiile ce i le-a asumat la Yalta i Potsdam, trebuie
s o fac bringing pressure, presnd i cu hotrre fa de
guvernul sovietic, iar n acelai timp s pstreze o atitudine
absolut inflexibil in ceea ce privete situaia din Romnia.
ntr-o alt telegram, eful misiunii diplomatice americane la
Bucureti se ridica din nou mpotriva politicii de abandonare
preconizat personal de subsecretarul de stal Orme Sargent, care
i telegrafiaz el - nu ne-ar aduce dect dispreul majoritii
poporului romn, fa de abandonarea principiilor pe care le-am
enunai la Yalta i pe care ne-am sprijinit pn acum
ara se lupta ntre via i moarte, intre disperare i speran.

C a p i t o l u l 16
POLITICA STATELOR UNITE FA DE
ROMNIA DUP YALTA
La numai o lun dup moartea lui Roosevelt, Departamentul
de Stat propune intr-un raport al subsecretarului de stat Grew
ca cererea de imprumut de ase miliarde de dolari a Uniunii
Sovietice s fie tergiversat pentru a fora pe rui s coopereze
in cteva probleme politice in Europa i in special in Romnia.
Grew suggested to go slowly on Russian loan, in order to
use this request to bargain with Moscow to obtain Russian
cooperation in some of our European problems, particularly in
Rumania" (vezi Admiral Leahy, I Was There, pagina 336).
Preedintele Truman, lund ad litteram Declaraia de la
Yalta asupra Europei eliberate, cerea guverne democratice in
Romnia i'Bulgaria i alegeri absolut libere. El nu tia despre
sau nu aproba aranjamentele lui Churchill cu Stalin asupra
zonelor de influen n Balcani. O nou conferin a celor trei
mari era proiectat n vara anului 1945, dup capitularea
necondiionat a Germaniei. Ea. a avut loc la Potsdam ncepnd
din 17 iulie 1945.
Cum Statele Unite considerau oficial c ruii au violat
acordurile de la Yalta asupra Europei eliberate, in ceea ce privete
Romnia, preedintele Truman a cerut s i se pregteasc acest
dosar pentru Conferina de la Potsdam i ca problema s fie
inclus in agenda propus de americani pentru ordinea de zi a
conferinei. eful de stat major al Casei Albe, amiralul Leahy,
ne d in memoriile sale, la pagina 391, documentul pregtit de
Statele Unite pentru aceast mare conferin:
VII RUMANIA, BULGARIA, HUNGARY
At Yalta the Premier of the USSR, the Prime Minister
of Great Britain, and the President of the United States
agreed in a Declaration on Liberated Europe to coordinate,

i i ________________________________________ NICOLAEBiw

during the temporary period of instability in liberated E u '


the policies of their three governments in assinting the liberaf'
peoples to solve, by democratic means, their pressing poii^
and economic problems, and freely to choose the fron
government under which they would live.
The three governments agreed to jointly.assist the peopfc
in any European liberated state or former Axis satellite statea. to establish conditions of internal peace
b. to carry out emergency measures of relief
c. to form interim governmental authorities representative
of all democratic elements
d. to facilitate the holding of free elections of governments
responsive to the will of the people
The agreements contained in this Declaration on Libe
rated Europe had not been observed in Rumania, Bulgaria,
and Hungary, where the conditionas appeared to be in exact
accord with anticipations that produced the Declaration. The
President therefore desired:
1. That the promised three-party consultations be entered
upon at once.
.
2. That all restrictions upon the free entry of Allied
officials into the liberated territories be immediately withdrawn.
3. That steps be taken at once by the three Allied
Governments to assist the people of liberated territories and
former Axis satellites to conduct free elections (supervised by
numerically equal agencies of the three great powers), to
choose the form of government under, which they wished to
live.
Upon the establishment of such governments chosen by
democratic processes in free and unrestricted elections, the
United States was prepared to grant to them formal recognition
as sovereign states.
Pe scurt, Statele Unite, constatnd violarea acestor
angajamente luate la Yalta prin instaurarea guvernului comunist
Groza i a tiraniei sovietice, cere constituirea imediat a comisiei
celor trei mari puteri prin minitrii lor de Externe pentru consultri
asupra situaiei din Romnia, Bulgaria i Ungaria. Memoriul
pregtit de Statele Unite cerea la punctul 3 s se ia urgent msuri
pentru alegeri libere (i prevedea modul lor de control) si apoi
constituirea de guverne democratice reprezentative. Numai n

ROMNIEI 1944-1948

I
I
'

187

condiiuni erau dispuse Statele Unite s le recunoasc ca


c^'everane.
state5 . cum vedei, era un nou limbaj, inut ile un nou preedinte.
' v [ vii ntre Byrnes i Molotov, care se opunea oricrui
D*8 ! al alegerilor i presiuni ruseti pentru recunoaterea
con!,, comuniste de la Bucureti, Sofia i Budapesta, n
guVe\ a ncheierii tratatelor de pace. Preedintele Statelor Unite
red eful Casei Albe, amiralul Leahy, care era prezent ' "lus-o clar i rspicat c Statele Unite nu au intenia de a
"cunoate aceste ri pn cnd ele nu vor avea guverne libere,
'iese de ele singure i fr nici o presiune venit din afara
nielor lor (paginile 405-406). La pagina 416, amiralul Leahy
jaug c la a opta edin plenar din 22 iulie, Stalin personal
, fcut un efort considerabil pentru recunoaterea guvernelor
comuniste in discuie. Preedintele Truman a rspuns scurt i
categoric c Statele Unite vor face aceast recunoatere atunci
cnd vom fi satisfcui asupra cerinei c aceste guverne sunt
rezultatul dorinei popoarelor respective i nicidecum nainte de
a fi satisfcui. n faa acestui total impas se decide ca problema
s fie trimis spre studiere celor trei minitri de Externe.
preedintele Truman - conchide amiralul - a nfruntat pe Stalin
cu demnitate i o inut de care orice american trebuie s fie
mndru. El a refuzat s acorde recunoaterea din partea Statelor
Unite a regimurilor-marionet instaurate de Moscova n Romnia,
Bulgaria i Ungaria. Voi sublinia c meritul acestor nerecunoateri
trebuie acordat i fruntailor romni, care au protestat contra
tiraniei, precum i colaborrii ntre reprezentanii Statelor Unite
i opoziia din Romnia, dup cum vom vedea.
Conferina de la Potsdam se termin, preedintele Truman
se rentoarce la Washington, iar la 9 august 1945 el se adreseaz
poporului american spre a-i raporta asupra acestei conferine de
Potsdam, lat pasajul caro ne intereseaz, aa cum figureaz
el in The Department o f State Bulletin, voi XIII, din 12 august
1945, paginile 211-212:
Al Yalta was agreed, you will recall, that the three
governments would assume a common responsibility in helping
lo reestablish in the liberated and satellite nations of Europe
governments broadly representative of democratic elements in
the population. That responsibility still stands. We all recognize
it as joint responsibility of the three governments.
It was reaffirmed in the Berlin declarations on Rumania,

la

MR.
^bbl mumL
M p ( m L \ j k . . ^ f T i i i a i .
tl'm m m y* xsoB oeeM ^ ^ r
P> i Mil rfr met .
ar. %& v
"tjfc. m b e

m m l ^ k. i<b ttmm,
m k . *TscaMn& % %

> t 'V B R 6V R . 4 t "S E ^- * 4 6 * * . ^

ina.
out c
agreed
from no\
in Ruman.
Voi reda in iul
%. j
document;
~ r '-;
V reamintii c L
a
s asume o responsabilii
rile liberate i cele sateL
de reprezentare democratic a
M luat la Yalta rmne n picioa
responsabilitate comun a celor rt
responsabilitate a fost reafirmat la J
Romnia, Bulgaria i Ungaria. Aceste cu.
'
a
ale nici unei puteri. Ele sunt astzi guven.
de Control, compuse din reprezentani ai .
s-au ntrunit la Yalta i la Potsdam. Aceste
este adevrat, nu au funcionat spre intreaga m
dar noi ne-am neles la Potsdam s ameliorm fu
Delegaia american a fost profund ngrijorat de in
presei libere de a avea informaii din aceste ri. Cele t,
au decis la Potsdam c presa aliat se va bucura de Iii
absoluta libertate de a raporta asupra evenimentelor din Rc
Bulgaria, Ungaria i Finlanda.
Cum cenzura ruseasc din Romnia a Anei Paukcr nu permiu
nici mcar reproducerea acestei declaraii a preedintelui Statelor
Unite, s-au luat msuri speciale ca ea s fie difuzat prin radio
n repetate i speciale emisiuni pentru aceste ri (Vezi directivele
sptmnale ale seciei d epropagand din 10 august 1945
Washington National Archives).
,
Urmarea direct a Conferinei de la Potsdam pentru Romnia

/
r !

iQldy (Pae,na i y i u,n memuni;. rseprezenuinju notri ia


*j.< adaug el la pagina urmtoare, aveau impresia c o
zdrobitoarea era contra guvernului Groza. Cu toate
eu nu am discutat acest aspect cu Molotov; ncercnd s
f l r mai curnd o formul care s ne permit s rezolvm
i<esC -jge noastre. Cum vom vedea, Byrnes a gsit-o la Moscova
fi^ cem b r ie . I-a fumizat-o Stalin i el s-a grbit s o accepte.
' contien - sau cinism? - secretarul american adaug c
au intenia de a domina Europa (pagin 198) i in loc
-"cerce s li se opun la aceasta, ntrind poziia rilor din
u ^ Lg de rsrit pentru a nu ntri mna ruilor in marul lor
5 ^minare a Europei i a planetei, el livreaz, contient i
ui, una cte una aceste ri inamicului mortal de mine al
ri patrii. Ct uurin, ct incontien! Pentru a ilustra
t
dorin de abandonare a Romniei i Europei rsritene
. .a^^Bymes, la ntoarcerea sa la Washington, ine la New
31 octombrie 1945, un discurs in care declar textual:
Unite neleg perfect nevoia Uniunii Sovietice de a avea
'guverne prietene.
V
conciliaz aceast politic n capul fostului judector
' Suprem a Statelor Unite cu alegerile libere, cu
^ ^ ^ n ocratice, n aceste ri? Cine tia ce iese din aceste
^ A . v ^ ^ e n i servili ai Uniunii Sovietice, lachei i Quislingi
'SC* j patrioi romni, loiali rii lor i respectuoi de
- ' a a J uire
Fara - pune aceast ntrebare,
xterne al Statelor Unite, prietenul intim al lui
Colaboratorul lui n tragica politic urmat,
CJMfc 'Molotov s convoace din nou la Moscova consiliul
terne i acolo, la 24 decembrie, abandoneaz
| ultimul bastion de libertate i de latinitate in
.R o m n ia cretin.
Romnia cotropit, ruii sngerau ara prin
le lung durat, semnate de guvernul Groza.
jffl constituional i nu semna dect decrete
Ktajp Viaa lui fiind n pericol, se interesa
ile anglo-americane. fii politici, pt care
Burton Berry s nu-i mai ntlneasc,
ratageme pentru a le transmite memorii,
un leu pentru drepturile Romniei i
tru de Externe, ct i contra politicii

-------------------------------------------------------- ----------Bulgaria, and Hungary. These nations are not to b e ^ T ^


of influence of any one power. They now are goverm S
Allied Control Commissions composed of representativ ^
the three governments which met Yalta and Berlin. ^
Control Commissions, it is true, have not been function'5'
completely to our satisfaction; but improved procedures 3
agreed upon at Berlin...
The American Delegation was much disturbed over ft
inability of the representatives of a free press to get informal^
out of the formes satellite nations. The three government,
agreed at Berlin that the Allied press would enjoy full freedom
from now on to report to the world upon all development,
in Rumania, Bulgaria, Hungary and Finland.
Voi reda n ntregime traducerea n romnete a acestui capita]
document:
V reamintii c la Yalta s-a decis ca cele trei mari guverne
s asume o responsabilitate colectiv n a ajuta instaurarea n
rile liberate i cele satelite ale Axei guverne cu o larg baz
de reprezentare democratic a populaiei. Aceast responsabilitate
luat la Yalta rmne n picioare. Noi toi o recunoatem ca o
responsabilitate comun a celor trei guverne ale noastre. Aceast
responsabilitate a fost reafirmat la Potsdam, n ceea ce privete
Romnia, Bulgaria i Ungaria. Aceste ri nu vor fi. sfere deinflutn[i
ale nici unei puteri. Ele sunt astzi guvernate de Comisiile Aliate
de Control, compuse din reprezentani ai celor trei guverne ce
s-au ntrunit la Yalta i la Potsdam. Aceste comisii de control,
este adevrat, nu au funcionat spre ntreaga noastr satisfacie,
dar noi ne-am neles la Potsdam s ameliorm funcionarea lot.
Delegaia american a fost profund ngrijorat de imposibilitatea
presei libere de a avea informaii din aceste ri. Cele trei guverne
au decis la Potsdam c presa aliat se va bucura de ntreaga i
absoluta libertate de a raporta asupra evenimentelor din Romnia,
Bulgaria, Ungaria i Finlanda,
Cum cenzura ruseasc din Romnia a Anei Pauker nu permitea
nici mcar reproducerea acestei declaraii a preedintelui Statelor
Unite, s-au luat msuri speciale ca ea s fie difuzat prin radio
n repetate i speciale emisiuni pentru aceste ri (Vezi directivele
sptmnale ale seciei d epropagand din 1 0 august 1945,
Washington National Archives).
Urmarea direct a Conferinei de la g pentru Romnia

AGONIA

ROMNIEI 1944-1948

189

ncercarea de dem itere a guvernului Groza de ctre rege


* fosoj greva constituional a suveranului de a semna decretele
51 muniste. Din acest m oment guvernul Groza era, din punct de
^dere juridic, ilegal, neconstituional i deci nu se puteau negocia
i semna tratatele de pace cu el. La 20 august 1945, regele
printr-un act curajos i m eritoriu s-a adresat n scris celor trei
mari puteri, cernd s-l sftuiasc i ajute s rezolve criza din
Romnia, conform Declaraiilor de la Yalta i Potsdam.

DE LA CONFERINA DE LA
POTSDAM LA CEA DE LA LONDRA
n tot acest interval de timp, ruii, n incertitudinea situaiei,
concepuser un sistem diabolic de exploatare la snge a Romniei,
constituind i semnnd acorduri de Sovromuri cu guvernul Groza,
sprijinit de ei. Ei vroiau s pun orice alt guvern eventual n
faa unor fapte mplinite, asupra crora nu se mai putea reveni.
Pe de alt parte, prin aceste procedee ruii vroiau s reduc
substanial standardul de via al poporului romn, ca s-l apropie
de cel sovietic in perspectiva ntinderii imperiului sovietic.
La Bucureti, generalul american Schuyler presa Comisia Aliat
de Control s aduc modificri care s permit efectiva funcionare
a celor trei, nu numai a prii ruseti. Eforturile sale erau
zadarnice. La Palat, generalul Susaikov cerea regelui s retrag
scrisoarea adresat celor trei, s decoreze mereu generali rui
i romni nfeudai, s asiste la manifestri ruso-romne
(comuniste). El amenina pe colaboratorii regelui cu arestarea,
printre acetia i pe "Savel Rdulescu, un distins i cinstit
colaborator al lui Titulescu, autorul real al scrisorii adresate
celor trei pentru respectarea Conferinei de la Yalta.
Titel Petrescu, eful Partidului Socialist, care intrase n
guvernul Groza, demisioneaz la 24 ugust 1945 i se altur,
convins, lui Iuliu Maniu i Dinu Brtianu. Sub ameninarea - tot
mai pronunat - a comunitilor i ruilor, consilierul particular
al regelui, Savel Rdulescu, se informeaz la 23 august pe lng
generalul Schuyler, dac - n caz de nevoie - regele i regina-mam
pot primi azil politic la misiunea diplomatic americna. Acesta
i rspunde c da, dar numai temporar, pn la supunerea
problemei Comisiei Aliate de Control, deci i a... ruilor. Frumoasa
perspectiv de salvare!...

190

n ic o l a e

b aqu

Pe de alt parte, luliu Maniu i Dinu Brtianu adresau %


memorii celor dou misiuni (la drept vorbind celei american*
fiindc ei cam neleseser... c britanicii... au mai mult interj
n Grecia, dect n Romnia... ii intereseaz mai mult Mediterana
dect Marea Neagr, rezervat ruilor).
n aceast stare de presiune, de criz constituional, de criz
de contiine, de suspiciune reciproc i de lips de ncredere
Romnia se apropie de luna septem brie, de conferina celor trei
minitri de Externe program at. Se spera ca scrisoarea regelui
s fie discutat i s i se gseasc soluia ateptat. Conferina
se deschide la 1 1 septem brie, pe agend figurnd chestiunea
tratatului de pace cu Italia. Cu toate c S tatele U nite ntre timp
fcuser s explodeze dou bom be atom ice, ruii sunt de o
agresivitate i obrznicie nem aipom enite. Jim my Byrnes asigur,
in memoriile sale, la pagina 185, c delegaia sa era serios
preocupat de expansiunea sovietic, despre care au probe
categorice. Era o constatare tardiv a ministrului de Externe
american i o dovad c el nu cunotea istoria R usiei'i nici nu
auzise de cele 12 ocupaii ruse in Rom nia. M olotov i servete,
alturi de un pahar de vodc, cteva eantioane din apetitul lor:
cere Tripolitania, Dardanelele, Tangerul din faa Gibraltarului,
Konigsbergul, control comun asupra bazinului Ruhrului i alte
colonii n trustship [custodiei. Jimmy Byrnes ncepe i el s se
dumireasc c Rusia nu era preocupat intr-adevr prea mult de
securitate, de aprarea mpotriva vreunui atac al Romniei, de
exemplu, ci de o real expansiune. Totui nu ia poziie sau in
tot cazul nu una serioas. In schimb, ministrul de Externe englez,
Ernest Bevin, continund politica lui Churchill, recunoate o dat
mai mult (asigurnd pe Molotov) c Marca Britanie nelege
interesele sovietice n Europa de rsrit, dar nu in Mediterana.
El a spus c Marea Britanie a susinui aceste interese in Balcani,
confirmnd^ astfel perpetuarea zonelor de influen oferite dc
Churchill. intr-o discuie particular ntre patru ochi Molotov
discuta cu Bevin chestiunea recunoaterii guvernului Groza.
Molotov declara c scopul lor este de a avea guvern prieten"
in Romnia. Byrnes cere gsirea unei soluii de compromis, ca
in Polonia (vndut i ea ruilor) pentru a iei din impas. O
simpl crpeal guvernului pentru a salva obrazul i rezolva criza.
Dat lond manier in care guvernul Groza a losl constituit i
masurile pe care le-a luat pn acum. orice alegeri organizate
de el vor I, suspecte ,n ocht, poporului american, i spune Byres

AGONIA R O M N E I 19441948

191

lui M olotov (p a g in a 1 9 7 d in m e m o r ii ) . R e p r e z e n ta n ii n o tr i la
Bucureti , a d a u g e l la p a g in a u r m to a r e , a v ea u im p r e sia c o
m ajoritate z d r o b ito a r e a e r a c o n t r a g u v e r n u lu i G r o z a . C u to a te
acestea, e u n u a m d is c u ta t a c e s t a s p e c t c u M o lo to v ; n ce rc n d s
gsesc m ai cu rn d o fo r m u l c a r e s n e p e r m it s r e z o lv m
d ivergen ele n o a s tr e . C u m v o m v e d e a , B y r n e s a g s it - o la M o s c o v a

la 24 d ecem brie. I - a f u r n i z a t - o S t a li n i e l s - a g r b it s o a c c e p te .
Cu in con tien - sa u c in is m ? - s e c r e ta r u l a m e r ic a n a d a u g c
ruii aveau in te n ia d e a d o m in a E u r o p a (p a g in 1 9 8 ) i n lo c
s ncerce s li s e o p u n la a c e a s t a , n t r in d p o z i ia rilo r d in
Europa d e rsrit p e n tr u a n u n t r i m n a r u ilo r in m a ru l lo r
de dom inare a E u r o p e i i a p la n e t e i, e l liv r e a z , c o n t ie n t i
culpabil, u na c te u n a a c e s t e r i in a m ic u lu i m o r ta l d e m in e a l
propriei patrii. C t u u r in , c t in c o n t ie n ! P e n tr u a ilu stra
aceast d orin d e a b a n d o n a r e a R o m n i e i i E u r o p e i r s r ite n e
ruilor, B yrn es, la n t o a r c e r e a s a la W a s h in g t o n , in e la N e w
York, n 31 o c t o m b r ie 1 9 4 5 , u n d is c u r s n c a r e d e c la r textu al:
Statele U n ite n e le g p e r f e c t n e v o ia U n i u n i i S o v ie t ic e d e a avea
ca vecini g u v e r n e p r ie t e n e .
Cum s e c o n c ilia z a c e a s t p o lit ic n c a p u l fo s tu lu i ju d e c to r
de la C urtea S u p r e m a S t a t e l o r U n i t e c u a le g e r ile lib e r e , cu
adevrat d e m o c r a tic e , n a c e s t e r i ? C in e tia c e ie s e d in a c e ste
alegeri? P r ie te n i s e r v ili a i U n i u n i i S o v ie t ic e , la c h e i i Q u islin g i
ai R u siei, sa u p a tr io i r o m n i, l o i a l i r ii lo r i r e sp e c tu o i d e
pace i c o n v ie u ir e p a n ic ? F r - i p u n e a c e a st n tr eb a re
m inistrul d e E x t e r n e a l S t a t e l o r U n i t e , p rie te n u l in tim a l iu i
R oosevelt i c o la b o r a to r u l lu i n tragica p o litic u rm at,
telegrafiaz lu i M o l o t o v s c o n v o a c e d in n o u la M o scova c o n s iliu l
m initrilor d e E x t e r n e i a c o l o , la 2 4 decem brie, a b a n d o n e a z
prjolului s o v ie t i c u ltim u l b a s tio n d e lib ertate i de la tin ita te n
Europa d e r s r it, R o m n ia c r e tin .
n a c e s t t im p , n R o m n ia co tr o p it , ruii sngerau ara p rin
acorduri e c o n o m ic e d e lu n g d u r a t , sem n ate de guvernul G roza.
R e g e le e r a n g r e v a c o n s titu io n a l i nu semna dect d ecr ete
de a d m in is tr a ie c u r e n t . V ia a lu i fiind n pericol, se in teresa
de azil p o lit ic la m is iu n ile a n g lo -a m erica n e. fii politici, pA care
B yrnes i r e c o m a n d a lu i B u r to n Berry s n u-i mai ntlneasc,
recu rgeau la t o t fe lu l d e stra ta g e m e pentru a le transmite m entorii,
iar B u r to n B e r r y lu p ta ca un leu pentru drepturile R om niei i
co n tra p r o p r iu lu i s u m in istru d e Externe, ct i contra p o litic i
de a b a n d o n a M a r ii B ritan ii.

RAPORTUL E T H R ID G E
Revenind de la Conferina de la Potsdam i n dorina de a
iei din impasul problemei romneti, Byrnes propune preedintelui
Truman s se trimit un gazetar american in Bulgaria i Romnia,
pentru a ancheta i raporta asupra exactei stri de lucruri din
aceste dou ri. Truman a ales pe unul din cei mai cunoscui,
cinstii i democrai gazetari ai Statelor Unite, pe Mark Ethridge,
directorul ziarului Curierul din Louisville, Missouri.
n ndeplinirea misiunii sale, Mark Ethridge pleac, in
septembrie 1945 s ancheteze in Romnia i Bulgaria. Dup o
amnunit anchet, in care nu mai puin de 300 de martori au
fost ascultai, Mark Ethridge, terminndu-i raportul, s-a dus
imediat la Moscova i l-a nmnat secretarului american Jimmy
Byrnes, care se gsea acolo. Acesta l-a prezentat lui Molotov,
care nici nu a voit s-l citeasc. Byrnes i-a spus apoi lui Stalin
c el va fi obligat s publice raportul Ethridge, la care acesta
i-a rspuns c n acest caz el va pune pe ziaristul su Ilia
Ehrenburg s fac i el un raport i problema raportului Ethridge
a rmas la un punct m ort Ceva mai grav i mai trist: nmnarea
raportului i-a fost ntrziat preedintelui Truman mai mult de
o lun i, la insistena lui Byrnes, el nu a fost niciodat publicat.
Eu am gsit un rezumat complet al acestui raport n scrisoarea
de inmnare a acestuia lui Jimmy Byrnes la Moscova. Voi
reproduce n ntregime rezumatul lui Ethridge in englezete. Apoi
voi reda esenialul n romnete. Voi aduga c, dei Mark
Ethridge a nmnat secretarului de stat aflat la Moscova raportul
su la 7 decembrie 1945, el nu l-a prezentat preedintelui Truman
spre luare la cunotin, dect n ianuarie 1946 i numai dup
ce vnduse definitiv Romnia lui Stalin n noaptea de 24 decembrie
1945, cum vom vedea. Preedintele Truman s-a gsit n faa unui
fait accompli, iar soarta Romnei a fost pecetluit.
lat acum n englezete acest important raport, ce ar fi putut
schimba soarta Romniei, dac ar fi fost prezentat la vreme unui
om cinstit i profund democrat, cum era preedintele Truman

(jOONlAROMNIEI

193

1944-1948

871.00/1-1148

Mr. Mark Ethridge to the Secretaru of State


l W ASH IG T O N ,1 December 8, 1945
DEAR MR. SEC R E TA R Y : W hen you asked me to go
to Rumania and Bulgaria you instructed m e to ascertain
whether the interim governm ents o f those countries were
broadly representative in the sense o f the Yalta Declaration,
which expressed the conviction o f the B ig Three that a lasting
peace could be based only on fully representative and demo
cratic governments, and whether the peoples o f those countries
would have an opportunity to v o te in elections free from
coercion and fear. U n d er your instructions, our concern was
not with the political com plexion o f the two governments,
but with their representative character.

I must report to you that, having had conversations in


the two countries with considerably more than three hundred
persons, representing all elements and shades of public opinion,
I do not consider that the government of either Rumania or
Bulgaria is broadly representative of all democratioc elements
in the Yalta sense. Furthermore, I must say in all honesty
that both governments are authoritarian and are dominated
by one party, and that large democratic segments of the
populations in both Rumania and Bulgaria have been forcibly
excluded from representation in the government, while in
Rumania particularly, former pro-Fascist collaborators and
even some Iron Guardists occupey key positions in the go
vernment.
In both countries front governments ar ein power. In
Bulgaria the Fatherland Front, organized in 1942 as a com
bination political and partisan resistance movement operating
against the Nazis and the dictatorship of King Boris/ came
to power with the overthrow of the Muraviev cabinet in
September 1944. At its inception, the Fatherland Front mo
vement could indeed have been considered broadly represen
tative and its announced program progressive; it has become
much less representative in the fifteen months of its life. Of
the original parties which constitued the Fatherland Front,
only the Communist and Zveno have retained any semblance
of unity within their own ranks. The prime minister, a member

1-94

NICOUb

H i
of the Zveno party, was criticized in his own party
for not putting "a stop to excesses and for aIlowini government to be dominated by one party. The leader of ^
Socialist party in Bulgaria is not in the government ai r
and the dissident Socialist leader who is in the cabinet can*11,
be considered representative of any large element of his
party. Although the Agrarian party is by common coq^!"
the largest party in Bulgaria its first leader after th e r* /
Dr. G. M. Dimitrov, found it necessary to leave the couj^
after taking refuge temporarily in the United States Political
_ Mission and its second leader, Nikola Petkov, resigned frog,
the cabinet when he became convinced that he could remain
in it only if his own party accepted domination of a single
group. Altogether, six members out of the original cabinet
have resigned. With each resignation the. government became
less representative of the other democratic elements in Bulgaria
and more representative of the Communists who, by the
highest estimate I received, have about thirty per cent of
voting stregth in Bulgaria, by the lowest, about ten per cent
The Zveno party was not a party at all until after de coup
d tat, it was a conspiratorial league of military men and
independent intellectuals who had great faith in government
by an elite and in their own ability to outwit the leaders of
the traditional parties.
There was no pretense on the part of anybody before the
elections on November 18, except the Communists, that the
government would have a majority. There was no way for the
government not to have a majority; as a m atter of fact, I was
told a month before the elections how they would come out
They signify nothing. Under a thin veneer of civil liberties,
they were characterized by coercion and fear and they were
tigged in advance so that they could not possibly have expressed
the will of the people. Seats in the Sobranye, the national
parliament, were allotted before the election, not on any basis
of popular support, but by arbitrary agreement between the
parties in the Fatherland Front. A single list was used so
that, with the opposition groups abstaining, the voter could
only vote yes or deposit a blank ballot, which theoretically
would be a vote against the government. It was not possible
to vote by parties as in Hungary and Austria. Feeling that
the whole basis of such elections was fraudulent, the Agrarian

ifiONlA ROMNIEI 1944-1948________ ____________________________ 195

and Socialist parties, which represent a very important element


of democratic opinion, refused to participate in them. The
only surprise of the election was that so many people apparently
bad the courage to deposit blank ballots; every from of threat
and coercion had been used to prevent them from doing so.
The Communist party has control not only of the election
machinery but also, through the M inistries of Interior and
Justice, o f all the machinery o f government, down to the
mayoralty o f the sm allest village, the militia, the urban police
and the courts.
The pattern o f the seizure o f power in Rumania is much
the same, but w ith significant differences. T he Antonescu
regime was overthrown by the c o u p d ta t o f August 23,1944.
The government which em erged was com posed o f the three
traditional parties, the N ational Peasants, the National Liberals
and the Social D em ocrats, and the Communists. The latter
had been an illegal organization until that time, suffering
great persecutions and repressions. Three cabinets fell within
seven m onths and w ith each cabinet crisis the Communists
strengthened their p osition . O n March 6 o f this year, at the
insistence o f M r. V yshinski, the Soviet Vice-Com m issar for
Foreign Affairs, the presesen t governm ent headed by Petru
Groza was installed. In M oscow Mr. Vyshinski insisted to me
that his action did n o t con stitu te intrferene in the affairs
of Rumania, but only interference in the affairs of the Allied
Control C om m ission . N everth eless th e government was chan
ged and th e C om m u n ists, w h o se , strength, according to the
highest estim a te I received, and that from a high official of
the present g o vern m en t, is about ten per cent, occupy the
Ministries o f Interior and Justice, and thus control the courts,
the p olice, th e g e n d a r m e r ie , th e secret police and the election
machinery. T h ey co n trol, in addition, several other cabinet
posts, in clu d in g that o f prim e minister, either directly or
through rep resen ta tiv es o f the Plowmens Front and the Pa
triotic U n io n , p a rlies which they have organized to appeal to
the p ea sa n ts and to the artisans and professional men. These
groups h ave a w orking agreement at the top level with the
S ocialists, w h ich is probably the largest party in the coalition
but there is grea t friction underneath and the coalition may
not survive.
,
.
...
The N a tio n a l Peasant and National Liberal parties, which

196

------------ ---------iipifi

p a r tic ip a te d in t h e g o v e r n m e n t u n t il M a r c h 6 in u ,v
c a b in e ts o f G e n e r a l S a n a t e s c u a n d G e n e r a l R ad escu '
a lto g e th e r n o w a n d h a v e s u d d e n l y b e c o m e F ascists be! ^
a lth o u g h fo r y e a r s t h e y w e r e t h e le a d in g re p r e se m a ti^ -'
p a rlia m e n ta ry d e m o c r a c y in R u m a n i a a n d actively r e ? 01
K in g C a r o ls p r o - F a s c i s t p o lic y . A g r e a t m a n y o f their S }
an d d istr ic t le a d e r s h a v e b e e n a r r e s t e d a n d th e parties l j
th e p r o s p e c t, w h e n I le f t R u m a n ia , o f b e in g outlawed p s
g e th e r . T h e ir n e w s p a p e r s h a v e b e e n s u p p r e s s e d , their qu
b h o u s e s h a v e b e e n t a k e n o v e r in a g r e a t m a n y instances, aJ
th e ir a tte m p ts a t p o lit ic a l m e e t in g s a r e b r o k e n up. The re.
g r e tta b le a n d la r g e ly s p o n t a n e o u s s t r e e t r io t in g w h ich occurred
in B u c h a r e st o n N o v e m b e r 8 h a s b e e n b lo w n up by the
g o v e r n m e n t i n t o a g r e a t f a s c is t p l o t . In t h e G roza Gever.
n m e n t th e R u m a n ia n p e o p l e n o w h a v e a n e w dictatorship a
p la c e o f th e o n e w itc h th e y o v e r t h r e w in A u g u s t 1944. The
n e w d ic ta to r s h ip h a s n o t y e t a t t e m p t e d t o le g a liz e its position
b y h o ld in g e le c t io n s .
T h e S o v ie t G o v e r n m e n t h a s r e c o g n iz e d t h e s e two govern m e n ts a n d h a s c o n s is te n t ly m a in t a in e d t h e p o s it io n that the)
a re re p r e se n ta tiv e , w h ic h h a s h a d t h e e f f e c t o f k eep in g them
in p o w er. It h a s a ls o ta k e n a d v a n ta g e o f t h is opportunity to
c o n c lu d e trad e a g r e e m e n ts w ith b o th c o u n tr ie s and to get
e x te n siv e e c o n o m ic c o n c e s s io n s in R u m a n ia su c h sweeping
c o n c e s sio n s a s t o c o n s titu te an e c o n o m i c b la c k o u t for other
co u n tr ies. W e, o n th e o th e r h a n d , h a v e a d h e r e d to a strict
in terp reta tio n o f th e Y a lta p le d g e t o c o n c e r t during the
tem p orary p eriod o f in sta b ility in lib e r a t e d -E u r o p e th e policies
o f th e th ree g overn m en ts in a ss is tin g t h e p e o p le s ... to solve
by d em o cra tic m ean s th e ir p r e s sin g p o lit ic a l a n d economic
p ro b lem s. O n several o cc a sio n s w e h a v e fo r m a lly protested
th e au th oritarian character o f th e tw o g o v e r n m e n ts . While I
fully sym p athize w ith th e n eed o f th e R e d A r m y to protect
its sou th ern flank w h ile it w as a c tiv e ly e n g a g e d in Central
E u rop e, th e irritation w hich the S o v ie t G o v e r n m e n t m ay have
felt w ith regard to th e even ts o f th e p a st y e a r s in Greece
and its concern over the q u estio n o f th e S tr a its , a s w ell as
th e bitterness o f th e R ussian p e o p le o v e r t h e t e r r ib le ravages
o f th e Rum anian Arm y in th e U k r a in e , I f e e l th a t these
con sid eration s should n ow have m uch le s s w e ig h t a n d I trust
that n w ill eventually b e p ossib le for th e R u s s ia n s a n d us to

R0MANIE1 1944-1948_____________________ ;_______________

reach a agreement concerning these considerations should


n0Whave much less weight and 1 trust that it will eventually
be possible for the Russians and us to reach an agreement
concerning these countries along the lines of those already
reached with regard to the other former enemy countries in
Eastern Europe. Particularly with regard to elections, I hope
that the precedents of separate lists and civil liberties esta
blished in Austria and Hungary, agreed to by all three Yalta
Powers, may be applied in Bulgaria and Rumania.
Sincerely yours,

Mark Ethridge
Iat acum in rezumat prile eseniale privind Romnia:
Mult Stimate Domnule Secretar de Stat,
Dv. m-ai nsrcinat s m duc n Romnia i Bulgaria i s
verific dac guvernele interimare ale acestor ri sunt larg
reprezentate n sensul Declaraiei de la Yalta. Aceast declaraie
exprim convingerea celor trei mari puteri c o pace durabil nu
poate fi bazat dect pe guverne adevrate i larg reprezentative
i numai dac popoarele acestor ri vor avea ocazia s voteze
in alegeri cu adevrat libere de orice constrngere i de orice
fric. Conform instruciunilor Dv., preocuparea noastr nu a fost
cu privire la compunerea politic a acestor dou guverne, ci cu
privire Ia caracterul lor reprezentativ. Trebuie s v raportez c
dup ce am stat de vorb cu mai mult de 300 de persoane n
cele dou ri, reprezentnd toate elementele i nuanele opiniei
publice, eu nu consider c guvernele Romniei sau Bulgariei sunt
larg reprezentative ale tuturor elementelor democratice n sensul
Declaratei de la Yalta. Mai mult, eu trebuie s v spun cu toat
sinceritatea c amndou aceste guverne sunt dictatoriale i dominate
de un singur partid (comunist), c, att n Bulgaria, ct i n

Romnia marile pri democratice ale populaiei au fost excluse


cu fora de la participarea la aceste guverne, in timp ce, n special
in Romnia, profascitii colaboraioniti i chiar civa din Garda
de Fier ocup poziii
cheie n acest guvern. n ambele guverne
fronturile (popular ori al patriei) comuniste sunt la putere.
... [trecem peste pasajul care trateaz situaia Bulgariei]
Formula acaparrii puterii de ctre comuniti in Romnia
este aproape la fel, cu oarecari diferene semnificative. Regimul
Antonescu a fost rsturnat prin lovitura de
1944. Guvernul ce i-a urmat era compus din cele tre pa

198
n ic o l a e

-----------

istorice, Naional rnesc, N aional Liberal i Social Democ^


la care s-au adugat i com unitii. Acetia din urm era?*1,
organizaie ilegal pn atunci i suferiser persecuii i represj?0
Trei guverne au czut n apte luni n R om nia i cu
criz comunitii i ntreau poziiile. La 6 m artie anul acesta u
insistena dlui Vinski, vicecomisarul sovietic al afacerju
Externe, a fost instalat prezentul guvern condus de Petru GroJ
La Moscova, dl. Vinski a insistat fa de m ine c aciunea ^
nu este un amestec n treburile interne ale Romniei, ci ^
amestec in treburile Comisiei A liate de Control. Oricum, guvernul
a fost schimbat. Comunitii, dup cea mai precis i cea niaj
exagerat aproximaie ce am avut aici, chiar dup prerea unui
nalt membru al guvernului nsui, nu reprezint dect maximum
10%. Cu toate acestea, ei ocup ministerul de Interne i pe cei
de Justiie i astfel ei controleaz justiia, poliia, jandarmeria,
poliia secret i ntreaga mainrie a alegerilor. In plus, ei
controleaz multe alte posturi, inclusiv, indirect, acela al
primului-ministru...
Partidele Naional rnesc i Naional Liberal au fost complet
eliminate i au devenit deodat bestii fasciste, cu toate c
dintotdeauna ele erau reprezentanii adevratei democraii
parlamentare n Romnia i s-au opus activ politicii profasciste
a regelui Carol. Un mare numr dintre fruntaii lor au fost
arestai i aceste partide sunt pe punctul de a fi interzise acum
la plecarea mea din Romnia. Ziarele lor au fost suspendate,
sediile lor au fost confiscate, iar ntrunirile lor dispersate.
Regretabila i spontana manifestaie din 8 noiembrie 1945 a fost
umflat de guvern ca mare complot fascist. n guvernul lui
Groza poporul romn ore acum o noua dictatura in locul celei
rsturnate la 23 august 1944. Noua dictatur nu a ncercat s
i

legalizeze poziia prin alegeri pn astzi.


Guvernul sovietic a recunoscut ambele guverne [romn i
bulgar] i a pretins mereu c ele sunt reprezentative, fapt care
le-a inut pn acum la putere. El, guvernul sovietic, a profilat
de aceast ocazie ca s ncheie acorduri comerciale cu ambele
ri i s obin enorme concesiuni economice n Romnia, care
mpiedic orice alte ri s fac cu ca comer. Pe de alt parte
noi. Statele Unite, am aderat n mod strict la promisiunea do la
Yalia dc a ne concentra in perioada de instabilitate n Europa
eliberat, asistnd aceste popoare s-ji rc/.olvc prin miiloacc
democratice problemele lot politice i cVortomicc. In nenumrate

AGONIA. ROM NIEI 1944-1948

199

rnduri n o i am p r o te s ta i n m od formal contra caracterului


dictatorial a l c e lo r d o u gu verne, l l In ceea ce privete alegerile,
eu sper ca lis te le lib e r t ilo r c iv ile de respectat, stabilite de cele
trei m ari p u te ri p e n tru A u s tria i Ungaria, vor putea fi aplicate
i in B u lg a ria i R o m n ia .
Mark Ethridge
D u p c u m se p o a t e v ed ea , partidele istorice au desfurat o
mare a c tiv ita te d e in fo rm a re a trimisului preedintelui Truman.
O m e n iu n e s p e c ia l m e rit d om n ii Rica Georgescu i Vasile
Serdici, d e le g a i n acest scop p e lng Mark Ethridge.

Capitolul 18
SELL-OUT TO STALIN =
S-AU VNDUT LUI STALIN
n urma actului regal din 10 august - i a grevei g o n p ifH !
- problema Romniei trecuse deci n minile conferinjei ce|0t
trei minitri de Externe: Molotov, Byrnes i Bevin, ai URss
Statelor Unite i Marii Britanii. O prim conferin{ are loc j
septembrie 1945 la Londra n vederea pregtirii tratatelor de pace
cu fostele ri satelite ale Axei. Ea este un eec total.
Ruii pretind ca tratatele de pace s fe pregtite pe baza
acordurilor de armistiiu, dictate de ei la capitulare. Cum
anglo-americanii nu au avut nici un cuvnt la semnarea,acestor
acorduri, ei nu-1 vor avea nici la tratatele de pace. Churchill la
Moscova, n octombrie 1944 i apoi omul lui Stalin, Alger Hiss,
consilierul lui Roosevelt, la Yalta, au preconizat o asemenea
procedur. Instrumentele de armistiiu nu trebuiau astfel suspuse
ratificrii senatului american i ele pun, n ceea ce privete
tratatele de pace, senatul n faa unui fait accompli.
Cititorii sau istoricii de mine ai Romniei, care vor s aib
mai multe informaii asupra pregtirii tratatului de pace, pot gsi,
n ceea ce privete propunerile americane, un bogat material in
Foreign Relations, voi. II, pagnele 147-150 i 182-185, din
septembrie 1945.
n ceea ce privete schimbarea guvernului instalat de Viinski
n Romnia i a inerii de alegeri libere, secretarul de stat Byrnes
are o discuie privat cu Molotov nainte de deschiderea
conferinei. Un memorandum asupra acestei ntrevederi se gsete
in FR. 1945, 194-202, din 16 septembrie 1945. Din acest
memorandum aflm c Molotov i-a spus categoric ministrului de
Externe american c:
Uniunea Sovietic nu va tolera niciodat guverne ostile in
rsritul Europei i nu poate fi vorba de o reorganizare a
guvernelor bulgar sau romn, dect dup inerea alegerilor.
V reaminiti c Molotov a respins la Potsdam orice control

AGONIA

R O M N IE I 1944-1948

201

jjjglo-american de orice natur privind alegerile libere din


aceste Jri.

Conferina urmtoare a celor trei minitri de Externe se (ine


la Moscova la 16 decembrie 1945. De reinut c intre timp
avuseser loc alegeri n Bulgaria, Finlanda i Ungaria. Cele din
Bulgaria, falsificate, au dat 100% rezultat comunist; cele din
Finlanda i Ungaria, tolerate destul de liber, au dat majoriti
anticomuniste. Probabil c n aceste ri Stalin a vrut s
demonstreze c el respect procentajul zonelor de influen stabilit
cu Churchill. Divergene se produc intre Bymes i Molotov cu
privire la rile participante ia proiectata conferin de pace cu
fostele ri satelite. Un prim arbitraj al lui Stalin, cruia Bymes
ii ceruse o audien, are Ioc. Se ajunge la un compromis in ceea
ce privete participarea Franei. Discuii aprinse privind
reorganizarea guvernului Groza i alegerile din Romnia se isc
intre Molotov i Byrnes. Raportul Ethridge este prezentat, dar
respins de Molotov, fr ca mcar s-l deschid. Jimmy Bymes,
doritor de a ajunge cu orice pre Ia o soluie de compromis, cere
o a doua audien Iui Stalin. Era ziua de 23 decembrie 1945,
devenit pentru Romnia zi de doliu. i tiind c Uniunea Sovietic
nu va tolera niciodat guverne ostile n Romnia i nici un fei
de control al alegerilor, el capituleaz i Romnia este vndut
astfel i de Statele Unite.
Byrnes, cu toate declaraiile Iui Truman, cu tot raportul
Ethridge, dup tot ce i-a spus Molotov, accept ca o delegaie
de trei s plece ia Bucureti s reorganizeze guvernul Groza
prin intrarea a doi minitri din opoziie i s obin o scrisoare
de la Groza c va face... alegeri bere. Era o formul care s
permit salvarea obrazului preedintelui Truman, dar era o
capitulare a ntregii politici americane in Romnia, n faa lui
Stalin. Comportarea Iui Jimmy Bymes este cu att mai
condamnabil, cu ct ea contravenea att politicii oficiale a
Departamentului de Stat i a Congresului, ct i a preedintelui
Truman. Pn i Averell Harriman, care cum am vzut ceruse
nc din 15 septembrie 1945 recunoaterea deschis i oficial a
zonelor de influen n rsritul Europei, era indignat. Byrnes relicv a administraiei i concepiei rooseveltiene -, fr a consulta
pe Truman, fr a se consulta cu Bevin, fr a se consulta cu
Harriman, accept n cteva minute propunerile perBde ale lui
Stalin. ntreaga politic de rezisten contra Moscovei n aceast
parte a Europei se prbuete.

----------- -__ Igilil


E ra 23 decem brie 1945: n K rem lin , Byrnes vindea R o lT '
fr tirea i fiir con sim m n tu l p o p o r u lu i am erican, c a r e
s fie m injit, nelat. Iat d icu jia d in tre S ta lin i Byrnes din f i
sear:
aoe
n cazul R om n iei s - a r p u tea s s e fac oarecari schimbi
n guvernul G roza, care s satisfac p e d o m n ii Byrnes i Bevi
D e exem plu, guvernul rom n ar p u tea , e v en tu a l, s fie convin
s includ c te un rep rezen tan t al P a rtid u lu i N ational rnesc
i al Partidului N ation al L ib era l, cu ex clu d erea lui Iuliu Maniu
D inu Brtianu i N ic o la e L u p u - sp u n e a S talin .
P e loc, i iar n ici un m an d at in a c e s t se n s, Byrnes accept
propunerea lui S talin d e a s e trim ite o c o m is ie d e trei: Viinski,
Harriman i K err (am b asad oru l b rita n ic) la B ucureti pentru
reprezentajie d e m istificare i trdare. H a rrim a n a cerut s se
raporteze aceasta lu i T rum an, c o n fo rm u z a n e lo r , dar Byrnes nici
i r vrut s aud. In d ep en d en t, a r o g a n t fat d e preed intele su,
i lu ase dreptul d e a d e c id e sin g u r. C o n silie r ii si de la
D ep artam entu l d e S tat? O to ta l d e sc o n sid e r a r e . N u m ai departe
d ect la 10 d ecem b rie 1945 - cu d o u s p t m n i nainte de
capitularea lui B y m es o fic iu l a fa c e r ilo r e u r o p e n e al Depar
tam en tu lui d e S tat i- a p regtit to c m a i n v e d e r e a a c e s te i conferinje
un m em orandum n care s e p r e c o n iz e a z r m n erea ferm pe
p o ziia D ecla ra jiei d e la Y a lta i s s e cea r a le g e r i absolut
lib ere sub co n trol i garanii. Iat a c e s t m e m o r iu , ca r e s e opune
ca teg o ric con ced rii oricrei z o n e d e in fln e n j ru s in Romnia
i Bulgaria:

Although a final, satisfactory adjustment o f the Rumanian


and Bulgarian problems may seem remote in the absence of
a general agreement with regard to this area, it is, nevertheless,
felt that we must maintain our position of adhering to the
priciples publicly proclaimed as the result of both the Yalta
Conference and the Potsdam discussions. Since to concede a
limited Soviet sphere of influence even in this area of strategic
importance to the USSR might be to invite its extension to
other areas, our continued reiteration o f the principles that
a firm and lasting peace can only be achieved if the people
of the liberated areas can exercise the right o f self-determination seems the only course open to us at this time.
Cu toate c un aranjament definitiv al problemelor romneti
i bulgare pare pujin probabil in lipsa unei njelegeri generale

AGONIA

ROMNIEI 1944-1948

203

orivind aceast reg iu n e, nu e s t e m ai puin adevrat c n oi


d

trebuie s n e

m e n in e m

credem

p o z iia d e aderare la p rincipiile

proclamate pu b lic, att d u p C on ferin a d e la Y alta, ct i dup


discuiile de la P otsd am . A c o n c e d a S o v ie te lo r o z o n d e influen
limitat, chiar i n a ceast zo n d e im p ortan strategic pentru
Uniunea S ovietic, ar fi s o invitm s le extind n a lte zo n e
ale globului. D e a ceea, c o n tin u a reafirm are a principiului c o
pace ferm i durabil nu p o a te fi realizat d e ctre p op oarele
liberate din aceast parte, d ec t dac e le i p o t exercita liber
dreptul lor la au tod eterm in are, ni s e pare singura politic de
urmat.
A cest d ocum ent, pregtit d e dl. John D . H ick erson , s e gsete
In FR [Foreign Relations o f the United States of America] 1945,
voi. IV, pag. 4 0 7 -4 0 8 .
Pentru unii, Byrnes a avut totu i un su cces la M oscova. E l
a reuit s-ob in m n liber n Italia i Japonia: din nou sfere
egoiste de influen (V e z i M ark E thridge i Cyril B lack). Dar
pentru alii, cum a fost ntreaga m isiu n e diplom atic am erican
n R om nia, succesul a fost un S e ll-o u t to Stalin - d e unde
titlul englezesc al crii m ele. A a cum i- a spus directorul D urbrow
din D epartam entul d e Stat lui D a n iel Y ergin (pag. 440, n ota 22),
ntreaga m isiune a vrut s d em ision eze i num ai la rugm intea
directorului D urbrow ea a renunat. F aptul e ste confirm at i de
jurnalistul lui Times, Sulzberger, n Long Row of Candles, la
pagina 292.
ntors la W ashington, arogantul Byrnes vrea s se adreseze
naiunii ca s -i laude succesele d e la M oscova, nainte mcar
de a raporta lui Truman. A cesta reacioneaz violent, dar era
prea trziu. Preedintele se plnge c raoortul Ethridge i- a fost
ascuns. C nu a fost d elo c inform at de ceea ce se petrece la
Moscova in cursul negocierilor. D ar Truman era pus in faa unui
fapt m plinit i nu mai rmnea altceva de fcut dect s -i
salveze faa, fiindc se angajase prea mult i prea cinstit in lupta
pentru salvarea Europei d e rsrit. i totui acest mare american,
om simplu, dar cu caracter i suflet, nu a capitulat im ediat
i-a spus lui Byrnes ca e l nu schimb politica fa de Europa

El
de

rsrit i c aceasta trebuie continuat:


For the first tim e I read the Ethridge letter this morning.
It is full o f information o n Rumania and Bulgaria and confirms
our previous information on these two police states, i am

204__________________________________________ NICOLA i
n o t g oing to a g re e to th e r e c o g n i ti o n o f th o s e g o v e rn /''
unless they a r e ra d ic a lly c h a n g e d ... I d o n o t th in k we
play c o m p ro m is e a n y lo n g e r. W e s h o u ld re fu s e to r e c o S
R u m a n ia a n d B u lg a ria u n ti l th e y c o m p ly w ith o u r r t J v *
m ents...
I
(V ezi a s u p ra a c e s te i c h e s tiu n i: D e a n A c h e s o n in Pretty
p a g in a 136 i Memoriile lu i H a r r y T r u m a n , voi l 01
551).
pa&
E u n u c re d , i - a s tr ig a t T r u m a n lu i B y rn e s , c noi trebui
s m a i facem o p o litic d e c o m p r o m is . N o i tr e b u ie s refuzi?
s re c u n o a te m R o m n ia i B u lg a r ia a t t a v r e m e c t ele nu Sc
co n fo rm e a z c o n d ijiilo r n o a s tr e ....
A i d e s te c a z u l s r e a m in tim r e a c i a a m ir a l u lu i Leahy, ey
d e s ta t m a jo r al C a s e i A lb e , c n d a a u z i t d e c a p i t u l a r e a lu i Byrn
d e la M o sco v a:

Creation,

th e

T o d a y , s c rie e l n ju r n a lu l s i, I s e n s e , f o r t h e first time


fe e lin g th a t S e c re ta ry B y r n e s is not immune to ifc

communisticalfy inclined advisers in his department."


.A s t z i am n e le s, p e n t r u p r i m a d a t , c B y r n e s n u este imun
in flu e n e i c o m u n is te a c o n s il ie r i lo r l u i d i n D e p a r ta m e n t u l <je
S ta t.

MINCIUN I MISTIFICARE
n n treved erea S ta lin -B y r n e s s - a d e c is, cu m a i rein u t,
trimiterea u n ei d e le g a ii d e trei la B u c u r e ti p en tru aranjarea
lucrurilor. S ta lin su g er a se se creta ru lu i d e sta t a m erican in clu d erea
unui m em bru al P a rtid u lu i N a io n a l r n e sc i u n u l a l P artid u lu i
Liberal n guvernul c o m u n ist G ro za . G u v e r n u l a stfe l crp it s
se angajeze s in a leg eri lib ere , d u p ca re S ta te le U n ite i
Anglia s recu n o a sc a cest gu vern in sta la t la 6 m a rtie 1945 d e
armata ro ie n R o m n ia . D e le g a ia trim is la B u c u r e ti era
format din Sir A rch ib a ld K err, a m b a sa d o ru l M arii B rita n ii la
M oscova, A v erell H arrim an , a m b a sa d o ru l S ta te lo r U n ite la
M oscova i fa im o su l A n d rei Ia n u a riev ici V in s k i, p ro cu ro r n
marile p ro cese d e ep u ra re d in a n ii 3 0 , d in p a rtea U n iu n ii S o v ie tic e .
In Y a lta i c r u c ific a r e a R o m n i e i e u m am o c u p a t p e la rg d e
aceti trei d eleg a i i d e co m p o rta r ea lo r la B u cu re ti. n p rezen ta
lucrare su b lin iez n u m a i c att K err c t i H a rrim a n c u n o te a u
perfect d e b in e c r o lu l lo r era s m in t i s in e le p o p o r u l
romn i co n d u c to r ii lu i. i au p le c a t t o tu i la B u c u r e ti cu
aceast m isiu n e. i i- a u in d e p lin it -o .
Sir A rch ib a ld K err c u n o te a p rea b in e p o litic a lu i C h u rch ill
de a ced a R o m n ia z o n e i d e in flu e n a r u ilo r. C ev a m a i m ult,
in d o sa ru l u ltra secret al n tr e v e d e r ii S ta lin -C h u r c h ill d in o c to m b r ie
1944 la K rem lin , e u a m gsit c a m b a sa d o r u l b r ita n ic a fo st
p rezen t c n d s - a fcu t tragicu l t rg a l p r o c e n te lo r d e in flu en
in rsritul E u r o p e i. A v e r e ll H a rrim a n tia i e l p rea b in e care
i va fi r o lu l lu i la B u cu re ti. A m b a sa d o r u l S ta te lo r Unite la
M o sco v a era u n u l d in m em b rii in flu e n i a i p artidu lu i d em ocrat
i u n u l d in in tim ii p r e e d in te lu i R o o s e v e lt. A p a rin n d u -i una
din c e le m ai m ari averi d in A m e r ic a - c i fera te, bhci - H arrim an
era u n p r ie te n a l U n iu n ii S o v ie tic e . G ary A llen , n cartea sa
None Dare Caii it Conspiracy, afirm c a teg o ric c bncile lui
H arrim an au fin a n a t rev o lu ia b o le v ic , acordnd un avans de
z e c e m ilio a n e d e d o la ri (v a lu ta a n u lu i 1917) lui Trold, cnd

206

n ic o l a e bacii.

I acesta a plecat de la New York la Petrograd (acum Leningrad)


n schimbul concesiunilor de aur, petrol i diamante. Ceea <*
este sigur e c Harriman era persona grata la Kremlin. Ceea
ce de asemenea este sigur este c Averell Harriman tia prea
bine c Romnia fusese dat drept zon de influen ruseasc
Harriman cunotea toate inteniile lui Roosevelt fa de rui. jj
a fost prezent la parte din conferinele anglo-sovietice din
octombrie 1944, era informat cu regularitate de Anthony Eden
i - la rndul su - informa cu regularitate pe preedintele
american. El l-a nsoit pe Roosevelt la Teheran, la Yalta, la
Potsdam i la conferinele sale tte--tte cu Stalin. El tia tot,
el cunotea tragicul adevr. El tia c misiunea lui era de mistificare.
Cititorii trebuie s rein c nc din 1943 att Churchill ct i
Roosevelt ncepuser s pregteasc opiniile lor publice pentru
mprirea Europei. n America, Walter Lippman, prietenul lui
Roosevelt i influent ziarist, preconiza deschis crearea zonelor de
influen, cum a fcut-o n 1944 n cartea sa U. S. War Aims
[elurile de rzboi ale Statelor Unitei.
n Marea Britanie, lordul Beaverbrook, prietenul intim al lui
Churchill i al lui Harriman, a preconizat nc din 10 manie
mprirea Europei i abandonarea Europei de rsrit ruilor.
Lordul Beaverbrook era unul din cei mai importani politicieni
conservatori ai Marii Britanii i proprietarul cotidianului The
Times.
Este surprinztor i de necrezut c atia romni aflai in
Sutele Unite i n Marea Briunie i cei din Elveia i Portugalia,
de exemplu, nu au .vzut venind furtuna i nu au informat pe
oamenii politici din Romnia. Cum nu i-au dat ei seama c
Roosevelt i Churchill - prin aceast campanie de pres - pregtea
mprirea Europei? (Vezi Harriman, Special Envoy, pag. 328 i
ziarul The Times, din 10 martie 1945).
Averell Harriman, prezent, dar pasiv, la semnarea
armistiiului cu Romnia, la 12 septembrie 1944, telegrafia la
Washington a doua zi:
Ruii cred c noi respectm ucita nelegere c Romnia
este o zon de interes primordial sovietic, in care noi nu trebuie
s ne amestecm. (Vezi FR. 1944, vol IV, pag. 235)
Cei trei magi ai bolevizarii Romniei pleac spre ara
noastr. ara ii atepta cu sufletul la gur. ara era supus unui
regim de teroare i sovietizare fr mil, fr ieire. i totui
ara mai sgera. ara era n naufragiu, dar se aga de o scndura,

1944-1948___________________________________

207

pai. ara nu vroia s s e scufunde n b ezna bolevism ului,


* ^"0ja s moar. ara lupta i m ai spera. Plecai, cu trenul de
" Moscva>cei trei, V in sk i, Kerr i H arrim an, ajung la Bucureti
i ziua de 31 decem brie 1945. A doua zi, la 1 ianuarie, sunt
imii de rege. n

L'Europe de l E st trahie et vendue, am prezentat

pe larg cele ntm plate la B ucureti in cursul vizitei celor trei.


prezentul volum , voi reproduce num ai esen ialu l acestei m isiuni
pentru a uura cititorului nelegerea even im en telor ulterioare.
Voi incepe cu raportul ultrasecret al am basadorului britanic, Sir

Archibald

Clark-Kerr, fcut la 25 ianuarie 1946 m inistrului su

de Externe Bevin, la

Londra. R aportul

poart

numrul R.

1880/92/37. Iat cele trei pagini privind acest raport:


Comisia aliat, com pus din Sir A rchibald Kerr, A verell
Harriman, ambasadorul american la M oscova i A ndrei V iinski,
a plecat din capitala U R S S -u lu i cu trenul i a fcut trei zile
pn la Bucureti. M embrii com isiei nu l-a u vzut pe V inski
dect dup ce au intrat in R om nia, cnd au ntocm it un plan
de aciune, pentru a-1 sftui pe rege s conving opoziia in
vederea lrgirii guvernului de la Bucureti. V iinski urma s se
vad mai nti cu Groza i s aib convorbiri cu m em brii guvernului
su, iar ambasadorii britanic i american s contacteze efii op o zi
iei, pe Maniu i Brtianu.
La 1 ianuarie 1946, continu raportul, cei trei au fost primii
in audien de rege, cu care prilej i-a u adus la cunotin dorina
unanim a celor trei minitri de Externe de a se ajunge ct mai
repede la o soluie, care s permit recunoaterea noului guvern
de ctre Marea Britanie i Statele U nite. Ambasadorii Kerr i
Harriman au subliniat importana acordat de guvernele lor
alegerilor din Romnia, care trebuiau fcute in respectul
drepturilor i libertilor fundamentale. n cele din urm, Marea
Britanie i Statele U nite ale Americii aveau s recunoasc guvernul
Groza.

Regele Mihai a promis s urmeze sfaturile primite, aa cum


urmase i deciziile de la Yalta i Potsdam. A adugat c dorete
ca acest guvern, cu toate completrile necesare, s aib un caracter
provizoriu pn la alegeri i in el s 6 e inclui civa minitri
neutri in cteva departamente. Ambasadorii au rspuns c nu au
mandat pentru a-i da acordul in aceast privin. Dup audiena
la rege, ambasadorii s-au dus la o ntrunire cu guvernul Groza>
unde au subliniat importana acordat alegerilor libere din Anglia
i Sutele Unite ale Americii. Primul-ministru, cu ro a te

------------------------------------------------------------- N|C O U E ^
ntreruperile d ese a le lu i V in sk i, care nu prea s aib ncrtd*,
n abilitatea sa, a prom is pn la urm s pregteasc o lisy '
obligaiile ce i le asum a. Sir A rchibald Kerr, la punctul opt *
raportul su, precizeaz c la aceast n tru n ire a avut destul ti?
pentru a-1 observa pe p rim u l-m in istru i c a ajuns la convingeri
c nu se poate atepta ca e l s fac a ltceva dect ceea ce ij ^
ngdui ruii.
A doua zi Kerr s - a dus s - i vad p e M aniu i pe Brtianu.
I-a gsit pe am ndoi profund ngrijorai i p lin i de suspiciune
fa d e guvern i d e rui, scep tici i fr ncredere n solutja
propus. Am basadorul britanic arat c a fo lo sit toat gama J
argumente, d e la cald la rece, d e la g alan terie la duritate, pentru
a -i face s priceap c aceasta era ultim a ans d e a -i ajuta.

Att Maniu, ct i Dinu Brtianu au insistat s se depun


eforturi deosebite pentru a se salva tronul i alegerile s fie |
adevrat libere. n caz contrar, au spus ei, noul parlament ieit
din alegeri falsificate va nlesni anexarea m ilitar a rii la Uniunea
Sovietic, ba chiar ar fi in stare s cear el nsui intrarea |
rndul republicilor sovietice, ca un al 17-lea s ta t
Sir Archibald Kerr a rspuns c pot conta pe guvernele
britanic i american, care vor face presiuni asupra guvernului
Groza n sensul respectrii promisiunilor cu privire la alegerile
libere. Ambasadorul britanic recunoate c n -a reuit s-i conving,
dup cum nici el nu era convins de aceea ce spunea (punctul 10
din raport). Mai departe, Sir Archibald K err descrie ntlnirea
cu Mihalache, care i-a fcut o excelent impresie. El nu voia s
intre in guvern. Atunci, pentru a-1 convinge, K err arat c a fost
nevoit s se poarte, cnd curtenitor (cajolerie), cnd s recurg
la baston (dragoning), adic la- argumente tari, dei ambele
metode ii repugn.
S examinm in continuare acest document ultrasecret.
Primul-ministru Groza a respins fr nici o explicaie
propunerea partidelor istorice de a accepta in guvern pe Ion
Mihalache i pe Bebe Brtianu. Cum acetia au insistat n ziua
urmtoare, la 4 ianuarie, Groza a declarat c Mihalache a fosi
voluntar pe frontul rus, iar Bebe Brtianu e reacionar. Cu
aceast ocazie, Viinski a declarat c guvernul su se opune
categoric intrrii celor doi in formaia guvernamental.
Din nou ntrevederi cu Maniu i Brtianu. Primul i-a furnizai
o list de aisprezece nume, iar al doilea de patru i s-au vzul
2
nouJ 3 ,nslu- P" la urm, s-a czut de acord asupra

ao o n ia

ROMNIEI 1944-1948

209

lui Haieganu i Romniceanu, ca minitri fr portofoliu, care au


i (.pus jurm ntul. A urmat un dejun la castelul Pele din
Sinaia, dup care Viinski a plecat la Sofia, iar Sir Archibald
Kerr i Averell Harriman s-au ntors n Capital.
La Bucureti, cei doi l-au revzut pe Groza i au discutat
cu el n amnunt lista de garanii oferit de acesta. Ea a fost
anexat raportului. Reprezentanii Marii Britanii i Americii s-au
vzut cu Groza i n ziua urmtoare. Sir Archibald Kerr recunoate
c s-a desprit de primul-ministru fr a fi izbutit, nici s-l
mite, nici s-l conving. Cu candoare i finee de stil, Kerr era
convins c Groza va pune deschis bee-n roate, aa cum voiau
i o cereau ruii, fr menajamente. Era trist, dar el nu vedea
ce s-ar fi putut face. Ambasadorul britanic - scrie Kerr - era
realist i punea mult inim in ndeplinirea misiunii sale.
Indiscutabil, Groza era un pezevenghi i un politicioan viclean.
Era nebun, nebun de-adevrat, dar simpatic. Lui i se putea, la
nevoie, ierta c. schieaz toate micrile dup muzica lui Viinski,
fiindc Groza nu suferea de deteptciune. Dar Ttrescu era un
mincinos i un escroc din cap pn n picioare, spune Sir Archibald
Kerr. El era inteligent, dar nu pn intr-att, nct Kerr s nu-i
fi dat seama c Ttrescu l-a minit fr ruine. Sinceritatea cu
care scrie acest raport l descarc pe Sir Archibald Kerr de
rspunderea ce personal nu o avea, fiind un simplu executant al
ordinelor primite.
Concluzia raportului? Ea este exprimat in paragrafele 28 i
Kerr nutrea convingerea personal c guvernul Groza nu are
intenia de a respecta nici liter, nici spiritul deciziilor luate de
cei trei minitri de Externe la Moscova n legtur cu alegerile
libere. C romnii nu au nici cea mai 'mic ndoial, ca i Sir
Archibald Kerr de altfel, c alegerile vor fi falsificate.
nainte de a incheia acest lung raport, ambasadorul britanic
subliniaz c Viinski guverneaz Romnia ca pe o provincie a
Uniunii Sovietice i c guvernul Groza nu e dect un simplu
instrument in minile lui. i acest om de onoare, loial in
ndeplinirea misiunii ce i se ncredinase de eful su (a mini,
a convinge), are un cuvnt de mil pentru poporul pe care ii
nela: Prsesc Bucuretii cu sufletul ndurerat i mulumesc lui
Dumnezeu c nu am fost nscut romn.
Reacia mea la activitatea i misiunea lui Averell Harrirnan
a fost 1 i rmne - mult mai dur dect fa de Sir Archibald

*0P
210_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NICOLAE B

a c ii,

Kerr. Averell Harriman era unul din cei mai boga|i oameni aAmeridi, membru important al partidului democrat i prieten
intim al preedintelui Roosevelt. Se pretinde chiar, vezi Ga*
Allen, None Dare Caii It Conspiracy, c bncile lui Harriman ar
fi finanat cu vreo zece milioane de dolari USA revoluia ruseasc
mprumutnd aceast sum iui Torki, cnd acesta s-a mbarcai
cu ali 275 de revoluionari pe vasul Cristiania la 27 martie 1917,
In plus, Harriman tia, ca unul ce a asistat la toate edinele
importante cu Stalin, c Romnia fusese vndut ruilor n
schimbul Greciei. Ceva mai mult, cum am artat, Harriman a
cerut el nsui recunoaterea fr rezerve a zonei de influen
ruseti in Romnia de ctre Statele Unite. n plus, el tia c
aranjamentul Bvrnes-Stalin nu era dect o formalitate
diplomatic pentru ieirea din impas, de salvarea obrazului
preedinteului Truman. Era o operaie cosmetic de mistificare,
de nelare, de minciun. Prin independena sa material, prin
autoritatea i relaiile sale, Harriman putea s se comporte altfel
la Bucureti. S denune impostura i s nu se preteze i el
personal la ea. Dar, cu toate mrturisirile cinice ale Iui Vinski
c ei, comunitii, vor avea 90% din voturi, fiindc ei fac alegerile,
Averell Harriman joac pn la urm rolul lui de diplomat,
minind pe regele Romniei, opoziia romn, poporul romn.
S vedem din rapoartele lui secrete cum prezenta el ministrului
su de la Washington misiunea sa de la Bucureti. In telegrama
1-346 din 3 ianuarie 1946 el spune:
Ieri am avut lungi convorbiri cu Maniu, Brtianu i Mihalache.
Toi trei sunt foarte sceptici c ar putea fi alegeri libere in
Romnia fr o schimbare a minitrilor de Interne i de Justiie.
Le-am spus c in misiunea noastr nu ne privete asemenea
schimbri. Clark-Kerr le-a spus i el acelai lucru. Pare exclus
ca ei s obin concesii de la guvernul Groza n ceea ce privete
schimbrile de la Interne i Justiie, fiindc am fost informat
dintr-o surs absolut sigur c Vinski i-a spus lui Groza s nu
fac nici un fel de concesii
In aceeai telegram, Harriman face cteva rezerve de contiin
personal, cernd sa se supravegheze obligaiunile cei va lua
Groza. Prin telegrama urmtoare, nr. 1/646 din 6 ianuarie, adaug:
Comportarea i manevrele Iui Vinski din ultimele dou zile
ne dau puine sperane c sovieticii intenioneaz s se in de
Moscova ^

eX6CUte cu bun^credin aranjamentele de la

AfiONIA R O M N IEI 1944-1948_____________________________________ 211

Referitor la atitudinea guvernului Groza, Harriman informeaz


n aceeai telegram: n cadrul discuiilor cu guvernul, a reieit
clar c el nu are inten{ia de a da partidelor istorice posibilitatea
cinstit de a prezenta candidaii lor in alegerii
n aceste mprejurri, cnd att Viinski ct i guvernul pus
de el, al lui Groza, arat clar intenjiile lor de a lichida partidele
istorice, care este rolul n continuare al misiunii de la Moscova?
Nu e ea term inat? Nicidecum. Rolul lui Harriman este s
continue pn Ia capt... In spie of the fact that we felt Vyshinski
was not acting in good faith and was attempting to discredit the
ieadership of both parties, as far as he could, Clark-Kerr and I
believed we had to accept Vyshinskis veto. n ciuda faptului
c noi ne dm seama c Viinski nu se comport cu bun-credin
i ncearc s discrediteze conducerea partidelor istorice ct mai
mult posibil, C lark-K err i cu mine am crezut necesar s acceptm
vetoul lui Viinski (la desemnarea celor doi minitri - n. a.).
Iar n ncheiere Averell Harriman conchide. Nu ncape nici cea
mai mic ndoial n mintea mea c Viinski intenioneaz s
utilizeze toate mijloacele posibile pentru a crea dificulti i a
mpiedica o participare cinstit a acestor panide n alegeri, de
aceea el va sprijini guvernul Groza ca s utilizeze i el astfel de
mijloace de mpiedicare". Restul timpului la Bucureti a fost
petrecut n dejunuri la Palat, la Sinaia, spre a cumpra fois
gras de la Capa pentru eful su Jimmy Bymes. Doi minitri
noi, unul naiona-rnist i altui liberal, intrau n guvernul
impus de Viinski, Groza se oblig s respecte libertile
fundamentale i s fac alegeri libere, iar ambasadorul britanic,
ntr-un moment de sinceritate i de jen, recomand alegeri libere
n care noiunile de fascist i de trdtor s fie absente.
Misiunea odat ndeplinit, ambasadorii prsesc Bucuretii.
Cel britanic mulumind lui Dumnezeu c nu a fost nscut romn,
iar cel american c a gsit cel mai bun fo is gras din Europa: ia
Capa. Viinski, la Londra, discuta despre ndeplinirea m isiunii
de la Moscova, att cu Jimmy Bymes, ct i cu Em est Bovin.
Amndoi se declar satisfcui de misiunea celor trei i amndoi
recomandau la Washington i Londra recunoaterea guvernului
Groza, aa cum a fost dictat de Viinski. Nu a roit nimeni.
Guvernul Groza a fost recunoscut de Statele Unite i dedarea
Britanie, spre disperarea regelui, a fruntailor opodiiei romneti,
a rii. Data de 4 i cea de 7 februarie 1946, cnd Marea Britanie
i Statele Unite au recunoscut - astfel crpit - guvernul Groza,

212

NICOUp I.

------------------------------------------- ;------------------------------ - S
sunt dou date de doliu naional romnesc i ele trei)
memorate. Recunoaterea guvernului Groza este urmat n JS
de numirea unor ambasadori comuniti la Washington i Ia
Profesorul Bagdasar este acceptat de preedintele Truman^
toate c Burton Berry i sugerase s fie respins. Neputnd^
lua postul n primire din cauz de boal, n locul lui e pf0|)^
Mihai Ralea, numit mai nti la Paris, dar refuzat de francei
din cauza prieteniei lui cu fostul rege Caro! II. Ralea este accept
de Washington. La Bucureti, comunitii accelereaz refornjejc
lor de comunizare a rii: epurri masive, ncepnd cu armata
arestri i procese, sovromizarea rii nainte de tratatele de pa^
comunizarea justiiei. Partidele istorice sunt supuse unui regim*
de teroare de nenchipuit: arestri masive de fruntai, interzicerea
de ntruniri, de ziare, confiscarea celor cteva care apreau ca
mari sacrificii, refuz de hrtie de tipar, etc., etc. Reforma agrar
pune foc de la un capt la altul al rii. Procesele se in lan:
ale fotilor minitri vinovai de dezastrul rii, ale celor vinovai
de crime de rzboi, ale rezistenilor, etc.
n mai 1946 are loc procesul marealului Antonescu,
condamnat la moarte i executat n primele zile ale lui iunie.
Executarea marealului a impresionat profund ara i mai ales
refuzul regelui de a-1 graia.
ndrzneala comunitilor merge crescnd: ei aresteaz trei
dintre colaboratorii romni de la misiunea american: Stnescu,
Manicatide i domnioara Olteanu, cu toate protestele generalului
Schuyler. n zadar atrage Burton Berry atenia Washingtonului,
zi de zi, c Statele Unite trebuiesc s ia o poziie ferm i
ofensiv. El se izbete de Jimmy Byrnes ca de un adevrat zid.
Astfel, prin telegrama 2/846 din 8 februarie, n care Burton Berry
transmitea protestul lui luliu Maniu fa de valul de arestri, el
conchide: Plngerile opoziiei sunt justificate i a venit momentul
ca Departamentul de Stat sa protesteze public. La 23 martie,
eful misiunii diplomatice americane cere Departamentului de
Stat s nu accepte un reprezentant comunist la Washington nainte
de a vedea dac guvernul Groza revine asupra msurilor sale
abuzive. Burton Berry merge pn acolo, nct cere un protest
public i imediat, scriind:
I believe that this is a necessary risk and one that it certainly
preferable to the alternative of making ourselves a party to Groza
efforts to sabotage the Moscow Decision (Nr. 159)M
Cred c acesta este un risc ce trebuie luat i ar fi cu siguranj

4
I

b jM

ROMN, e i 1944- 1948_________________________________

referabil aceluia de a ne face prtai la eforturile lui Groza de


i f sabota deciziile de la Moscova.

I
Cum am spus, Byrnes refuz s urmeze pe Burton Beny. La
f. 12 februarie 1946 el rspunde NU la cererea de garanii cerute
de Berry. La fel, prin telegrama nr. 3/646 din 8 martie, Byrnes
[ refuz s protesteze la Bucureti.
nainte de a analiza n continuare situaia din Romnia i de
I a comenta evenimentele din acest rstimp, voi face o incursiune
I ]a Washington. Este absolut necesar, fiindc ea are o direct
legtur cu o real schimbare de atitudine a Departamentului de
Stat i a efului su n particular. Jimmy Byrnes face o piruet
f de 180 de grade, cum vom vedea.
Iat, mai nti o surprinztoare telegram a lui Byrnes ctre
J eful misiunii diplomatice americane din Bucureti:
Telegrama 5/2146 din 2 1 mai 1946
Dat fiind deterioarea situaiei politice din Romnia, aa
cura ai raportat d -ta i colegul d-tale britanic, lipsa fixrii unei
I date pentru alegeri, violena crescnd mpotriva partidelor istorice
i mpotriva lui Titel Petrescu, eu cred c acum este oportun a
protesta faa de guvernul romn contra acestor violri a garaniilor
date de el comisiei tripartite din ianuarie. Britanicii sunt doritori
a se asocia acestui protest bilateral.
Vom vedea numaidect de ce aceast schimbare de atitudine,
i la americani, i la britanici. Totui, nainte de a v-o arta,
trebuie s v subliniez o alt schimbare important: britanicii
ncep s se asocieze la^ protestele americane, s se informeze i
consulte in prealabil. n legtur cu aceast colaborare trebuie
s v semnalez i pericolul pe care l prezint, dat fiind c toate
informaiile americane trimise la ambasada britanic din
Washington treceau prin minile unuia din apostolii de la
Cambridge", Donald Maclean (fugit n 1951 n Rusia mpreun
cu Burgess) i care, bineneles, le transmitea Moscovei. Asupra
acestui aspect al problemei avem documentul 1 1 / 3 046 din 30
noiembrie 1946 al oficiului pentru afaceri europene, care
informeaz pe eful seciei romne, dl. Nickels, c dup o conferin
cu Dean Acheson (subsecretarul de stat) i Gayton (subsecretarul
de stat pentru economie), J have informed Donald Maclean o f
the British Embassy by telephoneu: Semnat John Hickerson.
A ici trebuiesc cutate sursele inform aiilor guvernului comunist
de la Bucureti, care nu sunt din rndurile membrilor partidelor
naional rnesc, Liberal ori odal-D em ocrat. Tot materialul

H I
H I

i!__________________________________ - COUej h
predat misiunii diplomatice am ericane din Bucureti ajunje.
Departamentul de Stat i acesta, In cadrul unei strnse co la c i11
din martie 1949 nainte, i-l comunic ambasadei britanice, restvw*
apostolului Donald Maclean, agent al spionajului
trdtor al patriei sale i dezertor in Rusia n 1951, cnd america,
l-au identificat i au cerut britanicilor s -l ancheteze.
Ce tragedie suplim entar pe biata jara romneasc d ezv
zi de zi a ntregii aciuni de rezisten a opoziiei romne i,
comunizarea rii!

CHURCHILL N PENITEN:
DISCURSUL DE LA FULTON,
MISSOURI
Dar n ciuda tuturor declaraiilor i protestelor preedintelui
Truman, guvernul Statelor Unite recunoate la 7 februarie 1946
guvernul comunist Groza, impus de Viinski la 6 martie 1945 i
meninut de tancurile sovietice.
Muli istorici i jurnaliti au pretins c instalarea forat a
guvernului Groza a fost cauza i nceputul rzboiului rece. Aceasta
este o afirmaie fragil, lipsit de substan. Nu. Rzboiul rece
nu a nceput din cauza sovietizrii Europei de rsrit i a Romniei.
Aceast parte din Europa, cum am vzut, fusese recunoscut,
dac iu de ture, atunci de facto ca zon de influen rus de
ctre Roosevelt i Churchill. Este drept c acordurile au fost
fcute fr cunotina poporului american, fr consimmntul
legal al Congresului i n contra politicii oficiale preconizate de
Departamentul de Stat. Juridic, acordurile nu leag Statele Unite.
n ambiguitatea politicii americane imediat dup moartea lui
Roosevelt, prin recunoaterea guvernului Groza, preedintele
Truman a recunoscut implicit, de facto, i el zonele de influen.
Rzboiul rece a nceput atunci cnd ruii au depit aceast zon
de influeni acordat ori tolerat El s-a precizat cnd Stalin a
formulat
pretenii
globale,
viznd
zonele
rezervate
anglo-americanilor. Atunci cnd Uniunea Sovietic a nceput s
aprind focare de violen i revolt n aceste zone rezervate,
cnd i-au dat arama pe fa i au artat c au pretenii de
hegemonie mondial, cnd au artat c sunt gata s instaureze
prin revolte i rzboaie de eliberare revoluia marast pe
ntreaga planet. Aa se explic, cum, dup 10 februarie 1946, la
numai trei zile de la recunoaterea guvernului comunist din
Romnia se nregistreaz o nsprire a politicii americane fa
de Rusia. Aa se explic schimbarea de atitudine a secretarului
de stat Jimmy Byrnes. Prieten i relicv a Iui Roosevelt, ministrul

>

y
/
/
/

y
/

--------------------------------------------------- ----------------- NIC0L^

de Externe al lui Trum an continuase n cursul anului politica


concesiuni, de abandon i de trist colaborare cu Stai^
defunctului preedinte. Jimmy Byrnes ducea o politic personali
independent de Casa Alb i adesea n contradicie cu cea
preedintelui Truman.
*
Dup cum am artat mai sus, preedintele Truman nu fuSes,
inut la curent cu deciziile lui Roosevelt. Parte din ele nu figuraij
nici n dosarele Departamentului de Stat i nici n cele ale Casei
Albe, fiindc Roosevelt lucra singur, n secret, cu Harry Hopkiru
Era grav bolnav i dezordonat n hrtiile sale. lat ce ne spune
un colaborator important al lui Roosevelt, Robert Murphv
delegatul su n Africa de Nord i consilier la importanta
Conferin de la Casablanca din ianuarie 1943:
Preocupat de o mie i una de probleme, Roosevelt nu avea
timp s urmreasc rezultatele deciziilor sale. Cteodat el uita
complet de acordurile ncheiate de el i de care nu a rmas nici
o urm n arhive sau ministere. Adesea, singurul martor al
negocierilor era numai Harry Hopkins (H istoire p o u r tous, nr.
91, noiembrie 1967, pag. 65).
Nu sunt acestea semne de senilitate avansat de care suferea
Roosevelt? D e maladia Alvarez, aa cum afirma doctorul su
W. G Eliasberg? De senilitate foarte avansat, aa cum a
vzut-o i generalul Eisenhower - el o numete sclerosis cnd a fost numit comandant? (vezi E isen h ow er A t War, de David
Eisenhower, Random House).
Iat de ce preedintele Truman nu putea gsi nicieri dosarele
lui Roosevelt ca s-i descifreze politica urmat.
Dar s revenim la ziua de 10 februarie 1946, cnd politica
american ncepe s-i arate muchii fa de Rusia. Ce se
ntmplase la 10 februarie ca s schimbe atitudinea secretarului
de stat Jimmy Byrnes, care cu cteva sptmni nainte abandonase
Romnia lui Stalin fr aprobarea sau cunotina lui Truman?
Preedintele Truman l-a primit la Casa Alb pe Winston Churchill.
Au discutat afaceri politice i preedintele Truman a decis s in
piept asalturilor sovietice. Simind cum bate - acum - vntul,
Jimmy Byrnes schimb de ton i de picioar. n aceast lumin
trebuiesc vzute i analizate noile instruciuni date reprezentanilor
Statelor Unite la Bucureti. Le vom analiza n detaliu mai departe.
Cum am spus, trebuie inut seama c ntreaga reea
administrativ a Casei Albe i a Departamentului de Stat era
compus din oameni ai lui Roosevelt, care nu numai c admirau

agonia R O M N IE I 1944-1948

217

acesta, dar fcuser politica lui i aveau, ca atare, rspundere


conturi de dat. S nu uitm, de asemenea, c Departamentul
de Stat i Casa Alb fuseser infiltrate de ageni comuniti (Vezi
capitolul 30 din L 'E u rope d e VEst trathie et vendue), cum era
Alger Hiss, precum i amicul intim i misterios al Eleanorei
Roosevelt, soia preedintelui, frumosul Joseph Lash, care era
eful tineretului partidului comunist american.
Preedintele Truman nva repede. El i-a dat seama c
politicii agresive sovietice de expansiune universal trebuie s i
se reziste prin for. Dar cum soldaii americani reveniser n
Statele Unite n mare parte i economia trecuse pe pidor de
pace, (ara ar fi trebuit din nou mobilizat i narmat. Un om
excepional i providenial pentru America, James Forrestal, s-a
pus la treab. Aceasta cu att mai mult cu ct att preedintele
Truman ct i Churchill credeau c n 1946 va ncepe cel de-al
treilea rzboi mondial. There is a very dangerous situation
developing in Iran [o situaie foarte primejdioas se dezvolt in
Iran], i-a spus Truman lui Averell Harriman, ministrul su. Ruii
refuz s-i retrag trupele i acest fapt poate duc al rzboi.
Churchill era i mai pesimist, i mai alarmat: vedea rzboiul
venind n 1946, aa cum o spunea lordul Chervell (Vezi memoriile
fostului doctor al su, Lord Moran, paginile 296 i 301, ed. R.
Lafont). Convertirea preedintelui Truman la o politic mai
muscle fa de rui a fost cu siguran n mare parte determinat
de aciunea fostului ambasador Grew, devenit subsecretar de stat.
Acesta a mprtit opinia colii de la Riga a Departamentului
de Stat, care credea. n imposibilitatea unei coexistene panice
cu Uniunea Sovietic. Grew vedea profetic politica lui Stalin ca
una global, de expansiune plantetar, ideologic, politic,
economic i militar. Un rol determinant n schimbarea politicii
americane fa de URSS n juna februarie 1946 l-a jucat desigur
cu brio Winston Churchill. nfrnt n alegerile parlamentare din
1945, el vine n Statele Unite s se odihneasc la soare, n
Florida. Venise Mtrnul leu numai s se odihneasc? Nicidecum.
Venise s fac politic i mai ales venise s-i repare tragicele
lui greeli, trgnd cu miestrie i puternic clopotele americane
epntru o remobilizare general contra pericolului sovietic.
Faimosul discurs al lui Churchill de la Fulton din 5 martie 1946
a fo st admirabil regizat i pregtit cu ajutorul preedintelui Truman.
D up ntrevederea acestuia cu Churchill la 10 februarie, o nou
politic american ncepe s se deseneze la orizont. La 28 februarie,

r
,g SM

218

NICOLAE I

noul Jimmy Byrnes, ntr-un discurs la Press Club n New y


servete nota Uniunii Sovietice c de acum ncolo Statele
vor face o politic de patience and firmness, c ele vor re*1*
oricrei agresiuni, c nu vor mai accepta unilateralism44, cj*
cere respectul Chartei Atlanticului. Ceva mai mult, el a ce ^
conscripie militar obligatorie* i general n Statele Unite si*11 I
educaie general a tuturor cetenilor americani asunr
pericolului de subversiune. n acelai timp, chiar n ziua <]e
martie 1946, cnd Churchill, n prezena preedintelui Truman
rostea la Fulton discursul su, acelai nou Byrnes trimitea trej
note de protest Uniunii Sovietice. In prima, Byrnes cerea copjj
dup toate conveniile economice dintre guvernele satelite i
(sovromurile din Romnia). A doua era privitoare la preteniile
economice ruseti n China. A treia, o not foarte tare, privea
retragerea trupelor sovietice din Iran. Bine orchestrat, discursul
lui Churchill de la Fulton a fost ca un trsnet venit din ngrijoratul
cer al marelui popor american. Trsnetul s-a auzit nu numai la
Moscova, dar pe ntreaga planet. Cum vom vedea, el s-a auzii
i n Romnia i a adus nti o profund bucurie plin de speran,
ca apoi ea s se transforme n dezamgire, n lacrimi i suferin.
Winston Churchill i-a inut discursul n prezena preedintelui
Truman, in faa studenilor de la Westminster College, unde i se
decerna o diplom de doctor honoris causa. Printr-o piruet, de
care numai Winston Churchill era capabil, btrnul lupttor
britanic, uitnd de mbririle cu Stalin, uitnd insistena depus
de el pentru acordarea zonelor de influen rus n Europa de
rsrit, tuna i fulgera contra Uniunii Sovietice:
De la Stettin din Marea Baltic, pn la Trieste n Marea
Adriatic, o cortina de fier a cobort pe ntregul continent [expresia
Cortina de fier a fost utilizat de el ntr-o telegram adresat
lui la 19451. n spatele ei stau acum capitalele vechilor state din
centrul i estul Europei: Varovia, Berlin, Praga, Viena, Budapesta,
Belgrad, Bucureti i Sofia. Toate aceste faimoase capitale i
populaia acestor ri zac acum sub zona de influen sovietica
i toate sunt, sub o form sau alta, nu numai sub influena
sovietic, dar sunt strici contrblate de Moscova. Partidele
comuniste, inexistente n aceste ri din rsritul Europei, au fost
promovate partide conductoare i urmresc peste tot s obin
un control* absolut. Guverne poliieneti guverneaz peste tot,
etc., etc. Coloana a cincea se infiltreaz peste tot, sub controlul
Comintemului, condus de Moscova. Uniunea Sovietic nu se

AAtu.

oNIA ROMNIEI 1944-1948_____________________________________

"

----- i
219

in agresivitatea ei ideologic i expansiune teritorial


t in fala forei.
0 De aceea Statele Unite trebuie s se reinarmeze i mobilizeze.

Salvarea?
.
t .
O asociaie freasc de special relationship [relaie special)
ntre English-speaking people [vorbitorii de limba englez),
^re s constituie un bloc solid ca s stvileasc i s opreasc
puhoaiele sovietice...
Ce drum lung, spinos i puin glorios a fcut Winston Churchill
de la infama noapte din octombrie 1944, cnd a vndut Europa
de rsrit lui Stalin pn la Fulton - la Canossa! - din Missouri,
Statele Unite! Ct cruzime i ct cinism trebuie unui om ca s
se poat schimba la 180 de grade peste noapte! i cu toate
acestea, ce imens serviciu a adus btrnul lupttor ntregului
Occident, ntregii civilizaii cretine, ameninate! El a tras
clopotul de alarm. Nu a mrturisit c a pctuit, dar s-a
rscumprat n parte, mrturisind pe jumtate greelile. Reacia
in Statele Unite a fost imediat i important. Politica de la Casa
Alb a nceput s vad adevrul, s cear narmarea material i
moral a Americii, prin eliminarea comunitilor din posturile de
conducere. Un curent anti-Yalta se profileaz i se afirm.
A doua zi, la 6 martie 1946, preedintele Comitetului pentru
Activiti Antiamericane al Camerei Deputailor, deputatul
Renkin, afirma c propriul fiu al defunctului preedinte Roosevelt,
James Roosevelt, era un comunist i anuna nceperea anchetrii
sale i a organizaiei de refugiai spanioli antifranchiti condus
de el.
La 10 martie 1946, deputatul Hamilton Fish (care mi-a fcut
onoarea de a-mi cere autorizaia de a cita patru pagini din cartea
mea Sell-Out to Stalin n memoriile sale aflate pe punctul de a
fi publicate), anuna crearea unui partid american anticomunist.
La 14 martie, deputatul Cox cere o dezbatere parlamentar
a problemei comuniste i o legislaie pentru excluderea lor din
administraie. Preedintele comitetului pentru probleme militare
al Camerei Reprezentanilor, deputatul May, cere ministrului de
Externe nlturarea comunitilor i a simpatizanilor lor din
Departamentul de Stat
Este probabil c Winston Churchill, vznd c prin politica
lui nefast a spat mormntul Imperiului britanic i al lumii
libere, a venit la Washington s-l manevreze pe preedintele
Truman, ca s scoat castanele din foc pentru Marea Britonie i

220

N iC O L A E Ba,

s-i asigure supravieuirea. Dar nu e mai puin adevrat &


e s t e d e c l a n a t o r u l unei noi politici anglo-americane fa de r ?
care a dus la c o n f r u n t a r e a lor din rzboiul rece.
Pentru a nelege mai uor atitudinea misiunii diplojw
americane de la Bucureti n acest timp i politica ei n Romi?*
co n sid er necesar s analizez poziia preedintelui Truman, du !
m oartea lu i Roosevelt, i politica sa din primul an de guvern
Ea se reflect destul de fidel n atitudinea Statelor Unite
Romnia.
*

POLITICA AMERICAN DUP


MOARTEA LUI ROOSEVELT
Franklin Delano Roosevelt moare la 12 aprilie 1945, cnd
vicepreedintele S u telo r U nite, Harry Trum an, se insuleaz la
C asa Alb. Pentru a nelege politica urmat de guvernul american
dup moartea lui Roosevelt este necesar s precizm cteva lucruri
eseniale. Fr ele, com portarea noului preedinte i politica sa
nu se pot nelege.
1 . Mai nti trebuie reinut c dup Constituia Sutelor Unite,
un vicepreedinte nu particip la guvernarea rii. Are un rol
pasiv, nu particip la consilii de minitri i la formularea
deciziilor. 1 e inut sau nu la curent cu probleme i decizii dup
bunul plac al preedintelui. Harry Truman nu discutase cu
Roosevelt dect de dou o ri de la alegerea sa din noiembrie
1944. Deci nu tia nimic de ceea ce fcuse Roosevelt, de
angajamentele sale la Q uebec, Teheran, Casablanca sau Yalta.
2. Sub domnia autoriur a lui Franklin Delano Roosevelt i
mai ales n anii de rzboi, politica extern a Sutelor Unite se
fcea la Casa A lb de ctre preedinte. Departamentul de Sut
exisu, dar n fapt el ncetase s participe la decizii. Acestea se
luau de Roosevelt, devenit un adevrat dicutor Intr-un sut de
adevrat democraie constituional. Cum n ultimii doi ani de
via Roosevelt era grav bolnav, adevrau politic extern - i

marile decizii - erau n minile lui Hary Hopkins - un aher-ego


al preedintelui - ajutat In privina politicii externe de un tnr
diplomat, Charles Bohlen.
3. D e reinut c la toate marile conferine din timpul rzboiului,
Roosevelt negocia singur, att n problemele de politic extern,
ct i n cele militare. El era nsoit nu de ministrul su de
Externe, Cordell Huli (cel mai calificat om politic american al
acestui secol) i nici de Harry Stimson, ministrul su al Aprm.
4. Dac pane din dezbaterile acestor conferim au putut fi
reco n stitu ite dun note stenografe, comunicate, etc., ntrevederile

220
s-i asigure supravieuirea. Dar nu e mai puin a d e ^
este d e c la n a to r ui unei noi p olitici angJo-amercaoe ats
--------. - .--------*-----------^ fkrece.
care aa dus
la confruntarea lor din -----rzboiul
Pentru a nelege mai uor atitudinea misiunii d i n ^
aamericane
in v iiu iiib u
u i - u i b j i i iIn
i i acest
a t v o i tim
iu u p
| / y
v m i M i ei
v i in
i u RqT. N
i ppolitica
det ilaa uBucureti
consider n ec e sa r s a n a liz e z poziia preedintelui Trum ^V
moartea lu [ R oosevelt, i politica sa din primul an de guver^
Ga se reflect destul d e fidel n atitudinea Statelor U iy^
Romnia.

POLITICA AMERICANA DUP


MOARTEA LUI ROOSEVELT
Franklin Delano Roosevelt moare la 12 aprilie 1945, cnd
vicepreedintele Statelor Unite, Harry Truman, ie instaleaz la
Casa Alb. Pentru a nelege politica urmat de guvernul american
dup moartea lui Roosevelt este necesar s precizm cteva lucruri
eseniale. Fr ele, comportarea noului preedinte i politica sa
nu se pot nelege.
1. Mai nti trebuie reinut c dup Constituia Statelor Unite,
un vicepreedinte nu particip la guvernarea rii Are un rol
pasiv, nu particip la consilii de minitri i la formularea
deciziilor. El e inut sau nu la curent cu probleme i decizii dup
bunul plac al preedintelui Harry Truman nu discutase cu
Roosevelt dect de dou ori de la alegerea sa din noiembrie
1944. Deci nu tia nimic de ceea ce tcuse Roosevelt, de
angajamentele sale la Quebec, Teheran, Casablanca sau Yaita.
2. Sub domnia autoritar a lui Franklin Delano Roosevelt i
mai ales n anii de rzboi, politica extern a Statelor Unite se
fcea la Casa Alb de ctre preedinte. Departamentul de Stat
exista, dar n fapt el ncetase s participe la decizii. Acestea se
luau de Roosevelt, devenit un adevrat dictator intr-un stat de
adevrat democraie constituional. Cum n ultimii doi ani de
via Roosevelt era grav bolnav, adevrata politic extern - i
marile decizii - erau n minile lui Haiy Hopkins - un aker-ego
al preedintelui - ajutat n privina politicii externe de un tnr
diplomat, Charles Bohlen.
3. De reinut c la toate marile conferine din timpul rzboiului
Roosevelt negocia singur, att n problemele de politici externi,
ct i n cele militare. El era nsoit nu de ministrul siu de
Externe, -Cordell Huli (cel mai calificat om politic american al
acestui secol) i nici de Harry Stim son, ministrul siu al Aprm
4. Dac parte din dezbaterile acestor conferine au perwffi
reconstituite dup note stenograBoe, comunicate etc, iDtrcvcdcnk

intre patru ochi nu erau cunoscute dect de interpret, cnd


exista. El nu putea s ie divulge niciodat sau
numai
termenul prescris de lege. Cum deciziile mari ale celui
doilea rzboi mondial s-au luat ntre patru ochi, n special i^91
Churchill i Stalin sau Roosevelt i Stalin, era greu de tim '
hotrri se luaser, mai ales cnd ele nu erau consemnate <w
aceea n dosare i trimise Departamentului de Stat. Roosevelt
mers atat de departe cu aceast procedur, nct la prima iu
ntrevedere cu Stalin s-a servit., de interpretul... lui Stalin'
Troianovski,... ca s inspire lui Stalin ncredere - pretind
preedintele. La fel, la Conferina de la Yalta, unde in 30 de
minute de tte--tte Roosevelt ncheia cu Stalin un tratat
ultrasecret (descoperit n safeul Casei Albe dup moartea
preedintelui), care decidea in mare msur soarta omenirii: Rusia
intra n rzboi contra Japoniei n schimbul unui pre aberant:
controlul Manicuriei i al cilor ferate chinezeti, o jumtate din
insula Sahalin, insulele Kurile, porturile de la Pacific, Dairen $i
Port Arthur. Aceste concesii au dus la rzboiul din Coreea, la
comunizarea ntregii Chine, la rzboiul din Vietnam. China aliata Statelor Unite - i unul din cei patru mari nu a fost
nici prezent nici ntrebat. Secretarul de stat american era absent,
dup cum era absent i ministrul Aprrii Naionale al Americ.
Absent era i interpretul american. Era prezent numai Averell
Harriman, prietenul lui Roosevelt i ambasadorul lui la Moscovi.
Nu a fost prezent nici... Churchill, care mai trziu a semnat acest
acord secret Documentul, necunoscut de nimeni altul din Statele
Unite, a fost descoperit ntmpltor printre hrtiile preedintelui
dup moartea sa.
5.
n aceste mprejurri penibile, sunt uor de ineles primel
dificulti ale noului preedinte Truman, ezitrile Iui din primele
luni de guvernare, greelile fcute i ambiguitatea deciziilor i a
politicii urmate. Profund democrat, respectuos fa de Constituia
Statelor Unite, preedintele Truman vroia s duc o politic legal
deschis, parlamentar. Noul preedinte vroia s se sprijine n
politica extern pe avizul i colaborarea Departamentului de Stat,
aa cum se cuvine intr-o ar de democraie constituional.
6.
Dar era cu adevrt Departamentul de Stat in msur
ajute obiectiv i cinstii pe noul preedinte? Rspunsul este greu
de dat. La putere de 12 ani, ntreaga reea rooseveltian se gsea
nrdcinat acolo. Simpatizani ai comunitilor sau chiar comuniti
in frunte cu Alger Hiss - primul secretar general al Naiunilor
kUnue - se gseau bine mplntai n acest departament. .

ao o n ia

ROMNIEI 1944-1948

223

7 Departamentul de Stat fusese condus timp de 12 ani, din


t933 de unul din cei mai buni i mai mari oameni de stat ai
Statelor Unite, Cordell Huli. Cinstit, competent, profund democrat,
mndru de valorile morale i democratice ale poporului su,
Cordell Huli demisioneaz n toamna anului 1944. Subsecretarul
de stat Slettinius, om de cas al lui Roosevelt, i ia locul, iar
dup moartea preedintelui, un alt rooseveltian, Jimmy Bymes,
devine ministru de Externe. Potrivit ideilor morale care stteau
la baza vieii politice americane, Cordell Huli pregtise printr-o
comisie bipartit a Congresului o politic coerent de dup rzboi
cu privire la organizarea pcii ce urma s vin i a securitii
colective. Dreptul popoarelor la autodeterminare i libertatea
individului n cadrul naiunilor trebuiau s fie garantate, ca i
Securitatea colectiv a planetei, de o organizaie mondial nou:
Naiunile Unite. Toate problemele teritoriale trebuiau lsate spre
reglementare la conferina pcii. Nici un fel de zon de influen
nu trebuia creat. Cordell Huli, ca i opinia public american,
avea oroare de aa ceva (dup cum avea oroare i Harry Truman).
Dar Cordell Huli a prsit Departamentul de Stat n toamna lui
1944, fiindc a fost minit, nelat, double-crossed, de
preedintele Roosevelt. Secretarul de stat Cordell Huli a auzit,
de exemplu, de consimmntul dat de Roosevelt lui Churchill
pentru cedarea Europei de rsrit ruilor de la ambasadorul
amerian de la Cairo, MacVeagh, cum se afirm n capitolele
anterioare, i c Roosevelt aprobase crearea zonelor de influen
cerute de Churchill n absena lui Cordell Huli de la Washington,
dar uitase s trimit copia telegramei lui secrete cu numrat
560 din 12 iunie 1944, ca i cea purtnd numrul 565 din 22
iunie 1944.
8.
Dup moartea lui Roosevelt, divergenele din Departamentul
de Stat asupra politicii de urmat fa de rui se cristalizeaz in
dou coli sau dou doctrine: coala de la Riga, condus de
clarvztorul Eldridge Durbrow, eful diviziei Europei de rsrit
i coala de la Yalta, condus de Charles Bohlen i George
Kennan. Divizia Europei de rsrit se opunea oricrei zone de
influen rus in Balcani. Ea considera c Uniunea Sovietic duce
o politic revoluionar global cu o sete de teritorii i putere
rapace, c este nesincer, plin de duplicitate i sistemul ei politic
constituie un pericol permanent i mortal pentru pace in general
i securitatea Statelor Unite in particular. Aceleiai coli de la
Riga i aparinea i amiralul-Leahy (devenit eful Casei Albe
sub Truman). Acesta se opusese fr succes acordurilor de abdicare

224

n ic o u p

de la Yalia, avertiznd pe colegii lui prezeni la conferi '


ele fee pe rui stpnii Europei. Acelai sistem de gndi*1* **
mprtit i de senatorul republicat A. Vandenberg i
)%
Foster Dulles. De reinut c aparinea aceleiai coli de la
i Burton Berry, distinsul ambasador al Statelor Unite la Bucur
din 1944-1947. Toi acetia preconizau o politic ferm fat^^
rui, fr concesii i compromisuri.
^^
coala de la Yalta, la care se asociase ntreaga aripi
stnga a Partidului Democrat american, n frunte cu Wallace cu Eleanor Roosevelt - soia preedintelui Roosevelt preconj
colaborarea i fraternizarea cu ruii. Ea accepta cedrile teritorial
i zonele de influen. De altfel George Kennan, autorul poli
de containment (ndiguire pe poziiile existente), cerea nc djQ
februarie 1945 mprirea Europei n dou, partea de est revenind
zonei de influen rus. Henry Wallace, candidat la preedinia
Statelor Unite, nu numai c cerea n mod public (la Madison
Square Garden, n New York) recunoaterea formal a zonei de
influen rus n Europa de rsrit, dar preconiza ca Statele Unite
s mprteasc i secretele bombei atomice cu Uniunea
Sovietic... (au fcut-o Rosenberg, Fuchs & company ulterior).
Preedintele Truman a concediat pe tovarul Henry Wallace,
dar infiltraia comunist era ca o hidr cu mii de capete. Tiai
unul i creteaif cinci. Nu a acuzat amiralul Leahy pe nsui
secretarul de stat al lui Truman, pe Jimmy Byrnes, de a fi
instrumentul clicii comuniste dup trdarea Romniei la Moscova
din decembrie 1945, cnd a concedat lui Stalin recunoaterea
guvernului Groza? Today - scrie el n jurnalul lui - 1 sense,
for the first time, the feeling that Secretary Byrnes is not immune
to the communistically inclined advisers in his Department. S
nu uitm c cel ce acuza n ianuarie 1945 pe Byrnes de a se fi
lsat manevrat de comuniti era eful C asei A lb e a preedintelui
Truman (vezi Leahy, Diary, noiembrie 1945; din 26 decembrie
1945, I Was There, pp. 347-348).
La aceast list neagr trebuie s adugm i pe fostul
ambasador la Moscova, Averell Harriman, care nu numai c a
venit s mint poporul romn - cum am vzut - n ianuarie 1946
la Bucureti, dar acest criptocomunist cerea Departamentului de
Stat nc din mai 1945 recunoaterea guvernului Groza. Dac ea
nu a fost acordat la acea dat, este fiindc s-a opus eful diviziei
pentru Europa de rsrit, curajosul E. Durbrow (Vezi Davies,
Cold War. Begin, pp. 282-284).
9. Voi aduga, pentru a sublinia greutile ntmpinate de

ROM NIEI 1944-1948

225

reedine al Statelor Unite, Harry Truman, n formularea


I a . a i
K
ifin definite oasupra
c n n ra P
n rn n p t H
a ra c a rit r a
olitici .clare
bine
Europei
de
rsrit, c
un putea pune n cumpn nici comunicatul de la Yalta cu
. * asupra
__ _ YEuropei
" ? aeliberate
Ii k a v A iii / nici
t t /iitranhil
neclarajia
cuvntul nm/o
predeX.. r
H a p l a r a t i Q de
Ha la
lo Yalta
V o l t a era
A r a t/arra ci HiahnliV '
soruluii su.
Ori, Declaraia
vag i diabolic
redactat - cum am vzut
iar preedintele Roosevelt, n ultimul
iui discurs adresat poporului american la 16 martie 1945, min)ea,
afirmnd c nu a acordat nici o sfer de influena nimnui,
putea s-i nchipuie Harry Truman c fostul preedinte avea o
dubl comportare i un dublu limbaj: unul pentru Stalin i altul
pentru poporul american? (Vezi Daniel Yergin, pag. 57-^58)
Marele erou al poporului american, generalul MacArhtur,
care nu-J putea suferi pe Roosevelt, spunea despre el c nu
spunea adevrul dect atunci cnd nu putea spune o minciun.
( |0 ^

ir

Orict ar prea de paradoxal, de necrezut, preedintele Truman


nu tia de acordurile lui Churchill cu Stalin pentru crearea
zonelor de influen.
The ideas o f spheres o f influence and a Big Power peace
were abhorrent to him. Truman, himself part of the great public
consensus, had no idea that Roosevelt had been speaking two
languages, nor did he know that aspects o f Russian behavior in
Eastern Europe were in response to Roosevelt's Great Power
diplomacy. Truman could not believe that Russia's quest for
security had a rationality. He had to ask h im self could threaten
the Soviet Union.
Acest pasaj, cheia de bolt a nelegerii politicii iui Truman
n primul an de guvernare - 1945 - trebuie tradus pe romnete
i reinut:
Ideea sferelor de influen i o pace dictat de cele patru
mari puteri era de neconceput pentru el (abhorrent). Truman,
aparinnd poporului de rnd american, cinstit i deschis, nu avea
idee c Roosevelt se folosea de dou limbajuri. Truman nu tia
ca anumite aspecte din comportarea ruilor in Europa de rsrit
erau conforme politicii lui Roosevelt de diplomaie a celor patru .
mari puteri. Truman nu putea crede c preteniile ruseti de a
asigura securitatea frontierelor avea vreun fundament, vreo
raiune. El se ntreba cine putea s amenine Rusia (Daniel
Yergin, The Shattered Peace , pag 72).
In cadrul acestor elem ente i in lumina celor de mai sus
trebuie vzut i analizat ntreaga politic a Statelor Unite din
1945 n general i n Romnia in particular.

Capitolul 22
REGELE ROMNIEI,
PRIZONIER POLITIC SOVIETIC
S revenim n Romnia i s vedem ce se ntmpla pe am
de-a lungul rii cotropite.
Partidele de opoziie, impreun cu americanii i britanicii
presau guvernul Groza s fac alegerile promise. Acesta |j
tergiversa mereu sub diferite pretexte. n sfrit, in luna iulie
decretul cu noua lege electoral este supus suveranului, care dupj
mult lupt i lung ezitare il semneaz. Acest decret era
neconstituional din mai multe punte de vedere i mai ales fiindc
el desfiina Senatul prevzut in Constituia Romniei. Manii
ceruse regelui s nu semneze decretul. Dinu Brtianu i Titel
Petrescu la fel. Americanii, crora li se ceruse avizul, evitau s-l
dea. Din partea ruilor, generalul Susaikov informeaz pe marealii
Palatului, Negel, c el sper ca regele s semneze decretul intr-o
zi, dou. Burton Berry ne d asupra strii de spirit a suveranului
la acea dat, o interesant fotografie:
Regele Mihai - scrie el - realizeaz c noua lege electorali
deschide larg poarta fraudelor electorale guvernului Groza, dndu-i
posibilitatea s-i aleag singur parlamentul pe care i-l vrea. El
este contient de pericolul pentru Coroan i pentru ar al noului
parlament comunist El tie prea bine c ara este in imensa ei
majoritate anticomunist. Dar, cu toate acestea, el nu poate refuza
s semneze decretul, fiindc legea propus se preteaz la fraude".
Opoziia romn lupta totui cu disperare s conving pe
rege s nu semneze decretul electoral. La 13 iulie 1946, Iuliu
Maniu cere formal regelui s rup relaiile sale cu guvernul Groza,
s-l demit i s provoace o criz constituional, refuznd
semnarea decretului electoral. El cere regelui s provoace un
scandal internaional, oblignd astfel Statele Unite i Marea
Britanie s ia poziie, chiar dac acest fapt ar duce la o deschis
ocupare a Romniei de ctre rui. Maniu a adugat c aceasta
este singura formul de a mpiedica inerea unor alegeri msluite,

227

A00N1A ROMNIEI 1944-1948

u alegerea unui parlament comunist, care va pecetlui soarta rii


i a Coroanei pe liniile comuniste.
Regele - conform raportului lui Burton Berry - i-a rspuns
ci, dac ar urma sfatul lui Maniu, capitolul s-ar termina astzi,
pe cnd, dac el lupt pas cu pas ca s ctige timp, putem s
ne ateptm la un happy end, un sfrit fericit
Dinu Brtianu a fost ntru totul de acord cu Maniu.
Apoi regele a vzut pe Ptrcanu i pe Ttrescu i a semnat
decretele (Foreign Relations o f the U. S., 1946, pag. 16).
ntre timp, Uniunea Sovietic ncingea cu un cordon de beton
armat ntreaga via economic a rii cu sovromurile pentru a
pune Romnia n faa unui fapt mplinit dup tratatul de pace,
care se negocia la Paris.
n sfrit, alegerile au loc la 19 noiembrie 1946 pentru formarea
unui parlament i pentru constituirea unui guvern definitiv, potrivit
noii configuraii politice. Rezultatul? Cel promis de Viinslri lui
Harriman n drum spre Bucureti. Blocul comunist obine 84,5%
din voturi i 348 de deputai, Partidul Naional rnesc obine
7,75% cu 32 de deputai, iar liberalii nici mcar 1% i numai 3
deputai. Dup informaiile cele mai autorizate, rezultatul real
a fost absolut invers: Blocul comunist nu a obinut nici 8% din
voturile exprimate. Partidele de opoziie protesteaz la misiunile
american i englez. Ele protesteaz de asemeni la rege i
i cer
s nu deschido parlamentul la 1 decembrie 1946. Vom recurge tot
la un document ultrasecret american asupra acestei delirante
situaii constituionale i regale. Iat-1 n ntregime in englezete
i apoi aliniatele eseniale in traducere:

871.00/11-2246: Telegram
The Representative in Rumania (Berry) to the Secretary of State

SECRET
URGENT
BUCHAREST, November 22, 1946.
[Received November 24-1 a.m.J
1097. Yesterday morning King Michael sent me an urgent
personal message asking me to meet privately his Marshal of
the Court, his personal secretary and an intimate personal
adviser. Accompanied by Mr. Melbourne, 1 dined privately
with these three.
All three agreed preparations for elections were undemo-

228
n ic o u e

8*C|||

cratic and results were attained fraudulently. The qu


that was giving them serious concern was, what soul?Pi
Kin do under these circumstances? All agreed in rec?e
months Kingss popularity had dwindled; that Soviets w??!
continue to tolerate King as long as he reminds a polnj^l
force; that Kings acceptance of election results would foriiJ
seriously undermine his prestige; that when his prestige nears
exhaustion Soviets will lose no time in tidding themselves of
him. They reminded me Parliament opens December 1, u,a(
custom required King to read speech from throne at opening
By this act he will commit himself to acceptance of results
of fraudulent elections and acts of Parliament thereby constitued.
Beyond this point the three were not in agreement.
The private secretary stated his view that King had an
obligation to Rumanian people to refuse to accept results of
fraudulent election regardless of any action by Americans and
British. He said he realized if King took this stand it would
again bring him into open conflict whit Government and
Soviets, it would again bring him into open conflict with
Government and Soviets, it would increase personal danger,
and it might mean his abdication. It would mean, however,
that until end of his reign, he had acted in accordance with
will of his people. But, if he accepts results of elections, he
will be tolerated yet a little longer by Russians, but in the
end he would go anyway, and perhaps not much later as he
would become at once a King without popular support.
The Marshal took view it was necessary to continue to
play for time. He admitted acceptance of elections by King
would most seriously undermine his popularity, but he felt if
King could outlast Russian occupation, he had even chance
of reestablishing his position in minds of his people. He fell
King, therefore, should accept elections and open Parliament
unless we and Britain ad /ised him otherwise. In such a case,
King would be accepting American-British historic parties
reports on election rather than Government-Soviet report,
and we would have obligation to see matter through as last
time we had seen in through by bringing about Moscow
decision after Kings attempt to implement Potsdam Agreement
had been thwarted. The Marshal felt if we could not guarentee
an ultimate arrangement of situation, King, irrespective of
our action, should accept the election.
r
f|

ROMNIEI 1944-1948

___________________________ 22 9

The third Rumanian reminded us King by his action


August 23, 1944, made himself symbol of national Govt
movement regency and by his act of August 20, 1945, symbol
of national resistance. Since latter date he has lost popularity
by decorating Groza, confirming death sentence of Antonescu,
dismissing hundreds of career officers from army, accepting
electoral law, and publicly associating himself with Soviets.
The Rumanian said if King accepts results of elections he
would destroy last vestiges of his hold on people and his
reason for beign. He could not be a traitor to himself. He
had to refuse to accept elections. At same time Americans
and British had no choice but to refuse to accept Eight notes
had been sent to Rumanian Govt asking fulfillment of promise
made and government had told Anglo-Americans to mind
their own business. In view of obligations assumed toward
Rumania in Yalta, Potsdam and Moscow, Anglo-Americans
could not accept this treatment, and ever again in eastern
Europe champion democratic principles. He concluded King,
Americans and British are in same boat and has to refuse
to accept results of elections.
Ieri diminea - ne spune Burton Berty - regele mi-a
trimis un mesaj urgent i personal, cerndu-mi s primesc in
mod privat pe marealul curii, pe secretarul su particular i pe
unul din consilierii lui apropiai. Am cinat mpreun cu ei trei
i cu dl. Melbourne (unul din adjutanii si - n. a.). Toi trei au
fost de acord c alegerile au fost antidemocratice i rezultatele
falsificate. Problema este ce trebuie s fac regele in faa acestor
alegeri falsificate? Toi trei au fost de acord c popularitatea
regelui s-a micorat n ultimele luni, c ruii tolereaz pe rege
numai atta vreme ct el reprezint o for n ar, c sancionarea
regal a alegerilor astfel falsificate va duna i pe mai departe
prestigiului regelui. C atunci cnd prestigiul regelui se va stinge,
ruii nu vor pierde timp s se debaraseze de el. Ei mi-u anumit
c parlamentul se deschide la 1 decembrie i c obiceiul este ca
regele s-l deschid in persoan, citind mesajul tronului. Prin
acest act, regele accept n felul acesta rezultatul fraudulos ai
alegerilor i actele parlamentului ieit prin aceste fraude. Dar
mai departe de aceste observaii cei trei nu mai erau de acord.
Secretarul particular al regelui (desigur dl. Mircea Ioanifiu - n. a.)
a susinut c regele are obligaia fa de poporul roman de a

------------------------------------- N'COUp

:
J S
refuza s accepte rezultatele acestor alegeri falsificate, jnd ^
de acjiunea sau pasivitatea americanilor i britanicilor "'Si
adugat c tie c lund aceast poziie, regele va intra di ^ *
n conflict deschis cu guvernul Groza i cu sovieticii Acea* ^
mri pericolul personal i poate s nsemne chiar abdicarea rv
aceasta nseamn in acelai timp c pn la sfritul domniei ^
regele s-a conformat voin{ei poporului su. Dar dac el va accen'e
rezultatul alegerilor, va fi tolerat de rui nc un timp oareca
ins pn la urm va fi obligat oricum s plece i poate ch^
mai curnd, fiindc el devine un rege fr nici un suport popui^
Marealul curii crede c regele trebuie s ctige timp s accept
rezultatul alegerilor i s deschid n persoan parlamentul, afar
de cazul cnd anglo-americanii l sftuiesc s nu o fac. Al treilea
romn (cu siguran Savel Rdulescu - n. a.) mi-a reamintit cj
prin actul de la 23 august 1944, regele a devenit simbolul guvernrii
de uniune naional, iar prin actul de la 20 august 1945, simbol
al rezistenei naionale. De la aceast dat ncoace regele a pierdut
din popularitatea sa decorndu-1 pe Groza, confirmnd sentina
de moarte a marealului Antonescu, acceptnd demiterea a sute
de ofieri din armat, acceptnd i semnnd legea electorali ;j
astfel asociindu-se n mod public cu oficialitile sovietice. El j
adugat c, dac regele va accepta rezultatul fraudulos al alegerilor,
el i va distruge singur ultima lui legtur cu poporul i raiunea
sa de a fi. El nu poate fi un trdtor fa de sine nsui Trebuie
deci s refuze a accepta rezultatul alegerilor. In acelai timp, a
ncheiat acest consilier, americanii i britanicii nu pot face altceva
dect s refuze aceste alegeri. Opt note de protest au fost nmnate
guvernului Groza, pe care acesta lea respins cu impertineni
In virtutea obligaiilor asumate fa de Romnia la Yalta, Potsdam
i Moscova, anglo-americanii nu pol accepta s fie tratai astfel
i s mai spere s fie privii in Europa de rsrit ca lupttori
pentru democraie. Regele, americanii i britanicii sunt toi trei
in aceeai barc i toi trei trebuie s refuze s accepte rezultatul
falsificat l alegerilor".
Traducerea m dispenseaz de orice comentarii suplimentare.
Voi sublinia numai teribila dram ce se juca i n contiina
regelui i n cea a sfetnicilor lui i a fruntailor politici romni.
Pe de alt parte, anglo-americanii se fereau a da sfaturi i a-i
lua responsabiliti. Aflm astfel din telegrama lui Burton Berry
v din 29 noiembrie 1946 c regele l-a invitat pe acesta s-l vad,
regma-mama fiind prezent. Vrei s explodez o alt bomb, cum

ROMNIEI 1944-1948

231

aGO*1 a_

Scul-o la 20 august 1945 (greva constituional - n. a.)?


roc o fac, voi fi un erou fa de dl. Maniu i cei din jurul lui,
djr asta nu nseamn nimic pentru mine, fiindc eu am neles
^ popularitatea mea fa de politicieni este mai mare numai
(nd fac ceea ce ei m sftuiesc s fac. Prietenii mei imi spun
ea nu cadreaz deloc pentru un rege n sistemul sovietic i
ci aceasta ar fi ultima ocazie pe care o mai am pentru a lua o
poziie constituional. Dac Susaikov va face i el ca Vfinski
in 1944, mi se pare c in mprejurrile n care trim, eu n-a
putea face altceva dect s stau lng poporul meu i s deschid
parlamentul personal. Iar regele a mai adugat: Dac m asiguri
c guvernul Statelor Unite poate s-mi dea i altceva dect un
suport moral, a putea s m comport altfel.
Ce admirabil poziie de demnitate american i democraie
la Burton Berry cu aceast ocazie!
Guvernul Groza - scrie el la Washington, la 23 noiembrie
- a falsificat alegerile i i-a btut joc de notele noastre de
protest. Aceasta ne oblig s refuzm a accepta rezultatul acestor
elegeri falsificate. Noi suntem obligai s modificm poziia noastr
fa de acest guvem i s lum imediat poziie prin a declara:
1. c aceste alegeri nu au fost libere
2. s se rediscute problema romneasc tot la nivelul celor
trei care au luat decizia de la Moscova;
3. propune ca el s fie nlocuit de la Bucureti.
Rmas singur, prizonierul sovieticilor, regele Romniei
deschide parlamentul comunist la 1 decembrie 1946. Prizonierul
lor prin impotena anglo-americanilor, el mai ctig un an.

C a p i t o l u l 23
EVREII DIN ROMNIA I
ALEGERILE DIN NOIEMBRIE 1946
La 29 octombrie 1946, avocatul Fildermann, preedintejg
Uniunii Evreilor din Romnia, se prezenta efului misiunii polity
americane la Bucureti, domnului Burton Berry, i prezenta 0
copie asupra acordului ncheiat cu guvernul Groza i ii anuna
cu mare tristee c evreii din Romnia au decis s voteze cu
comunitii.
Iat integral textul raportului secret fcut de domnul Bunoo
Berry la Washington, nti n englezete i apoi in traducere
romneasc.
871.00/10-2946: Telegram
The Representative in Rumania (Berry) to the Secretary o f State

TOP SECRET
BUCHAREST, October 29, 1946-noon
[Received October 30-7.55 a.m.]
1013. No distribution except to SE. Dr. Fildermann, Pre
sident of Union of Rumanian Jews, called to give me copy
of secret compact he had made with Gov [ernmen] t, throwing
support of his organization to Govt for elections, and receiving
in return promise of Govt to perform certain acts specified
in compact for rehabilitation of Jews in Rumania. Later,
communiqu will be published stating Jewish community de
cided to support Govt in elections but reasons for support
will remain secret. Dr. Fildermann said Jewish vote would
amount to about 2 percent of total vote.
Dr. Fildermann admitted action was nothing short of
capitulation in face of Govt pressure and an about-face of
democratic attitude that he has maintained through! 40 years.
He said he regretted beyond words necessity of capitulation,
particularity to this Govt which is most despotic and most

R O M A N E , 1944-1948______________________________________^

fr

T ^C T atic Rumania has ever had. Whereas all former govts


n. rec0gnized rights of their adversaries, Groza govt recortized its adversaries only as enemies that must be destroyed.
r>f. Fildermann gave as his reasons for signing compact:
(1) As number of Jewish notes [votes] will not affect one
ay or other results of elections he didnt have the right to
sacrifice Jews or principle in view of lessening possiblity of
peaceful international solution of eastern European problem
within next few months. He added, he was convinced Russia
was not working for solution but on contrary for domination
in this area - domination that would only be ended by war
between western democrats and Russia;
(2) If he had gone along, Govt would have considered
his group center of reaction and proceeded to destruction of
community and violence towards members;
(3) Soon after election Soviet Govt would deport thousands
of Rumanian Jews to Siberia as.it deported thousands from
Bessarabia after acquiring that territory in 1941;
(4) With Jews voting with Govt in elections there was
hope Govt would keep some of its oft repeated promises to
restore to Jews all that was taken from them during Antonescu
regime.

BERRY
Dr. Fildermann, preedintele Uniunii Evreilor din Romnia,
m-a vizitat azi ca s-mi dea o copie dup acordul secret ncheiat
cu guvernul Groza, pentru a susine guvernul in alegeri, in
schimbul promisiunii guvernului de a lua o serie de msuri pentru
reabilitarea evreilor din Romnia. Mai trziu, printr-un comunicat,
se va declara public c comunitatea evreiasc a decis s sprijine
guvernul in alegeri, dar motivele pentru care a luat aceast decizie
vor rmne secrete. Dr. Fildermann mi-a spus c votul evreilor
va fi de aproximativ de 2% din votul total. Dr. Fildermann a
admis c aciunea sa este o capitulare total in faa presiunii
guvernului i o total schimbare de atitudine democratic pe care
el a avut-o de 40 de ani. El mi-a spus c nu are cuvinte pentru
a-i exprima regretul fa de aceast capitulare. i asta cu att
mai mult cu ct acest guvern este cel mai despotic i cel mai
antidemocrat pe care Romnia l-a avut vreodat. De unde
guvernele trecute au recunoscut dreptul la opoziie al adversarilor
lor guvernul Groza consider adversarii lui ca dumani i trebuiesc

234

______________________ | _______________________ NICOLAEB a^

distrui. Dr. Fildermann mi-a dat motivele care l-au fcut >
semneze acordul electoral cu guvernul:
1. Cum numrul voturilor evreilor nu va influenta in nici ^
sens rezultatul alegerilor, el nu avea dreptul de a sacrifica ^
evrei fa de posibilitile de a uura n lunile ce aveau s | |
o soluie panic internaional a Europei de rsrit. El a adugat
c este convins c Rusia nu lucreaz pentru o atare solujjg
pacifica, ci din contra pentru dominarea Europei de rsrit
dominaie ce nu se va putea termina dect prin rzboi intre
democraiile occidentale i Rusia.
2. Dac el nu ar fi acceptat s susin guvernul in alegeri
acesta ar fi considerat comunitatea evreiasc ca un centru
reacionar i ar fi nceput o campanie de violen i distrugere
a membrilor ei.
3. Fr acest acord, curnd dup alegeri, guvernul sovietic ar
fi deportat mii de evrei din Romnia in Siberia, aa cum a
deportat cu miile din Basarabia dup ocuparea acestui teritoriu
n 1941.
4. Evreii, deciznd a vota pentru guvern, se poate spera c
o dat i va respecta unele din repetatele sale promisiuni de a
restitui evreilor tot ceea ce li s-a luat n timpul regimului
Antonescu.

BERRY

Capitolul 24
NCEPE RZBOIUL RECE
nainte de a continua a examina agonia Romniei in cursul
nului 1947 cred c este bine s aruncm o privire asupra celor
ce se petrec la Washington. Aceasta ne va ajuta s nelegem
comportamentul generalului Schuyler i al lui Burton Berry la
Bucureti, cu att mai mult cu ct Statele Unite erau in curs de
schimbare de atitudine, i politic fa de Uniunea Sovietic,
ncepuse Rzboiul rece.
Iat pe scurt un rezumat al evenimentelor de la moartea lui
Roosevelt pn la recunoaterea guvernului Groza n Romnia
i inerea alegerilor.
I. Mai nti, Arsenalul America a renceput s funcioneze
din plin sub conducerea energic i compentent a valorosului
anticomunist James Forrestal, ministrul Aprrii. S nu uitm
nici faptul c la acea dat Statele Unite aveau monopolul bombei
atomice.
II. La 23 aprilie 1945, Molotov are la Casa Alb o ntrevedere
furtunoas cu preedintele Truman. Acesta, care avea oroare "de
sferele de influen i de subtiliti diplomatice, reproeaz
primului-ministru sovietic comportarea lor n rsritul Europei
i interpretarea lor abuziv i unilateral a Declaraiei pentru
Europa eliberat. Aceast declaraie tmpit vorbea de alegeri
libere n rile eliberate, dar nu prevedea cine i cum le
supravegheaz. Declaraia vorbea de eliminarea total a fascitilor
i nazitilor din viaa public, deschiznd astfel larg poarta nu
numai falsificrii alegerilor inute sub egida trupelor sovietice,
dar i lichidrii ntregii opoziii fa de regimul comunist, sub
pretext de fascism i nazism. La aceast istoric ntrevedere,
preedintele Truman a reproat lui Molotov ingratitudinea ruilor
fa de generozitatea poporului american i nerespectarea tratatelor
i acordurilor convenite. Relaiile noastre nu mai pot fi de acum
ncolo o strad cu sens unic. De acum ncolo interpretarea
acordurilor se va face la Washington - a ncheiat preedintele
Truman. Molotov: n toat viaa mea nimeni nu mi-a vorbit

236

NICObVE
9 1

aa," Truman: lndepliniji-v corect obligaiile asumate i


nu v va mai vorbi aa!" (Vezi documentul n F oreim
1
1934 , 5-253-259 i Harry Truman, M e m o irs: Year o f
pag. 81-82). De ce acest limbaj tare, nediplomatic, din a10'1'
unui preedinte modest, manierat i serios? Fiindc po^
american era exasperat de agresivitatea ruseasc debordat n ^
patru puncte cardinale ale planetei:
Agresiune i sovietizarea Europei de rsrit, inclusiv
Poloniei;
|
Instigarea rzboiului civil in Indochina;
Criza din Germania;
Sabotaj la Conferina de la San Francisco a Naiunilor
Unite;
Criza de la Trieste;
Refuzul de a retrage trupele din Iran;

Presiuni asupra Turciei pentru dobndirea Dardanelelor;


ndrzneala ruilor n a cere trusteeship in fostele colonii
ale Italiei, ca Libia i zona Tanger, n afara Gibraltarului, plus
Coreea;
Pretenii asupra Congoului, n inima Africii, etc., etc.
III. Presiunea asupra Turciei devine din ce n ce mai mare.
O not ruseasc din august este adresat la Ankara, prin care
cerea nici mai mult nici mai puin dect fortificaii comune cu
Turcia de-a lungul Dardanelelor. Consftuire de criz a doua zi
la Casa Alb. Dean Acheson, n lipsa lui Jimmy Byrnes, prezint
un raport din care citm:
Appeasement was being translated into what would later
be called the domino theory. Joint fortifications on the Straits
would lead to Soviet control of Turkey, which would lead to
Soviet control of Greece and the entire Near and Middle
East, which would leave the Soviet Union in a much stronger
position to obtain its objectives in India and China. The
Russians would be deterred only by knowing that the United
Stales is prepared, if necessary, to meet aggression with force
of arms.
Preedintele Truman a conchis c este mai bine ca s afle
acum dac ruii sunt pornii a cuceri planeta, dect n cinci sau
zece ani (Vezi Millis, Forrestal Diaries, pag. 192 i Dean Acheson,
Present a t the Creation, pp. 261-265).
Consecina acestei consftuiri? Trimiterea imediat a unei

__________________________________________________

ROMNIEI 1944-1948

ROMAr,lc

237
-

ru n te Dote d e r z b o i n r s ritu l M ed iteran ei, care a devenit


* j o baz am e ric a n p e rm a n e n t .
^ [V. T erm inarea a b ru p t , d in in iiativ a i p erseverena lui Grew,
legii L end-L ease A c t , ce ea c e a p riv a t n d at U n iu n ea Sovietic
de imensele av an taje g en e ro s o fe rite d e S tatele U n ite.
V. Refuzul, p rin t c e re , d e a ac o rd a m p ru m u tu rile ceru te de
URSS.
VI. R efu z u l d e a r e c u n o a t e p r e te n ia d e 1 0 m ilia r d e d e d olari
pentru reparaii c e r u t e G e r m a n ie i d e c tre ru i la Y a lta i
acceptat n p r in c ip iu d e R o o s e v e lt .
V il. La 2 0 s e p t e m b r ie 1 9 4 6 , p r e e d in te le T ru m a n c e r e d em isia
ministrului s u d e C o m e r , H a r ry W a lla c e , n u rm a criticii fcu te
noii p o litici a m e r ic a n e . W a lla c e , e fu l p a rtid u lu i p rogresist
american, su s in u t d e E le a n o r R o o s e v e lt i d e n treaga stng
american, a in u t la 1 2 s e p te m b r ie 1 9 4 6 un d iscu rs la M ad ison
Garden in N e w Y o r k , n c a r e c e r e a r e c u n o a te r e a im ed iat i
definitiv a z o n e lo r d e in flu e n s o v ie tic n E u r o p a d e rsrit.
V III. C u rn d d u p d e m ite r e a to v a r u lu i H e n r y W allace,
urmeaz d e m isia a p p e a s e r - u l u i J im m y B y m e s , se c r e ta r u l d e stat
ce co n tin u a se p o litic a d e to v r ie i c o n c e s iu n i a lu i R o o se v e lt.
Era a cela i J im m y B y r n e s c a r e a v n d u t R o m n ia lu i S ta lin n
d ecem brie 1 9 4 5 la M o s c o v a i c a r e a n s c e n a t m ascarad a lrgirii
d em ocratice a g u v e r n u lu i G r o z a p r in d e m e r su r ile lu i H arrim an,
V inski i K err la B u c u r e ti; B y r n e s, care a re cu n o scu t a cest
guvern ie it d in ta n c u r ile s o v ie tic e i m e n in u t d e e le . A aduga:
acelai B yrn es c a r e a lu c r a t c u d e la sin e p u ter e pentru
con d am n area la s c la v ie a R o m n ie i, cu n oscn d prea b in e
rap acitatea r u se a sc , s e te a e i d e te r ito r ii i d om in aie. Iat c e n e
sp u n e fo stu l m in istr u d e E x te r n e a l S ta telo r U n ite asupra a cestei
ch estiu n i, c it n d u -1 p e K a r l M arx, care n 1853, n tr -o serie d e
a rtico le p u b lic a te n The N e w York Tribune, denuna p olitica d e
ex p a n siu n e ru sea sc :
D e la P e tr u c e l M a r e , fr o n tie r e le R u siei au avansat cu 700
d e m ile sp r e B e r lin i D r e s d a , c u 5 0 0 d e m ile spre C onstantinopol,
sp re S to c k h o lm c u 6 3 0 d e m ile , sp re Teheran cu 1000 d e m ile,
d u b l n d u - i n 6 0 d e a n i im p e r iu l anterior. Rusia" - conchidea
K arl M arx - tr e b u ie o p r it cu o r ic e pre".
C o m e n t n d a c e s te a r tic o le , fo stu l secretar d e stat - un om
cu ltiv a t - n ir a a n e x r ile te r ito r ia le ruseti (nevorbind nimic de
.s f e r e le d e in flu e n o fe r ite d e e l R u siei), pentru a conclude:
It is c le a r th e t th a t exp an sion is n ot an innovation o f

238

N I C O L A E BACm

the Communist regime. It is rooted in Russian histoty. Only


the personalities and the tactics have changed (Jimmy Byrnes,
S p e a k in g F ra n k ly , pag. 283).
D em isionam ! este acelai Jim my Byrnes care a acceptat la
M oscova teza lui Stalin de a avea guverne prietene de-a lungul
fruntariilor R usiei din m otive d e securitate. Jimmy Byrnes i-a
furnizat guvernele p rietene n R om nia. Ah! Ct dreptate a
avut John Foster D ulles la Londra cnd a strigat in plin consiliu:
Principiile i m oralitatea trebuiesc restabilite n lume!
A cestea sunt cteva din even im en tele d e la Washington din
1946 i noul clim at p o litic al Statelor U n ite. S vedem - n
paralel i n aceeai ordine cronologic - cum s - a reflectat ei D
politica american n R om nia.

Capitolul 25
DECAPITAREA I LICHIDAREA
OPOZIIEI ROMANETI
Cititorii au reinut cum n cursul anului 1946 misiunea
diplomatic american la Bucureti s-a informat zi de zi, a ascultat,
a protestat contra abuzurilor guvernului Groza, dar fr rezultat,
pe de alt parte, opoziia romneasc ncepuse s se ndoiasc
de misiunea britanic i o contacta mai rar i mai puin. Fiindc
ea frna absolut toate incercrile americane de luare a unei
atitudini mai ferme fa de guvernul lui Viinski. Politica american
in Romnia era influenat de Departamentul de Stat, el nsui
mprit in dou fa de politica de urmat cu Uniunea Sovietic.
O fraciune ce preconiza the containment - abandonare pe
linia existent - i alt fraciune ce vroia o politic de mn
forte. n plus, cum ncepuse rzboiul rece, Statele Unite aveau
tot interesul s pstreze o opoziie mai tare n rsritul Europei
pentru a face in caz de rzboi rezisten de guerrilla i oricum
s le creeze probleme ruilor, s le dea indigestie. Aceste preocupri
s-au reflectat in tot cursul anului 1946 (dup recunoaterea
guvernului Groza la 7 februarie 1946) i n anul 1947 n intreaga
politic a misiunii militare i politice americane din Romnia.
Pe de alt parte, opoziia romn a dus o lupt drz de fiecare
zi contra comunizrii Romniei.
Cu un guvern al Uniunii Sovietice, dar recunoscut formai de
anglo-americani, cu un parlament de total obedien sovietic,
dar recunoscut de anglo-americani. i de regele rii prin
deschiderea solemn a acestei adunri de slugi - i de agenp
sovietici -, ce mai putea face opoziia romn? A fcut gestul
de legitim protestare de a refuza s participe la deschiderea i
lucrrile unui astfel de parlament. Lupta opoziiei romneti
nu se mai putea duce numai in interiorul rii. Ea trebuia dus,
extins, n afar, de unde putea veni un ajutor. Cel puin aa a
crezut Iuliu Maniu. De aceea el a incercat s conving misiunile
anglo-americane s uureze plecarea din ari a ctorva fruntai

[ 4

240

------------------------------------ ----------------------------------NIC U E B A c,[

ai partidului su, fiindc el nu era muljumit de cei ce erau


strintate. Dup el, ei erau slabi. Misiunile nici nu vroiau
aud. Cei ce ajutaser pe Niculescu-Buzejti - obscur funcionT
de Ia Externe - i pe Constantin Vioianu - obscur diplomat
s fug din ar n toamna lui 1946 n avion militar american
refuzau acest ajutor opoziiei romneti, pentru oamenii lui. Cu
btrnul lupttor transilvnean - din parlamentul de la Budapesta
- considera c lupta trebuie s continue, se caut n vara w
1947 un mijloc de plecat din ar pentru civa fruntai
naionalrniti. Plecarea trebuia s se fac ntr-un mic avion
cu un echipaj sigur. n realitate, totul era o curs ntins de
Securitate. Toi sunt arestai, judecai i condamnai. Acuzaii
absurde, judectori abuzivi i servili, sala curii plin de golani
adui cu camioanele sovietice pentru a striga la moarte!. Era
un proces tipic sovietic, la Vinski, strin de obiceiul de
contiin i de sufletul romnesc. Iuliu Maniu i-a asumat cu o
extraordinar demnitate ntreaga rspundere, ca un comandam
de otire ce tie c inuta sa este destinat Istoriei. A fost o
lecie de inut naional ce merit ntr-o zi s fie imortalizat.
Iuliu Maniu, ce avusese curajul s strng mna marealului
Antonescu in procesul acestuia din mai 1946, pentru a-i marca
respectul su, pleca pe acelai drum, al mormintelor fr nume
i cruce, ca i el. Urmeaz arestri masive, ncercri de fug peste
grani, sinucideri, fuga prin muni, rezistena eroic, dar inutil.
ara n agonie, se scufunda ncet, dar sigur, n bezna
ntunericului, n bezna sovietizrii.
Arestarea fruntailor Partidului Naional rnesc a fost
urmat de proteste din vrful buzelor, formulate de
Departamentul de Stat i de Foreign Office, ct i de luarea
controlului absolut al rii de ctre comuniti. Ultimele slugi
burgheze ce-i terminaser rolul lor de coade de topor in
sovietizarea Romniei sunt ndeprtate. Ana Pauker ia locul lui
Gu Ttrescu (disident liberal ce fcuse un pact special cu
comunitii nc din mai 1944), iar Emil Bodnra devine ministru
de Rzboi. Partidul liberal se autodizolv. La 12 noiembrie 1947,
Iuliu Maniu i Ion Mihalache sunt condamnai la munc silnic
pe via, ceilali fruntai la pedepse grele, toi fr nici o alt
vin, dect aceea de a
i fi iubit ara. Maniu avea 75 de ani cnd
a fost condamnat pe via. Aceast abject i absurd pedeaps
pentru un om de 75 de ani mi-aduce aminte de reacia celebrului
nostru avocat Istrate Mircescu, cnd acelai tribunal de lachei l-a
condamnat (pentru complot mpotriva statului) la 20 de ani de

4
4

r A ROMNIEI 1944-1948____________________________________ 241

silnic. V mulumesc - le-a aruncat in fa maestrul


mi-a* urat o via att de lung. Dar v pot asigura c
' "nu voi face dect doi, trei ani, atta ct va dura republica
eUaStr popular, restul il vei face voi! Acestea mi le-a povestit
maestrul Istrate Mircescu personal la nchisoarea Vcreti in
unie 1948, cnd ne-am ntlnit la infirmerie.
Dac opoziia romn a vrut i a acionat pentru ieirea
gomniei dintr-un rzboi pierdut, ea a vrut ca ieirea s se fac
Cu garanii serioase, date de anglo-americani pentru integritatea,
independena i suveranitatea Romniei. Ca i marealul
Antonescu, opoziia romn nu avea nici o ncredere in declaraiile,
promisiunile sau semnturile ruseti, fiindc Rusia invadase rile
romneti de 12 ori in cursul istoriei poporului romn. Setea ei
de pmnt, de expansiune, ideologia ei utopic, dar universal i
periculoas, nu inspir nici o ncredere. Aa se explic tergiversarea
de mai bine de un an a tratativelor de armistiiu: romnii cereau
garanii contra ruilor i aliaii nu vroiau s le dea. n plus,
absurda clauz a capitulrii necondiionate ingreuna i ea gsirea
unei formule de compromis. Dar dac opoziia romn (prin care
neleg Partidul Naional rnesc, condus de Iuliu Maniu, Partidul
Liberal, condus de Dinu Brtianu, i Partidul Social Democrat,
condus de avocatul Titel Petrescu) nu aveau nici o ncredere in
rui, adevrul este c nici ruii nu aveau nici o ncredere n Iuliu
Maniu, Dinu Brtianu sau Titel Petrescu. Fiindc ei reprezentau
adevrata democraie romneasc i un obstacol puternic la
comunizarea rii prin mijloace normale. De aceea, de la nceput,
ruii au ncercat lichidarea opoziiei romneti. Un prim
avertisment a fost dat de Molotov lui Eden la Moscova n ziua
de 10 octombrie 1944. Ministrul britanic, pentru a sublinia mna
liber a ruilor n Romnia, l-a ntrebat pe Molotov cum e
mulumit de mersul treburilor acolo. Nu sunt mulumit - i-a
rspuns acesta - Unul din efii opoziiei, Iuliu Maniu, nc nu
a acceptat armistiiul. Bineneles c Iuliu Maniu, i ara ntreag
odat cu el, nu acceptase armistiiul rus, fiindc nu era altceva
dect o ocupaie militar fr condiii i instaurarea unui guvern
comunist susinut de tancurile sovietice. Contieni de obstacolul
major ce-1 reprezentau Iuliu Maniu i Dinu Brtianu n
comunizarea forat a Romniei, att Molotov, ct i Stalin
personal, au opus vetoul lor oricrei participri a acestora Ia
guvern. Astfel, n ziua de 24 decembrie 1945, la Kremlin, Stalin
personal insista pe lng Jimmy Byrnes, secretarul de stat american,
ca n nici un caz Maniu, Brtianu sau dr. Lupu s fie acceptai

242

Ktf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N'CO UE Baqu
s intre nguvernulGroza, ei fiindconsiderai ostili Unin
Sovietice. A doua zi, la, 25 decembrie 1945, la conferina cefe
trei minitri de Externe, Moloiov revine asupra chestiunii i opun1
vetoul su categoric contra celor trei conductori. Ceea ce ei
trist este c att Byrnes ct i Bevin (ministrul de Externe a*
Marii Britanii) au acceptat acest lucru (adic, in fapt, lichidarea
partidelor democratice romneti i a conductorilor lor) nu numai
fr a protesta, dar ei au dat chiar dispoziii lui Averell Harriman
i Clark-Kerr s se conformeze. Harriman, ambasadorul american
la Moscova i Kerr, ambasadorul britanic, trebuiau s plece la
Bucureti s soluioneze criza politic din Romnia - cum am
vzut.
n procesul fcut fruntailor naional-rniti judecai j
condamnai in noiembrie 1947, am gsit ca un cap de acuzare
demersurile fcute de Iuliu Maniu pe lng americani pentru
a-i permite i a-1 spirjini s rstoarne guvernul, la nevoie chiar
prin vrsare de snge. Comunitii pretindeau c acest fapt trebuie
calificat de nalt trdare. Era o pretenie absurd, n msura
in care guvernul Groza era un guvern impus de o putere strini,
sprijinit numai pe armata roie. Parlamentul msluit n noiembrie
1946 era o imens fraud i fars. Sanciunea regal dat acestui
parlament era viciat i nul, regele nsui fiind un ostatic al
forelor de ocupaie. Constituional, guvernul Groza nu avea nici
o baz juridic, fiindc toate puterile eman de la Naiune, i
naiunea nu s-a putut pronuna. n plus, rolul opoziiei intr-o
democraie este s rstoarne guvernul, ceea ce opoziia romni
se pregtea s o fac. Nu am destule cuvinte s subliniez curajul
f iz ic i moral al celor ce zi de zi, pas cu pas, au luptat pentru
pstrarea independenei i suveranitii Romniei i mpiedicarea
comunizrii i sovietizrii ei. Trebuie s se tie c n 1945 armata
sovietic n Romnia numra - dup Jimmy Byrnes - nu mai
puin de 900000 de soldai. C bandele de golani i derbedei
narmate de ei i nrolate in partidul comunist tiau i spnzurau
n ntreaga ar. C viaa fiecrui opozant atrna de un fir. i
cu toate acestea, fruntaii opoziiei romne protestau n fiecare
zi, oral i n scris, pe lng misiunile diplomatice de control
mpotriva acestor frdelegi. Se poate discuta academic linia
politic a lui Maniu i eventual i se pot reproa greeli, mai ales
in ncrederea lui n anumii indivizi sau colaboratori. Ins ceea
ce este sigur este c nu i-au lipsit nici patriotismul i nici curajul
fizic i moral n rolul lui de frunta anticomunist. Riscndu-si
viaa zi de zi, minut de minut, el btea la porile misiunilor

4
1944-1948_____________________

243

lo-americane mpreun cu prietenul i interpretul lui, Vasile


S j d , pentru a prezenta memorii, proteste, rugciuni i strigte
j dezndejde. Subliniez c luliu Maniu vorbea in numele ntregii
opoziii romneti.
Astfel - i aici comunitii au dreptate - luliu Maniu s-a
prezentat la 13 martie 1947, mpreun cu fruntaul Partidului
Naional rnesc, Vasile Serdici, la reprezentantul politic
american la Bucureti, ambasadorul Burton Berry, cu un memoriu
colectiv al partidului su, al celui liberal i celui socialist Cu
aceast ocazie, luliu Maniu a spus reprezentantului Americii c
el este gata s rstoarne guvernul Groza i cere sfatul i sprijinul
anglo-american pentru a o face. Iat in intregime (fiindc legea
american mi-o permite) textul telegramei domnului Burton Berry,
trimis secretarului de stat Dean Acheson:

871.00/1347: Telegram
The Representative in Rumania (Berry) to the Secretary o f State

TOP SECRET
BUCHAREST, March 13, 1947-7 p.m.
219. Maniu in conversation said his party desired to
overthrow present Rumanian dictatorial minority government
that was bringing ruin to the country. His plan was not
revolution but it mihgt entail bloodshed. Ousting of Groza
Government could be accomplished successfully only with
concurrence of three political elements: Rumanian people,
King and Great Powers. The people had spoken in recent
election by voting heavily against Government. The King,
according to Maniu, is willing. The attitude of American aynd
British Governments remains to be learned. This was the
reason for his visit.
I replied basic attitude of American Government was well
known to him from American participation in Crimean de
claration and subsequent attempts to implement that decla
ration in notes to Rumanian Government. I added I must
refer his statement of Washington for study as I could not
take responsability of endorsing action which he said might
entail bloodshed and in case of failure certainly would bring
severest retaliation by Communists against Peasant Party.

BERRY

________________________ ______________

m coue^

n traducere, in prile eseniale:


Maniu mi-a spus c partidul su vrea s rstoarne guver
minoritar i dictatorul actual ce ruineaz ara. Planul su
implic o revoluie, dar s-ar putea s fie i oarecare vrsare d!
snge. nlturarea guvernului Groza nu se poate face dect J
concursul a trei elemente: poporul romn, regele i marile puterj
Poporul s-a pronunat prin votul masiv dat contra acestui guvern
in recentele alegeri. Regele - dup spusele lui Maniu - este de
acord. Atitudinea guvernelor american i britanic este de aflat.
De aceea a venit s m vad, ca s afle atitudinea noastr... Am
adugat c trebuie s refer propunerea dumisale la Washington
pentru studiere, etc
Acest mesaj ntrzie - de ce? - opt zile i ii ajunge lui
Acheson, ministrul de Externe al Statelor Unite, la Moscova,
unde se inea conferina celor trei minitri de Externe. Iat
rspunsul lui Dean Acheson:
871.000/3-1347: Telegram
The Acting Secretary o f State to the Representative in Rumania
(Berry)

TOP SECRET
WASHINGTON, March 19, 1947-8 p.m.
179. Please inform Maniu (urtel 219 Mar 13) that while
US Govt does not condone dictatorial minority rule of Groza
Govt contrary to democratic principles to which US firmly
adheres, US Govt cannot support or advocate attempt violent
overthrow with probable attendant consequences for Rum
people.
ACHESON

Informai, v rog, pe Maniu, c, cu toate c guvernul Statelor


Unite nu aprob procedura dictatorial a guvernului minoritar
Groza, care este contrar principiilor democratice ale Statelor
Unite la care ele in cu trie, guvernul Statelor Unite nu poate
sprijini sau preconiza rsturnarea guvernului prin violen cu
posibile consecine grave pentru poporul romn.
ACHESON

a g onia

R O M N IEI 1944-1948

245

la rndul su, Departamentul de Stat - ca o chestiune de


rutin - informeaz ambasada britanic din Washington de
demersul lui Maniu. Ambasadorul britanic, lordul Inverchapel
(fost Clark-Kerr, de Ia Moscova) telegrafiaz la 20 martie la
londra: Departam entul de Stat m -a sesizat c Maniu s-a informat
recent de atitudinea Statelor Unite in cazul rsturnrii guvernului
Groza. El afirm c ar avea pentru asta sprijinul regelui.
Departamentul de Stat a dat instruciuni domnului Berry s
rspund lui Maniu c, dei guvernului american ii displac multe
din aspectele guvernului Groza, el nu poate s-i dea lui Maniu
sprijinul su (telegrama ultrasecret nr. 1721, din 20 martie
1947).
La rndul su, ministrul de Externe britanic (FO. 266 din 24
martie 1947) d instruciuni ministrului su la Bucureti:
Sunt ntru totul de acord cu instruciunile date lui Burton
Berry, de ctre Departamentul de Stat. Dac Maniu v contacteaz,
d-ta trebuie s-l pui n gard c guvernul Majest}ii Sale nu
concepe nici un singur moment s-i acorde sprijinul lui.
A fost ultima ncercare disperat a opoziiei romneti de a
se opune comunizrii i sovietizrii totale a rii. Minit, nelat,
trdat, opoziia romn nu a fost la. A luptat cu demnitate
i curaj pn n ultimul moment. Pe de alt parte, apostolii de
la Cambridge vegheau la interesele Moscovei. Comunicrile de
mai sus ajungeau la ambasada britanic din Washington n minile
murdare ale trdtorului Donald Maclean, care le transmitea
bineneles Kremlinului. Aa se explic de ce securitatea comunist
de la Bucureti tia tot. Nu trebuie cutat indiscreia in
documentele Partidului Naional rnesc sau in ale celui liberal.
Apostolii vegheau. Ei erau bine implantai att la Washington
ct i ia Foreign Office i Intelligence Services MI5 i MI6. Dar
romnii nii aveau de unde s tie aceste lucruri Demascat de
americani, pe punctul de a fi interogat de britanici Donald
Maclane fuge n 1951 la Moscova mpreun cu un alt apostol,
Guy Burgess, amndoi ajutai de unul din efii serviciilor secrete
britanice. Fiindc ele erau infiltrate de la cap la coad.

ANGLO-AMERICNII ABANDONEAZ
PE REGELE ROMNIEI
DESTINULUI SU
Fruntaii naional-rniti au

fost condamnai. Partidele

p o litic e sunt interzise, fruntaii lor arestai. N ici ara, nici regele

nu au reacionat. A doua zi dup condamnarea lui Maniu i


decapitarea* ntregii rezistene rom neti contra sovietizrii rii,
M. S. regele pleac spre Londra m preun cu regina-mam pentru
a a sista la m a ria ju l p rincipesei E lisabeta cu principele Philip,
unde ajunge la 20 noiem brie 1947. Im ediat, cum era firesc, M
S. regele a cutat s ia contact cu m arile personaliti politice
anglo-am ericane. Asupra cursului acestor ntrevederi avem azi
dou rapoarte foarte interesante a le am basadorului Statelor Unite
la Londra, Douglas, trimise subsecretarului d e stat Lovett la
W ashington. Iat textul primului raport, nti n englez, apoi in
traducere romneasc:
871.001 M ihai/ 1-2247:' Telegram
T h e A m b a ssa d o r in th e U n ite d K in g d o m (D o u g la s)
to th e A c tin g S e c re ta ry o f S ta te

TOP SECRET'
URGENT NIACT
LONDON, November 22, 1947-1 p.m.

6153. Personal for Lovett from Douglas.


1. At King Michaels request, met him and Queen Mother
Helen yesterday afternoon. They explained the situation in
Rumania as follows:
(a)
The Communists had gained control of the impor
posts in the Cabinet. All members of the Cabinet not clearly
members of the Communist Party were completely subservient
to the Communist members.

i
gOMANIEI 1944-1948

247

H>) Practically all of their friends and most of the inde


pendent professors in universities had been imprisoned.

' (c) His power to dissolve the Parliament or to change


the government had, in practice, been stripped from him.
(d) Should he return to Rumania, he would, therefore,
be required either to sign Communist decrees with which he
does not agree, or alternatively, to abdicate. The former he
will not do; the latter would mean either death or imprison
ment, probably somewhere deep in Russia.
2 . 1 explained to him that he, and he alone, must decide
whether to return to his country or to remain away. We
recongnized the services that he had performed and entertained
doubts as to whether in the future he could continue to
perform any useful service for his country. We were not urging
him to decide either to resume his responsibilities in his
country, or to take this opportunity and not to return.
3. (a) He asked whether he could come to the United
States; and
(b) Whether from the United States he could issue a
proclamation to his people which he felt was incumbent on
him to do. In this connection he expressed doubt that the
British would permit him to issue a proclamation from En
gland. He had not, however, seen Bevin, but will do so
Monday afternoon al 4 oclock.
(c) He suggested that he see Secretary Marshall.
4. As to 3 (a), (b) and (c) above, I told him I would
explore the matter with Secretary Marshall. Have not discussed
this with Secretary Marshall as yet.
5. It is our judgment, however, that should he leave for
the US before issuing a proclamation, his departure would
become public knowledge and any proclamation which he
might later make from the US would be, during the interim
of his trip, invalidated by action taken by Communist Cabinet
in Rumania. As a practical matter, therefore, we do not
consider it advisable for him to leave England for the US
and on his arrival there to issue the proclamation he has in
mind. Moreover, we doubt that at this juncture we should
use the US as a center for political activities. Accordingly, it
seems to us that he should, if he decides not to return to

______________________________________________

n i c o l a e bac ^

Rumania, make public his proclamation, by press confere


or otherwise, while in Europe.
As to 3 (a), we see no reason why, after having issued
his proclamation from Europe, he should not be granted
visa to visit the U. S.
As to 3 (c), it is our tentative view that it would be
preferable were he to see Marshall after having made
decision either to return or not to return, and after having
issued his proclamation.
6.
I will see Michael again either late Monday afterno
or sometime Tuesday after he has seen Bevin.
I was very much impressed with the young man, his sense
of responsibility, and his attachment to duty. He has a most
difficult question to decide. He was obviously determined to
do the right thing.
DOUGLAS

Iat acum traducerea integral:

La cererea regelui Mihai l-am ntlnit ieri dup-amiaz pe


el i pe regina-mam. Ei mi-au explicat situaia din Romnia
dup cum urmeaz:
a) Comunitii au ctigat controlul asupra celor mai improtante
posturi din cabinet (guvern). Toi ceilali, ce nu sunt pe fa
membri ai partidului comunist, sunt complet la discreia lor.
b) Toi prietenii lor i profesorii independeni de pe la
universiti au fost arestai.
c) Dreptul su de a dizolva parlamentul sau de a schimba
guvernul i-a fost luat.
d) n cazul in care se va ntoarce n Romnia, lui i se va
cere, fie s semneze decretele comuniste cu care el nu e de acord,
fie - ca alternativ - s abdice. Semnarea decretelor el nu o va
face, abdicarea inseamn moarte sau nchisoare undeva in fundul
Siberiei.
2.
Eu i-am explicat c el, i numai el singur, trebuie s deci
dac se va rentoarce n ar sau va rmne in strintate. Noi
recunoatem serviciile pe care el le-a adus i avem ndoieli dac
n viitor el va mai putea aduce vreun serviciu util rii sale. Noi
nu-i cerem lut s decid, fie de a-i asuma responsabilitile sale

.-R O M N I E I IW -1948

249

toarc?
.
3. El m-a ntrebat daca
a) poate veni n Statele Unite i
b) dac din Statele Unite poate adresa o proclamaie ctre
sporul su, pe care consider de datoria sa s o fac. n legtur
cu acest punct, el se ndoiete c britanicii i vor permite s fac
o asemenea declaraie din Anglia. El nu l-a vzut nc pe Bevin
(ministrul de Externe britanic - n. a.), dar l va vedea luni
dup-amiaz la ora patru.
c) A sugerat c ar dori s-l vad pe secretarul de stat Marshall.
4. Asupra punctelor 3 a), b) i c) de mai sus eu i-am spus
c le voi discuta cu secretarul Marshall, cu care nu le-am discutat
pn acum.
5. Personal sunt de prere c n cazul in care el va pleca
in Statele Unite nainte, de a face proclamaia, plecarea sa va fi
de notorietate public i deci orice proclamaie ar face apoi din
Statele Unite, ea va fi anihilat (anulat) prin aciunea luat de
comuniti n Romnia ntre timp. n mod practic, deci, noi nu
considerm c e bine ca el s prseasc Anglia pentru Statele
Unite i acolo s fac proclamaia ce are de gnd. n plus, noi
ne ndoim c in conjunctura actual el trebuie s utilizeze Statele
Unite ca centrul unei activiti politice. n consecin, noi credem
c, in cazul n care el decide s nu se mai ntoarc n Romnia,
s-i fac proclamaia public printr-o conferin de pres sau
alt mijloc, dar n Europa.
Referitor la punctul 3 a) noi nu vedem nici un motiv ca,
dup ce va fi dat proclamaia sa, s nu i acorde o viz pentru
a vizita Statele Unite. n ceea ce privete dorina sa de a vedea
pe secretarul de stat Marshall, prima mea reacie este c ar fi
bine ca el s-l vad numai dup ce s-a decis s se ntoarc n
ara sa ori s nu se mai 'ntoarc i dup ce i-a fcut proclamaia^
6. Am s-l vd pe rege din nou, fie luni dup-amiaz, fie
mari, dup ce el l va vedea pe Bevin.
Am fost foarte impresionat de acest tnr, de simul su de
rspundere i de ataamentul lui fa de datorie. El are a decide
asupra uneia din cele mai grele probleme. El este decis.s fac
ceea ce este bine.
DOUGLAS

------------------------------------------------------------------- NIC0L-

[ala acum integral in engleza textul celui de-al doikan'''


al ambasadorului american Douglas facut secretarului d e 1
interimar la Washington.
8|ji
871.001 Mihai/11-2847: Telegram
The A m bassador in the U nited K ingdom (Douglas)
to the A ctin g Secretay o f S tate

TOP SECRET
LONDON, November 28, 1947-9 p,^
6247. On November 25 I again saw the King of Rumania
and his mother. I repeated to the King my previous statements
(Embtel 6153, November 22) that it would be impracticable
to issue proclamation to the Rumanian people from the US,
firstly because the Rumanian Governmemt would undoubtedly
learn of his departure for the US and in all likelihood take
immediate action re his personal and official status, and
secondly that US Government would not deem it advisable
for US soil to be used for issuance of a proclamation. I said
again that the only and effective locale for him to take such
action would be in Europe.
In this general connection, King Michael remarked to
Embassy officer that the sensed that British Government
does not wish him to issue a proclamation here, although he
'added, he had not made a direct approach. He remarked,
incidentally that in his conversation with Bevin he had latter
unhelpful as no advice was offered and litte comment made
on the expose that he, the King, had made to the Foreign
Secretary.
1 told Michael that we are well aware of and appreciate
the services he has perfomed during the past 2 or 3 years. 1
said we felt that he would serve no useful purpose in returning,
because of the unconcealed Communist domination of his
country and the fact that in recent months his poistion has
been damaged and his power curtailed. I said, however, that
we could not urge him [not?] to return and that he would
realize that he alone must make the final decision.
The King also asked me whether, if he went back and
action was taken against him, we could help him get out and
he suggested asylum in the Legation. I said that 1 did not

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

251

know what instructions had been sent to Us Legation Bucharest


in this regard, but I pointed out the geographical location of
Rumania and seriously questioned whether we could do any
thing effective to him out of the country.
I learned last night that the King planned to leave London
today en route to Lausanne and that he had made up his
mind to retun to Rumania on December 2. Our informant
was M. Caranfil, the Rumanian who is close to the King (...),
who told us that the King was thoroughly discouraged by his
cool reception in British official headquarters and also that
given to his overtures to us. I felt that this attitude on his
part might lead him at some time, should he decide to return
to Rumania, to place the responsibility upon us for his return
and any untoward events that might possilby follow. Accor
dingly, after discussing the matter with Bohlen, I called upon
him again this morning.
I repeated once more to him our appreciation of the
services that he had rendered, our grave doubt that he could
continue to serve any useful purpose were he to return, but
that we could not urge him either to return or to remain
away. I did, however, tell him that as a matter of personal
advice he should play for time, delay returning for a reasonable
period under some plausible pretext, and in the meantime
try to obrtain a clarification of the situation as it relates to
him in his own country.
He replied that he thought this good advice, that it
confirmed a conclusion to which he had just this morning
arrived and that he would probably send back to Rumania
the Marshal of the Court or one important members of his
suite who would rejoin him in a week or 10 days in Switzerland.
He plans to leave by boat for Belgium and by train, avoiding
France, for Switzerland.
He asked whether, if developments warranted, he might
call on our Minister in Berne. I replied that I thought this
might be arranged. Please advise.
DOUGLAS

n ziua de 25 noiembrie l-am vzut pe regele Romniei i


pe mama sa. Am repetat regelui declaraule mele anterioare i
anume c ar fi nepractic s fac proclamaia sa ctre poporul

252

--------- -------------^Aq,

romn din Statele Unite, mai nti fiindc guvernul


IK
afla de plecarea sa spre Statele Unite i c dup toate probh^ *
va lua msuri n ceea ce privete statutul su, i n I S
rnd fiindc guvernul Statelor Unite nu consider
teritoriul american s fie utilizat pentru o asemenea pro^7 l *
I-am spus din nou c singurul loc de unde ar putea faceprocu**1''
ar fi Europa. n legtur cu acest punct, regele a spus funcionBla*ia
de la ambasad c a simit c guvernul britanic nu doresi^
el s fac proclamaia sa din Marea Britanie, dei el nu a r**
o cerere direct pentru aceasta. El a remarcat c in convex*1
sa cu Bevin l-a gsit pe acesta unhelpful - de nici un J 'a
-, c Bevin nu i-a dat nici un fel de sfat i nu a fcut aproa
nici un fel de comentariu la expunerea pe care regele a fcui
ministrului de Externe. I-am spus lui Mihai c noi sutem contient
i apreciem serviciile aduse de el in ultimii 2-3 ani. I-ant spys
c noi credem c el nu va mai putea servi la nimic rentorcndu-se
n ar, din cauza controlului absolut al comunitilor asupra
Romniei i a faptului c n ultimele luni poziia sa a fo$(
deteriorat i puterea sa redus. I-am spus totui c noi nu putem
s-i cerem s se ntoarc sau nu i c trebuie s neleag c e|
singur trebuie s ia hotrrea final. Regele m-a ntrebat, de
asemenea, dac, n cazul in care el se ntoarce i comunitii
acioneaz (take action) contra lui, putem s-l scoatem i dac
poate gsi azil la legaia american. Iam rspuns c eu nu tiu
ce instruciuni au fost date legaiei americane din Bucureti asupra
acestei chestiuni, dar i-am subliniat poziia geografic a Romniei
i ndoiala mea c noi am putea face ceva n mod efectiv, ca
s-l scoatem din Romnia. Am aflat asear c regele are de gnd
s prseasc azi Londra in drum spre Lausanne i c s-a decis
s se ntoarc n Romnia n ziua de 2 decembrie. Aceste lucruri
ni le-a spus dl. Caranfil, care este unul din apropiaii regelui.
Tot el mi-a spus c regele este profund descurajat de primirea
rece fcut de oficialitile britanice. Eu am simit - date fiind
ncercrile fa de noi -, c, dac el se decide s se ntoarc in
Romnia, el va lsa n seama noastr rspunderea ntoarcerii sale,
precum i evenimentele negative ce i-ar putea urma. De aceea,
dup ce am discutat problema cu Bohler (consilier la
Departamentul de Stat - n. a.), m-am dus s-l vd din non
azi-<linuneaa. I-am repetai o dat mai mult ct de mult apreciem
serviciile ce le ne-a adus, ndoiala noastr c el mai poate continua

agon ia

253

ROM NIEI 1944-1948

a^
cu folos, dar c noi nu-i putem cere nici s se ntoarc
njci & rmn. I-am spus, totui, ca un sfat personal, c trebuie
si ctige timp, s amne ntoarcerea pentru ctva timp sub un
pretext oarecare i intre timp s caute s se informeze asupra
situaiei exacte din (ar. Mi-a rspuns c acesta este un sfat bun
care confirm concluzia la care a ajuns el nsui azi-diminea.
C va trimite probabil napoi in Romnia pe marealul curii ori
pe una din personalitile mai importante din suita sa, care s-l
regseasc apoi intr^o sptmn sau zece zile in Elveia. El
intenioneaz s plece cu vaporul n Belgia i cu trenul, evitnd
Frana, in Elveia. M-a ntrebat dac mprejurrile o vor necesita
ar putea s vad pe ministrul nostru la Berna. I-am rspuns c
eu cred c aceasta se poate aranja.
Douglas
Cred c textul acestor dou rapoarte ale mabasadorului
american nu are nevoie de nici un comentariu special. Cu toate
legturile de snge ale regelui Romniei cu familia regal englez,
guvernul britanic l-a btut rece regelui nostru, fiind in perfect
concordan de politic cu acordarea sferei de influen de 90%
ruilor n Romnia. Americanii, pe de alt parte, nu vroiau s-i
asume nici o rspundere privind decizia de a rmne n strintate
i pentru a menaja raporturile lor cu Stalin nu vroiau s permit
nici o agitaie politic romneasc pe pmntul lor.
Trebuie reinut c toate ntrevederile regelui la Londra (i
in tot cazul cele cu britanicii) erau imediat trecute ruilor i deci
Anei Pauker de unul din apostoli, Guy Burgess, fugit i el n
1951 la Moscova. Guy Burgess devenise asistent principal al lui
Sir Hector McNeill, subsecretar de stat la Foreign Affairs sub
Bevin i a rmas la Externe i sub noul subsecretar de stat
Kenneth Younger. Nu ar fi deci deloc de mirare ca precipitarea
detronrii regelui Romniei la 30 decembrie 1947 s fie fost
cauzat de informaiile unuia din apostoli.

CHURCHILL L SFTUIETE PE
REGELE ROMNIEI S SE NTOARC
Aceast afirmaie este fcut de dL Vlad Gerogescu in Istoria
romnilor, la pagina 284.

_________________________________________ NICOUE Bat ,.

De ce o fi dat acest sfat marele Churchill? Fiindc era


gest spectaculos, churchillian, de curaj, n mplinirea datoriei? ij*
frumos sfrit de tragedie? Sau cinismul - n continuare - !
unui om politic ce nu a ezitat s arunce 120 de milioane t
oameni n sclavia sovietic?
Prin aranjamentele din octombrie 1944 dintre el i Staln
la Moscova, Churchill a acordat ruilor zona de influent de 90?
n Romnia. Aceasta implica detronarea regelui i instaurarea
tiraniei comuniste ntr-o ar cretin, latin i democratic. De
ce nu a protestat Churchill i apoi nici unul din guvernele britanice
contra instaurrii guvernului comunist Groza de ctre Vinki
contra falsificrii alegerilor, lichidrii intelectualitii, a fruntailor
politici i religioi ai trii? N e-o spune tot acest btrn cinic in
memoriile sale:
Noi nu puteam protesta prea mult n Romnia, fiindc
fcusem un aranjament cu ruii: ei s aib primul cuvnt n
Romnia i noi s avem primul cuvnt n Grecia. i Stalin s-a
mut de cuvnt".

I j

I-a spus Churchill regelui Romniei de acest aranjament? De


ce btrnul erou al celui de-al doilea rzboi mondial a trimis pe
regele Romniei napoi la abator? Nu cumva n 1947, contient
de tragicele lui greeli, spera c rzboiul rece nceput va putea
fi susinut de rezistenta romn i c regele Romniei putea s
mai joace un rol n acest rzboi?
Nu tot astfel trebuie privit atitudinea american faj de
Romnia, fa de rege. Cum am vzut n capitolele precedente,
acordul Churchill-Stalin pentru mprirea Europei i cedarea
Europei de rsrit ruilor, cu toat binecuvntarea lui Roosevelt
(vezi Schlesinger Jr., pagina 84) nu era acceptat de Departamentul
de Stat, de poporul i Congresul american. Cu toat aqiunea
nefast a secretarului de stat Byrnes n lichidarea Romniei libere,
chiar preedintele Truman era contra acestor zone de influen
ruse. Acordul Churchill-Stalin a fost calificat n Departamentul
de Stat Churchavellian. El nu a fost niciodat recunoscut (dup
demisia lui Byrnes) ca fiind opoziabil Statelor Unite sau avnd
vreo valoare juridic. El a fost pur i simplu ignorat de politica
oficial a Statelor Unite.
Trebuie s reamintesc aici rolul admirabil jucat de subsecretarul
de stal Grew i cel al generalului Schuyler i ministrul Burton
Berry in aprarea drepturilor Romniei, cu toate c s-au izbi!
de Perfidia
constant a britanicilor i a unora din

| deIgil

AGONIA ROMNIEI

19441948

255

diplomaii am ericani, ca A verell Harriman, Kennan, Bohlen, etc.


|ntr-o R o m n ie lib er d e m ine sau de poimine, atitudinea
acestora va trebui cin stit , d n d u -se strzilor din Bucureti numele
lor. Aa aduga n acea st ord in e d e id ei i recunotina ce
poporul rom n treb u ie s o aib fa d e doamna Louise Guntber
- devenit F rcanu
fo sta so ie a ultim ului ministru al Statelor
Unite la B u cu reti, n a in te d e al d oilea rzboi mondial. Aceast
doamn, legat att d e m u lt su fletete d e poporul romn i de
suferinele lu i, a b tu t n eco n tetn it la to a te porile W ashingtonului
pentru d rep tatea ca u zei R o m n ie i.

Capitolul 27
1948: PRIMII PAI AI REGELUI
N EXIL
Regele Romniei abdic la 30 decembrie 1947 i la 3 ianuarie
1948 prsete jara i se stabilete n Elveia.
La 4 martie 1948, ntr-o scurt vizit la Londra, fostul suveran
public o declaraie n care arat c abdicarea i-a fost impus
prin for i deci c ea este nul i neavenit. Voi preciza imediat
c la acea dat - primvara lui 19481 cauza Romniei era vzut!
cu mult, foarte mult simpatie, de americani, de Departamentul
de Stat. Dar ea se pierde curnd i sigur.
Regele este primit de preedintele Truman, la 22 martie 1948,
la Casa Alb. Nu am gsit nici un document-minune asupra
convorbirilor avute, dar am gsit raportul generalului Marshall,
prin care recomanda preedintelui Statelor U nite s primeasc
pe fostul rege al Romniei. Bineneles, scrie secretarul de stat
la 11 martie 1948, Dv. nu avei nici o obligaie de a primi in
audien refugiai. Totui, n lumina ultimelor evenimente din
Europa (rzboiul rece - n. a.), noi credem c primirea acestor
patru (fostul rele al Iugoslaviei, fostul prim -m inistru al Ungariei,
Nagy, i cel al Poloniei, Mikolajczyk - n. a.) ne permite:
1 . a ne da ocazia s subliniem c meninerea relaiilor
diplomatice cu sateliii Uniunii Sovietice nu nsean aprobarea
acestor regimuri;
2. s artm Uniunii Sovietice c ea nu poate fi sigur de
atitudinea noastr fa de soarta acestor ri;
3. s artm interesul Statelor Unite fa de soarta elementelor
democratice din aceste ri i s le susinem moralul.
A doua zi, la 23 martie 1948, fostul suveran invit la hotelul
Sheraton din Washington pe dl. H orace Nickels, eful
Departamentului pentru afacerile sud-est-europene, secia pentru
Romnia. O lung ntrevedere, la care particip i regina-mam.
Regele se plnge de comportarea unora din refugiaii romni
care ncearc s-i utilizeze numele fr aprobarea sa i a altora

J ROMNEI
----------- -

1944-1948

------------------

---------------------------------

257
--------------------------------------------------------------------------------------

se pretind purttorii de cuvnt ai Departamentului de Stat.


c generalul Nicolae Rdescu (ultimul prim-ministru
i Romniei -n. a.) va ti s aranjeze situaia i s fac ordine
rintre ei. La rndul s, regina-mam i-a exprimat regretul fa
L aceleai proceduri adoptate din unii refugiai, care were
gttempting to use Michael to their own advantages [care vroiau
sj se foloseasc de Mihai pentru propriile lor avantaje].
Regina-mam a adugat: Sracul de Rdescu, are mari greuti
ncercnd s-i adune intr-un singur comitet.
Pentru a completa aceast parte, voi preciza c la 19 ianuarie
1948, fostul ministru de Externe, Grigore Gafencu, i Citta Davilla
ntreab Departam entul de Stat, dac regele ar putea obine o
reziden in Statele Unite, pe care ei doi o consider absolut
indispensabil pentru ducerea cu succes a unei aqiuni romneti
din exil. Departamentul de Stat rspunde pozitiv. Regele Mihai
se cstorete in Elveia i rmne definitiv acolo. Generalul
Rdescu se lupt zi de zi cu intrigile, calomniile i combinaiile
grupului celor trei, Cretzeanu-Vioianu-Buzeti, pn cnd este
demis, iar in locul lui numit Constantin Vioianu. Regele renunase
i la stabilirea in Statele Unite i la ultimul lui prim-ministru
legal al rii.
Ce s-a intmplat? Cine l-a convins s-i schimbe prerile?

C a p i t o l u l 28
RUFELE MURDARE ROMNETI
SE SPAL LA
DEPARTAMENTUL DE STAT LA
WASHINGTON
n 1948, cnd ncepuse rzboiul rece i cnd se spera intr-o
politic ferm a Statelor Unite fa de Uniunea Sovietic, se
gseau in exil M. S. regele Mihai I, fostul prim-ministru generalul
Nicolae Rdescu, diveri foti minitri, diplomai sau fruntai
politici i o mas de pribegi romni, cu sau fr nuan politici
Dar blestemul de totdeauna al igniei romneti ne urmrea
i in exil. Grupuri, grupulee, biserici, bisericue, se formeaz
peste tot. Ambiioii i ambiiile ies la suprafa. Denunurile
unora contra altora curg pe la poliii i serviciile secrete fr
ruine i fr mil de durerea rii. Ultimul prim-ministru legal
al rii, generalul Nicolae Rdescu, ncearc s fac un Comitet
Naional larg, reprezentativ. Nu reuete din dou cauze:
L Civa politicieni, n frunte cu Alexandru Cretzeanu,
Niculescu-Buzeti i Constantin Vioianu, pretindeau c un
asemenea comitet trebuie fcut numai din membrii celor trei
partide politice: Naional rnesc, Liberal i Social Democrat.
n. C fondul de peste ase milioane de franci elveieni, ncasat
de Alexandru Cretzeanu i Constatin Vioianu din banii
Ministerului de Externe romn (legaia din Berna) nu trebuiesc
adui la Comitet, acest fond rmnnd la discreia lor.
Departamentul de Stat de la Washington, exasperat de aceste
certuri penibile, a ncercat s le pun capt, dar nu a reuit
Asupra acestui punct, am un document interesant, plin de
nelepciune i de tristee, fiindc morala vine de la strini, chiar
dac ei erau prieteni, lat documentul n> ntregime pentru
posteritate, in englezete. Voi traduce apoi pasajele mai
importante.

^ , A R O M A N IH 1944-1948

259

871.00/6-1048
jiginorandum o f Conversation, by Mr. Horace j. Nickels o f the
Division o f Southern European Affairs

RESTRICTED
Participants
General N icolae Radescu, former Prime Minister of Ru
mania. Charles A. Davila, former Rumanian Minister to the
United States. V. V. Tilea, former Rumanian Minister to
Great Britain Mr. Nickerls, S E
(WASHINGTON,) June 10, 1948
General Radcscu, who had come to Washington for an
appointment with Mr. Armour on the following day, called
upon me accompanied by Messrs. Davila and Tilea. Pursuant
to instruction to express to all the principal Rumanian exiles,
as occasion afforded, the general attitude of the Department
concerning its relations with them and the Departments
reaction to their divisive activities, I took the opportunity to
explain our position to this group.
I told Radescu, Davila and Tilea that, in arranging the
requested appointment on the next day with Mr. Armour for
four Rumanian exiles to discuss a matter of importance
affecting Rumania, we had been expecially pleased to note
that, although these four Rumanians were coming as indivi
duals, the group had a character representative of various
elements among the exiles o f the country. We hoped that
this was a good omen.
I said that we had been disturbed for some time by reports
of the discord among the Rumanian exiles and of maneuvers
by some of them against the others. I reiterated that our
policy had been to treat impartially all of the R u manian exiles
who were favorably known to us; but this discord had become
a matter .of increasing concern and, pn occasion such as the
visit of King Michael, of embarrassment to us. With special
reference to that visit, I remarked that luckily this state o f
affairs had not yet come to public attention, as it might
unfortunately if it persisted.
I stated that it has appeared to us that the Rumanian
exiles would be well advised, and we certainly would welcome
it if they would compose their differences on as broad and
comprehensive a basis as possible and work together without

_________________________________

NICOLAE Batt.

exclusion based upon personal animosities or the antipath


o f some political segment o f the Rumanian opposition-in-exii
I voiced our feeling that, in the light o f the tragicsituation
in which Rumania finds herself, the Rumanian exiles migh,
better devote their energies and abilities to concerns of greater
consequence than efforts to obtain personal or partisan advantage and to more constructive purpose than that of ex.
ploitind the differences among themselves. I said that we had
not wished to express any opinion as regards the question of
whether or not a Rumanian National Committee should or
should not be formed by the Rumanian exiles. But whether
or not such a committee were formed, I said that we felt the
Rumanians should put and end to their feuds and devote
themselves to more significant activities. I said that, in general,
we welcome activities of the Rumanian exiles on behalf of
an independent and democratic Rumania, with a regime based
upon law rather than upon arbitrary authority, with the
possibility for its peoples freely to eleet broadly representative
government, responsive to their will. We would be happy to
have the Rumanian exiles who are here as visitors or residents
engaging in any such activities as are consonant with our laws
and with the general principles o f our foreign policy.
I explained, however, that it is not our intention to. show
favoritism as between groups o f the Rumanian exiles. I said
that, in feet, I thought our relations with all of them would
be easier and afford more o f mutual advantage if we were
noi confronted by these factional discords.
Mr. Davila inquired whether thios meant by implication
that, if the Rumanians were to compose their differences,
greater opportunities would be available to them for their
appropriate activities.
I replied that I believed.this would be so. For example,
I said there might be a greater possibility for reciprocity with
us in relation to the Voice of America if preference for one
group of Rumanians as over against another could be obviated.
We understand, I said, that some of the Rumanians have
maintained that the control of activities on behalf of Rumania
by the opposition-in-exile should be absolutely in the hands
of representatives of certain traditional parties. We understand
further that some who are so minded are interpreting our
position in relation to the Moscow Conference o f 1945 and

a g o n ia

R O M N I E I 1944-1948

261

the r e f e r e n c e s t o t h e s e p a r t ie s in s o m e o f o u r n o te s to th e
present R u m a n i a n G o v e r n m e n t a s e v id e n c e o f a n e x c lu siv e
c o m m itm e n t b y u s t o t h o s e p a r tie s .
I s a id t h a t , in v i e w o f t h is , it s e e m e d d e s ir a b le t o m a k e
our p o s it io n in t h i s r e g a r d c l e a r t o a ll c o n c e r n e d . W e had,
in deed , v ie w e d v e r y s y m p a t h e t ic a ll y t h e N a tio n a l P e a sa n t Party,
the N a t io n a l L i b e r a l P a r ty a n d P e t r e s c u s S o c ia l D e m o c r a tic
Party in t h e ir d e p r iv a t io n fr o m a r ig h tfu l p a r tic ip a tio n in
R u m a n ia n p o l i t i c a l l i f e a f t e r t h e w ar. T h is d id n o n m ea n ,
h ow ever, t h a t w e r e g a r d o u r p o lic y a s tie d e x c lu siv e ly o r
p e r p e tu a lly t o t h e s e p a r t ie s o r t o p a r tic u la r g r o u p s in c o n tr o l
o f th e s e p a r t ie s a t a n y g iv e n t im e o r to th o s e c la im in g to b e
th e tr u e h e ir s o f s u c h c o n t r o ll in g g r o u p s. S o far a s w e w e r e
c o n c e r n e d , it a p p e a r e d th a t w h e n t h e R u m a n ia n p e o p le s m ig h t
b e in p o s it io n t o p a r t ic ip a t e fr e e ly in p o litic a l a c tiv itie s, th ey

would a n d s h o u ld d e te rm in e w h at p arty form ations they would


su p p ort a t th e tim e.
I exp ressed th e o p n io n th a t w h eth e r M aniu survived or
not h e w o u ld re m a in a re sp e c te d figure and very likely a
political h e ro . I sa id I p re su m e d th a t considering its econom y
and th e n a tu re o f its p o p u la tio n , som e s o rt o f P easant Party
w ould exist in a R u m a n ia o f th e fu ture; b u t w heth er it would
co rrepond to th e o ld N a tio n a l P easan t party could n o t be
foreseen. W h e th e r th e o th e r tra d itio n a l p arties w ould survive
or, if so, w h e th e r they w ould b e p a tte rn e d o r form er lines
was speculative; b u t as I had said, from o u r p o in t o f view,
these m a tte rs sh o u ld b e left to th e R u m an ian people to
decide. A nd 1 rem a rk e d th a t is seem s to us highly unrealistic,
in th e p re se n t circum stances, th a t certain elem ents should be
insisting th a t th e ab so lu te co n tro l and veto over the work of
th e R u m a n ia n exiles for th e w elfare o f th eir country should
be in th e h an d s o f so m e individuals or groups claiming to
be th e tru e a n d only p ro p er representatives o f the parties o f
th e past. T his c o n te n tio n seem s to use especially unrealistic
w hen it is carried to th e p o in t o f exclusion and personal
attacks o n som e w hose special abilities might be profitably
em ployed to constructive ends.
W ith th e reservation th a t obvioulsy I could not in any
way speak for M ichael or the Queen Mother, I said that I
gained th e im pression that the discord of the exiles was a
lo u rc e o f em barrassm ent to them and that they would wish
to see it resolved and this, I said, we also would welcome.

262

N ICO LAE BAQu

[T h e rem ainder o f th e co n v e r sa tio n w as largely given <**.


to a review by G e n e r a l R a d escu o f h is efforts since his esca
from R o m a n ia in 1 9 4 6 t o o r g a n iz e a un ited Romanian groum
abroad.]
Iat acum un rezu m at al p asajelor im p o rta n te, pe romnete
G en eralu l R d escu a v e n it la W a sh in g to n , nsoit de d-nii
D avila i T ilea. A m fo st n srcin at s le ex p lic punctul de vedere
al D ep a rta m en tu lu i d e Stat. A m n c e p u t prin a le spune ci
prezena lo r d e o a m e n i d e n u a n e p o litic e d iferite este pentru
noi un sem n bun. L e -a m sp u s c n o i a m fo s t deranjai f i ngrijorap

de discordia ce d o m n ete n tre ro m n i f i d e m anevrele lor unii


contra altora. L e -a m sp u s c p o litica n oastr a fost s tratm pe
toi rom n ii c u n o scu i d e n o i in m od e g a l, cu imparialitate. Dar
discordia lo r a devenit o gra v preocupare a noastr i cu ocazia
vizitei reg elu i in S ta te le U n ite , o c a z ie n ep lcu t. A fost bine |
acest fapt nu a d e v e i y t p u b lic. L e -a m declarat c dup noi,
am ericanii, rom nii d in ex il ar fi b in e sf tu ii dac i-ar rezolva
d iferen ele i d iv e r g e n e le lo r p e o larg baz romneasc ;i ar
lucra cu to ii m preun, fr co n sid e r a iu n i d e antipatii personale
sau d e a n im o z ita te -ntre d iferite fraciuni p o litic e o p u se una alteia
n exil. M i-a m exprim at prerea c n lu m in a tragicei situaii in

care se gsete R om nia, exila ii a r fa c e m a i bine s -i devotat


energia i abilitatea lor pentru a o b in e rezu lta te m a i importante
pentru a ra lor dect avantaje p erso n a le p en tru sine sau avantaje
partizane. A m adugat c eu nu exprim p rerea c rom nii trebuie
sau nu s - i con stitu ie un C on siliu N a io n a l n exil, dar dac un
asem en ea com itet se face sau nu, eu le - a m sp u s c exilaii romni
trebuie s term ine lu p tele d in tre e i i s s e co n sa cre unor aciuni
m ai im portante pentru cauza rii lor. L e -a m spus c noi
Wellcome", acceptm cu bucurie a ciu n ea e x ila ilo r romni n
num ele unei Rom nii in d ep en d en te i d em o cra tice, pentru o
R om n ie in care s dom neasc leg ea i in care poporul s-i
aleag liber guvernul su. A m adugat c n o i am fi fericii s
vedem pe romnii exilai a n gajn d u -se in t r -o a ta re politic, dar
respectnd legile noastre i fiind n co n co rd a n cu p o litica noastr
extern".
(C e admirabil chem are Ia ordine, la d a to rie! C e ncurajare
moral i material se oferea ex ilu lu i la 10 iu n ie 1948,
pnm ului-m inistru al rii n exil i r o m n ilo r p rib egi! - n a )
Le-am explicat" - continu dl. N iclcels, reprezentantul

aGONIA ROMNIEI 1944-1948

263

Departamentului de Stat - c noi nu avem intenia de a arta


o preferin sau alta pentru o fraciune sau alta a exilailor
romni. Am neles c anumii romni au pretins c att conducerea
ct i controlul activitii din exil trebuie s fie n mod absolut
in minile unor reprezentani ai anumitor partide. Noi am privit
cu simpatie Partidul Naional rnesc n ar, dup rzboi D ar
asia nu n sea m n c n o i am le g a l n treag a n oastr p o litic n m o d
exclusiv f i defin itiv d e a c e s te p a r tid e sau d e un grup c e le co n troleaz
sau de c ei c e p retin d c su n t *a d ev ra {ii reprezen tani a i acesto r

Eu am remarcat c este sarcina poporului


romn mine s decid despre partide. Dar, am adugat eu, este
cu totul nerealist n mprejurrile actuale ca anumite grupe s
pretind a controla exilul romnesc.
Citii i recitii aceast nalt lecie de moral, dat cu atta
sinceritate i cu atta inim de un cetean american exilailor
romni, fr patrie, dar cu fonduri i cu ambiii.

partide, m o ften ito rii lor.

C a p i t o l u l 29
SPERANA RENATE I MOARE
Aa cum am artat n capitolul 32 al crii L 'E u ro p e de l'Est
trahie e t vendue , Ia alegerea generalului Eisenhower ca preedinte
al Statelor Unite, lumea liber i refugiaii de dincoace de Cortina
de fier erau plini de speran. M arele erou al poporului american,
Ike, va ti s impun Uniunii Sovietice o comportare rezonabil,
de convieuire panic, intr-o atmosfer de securitate i justiie.
Toat lumea spera ca blestemata de Cortin de fier s se ridice
la apariia pe scena politicii am ericane a marelui ei general.
Speranele erau cu att mai mari cu ct poporul american votase
abolirea secretelor aranjamente pentru nrobirea poporarelor
din spatele Cortinei de fier. E le figurau in programul de
guvernmnt al Partidului Republican american, program pe care
fusese ales Ike. Dar, aa cum am scris-o in acest al 32-lea
capitol al crii, odat ales, generalul Eisenhow er a uitat de acest
program de eliberare, de roll-back al Cortinei de fier. Rezoluia
propus n Congres, de repudiere a acordurilor secrete ncheiate
de Roosevelt cu Stalin, a fost amnat s in e die. Suma de o sut
de milioane de dolari (valut 1953) pentru lupta ridicrii acestei
Cortine de fier, votat de Congres - am endam entul Kersten n u a fo s t p o liz a t d e a d m in is tr a ta E is e n h o w e r . ntreaga politic
american se ndrepta ctre o politic d e d ten te (destindere),
de dialog i nelegere eu Uniunea Sovietic. Era convingerea lui
Eisenhower, aa cum n e-o nfieaz n ep otu l su, David
Eisenhower, acum, n biografia sa publicat n 1985 de Random
House, New York:
His grandfalher - scrie nepotul David 1 a aprobat din
toat inima politica de conciliere i p rieten ie a preedintelui
Roosevelt fa de Uniunea Sovietic i el se plnge c interesul
i eforturile lui Ike, in promovarea unei strnse colaborri ntre
aliai i Moscova nu au fost suficient apreciate, pentru a lichida
i mprtia rzboiul rece.

lat de ce sperana exilului incepe n anii 1952-1953 s moar.

agonia R O M N IE I 1 9 4 4 -1 9 4 8

265

Cum ai vzut, exilul rom nesc avea la New Y ork pe fostul


su prim-ministru, generalul N icolae Rdescu, ultim ul nostru
prim-ministru legal, nlocuit d e tancuriule sovietice dirijate de
Vinski, la 6 m artie 1945. T o t n exil se gsea i M. S. regele
Mihai, detronat la 30 decem brie 1947 de aceleai tancuri ruseti.
Ce providenial noroc p entru exil de a avea i pe rege i pe
primul-ministru m preun in prim a linie de lupt a eliberrii rii
de sub sclavia sovietic! D ar M. S. regele dem ite pe prim ul-m inistru
i nsrcineaz cu constituirea Com itetului N aional pe
Constantin Vioianu. S crisorarea generalului Nicolae Rdescu,
reprodus mai jos, nu are scopul de a repune in discuie problem a
rondului naional de rezisten (care a stat - n mare m sur
la baza eliminrii fostului prim -m inistru), ci numai pe aceea de
a arta amestecul serviciilor secrete americane n treburile
romneti din exil. Pentru istoria exilului romnesc, aceast
scrisoare trebuie s fie n dosarul lui, chiar dac acest dosar e
dureros i puin onorabil.

SCRISOAREA. GENERALULUI
NICOLAE RDESCU
ADRESAT NAINTE DE A MURI
PREEDINTELUI STATELOR UNITE,
DWIGHT EISENHOWER
D eterminat de grelele ndatoriri fa de ara mea subjugat
i ncurajat de interesul clarvztor pe care Excelena Voastr l
arat restaurrii libertii n E uropa de est, mi permit s v
supun ateniunii urm toarele scurte consideraiuni.
Cred c pentru succesul unei aciuni de ordin politic n spatele
Cortinei de fier este indispensabil ca o strns colaborare s Ge
stabilit ntre americani i exilai. Aceast colaborare poate G
organizat in mod cel mai proGtabil pe baza unei reale participri
a exilailor la opera de nfptuit, nu numai ca executani, ci i
ca participani n luarea deriziunilor, la nivelul executrii politicii
deGnite de Excelena Voastr, n sectorul ce-i privete. Pentru a
realiza o cooperare de asemenea natur, este desigur nevoie ca
gruprile de exilai s aib o reprezentare democratic, o
reprezentare care s integreze ct mai larg aspiraiile i valorile
lor de aciune.

266

NICOLAE BACm

Ca o consecin a unei experiene de apte ani ce am avu.


n ncercrile de organizare a exilajilor notri, pentru lupta politic
i phisologic contra comunismului, am convingerea c o atare
reprezentare nu poate fi ob{inut dect pornind de la un cadra
larg, de la Consilii naionale, care s simbolizeze adevrate
parlamente - separate sau unite - ale exilului.
Asigurnd o baz larg i democratic n aceast organizare,
s-ar elimina dificultile inutile, pe care le-au ntmpinat ageniile
americane nsrcinate a lucra cu gruprile de refugiai. Intervenia
direct a acestor ageni ar fi astfel limitat la actul care pune in
micare procedura de formare a reprezentanelor naionale. Este
evident c o decizie trebuie luat pentru a fixa tipul i procedura
de organizare a grupurilor de exilai, dar o dat aceast decizie
luat i procesul de constituire nceput, nu mai este oportuni
imixtiunea diverselor organe, cci problemele att de specifice ale
exilailor pot atrage, din partea acestor organe, erori, involuntare
desigur, ns care uneori pot fi grave.
Menionez, ca ilustraie a acestei idei, faptul interveniei
directe, in cursul anului trecut, a delegatului Comitetului pentru
o Europ Liber in chestiunea formrii Comitetului Naional
Romn. Instrumentnd n aceast problem, fr o baz de principii
i fr o procedur obiectiv stabilit, acest delegat, animat desigur
de cele mai bune intenii, a renunat la formula democratic a
unei reprezentane largi i a recurs la una ^limitat i
nereprezentativ, ajungnd la o trguiala individual cu divetse
persoane, presupuse c ar fi avut vocaie s intre n Comitet i
a mers pn acolo, nct a recomandat el nsui pe preedinte,
in persoana domnului Constantin Vioianu. Acesta din urm este
ns pus sub acuzaie, mpreun cu asociatul su domnul Cretzianu,
de a-i fi nsuit pentru scopuri personale bani publici, destinai
exilailor romni. Acest fapt a dus la un proces intentat domnilor
de mai sus de ctre Liga Romnilor Liberi, proces actualmente
pendinte n faa unui tribunal elveian. ncercarea de a impune
prin for un asemenea preedinte pentru Comitetul Naional
Romn a produs evident o adnc turburare n cercurile romneti.
Ceea ce cerem noi, exilaii, de la Excelena Voastr, este, prin
urmare, o deriziune de principiu, luat in forma ce va fi socotit
potrivit, care s stabileasc tipul de organizare democratic a
grupurilor de exilai i procedura de constituire a acestor
organizaii.
n acelai timp este absolut indispensabil ca deriziunea luat

OONIA ROMNIEI

1944-1948

267

, fie precedat d e o v erificare a te n t a loialitii i valorii in


lupta anticom unist a c e lo r ch e m a i s p articipe la organizaiile
de mai sus.
n legtur cu sc riso area g eneralului R descu i, cum sp u n e
ei cu rolul ju cat d e serviciile secrete in exilul rom nesc i innd
seama de gradul d e ru d e n ie n tre unii din actorii actului d e la

23 august 1944 din a r , cred c su n t n d rep t s-m i pun cteva


ntrebri, chiar dac eu nu le p o t da - singur - rspunsul:
1. Cine a tr d a t p e p rincipele tirbey cnd el a ajuns la
Ankara, in drum sp re C airo, p e n tru negocierile de arm istiiu?
Agenia britanic de pres R e u te r? D a r eram n plin rzboi.
Agenia era sub cenzur. C ine avea interes s torpileze arm istiiul
Romniei i s d en u n e p e m arealul A ntonescu i Iuliu M aniu
lui' Hiler, c ei vor s ias din rzboi?
2. n ziua de 23 august dim ineaa, o telegram de la Slockholm ,
destinat m arealului A ntonescu, nu ia fost predat. Nici lui i
nici lui Iuliu M aniu. D e ce? F iindc e ra telegram a de acceptare
a armistiiului?
3. Pamfil eicaru i dl. V lad G eorgescu afirm c fostul
mareal al P alatului, colonelul U lea, era rud cu L ucreiu
Ptrcanu, eful partidului com unist rom n. E ste adevrat?
4. D e ce m isiunile diplom atice am erican i britanic au
nlesnit plecarea cu un avion m ilitar am erican - a lui
Niculescu-Buzeti i a lui C onstantin V ioianu, d ar au refu zat-o
fruntailor naionalrniti i liberali, care urm au s continue
lupta n afara rii?
5. n . sfrit, nc dou ntrebri:
Fostul secretar al regelui, dl. M ircea Ioaniiu, ne spune c la
23 august 1944 i nainte i dup arestarea m arealului A ntonescu,
relege a nsrcinat pe N iculescu-B uzeti s caute i s aduc la
Palat pe Iuliu M aniu i pe D inu B rtianu i c acesta a venit
i a raportat suveranului c nu i- a gsit. Cine p o ate crede acest
lucru? Iuliu M aniu i B rtianu trim iseser la Snagov pe G heorghe
Brtianu s1 vad pe A ntonescu, si cear se semneze arm istiiul.
Nu era norm al s1 atepte undeva? N u era normal ca Palatul
s tie unde sunt n acea zi att de im portant? Iuliu M aniu era
la doctorul Jovin n Bucureti. Cum se face c Niculescu-Buzeti
nu l-a gsit pentru a-1 aduce la Palat, ca s fie nsrcinat cu
formarea guvernului? Singura explicaie posibil este, fie c
Niculescu-Buzeti a m init pe rege, spunndu-i c nu l-a gsit
nici pe M aniu nici pe Brtianu, fie c i-a gsit, dar acetia nu
au voit s vin la P alat, fiin d c nu au aprobat nici arestarea

268

n ic o u e

m arealului i nici capitularea f r sem narea nici unui urmi


prealabil Din aceste dou ipoteze nu putem iei: regele ar

minit de Niculescu-Buzeti. De ce a fcut-o?


S|
Cine a manipulat aceste marionete, care au jucat un rol a.*
de important n actul de la 23 august 1944 i n pregtirea
Cum se face c la consftuirea din Calea Moilor din jp |
iunie 1944. erau prezeni: Lucreiu Ptrcanu, eful partidului
comunist romn, Emil Bodnra (Bodnarenko), ofier rom
n
dezertat n Uniunea Sovietic i parautat n Romnia de rui
generalul Sntescu, marealul Palatului, generalul Mihail
colonelul Dmceanu, Ion Mocsonyi-Strcea, maestrul de
vntoare al Palatului, Mircea Ioaniiu, secretarul regelui, j
Niculescu-Buzeti? (Vezi A. Simion, Prelim inariile lui 23 august,
i Gheorghe Buzatu, A ctu l de la 23 august, pag. 254). Emil
Bodnra a prezentat planul de rsturnare a lui Antonescu j
Palatul l-a aprobat (vezi mrturisirile lui Ioaniiu). Dar cum
se face c la aceast edin conspirativ, n care soarta ntregului
popor era n joc, nu a fo st prezent nici unul din mem brii Partidului
N aional rnesc, Partidului N aion al L iberal ori Social-Democrat?

Cine poate rspunde?


Generalul Rdescu nu era un politician, diplomat, om de
culise al serviciilor secrete. El era un romn, un soldat, un patriot.
Profund umilit i sfiat in sufletul lui, el se stinge la New York
n 1953. Cu el moare orice speran de aciune romneascviguroas i independent. Iat i testamentul ultimului nostru
prim-ministru, ncredinat colaboratorului su, domnul Barbu
Niculescu, secretarul general al Ligii Romnilor Liberi.
Testamentul este elocvent, dureros, dar mre. n el se face i
apelul nominal al romnilor din exil: i cei ce erau prezeni, dar
mai ales cei ce erau abseni.
Exilul romnesc intrase n agonie.

TESTAMENTUL POLITIC AL
GENERALULUI N. RDESCU

Iubii prieteni, loiali asociai n lupta de eliberare a Romnii


compatrioi!
Cnd vei citi aceste cuvinte, eu nu voi mai fi.
aceasta nu tm. Deoarece inima mi-e tare i

Cnd va ve

gf |

269

AGONIA R OM N IE! 1944-1948

. pede, moartea poate fi o chestiune de luni, una de zile sau


cl,jarde ore. Eu sunt n minile lui Dumnezeu.
n acest moment al vieii mele, eu sunt contient de o ultim
nalt datorie fa de {ara mea iubit i de poporul ei, subjugat
j n exil. Aceast datorie este de a nota ultimele mele cuvinte,
ca sfat i prere pentru aceia care mi vor urma la conducerea
Cauzei liberrii patriei noastre. Fac aceasta cu profund umilin
i cu toat integritatea i candoarea pe care o cere iminen{a
Morii
II
La vrsta mea naintat n-am sperat s triesc pn voi vedea
ziua liberrii patriei noastre. Singura mea speran{ a fost s-mi
ndeplinesc obiectivul vital de a stabili o baz sntoas, de pe
care lupta de eliberare s poat fi condus de alii. Pentru acest
scop^ m-a cruat pn acum Dumnezeu.
In Liga Romnilor Liberi eu v las organismul prin care
energiile vitale, talentele i geniile forelor romneti din exil pot
fi mobilizate ntr-o micare serioas de solidaritate naional i
de unitate dedicat Cauzei. Astzi Liga este o realitate care
funcioneaz, o reea de asociaii de romni exilai din toat
lumea liber. Ea este reprezentat democratic n organizarea ei,
este responsabil controlului democratic i nflcrat de simul
unei misiuni sacre. Principiile pe care a fost fundat Liga i
scopurile organizrii ei au fost difuzate romnilor de pretutindeni
prin Manifestul de eliberare, pe care l-am publicat eu cu ocazia
celei de a opta aniversri a lurii puterii de ctre comuniti n
ara noastr de batin. Rspunsul la Manifest nu las nici o
ndoial c aceste principii i scopuri au fost nelese clar i
aprobate de ctre marea majoritate a romnilor din exil, ca un
mandat al Ligii pentru viitoarea ei atitudine i aciune.
III
Toate acestea sunt numai nceputul unei lupte care va fi aspr
i lung. Speranele nenorociilor notri compatrioi de dincolo
de Cortina de fler depind n mare msur de spiritul de integritate,
de solidaritate i de sacrificiu cu care toi romnii din exil se
vor alia Cauzei. Aceasta este credina sfnt pe care Destinu

270

NICOLAE BAQij

le-a dat-o. Suprema datorie a succesorilor mei la conducere va


fi meninerea acestui spirit ca un principiu vital de aciune
Sperana mea este c succesorul meu la conducerea Ligii va (j
ales dintre urmtorii patru din vechii mei prieteni:
Grigore Gafencu , distinsul fost ministru de Externe al
Romniei;
Generalul Ion Gheorghe, unul din cei mai strlucii oameni
de stat-soldai ai notri;
M ihail Frcanu, un conductor politic abil i cu vederi largi
Viorel V. Tilea, o personalitate de frunte din viaa public a
rii noastre.
Fiecare din aceti brbai, cu prestaia lui n serviciul naiunii
noastre i cu talentele lui, este calificat pentru sarcina ce se cere
unei conduceri. Fiecare n domeniul su este binecunoscut
guvernelor Lumii Libere i conductorilor lor. Fiecare este devotat
principiilor Democraiei.
Oricare va fi ales, dorina mea solemn este ca ceilali s-i
dea sprijinul lor fr rezerv i loial pentru suprema cauz a
eliberrii patriei noastre.

1V

'

Iat un gnd solemn, care doresc s existe, nu numai la


succesorii mei, ci la toi compatrioii mei. Anii dominaii naziste
i ai rzboiului, urmai de subjugarea comunist a poporului
nostru, au distrus imaginea arii noastre de origine, care nu mai
este cum am cunoscut-o noi nainte de al doilea rzboi mondial.
Oamenii notri btrni sunt obosii, amri i total istovii de
sperane de ctre tiranie, lipsuri i trdare. Rndurile oamenilor
notri de etate mijlocie au fost decimate de rzboi. Unii, cruai
de rzboi, au pierit in lagre de concentrare i in camere de
tortur.
Tineretul nostru este acela care va trebui s in sus fclia
libertii romneti. Succesorii mei la conducere trebuie s realizeze
ca el s fie pstrtorul speranelor unei noi generaii i aspiraiilor
de viitor. Primele contururi ndrznee ale acestui viitor au fost
schiate in mod nobil de ctre exilaii rilor subjugate din Europa
central i rsritean in documentele de la Philadelphia si
Williamsburg. *,
r

OONIA ROMNIEI 1944-1948

271

Aceste

d o cu m en te d e sp e ra n au captivat im aginaia
n o stru , su b ju g at i din exil. V iitorul Eliberrii este
,1 lor - s -l iubeasc, s - l cucereasc i s -l pstreze. Nici o
micare de elib erare a ex ilailo r nu se poate produce fr ei;
nimeni nu m erit s lu p te dac nu are ncredere n creditul lor
i mai presus de to a te p a rtic ip a re a lo r vital.
Rugm intea m ea e s te ca cei m ai vechi ai Cauzei s nceap
a construi conducerea ei v iito a re subt egida Tineretului nostru
din timp. A ceasta e ste sp e ra n a m ea i dorina mea cea mai
scump p en tru a ra m ea, c tin e rii ei patrio i ncercai n M icarea
de Rezisten i vo r asu m a un rol m ai m are n conducerea
Cauzei. M adresez eu nsum i m ai ales lui Barbu Niculescu,
Leontin C onstantinescu, V asile D um itrescu, A driana Georgescu i
celorlali tineri rom ni i tin e re rom nce, de curaj i cu vederi
asemntoare. D e unii ca ei dep in d e viitorul patriei noastre.
Tineretului

V
T estam entul m eu po litic n - a r fi com plet fr o recunoatere
a serviciului cinstit i d ev o tat n C auz al com patrioilor mei din
Statele U n ite i din a lte p ri. P rie te n ilo r m ei am intii m ai jos
i fiecruia din tre ei le las am in tirea m ulum irilor i binecuvntrii
unui b trn soldat i g ratitu d in ea rb d to are a com patrio ilo r lor
subjugai.
In S tatele U nite:
N icolae B atiu, P o p escu -B o to an i, Io n C rstoiu, colonel D aniel
Ivanovici, V asile M ui, B arb u N iculescu, D r. G eorge Palade, Dr.
Constantin T eodoru, C aius V leanu, F lo rin Z aharia.
n afara S tatelor U n ite:
A lexandru B usuioceanu, H o ra iu Com niciu, L eon tin C on
stantinescu, V asile D um itrescu, M ircea E liade, A lexandru Frncu,
A drian G eorgescu, E ftim ie G herm an, Alexandru G regorian,
Nicolae H erescu, V intil H o ria, G heorghe Em il Diescu, Claudiu
Isopescu, N. M anzatti, T raian N iescu, O prete Popescu, G eorge
R utu, H erw art Scheiner.
O rice am fost n sta re s ndeplinesc eu pentru Cauz, a fost
posibil num ai cu consecventul, generosul i neprecupeitul ajutor
financiar pentru eforturile n o astre din partea lui NICOLAE
M ALAXA. n ultim ii ase ani, acest dezinteresat patriot romn
i aceast proem inent p ersonalitate din viaa industrial a rii
noastre, n -a ezitat niciodat s rspund diferitelor noastre cereri

---------------------------------------- ----------------------cu resursele sale particulare. Unii romni din exil au ince^
atribuie motive netrebnice sprijinului su in Cauza noastrp*
care l-am considerai ani de-a rndul ca un prieten intim ^
credina c timpul va dovedi ceea ce eu personal tiu - J | | |
rii noastre subjugate n-a avut prieten mai onest i mai genera
dect Nicolae Malaxa. n numele acestui popor, ii aduc mulumire,
ce i se cuvine i declar n mod serios c sprijinul su fa |
Lig pentru munca ei a fost continuu in perioada critic ce,
trecut
VI
n numele poporului meu subjugat, exprim profunda mea
mulumire pentru opera mrea n Cauza Eliberrii Europei
Comitetului Naponal pentru o Europ Liber i pentru vocea de
eliberare i speran ctre popoarele nenorocite de dincolo de
Cortina de fier, societii Radio Europa Liber. n afar de aceasta
exprim adncile mele mulumiri pentru ajutorul moral, material
i spiritual ce i l-a revrsat asupra noastr.
Domnului Frederick R. Dolbears, vicepreedintele Comitetului
Naional pentru o Europ Liber, care a avut o nelegere plin
de simpatie pentru problemele noastre, doresc s-i exprim
clduroasele mele sentimente de mulumire.
VII
Compatrioii mei din exil i eu am fost fericii, primind ajutor
i sfaturi nelepte de la americani distini. Printre cei pe care-i
numrm ca prieteni aui Cauzei Eliberrii sunt generalii A. C
Wedemeyer, William J. Donovan, Robert Schuyler i amiralul
Roscoe Hillenkotter, guvernatorul John M. Lodge i dl. Allen
Dulles. n d-na Franklin Mott Guenther, vduva ministrului
Statelor Unite din Romnia dintre 1937 i 1941, Cauza noastr
a avut o prieten devotat i nelegtoare.
n Congresul Statelor Unite suntem profund ndatorai
senatorilor Ferguson i McCarthy, precum i reprezentativului
Kersten, pentru pledoaria lor continu i curajoas n Cauza
Eliberrii Europei.
n numele compatrioilor mei, subjugai i n exil, exprim
tuturor acestor binefctori asigurarea aprecierii noastre profunde.

a0ONIA ROMNIEI

1944-1948

273
v iii

/sjn fost fericit de devotamentul tinerilor mei prieteni,


-fanarului meu compatriot dr. George Palade ii exprim gratitudinea
mea ce nu are cuvinte, pentru grija sa profesional i devotamentul
filial cu ocazia ultimei mele boale. Statornicului meu prieten i
om de ncredere Barbu Niculescu, care i-a sacrificat ani de-a
rndul o carier strlucit pentru a se uni cu mine in lupta contra
tiraniei, ii datorez viaa mea. Dumnezeu s-l {ie i s-l protejeze
pentru restaurarea patriei noastre dup eliberare.
IX

i acum, un btrn soldat a crui viaf a fost cheltuit in


serviciul patriei i poporului su, i ia rmas bun de ia (ara pe
care o iubete i pe care n-o va mai vedea. Rmas bun i speran
compatrioilor si subjugai dincolo de Cortina de fier. Rmas
bun i curaj - acelora care au luptat alturi de el contra tiraniei
naziste i comuniste i care vor continua lupta pentru Eliberare.
Pentru voi, care rmnei, i mai ales pentru Tineretul nostru,
aceasta este promisiunea unui mine mai ndeprtat - un mine,
cnd ara noastr i poporul ei vor fi eliberate de subt puterea
Intunerecului. Aceasta este o valoare ideal pentru care trebuie
de trit i de luptat. Vou v las speranele mele nendeplinite,
visurile i rugciunile pentru realizarea lor.
RMAS BUN! DUMNEZEU S V BINECUVNTEZE
PE TOI I S V CONDUC N LUPTA PE CARE EU
TREBUIE S-O PRSESC!
General Nicolae Rdescu
Doctors Hospital
New York, N. Y.
15 Mai 1953 *

C a p i t o l u l 30
DOCTRINA ELIBERRII
S nu cutm nicieri in exilul romnesc o doctrin a eliberrii
rii de sub jugul sovietic. Ea nu exist. A o cuta este o pierdere
inutil de vreme. S-au scris tone de articole, bune i proaste, de
ctre romni cinstii i patrioi, ce-i arogau dreptul de a formula
politica, de a da certificate de patriotism, de a confisca
reprezentarea - naiunea romn, i de azi, i de mine.
De 40 de ani nimeni - Comitetul N aional inclusiv - nu a
venit cu un rspuns clar, realist i nelept, la chinuitoarele
ntrebri ale fiecrui romn din ar i a fiecrui romn din exil:
I. Cum se poate elibera ara de sub sclavia Uniunii Sovietice?
II. Cum se poate elibera poporul romn de sub jugul comunist?
IU. Cum se poate ajuta din afar - de ctre exilai 1 la
liberalizarea regimului comunist din ar ca prim etap?
IV. Cum se pot ameliora raporturile um ane dintre exilai i
fa m iliile, lor? Trebuie ntreinut un dialog ntre ar i exil asupra
acestor probleme? Cum? De ctre cine i in ce condiii? Ceva
mai mult, nimenea nu a avut curajul s pun n discuia public
a exilailor romni aceste probleme, fiindc se expuneau unui
adevrat linaj al exilailor. Ultrapatrioii - singurii patrioi din
exil - , singurii deintori ai legitimitii naionale, singurii
reprezentani legali i valabili ai poporului romn, de azi i de
mine, singuri ei aveau monopolul ideilor i al sugestiilor. Numai
ei putea fi Vocea Romniei Crucificate. Numai ei erau singurii
deintori de adevr, de patriotism. De unde anatema pentru
oricine punea n discuie ca ipoteze de reflecie, de gndire, de
dezbatere, a diverselor aspecte ale unei politici de eliberare i una apropiat - de liberalizare de regim.
Dar problemele de mai sus sunt serioase, capitale i-i cer
un rspuns. Persoanele, orict ar fi ele de m eritorii i de patriotice,
nu sunt un rspuns, dar trebuie s se tie care le este Programul,
, pe ce se bazeaza el, cum se poate realiza, prin cine i cum.
De patruzeci de ani se latr la lun. Se gargarisete i

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

275

bolborosete mereu despre liberarea rii, Romnia liberi de


mine, liberalizarea regimului, etc., etc. Dar de patruzeci de
ani nimeni nu ne spune cine, cum i cnd face aceast dorit,
sfnt, eliberare. Cu ce oameni, cu ce sprijin, cu cine? Ceva mai
mult i mai grav: am asistat in ultimii ani la o avalan de
refugiai romni, ieii direct din cadrele universitilor marxiste
de la Bucureti, ce-i arog i ei dreptul de a vorbi n numele
poporului romn i acela de a critica, insulta i denigra romnii
care de patruzeci de ani lupt naintea lor n acest exil.
ntrebrile de mai sus le sunt adresate i acestor suprapatrioi:
I. Cum se poate elibera ara de sub sclavia Uniunii Sovietice?
II. Cum se poate elibera poporul romn de sub jugul comunist?
III. Cum pot ajuta din afar exilaii romni la liberalizarea
(att de necesar, dar att de ntrziat) a regimului comunist
din ar?
IV. Cum se pot ameliora raporturile umane dintre exilai i
familiile lor?
V. Trebuie nceput un dialog intre exil i ar pentru aceste
probleme? De cine, cum i n ce condiii?
Restul este ltratul la lun de care suntem stul
Problema pericolului ce-1 reprezint Uniunea Sovietic s-a
pus Statelor Unite nc din 1948. Preedintele Truman a ntemeiat
Consiliul Naional de Securitate, care s ajute la formularea
politicii de aprare naional i a politicii sale externe. Printr-un
miracol - i cu siguran un abuz de informare, dou rapoarte
ale acestui Consiliu din 1948 au devenit publice, orict ar prea
de necrezut. Primul, din 30 martie 1948 cu nr. 7, privete polTtica
ce trebuie dus fa de Uniunea Sovietic. Al doilea raport, cu
nr. 58, din 14 septembrie 1948, trateaz despre politica de urmat
- i urmrit - pentru detaarea de M oscova a arilor satelite prin
alte m ijloace dect rzboiul. Iat reproduse mai jos cele dou
rapoarte ale Consiliului Naional de Securitate al Statelor Unite,
ce | desigur 1 stau i azi la baza politicii americane:
ULTRASECRET
Poziia Statelor Unite privind comunismul mondial
dirijat de U. R. S. S.
NSC (National Security Council], 30 martie 1948

1. n afar de problema relaiilor cu Uniunea Sovietic, g

--------------------------------------------------------------------

N1C0^ EB a^

guvernul de la Washington trebuie s aib n vedere raportu


acestei ri cu micarea comunist internaional. Rapon*
Consiliului Naional de Securitate nr. 7, pregtit de memlr
acestui Consiliu, dup consultarea reprezentanilor armat*
marinei, aviaiei, Departamentului de Stat, National Sk
Resource Board i C I. A. [Central Intelligence Agency], reprezint!
primul efort fcut de guvern pentru a examina in ansamblu ;i g
profunzime aceste probleme. Acest document este semnificativ n
premisa ce o pune privind solidaritatea micrii comuniste
internaionale, in ceea ceprivete China i in faptul c acest
document arat c pericolul comunismului intern este tot a
deim ponaaca i ameninarea comunismului oflepi:
Pe plan nTETTir'ca msuri imediate, raportul preconizeaz
ntrirea imediat a potenialului militar al Statelor ymV
eventuala Instruire a unui serviciu militar obligatoriu, refacerea
inriiyiripi
armament, superioritate atomic, suprimarea
partidului comunist american. De asemenea, mobilizarea civil i
de stat pentru o viguroas campanie de informare, in scopul de
a asigura suportul bipartit in politica extern a Americii.
Pe plan extern:
1. Contraofensiva noastr trebuie s acorde prioritate Europei
de apus, fr a fi neglijate celelalte ri ale Europei i Orientului
Mijlociu.
2. Accelerarea Planului Marshall.
3. Promovarea viguroas a uniunii arilor din Europa de apus.
[-]

. r '%

"7. .Intensificarea programului anticomunist la radio.


8. Formularea unui program coordonat de ajutorare a
micrilor <t<*
att in spatele Cortinei de fier, ct i in
KSS, la timpul oportun.
J...J
10. Crearea de urgen a unui important fond pentru
combaterea comunismului internaional.
11. S se arate clar Kremlinului i, in mod categoric, hotrrea
Statelor Unite de a rezista agresiunii comunismului sovietic, direct
sau indirect, pentru a evita declanarea unui rzboi provocat prin
accident de rui, fa de reacia puterilor apusene.
A m reprodus aidoma o parte din acest extraordinar document,
ntocm it in martie 1948. De aici se vede c guvernul american
era contient de pericolul mortal ce-1 rep rezin t comunismul
international i de nevoia de a-i [ace imediat fat prin toate

OONIA R O M N IE I 1944-1948

277

*-

Se p ro d u c e o ad e v rat m obilizare general a A m ericii


j a lumii libere, d u p cum preconizeaz acest r p o rt vechi de
patruzeci de ani. M ob ilizare m ilitar, politic, ideologic.
.m nnmic s i in fo rm aio n al . n treag a politic in tern i extern
a Statelor U n ite tre b u ia revizuit. T re b u ia u alocate fonduri p en tru
contraofensiva gen eral, form nd, ncurajnd i finannd rezistena
din spatele C o rtin e i d e fier i din R usia. D e aici, N ational
Committee fo r a Free E urope, d e aici R adio Free E urope, d e aici
vizele pentru S tatele U n ite a c o rd ate refugiailor politici im portani
sau mai puin im p o rta n i.
De reinut c n e aflm n m a rtie 1948, nainte de blocada
Berlinului, de rzboiul din C oreea, de conflictele T ito -S talin i
de Actoria lui M ao n C hina.
In raportul C onsiliului N aional d e Securitate, dup cum am
vzut, se vorbete d esp re com unism ul in tern aio n al dirijat ca un
monolit de M oscova. R a p o rtu l nu ntrevedea sciziunile ulterioare
survenite n Iugoslavia i mai trziu n China. D ar cteva luni
mai trziu, acelai C onsiliu reexam ineaz problem a n lumina
excluderii lui T ito din ansam blul m oscovit (C om inform ), n iulie
1948, ajungnd la concluzii extraordinare n ceea ce privete
destinul rilor satelite. S le urm rim i s le exam inm :
mijloacele.

U L T R A S E C R E T
Politica S tatelor U n ite fa de rile satelite sovietice
din rsritul E uropei
N SC nr. 58, 14 septem brie 1948

UI
2.
O biectivul final al com unism ului mondial dirijat de Soviete
este dom inaia ntregii lumi. n acest scop, comunismul
internaional dirijat de la M oscova ntrebuineaz contra victimelor
sale presiunea polticom ilitar a U niunii Sovietice, subversiunea
i revoluia intern. A m bele instrum ente sunt sprijinte de imensa
putere m aterial a U R SS i ntrebuinarea lor este nlesnit de
starea haotic de dup rzboi.
3.
nfrngerea puterilor Axei a lsat in lume numai dou
mari centre de p utere naional: Statele U nite i URSS. Uniunea
Sovietic este principala surs de putere a comunismului
internaional i num ai prin ea comunismul internaional a devenit i
capabil s am enine existena naiunilor libere.

_____________________ _______________________

NICOLAH Ba c ii ,

Pe de alt parte, Statele Unite sunt singura surs de nulc


capabil s mobilizeze cu succes o opoziie fa de jeiuMp
dominaiei mondiale comuniste. ntre Statele Unite i URSS *
gsesc Europa i Asia, continente de mare potenial, care, adugate
la puterea actual a comunismului sovietic, i vor permite acestuia
s dein superioritatea n oameni, resurse i teritorii, nct ansele
supravieuirii Statelor Unite ca ar liber sunt foarte reduse. n
aceste mprejurri, Uniunea Sovietic a forat Statele Unite sj
intre intr-o lupt pentru putere (rzboiul rece), in care securitatea
noastr naional e n joc i din care nu ne putem retrage f
s ne sinucidem (naional suicide).
4.
Comunismul internaional dirijat de la Moscova a realizat
succesele alarmante n drumul su spre dominaia mondial. El
a stabilit state poliieneti satelite n Polonia, Iugoslavia, Albania,
Ungaria, Bulgaria, Romnia i Cehoslovacia. Comunismul
internaional amenin acum Italia, Grecia, Finlanda, Coreea,
rile Scandinave i celelalte ri. Uniunea Sovietic a mpiedicat
ncheierea tratatelor de pace cu Germania, Austria i Japonia. A
fcut imposibil un control atomic i funcionarea eficient
Naiunilor Unite. Astzi, Stalin e pe punctul de a realiza ceea
ce Hitler ncercase n zadar. Lumea sovietic se ntinde azi de
la Elba i_Adriatica pn n Manciuria, cuprinznd o cincime din
suprafaa globului.
(De reinui c raportul a fost ntocmit n martie 1948. L-o
G citit oare Henry Kissingr nainte de a se pupa pe gur -
la russe - cu Brejnev? Din 1948 pn azi, sub stindardele
sovieticilor, comunismul mondial a cunoscut un mar triumfal. i
toate acestea, datorit miopiei lui Roosevelt i Churchill din
timpul rzboiului, de la Yalta - n. a.).
5.
n plus, comunismul internaional opune lumii necomuniste
ceva nou n istoria omenirii, i anume coloana a cincea. Ea e
ntrebuinat pentru a falsifica politica extern, a dezbina i
mistifica poporul, a implanta smna dezbinrii naionale n caz
de rzboi. ntr-un cuvnt, rolul ei este distrugerea libertilor
rilor democratice.
Pn acum, Uniunea Sovietic a evitat un conflict militar
direct i a amnat confruntarea cu noi. n aceast politic de
amnare a confruntrii, timpul este de partea Uniunii Sovietice,
atta vreme ct ea poate s-i mreasc n continuare puterea
prin metoda agresiunii indirecte i subversiunea intern Dat
fiind natura comunismului mondial dirijat de Moscova, a succeselor

^OONIA ROMNIEI 1944-1948

279

deia obinute i a m e n in rii cu n o i succese n viitorul apropiat,


o politic defensiv nu p o a te fi co n sid erat valabil pentru a opri
expansiunea com u n ism u lu i i a convinge K rem linul s ren u n e la
scopurile sale agresive. O p o litic defensiv puternic peste to t
nu e bun, fiindc vo m fi slabi p e ste to t. E a las iniiativa
Kremlinului, p e rm i n d u -i s aleag tim p u l i locul unde s
loveasc; s -i aleag m o m e n tu l p e n tru a da inapoi i a face alte
diversiuni. O a ta re po litic defensiv p erm ite K rem linului s
pstreze ceea ce a o b in u t d eja p rin cuceriri i ii las p uterea
intact. Ca o altern ativ la p o litica defensiv a S tatelo r U nite,
exist larg deschis p o sib ilita tea o rg an iz rii unei contraofensive
pe ntreaga planet. P o litica d e co n trao fen siv im plic n trirea
potenialului m ilitar al S ta te lo r U n ite i, in al doilea rnd,
mobilizarea i n trirea p o te n ia lu lu i lum ii necom uniste.
i mai d eparte:
9. nfrngerea (n u coexistena panic, d o m n u le Kissinger!
n. a.) forelor com unism ului m o n d ial d irija t d e M oscova este
vital indispensabil secu ritii S ta te lo r U n ite .
10. A cest obiectiv nu p o a te fi a tin s p r in tr - o po litic defensiv.
11. S tatele U n ite tre b u ie deci s. ia in iiativ a i conducerea
unei contraofensive n n tre ag a lum e, cu sco p u l de a m obiliza i
ntri frontul anticom unist, a t t la noi, c t i n restu l lum ii, i
pentru a subm ina fora co m u n ist n s fe ra U n iu n ii Sovietice
nsi.
Trecnd n revist d ife rite c h e stiu n i leg ate d e Iugoslvia (care
ar lungi considerabil p rez en ta c a rte , dac a r fi discu tate), C onsiliul
N aional de S ecu ritate tre c e la 'c e le la lte ri satelite;
28. "-Pentru a elim ina in flu en a p uterii sovietice din rile
satelite, nu sunt d e co n c ep u t d ec t do u soluii: rzboiul i alte
aciuni nerzboinice.
29. R zboiul este m e n io n a t, tocm ai p entru a sublinia c nu
este posibil i deci a lte m ijloace trebuiesc luate n considerare.
30. E lim innd co n tro lu l sovietic in aceste ri, se p une
ntrebarea: ce guvern va u rm a cnd influena i controlul sovietic
vor fi elim inate? O biectivul este nlocuirea imediat a guvernului
co ntrolat de rui cu un guvern p rieten ori prin orice alt guvern,
chiar com unist, d ar fr a f co n tro lat de Moscova.
31. O biectivul no stru final, bineneles, va fi s stabilim n
E u ro p a de rsrit adm instraii netotalitare, doritoare de a se
acom oda i a participa la viaa com unitii din lumea liber. Cu
to a te acestea, consideraii tactice foarte puternice sunt mpotriva
unui atare obiectiv im ediat. N ici o ar din rrsritul Europei,

28 0

NICO LAE BACIU

cu excep ia Cehoslovaciei, nu a c unoscut dect regimuri totalitare.


D em ocraia,nlen su l occidental, este strin de cultura si tradiia!
lor. In plu-CcontUJErea, conductorii. partidele ce puteau fi ri,
adevarat democrate, au fost sistem atic divizate i zdrobite,
nemaiavnd nici o ans de a veni la putere, lr o intervenie
armat din apus, etc.
32.
Dar dac noi suntem gata, ca prim pas, s acceptm
nlocuirea prezentelor guverne staliniste cu regimuri comuniste
eretice, schismatice, de departe avem o mai bun ans de reuit.
Bineneles, va fi un obiectiv foarte greu de atins s rupem
legturile dintre Kremlin i rile satelite. Dar nu va fi tot att
de dificil a ncerca, de la nceput, s rsturnm regmul comunist,
cu complxitatea ideologic, m etod ele lui i lungul trecut de
guvernare despotic.
33.
D eci, imediat, calea cea mai lesnicioas este a ncuraja i
susine o ruptur id eologico-eretic n rile satelite. Putem
contribui la ivirea acestor divergene, lrgindu-le, iar a ne asum
rspunderea. Cnd ruptura definitiv s e va produce, aceasta nu
va face ca U R SS s piard prestigiul, dar va aprea ca un conflict
ntre Kremlin i partidul com unist eretic.
35.
Dup cele afirmate mai sus, s vedem care ar fi drumul
cel mai bun de urmat. Desigur, prim ul i cel mai important pas
este s se ajung la retragerea trupelor sovietice din rile satelite,
ncheierea tratatului de pace cu A ustria ar elim ina justificarea
prezenei acestor trupe in Ungaria i R om n ia. La fel ar decurge
lucrurile dup ncheierea tratatului d e p ace cu Germania. Dar
nu exist nici o garanie, bineneles, c a ceste ri, lund distan
fa dc Moscova, U R SS nu va recurge la tratate directe cu ele,
pentru a m enine mai departe trupe, ba chiar s ncorporeze
u nele sau toate aceste ri satelite n U n iu n ea S ovietic.
36. Un al doilea m ijloc de aciu ne e ste s fie atacate punctele
slabe ale guvernelor staliniste din rile sa te lite i organizaiile
lor dc mas. N ici aceasta nu va fi uor, dar p u n ctele slab e exist.
E lem en tele staliniste din rile satelite, in sp ec ia l din partidele
com uniste, trebuiesc identificate i izo la te, cre n d u -sc astfel
condiii pentru elim inarea lor d e Ia p u tere.
37. A cest m ijloc de aciune este strns leg a l d e un atac frontal
,pe plan doctrinar, special destinat i ndreptat con tra d ogm ei din
rile satelite, subliniinduse d ep en d en a i servilism u l fa de
M oscova. Aceasta d o n ^ n atelit - ch eia d e b o lt a ntregii
op eraiu ni - trebuie atacat lr n cetare p e n tregu l fron t politic,
eco n o m ic i cultural, precum i n to a te a p lica iile ei. Pe de alt

ROMNIEI 1944-1948

281

AOO*1*

co n trariul d o g m e i s ta lin is te, n a io n a lis m ul tre b u ie ncurajat.


Ofensiva tre b u ie s s e d u c n u m im a i d esch is, ci i c a m u fla t
38.
T eren u l p o litic i c u ltu r a l o f e r p o sib ilit i d e a n e exercita
fluena. D ar te r e n u l c e l m a i b u n e s te cel e c o n o m ic^ n cadrul
lui, al ra p o rtu rilo r e c o n o m ic e , p u te m in flu e n a n m od concret
o eflcare.
42. n c u ra j n d e r e z iile c o m u n is te n rile sa te lite , nu trebuie
s uitm c o b ie c tiv u l n o s tr u fin a l e s te in sta u ra re a d e regim uri
cu adevrat d e m o c ra tic e n a c e s te ri. D e ac eea, tre b u ie s m rim
ajutorul i s u p o r tu l ce-1 p u te m o f e ri c o n d u c to rilo r refugiai ai
acestor p a rtid e p ro o c c id e n ta le .
45. T re b u ie lu a t n c o n s id e ra re s itu a ia fiecreia din rile
satelite, d u p g rad u l e i d e v u ln e ra b ilita te , p r in tr - o politic flexibil
de la caz la caz.
n concluzie:
46. O b iectiv u l n o s tru p riv in d rile sa telite trebuie s fie
reducerea tr e p ta t i, e v e n tu a l, e lim in a re a to ta l a prepo n d eren ei
puterii sovietice (U R S S ) d in r s ritu l E u ro p ei, fr a recurge la
rzboi. N oi tre b u ie s n c u ra jm neconform itii din rndurile
m embrilor p a rtid u lu i co m u n ist, reg im u rile nestaliniste, ca prim
pas, chiar dac e le s u n t co m u n iste.
U n atac m asiv c o n tra d o c trin e i staliniste, n rile satelite,
prom ovarea n aio n alism u lu i co m u n ist i utilizarea maxim a puterii
noastre eco n o m ice in v ed erea acesto r schim bri.
A ceste d o c u ih e n te ex tra o rd in are sunt elaborate n anul 1948.
pe tim pul ad m in istra ie i T ru m an .
N u vot co m en ta pe larg aceste dou docum ente senzaionale
ale C onsiliului N aio n al de S ecuritate al Statelor U nite, fiindc
ele vorbesc d e la sine. F iecare punct e un program de aciune,
o sintez de gndire politic, o apreciere asupra pericolului mortal
ce am en in n treag a o m enire, inclusiv Statele Unite ale Americii.
arte,

A c e s t e d o u d o c u m e n t e s u n t , in a c e la i tim p - i in c o n te sta b il
- c e a m a i c in s t i t i m a i c a t e g o r ic r e p u d ie r e i co n d a m n a re a
n t r e g ii p o l i t i c i d e a b je c t c a p it u la r e a lu i R o o s e v e lt i C h u rch il
fa d e S t a lin . Y a l t a c u t o a t e im p lic a iile e i d irecte i in d irecte
era d e n u n a t i co n d a m n a t .
C o n s i l i u l N a i o n a l d e S e c u r it a te a l S ta te lo r U n ite vedea clar
n 1 9 4 8 p e r i c o l u l d e m o a r te n c a r e ara i p o p o ru l am erican
f u s e s e r a r u n c a t e d e p o litic a c e lo r d o i p o litic ie n i b oln avi, R o o sev elt
i C h u r c h ill, i p r e c o n iz a c u n e le p c iu n e i curaj program ul de
a c iu n e p e n tr u r e m e d ie r e i salvar.

Ca p i t o l u l 31
NEUTRALIZAREA - FINLANDIZAREA EUROPEI DE RSRIT
Problema Europei de rsrit a fost obiectul unei dezbateri
serioase n primii ani ai administraiei Truman i apoi n primul
an al administraiei Eisenhower.
n 1948, George Kennan, un specialist n problemele sovietice
de la ambasada american din Moscova, a preconizat, n revista
Foreign Affairs, teoria containment-ului. Aceasta nsemna o
politic defensiv a Statelor Unite, care accepta statu-quo-ul |
se limita la a opri pe rui pe linia lor de la acea dat. Nimic
de eliberarea Europei de rsrit.
Allen Dulles, ministrul de Externe al generalului Eisenhower
(1952) preconiza o politic dinamic, agresiv, de roll-back, de
dare napoi. Dar generalul Eisenhower, cum am spus-o, nu
mprtea aceast politic. El vedea lumea prin prisma ochelarilor
lui Roosevelt. Avea aceeai simpatie pentru sovietici. Politica lui
Dulles, inteligent i posibil la acea dat, nu a fost deloc iplicati
Ceva mai mult, ea s-a diluat n spiritul de la Geneva, n cel
de la Cmp David, cnd preedintele Sutelor Unite s-a ntlnit
cu ruii.
Americanii nu au ndrznit s intervin, nici n revoluia din
Ungaria (cnd putea uor elibera ntreaga Europ de rsrit),
nici n Primvara de la Praga i nici n revoluia Solidaritii
din Polonia. Nu mai vorbim de eliberarea Cubei, un adevrat
dezastru.
Totui, cineva a vorbit ruilor de Europa de rsrit, dar se
tie prea puin acest lucru. Acest om este generalul Charles de
Gaulle. Fascinai de Uniunea Sovietic, generalul credea c sistemul
comunist este numai un accident istoric, c acum Rusia a
devenit o republic de ingineri i tehnocrai care sunt
preocupai mai mult de eficacitate dect de ideologie. Pe planul
politicii externe, generalul credea - ca muli alii - c Uniunea
Sovietic nu urmrete expansiune naionalist, ci c ea caut

rnNlA ROM NIEI 1944-1948___________________________

283

numai securitatea fruntariilor ei. E u cred c dezgheul din anii


1966- 19 6 8 , n cadrul rzboiului rece, este rezultatul vizitei
generalului de G aulle din iunie 1966 la Moscova. Vorbesc de un
dezghe al E uropei de rsrit. n cadrul unor discuii lungi i
serioase, generalul le spune sovieticilor:
II faut sortir de Pimmobilisme. L E urope doit devenir
un ensem ble fcond et ne pas accepter dtre paralyse par
une division strile.
Aa se explic c efii com uniti satelii au nceput s fac
vizite la Paris, iar generalul sa dus n capitalele rilor acestora. '
Era politica E uropa europenilor.
Un im portant articol a aprut acum trei ani n influenta
revist de politic extern Foreign A ffairs, semnat de Zbigniew
Brzezinski, privind o posibil term inare a diviziunii Europei.
Articolul era de dou ori im portant. nti, el era publicat intr-o
revist care este purttoarea de cuvnt pentru C ouncil fo r Foreign
Relations din New York. Acesta este un club foarte inchis, de
aproximativ 1500 de membri, de unde sau recrutat din 1945
pn astzi conductorii Statelor U nite. Influena lor este
considerabil i ei au guvernat - n realitate Statele Unite, fie
c la putere era Partidul Democrat, fie Partidul Republican. Ceva
mai mult, ideile, proiectele i deciziile de politic extern luate
de Council for Foreign Relations au fost totdeauna n prealabil
prezentate ca balon de ncercare n revista Foreign Affairs. Teoria
lui Kennan despre care am vorbit, aceea de Roll-back a lui
Allen Dulles, sau de deschiderea fa de China a lui Richard
Nixon, toate au fost publicate aici, nainte de a 6 aplicate. n al
doilea rnd, autorul este un membru important al acestui foarte
influent grup i a fost directorul Consiliului Naional de Securitate
al Statelor U nite (sub preedintele Jimmy Carter) i n plus este
directorul faimoasei Theree Continentale, care determin i ea In
mare msur politica extern a lumii libere.
Articolul avea cinci puncte principale pentru aplicarea unei
strategii pentru eliberarea Europei de rsrit sau, mai curnd,
neutralizarea ei.
1. Statele U nite nu vor putea s fac s inceteze diviziunea
Europei. Aceasta trebuie s fie problema i politica Europei de
apus.
2. Interesele vitale ale Statelor Unite se vor concentra ct
mai mult in Oceanul Pacific.

284

N IC O LA E BACIU

3. D e aceea, armata american staionat n Europa va trebui


treptat, treptat, retras.
4. Europa de apus trebuie s -i asume integral problemele
ei de aprare.
5. Europa trebuie s denune aranjamentele privind
im prjirea Europei i s ia o parte activ - i exclusiv - la
rezolvarea problem elor neutralizrii i emanciprii Europei de
rsrit.
Programul este ndrzne, pare serios, dar este extrem de
periculos. Europa de apus nu a avut i nu are nici o responsabilitate
n diviziunea E uropei. A ceasta este opera exclusiv a greelilor
lui Churcfiill i R oosevelt. Dar, ceea ce este foarte just, Europa
n u a f c u t n im ic pn acum ca s term ine aceast diviziune, ca
i cnd problema nu o intereseaz. Ori, Europa de apus I mai
ales in faa deciziilor am ericane n curs de a retrage armele
nucleare din Europa - nu mai este viabil, dac Europa de rsrit
rmne ncorparat im periului so v ie tic Statele U n ite trebuiesc s
rmn prezente in Europa, att pentru a rezolva problema rilor
satelite, ct i aceea a aprrii E uropei de apus, azi complet
nesatisfctoare. Fr aceast prezen totu l este pierdut, totul
se va prbui, inclusiv Statele U nite.

S-a pretins i se pretinde c singurul obiectiv al dominaiei


sovietice n Europa de rsrit este acela al securitii, al aprrii.
A fost i este absurd a se pretinde c sateliii amenin Rusia.
Totui, pentru asigurarea ei se pot gsi mijloace. Diplomaii lui
Churchill i Roosevelt, care cu atta abilitate au mistificat ntreaga
lume, cnd au vndut Europa de rsrit, pot gsi uor formule
de garantarea securitii unei Rusii narmate pn n dini.
Statele Unite - i Europa - chiar i Naiunile Unite n totalitate,
pot garanta printr-un pact pe 30-50 de ani securitatea Uniunii
Sovietice n schimbul acceptrii neutralizrii - finlandizrii Europei de rsrit ca prim etap nainte de reunificare. Trebuie
s se afirme zi de zi c emanciparea acestor ri este In interesul
pcii, in nsui interesul Rusiei. C niciodat nu se va putea
stabili o pace durabil, valabil, fr detaarea acestor ri de
controlul militar, politic i economic al Rusiei. Pentru ca Europa
de apus s fie viabil, mai ales dup retragerea Statelor Unite
din Europa ce, fatal, va veni - ea trebuie s neutralizeze Europa
de rsrit, s detaeze de sub controlul sovietic 120 de milioane
de oameni. Altminteri, Europa de apus va fi neutralizat, anihilat,
nghiit. Acest lucru trebuie repetat pentru a fi neles, i la

r *iA ROMNIEI 1944-1948 ____________________________________285

hington, i la S tra sb o u rg . E m an cip area {arilor satelite nu este


politic im perios
^esar o ricrei pci d u rab ile, mai ales dup retragerea
americanilor d in E u ro p a .
O atare po litic, ce exclude rzboiul i revoluiile rilor
satelite (vezi d o c trin a B rejnev i pasivitatea Lum ii Libere)
presupune b in e n e les con sim m n tu l Moscovei - i n tr-o mai
mare msur - m an ifestarea unei voine ferm e in acest sens a
guvernelor co m u n iste de astzi. D om nul Brzezinski crede c
drumul va fi lung i c o p era ia va trebui fcut pe etape. D up
el, Europa de ap u s treb u ie s ncurajeze participarea rilo r
satelite la to a te in stitu iile publice i private, chiar dac la nceput
rolul lor ar fi num ai d e observatori. E uropa de apus, continu
el, trebuie s ncurajeze schim buri econom ice cu aceste ri satelite
in cadrul P ieei C om une (ori C om unitii Econom ice Europene),
n acelai tim p, E u ro p a de apus trebuie s participe efectiv ia
lupta de em ancipare a acestor ri de sub controlul sovietic.
M om entul d e a pu n e n discuie problem a E uropei de rsrit
este prielnic. D ezarm area nuclear a E uropei trebuie com pletat
de reducerea considerabil a arm atelor convenionale a rilor
Pactului de la Varovia. O ri, cea mai frumoas formul de reducere
este s se em ancipeze rile din rsritul Europei, neutralizndu-se
i fiind astfel scoase de sub controlul militar sovietic. Bineneles,
o atare politic im plic, cum am spus, consimmntul sovietic.
Eu nu m ndoiesc c guvernele controlate de ei vor accepta cu
recunotin o atare soluie. D ar aceste guverne pot face ceva
mai mult: ele pot contribui ele nsele la formularea .unei atari
politici, la em anciparea rilor lor de sub controlul Moscovei.
Ar fi cu to tu l periculos i nerealist s se vorbeasc de
liberarea acestor ri. Dac ar fi vreo ans de succes, ar fi
numai dac se va vorbi de finlandizarea Europei de rsrit, de
neutralizarea ei. Nimeni nu trebuie s se sperie de cuvntul
finlandizare. Dac el avea la nceput un sens insulttor, el nu-1
mai are de m ult. E u a zice c nu l-a avut niciodat. Eu am
vizitat acum cinci ani Finlanda. Am gsit un popor mndru,
naionalist, iar influena ruseasc era zero. Cel mai mare bulevard
se cheam M arealul M annerheim, cel mai sfnt i frecventat
muzeu din H elsinki este casa acestuia. Cultul lui este mai tare
dect oricnd i guvernul conservator de astzi, de acolo, este o
dovad.
Liberalizarea regimului?
' c t d e e le m e n ta r ju stiie , ea este un a a

286

NICOLAE BAC1U

Evident trebuia ncurajat de mult, iar exilaii trebuiau de


mult s reflecteze la msurile cele mai eficiente ca s se ajung
la ea. Americanii - cum am vzut n capitolul precedent - au
legat problema liberalizrii (drepturilor omului i de emigrare)
de avantaje economice, de acordarea clauzei naiunii celei mai
favorizate. n flecare an, Departamentul de Stat trebuie s
raporteze Congresului comportarea guvernului respectiv i din an
n an aceast clauz poate fi prelungit sau retras. Este o politic
de recompens pentru buna purtare. n acelai timp este i o
formul, pentru ca Statele Unite s poat avea un cuvnt n
spatele Cortinei de fler. Muli exilai nu au neles acest lucru
i au combtut i combat acordarea acestei clauze Romniei.
Consider aceast tactic o profund greeal. Eu din contra a
dori ca toate relaiile internaionale dintre aceste ri, economice,
financiare, comerciale, culturale, etc., s fie puse pe aceast baz:
de ncurajare, de control, de recompens sau sanciune. A fi
dorit ca toate mprumuturile acordate acestor ri s fie supuse
aceluiai control anual. i nu numai de Statele Unite, ci i de
ntreaga Lume Liber. Ce arm extraordinar putea fi aceast
permanent presiune! Ce repede s-ar fi ajuns la o relaxare, la o
liberalizare! Dar s-a dat totul pe consideraiuni mercantile, fr
a se nelege marele - enormul i singurul - avantaj economic
ca mijloc de presiune pentru liberalizarea regimurilof. Trebuia
dat totul cu condiii, cu control anual. S-a fcut o politic de
precupei n locul unei politici externe coerente, comune i pe
termen lung, n vederea liberalizrii i a emanciprii acestor ri.
Dac o nou strategie se impune pentru o nou politic fa
de rsritul Europei de rsrit i emanciparea acestor ri este
oproblem global. Statele Unite i Europa de apus trebuiesc
s o formuleze i s o aplice mpreun. Europa de apus singur
este incapabil. Dar rile Europei de apus i parlamentul de la
Strasbourg pot juca un rol important in preconizarea unei atari
politici. n formularea acestei politici, arhiducele Otto de Habsburg
i eminentul nostru confiate dl. Pordea joac un rol de frunte.
Procesul detarii de Moscova va fi un proces lung i greu. Prima
faz ar putea fi finlandizarea Europei de rsrit, neutralizarea
ei, apoi, o posibil faz tranzitorie de federalizare i la urm
integrarea ei total in Europa, adevrata ei patrie. Exilul romnesc
are ca prim datorie pstrarea identitii lui romneti. Numai
astfel poate s susin, s afirme i s lupte pentru redobndirea
independenei Romniei. La.aceast aciune trebuiesc asociai in

A0O NIA ROMNIEI 1944-1948

287

mod temeinic romnii din ar. Fr colaborarea, concursul, voina

lor, nimic nu se va putea face. Presiunea intern mpreun cu


cea extern va influena indiscutabil spre o atare soluie. De
meditat serios ;i senin asupra acestei posibiliti. Liberalizarea
nceput n Ungaria, dac nu va fi urmat de cea a lui Gorbaciov
in Uniunea Sovietic i n celelalte ri satelite, este periculoas
pentru Romnia. Problema Transilvaniei va fi repus n discuie,
fiindc ungurii au reuit s-i ctige nejustificate, dar enorme
simpatii, i la Washington, i la Londra, i la Strasbourg. Difuzarea
acestui pericol vine mai uor, dac conductorii de astzi i de
mine de la Bucureti iau in sfrit drumul nelept i att de
ntrziat al reformelor, al liberalizrii. Numai aa vd eu
dezrobirea Romniei.

*r

Capitolul

32

Am trit n sufletul i trupul nostru victoria aliailor n al


doilea rzboi mondial. Victoria lor a fost victoria lui Stalin,
triumful bolevismului, al expansiunii ruseti de totdeuna, de
comunizare i de dom inare a planetei.
Nu tim ce s-a r 6 ntm plat cu Romnia, dac soarta armelor
favoriza pe A d o lf H itler. O rice am scris este material de speculaie.
Dar, surprinztor, am gsit material important, ce ne arat ci,
chiar in cazul unei pci separate cu Germania, dup asasinarea
lui H itler, soarta rii noastre, orict a r prea de revolttor |
de necrezut, a r fi fost aceeai.
Iat de ce reproduc mai jos un articol al meu asupra acestei
chesiuni.

A T E N T A T U L D IN 2 0 IU L I E 1 9 4 4
CO N TRA L U I H IT L R " I

S O A R T A R O M N IE I
La 20 iulie 1944, H itler scpa ca prin m inune de un nou
atentat, fcut de colonelul conte von Staufenberg la cartierul
general al Fiihrerului din Rastenburg.
Era un atentat n plus care eua. Z ic n plus, fiindc din
1938 (ca s nu mai vorbim de cele ncercate nainte) toate au
euat. Fie com ploturi politico-m ilitare, ca s -l-debarce, fie atentate
fizice la viaa lui.

Pentru a nelege mai bine situaia, trebuie reinut rivalitatea


profund dintre armat i regimul hitlerist ce a existat de la
venirea la putere a lui Hitler n 1933 i pn la moartea lui din
bunkerul su din Berlin in aprilie 1945. O meniune special
merit ncercarea din 1938 a generalului Beck prin emisarul su
civil, von Kleist (n alte dou demersuri), fcut la Londra pentru
a convinge guvernul britanic de a nu se duce la Miinchen i a
ceda lui Hitler, fiindc ei, militarii, vor aresta n acest caz pe

ooNIA ROMNIEI 1944-1948

289

wjl)er i-| vor judeca, mpiedicnd astfel declanarea rzboiului.


efii militari ai armatei germane au mers att de departe, nct
[ -fin Theodor Kordt, consilier la Londra, au informat pe lordul
Halifax de ziua exact fixat de Hitler pentru invadarea
Cehoslovaciei. Dar aceti generali germani bateau la ui nchise.
Nici Churchill, nici Halifafx, nici lordul Bansittat (toi contactai
de conspiratori), nu au micat un deget Chamberlain s-a dus la
Mnchen, H itler a triumfat i generalii germani, nesprijinii de
englezi, au trebuit s se ncline. Englezii au mers att de departe,
nct nci nu au informat mcar pe principalii lor aliai, francezii,
de aceste trei demersuri dinainte de capitularea de la Mnchen
(Vezi N. Baciu, L E u ro p e d e l'E s t trah ie e t vendue, La Pense
Universelle, Paris).
i rzboiul, de care generalii germani tiau c va fi pierdut
| de patria lor, a nceput. nti, rapid i triumftor, dar din octombrie
1941 mai ncet i mai pCn~Trnimftor.^naiiitarea 'german in
faa Moscovei a fost oprit de o ninsoare cu ploi, ce a transformat
toate drumurile ntr-o imens mocirl, n care nici tancurile, nici
camioanele, nici soldaii nu mai puteau nainta. Cteva ze mai
trziu, un frig siberian oscila ntre minus 30 i minus 50 de grade
Celsius, nvluia armata german ca un adevrat giulgiu al morii.
Benzina tancurilor germane nghea, soldaii germani neechipai
de iarn (fiindc Fhrend credea Intr-o victorie rapid) mureau
de frig cu zecile de mii. Cnd urinau, urina se transforma n
ghea, iar soldaii mureau de congelarea organelor sexuale sau
ale anusului.
Comandanii armatelor germane cereau cu insisten oprirea
ofensivei pn la primvar, dar Hitler refuza cu ncpnare.
Atunci, ca prim act de nesupunere, rnd pej n d , comandanii
arma7e1oFjii~ripriTcuL d&_JaIsin~jnfgre-3st in u til m asacru.
Aceasta, cu att mai mult, cu ct 34 de divizii ruseti, adm irabil
echipate de iarn, sosite proaspt din Siberia, ii contraatacau
(Diviziile siberiene au fost aduse pe frontul apusean dup ce
spionul Richard Sorge a asigurat din Tokio pe Stalin c jap o n ezii
nu vor ataca Rusia). Generalii Guderian, Hoeppner, m arealul
von Kluge, von Beck, Haldner, ordon rnd pe rnd i cu de ia
sine putere oprirea ofensivei i retragerea. Era primul act de
indisciplin^ dar cu o semnificaie profimd: Germ ania a pierdui
/
rzboiul! Aceasta cu att mai mult, cu ct Statele Unite intraser
f
n rzboi. D e aceea, din 1942 generalii germani mpreun cu un
B

290

n ico lae baciu

numr de personaliti antinaziste au nceput s se gndeasc u


debarcarea lui Hitler, a lichidrii nazismului i la o pace separat
cu anglo-americanii.
Iat de ce ncercarea de puci a colonelului von Stauffenberg
din 20 iulie 1944 nu trebuie vzut ca un act izolat. Ea a fost
precedat de multe, foarte multe ncercri similare. Amintim in
treact acea operaiune Flash a generalului von Treskow i a
generalului Olbricht din 13 mai 1943. Printre comploturile contra
lui Hitler i ncercrile unei pci a generalilor germani cu
anglo-americanii trebuie s semnalez cititorilor i extraordinarul
rol al amiralului Canaris, eful serviciului de spionaj i
contraspionaj al armatei Germane (Abwehr) i a adjutantului su,
colonelul Franz Oster. Amir^hrisC a n ^ s^ g iers att de departe,
nct a sftuit pe generaluQ-ranlcysa nu intre n rzboi i s nu
permit armatelor germane atacarea Gibraltarului. Ceva mai mult,
amiralul Canaris prin contele von Moltke a luat contact la
Instanbul cu eful OSS american William Donovan, prin care
reprezentantul lui Canaris, printr-o declaraie scris pe antetul
ambasadei germane nu se vor opune debarcrii acestora n
Frana, ci numai ruilor n rsrit. eful serviciului american
OSS, impresionat de acest document i de seriozitatea
complotitilor, a prezentat proiectul lui Roosevelt, care l-a
respins, rmnnd ferm pe poziia ca p itu l rii necondiponaie. Ce
greeal politic de neiertat! Doi ani de. rzboi n plus, cu milioane
de mori i toate nenorocirile ce au urmat.
n aceast ordine de idei i pentru a fi complet, trebuie s
menionez i extraordinara ntrevedere de la Lisabona n vara
anului 1943 ntre cei trei mari efi ai spionajului german, britanic
i american pentru a discuta - tot la iniiativa amiralului Canaris
- o pace separat ntre Germania i anglo-americani. La aceast
ntrevedere ultrasecret (vezi Heinz Hdhne, C an aris, editura
Ballard), amiralul Canaris a prezentat generalului Menzies, eful
serviciilor de spionaj i contraspionaj britanice i lui William
Donovan, eful american, programul su de pace separat;
1. ncetarea focului n vest.
2. Eliminarea lui Hitler.
3. Continuarea rzboiului cu ruii.
Dar i aceast tentiv a euat din cauza preedintelui Roosevelt
cu clauza sa aberant de capitulare n econ dipon at. De altfel si
aici apostolii de la Cambridge vegheau. Kim Philby, comunist

nMIA ROMNIEI 1944-1948__________________ ___________________ 2 9 1


jef-sp io n a l lu i S ta lin ( a z i g e n e r a l la M o s c o v a ), a s a b o ta t
mediat a c e s te n c e r c r i d e p a c e se p a r a t , in fo r m n d M o s c o v a
[vezi Kim P h ilb y , M y S ile n t W a f) . i a stfe l r zb o iu l a c o n t in u a t
doi ani cu m ilio a n e le d e m o r i i c o r te g iu l d e n e n o r o c ir i i r u in e ,
spnd t e m e liile c iv iliz a ie i c r e t in e i a le d e m o c r a ie i. E r o r i
tragice c e n u s e v o r ie r ta n ic io d a t , c n d isto r ia (a zi fa lsific a t )
va fi scris fr fric i c u o b ie c tiv ita te .
n a in te d e a r e v e n i la a t e n ta t u l co n tra lu i H itle r d in 2 0 iu lie
1944, treb u ie s m a i m e n io n e z u n fa p t se n z a io n a l. L a n a r e le
cartier g en era l a l F iih r e r u lu i s e g se a u o s e r ie d e o fieri, in fr u n te rcu gen era lu l F r itz T h ie le , o m u l n u m ru l d o i d in O K W \
(O b erk o m m a n d o d e r W e h r m a c h t - C o m a n d a m en tu l S u p rem a l \
A rm atei), c a r e tr a n sm ite a u z iln ic sp io n u lu i germ an R u d o lf R O ssler, \
stabilit la L u c e r n a n E lv e ia , t o a te o r d in e le d e b ta ie i p la n u r ile
arm atelor g e r m a n e . R O ssler, n
p o sesia
u n u i ap arat d e
ra d io teleg ra fie id e n tic cu a c e la a l c o m a n d a n ilo r d e arm ate g er m a n e
(furnizat d e o fie r ii c o m p lo ti ti n c d in 1 9 3 9 ), p rim ea in fo r m a iile
odat i c o n c o m ite n t c u e fii n e m i, crora le erau d e stin a te .
B in en eles, e l le tr a n sm ite a r u ilo r (V e z i N . B ariu , Sell-Out to
S ta lin , V a n ta g e P r e ss, N e w Y o r k ).
D a r s r e v e n im la a te n ta tu l lu i v o n S tau ffen berg, ca re era al
p atrulea, p e 'c a r e c o lo n e lu l l n cerca la viaa lui H itler. D e r e in u t
ca lita tea e x c e p io n a l a p a rticip a n ilo r la co m p lo t, d e lT a m ira lu l
C anaris la m a rea lu l R o m m e l. d e la gen eralu l B eck la vn p
S ru ip n a g el, g u v ern a to ru l m ilitar al F ran ei, la_ gen eralu l H a se .
co m a n d a n tu l B e r lin u lu i, sp rijin ii d e o ntreag elit d e c iv ili,
cu m eru~K arl G o e r d e le r , v o n M o ltk e , G iseviu s. etc. A cest aten tat
raTal a c o s ta t v ie ile a p e s te cin ci m ii d e p ersoan e,' in clu siv a ceea
a m a rea lu lu i R o m m e l. C e i m ai m uli au fost asasinai prin
sp n zu rare n c rlig e, ca v it e le la abator.
Ce au vru t a c e ti c o m p lo ti ti? C are era ob iectivul lor, n afar
d e lich id a rea fizic a lu i H itle r i a nazism ului? Patrioi, co n tien i
c G erm a n ia a p ierd u t r zb o iu l, e i sperau (n aivii!) c lichidare?
n a zism u lu i si a in i H itle r le va perm ite s n egocieze cu
a n g lo -a m e r ic a n ii un a rm istiiu si o p ace separat eventual, dup
p la n u l d e p a c e sta b ilit d e K arl G oerd eler. A cest plan prevedea
-'T IT n lo ia l fals p rem is - c rzboiul trebuie continuat la
rs rit i "c... g n e lo -a m e r ic a n ii s e vor alia nem ilor pentru a .
T ch id a b o lev ism u T fca m asta era baza op eraiei W a lla lre a contelui

292

n ic o l a e

von Stauffenberg). Ct ignorare a realitilor i ct naivii..


Complotitii nu tiau trei lucruri importante:
(T \C obiectiyulryhoiului anelo-american nu era dobori,...
nazismuluiTichidare sa, ci doborrea Germaniei nsi. Geneniir
germani - ne spune lordul Vansitter ntr-o rezoluie^ jm O?
mai periculoi dect nazitii,
~
(ZPC Roosevelt, decretnd la Casablanca, in ianuarie 1943
in prezenta lui Churchill, clauza capitulrii necondiionate, nu va
renuna niciodat la ea.
' "frj Ca agenii lui Stalin din Marea Britanie, de la M15 i
MlC,,apostolii de la Cambridge, Philby, Burgess, Blunt, Maclean,
etc., cenzurau aceste ncercri si le trasmiteau lui Stalin, fcnd
o pace separat jfnptxjrKfl~~'
' Dup apariia crii mele L E u ro p e d e l E st trahie et vendue,
am primit de la dl. George Caranfil, fost ministru plenipoteniar
al Romniei la Helsinki, un foarte interesant document. Este
vorba de un raport al domniei sale n calitatea sa oficial fcut
guvernului Antonescu cu dou luni nainte de atentatul lui
Stauffenberg. Consider acest raport-document de o extremi
importan in clarificarea poziiei Romniei in conjunctura din
iunie-iulie 1944 i l reproduc - cu permisiunea autorului - in
ntregime, aa cum e fcut:
naintea atentatului mpotriva lui Hitler
S-a scris totul despre acest atentat sau aproape totul, dar nu
am citit nicieri despre expunerea inut ih faa conjurailor
naintea punerii n practic a atentatului. mi propun deci s
reconstitui textul acestei expuneri dup notele mele personale.
El ne permite s cunoatem nu numai situaia din Germania aa cum o vedeau conjuraii la nceputul lui aprilie 1944 - ci i
felul n care conspiratorii nelegeau s continue rzboiul (desigur,
n caz de succes), cum priveau o eventual pace i viziunea lor
despre perioada postbelic.
Putem s ne dm seama n prezent de marea lor eroare,
atunci cnd ii nchipuiau c Rusia nu avea intenii expansioniste
in Europa i ct se nelau n legtur cu voina i chiar posibilitatea
aliailor occidentali, a britanicilor i americanilor de a se opune
^ n flct ^3 neCCSar v'cleanu*u* Stalin, singurul ctigtor in acest

AOONIA

293

ROMNIEI 1944-1948

Contrariu angajam entelor luate de aliai in privina elurilor


boiului - printre altele de a nu beneficia de ctiguri teritoriale
r URSS a anexat teritorii considerabile, ca de pild Basarabia i
Cordul Bucovinei, provincii romneti ca i teritoriul Hera, de

temenea

romnesc, i

rile

Baltice. Mai mult, Sovietele au

mpus propriul lor regim unui numr de ri, cu toate


gngajamentele formale ale lui M olotov, transformnd in satelii
sovietici toat Europa estic. S adugm faptul c celor care au
crezut posibil mprirea Germaniei, gndind c ea va servi de
scut aliailor mpotriva inteniilor de expansiune sovietic, istoria
le-a artat ct fantezie erau aceste presupuneri.
Iat informaia strict confidenial pe care am primit-o din
partea unui membru al legaiei germane din Helsinki, care revenea
din Berlin, fcut mie in noaptea de 16 aprilie_i^4, Eu nsumi
reprezentam acolo Romnia. R ep rod u cm modul cel mai fidel
uluitoarea destinuire pe care acest diplomat mi-a fcut-o in
legtur cu o expunere inut in faa conjurailor n cursul unei
reuniuni secrete, puin nainte de atentatul mpotriva Fiihrerului:
G erm an ia nu m a i p o a te n vin ge p u terea m ilita r a R usie i
n d o ieli rT legtu r cu victo ria G erm a n iei existau n c d in 1941, U
n cepu tu l ca m p a n ie i A p ro a p e ju m ta te din m em b rii C o m isiei P olitice
a P artidu lu i N a io n a l-S o c ia list pen tru p ro b lem ele orien tale, din care
fceau p a rte je s s i p ro feso ru l H aush offer, se p ron u n aser m potriva
rzboiu lu i cu R usia. S e tie n p rezen t c H itler a reu it s - i
im pu n pu n ctu l d e vedere i con vin gerea sa p a sio n a t R u sia se
vdete d e n ep vin s. P o litica n a io n a l-so c ia list a co m is o greeal
c a p ita l trim i[ui~Tirtlm ata R eich u lu i p e fron tu l rsritean, unde, n
cursul u ltim u lu i rzboi, germ an ii au a vu t p ierderi m u lt m ai im portan te
d ec t p e fro n tu l d e vest, f r a m a i vorbi de epidem ii E ste o
p a rticu la rita te isto ric a R u siei d e a ctiga to t m ai m u lt prestigiu
p o litic i d e a - i n tin de teritoriu l, ch iar du p nfrngeri m ilitare
care a r du ce la d isp a riie a lte state.
Tim p de su te d e a n j germ anii au tr it n pace cu R usia
B'tsm arck a sta b ilit ca principiu de baza a l p o liticii sale raporturile'
d e bun vecin tate cu a cea st a r G erm a n ia nu | avui dedt
a van taje respectn d a cest principiu . N e dm seam a n prezent c
M m m avea dreptate i c un rzboi eerm ano-ru s nu se p o a te
n r h e ia cu beneficii
p f f f n u dect n -c a d ru l unei co a liii

----------------------------------------------------------- --------------------------- ^

ach,

ca p u tere m o n dial, G erm a n ia a r p ierde, d eo a rece i-a r

deT^ej^SS^LSnre M c^M m deTRusia. C ondiSS^^

con sideraii p relim in a re e ste c G erm a n ia nu m a i p o a te juca un ro l p e p la n m o n d ia l, c ee a ce nu treb u ie s m ire pe nimm


R e ic h u lm a i p o a te sp era s o u i s - i p stre ze p o ziia sa de Jj
p a te rt'S im p e a n , C a r e s u n t elem en tele ca re fa c din f f im iir jir j
de~ n evin sT S pg[iu l. p o p u la ia n u m eroas, fo ra biologic a acestei
p o p u la ii, rezervele d e m a te rie p rim V a lo a re a sp a iu lu i ' ca fcu*
m ilita r a fo s t cfem on strat~ fn tim p u l ca m p a n iei n oastre mpotriva
S talin gradu lu i i n C au caz. n p riv in a p o p u la ie i, situaia este
u rm toarea: la n cep u tu l rzboiu lu i, R u sia a v ea n ju r de 200 de
m ilioan e d e locu ito ri, R eich u l d e 8 0 d e m ilio a n e. Capacitatea de
m o b iliza re a R u siei e ste a p ro a p e d u b l c t a ceea a Germaniei |
a cea sta din c a u z c n R u sia n ivelu l m ijlo ciu d e via este d ej^
de an i, ia r n G erm an ia de5 5 d e a n i I a t d e ce, din 1000 de
a d u li R u sia p o a te m o b iliza a p ro a p e 905, ia r G erm an ia doar 500,
C eila li su n t b tr n i P u terea b io lo g ic a R u siei ap a re evtdnta, daci
se in e sea m a d e p rim itivism u l p o p u la iie i, dojat_cjscepitia^ le
calit i n p rivin a m an evr rii a rm elo r tehnic e . In prezent, situaie
a r m a te i ru se p a re a
u rm to a rea : S in 8 5 d e m ilioan e de soldai
m o b iliza i sa u m o b iliza i la n cep u tu l r zb o iu lu i, 20 d e m ilioane au
finit e lim in a i Hau sc o i din lu p t Celor_JI> m iu o n e ram a i dtspotuhili
Ti \ 7 nUnnfn ~m i n n n tin g e n t d e-J w ro x im a tiv 3 m ilioane dt
re c m irtfC h ic i o ip o tez a d m isib il irm a ta germ a n , nu va ajunge
s eptlize ze a cest p o ten ia l rusesc.
O p a c e sep a ra t vejp n a t cu R u sia a r c o n stitu i prin urmare un
a ct de salvare a G erm a n iei D T a t tc T >reme c t H itler va rmne
n fru n tea G erm aniei ~i~$talin n fru n tea R u siei, pacea va fi
im p o sib il
Pentru om u l de p e stra d o b in u it s ju d e c e even im en tele istorice
prin p rism a intereselor person ale, p o ziia G erm a n iei apare tragic,
da r om u l p o litic trebuie s ju d ece f r a in e se a m a d e contingenele
prezentulu i, deoarece istoria G erm an iei nu a n cep u t ieri i nu va
sfri a st zi n realitate, ce j e p o a te n t m p la cu (ara noastr?
Snu vn ajunge s n c re i o pn re de c o m p ro m is sa u vq fi tivhn
su t la su t de A lia i Fie n tr-u n ca z, fie n c el la lt, nu exist
dect o singtr cale deschis viitoru lu i su : s ren n n ade n i Rum
relaii de p n e e n e ^ e m n to a re celor d in _ ep o ca Im B ism arck, s

'fjelaunomalei7 ir 7 T ^
isto rice n tre dig ^ s a x o m i sa A tu n d G m n a n ia ~ v a m te a ruta

ROMNIEI 1944-1948

295

cu m a x im u m d e b en eficii, ro lu l su de factor de echilibru.


J Z tf T o a lt c a le . t a r n d o ia l , n p erioada care va urm a
f i n u l u i o stilit ilo r, G e rm a n ia va f i o cu p a t de trupe a lia te E a

d e su ferit. E s te p ro b a b il, d e asem en ea, c patru sau cin ci

I j j ljnane d e g erm a n i v o r p ie ri, victim e a le rzbunrii sla v e D ar


(tm iania p e te n p re z e n t n tr -o e p o c isto ric n care elita sa

I cin ic treb u ie s se d eb a ra se ze d e orice criteriu sentim ental n


ntersul p ro p riu lu i n o stru viito r. T rebuie ca a cea st e lit s priveasc
lucrurile cu s n g e rece sa u ch ia r cu cin ism . L a nceputul rzboiului,
romandamennil germ n n a c o m is ereseala de a aprecia unele situ aii
dintr-un p u n ct d e vedere sen tim en ta l. A stfel, d e p ild du p com odele

campanii d in
sa^opereze o

P o lo n ia s i F ran a, com an dam en tu l germ an a ncercat

!
d eb a rca re n A n glia, d a r du p ce 25QOO de soldai
: s-au n e ca t n C a n a lu l M n ecii, s - a ren u n at s se rennoiasc
ncercarea. P o a te c sa crific n d un m ilion , d e so ld a i s-a r fi puur
atinge a c e st e l. D e atu n ci, n o i am p ierd u t n R usia m ai m ult de
patru m ilio a n e d e oam en i, evit n d a ta cu l general m potriva M oscovei,
fr s f i n reg istra t un ava n ta j. A fo s t o concepie greit care a
perm is s se verifice p ro v e rb u l A va riia co st scum p.
In in teresu l viito ru lu i G erm aniei, com andam entul turnatei noastre
trebuie s fo lo se a sc n c d e p e acum capitalu l de care dispunem
n c d a r f r n ici o cruare. N o i avem o p t m ilioane de soldai
pentru a fa c e f a m preju rrilor i trebuie s riscm totu l n sperana
de a o b in e un com prom is. Desigur, dac adoptm acest
com portam en t cin ic f a d e p ro p riu l nostru popor, nu avem nici un
m en ajam en t p en tru A lia i. n a in te de a arunca ntreaga noastr
fo r n b a la n c i vo r trebu i s - i adu c ntreaga lor contribuie,
av n d n vedere exlu siv d isciplin a rzboiu lui D e aceea, nu are
im p o rta n ce fro n tiere aprm i n ici unde stabilim liniile noastre
d e re ziste n A m en in rile R u siei s nu ne sperie. Ea sufer nc
de un c o m p te i d e inferio rita te fa t de O ccident si nu are imenii
im o eft lisie f o a r te ,im p o rta n te'n EuropaT~fnrrtfilafia sa n~Europa
cen tra l i c tre D ardan ele o va pu n e n conflict cu angto-saxonii
i G e m ta n ia va p u te a du ce din nou o p o litic european In jocu l
p o litic a ! viito ru lu i nu trebu ie s uitm n iciodat c m area expansiune
ru s c tre In d ii i E xtrem u l O rient reprezint cea m ai mare ans
p e care n e -o rezerv istoria.
A m s v spun n c ceva. G erm ania nu era pregtit penau
un r zb o i ca re s f i c p ta t p roporiile actuale. Prin turnare, ipoteza

___________________________ _____________________ n i c o u e

bacii ,

un ei nfrngeri to ta le nu treb u ie s n e r p e a sc orice s p e r a i intr


R usia fA n g lia ne, a te a p t fo r J n d o ia l un v iito r n rrrpig f /if ^
C a urm are a ceea c e s - a sp u s i fh a te p ta rea in vaziei, ansamblul
stru ctu rilor germ an e d e r zb o i se g sesc n tr -o sta re de tensiune
extrem O ra ele germ an e su n t p u tern ic bom b a rd a te, n special
B erlin u l E le tr iesc n tr -o a tm o sfer d e fro n t, ceea ce ofer cel
pu in a va n ta ju l p sih o lo g ic d e a su d a n tr-u n sin gu r bloc spatele a
fa a fron tu lu i. L s n d d e o p a r te a c e a st in fim com pensaie, viaa
civ il e ste co m p le t sa c rific a t i orice p re te n ie la un minim de
con fort im p o sib il : d irecto ri im p o rta n i din m in istere, directori de
u zin tr iesc n d o rm ito a re d e a s e p n la ze c e perso a n e i primesc
m asa la ca n tin e p o p u la re. D in p u n ct d e vedere m ilitar, ia t care
este situ a ia : u n ica a n s a G erm a n iei d e a e vita o capitulare fr
co n d iii, es te c tC S v rfm ^ a lse -p io riu c rT c e l m a i trziu la 1 %septembrie
a an u lu i a cestu ia . E a va oferi, e ve n tu a l p o sib ittn rria unei mari
victorii d efen sive i u lterio r va a p rea o b a z se rio a s de discuii
cu A lia ii n vederea n ch eierii u n u i a rm istiiu co n v en a b il Se nelege
c i n a c est c a z G erm an ia nu m a i p o a te c tig a rzboiu l dar cel
puin a stfe l se va p u te a desch id e un c m p v a st de speculaii
d ip lo m a tice i p o litice . In c a zu l n ca re in v a zia nu are loc fn
p erio a d a in d ica t m ai su s, co m a n d a m en tu l su p erio r germ an va trage
u rm toarele co n c lu zii
1. P entru m o tive cunoscu te d o a r d e e l A lia ii p refer prelungirea
r zb o iu lu i
2. A rm a ta germ an nu m a i e ste c a p a b il d e o ofen siv eficace
n cursul anu lui 1945.
3. A cea sta era situ a ia la sf ritu l a n u lu i 19 4 4 sa u la nceputul
anu lui 1945, cnd arm ata s - a vzu t o b lig a t d e a elim in a conducerea
R eich u lu l P artidu l N a io n a l-S o c ia list i p e F hrer. D u p aceea,
n ain te de a cere a rm istiiu l ea va p u te a s co n tin u e lu p ta defensivi
tim p de o lu n d o u pentru a crea c o n d iii sa tisf c to a re ulterior,
la ncheiarea p c ii
D in pu n ct de vedere p o litic i n co n c o rd a n cu ipoteza
m en ion at m ai sus, o canitulare- ip r con d iii, n a ltu l rnm nr^tnm ft
m ilitar, care va prelua atunci conducerea R eich u h ti, p re v ed e urmtorul
p la n de operau:
R ezisten a m axim p n n m om en tu l a rm istiiu lu i p e frontul
de v e st
R etragerea trupelor de p e fro n tu l d e est, d in fa a ruilor,

aooKIA

ROMNIEI 1944-1948

297

i'S tlii- i s o cu p e R o m n ia , U ngaria, C eh oslovacia, Iugoslavia,

Bulgaria i

d e a sem en ea G recia.

A ceast m a n ier d e a p ro c e d a va genera con flicte n tre A lia i


Iu perioada d e d u p r z b o i G erm an ia va p u tea con ta p e unele
avantaje. A lia ii v o r aju n ge la con clu zia c este p ro p iu l lo r interes
s i reorganizeze G erm a n ia i s o m en in s n to a s i destu l de
puternic din p u n ct d e vedere econ om ic. O ricum , este im portan t de
a se sfri rzb o iu l c tre lu n a m a i 1945.

[A c e s te confidene care mi-au fost fcute personal erau de o


mare gravitate i puteau pune in pericol viaa interlocutorului
meu, un bun juctor de ah. Totodat puteau compromite reuita
ntregului complot. Ele mi relevau exasperarea rezistenilor
germani antinaziti i totodat ameninrile care planau asupra
rii mele i asupra Europei. La 30 iunie 1944 am trimis guvernului
meu urmtoarea not, n urma noilor informaii culese:
T oat lu m ea este de aco rd n G rn ia n ia c am pierdu jgzju m L
R m ilS ^ debarcrii a ju c a t un ro l d ecisiv n cesT T F n s~ A tm osj?ra
general este a unei indiferen e to ta le, gen erat de opinia c nim ic
nu m ai p o a te n ltu ra dezastru l. In o p o ziie cu p a sivita tea privin d
desfurarea rzboiu lui, se o b serv la germ ani o n ervozitate care,
dac s-a r accentua, a r declan a o m icare n in terioru l r ii Starea
de spirit care dom n ete n P artidu l N a io n a l-S o c ia list este con trolat
ndeaproape, a cest p a rtid fiin d tran sform at n tr-u n instrum ent p o liist.
Constrngerea exercitat asupra m an ifestrilor in dividuale pro vo a c
o reacie contrarie. A se observa c P artidu l N aion al-S ocialist,
care la ncepu t i n tem eia propagan da p e fo ra arm at, urm rete
n prezent so lu ii diplom atice pentru a sa lva situ aia. Ia t ce se
sper ntreprinderile din interiorul rii, n m are parte dezorganizate
de bom bardam ente, drum urile de fier distruse n proporie de peste
50% , au fo s t refcute p a ria l G rile sunt deschse, cile ferate n
reparaie, p o rtu l H am burg repus n activitate. Se observ transporturi
m ilitare spre F rana, D anem arca i N orvegia. A rm am entul transportat
las im presia unui m aterial vechi, reparat D eprecierea m onedei se
agraveaz. Se p o a te con stata du p creterea schim burilor n natur
Preurile, m eninute datorit controlului riguros a l statului, sunt
relativ stabile.
n concluzie, aceast stare de lucruri p o a te duce nc trei luni ,
Persoana care m i-a procurat inform apile de m ai sus nu are
probabil prea m u lt experien dar cunoate bine Germania. _ |
Schim barea p e care a observat-o de la ultim ul su voiaj capt o |

_______________________________ _________________ NICOLAE Baciii

im p o rta n t cu a t t m a i m are. E ste d e a ltfe l in teresa n t de a confrunt


aceste in fo rm a ii cu a celea tra n sm ise d e m in e n raportul nr "
din 2 6 m a i 1944. S u n t n m su r s v in form ez p e de alt f c
c m in istru l germ an la H elsin k i a d e c la ra t celo r d o i colaboratgjj
a i s i i m em b rilo r leg a p ei, n u rm a v iz ite i lu i von Ribbentrop n
F inlanda, c G erm a n ia a p ie rd u t r zb o iu l i c ea nu mai art
p o sib ilit ji d ip lo m a tic e s sa lv eze ceea ce m a i p o a te f i salvat.

In realitate, acest ultim raport era destinat in mintea mea si


ntreasc informaiile pe care le-am dat In cele dou rapoarte
precedente, reproduse mai sus, aceasta pentru a ndemna guvernai
romn s prseasc Axa ct mai repede i a se altura aliailor
si naturali de totdeauna, adic Angliei i Statelor Unite (pentru
Frana problema nu se punea n aceast epoc). Eu nsumi eram
de altfel de mult vreme in raporturi directe cu autoritile engleze
i americane.
Reiese din cele de mai sus c soarta Europei de est ar 6
fost aceeai, dac atentatul ar fl reuit s elimine pe Hitler i
Partidul Naional-Socialist, oricum, ea ar fi fost sacrificat. Ar G
fost sacrificat de germani, aa cum a fost prsit la Yalta..
Oricum, eu^ m cunoscut, nainte de a fi fost pus in practic,
existena unui complot mpotriva lui Adolf Hitler, despre care
am informat guvernului romn.
Documentul domnului ministru George Caranfil merit,
bineneles, o analiz i unstudiu aprofundat, ce vor trebui fcute
Intr-o zi de istoricii de mine ai Romniei dezrobite. Deocamdat,
i personal, voi face numai cteva observaiuni:
a) Marealul Antonescu, Iuliu Maniu i Brtianu au fost
justificai cnd au considerai nc din 1943 c Germania a pierdut
rzboiul i au inceput negocierile de pace de la Madrid, Stockholm
i Cairo.
b) Fie cu Hitler la putere, cu o pace separat cu Rusia, fie
cu un regim militar de generali, Germania era gata s se replieze",
scurtnd frontul, i deci s sacrifice i s abandoneze Romnia
ruilor.
c) C marealul Antonescu, mpreun cu luliu Maniu i
Brtianu, au avut dreptate s caute garania anglo-americanilof
pentru negocierile de la Stockholm, oferite lui Stalin, fiindc in
rui nimeni nu putea avea ncredere.
d) a diplomaia german, inclusiv cea din complotul contra

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

299

lui H itle r, s - a n e l a t c o m p le t a s u p r a r a p o rtu rilo r d e d u p rzb o i


d in tre a n g l o - a m e r i c a n i i ru i.
e ) C a c e a s t d ip l o m a ie g e rm a n d o v e d e a o to t a l ig n o ra n
a p e r ic o lu lu i r u s e s c , i c a p u te r e e x p a n sio n is t , i c a id eologie,
att n c e e a c e p r iv e a G e r m a n ia , c t i in tre a g a E u r o p i in tre a g a
p lan et.
f) C , n s f r it, n c e r c r ile d e a ie i d in A x a le m a re a lu lu i
A n to n e s c u n c d in 1 9 4 3 n u e r a u a c te d e la ita te a le u n u i a lia t
de tr a n e e ci o p o li tic d e e le m e n ta r a p ra r e n a io n a l a
in te r e s e lo r R o m n ie i .
C e tr a g e d ie c t o a t e a c e s te n e le p te e f o r tu ri a u e u a t la 23
a u g u s t 194 4 !

N L U PT

Dup ce scpase din temniele Anei Pauker i pucriile lui


Tito, trecnd Dunrea i Drava not spre libertate, autorul ajunge
la Paris, unde ncepe s scrie articole i o carte pentru cauza
romneasc.
Dup apariia articolelor sale in L e M on de i G azette i t
L au san n e , i apoi a unei cri, autorul celor prezente a avut
onoarea - i bucuria romneasc - de a fi invitat pentru o serie
de conferine la Londra, la B. B. C.
Era in vara anului 1950, in plin rzboi rece. El a fost primit
ca un lupttor pentru ara sa i pentru libertate de postul de
radio britanic in s exprim intreaga mea gratitudine pentru
aceast ocazie doamnei Doreen Berry, efa seciei programului
romnesc i distinsului meu prieten i fostului meu coleg de
universitate, Puiu Cristea.
The Brtitish Broadcasting Corporation
Bush House, Aldwich, London WC2
29th September 1950
N. Baciu, Esq.,
8, rue Geoffroy
St. Hillaire
Paris V*
Dear Mr Baciu,
As you request, I give below a list o f the talks you have
done for us and for which I would like, once more, to thank
you. Such reaction as we have received to your various talks
has been most favourable.
Title
Date of Broadcast
Transmission
1. Justice and Terror in Rumania

oONIA ROMNIEI 1944-1948

301

19th July 1950


Rum anian
2. M arshall T ito and th e R efu gees from the S oviet S atellite
Countries
2 7th July 1950
S erb o-C roat
3. R u ssian C ollaboration and R obbery in th e R um anian
O il Industry
16th A ugust 1950
R um anian
4.
T h e T ech niq u e o f V oluntary C on fession (to C om m u
nists)
30th A ugust 1950
5th Septem ber 1950
12th Septem ber 1950
12th Septem ber 1950
Rum anian
Bulgarian
A lbanian
R um anian
6 . T h e Crim e o f G en o cid e
R ecorded 26th S ep 1950 (T o b e b roadcast o n 14th O ctob er
1950)
R um anian
7. T h ree Y ea rs sin c e M an iu s T rial
R ecorded 2 6th S ep 1950 (T o b e b road cast o n 11th N ov.
1950) R um anian
1 h o p e you are fin d in g life in P aris co n g en ia l and send
y ou my b est w ish es for you r fu tu re p lan s.

Yours sincerely,
Doreen Berry
Rumanian Programme Organiser.
Dintre cele apte conferine inute nu voi reda dect pe cea
de mai jos. Ea era legat de criminala practic a sovieticilor de
a utiliza drogurile n procesele lor politice, adevrate asasinate
judiciare. Conferina .viza nu numai procesul cardinalului
Mindszenthy din Ungaria, dar n retrospectiv procesul din 1947
al lui Iuliu Maniu.
Prin aceleai procedee slbatice utilizate contra primatului
catolic al Ungariei, devenit o marionet in minile clilor ce-4

302

NICOLAE BACtU

judecau, securitatea de la Bucureti a condiionat? i frm


rezistena i personalitatea lui Vasile Serdici, fcndu-1 s se
ntoarc contra Iui luliu Maniu. Fostul deputat naional-rnist
Vasile Serdici nu era numai un membru important in partidul
al crui ef era luliu Maniu. El era n acelai timp unul din
prietenii si cei mai apropiai, la care Maniu locuia in Bucureti,
i omul de ncredere al acestuia n misiuni delicate in strintate,
ca, de exemplu, la Lisabona n decembrie 1941, cnd s-a hotrt
s rmn in ar pentru a organiza rezistena contra nemilor
la momentul oportun i la nevoie (Vezi documentele secrete din
arhivele britanice, FO 371/33256-106111). Vasile Serdici era eful
serviciului de informaii al Partidului Naional rnesc. n aceast
calitate el i risca in fiecare zi viaa pentru a informa presa i
comisiile britanic i american de la Bucureti de toate ticloiile
svrite de rui i de agenii lor n Romnia. Baronul Vasile
Serdici vorbea perfect englezete i era interpretul lui luliu Maniu
n toate ntrevederile lui cu anglo-americanii. i totui, acest om
curajos i demn a fost transformat prin utilizarea metodelor
descrise mai jos intr-o past maleabil, cu care justiia asasin
manevra dup bunul ei plac.
lat aceast conferin inut la 30 august 1950 la BBC,
Londra:
S E R U L A D E V R U L U I I T E H N I C A
M R T U R IS IR IL O R S P O N T A N E
N P O L I IA I J U S T I I A C O M U N I S T

Mrturisirile spontane i autoacuzrile din lunga serie de


procese politice din spatele Cortinei de fier au fcut ca opinia
public cutremurat s nceap a vorbi de serul adevrului, de
pilule de mrturisire, de droguri de vinovie i de alte
asemenea medicamente, ce ar fi fost utilizate n aceste procese.
Misterul acestor mrturisiri i autoacuzri ne este dezvluit in
mare msur de recentele publicaii medicale i de rapoartele
tiinifice prezentate celui de al treilea Congres Internaional al
Avocailor inut in iulie anul acesta la Londra.
Din ele vedem cum urmaii lui Dzierzinski i Iagoda au trecut
de la tehnica camerelor de tortur a acestor montri, supranumii
maetrii durerii, la tehnica electricitii, a psihologiei, a chimiei
i a chirurgei, pentru obinerea a ceea ce ruii numesc
raskaianie, adic pocin sau, n limbajul modern, mrturisire

aG0N1A

ROMNIEI 1944-1948________________________________ 303

spontan". Justiia comunist, pngrind binefacerile tiinei, aa

dup cum arat ministrul de Externe american, dl. Dean Acheson,


In declaraiile sale din 26 aprilie, utilizeaz descoperirile medicinei
in scopurile sale de despotism politic, fcnd pe nevinovai s se
declare culpabili. Nu este vorba de utilizarea naivului i
nevinovatului detector de minciuni" al profesorilor Keller i
Larson, constnd in nregistrarea i interpretarea variaiunilor
presiunii sngelui, a pulsului, a respiraiei i glandelor sudoripare,
n cursul unui abil interogatoriu luat inculpatului. Nu este vorba
nici de jefuirea chimic" a contiinei, cunoscut in lumea tiinific
sub numele de narco-psihoanaliz" prin explorarea sub hipnoz
a subcontientului victimei, cu ajutorul unor derivai sodici.
Chiar i pe acestea, Academia de Medicin din Paris, la 22
martie anul trecut, ca i Congresul Internaional al Avocailor de
anul acesta, le-a repudiat i condamnat ca degradante, netiinifice
i contrare justiiei naturale, aa dup cum ele sunt repudiate i
de Declaraia Internaional a Drepturilor Omului", deoarece
ele calc principiul inviolabilitii persoanei umane". Comunitii,
conformndu-se nvturii lui Lenin, pentru care procedura
judiciar const in succesul aciunii", au depit in diabolismul
lor, chiar i aceste proceduri cunoscute i repudiate. Ei utilizeaz
n procesele lor un procedeu chimico-psihologic prin care nti
se ajunge la despersonalizarea individului prin prbuirea sa fizic
i controlarea proceselor sale mintale, iar apoi la crearea in mod
artificial a unei ate personaliti.
In prima faz a instruciei secrete, victima este pus n stare
de psihoz", adic ea este adus pn la ultima limit a prbuirii
sale mintale, prin administrarea de droguri. Dl Jean Rolin, in
lucrarea sa intitulat Droguri de p o liie, aprut vara aceasta la
Paris, arat c aceste droguri sunt, fie injecii cu penlhotal de
sodiu sau amital de sodiu, fie cafele" cu acledron sau mescalin.
tn tot acdst timp spiritul victimei este dezagregat i pulverizat
prin nesfrite i machiavelice interogatorii pn cnd ea devine
o past uor maleabil. Dup aceea, adic in faza a doua, un
psihiatru abil impregneaz aceastei paste Or voin i sim critic
o. nou personalitate", dup bunul su plac Victima este ncrcat
cu un complex i o dorin morbid de autoacuzare, prin crearea
artificial a sentimentului de culpabilitate". n faza a treia urmeaz
f
apoi ceea ce savanii numesc ocul eliberator": srmanei epave /
umane i se infiltreaz prin aceleai diabolice metode psihologice
necesitatea ispirii". Ea ajunge s-i cereasc pedeapsa i |
binecuvnteaz mna care o lovete.

304

n i c o l a e baciu

N u e s t e , d u p c u m v e d e i; v o r b a d e u n se r sau d e piiU|c
d e m r tu r is ir e , p u s e n slu jb a d e s c o p e r ir ii a d ev ru lu i, ci de un
a s ia t ic p r o c e d e u c h i m i c - p s i h o l o g i c , p u s n slu jb a m inciu n ii i a
c r im e i. S - a a fir m a t, d e a s e m e n e a , d e c t r e u n ii, ca d e exemplu
d e d l. M a y n a r d G r e v i l l e in z ia r u l T h e D a ily T e le g r a p h , c uluitoarea
c o m p o r t a r e a f o s t u lu i m in is tr u c o m u n i s t L a s z l R a jk n rsuntorul
p r o c e s d e la B u d a p e s t a a r fi r e z u lt a t u l u n e i a lt e m e to d e practicat
d e a s e m e n e a d e c o m u n i t i i a n u m e o p e r a r e a creieru lu i. Este
v o r b a d e o p e r a ia p r a c t ic a t d ir e c t p e c r e ie r , a d ic d e admirabila
d e s c o p e r i r e m e d ic a l a p r o f e s o r u lu i M o n it z d e la Lisabona,
c u n o s c u t s u b n u m e l e d e l e u c o t o m i e i d e varianta sa
l o b o t o m i a , c a r e , a a c u m a f ir m a u s o m i t i l e lu m ii medicale
o c c i d e n t a l e , p o t m o d if ic a p r o f u n d v ia a m in ta l a c e lu i operat i
c r e a p a c i e n t u l u i o n o u p e r s o n a lit a t e .
Ia t c e d e c la r a a s u p r a a c e s t e i m e t o d e c u n o s c u t u l savan t francez
p r o f . J e a n D e l a y , la c o n g r e s u l in t e r n a io n a l d e n e u r o lo g ie , inut
a n u l t r e c u t la P a ris:
O a n e s t e z i e e le c t r ic , o lo v it u r d e le u c o t o m i e su b pleoapa
d r e a p t , a p o i u n a s u b c e a s t n g i i n t r - u n tim p c a r e pentru un
c h ir u r g e x p e r im e n t a t n u tr e c e d e tr e i m in u t e , ia t realizat o
l o b o t o m i e d e o s u r p r in z t o a r e s i m p l i t a t e i to tu i eficace.
I n t e r v e n ia f iin d f c u t n t im p u l n c a r e p a c ie n t u l e s t e adormit
i e a n e l s n d n ic i o u rm e x t e r io a r , a c e s ta p o a t e ch iar ignora
c a f o s t o p e r a t .
' , |1
S a v a n t u l f r a n c e z a ju n g e a p o i la n fio r t o a r e a c o n c lu z ie c o
s c h im b a r e b r u sc a p e r s o n a lit ii e s t e t i i n i f i c p e r fe c t realizabil
p r in a c e a s t m e to d , p e n tr u ca s n c h e i e d e c la r n d :
O p e r a ia f c u t n u n s c o p u r i m e d ic a le , c i p o lit ic e , ar face
c a r e z is t e n a a d v e r s a r ilo r ir e d u c tb ili s f i e n fr n t i ca e i s fie
t r a n s f o r m a i n e l e m e n t e c o n f o r m is t e .
A c e ste a
su n t
e x p lic a iile
tiin ific e
a le
se n z a io n a lelo r
c o m p o r t r i d in u n e le d in m a r ile p r o c e s e d in s p a t e l e C o rtin ei de
fie r . P e n tr u reg iz a r e a a c e s to r p r o c e s e , s - a u u tiliz a t serviciile
c o l o n e l u l u i K o t le v i a le lu i K a fta n o v , c e le b r ii s p e c ia li t i rui in
t o r tu r i a d m in istra r ea d r o g u r ilo r , a c r o r p r e z e n a fost
s e m n a la t la B u d a p e sta n a in te i n t im p u l p r o c e s e l o r card in alu lui
M in d s z e n t h y i R ajk . P e n tr u p r o c e s e le m a i m ic i, e m u lii lu i Beria
a p lic - d u p p o s ib ilit ile lo r p e r s o n a le - arta d e a c h e s tio n a ,
n v a t n c o lile d e to r tu r m o s c o v it e n v e d e r e a ob in erii
r a s k a ia n ie i.
La

n o i,

su b

su p r a v e g h e r e a

c o lo n e lu lu i

B o r is o v ,

eful

>

4
4

4
4

4
'4

nr
.,;4

A0ONIA ROMNIE] 1944-1948

305

fjKVD-ului dinRomnia, veneticul Nikolski, eful Siguranei


romne, ntrebuineaz intreaga gam a acestei arte. Cu
siguran, aceti nemernici au ntrebuinat aceleai criminale
metode contra lui Vasile Serdici n procesul Maniu. La Ministeryl
de Interne, unde am fost inut arestat, preferinele ticloilor se
ndreptau spre metoda smulgerii pe viu a unghiilor de la mini
i picioare, practicat cu voluptate de comisaul Truc i de
chestorul Firan, fostul lutar de la Ploieti. In beciurile prefecturii
de poliie din
Bucureti am stat mpreun cu victimele
comisarului Scuna, care avea o deosebit slbiciune pentru
metoda electroocului. n celulele Vcretilor am ntlnit
victimele interogatoriilor biografice de noapte ale echipei
speciale din cldirea fostei ambasade japoneze din bulevardul
Dacia, precum i pe cele ale Siguranei din calea Rahovei,
specializat n inerea victimelor n vrful picioarelor cu ajutorul
cinilor poliiti i a lovirii lor sptmni de-a rndul cu drugi
de fier ntre picioare. Ultimele veti din Bucureti confirm c
laboratorul chimico-psihologic al guvernului comunist romn a
fost instalat pe strada Doamnei, n blocul de curnd terminat n
acest scop din faa prefecturii poliiei.
Da! Dup cum tii, liftele pgne venite n Romnia dup
toate pustele n furgoanele Armatei Roii i slugile lor utilizeaz
n ngenuncherea i subjugarea Neamului Romnesc intreaga gam
a inchiziiei moscovite, de la antaj i ameninare pan la droguri
i glonul n ceaf. Ei pngresc suflete, jefuiesc contiine,
ntemnieaz, ucid. Crimele lor ns nu se vor uita, nu se vor
ierta i nu se vor prescrie n iciodat. n ziua eliberrii toi vor
da socoteal. Pn atunci, privirile nevinovate ale celor ntemniai
scruteaz printre gratiile umedelor celule seninul zrilor albastre
ale apusului. Ei tiu c Soarele L ib ert ii de la apus rsare.
Cu ocazia morii lui Stalin, am fcut la postul de radio din
New York al lui Free E urope un comentariu din care extrag
urmtoarele:

LA MOARTEA CLULUI
Stalin e mort. Creierul care a conceput necarea lumii in
suferin i crim s-a necat n propriul lui snge. Limba care a
minit, a ngheat Mna ptat de snge, care a lovit, nu mai

306

n i c o u e bacii,

'

poate lovi. Inima care a btut numai pentru ur, a ncetat de


m i bate! Stalin e mort! Pmntul s-a ntors n pmnt! Fiindc
gloria pmnteasc este deart i nimeni nu este nemuritori
Idolii de lut se prbuesc ca oamenii de rnd! Stalin e mort!
Nemuritorul, gloriosul, a m urit Bulgri grei de pmnt se
vor amesteca curnd i cu lutul lui, cum se amestec cu trupul
oricrui muritor. Viermii i vor mnca i lui mruntaiele, ca
oricrui om de rnd! Stalin e mort! Pmntul s-a ntors in
pmnt.. Fiindc Stalin era muritor...
Voi, dragi asculttori, trebuie s ateptai in linite i cu
ncredere desfurarea evenimentelor. Fiindc braul care ne-a
lovit nu mai mic. STALIN E MORT! FIE-I RN CA
PLUMBUL!
Regsit dup secole de zbucium i suferin, neamul romnesc
i ducea cu brbie i speran viaa sa panic in fruntariile
sale ntregite. Steaua speranei rsrise iar pe cerul destinului
romnesc i singura dorin a poporului nostru era s fie lsat
s-i vad de necazurile i bucuriile lui. Dup primul rzboi
mondial s-a nceput zidirea unei Romnii temeinice, pentru o
via mai bun. Era o munc grea i uria, dar plin de promisiuni
de mai bine.
Dar fiara de la rsrit ne pndea la umbr. Rvnind ca de
attea ori n trecut la bogiile rii noastre, Moscova ne rpete
n 1940 Basarabia i Bucovina. Mutilarea teritoriului nostru
naional i robirea frailor notri ne arunc din nou ntr-o lupt
pe via i pe moarte pentru existena noastr naional. i din
nou am pltit cu snge, cu lacrimi i cu brazda strmoeasc
nedreptele lovituri ale destinului...
n ziua de 4 martie, cnd s-a anunat la posturile de radio
sovietce paralizia cerebral a lui Stalin, Moscova era scldat
intr-un soare cald i sclipitor, ce anuna primvara. Deie bunul
Dumnezeu ca acea zi nsorit s fie nceputul unei noi ere n
istoria omenirii, de libertate i fericire pentru toate popoarele i
pentru roporul romn dezrobit! S ateptm cu calm, dar cu
ndejde, desfurarea evenimentelor. Fiindc mna care ne-a lovit,
nu mai mic! Limba care ne-a minit, a ngheat! Creierul care
a conceput cu snge rece prbuirea omenirii in ntuneric prin
crim, s-a necai in propriul lui snge. Stalin a paralizat! Tiranul
s-a prbuit. In curnd, se va prbui i tirania!

*
*

Capitolul

34

40 D E ANI D E LA
CONFERINA DE LA YALTA

C u o c a z ia t r a g ic e i a n iv e r s i a 4 0 d e a n i d e la C o n f e r in a d e
la Y a lta , d in fe b r u a r ie 1 9 4 5 , p o s t u l d e r a d io E u r o p a L ib e r , s e c ia
rom n , a tr a n sm is la 2 2 fe b r u a r ie 1 9 8 5 o c o n f e r in a m e a in
leg tu r c u
a c e a s t
tr ist i tr a g ic
a n iv e r s a r e . P e n tr u
tr a n sm isiu n e a a c e s te i c o n f e r in e , a u to r u l t in e s a d u c v iile s a le
m u lu m ir i p o s t u lu i d e r a d io E u r o p a L ib e r , d ir e c to r u lu i e i , d l.
V la d G e o r g e s c u , i d - l u i G e o r g e C io r n e s c u . A u t o r u l e s t e
n d a to r a t, d e a s e m e n e a , z ia r u l C u r e n tu l a l d - l u i V a s ile D u m itr e s c u ,
ca re a p u b lic a t - o i d in ca r e a fo s t a c u m re p r o d u s .

LA PATRUZECI DE ANI DE LA
CONFERINA DE LA YALTA
A ra n ja t tn C rim eea sp r e sf r itu l c e lu i d e a l d o ile a r zb o i
m o n d ia l, C o n ferin a d e la Y a lta tr e b u ia s f ie t e m e lia u n e i a ez ri
p o litic e n o i p en tru o p a c e d r ea p t i d u r a b il . C o n fo r m sp e r a n e lo r
tu tu ro r c e a u lu p ta t p e n tr u d o b o r r e a t ir a n ie i, C o n fe r in a d e la
Y a lta treb u ia s fie o a u r o r In is t o r ia o m e n ir ii, n ca r e so a r e le
lib ert ii, al d rep t ii i a l p c ii s n c lz e a s c n tr ea g a p la n et .
A a s e sp er a , a a s e cr e d e a .
D a r n cru d a i a d ev ra ta e i r e a lita te . C on ferin a d e la Y alta
a fo st o tra g ic d e c e p ie , u n to ta l fa lim en t al d ip lo m a iei
o c c id e n ta le . P o p o a r e le lu m ii lib e r e , lu p t n d er o ic p e cm p urile
d e lu p t , l - a u c tig a t c u im e n s e sa c r ific ii d e sn ge i la crim i
D a r d ip lo m a ii - o a m e n ii lo r p o litic i - au p ierd u t P A C E A E i
a u p ierd u t p a c e a p en tr u ca r e lu p ta ser c u un eroism nenfricat,
p o p o a r e le lo r tim p d e c in c i an i n c e l m ai terib il rzboi cunoscut
d e o m e n ir e . E i au p ierd u t P a cea p en tru care intraser n rzboi. I
O a m e n ii lo r p o litic i a u p ierd u t p acea p entru care m uriser p este I
3 0 d e m ilio a n e d e o a m e n i.

I I

>

I ii

-------------- ---------------------------- - -----------

NICOUE BATn.

De la Yalta ncoace, n locul unei perioade de linite i pa f


ntreaga omenire triete intr-o continu tensiune arm at^
rzboaie reci i calde, n cascad. ntreaga planet este ameninai
de un al treilea rzboi mondial cu posibila ei dispariie.
De ce oare Yalta a fost un eec diplomatic? Trind intr-o
democrajie in care dreptul la critic i la cunoaterea adevrului
este garantat, respectat i apreciat, eu mi-am permis s examinez
'n lucrile mele tragicele greeli fcute de cei doi mari conductori
politici ai aliailor, Churchill i Roiosevelt, la Yalta i n timpul
rzboiului. Numai prin aceste tragice greeli se poate explica
pierderea pcii la Yalta'i consecinele dezastruoase care au urmat
La Yalta, Stalin a triumfat. Politica expansionist a Rusiei ariste
i-a gsit un cmp nou de manevr prin comunismul mondial
controlat de la Moscova.
Uitndu-se c Stalin a fost complicele lui Hitler - coautorul
lui - n declanarea celui de al doilea rzboi mondial, rzboi pe
care niciodat dictatorul Germaniei naziste nu l-ar fi nceput fr
pactul de la 23 august 1939, fcut cu Stalin, dictatorul rou a
fost recompensat. Prin concesiunile excepionale fcute acestuia,
Rusia a ajuns o supraputere, ce amenin azi securitatea lumii
libere. Care au fost aranjamentele dintre cei trei? i care sunt
tragicele greeli fcute, dup prerea mea, de cei doi mari
conductori la Yalta?
Trebuie s precizez imediat c prin aranjamentele de la Yalta
eu nu neleg documente scrise, semnate de cei trei cu ocazia
conferinei din februarie 1945. Prin aranjamentele de la Yalta
trebuie s se neleag o ntreag serie de negocieri, de acorduri
i nelegeri orale sau scrise, directe sau indirecte fcute anterior
Y altei, n tim p u l Y a ltei i d u p Y a lta . Le voi enumera sumar,
permindu-mi un punct critic asupra aranjamentului respectiv.
1. Acordul oral dat de Roosevelt i Churchill n noiembrie
1943 la Teheran lui Stalin pentru mutilarea cu jumtate a Poloniei.
Eroica Polonie, pentru care Anglia declarase rzboiul.
2. Schimbul de telegrame tripartite i negocierile pe aceast
cale dintre cei trei fcute in lunile mai, iunie i iulie 1944, ce
au fost finalizate de Churchill la Moscova, la 11 octombrie 1944,
cnd a acceptat zona ruseasc de influen n Europa de rsrit.
3. Tratatul ultrasecret fcut de Roosevelt cu Stalin la Yalta
privind participarea Rusiei la rzboiul contra Japoniei. Cu toate
c muli militari considerau rzboiul cu Japonia ca i terminat mai ales c America avea bomba atomic - , preedintele american

-/

*'

k
I

l
*

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

;*

P
4
4

> *

4*

309

a 0ferii Rusiei controlul cilor ferate din Manciuria, partea


meridional a insulelor Sahalin, insulele Kurile, porturile Dairen
i Port Arthur. Prin aceste gratuite concesii, Uniunea Sovietic
a obinut importante baze strategice, cei permit s controleze
intreaga Asie. Tot in cadrul acestui acord, Stalin a primit asigurarea
c Statele Unite nu sunt interesate de Coreea i sunt pentru
independena peninsulei indochineze. Consecinele acestei
uuratice afirmri? Rzboiul din Coreea, urmat de cel din Vietnam.
4. Documentul semnal la Yalta asupra Europei eliberate,
unde se vorbete de alegeri libere. Acest document, ce putea
fi important, nu a fost dect o tragic fars. In Europa de rsrit
alegerile au fost fcute de armata roie a lui Stalin. Dei
Washingtonul i Londra au protestat contra alegerilor falsificate,
guvernele comuniste de la Bucureti i Sofia au fost recunoscute.
5. Acordarea unei zone de ocupaie imense - de peste 40%
- Rusiei n Germania nvins. De asemenea, ocuparea celor patru
aliai ai Berlinului fr ca puterile vestice s aib un acces asigurat.
Berlinul a rmas i rmne un permanent loc de antaj politic
sau de conflict armat.
Acestea sunt documentele n discuie. La ele voi aduga, ca
o tragic greeal, dup umila mea prere, clauza capitulrii
necondiionate, proclamat de preedintele Roosevelt la Casablanca in ianuarie 1943. Aceast clauz prelungit inutil, cu doi
ani, rzboiul, a dus la promovarea Rusiei ca mare putere i a
rupt echilibrul de fore n Europa i pe intreaga planet. tim
astzi c generalii germani, nelegnd c rzboiul este pierdut,
au oferit aliailor occidentali o pace separat, cu lichidarea lui
Hitler i a , anarhismului nc din 1943. Din cauza nefericitei
clauze a capitulrii necondiionate, pacea de compromis nu a fost
posibil i rzboiul, cu toate ororile lui, s-a prelungit cu doi ani.
In aceast ordine de idei, i pe baza documentelor noi, gsite
de mine n arhivele militare i politice de la Londra i Washington,
in s precizez cteva lucruri privind n mod special Romnia.
Cu toate c poporul romn a dus un rzboi de legitim aprare
naional, fiindc fusese invadat de 11 ori in cursul istoriei sale
de ctre Rusia, marealul Antonescu, dndu-i seam a c Germania
a pierdut rzboiul, a nceput nc din 1943 tratative de armistifiu.
A ncercat in trei rnduri n primvara lui 1943 s-l convingi
pe Mussolini s ias din rzboi mpreun cu Romnia i ceilali
satelii ai Axei, fornd astfel cderea lui Hitler i sfritul
rzboiului n Europa. Docum entele negocierilor de la Stockholm,

4
4

4
f

4
4

4
4

4-

310

NICOLAE BACIU

ncepute n decembrie 1943, ca i cele duse la Cairo, duse mni


n mn cu Iuliu Maniu, n i-i arat pe amndoi preocupai de a
ncheia un armistiiu garantat de anglo-americani, iar nu 0
capitulare necondiionat, ca cea nefericit consumat la 23 aueust
1944.
6
Dar s revenim la aranjamentele de la Yalta pentru a
preciza i sublinia imediat c toate aceste aranjamente au fost
fcute personal i n secret de Churchill i Roosevelt f r cunojtinfa,
f r a p robarea sa u a co rd u l p o p o ru lu i am erican i a l celu i britanic.

Aceste aranjamente sunt numai acte administrative ale celor


doi, lipsite de orice valoare juridic, care s lege legal statele
respective. Pentru a fi obligatorii, asemenea aranjamente trebuiesc
s fie ncheiate de la stat la stat, ca tratate. Ele trebuiesc supuse
deliberrii i aprobrii parlamentelor respective. Ori, aceste forme
nu au fost respectate, de unde concluzia fireasc c ele nu au
valoare juridic i ele nu leag prile respective. Aa se explic
faptul c preedintele Statelor U nite a declarat acum cteva luni
c niciodat poporul american nu a acordat zon de influen
ruilor n rsritul Europei Voi arta c intraga politic american
din timpul rzboiului vorbesc de politica oficial a
Departamentului de S ta i sub conducerea neleapt a ilustrului
secretar de stat Cordel Huli, a fost co n tra o ric ro r aranjam ente
secrete sau p u b lice p riv in d sch im b rile d e fro n tie re sau crearea
zo n elo r d e in flu en i. Din nenorocire, att Churchill, ct i Roosevelt,

amndoi obosii de uriaa sarcin a ducerii rzboiului, amndoi


bolnavi i mbtrnii, s-au lsat - probabil i influenai de un
anturaj procomunist - i au fcut tragicele aranjamente expuse
pn acum. Dar astzi aceste tragice greeli sunt - n parte cunoscute. Din multe pri se aud nu numai critici la adresa
acestor tragice greeli, dar i nevoia de a le repara integral i
ct mai repede. Fiindc n afar de aspectul moral al acestor
greeli prin care s-au uitat principiile fundamentale ale democra
iilor occidentale, garantnd dreptul popoarelor la autodeterminare
i al individului la libertile lui eseniale, aceste greeli fcute
la Yalta au avut i au tragice consecine pentru securitatea
ntregului Occident. Iat de ce aceste grave, tragice greeli trebuiesc
reparate.
Prin concesiunile personale consimite de cei doi lui Stalin,
aa cum am spus i cum se nelege' foarte bine astzi, echilibrul
de fore n Europa a fost schimbat in favoarea Rusiei i el trebuie
restabilit. Nici Roosevelt i nici Churchill nu i-au dat seama c

AGONIA

ROMNIEI 1944-1948______________________ _____________ 311

asociind Europa de rsrit Uniunii Sovietice, aceasta va deveni


o supraputere prin politica ei imperialist dus sub masca
comunismului internaional, va amenina securitatea ntregii lumi
libere. Astzi aceste lucruri se tiu, ele se neleg. Este un fapt
pozitiv i un motiv de speran. Iat de ce poporul american,
contient de aceste realiti i sub conducerea priceput a unui
preedinte curajos i realist, se narmeaz azi, moral i material,
pentru a face fa pericolului rusesc. Bineneles, narmarea de
astzi a Statelor Unite, terestr ca i ce spaial, este defen siv.
narmarea de azi a Statelor Unite nu urmrete rzboiul, ci
mpiedicarea lui. narmarea de azi a Statelor Unite nu urmrete
rzboiul, ci pacea. Pacea dreapt i durabil, pierdut prin tragice
greeli la Yalta. Dar orice pace durabil implic restabilirea
echilibrului de fore pierdut la Yalta.
Rscoalele spontane din Berlin in 1953, din Budapesta in
1956, de la Praga n 1968, ca i eroica lupt a Solidaritii n
Polonia, arat cu prisosin c o pace durabil nu se poate cldi
in Europa fr emanciparea rilor din rsritul Europei. Este
n interesul Uniunii Sovietice nsi - dac intr-adevr dorete
pacea - s accepte revenirea, chiar pe etape, treptat, treptat, a
acestor ri la alm a m ater, la Europa, la care de totdeauna au
aparinut. Restabilirea echilibrului de fore in Europa i terminarea
diviziunii ei este o preocupare permanent a Occidentului, in
formularea unei strategii pentru eliberarea panic a Europei de
rsrit.
Vicepreedintele Statelor Unite, dl. George Bush, a fost clar
i categoric n acest sens. Sutele Unite vor susine i recompensa
orice ar din rsritul Europei, care ii va liberaliza regimul i-i
va lua distana fa de Moscova. Dar pentru aceast eliberare
pacific, conductorii de azi ai acestor ri trebuie s-i aduc
propria lor contribuie. O formul de emancipare, pe eupe, prin
finlandizare, neutralitate i adeziunea la Europa occidental,
trebuie gsit de diplomai. Dar conductorii comuniti de azi au
datoria s lucreze i ei la aceste soluii. Iat de ce eu m adresez
in mod special romnilor din ar i le spun astzi, de aia din
lumea libertii i a adevratei democraii:
Frai romni,
V privete i Neamul i Istoria.
Tragicul i nedreptul destin al neamului romnesc v-a
ncredinat dup Yalta conducerea destinelor Romniei. Sub t
controlul i presiunea Moscovei, poporul romn a suferii o

312

NICOLAE BACIU

revoluie pe care nu i-a d orit-o i suport de 40 de ani o


politic de umilin material i moral, o politic de aservire
intereselor ruseti. Dac romantismul i idealismul primilor ani
de guvernare marxst n Romnia a putut entuziasma sau nela,
astzi nici unul dintre voi nu are dreptul de a nega adevrul, de
a-i mai face iluzii. Uniunea Sovietic, sub masca friei
sociaiiste, nu a urmrit i nu urmrete dect o rapace politic
imperialist expansionist i de exploatare a popoarelor
comunizate. Pe de alt parte, doctrina marxist - conceput acum
mai bine de o sut de ani - este astzi com plet depit, utopic.
Continuarea unei asem enea politici utopice marxiste, de acum
ncolo, cnd omenirea a intrat n era tehnologic i ultratiinifc
a debarcrii pe lun i a colonizrii spaiale, este o politic
retrograd, suicidal pentru o naiune, pentru un popor. A venit
vremea ca n cadrul posibilitilor de manevr permise s se
treac la o politic realist de liberalizare, de reforme. Epoca
tehnologic n care am intrat presupune iniiativa individual,
dus la maxima ei expresie. O libertate total de creaie i iniativ
bazat pe recunoaterea talentului, a priceperii, a rezultatului.
Aceasta implic recompensa i profitul personal. Carapacea
doctrinei marxiste nu permite o atare politic. Dar o naiune
care a suferit i muncit 40 de ani nu poate s se sinucid,
nepunndu-i ceasul i pasul la ^ora i la mersul ultrarapid al
schimbrii societii n care trim. n interesul partidului comunist,
liberalizarea regimului i urgente reforme econom ice sunt necesare.
Iugoslavia lui Tito a neles-o de mult. Ungaria lui Kdr de
acum 15 ani. China merge cu pai hotri ctre o politic realist,
dezbrcat de o ideologie perimat. Romnia nu poate rmne
n urm. Ceasul liberalizrilor i al reformelor a sunat de mult.
Conductorii de astzi ai Romniei trebuie s -l aud.
Pentru emanciparea Romniei fa de M oscova, aceast
liberalizare, aceste reforme sunt imperios necesare. La fel pentru
treptata apropiere i integrare n Europa regsit. Lumea liber
nu va face rzboi pentru eliberarea acestor ri robite i restabilirea
echilibrului de fore n Europa. Dar ea o dorete; ea nelege c
este nu numai dreapt i necesar i vrea s o promoveze. Lumea
liber va ntinde o mn plin de prietenie i de ajutor material
celor ce-1 merit prin politica lor de emancipare. Romnia nu
trebuie s -rmn n urm. Soarele libertii romneti de la
apus rsare. Conductorii de azi ai Rom niei nu vor fi judecai
de istorie dup mplinirea planurilor cincinale sau a cotelor de

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

313

producie. Isto ria n u v a ju d e c a p e co n d u c to r ii d e a z i a i R o m n ie i ,


dup gradul lo r d e c o n fo r m is m m arxist, ci d u p r o m n is m u l i
patriotism ul lo r. Isto ria i v a ju d eca d u p cu raju l lo r d e a f i n t i
romni. D e a fi n a in te d e t o a te lu p t to r i r o m n i p e n tr u d e z r o b ir e a
neam ului d e se r v itu te a ru se a sc . C o n d u c to r ii d e a z i a i R o m n ie i
vor fi ju d ec a i d e isto r ia d e m in e n fu n c ie d e lib e r t ile a c o r d a t e
azi p o p o ru lu i ro m n i d e a sigu rarea u n e i m a i b u n e st r i m a te r ia le .
Istoria n u l e v a ierta n ic io d a t p ro m o v a rea n c o n tin u a r e a u n e i
politici m a rx iste d e in fe u d a r e M o s c o v e i.
C uraj, frai r o m n i d e la B u cu re ti! L ib era liza i re g im u l! F a c e i
reform e in te lig e n te i r e a lis te , fiin d c v p r iv e te i N e a m u l i
Istoria!

Bibliografie

anterioar

A s I e x p la in e d in t h e P r e fa c e , I u se d fo r th is book,
p rim arily, th e s e c r e t d o c u m e n ts fr o m S ta te A r c h iv e s in LondonW a sh in g to n , a n d th e L ib rary o f C o n g r e ss. A ls o th e to p secret
d o c u m e n ts fr o m m ilita r y a r c h iv e s s u c h a s t h e P e n ta g o n Papers,
a n d th e M ilita r y L ib ra ry o f K in g s C o lle g e in L o n d o n .
B u t, o f c o u r s e , m a n y o t h e r b o o k s , m a g a z in e s , newspapers,
a n d a r tic le s h a v e c o n tr ib u te d t o th is b o o k . T h e s e are som e
o f th em :
Accoce, Pierre and Or. Rentchnick: C e s m a la d e s q u i n o u s gouvernent. Geneva.
Accoce, Pierre and Q'uet, Pierre: L a gu erre a t g a g n en S u isse Press Pocket
Books. 1966.

AJdea, general: Curierul from Oct. 13, 1944. London. Public records.
Ardemagni, Mirko: P ro ceso e l C h u rch ill. Negard, 1977
Aron, Raymond: P led o yer p o u r l E u ro p e d c a d e n te Lafayette, 1977.
B er ben, Paul: L A tte n ta t co n tra H itle r. J ai lu.
Bergier, Jacques: L a g ra n d e co n sp ira tio n ru sso -a m ric a in e Albin Michel, 1978.
Bohlen, Charles: T h e T ran sform ation o f A m erica n F oreign P o lic y . Norton. 1969.
T eheran F iles. Hull. Mss. B a x 5 2 and letter to Jam es C. D unn.

Boothby, Lord. Vision Which Exceeded Churchills. D a ily T eleg ra p h , 1982.


Boyle, Andrew: T he C lim a te o f T reason. C oronet Books, 1983.
Buchheit, Gert: H itle r c h e f d e la gu erre, 2 vols. J ai Lu, 1961.
Bullit, Orville H.: F o r th e p re sid en t, P e rso n a l a n d S e c re t Boston: Houthton-Mifflin,
1972.
T hree articles in L ife M agazin e, 1945.
C artier, Raymond: L es D essous de la G uerre H itlrienne. Fayard.
Chamberlain, William: S econ d A m erican Crusade. New York.
C hicago Tribune, July 10, 1952.

Churchill, Winston: The Second W orld W ar, 6 vols. B oston: H o u g h to n - Mifflin,


1953.
Secret Session Speeches. London. British Library;

Ciano, Comte Galeazo: Journal P o litiqu e, 2 vols. Bacounniere, 1946.

AGONIA R O M N IE I 1944-1948

315

Cioranesco, Filili, G . G., Floresco, R., Cherraan. D., Goijiu, A., Komc, M., and
Neculce, N.: A sp e c ts d es re la tio n n s russo-roum ains. Paris, Minard, 1967,
Clemens, Diana Shaver. Y alta. New York.
Cliffod, Clark: F iles a n d Papers. Truman Library, Independence, Missouri.
Conte, Arthur. Y alta. Robert Lafont, 1964.
A prs Y alta. Plon, 1982.

Cretzeanu, Alexandra: L a p o litiq u e de la p a ix de la R oum anie , 1954.


The L o st O p p o rtu n ity. Cape, 1957.

Decaux, Alain: D o ssier screts de l'h isto ire. Perrin, 1966


Dedijer, Vladmir. L e d fi d e T ao. Gallimard, 1970. *
De Gaulle, Charles: W ar m em oirs, 3 vols. New York: Simon Schuster, 1964.
D e Launnauy, Jaques: M iro ir d e l h isto ire: S o vit-R o u m a n ie A rm istice
Djilas, Milovan: C onversation w ith Sta lin . New York: Pelican Books, 1969.
D reptetes , (Roumanian newspaper, 1946) British Library, London, MF 669 M.

Duca. I. G.: A m in tiri p o litic e , 3 vols. Mnchen: Jon Dumitra.


Dulles, Allen: Secret T estim ony in C o n c essio n a l C o m m ittee 1947. T h e Secret
Surrender.

Eden, Anthony: T h e R eckoning. Cassel, 1965.


Eisenhower, Dwight, C rusade in E u ro p e Garden City. Doubleday.
E sp io n a g e R e v ise

Ethridge, Marie N egotiating o n th e B alkans. DaweU Johnson.


Secret Report on Roumania, 1945.
Farago Ladisles: L a guerre d es grandes espiones. Dtork, 1971.
Fois, Herbert: C h u rch ill-R o o scv elt-S ta lin . Princeton: Princeton University Press
1957.
T h e P o tsd a m C onference. Princeton: Princeton Univ. Press, 1960.

Fontaine, Andr: T h e H isto ry o f th e C o ld W ar. New York: Knopf, 1968.


F oreign O ffic e A C a b in et Papers. Public Record Office, London, 1938-1948.

Foreign Relations o f the United States: Yalta Papers.


Frederik, Pierre: W ashington o u M o sco u . Hachette, 1948.
Fauchaer, Larry W.: N e v ille C h a m b erla in a n d A ppeasem ent. Norton, 1982
G afencu, Grgoire: D ern ier jo u rs d e l'E u ro p e, 1946.
P r lim in a ire s d e la guerre m o n d ia l Muller, 1945.
M e m o ir fo r th e P a ris P ea ce C o n fren ce, 1946.

G annon, Robert: T h e C a rd in a l S p e llm a n Story. New York: Doubleday, 1962


G anter, Schlesinger, et al: T h e O rig in s o f th e C o ld War. Waltham, 1970.

A
K

316

N IC O L A E BAeiu

Geddis, John Lewis: T he U S a n d th e O rig in s o f th e C o ld W ar. New York: Column


University Press, 1972.
Dla
Gilbert, Martin: C h u rch ill: O ffic ia l B io g ra p h y, New York: Oxford University Press
S trategy o f C o n ta in m en t. New York: Oxford University Press.

Glees, Anthony; E x ile P o litic s d u rin g th e S e c o n d W o rld W ar. Oxford, 1982.


Grasse, Philipe; L a d r le d e d ten te. Vokker. 1979.
Gray, Allen, and Abraham , Larry: N o n e D a r e C a ll I t C o n sp ira cy. Concord, 1971.
Harrim an, Averell: A m e ric a a n d R u ssia in a C h a n g in g W o rld . New York: Doubleday
1971.
11

I
S p e c ia l E n v o y to C h u rc h ill a n d S ta lin . New Y ork: R andom House, 1975.

Hickok, Lorena: L e tte rs fro m E le a n o r R o o s e v e lt Roosevelt Library, Hyde Park,


NY.
L 'h isto ire p o u r to u s. D ecem ber 1962.
H isto ra m a R eview .

Hull, Cordell: M e m o irs, 2 vols. N ew Y ork.


L I n te rn a tio n a le d e s T ra tres:
d E d id o n s , 1953. -

L es

C o m m u n ists

D m a sq u s.

S o c i t

Roumain

Iorga, Nicolas. Isto ria ro m n ilo r, B ritish L ibrary, L ondon.


Ismay, H asting. P a p ers, L id d e l-H art M ilitary L ib rary Archives, Kings College,
L ondon.
J o u rn a l d e G n vc, 1 9 4 5 .
J o u rn a l o f C e n tra l E u ro p ea n A ffa irs, O ct. 1951 with:

A lexandru Cretzeanu: T h e R u m a n ia n A r m is tic e N e g o tia tio n s, C a iro 1944. Fred


N ano. The First Soviet D ouble C ro ss (S tockholm N egotiation)
J u rn a lu l d e D im in e tst, 13 Mai 1946, B ritish L ibrary, L ondon.

K ennan, G eorge: M e m o irs, 1 9 2 5 -1 9 5 0 , New Y ork: B an tam , 1969.


1 9 5 0 -1 9 6 3 . B oston: A tlantic-L ittle-B row n, 1975.

R u ssia a n d th e W est u n der L en in a n d S ta lin . N ew Y ork: N ew A m erican Library,

1961.

Kissinger, Henry: A la M aison B lan ch e, Fayard, 1979


Lash, Joseph ? .: E lean or R o o sevelt a n d H er F rien ds. New York, 1982.
Leahy, William: / W as There. Whittlesly House, 1950.
Lee, A Stanley Gould: C row n A gain st S ickle. Hutchinson, 1950.
Leuchtenburg, W. F ranklin D . R o o sevelt a n d th e N e w D e a l N ew York. Library of
Congress, Washington, DC:
3
Congressional Papers.
Herbert Feis Papers.
Hoyt Vandenberg Papers.

AG 0N 1A

R O M A N IE I

1944-1948

317

Lippman W a llen U . S . F o re ig n P o lic y , N ew Y ork: P ock et B ook s, 1943.


V. S. W a r A im s . L o n d o n : H a m ilton , 194 4

Loftus, John: T h e B e la ru s S e c r e t N a th a n M iller, 1982.


Luce, Alfred F abre: L 'h is to ir e d m a q u ill s . L afon t, 1967.
MacArthur, D ou g la s: M e m o ir s a n d P e rs o n a l P a p ers.
Maclntire, R o ss: W h ite H o u s e P h y sic ia n . N ew Y ork: P utnam , 1944.
McNeil, H ecto r. A m e r ic a , B r ita in , R u s s ia . O xford U n iversity P ress, 1953.
Mander, John: B e rlin , H o s ta g e fo r th e W e s t N e w Y ork: P enguin B o o k s, 1962.
Markham, R eu b en : L a R o u m a n ie s o u s , le jo u g so v i tiq u e . Caim an Levy, 1949.
Marx, Karl: L e tte r s to E n g e ls and articles in H e r a ld T r ib u n e , 1863.
Masis, H en ry. D fe n s e d e l'O c c id e n t P lo n , 1 9 2 7 .
M assu, G en eral: B a d e n 1 9 6 9 . P lo n , 1983.
M oran, L ord: C h u r c h ill, T h e S tru g g le fo r S u r v iv a l. B oston : H o u g h to n - M ifflin,
196 6 .
M ordal, C h ev a lles, G ery sen & Launnay. D o s ie rs d e la g u erre fr o id e . M arauboul
U n iv e r sit , 1 9 6 9 .
M organ , T e d , C h u r c h ill, Y o u n g m a n in a H u rry . N e w Y ork: S im o n and Schuster,
1982.
M o seley , P h ilip : F a c e to F a c e w ith R u s s ia , N e w Y ok .
N a tio n a l A rch iv es U S A . W a sh in g to n , D C : S ta te D ep artm en t P apers.
N a tio n a l S ecu rity P a p e rs
P en ta g o n P a p e r s, d e c la ssifie d .
N e w Y o r k T im e s , n ew sp a p er s, N . Y .

N ix o n , E d g a r. F. D . R o o s e v e lt a n d F o re ig n A ffa ir s , 3 vols. C am bridge: Harvard


U n iv e r s ity P r e ss , 1 9 6 9 .
N ix o n , R ich a rd : Memoirs.

L a vraie guerre. A lb in M ich el, 1980.


The Six Crises, N ew Y ok .
N urem burg T ria ls o f M ajor W ar C rim inals. A rchives at M em orial W ar Museum
L ibrary, L on d on .
P en esc o , N ico la s: L a Roumanie de la dmocratie au totalitarisme, 1980

The Pentagon Papers, N ew Y ork T im es E d ition , N ew York: Bantam , 1971.


P o m p id ou , G eo rg es: P our rtablir une vrit. Flam arion, 1982.
R eillk y , M ike: That Was Yalta. N ew Y ork.
R o n b in so n , E d gar E .: The Roosevelt Leadership, 1933-1945. Pens.
R o m a n u l, R a d e scu , n ew sp ap er a rtic le, 1952.

Roosevelt, Eliott: F. D . R o o s e v e ltH is P erso n a l L etters, 1 9 2 8 - 1945. Dull sin


and Pearce, 1950.
'
ane'
Roosevelt, Library, Hyde Park, NY: Map Room File and Official Files.
RothweH, V ictor B ritain a n d th e C o ld War. Cape, 1982.
Salinger, Pierre: A v e c K en n ed y J'ai lu, 1974.
Schlessinger, Arthur T h e Im p eria l P residency. Boston: Houghton- Mifflin, 1973
Scoppa, B o va: C o llo q u io co n d o u d itta to ri
$eicaru, Parnfil: L a R o u m a n ie d a n s la g ra n d guerre, Minard, 1968.
Shepard, Gordon: R u ssia s D a n u b ia n E m p ire. New York: Praeger.
Sherwood, Robert: R o o sevelt a n d H o p kin s. New York: Bantam, 1950.
Shirer, William: H isto ire d u I I I R eich . Stock.
Smith, F. Bradley. T h e S h a d o w W arriors. New York, 1983.
Solzenitsyn, Alex.: L e ttre a u x d irig en te d e T U n io n S o vitiq u e. Seuil, 1974.
L en in in Z u ric h , N e w York: Penguin Books, 1977.
L A rc h ip e l d u G o u la g 3 vols. Seuil, 1974.
D e r S piegel, magazine, W. Germany.

Stettinius, Edward, Jr. R o o se v e lt a n d th e R u ssia n s. N ew York: Doubleday, 1949.


Yalta and. Stettinius papers.
S tin d a rd u l, R um anian newspaper, Mnchen, W. Geramny.

Straight, Whitney Michael: A fte r L o n g S ilen ce. N ew York: 1983


Sturza, Mihail: R o m n ia f i s f r fitu l E u ro p e i, Dacia, 1966.
Sulzberger, G L. L e s d ern iers d e s g a n ts. Albin M ichel, 1972
T h e R o a st a n d A sh e s o f Y a lta . New York: Continuum, 1983.
Su rvey M a g a zin e, 1976

Tatu, Michel: L e tria n g le W a sh in g to n -M o sc o u -P k in s tile s d e u x E u ro p es. C aste rm an


Poche.
Taylor, A. J. P.: C h u rch ill R evised . N ew York: D ial Press, 1969.
Tocqueville. D e la dm ocratie en A m rique.
Tolstoi, Nicolai: V ictim s o f Yalta, London: Corey.
Truman, Harry: Years o f decision. N ew York: D ou b led ay, 1955.
Plain Speaking Berkeley: Medallion Books, 1973.

Vaizay, John. The Squandered Peace. London: Hodder, 1983.


Wilmot, Chester S talin s G reatest Victory. Heath, 1972.
Yargin, Daniel: Shattered Peace. Boston: Houghton-Mifflin, 1978.
Zacharias, Ellis: Secret M ission. New York.

Bibliografie suplimentar

A rmstrong, Anne: C a p itu la tio n sa n s co n d itio n s. Cit de la Presse

Brown, Anthony: L a G uerre secrte, 2 vol., Pygmalion


Bohlen, Ch.: W itn ess to H isto ry, New York, 1973
Buzatu, Gh.: A c tu l d e la 2 3 august 1944
Churchill, Winston: T h e C o llected Essays, 4 vol., Wolf. 1976
Collier, Richard: T h e W ar th a t S ta lin W on, Hamish Hamilton, London
Chapman, Pinchen T heir T rade Is Treachery
Davis, Lynn: T h e C o ld W ar B egins, Princeton, N. J., 1974
Eisenhower, David, E isenhow er A t W ar, Random House, 1985.
D'Encausse Carrre, Hlne: Le grand frre, Flammarion
Fleming, D . F.: T h e C o ld W ar a n d Its O rigins, London, 1961
Farrar H itle rs secret conversations, 1941-1944
Fraser, David: A la n b ro o ke, Hamlin, London
Galante, Pierre: O pration W alkirie
Georgescu, Vlad: Isto ria rom dnilor, 4 vol., ARA, 1984
Grigg, John: T h e V ictory T aht N ever Was. 1943, Methuen, London
Gunther, John, R o o sevelt in R e tro sp e c t.
Harbutt, F raser Iron C urtain, Oxford, 1986
Hart-Liddell, Sir Basil: H istory o f th e S eco n d W orld W ar, 2 voL, Cassell
Hansen, Baldwin: G reat M istakes o f th e W ar
Loewenheim, F. W: R o o sevelt-C h u rch ill secret correspondence. New York 1975
Morgan, Ted, F. D . R. Simon

Schuster, 1965

Montigny: L e C o m p lo t contre la p a ix
Magherescu, Dragan, I. G: A n to n e sc u , Nagard, 1986
Messer, Robert, T h e E n d o f A n A llia n c e , N Q 1983
Philby, Kim, M y S ile n t W ar, G row Press, New York, 1968
Pritie, Terence, D es A lle m a n d s co n tre H itler, Plon
Roosevelt, Elliot: F D R s P rivate L etters, 2 vol., New York
Sainsbury, Keith: T h e T u rn in g P o in t, Oxford, 1986

______~

l j o

* - * I ^ ,^ *

X .

\ i~ r ^ g r
^

/ t m x # /^ c //^ 7

^ ^

* T

| g -

------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------

/ m
f^f

J m -~

/ / r / 7 '

* 1 3 *3 3

i
.V ^ v r r i /

B a H a n t l l i e ^ B

H ^ o r / /

yo,

a r,

P in g u in

OfTic. stat.,

' 1j .

London

a D D E N D

C a p i t o l u l 35
PRO DOM O
Pentru cititorii care ar dori s aib i oarecari informaii
asupra autorului, in ar i n exil, el a reprodus un interviu
acordat scriitorului romn Traian Filip n 1984.
A cest interviu a aprut n volumul C o r b ii d in c o lo d e o riz o n t
al domnului Traian Filip, n 1985, n editua Nagard. A cest volum ,
cu titlul lui att de sugestiv, conine interviurile acestui scriitor
cu Silviu Crciuna, V intil H oria, prof. Radu T zincoca, G eorge
Usctescu, etc.
Capitolul ce urmeaz e ste reprodus cu autorizarea dom nului
Traian Filip, cruia i aduce cuvenitele m ulumiri pentru aceasta.

N. BACIU
OBSESIA YALTEI
Cannes, 12 iunie 1983
ntlniri grbite la Milano, nu departe de Dom, pe Via Larga;
manuscrise cu adnotri fcute n tren, n avion; file maltratate,
articole mnate spre tipar purtnd imagini din China, Kenya,
America; voce vibrant, o privire mereu mniat; n servieta grea,
n care uneori se afl o mic statuiet de ivoriu, vibreaz procesul
de la Yalta; inculpaii: Stalin, Hitler, Churchill, Roosevelt; avocatul
e n acelai timp judector i procuror; nu apr dect o singura
cauz, cauza umanitii; pentru a aduna, mrturii, el se adreseaz
morilor protejai de legend, montrilor sacri, frecventnd
biblioteci i muzee; un instinct sigur l conduce spre arhivele
secrete, unde descoper mereu acte, documente, scrisori care
compun un alt adevr asupra lumii noastre. Istoria - pare a spune
domnia sa - are chipul fardat, geniile rului poart aripi de
ngeri, moumentele funerare ascund germenii dezbinrilor prezente
i viitoare. Procesul de la Nurenberg a condamnat doar pe nvini,
procesul nvingtorilor a rmas pe seama istoriei, iar istoria a
devenit un instrument politic. N. Bariu vrea s conving lumea

324

NICOLAE BACIU

c separaia dintre bine i ru este departe de a fi o soluie


definitiv. Fiecare epoc reflect adevrul cu patim sau calm,
rareori Iar un subiectivism care deformeaz. Furitorii lumii
contemporane sunt nite bolnavi , ei dicteaz i azi, chiar dac au
murit. Judecile lor au fost incomplete, superficiale, egoiste,
comode, nefericite. Popoarele care au scpat arma din mn au
fost nu numai decimate, ci i condamnate. Ele nu au fost nvinse
doar in rzboi, sunt nvinse i n timp de pace, silite s priveasc
n pmnt i s rspund de faptele naintailor.
n sfrit, o dup-amiaz de var, la Cannes, pe Croisette,
n apartamentul bourgeois al domnului Baciu. O grdin cu
palmieri, arbori i plante tropicale, cu rndunele i fluturi. Un
peisaj marin, golful La Napoule iar n zare munii Esterel. Pe
perei, tablouri, pe mobile bronzuri, obiecte de jad, pietre dure,
unele amintind cltorii prin ri ndeprtate, altele exprimnd o
sete de frumusee i confort spiritual. N-au mare valoare
financiar spune amfitrionul, toate la un loc nu fac ct un
tablou vndut la Chrsitis sau Sotheby's. Gndul l duce la
primele locuine ce le-a avut la Bucureti, ca tnr avocat:
Mi-am nceput meseria de avocat n 1933. Triam, la nceput,
ntr-o singur camer, cu un prieten de la Fundaia Vasiliu
Bolnavu. Apoi am nchiriat un studio. Cnd am avansat n meserie,
m-am mutat n apartamentul meu pe Vasile Conta. Peste tot am
avut mcar un tablou, o statuiet, un vas. In cele din urm, am
construit o vil la Snagov. Cnd, n 1948, m-am decis s plec,
am lsat apartamentul din Vasile Conta intact, cu tot ce aveam
n el, ca i cnd a fi plecat la Tribunal. Aveam tablouri
achiziionate cu pasiune de colecionar. Dup o zi bun la Tribunal,
ceea ce nsemna onorarii mai rotunde, n drum spre cas m
opream la anticari (la broncateuri) i cumpram cte ceva. La
anticarii grupai n faa Potei l ntlneam pe Nicolae Iorga, care
cuta cri. De acolo am cumprat tablouri de Drscu, Basarab,
Deraine. Intr-un proces cu pictorul Schwaitzer-Cumpna (cu caii
lui faimoi) am fost pltit cu dou tablouri, care mi-au mpodobit
fastuos pereii sufrageriei.
mi rotesc privirile n apartamentul de la Cannes: un peisaj
de munte de Peter Ghraham, pictor englez, victorian; o vale n
cea, cu tirme de oi, un cioban. Alturi, un bronz de Clodion
(doi copii la cules de vie), un mic tablou cu dou vad, coala

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

325

englez de la Chichester. Un ran cu vac aminete, ca factur,


de Hobberaa. Un mic bronz de Buzzi, autorul porilor
monumentale ale Domului de la Milano, nfieaz doi miei. In
salon, un Thodor Rousseau, coala de la Barbizon, un peisaj
din Tirol semnat de' Nieman. N. Baciu l privete cu nostalgie,
li amintete de satul su natal din Bran. Alte bronzuri cole
animaliers pe console, n vitrine, de la Barrye la Fratin, de la
Mene la Moigniez. lat i caii de la Marlly ai lui Cousteau.
Intr-un col, un Cupidon (superb, zice amfitrionul, i aa e), n
teracot, semnai Auguste Moreau. Ali perei cu Jammes Webb,
un Grand d'Espagne pictat pe ivoru, miniaturi, bronzuri japoneze,
n biroul avocatului, cri, dosare, dar i alte tablouri i bronzuri:
o copie dup Van Dyck (originalul la Alte Pinacoteke din
Mnchen), un portret al baronesei Dajol, probabil din coala
Laurence, un crucifix vechi de trei sute cincizeci de an, pictat pe
metal de David Lemarchand, ale crui opere originale se afl n
colecia permanent a Victoriei i Albert Museum din Londra.
Printre ele, la loc de cinste, un vas cu petunii de pictorul roman
E. Stoenescu. M ridic, privesc crile din bibliotec: Eminescu,
Goga, Arghezi. Avocatul a avut nclinaii spre poezie n tineree,
a nvat multe pe dinafar. Vrea s-mi precizeze nu numai ideile,
ci s-mi stabileasc i propriile mele sentimente fa de sine
nsui i de ambiana n care l-am aflat. Colecia i face exilul
mai suportabil, crile din bibliotec arat c nu am de-a face
cu un crturar, gndul de a-i lua un interviu i se pare nepotrivit:
Mi-e team c, punndu-m n cartea dumitale, printre
attea distinse figuri de adevrai scriitori, crturari i intelectuali
romni din exil, eu voi avea aerul unui elefant ntr-un magazin
de porcelan. i-ai luat o mare rspundere etc.
ncerc s motivez ntlnirea noastr. N. Baciu duce o susinut
activitate prin scris, nc din 1950. A publicat cri i numeroase
articole. Des Geles d A na Pauker aux prisons de Tro, cartea de
debut, a fost ncununat cu premiul Silvio Pellico. Reputatele
reviste Le monde i Gazette de Lausanne au publicat volumul in
fascicole.
Aceast carte - explic N. Baciu - este un prim pcat de
tineree i nu m-a consacrat ca scriitor. n exilul romnesc avem
scriitori de talie universal, ne mndrim cu ei, ei vor rmne n

326

NICOLAE BACIU

istoria neamului romnesc i vor avea loc bine stabilit n literatura


lumii. In acea epoc, volumul meu a avut rsunet, fiindc era
prima mrturie cu privire la ororile pucriilor sovietice din
Romnia i Jugoslavia. n plus, era o manifestare de simpatie
pentru Romnia. Publicitatea fcut cauzei romneti era mai
important dect orice premiu, un premiu care mi-a fost de mare
folos. Noteaz, eram abia ieit din ar intr-un costum de baie.
Am trecut Dunrea not. Locuiam n cartierul Latin, intr-o
cmru de student, mneam o dat pe zi la cantina studeneasc,
m nscrisesem pentru a-mi lua doctoratul. Dup ce-am pierdut
totul, consacrarea ce mi-o ddea o carte tiprit era o recompens
moral i asta m-a ajutat s supravieuiesc. i fac o mrturisire,
poate te va surprinde: in general, cartea a fost bine primit de
critica internaional. Dar o fiuic din exil, n vreo cteva numere,
a ncercat s-mi dea o lovitur de copit de mgar. Dar tii
dumneata ce m-a impreionat mai mult n toate recenziile fcute?
Un articol scris de I. G. Dimitriu despre care, la acea dat, nu
tiam nimic Abia apoi am aflat c era un distins profesor, crturar
de talent Aceast recenzie a reprezentat pentru mine adevratul
premiu pentru D es G eles d A n a Pauker aux prisons d e Tito.
mi manifest dorina de a citi articolul aprut n revista
romneasc din Brazilia. Iat cteva idei:
Am citit aceasta carte de la nceput pn la sfrit, cu emoia
cu care a citi o pagin din N oul Testam ent. O carte care te ine
nlnuit pn la ultimul ei rnd. Aici am gsit o ntreag gam
de simiri umane i monstruoziti de necrezut...
i mai departe, din acelai articol:
Nu ncape ndoial c acest docu m ent um an face parte i
din Literatur i din Istorie. Avem o carte serioas n fa, scris
cu suflet i obiectivitate, plin de nvminte pentru viitor: analiza
fenomenului comunist in ara noastr, reaciunea demn de jertfa
a celor ce au rmas acolo, intuii de dezndejde.
Autorul subliniaz iubirea cretin, faptul c N. Baciu nu
urte nici pe dumanii si, resemnarea apostolic, linitea
olimpian, un cald naionalism rupt din glie etc. n cele din
urm, i G. Dimitriu afirm c aceast carte, n jurul creia s-a
fcut tcere, care n-a fost tmiat i prefaat de nici un pontif
al zilei, care povestete cu litere de snge toat durerea unui
neam sfrmat i att de iubit de autorul ei, nu trebuie s lipseasc
din casa nici unui romn. N. Baciu caut s-mi risipeasc bnuiala

. f i ONIA ROMNIEI 1944-1948_____________________________________ 327

- ceea ce l-a mgulit, ar fi laudele. El simea bucuria acordului


prin simpatie ce-1 stabilete literea scris: Prin gura prof. Dimitriu
eu auzeam un murmur ce venea de departe, de pe undele
Carpailor. Era un cuvnt de mulumire din partea alor notri,
de acas, i'valora pentru mine ca cel mai preios premiu.
N. Baciu este ptruns de necesitatea colaborrii internaionale
i de valoarea romnilor, afirmai n cele mai variate domenii,
In pofida imenselor dificulti pe care le-a ridicat In calea lor
condiia de strin i de exilat. In perspectiva anilor ce vin,
sugereaz alctuirea unei antologii: fcndu-se inventarul tuturor
operelor de seam ale diasporei romneti, deoarece istoria
exilului face parte integrant din istoria neamului.
A mai aduga ceva! Cred c ar fi foarte util, a zice chiar
indispensabil, s se ncurajeze scrierea de amintiri din cel de-al
doilea rzboi mondial. Nu pentru a rivaliza cu opera domnului
Emilian, Les Chevaliers de VApocalipse, aceast fresc extraordinar
din cea mai dramatic epopee a neamului nostru, ci pentru a
ncrusta pe rbojul istoriei momente i fapte importante, care s
ajute mine istoricului a reconstrui adevrul. Orice mrturie, de
la soldatul ine cal, la generalul decorat cu Mihai Viteazul, e bine
s fie consemnat n arhivele istoriei noastre. Ce-ar fi s se
porneasc o campanie n acest sens?

Un alt studiu pe care numai exilul l-ar putea realiza, ar fi


asupra rolului jucat de naiile minoritare n partidul comunist
romn i n conducerea Romniei, de la intrarea trupelor ruseti,
n august 1944, pn azi. Ar fi de importan capital pentru
cunoaterea unui capitol tragic din istoria neamului nostru. El
trebuie fcut nu cu ideea preconceput a vreunui prejudiciu rasial,
ci cu senintatea i obiectivitatea critic a istoricului. Necesitatea
unui asemenea studiu deriv din faptul c, mereu, i fr temei,
se afirm c minoritile din Romnia ar fi persecutate de regim.
Adevrul fiind altul, cu totul altul, trebuie restabilit, iar acest
lucru nu poate fi fcut dect n condiiile din strintate. De ce
nu s-ar gsi un nabab care s-i lege numele de o atare oper?
Vezi, domnule Filip, c ai invitat n magazinul dumitale de
porelanuri fine, de crturari i intelectuali importani, un elefant?
i sugerez domnului N. Baciu s nceap prin a-i expune
propria sa experien.
Am s-o fac - mi-a rspuns domnia sa - dar cu inima strns
de durere i chiar cu indignare. Fiindc, vorbind despre cariera

328

NICOLAE BACIU

mea, va trebui s vorbesc i de frngerea coloanei mele vertebrale.


Am fost epurat din barou n 1948, ceea ce' a avut drept urmare
fapte nedrepte, inumane i tragice. Evocndu-le, apar o dat cu
ele - din pucrii, canaluri i cimitire - umbrele dragi ale familiei,
rudelor i prietenilor de odinioar.
Dei m gseti la Cannes, unde stau o parte a anului, triesc
mult vreme la New York i sunt adesea pe drumuri (acum sunt
la retrite , fiind un om de munte, nu de mare). Nscut la Bran,
la poalele Bucegilor, am fcut liceul la Braov i am trit, pn
n anii de facultate, la munte i cu mun{ii. Printre arborii munilor
notri dragi, pe potecile lor, mi pregteam cursurile i examenele.
Tot pe ele mi plimbam primele visuri, primele iluzii i planuri
de viitor.
Terminnd liceul real Dr. Masota de la Braov, am plecat
la Bucureti, la facultate. Nu cunoteam pe nimeni. M aruncam
descul i dezbrcat n Capitala rii, dar plin de elan i de
sperane. Nu mi-a fost fric de eecuri, eram convins c nu voi
eua. Aveam ncredere n instituiile democratice ale rii mele
i n mine. Hotrt s muncesc cinstit i temeinic, nu m ndoiam
c eforturile mele vor fi recunoscute i recompensate. Ca bursier,
am intrat la Fundaia Vasiliu Bolnavu, cminul de elit al
universitilor noastre, ntemeiat de un om de bine, un adevrat
romn. Aveam unde dormi, unde lua micul dejun, unde nva.
Obinusem o burs n bani de la facultate i aceasta mi-a permis
s-mi asigur masa de prnz i cina, la cantina Gutenberg sau la
ra n tin a coalei Politehnice, unde se mnca mai bine.
Am terminat facultatea n 1932, bineneles fr s fi rupt
contactul cu munii. M duceam vara n excursii, iarna la schi,
n timpul vacanelor. N-a putea s m laud cu preuirea special
ce mi-ar fi fcut-o vreunul din profesori Cum frecventam regulat
cursurile i aveam locul meu fix n prima banc, bineneles c
aproape toi m cunoteau. Stteam ntre Micua Ardeleanu i
Rodica Burileanu (japoneza), soia actual a ilustrului nostru
compatriot, Eugen lonescu. Micua Ardeleanu avea un ac mare
i ne mpungea - pe cel din dreapta i pe cel din stnga - atunci
cnd nu eram ateni, de sream n sus de-un metru. Corpul
profesorilor era de elit: Djuvara, Stoicescu, Rarincescu, Finescu,
erban, Peretz etc.
Dup terminarea facultii, mi-am fcut stagiul militar un an,
bun pentru artileria uoar de munte, repartizat la Batalionul 3
Vntori de Munte din Rnov. Am terminat armata cu gradul
de caporal TR i pot spuae c o bun parte din stagiul militar

ah ONIA

l-am

329

ROMNIEI 1944-1948

petrecut

ju cnd

brigde

cu

ofierii,

fcnd

schi

a n tre n n d u -m cu patrula divizionului, pen tru concursurile din


Poiana Braovului. Schiam bine i, dup concursuri, eram rspltit

cu luni de concediu. A p o i a venit concediul pen tru m uncile d e


m-am vzut cu armata terminat.
A m revenit la Rnov, la concentrare, fcn du-m i cu acest
prilej prietenii preioase i durabile, p e care m i le ream in tesc cu
pietate. M refer la colonelul V ictor Nanu (Turry), un om d e
calitate, m ilitar excepional, cruia i-am pstrat un adevrat cult.
Comportarea lui era exemplar. Ca m ilitar s-a distins n lu p tele
de pe Don, apoi a trecut prin pucrii ca p rizo n ier d e rzboi i
s-a ntors in ar cu fruntea sus, ca s-i sfreasc zilele la
blestematul Canal.
var i aa

tiu c, pentru a intra In Baroul de Bucureti, aveai nevoie


de recomandare din partea unei personaliti.

Da, mi trebuia un maestru. Eu nu cunoteam pe nimeni


ndeaproape. Norocul a fcut ca, n tim pul verii, la Bran, s
cunosc o doamn care, aflnd preocuprile mele, mi-a fgduit
s-mi dea o mn de ajutor. 11 cunotea pe Vasiliu-Cluj, una
din figurile importante ntre avocaii rii, i el avea nevoie de
un secretar. Dup cteva zile, am btut la ua iui. M-a angajat
i aa mi-am nceput cariera.
Maestrul meu nu era doar un avocat cu darul oratoriei, dar
i un om de inim, generos. Opt ani, ct a durat colaborarea
noastr, am mprit nu numai dosarele, dar cu regularitate i
mesele la restaurantul Tribunalului. Prietenii lui au devenit i
prietenii mei, dei erau mult mai n vrst. De la nceput, maestrul
m-a luat s pledez alturi de el, n mai toate procesele. Era un
lucru rar, dar astfel puteam s m formez mai repede i s m
afirm. In plus, am avut norocul c maestrul meu era un crai. i
plceau femeile frumoase i adesea pleca cu ele, n vacan, in
week-end. Deci, fatal, ntrzia uneori, nu ajungea la timp la
proces. Eu trebuia aadar s fiu pregtit i s pledez singur, dac
Tribunalul sau Curtea nu acceptau s amne procesul. nvam
procesul, m pregteam de regul s pledez. Clienii nu erau
totdeauna mulumii. Totui, am nceput s am curnd mica mea
clientel personal. M mbrcam mai bine, mi cumpram cri,
am nchiriat un studio pe strada Orscu, l-am mobilat, ba mi-am
instalat i un telefon.

330

NICOLAE BACIU

V putei referi la unele procese?


S zicem, procesul colonelului Nicolae Precup, mpreun cu
un grup de ofieri i civili (zece n total), acuzai c ar fi proiectai
o lovitur de stat contra regelui Carol al II-lea. Colonelul Precup
era unul din ofierii care l-au ajutat pe fostul rege s revin, n
1930, la tron. Totui, nici un avocat cu notorietate nu voia s-i
rite cariera politic i s-l apere, plednd contra regelui. Era i
cazul maestrului meu, care i menaja viitorul i, pe lng toate,
era i prieten cu colonelul Precup. Mai mult, i Partidul Naional
rnist, prin Iuliu Maniu se rfuia cu regele Carol i cu Elena
Lupscu.
S-a gsit o soluie solomonic: colaboratorul lui Vasiliu-Cluj,
adic eu, s pledeze procesul la Tribunalul Militar, iar maestrul
s dirijeze totul din umbr. Ceea ce s-a i fcut.
Colonelul Precup pretindea c n-ar fi urmrit altceva dect
s nlture camarila de la Palat. Mihai Manoilescu, fost ministru,
guvernator al Bncii Naionale, prieten personal al regelui dar i
al lui Precup, a venit s-4 vad nainte de nceperea procesului
i i-a cerut s nu pomeneasc numele Elenei Lupescu, metresa
regelui Carol al II-lea, dac vrea s fie achitat sau s se bucure
de clemena regal. Din pcate, colonelul s-a aprat prost i,
mpotriva tuturor recomandrilor mele, n-a/ pus n discuie cazul
Duduii. Cnd a auzit rechizitoriul colonelului Hotinceanu i a
vzut atitudinea vdit provocatoare i ostil a generalului
Cornicioiu, colonelul Precup a neles realitatea i m-a autorizat
s o atac pe Elena Lupescu. n pledoaria mea, am tratat-o n
termeni zeflemitori (o persoan ce vrea s joace rolul Doamnei
de Pompadur, Pompadour de Sinaia, am zis eu), iar colonelul
nsui, n ultimul cuvnt, nu s-a putut rbda s nu strige: Jos
Lupeasca!.
Probabil c sentina a fost necrutoare.
Bineneles! Toi conjuraii au primit cte zece ani de temni,
maximum permis de lege. Eu, ns, am avut un succes personal
extraordinar. Toi jurnalitii i fotografii erau acolo. Fotografia
mea a aprut n toate ziarele, n faa lui Iuliu Maniu cnd l
interogam, n calitate de martor. Strngeri de mn i felicitri
pn la patru dimineaa, pe coridoarele Curii Mariale. Am

H j

ir.n N lA ROMNIEI 1944-1948________________________________________ 331

^tigat ciienji serioi. Onorariul foarte importat m i-a fost pltit


de un fost ministru. Pentru recurs la Casaia Militar, to i cei
zece mi-au dat mie, singur, procura s -i reprezint M aestrul meu
a venit la Casaie s m ajute i s pledeze, mprind onorariul
pe din dou. Desigur, i acolo am pierdut procesul, dar am
ctigat promovarea profesional, uliu Maniu m i-a declarat c
partidul su are nevoie de tineri ca mine. Cnd i-am spus c,
nainte de orice politic, in s-m i consolidez cariera profesional,
el mi-a surs i a zis c e foarte bine aa, dar s nu uit cnd
voi crede c a sosit vremea. Totui, n-am fcut nici un fel de
politic n Romnia. N-am fcut parte din nici un partid sau
organizaie. Nici n exil n-am fcut politic, apartenea mea la
Liga Romnilor Liberi ntemeiat de generalul Nicolae Rdescu
fiind o chestiune de romnism.
Pe Iuliu Maniu l-a ntlnit nainte de acest proces, n afacerea
Skoda, sau n procesul generalului Cihoschi. De asemenea, cnd
regele Carol al II-lea a ncercat s-l compromit pe eful Partidului
Naional rnesc cu prilejul procesului lui Romulus Boil.
Ce s-a ntmplat cu colonelul Precup?

A fost internat la Doftana. Acolo s-a mprietenit cu Gh.


Gheorghiu-Dej i s-a nscris n celula lui, n Partidul Comunist.
La intrarea ruilor a fost fcut mare, cred comisar ef al
propagandei pe armat, iar apoi prefect de poliie. Nu l-am mai
revzut niciodat, nici mcar pentru a-i cere paaport pentru
strintate, cu toat c mi fgduise c nu va uita niciodat c
am avut curajul i mi-am riscat cariera, intr-un proces pe care
nici un avocat nu cuteza s-I accepte44.
AI doilea proces demn de menionat?
Al doilea proces a fost cu dublul paricid al lui Sile
Constantinescu. Un student la Universitatea din Bucureti, un
depravat, i-a mcelrit ambii prini, i-a bgat ntr-un butoi cu
acid i a ncercat s-i dizolve. Tatl lui Sile lucrase Ia G F. R.
i strnsese ceva bani. Avea i o cas frumoas. Sile se ncurcase
cu o oarecare Ada Solomon i, avnd nevoie de bani, voia s
obin motenirea mai repede. Am fost angajat de rudele celor
asasinai ca s-i reprezint. Interesul lor era nu numai ca ucigaul
s fie pedepsit, dar i s piard motenirea. Pentru aceasta, nu

332

NLCOLAE BACIU

era suficient s dovedesc crima, ci i faptul c fusese fcut de


un om normal, nu de un iresponsabil, un nebun. Bineneles,
m-am asociat cu maestrul Vasiliu-Cluj. El i cu procurorul
Benedict Stoenescu au avut grij ca Sile s fie condamnt la munc
silnic pe via. Pe atunci nu exista pedeapsa cu moartea. Eu
m-am ocupat de metresa lui, de Ada Soiomon, care a fost achitat.
Am avut succes de pres n acest proces unic in analele Curilor
noastre! La un moment dat, inspirat, l-am deplns pe Sile: orfan
de ambii prini prin mijloace proprii, iar pe Ada Soiomon am
caracterizat-o printr-un calambur care a fcut ocolul presei
bucuretene. Ca s se justifice c nu avea nevoie de bani i, deci.
Sile nu a ucis pentru ea, Ada Soiomon indica n depoziiile ei
o ntreag coloan de ofieri romni cu care se culcase i care
- spunea ea - i ofereau nu numai cadouri scumpe, ci i bani
ndeajuns. Cum ea i zicea Ada Solo, i-am sugerat s-i schimbe
numele: de ce Ada Solo? De ce nu Ada Duo, Ada Trio, Ada
Pluso? Sala a rs, juraii au rs i ei i au scris, dar Ada Solo
n-a rs. M-a fulgerat cu o privire de fier, plin de ur ce nu
fgduia nimic bun: Ai s vezi tu!... i ntr-adevr, am vzut...
S-a rzbunat cnd i-a venit vremea?
O s vezi! Procesul Sile mi-a adus muli bani, cu care mi-am
pltit luxul unui automobil Ford de ocazie, ca i o datorie a
tatlui meu, salvnd casa printeasc.
n ce epoc se petreceau toate aceste fapte i procese?
n timpul marii crize economice din 1929-1933. Tatl meu,
om inteligent i plin de energie, la prima generaie ce trecea de
la opinci la ghete, a fcut o mare greeal. Voind s extind casa
noastr de la Bran, a fcut un mprumut pe aceast proprietate
i n-a izbutit s-l plteasc la vreme. Servindu-se de avocatul
creditorului, a semnat un act nu de ipotec, ci de vnzare cu
pact de rscumprare. Pledasem singur procesul tatlui meu i
am reuit s dovedesc c era vorba nu de vnzare, ci de mprumut.
El intra n legea conversiunii i avea dreptul s plteasc conform
noii legi, n treizeci de ani. Am ctigat i la prima instan, ia
Zrneti, i la Tribunalul de la Braov. A fost cel mai greu proces
al vieii mele. Cnd am terminat pledoaria, la Braov, tatl meu
a spus cu glas tare, n sala tribunalului, printre lacrimi: nu-i

ROMNIEI 1944-1948

----------------------------------------------------------^

dac pierd procesul m i rm ne biatul! M i-au dat i mie


T r ib u n a lu l a revenit dup zece minute: ctigam
ocesull in le g t u r c u acest proces, dau dou precizri. Prima:
Ijca, frica d e m o a r t e , pe care am avut-o n pucria de Ia
Vcreti, n 1 9 4 8 , c n d deinui de la Aiud mi-au spus c Sile
Constantinescu a j u n s e s e v t a f pe nchisoare. Eram obsedat, zi i
noapte, ca n u c u m v a s o a r t a s m arunce n minile lui Sile i
sa fiu trim is la A iu d !
A d o u a p r e c iz a r e ?
B anal, r o c a m b o le s c , d a r tr a g ic In co n se c in e le ei. E ste
vorba d e m e tr e s a lu i S ile , d e A d a S o lo . N u tiu In ce m su r
Ada S o lo fu s e s e c o m u n is t n a in te d e le g tu ra ei cu Sile
C onstantinescu. F a p t u l c a v e a p r e f e r in e sp eciale p e n tru o fieri
m face s c re d c se o c u p a d e sp io n a j. A sta gndesc acum , n
retrospectiv. D e a s e m e n e a , tiu c am n d o i a u n cercat s fug
in R u sia i a u fo s t a r e s ta i la fro n tie r . C eea ce este cert: A da
Soiom on a d e v e n it in itim a A n e i P a u k e r, la V creti, pe tim pul
cat fusese in d e te n iu n e prev en tiv . D u p 23 august 1944, A da
S o iom on a d e v e n it o p e rso a n im p o rta n t i, dac inform aia
m ea d e a c u m c iv a a n i e c o re ct , a ju c a t un ro l determ inant n
e p u ra re a m e a d in B a ro u , n m a rtie 1948. Am to a te m otivele s
cred c in fo rm a ia co re sp u n d e realitii.
B in en ele s, e p u ra re a m ea din B arou (n care intrasem
c r n d u m p rin spini i bolovani, ca s schimb ntia o ar
scipa-n condei i brazda-n clim ar, mam decis s iau. drum ul
exilului.
n eleg c ai profesat avocatura tim p de paisprezece ani. A i
av u t i relaii am icale, sau num ai relaii profesionale cu avocaii
celebri d in B aroul Ilfov?
Firesc. A parineam clubului A M A (Asociaia M agistrailor
i A vocailor) i ne ntlneam la H erstru, n afara cm pului
profesional. Indiscutabil, cel mai m are avocat, unul din creierele
strlucite ale Europei, a fost profesorul Istrate Micescu. L -am
cunoscut bine. L -am invitai i acas la mine, la mas, i m -a
onorat cu prezenta lui i cu prietenia lui. O dat s -a nim erit la
m ine m preun cu Ionel Lugosianu, fostul am basador la R om a
i m inistru subsecretar la Externe, cu Savel Rdulescu,

334

NICOLAE BACIU

colaboratorul cel mai apropiat al lui Nicolae Titulescu. Era prin


1947. Istrate Micescu fusese epurat din barou, era liber, noi
ceilali mai eram nc ocupai. Faptul nu ne-a mpiedicat s
rmnem la taifas, sub vraja extraordinar a maestrului Istrate
Micescu, pn la unu noaptea. Vorbeam despre toate, dar mai
ales despre literatur i poezie. Aveam un vin bun, adus de un
client (ntr-un proces de sabotaj) de la Valea Clugreasc. in
minte c Ionel Teodoreanu a golit aproape toat damigeana,
singur. Dei fratele su, Pstorel, se bucura de mai mare faim
n domeniul oenologic, adevratul cunosctor - i consumator de vinuri era Ionel
Maestul Micescu cunotea pe dinafar sumedenie de versuri.
Avea o memorie fenomenal i citea tot ce i se prea mai de
valoare. Recita, n ziua aceea, pn i versuri de Ion Barbu. Ne-a
inut nurubai pe scaune vreo dou ore, reproducnd schimbul
de scrisori n versuri cu fosul lui secretar, Horic Cosmovici...
Am pledat alturi de el, l-am consultat n probleme de interes
naional. Fiind consilierul regelui, dup 23 august 1944, Savel
Rdulescu m consulta n anumite chestiuni juridice. Eu le
verificam, atunci cnd nu eram sigur, i cu Istrate Micescu. Cu
Savel Rdulescu am colaborat vreo opt ani, la Creditul Minier,
unde devenisem avocat i unde el era administrator-delegat. Ceva
mai mult: cnd Savel (care m-a i cununat) a fost numit preedinte
al Comisiei Romne pentru Aplicarea Armistiiului, m-a silit s-i
fiu consilier juridic. Am acceptat, dar am demisionat pe ziua de
6 martie 1945, cnd s-a instalat la putere guvernul Petru Groza.
Savel era nu numai un diplomat de mare valoare, ci i un om
profund cinstit, un romn integru, un domn.
Istrate Micescu, Savel Rdulescu, Ionel Lugosianu au murit
nevinovai, n temniele Romniei sub ocupaie strin.
Pe Istrate Micescu l-am mai vzut cteva minute la infermeria
nchisorii Vcreti. Un doctor mi-a facilitat aceast scurt
ntrevedere. Micescu m credea peste grani, mai ales c m
ncurajase s plec i s-mi fac datoria. Este nfiortor s vezi
cum crema intelectualitii romneti a fost decimat fr mil
de Stalin!
Ce motiv s-a invocat la epurarea dumneavoastr din barou?
Epurarea baroului a nceput imediat dup intrarea ruilor
n ar. Ptrcanu a fcut prima operaie. Apoi au venit altele,
de la caz la caz. Cum eu nu fcusem niciodat nici un fel de

'

aGONIA

4
4

ROMNIEI 1944-1948

335

politic, nu au avut nici un motiv s se lege de mine. n martie


1948, ins, toate nscrierile in barou au fost pur i simplu anulate.
Ca s mai practici avocatura, trebuia s faci cerere de reinscriere.
Bineneles, cererea mea a fost respins, fr nici o motivare.
Deciziile de admitere se luau de partid i, cum v-am povestit,
era aproape sigur c Ada Solo-Ada Solomon, prietena Anei
Pauker, mi-a cerut capul.
V putei nchipui tristeea i indignarea mea. Plecat de la
opinc, fr bani, fr nume, fr relaii, mi-am furit singur o
carier, pe care am onorat-o i am slujit-o cu credin. mi plcea
avocatura, simeam vocaie pentru ea. Timp de paisprezece ani
ajunsesem nu numai s am o clientel personal de prima mn,
dar i s fiu avocat al Creditului Minier, iar apoi consilier juridic
la aceast mare societate. Eram avocat la Copa Mic, la Societatea
Philips i la Industria Romn de PetroL Aveam toate motivele
s-mi consider viitorul asigurat. Lsasem in urm povrniul
greutilor.
Cine n-ar fi reacionat ca i mine, n faa acestei sfruntate
nedrepti? Cine nu ar fi luat calea pribegei, pentru a lupta ca
ara lui s redevin independent i suveran? Numai un la ar
fi procedat altfel, i eu nu sunt unul dintre acetia. Eu am fost
i rmn un lupttor. Am luptat la bar pentru dreptatea altora,
trebuia s lupt pentru dreptatea mea i a rii mele.
Deci, ai luat calea pribegiei...
Da. Drumul a fost lung, presrat de zece pucrii comuniste.
Credina mea n libertate i dreptate mi-a ajutat s nfrng toate
vicisitudinile. Pn la urm, am ajuns ntr-un lagr de refugiai
de lng Gratz, n Austria. Era n primvara lui 1949. Am s
trec sumar peste aceast parte a vieii mele, fiindc altfel va
trebui s scrii o carte ntreag, i va fi trist i plictisitoare.
Dup vreo cinci luni petrecute la Salzburg, unde triam cu
o sut de dolari oferii de unul din directorii lui Philips de la
Viena (prieten de la Bucureti), am plecat clandestin n Frana.
M-am prezentat la Prefectura din Paris i acolo am aflat ca, intre
timp, mi se aprobase viza francez. Am spus adevrul eram grbit
i m obinuisem s trec clandestin frontierele, mai nti Dunrea
not, apoi Drava. Rinul a fost mai uor.
La Paris speram s gsesc ceva bani. Cumprasem la Bucureti
pltind n lei, 4000 de lire sterline. Mi le oferise un prieten

336

NICOLAE BACIU

avocat, ce avea un socru de origine francez, la Paris. Cum ai


vzut dumneata acele lire sterline, aa le-am vzut i eu! Ce
puteam s fac? S-l denun autoritilor comuniste din ar? Nu
puteam s fac o asemenea mielie, dei ar fi meritat-o din plin.
Acum se plimb i el pe bulevardele Parisului, dar niciodat nu
m-a cutat s se explice ori s se scuze. Aveam o mic sum de
bani la un prieten din Geneva, un om corect i generos, un bun
romn. Am trit modest, la nceput, mncnd o dat pe zi, locuind
- cum am spus
intr-o camer de student.
ntre timp, am pregtit o serie de articole, le-am publicat i
am nceput s scriu cartea D es G eles d n a Pauker aux prisons
de Tito. Ca s supravieuiesc, am intrat ntr-o echip de romni
care vindea vin cu sticla, din cas n cas. Nu m pricepeam
defel la vinuri, i totui am nvat repede meseria. Curnd am
ajuns unul din cei mai buni vnztori ai casei L e s ceps du Roi.
Mi-au dat i o mainu, ba am pus deoparte i ceva gologani.
La apariia articolelor i a crii am fost chemat la Ambasada
American, mi s-au cerut douzeci de volume cu autograf i am
fost ntrebat dac nu doresc s merg n Statele Unite. Am rspuns,
bineneles, pozitiv, aa c am fost sftuit cum s ntocmesc
formalitile i s atept
n vara lui 1951 am primit viza de intrare. Era o viz special,
pentru un numr restrns de refugiai. La acea dat, 1950-1951,
politica guvernului Truman era s primeasc un numr anumit
de exilai politici din fiecare ar, i cutau nu numai foti minitri
sau membri ai partidelor politice, ci i tineri nenregimentai
afirmai n exil. Articolele, cartea mea, o serie de conferine inute
la BBC, au jucat, fr ndoial, un rol decisiv. n obinerea vizei.
Adaug c am fost primul romn care a primit o asemenea viz
i a plecat la New York. Indiscutabil, a cntrit greu la acea
vreme cuvntul generalului Rdescu, care m-a onorat scriindu-mi
cu prilejul apariiei crii mele. M vestea c m-a trecut i pe
mine pe lista naintat Departamentului de Stat.
Am plecat la New York spre sfritul lui septembrie. Nu m-a
condus la gar dect Nacu, care aflase de la gazda mea c voi
prsi Frana. Nicu Herescu a inut s m vad, dar nu l-am
lst s vin. La New York, n afar de Statuia Libertii, nu m
atepta nimeni. Dar aveam vreo cinci mii de dolari, fcui din
vnzarea vinului (vindeam clandestin, nu aveam permis de lucru)
ceea ce era mult, asigurndu-mi primele luni de existen. Dup
vizitele de rigoare, mi s-a oferit s lucrez la Vocea Americii sau

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

337

la Free Europe. Creznd c acesta era postul nostru i considernd


c datoria mea era s stau alturi de generalul Rdescu i de
Mihail Frcanu, am optat pentru acesta din urm. Eram o
mn de oameni care scriam. In afar de Frcanu, gazetar de
mare talent i om politic de valoare, restul eram improvizai,
nvam la maturitate o meserie care cere i vocape, i experien.
Dar consideram c, n felul acesta, ne facem datoria ctre [ar,
i o fceam cum puteam.
O dat cu schimbarea Administraiei Traman, s-a schimbat
i atitudinea autoritilor americane fa de noi. Eisenhower nu
voia s urmeze politica promis de Partidul Republican. rile
satelite aveau s fe abandonate, ca i denunarea acordurilor
secrete ale lui Roosevelt. Generalul Rdescu urma s fe nlturat,
fiindc ceruse preedintelui Statelor Unite ntemeierea uni comitet
pentru lupta de eliberare. Ultimul prim-ministru legal al trii a
fost nlocuit cu un comitet Vioianu-Cretzeanu, denunat cu o
vehemen rar ntlnit de btrnul general, ct timp a fost n
via, dar i dup moarte, prin testament. CIA i-a cerut lui Mihail
Frcanu s intre n comitetul Vioianu. El a refuzat, plecnd
de la postul pe care-1 crease i onorase prin munca i credina
sa romneasc. La cteva luni dup acea, postul de radio s-a
transferat la Mnchen, unde eu nsumi am refuzat s m duc.
Ai- afirmat c generalul Rdescu a denunat nu numai n
via, ci i dup moarte pe Constantin Vioianu. Ce nelegei
prin aceasta?
S ne adresm dosarelor unde am pstrat dou documente
ce vorbesc de la sjne. Primul: o scrisoare adresat de generalul
Rdescu preedintelui Eisenhower, la cteva sptmni nainte de
tragicul lui sfrit. Cred c a murit de dezgust i de inima rea!
Iat pasajul care te intereseaz:
Menionez ca ilustraie a acestei idei - scrie Nicolae Rdescu
- faptul interveniei directe, n cursul anului trecut, a delegatului
comitetului pentru o Europ Liber, n chestiunea formrii
Comitetului Naional Romn. Instrumentnd aceast problem,
fr o baz de principii i fr o procedur obiectiv stabilit,
acest delegat, animat desigur de cele mai bune intenii, a renunat
la formula democratic a unei reprezentane largi i a recurs la
una limitat i nereprezentativ, ajungnd la o trguiala individual
cu diverse persoane, presupuse c ar fi avut vocaie s intre n

3 3 3 ___________

'

NICOLAE BACIU

Comitet i a mers pn acolo, nct a recomandat el nsui pe


preedinte, n persoana domnului Constantin Vioianu. Acesta
din urm este ns pus sub acuzaia, mpreun cu asociatul sau,
domnul Cretzeanu, de a-i fi nsuit pentru scopuri personale,
bani publici, destinai exilailor romni. Acest fapt a dus la un
proces intentat domnilor de mai sus de ctre Liga Romnilor
Oberi, proces actualmente pendinte n faa unui tribunal elveian.
ncercarea de a impune prin for un asemenea preedinte pentru
Comitetul Naional Romn, a produs evident o adnc tulburare
n cercurile romneti. Ceea ce cerem noi, exilaii, de la Excelena
Voastr, este, prin urmare, o deciziune de principiu, luat n
forma ce va fi socotit potrivit, care s stabileasc tipul de
organizare democratic a grupurilor de exilai i procedura de
constituire a acestor organizaii.
In acelai timp este absolut indispensabil ca deciziunea luat
s fie precedat de o verificare atent a loialitii i valorii n
lupta anticomunist a celor chemai s participe la organizaiile
de mai sus.
Ai vorbit despre dou documente. Care este cel de-al doilea?

Testamentul politic al generalului Rdescu. Cred c ar fi


bine s-l confruntm cu realitile ce au urmat i s tragem
concluziile ce se impun. De exemplu, s facem inventarul romnilor
ce se gseau alturi de marele general, n lupta sa, cnd se afla
n pragul morii. Cei mai muli l-au trdat ca obolanii, cnd
vaporul ncepe s ia ap. u trecut cu o grab i o neruinare
- a numi-o mai degrab sacrilegiu - de partea celui mai tnr,
ce ctigase ncrederea serviciilor secrete amerirane. Iat i pasajul
cu pricina din Testamentul politic al lui Nicolae Rdescu:

Testamentul meu politic n-ar fi complet fr a arta serviciile


loiale i devotate aduse cauzei de compatrioii mei din Statele
Unite i din alte pri.
Prietenilor artai mai jos, le las la fiecare n parte, aminirea
mulumirilor i binecuvntrii unui btrn osta, mpreun cu
recunotina trainic a frailor robii.
n Statele Unite m adresez domnilor: Nicolae Baciu,
Popescu-Botoani, Ion Crstoiu, Col. D. Ivanovici, Vasile Mui,
Barbu Niculescu, Dr. George Palade, Dr. Constantin.Teodora,
Caius Vleanu i Florin Zaharia.

4
4

4
4

'A

sfi

W4
4

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

339

In afara Statelor Unite m adresez domnilor Alexandru


Busuioceanu, Horaiu Comaniciu, Leontin Constantinescu, Vasile
Dumitrescu, Mircea Eliade, Alexandru Frncu, Adriana Georgescu,
Eftimie Gherman, Alexandru Gregorian, Nicolae Herescu, Vintil
Horia, Gh. Emil Iliescu, Gaudiu Isopescu, N. Manzatti, Traian
Niescu, Oreste Popesoi, Gh. Rut i Herwart Scheiner.
Tabloul acestor nume spate in marmur este impresionant.
Poei, eseiti, prozatori, artiti, oameni de tiin intre care un
premiu Nobel...
Pentru un observator atent, lipsa unor nume este extrem de
elocvent. Unii abseni se pretindeau intimi colaboratori ai
generalului i primeau lunar bani grei de la e l
Dup cum vedei, evoc cu infinit tristee i scrb aceste
dureroase momente din istoria exilului romnesc. Adaug c a
dori s citesc intr-o zi o istorie a exilului, realizat de un grup
de romni calificai, cu obiectivitate i fr fric. Aceast istorie
a exilului face parte din istoria tragic a neamului romnesc
Ce ali romni cu scaun la cap ai mai cunoscut la New
York?
l-am cunoscut pe mai toi cei ce se aflau n acea vreme
acolo. Cu unii am avut legturi de prietenie, cu alii nimic A
zice c l-am cunoscut destul de bine pe Grigore Gafencu. Am
avut cu el i un schimb de scrisori. La New York, am avut
privilegiul s-l gsesc pe marele lupttor patriot, prietenul meu
de la aptesprezece ani, inginerul Popescu-Botoani, membru al
Partidului Naional rnist. l i aprasem intr-un proces de
epurare. I se reproa c ceruse Numerus Clausus (epurare din
Corpul Inginerilor). Ne regsisem ntr-o pucrie din Jugoslavia,
la Kovacitza. De atunci am fost mereu mpreun la Paris, la New
York. Era unul dintre cei mai valoroi oameni ce aveam n exil.
Naionalist drz, om cinstit i integru, s-a alturat Ligii Romnilor
Liberi. Dup constituirea Comitetului Vioianu, a prsit scrbit
i ndurerat New Yorkul i s-a ntors la meseria lui, lucrnd mai
nti la Uzinele Catepilar, apoi ocupnd funcia de profesor la
Bridgeport n Connecticutt. A fcut parte din consiliul de fizic
atomic al unor mari societi americane. A continuat s lupte
pentru cauza romneasc prin scris i conferine, prin organizarea

>

./

'y

>

/
>
y

/
y

>

.>
Jf*
&/
2 /

ifflp

ROMNIEI 1944-1948

341

A0 0 " *

izbutit. Am refcut pe rnd cinci case, le-am refinanat la


Alinare cu ipoteci bune, am cumprat altele cu aceti bani i
te sumele rezultate din chirii, iar venitul a fcut boulle de neige.
depit dificultile financiare i altele n-am mai avut Tot
c6ea ce am ncercat apoi a fost mai uor, deoarece beneficaim
de experien, de credite i de banii iniiali.
Aceasta este America. Dac ai iniiativ i munceti mai mult
ca alii, ajungi departe. Am nceput tind copacii alturi de
muncitorii mei, crnd crmid pentru casele mele, n New York.
M-a ajutat sntatea. Nu am fost bolnav niciodat pn azi.
Cum v-ai integrat vieii politice i sociale din New York?
ntrebarea este complex i trebuie discutat n
compartimente separate. Am cunsocut i eu, ca i ali refugiai
din rile satelite, diveri oameni politici americani. Nu am
pretenia c a fi fost prieten cu ei, cum o au alii. Le las acestor
fanfaroni i farseuri ai exilului romnesc aceast exclusivitate. Ca
om foarte influent la acea dat, l-am cunoscut pe senatorul
Knowland, eful majoritii republicane n Senat, un om extrem
de instruit, cu vederi clare asupra pericolului rus i al comunismului
internaional, convins de necesitatea de a-i face fa. Este mare
pacat c n-a reuit s ajung preedinte, dup Eisenhower, fiindc
ntreaga fa a lumii ar fi fost schimbat. in minte o conferin
la care m invitase i pe care el o ncheia astfel: A ajuns un
asasin, un comunist ca Hrusciov s fie invitat la Casa Alb i s
doarm n patul lui Lincoln!
Precizez c Eisenhower, schimbnd radical politica Partidului
Republican i platforma pe temeiul creia fusese ales, juca
cazaciocul cu ruii i aplica o politic de detente, sau, mai exact,
dup expresia lui Bill Knowland, de capitulare. Opunndu-se
necontenit acestei politici prezideniale, senatorul Knowland a
intrat n conflict cu Ike i a pierdut i ansele la preedinie, i
dreptul de a pstra postul de senator sau de guvernator. L-au
mncat. Pstrez cu mndrie i pietate dou scrisori de la e l
Am avut prilejul s-l cunosc i pe senatorul de New York,
Jacob Javitz. Aveam prieteni comuni, pe doamna i domnul
Hollender, care m invitau la East Hampton, n Long Island,
unde venea i senatorul Javitz. Am fost invitat de cteva ori la
mas cu el i discutam uneori mpreun, pe plaj. Era un brbat
instruit, foarte abil. La acea vreme prezida Comisia Militar. Cu

342

NICOLAE BACJU

toate c-mi spunea Nick i prea s aib oarecare simpatie pentru


mine, nu cred c am reuit sI interesez cu ideile mele. Cnd,
ntr-un rnd, pe plaj, vorbea despre necesitatea de a se mri
numrul diviziilor OTAN-ului, pentru a se face fa imensei
armate ruse i satelite, l-am ntrebat dac nu ar ii mai lesne s
slbeasc inamicul, detand rile satelite din orbita i controlul
Moscovei, pentru a reduce cu 120 de milioane potenialul militar,
economic, ideologic i tehnic al blocului sovietic. Senatorul ra-a
privit ca i cnd a fi spus o prostie. S-a uitat la mine, s-a uitat
mprejur la ceilali i mi-a rspuns: Nick, h ow can you say, such
silfy thjngs, you such an intelligent num ? Era senator republican
(liberal) din New York, pe vremea preedintelui Eisenhower.
Americanii sunt prietenoi, au cas deschis i, dac ai timp,
poi tri zi de zi trecnd dintr-un p a rti la altul, natural, dac ai
reuit s fii introdus ntr-o familie mai nsemnat.
Aa e. Dup aceea nu mai scapi: trebuie s pui smokingul
aproape n fiecare zi. Eu am fcut aceast prim experien, avnd
norocul s intru ntr-o familie distins din colonia francez,
familia Fribourg, proprietara Societii Continental Grain i a
multor altora, ce controleaz ntregul comer de cereale al lumii.
Modestia, prietenia i simplicitatea cu care ne primeau in casa
lor, sau felul n care ne trata Oncle Rene de pe Avenue 84 sunt
de nedescris. Familia Fribourg era trecut n Whos Who ca
posesoare a unei averi de trei sute de milioane de dolari, n
1953. Michel Fribourg, eful dinastiei, era un brbat frumos i
cu o distincie natural. Ne invita s-l tutuim, discuta cu noi de
toate i chiar nimicuri, ca i cnd ar fi fost un modest avocat de
provincie. Nimic din arogana bogtailor parvenii. Aa se vede
adevrata noblee.
Bineneles, n casa lor am ntlnit importani oameni politici,
financiari, artiti i diplomai. Cum pe atunci eram celibatar i,
lucrnd la Free Europe, aveam timp destul, eram invitat de dou
ori pe sptmn n casele lor, mai ales c jucam bridge i eram
considerat un partener redutabil.
Mai jucai i astzi?
Desigur. Nu numai c joc, dar am ctigat numeroase trofee
i premii internaionale, chiar recent. La Saint Moritz unde merg
regulat la schi, iama, ca i la Zermatt, am ctigat anul acesta

AGONIA ROMNIEI 1944-1948_______________________________________ 343

cupa tu rn e u lu i in te rn a tio n a l individual. C u b rid g e-u l am av u t


lesne acces In s o c ie ta te a d in N ew Y ork. D u p prim a in v itaie la
familia F rib o u rg , a u u rm a t a lte le i altele. S -i povestesc cum
a decurs p rim a vizit, dar, p e n tru c a re ca racter anecdotic, sp e r
s nu o p u i n c a rte a dum itale.
N u fgduiesc nimic!
Sosesc p u n ctu al la o p t fr un sfert, adic prim ul. S u n t
prezentat p e rn d celo rlali invitai, care soseau tre p ta t, la o m as
de treizeci i d o u d e persoane: M m e e t M r A lphand, am b asad o ru l
F ranei la W ashington, M m e e t le com te d e L agarde d e M exico,
M r P au l R e n a u d n trecere p rin N ew Y ork, M m e e t M r le S ieur,
directorul lu i A ir F rance etc. etc., precum i cunoscutul ju rn alist
francez K erillis. D u p mas, la cafea, am fitrioana a re nefasta idee
de a m sc o ate n eviden, cern d u -m i s fac o m ic expunere
asupra situ aiei din R om nia. E ram venit m ai recen t i eram
au to ru l u n ei cri. A m p ro n u n a t cteva fraze ar tn d im p o rtan a
arm atelo r ruseti In R om nia. O controvers n tre M r L e S ieur
de la A ir F rance, speciaist n aviaie, P aul R e n a u d i ju rn alistu l
Kerillis m i-a nchis gura p e to a t seara. D eo d at, M m e le Sieur,
o fost actri i o fem eie extrem d e frum oas i sim patic, a
im pus tcere, strignd:
Sieur: Taisez vous! Je voudrai poser u n e q uestion a M r Baciu.
E u: Sil vous plat, M adame!
Sieur: C om m ent este que le russes baisent les fem m es
roum aines?
Eu: O h, bine entendu M adam e, par deriere, la levrette.
Sieur: Mais pourquoi de cete m aniere?
Eu: P o u r quelle ne reconnaisent pas lenem i, M adam e!
A i n to rs-o bine din condei!
Un rs general, nem aipom enit, aplauze i conferina s-a
term inat. Am fost acceptat d e ntreaga asisten i invitaiile s-au
fcut boulle de neige, nct nu le m ai p u te am face fa. Am
frecventat ani de zile pe Silvya i C harles G ilm an, proprietarii
lui C ontinental Can, uriaa societate am erican. Am fost invitat
la balul particular de la H otelu l San Regis, dat de cel mai bogat
om al Canadei, Bronfm an Senior, unde era u trei sute de invitap
i o sut de detectivi ce supravegheau bijuteriile doamnelor. Cred

344

NICOLAE BACIU

c dac mucam pe una de ureche, rmneam cu un diamant de


puteam s m retrag la pensie, cu venitul asigurat pn n anul

2000.
Dar n-ai fcut-o!
Pentru asta trebuie s ai vocaie i eu nu am avut-o. Am
muncit din greu, mult mai mult dect muli dintre refugiaii
notri. Nu am cerut nici unuia dintre aceti oameni puternici i
bogai nici o slujb, nici o scrisoare de recomandare, nici un
telefon de garanie la vreo banc. Am reuit singur, punndu-mi
piatr pe piatr pe scrile mele. Mrturisind acest lucru, o fac
cu mndrie, dar poate i cu regret
V mai vedei cu prietenii de la New York?
Muli au murit ntre timp, alii au mbtrnit. Desigur, am
pstrat contacul cu civa, fiindc le port o adnc recunotin
pentru prietenia cu care m-au primit n casele lor. Cnd nu mai
ai nici ar, nici familie, un cunoscut, un prieten apar ca o
binecuvntare.
Cu ultima dumneavoastr carte, Yalta i crucificarea Romniei
ai repurtat un mare succes.
Cartea aceasta este pentru mine un act de contiin. Am
inut s restabilesc, pentru istoria neamului romnesc, anumite
adevruri falsificate sau necunoscute. Era datoria unui romn s
o fac. Unul din exil, care a beneficiat de acces la documentele
arhivelor de prim mrime din lume. Un romn independent din
punct de vedere moral i financiar, un om de curaj. Am fost
adesea avertizat: cine ncearc s deschid cutia Pandorei este un
sinuciga, svrete un salt de Kamikaze. Eu datoram neamului
meu aceast carte i sunt fericit c am putut-o face. Doresc din
suflet, i cu toat modestia, ca brazda tras de mine s fie lrgit
i adncit...
In Romnia, ptruns pe furi, cartea dumneavoastr a svrit
un puternic impact. Cunosc muli istorici, dar i cititori de toate
felurile, care ar plti orict ca s poat ajunge n posesia acestui
volum. Observ c versiunea francez i englez a Yaltei s-a bucurat

AGONIA ROMNIEI 1944-1948____________________________________ 345

de o mai bun primire dect ediia romneasc, scoas pentru


romnii de peste hotare. Strinii sunt mai detaai, mai obiectivi,
poate mai puin invidioi i sectari. Vd c ai primit scrisori de
la Franois Mitterad, de la Valry Giscard dEstaing, de la
deputatul american Tom Corcoran etc. Asemenea manifestri sunt
convins c v umplu inima de bucurie.
Vezi, domnule Filip, asemenea manifstri nu pot fi reduse
doar la aspectul strict personal, Ele reprezint nainte de toate
un omagiu adus neamului romnesc i rilor robite prin ordinea
de la Yalta. Mitterand, preedintele Franei, m-a onorat cu un
rspuns personal. Valry Giscard dEstaing a gsit cartea foarte
interesant, a fcut aprecieri afectuoase, calde. Venind din partea
unui om cu reputaia de a fi froid,, aprecierile sale sunt o revelaie.
In ceea ce privete scrisoarea lui Tom Corcoran, deputatul
american, ea prezint o importan aparte, deoarece include i o
semnificaie politic. Corcoran a gsit materialul crii mele nou,
important i revelator, extrem de util luptei pe care o duce el
nsui n Congresul american pentru dezrobirea popoarelor din
Europa de rsrit, ajunse n orbita sovietic datorit tragicelor
greeli - prorpia sa expresie - svrite de marile puteri occidentale.
El i-a nsuit tema crii mele care se refer, natural, la greelile
lui Roosevelt i Churchill.
lat de ce am inut s public, indiferent de eforturile financiare,
L'Europe de VEst trahie et vendu, n franuzete, la Paris, i Sell
out t Stalin , n englezete, la New York. De altfel, am bune
motive s cred c aceast carte va aprea curnd i n alte limbi,
n aceast ordine de idei, s v citez lungul articol aprut in Le
Figaro din 9 iulie 1984, n ntregime consacrat crii mele. E o
satisfacie i o recompens, mai ales c articolul poart semntura
marelui gazetar francez Jacques Guilleme Brulon, expertul redaciei
n problemele de politic extern. De ce opinia sa este important?
Pentru c, pn la apariia crii mele, se pretindea - inclusiv
Le Figaro - c Roosevelt i Churchill nu au consimit niciodat,
i n nici un fel, la cedarea Europei de rsrit C ocuparea i
comunizarea ei a fost opera abuziv a lui Staliq, care i-a impus
prin for militar dictatul, contra voinei celor doi. Prin articolul
menionat, se accept fr rezerve c Europa de rsrit a fost
cedat contient, voit i premeditat iui Stalin, de Roosevelt i
Churchill. Sunt greeli tragice, pltite cu lacrimi i snge de
popoarele subjugate. Dar sunt greeli politice i mai tragice, care

346

NICOLAE BAC1U

amenin temeliile ntregului Occident i ale Lumii Libere. Crile


mele au inut s informeze, s documenteze, s trag semnalul
de alarm, ceea ce, subliniez, reprezint n primul rnd un act
de contiin...
De pe muntele Esterel, soarele i aterne evantaiul de raze
pe imensitatea albastr a Mediteranei. La orizont au aprut dou
crucitoare americane. Navele de rzboi intr n rada portului
Cannes pentru a marca prin prezena lor srbtoarea naional
a Statelor Unite, ziua de 4 iulie. La aceste festiviti navale, N.
Baciu este ntotdeauna invitat din timp. Aadar, i de data aceasta
el va pi pe puntea fierbinte a navelor americane, ca un cetean
al Lumii, dar i ca purttor de cuvnt al unei ri care ine s-i
ctige drepturile prin voci care vin din adncul timpului i de
pretutindeni.

Capitolul 36
I

P R O D O M O ? N U ! P R O P A T R IA !

Cititorul nu trebuie s considere acest capitol ca un act lipsit


de modestie din partea autorului n cele ce urmeaz, autorul nu
face dect s raporteze, cu tristee i umilin, o parte din
activitatea sa n lupta romnilor din exil pentru dezrobirea
neamului romnesc
Dac rezultatele nu au fost Ia nimea suferinelor, curajului
i speranelor celor din ar, nu e mai puin adevrat c muli,
foarte muli, dintre fraii notri din pribegie au luptat cum au
putut i au ncercat s-i fac datoria acolo unde i-a aruncat
soarta nemiloas. Neavnd nici o pretenie de scriitor, aa cum
am scris-o n prefaa primei mele cri, Des geles d'Ana Paiiker
aux prisons de Tito, publicat la Paris n 1950, eu am considerat
crile, articolele i conferinele mele, instrumente de lupt, arme,
n marea noastr btlie. Cnd m-am decis s scriu adevrul
asupra cedrii Europei de rsrit ruilor, tiam ce m ateapt.
A pune n discuie public in scris tragicele greeli fcute de
Churchill i Roosevelt n cursul celui de-al doilea rzboi mondial
era s cobori singur i dezbrcat n cuca leilor. i totui am
(cut-o, fiindc pentru mine publicarea acestei cri era nainte
de toate un act de contiin, un act de contiin romneasc.
Adevrul istoric - falsificat - trebuia restabilit. Greelile lui
Churchill i ale lui Roosevelt trebuiau denunate. Fiindc, devenind
dumnezei in timpul i din cauza rzboului, ei au clcat principiile
morale care stau la fundamentele vieii democratice a popoarelor
britanic i american. Ei au fcut aranjamentele cu Stalin pentru
acordare de zone de influen sovietic in Europa de rsrit, Or
cunotina, fr consimmntul poporului american i fr
respectarea legilor i constituiilor respective. Aceste lucruri
trebuiau denunate, fiindc istoricii oficiali au falsificat adevrul,
au minit. Ceva mai grav, prin tragicele lor greeli, Churchill i
Roosevelt au pus n pericol nsi existena Marii Britanii i a
Statelor Unite. Prin greelile lor, cei doi au promovat Rusia la

*4

348

NICOLAE BACIU

rangul de mare putere, au rupt echilibrul mondial de fore.(ca


s nu mai vorbim de cel european), ameninnd de moarte
securitatea rilor pe care le-au condus i ntregul Occident.
Aceste greeli trebuiau denunate, cu att mai mult, cu ct, pe
lng naivitate, romantism sau cinism, o mare doz de trdare
a influenat direct sau indirect deciziile lor greite. Cineva trebuia
s denune aceste greeli i s coboare n arena leilor. i eu am
facut-o ca un act de contiin. Un act de contiin romneasc.
Civa compatrioi din exil au criticat vehement cartea, cu
argumente superficiale, vulgare, lipsite de orice elementar decen,
ca s nu mai vorbesc de o inut romneasc. Au ncercat s
insinueze c aceast carte este antioccidental, antibritanic i
antiamerican. Cele ce urmeaz nu se adreseaz acestor critici
(totdeauna corosivi pentru alt activitate dect a lor), ci masei
de romni din exil, care au primit cartea cu interes, cu mirare,
dar cu demnitate. Cele ce urmeaz se adreseaz mai ales neamului
romnesc, cnd, mine, el ne va cere socoteal de ce am fcut
n exilul nostru pentru a ncerca s rupem lanurile sclaviei.
Scrisorile i articolele de pres, privitoare la cartea mea,
dovedesc cu prisosin c ea a fost bine primit de marile
personaliti la care ea a fost trimis, ct i de pres. Destinat
celor ce au n mn soarta Romniei, cartea a fost trimis acestora.
S vedem cum au primit-o. Mulumirile i aprecierile lor s le
interpretm cu toii ca acte de simpatie pentru poporul romn
nctuat. Autorul se retrage cu pietate n spatele cortinei de
suferin a neamului.
S ncepem cu ediia englez a crii, aprut n 1984, La
New York, sub titlul S ell-ou t to Stalin. The tragic errors o f Churchill
and R oosevelt The Untold Story.

Aceast carte, cu un titlu nu numai sugestiv, dar i provocator,


a fost trimis de autor la 60 de mari personaliti politice ale
Statelor Unite. Fiindc - n primul rnd - de ele depinde soarta
Romniei. Absolut toate aceste personaliti au mulumit autorului
n scrisori autografe. Autorul consider c, procednd astfel, aceste
personaliti au manifestat att simpatia lor pentru cauza poporului
romn, ct i aceea pentru tezele tratate de autor n cartea sa.
Dintre aceste 60 de scrisori, voi prezenta n paginile ce urmeaz
cteva.
S ncepem cu scrisoarea adresat de mine preedintelui
Statelor Unite, Ronald Reagan, i rspunsul acestuia. Volumul

AGONIA ROMNIEI 1944-1943

349

nWTraflk Errors o Churchill and Rouscvdt

0000 Nicholas Baciu

trimis preedintelui de ctre autor (cetean american din 1957)


avea urmtoarea dedicaie i era trimis cu scrisoarea de mai jos:
To Mr. Ronald Reagan, the President of the United States,
with great respect, admiration and gratitude, for his struggle for
freedom, democracy and the right of self-determinations

a>

350

NICOLAE Baciu
2 east 77th Street
Nrw York, Dfcwtorfc 10021
Wovembs 17 th , J98

The Hon. Ronald Reagan


President of the United Stes
The White House
Washington, D.C.

Dear Mr. Resident :


I would like to congratulate the American People /or their wisdom In electing you to
a second term of office. I pray to. God that he grant you the health and strength to
accomplish the moral and material rearmament of America.
In all humility and as an a c t o f gratitude, for your struggle to preserve freedom,
democracy and justice, I am sending you the enclosed copy of my book, concerning
some aspects of the tragedy of Yalta.
Sell Out To Stalin, provides, f think, some new insights into this issue, and throws
additional light as to why the war was won, but the peace was lost.
The so called "Yalta Agreements were made without the consent or the knowledge
o f the great and generous American People i against their moral principles, and what
is worse, contrary to their vital interests.
Besides th e human injustice of thes^. Agreements, which condemned the entire of
Eastern Europe to Russian tyranny, these arragem enti" constituted a tragic political
error.
\
The balance of power in the world was brofcerN(i favor of the Soviet Union ; no las
ting peace, or the survival of the Free World, cambe achieved without the correc
tion o f these tragic political errors- This is why our'co u itry must be strong.
God Bless America
God Bless You, Mr. President
With the Highest Esteem ,

IV/
n traducere romneasc:
Domnului Ronald Reagan, preedintele Statelor Unite, cu
profund respect, admiraie i gratitudine, pentru lupta sa pentru
libertate, democraie i dreptul la autodeterminare.
Iat acum scrisoarea autorului, n traducere:
Prea stimate Domnule Preedinte,
Perm itei-m i mai nti s felicit poporul am erican pentru
nelepciunea de a v alege preedinte pentru a doua oar. M

351

0 0 tflA ROMNIEI 1944-1948

t h e w h it e

h o u se

P
+ a 4
Vuua>

i
7 7

V amj

^W Jl oo^-

Your warm m essage and kind gesture of friendship are deeply


appreciated. Thank you very much for remembering me in such
a special w ay. With my best w ishes.

Q >a y - >
rog lu i D u m n ezeu ca s v d ea s n ta te i t ria d e a term in a
relnarm area m oral i m a teria l a A m ericii p e ca r e a i n c e p u t-o .
C u p rofund u m ilin i ca u n g e st d e ad n c r e c u n o tin p en tru lu p ta d um neavoastr n p strarea lib e r t ii, d e m o c r a ie i i ju stiie i,
v trim it a l tu ra i u n exem p la r d in tr -o ca r te a m e a p riv in d u n e le
a sp ecte a le tra g e d ie i d e la Y a lta .
Sell-out to Stalin a d u ce - cr ed e u - n o i e le m e n te asupra
a c e ste i p ro b lem e i a ru n c o n o u lu m in a su p ra n tr eb m d e
c e r zb o iu l a fo st c tig a t, dar p a cea a fo st p ier d u t . A a -z ise le
A cordu ri d e la Y a lta a u fo s t f c u te f r co n sim m n tu l sau
c u n o tin a m a re lu i i g e n e r o su lu i p o p o r am erican , contra
p rin cip iilo r lu i m o r a le i, c e e a c e e s te m a i grav, con trare in tereselor

352

NICO LS By

TOMCOftCOfUN
KIM

I tu

! f i|

M M M fll

Congrai of tiu nitd gates

III I

furnir of Vjpnsnmm
Wuhtogta, B . m

IU IIH N 4
W m uM m hM ,
....... WM n m
m x i iw
** ** W e Ue
MIMMUI

June 4/ 1984

Mr. N ico le* l s c l u


P e le le du Rond P o in t
3 , P ond-Point Duboys-d'Angere
04400 Cennee
Prence
Deer Mr. Beeiut
Thtnk you v ery much fo r your r e c e n t correepondeoce end
th e e n clo sed copy o f your book e n t it le d S e ll- o u t t o
S t a l i n . 1 a p p recia te your thotfghtfu l g e s tu r e as v e i l
a s your kind %*>rds concerning ay e f f o r t s in Congress
t o renounce th e Y alta E xecutive Agreement.
L ike you, Z f e e l th a t th e sig n in g o f th e s e agreem ents
a t Y alta in 1945 fay P resid en t R o o sev elt and Prime
M in ister C h u rch ill vas a tr a g ic e r r o r . The heavy t o l l
o f s u ffe r in g th a t r e su lte d in c e n tr a l and e a ste r n Europe
c o n tin u es today.
Z find th a t your book provides some fascin atin g nev
in sig h ts into th is issu e. Z as oar ta in I t w ill prove
useful to me in ay continuing representation o f the
cap tive nation cause in Congress.
Again, thank you *fo
do so.

c tin g

P le a se continue to
I

Representative in Congress

sale vitale. n afara nedreptii umane a acestor aranjamente


care condamn ntreaga Europ de est tiraniei ruseti, ele constituie
o tragic eroare politic.
Echilibrul mondial de forje a fost rupt n favoarea Uniunii
Sovietice. Nici o pace durabl sau supravieuirea Lumii Libere
nu pot fi asigurate iar ndreptarea acestor tragice greeli politice.
De aceea ara noastr trebuie s fe puternic i narmat.
Dumnezeu s binecuvnteze America!
Dumnezeu s v binecuvnteze, domnule preedinte!
Cu cea mai profund stim, al dumneavoastr respectuos,
N. Baciu
Iat acum lista personalitilor americane, crora le-a fost
trimis cu autograf i o scrisoare Sell-Out to Stalin i la care toi

353

1944-1948

'

Vot 129

o .

1 6 1

WASHINGTON. FRIDAY, NOVEMBER 18. 1983

CORCORAN BOX RENOUNCES


YALTA

HON. TOM CORCORAN


riUHH
i* tin noun or u n n o n u i r a
frUav. Novcmtxr II, JMJ

Mr, CORCORAN. Mr. Spvaksr,


since World War II. Europe, the
United Suica, sad In (set the entire
world has beta haunted by Yalta and
the spirit of this IMS executive scree*
ment. Yalta sad other tCTlcaenU
aimed by representatives of the
United States durtof and shortly after
World War II did not brine about
peace and security for the rest of the
world, but rather became a source of
, . permanent unbalance and tension. Nor
did these aircemcnts scree ta the final
satisfaction of Soviet ctilas, but Insteed as a springboard for further
Soviet expansion which has since
spread over virtually all continents.
Yalta and other agreements veto
signed without the consent of repre
sentatives from numerous countries
wliose fate was being decided, ta this
. setae the agreement* were dined ta
dear violation of the Atlantic Charter
and Um principles on which our
Nation eras founded. Yet we signed
sorti cynical agreements with the
Soviet Union at the expense of Poland
tnd several other countries. resulting
In m as murder and the enslavement
Of hundreds of millions of people.
That la why to this day, for millions
around the world, Yalta still serves as
a symbol of our betrayal of loyal allies.
, Tills problem will not disappear until
i we Showthe courses to deal with h.
1 can assure you that while the
people of central and eastern Europe
appreciate our words of solidarity,
they often wonder shoot our sincerity.
If Indeed oar ciprosed words of salt*
dartiy era sincere, they wonder why
the Western World has not yet re
nounced Yalta altar Id years. That la

a r t

T V

No. 161

why Palbh srtni and otter a p


Uvo-naupn-Amertona am pohaps
mors vocal about Yalta mm (han at
anytime before. Yalta b also caodafr
od wUh a sellout by the Aiscrteaa
people In seoerai.
At pernota f am betas Hooded wKh
petitions from id over the country
asking the Congrua ta deal with the
Issue of Yalta. Mr. Speaker, the spirit
of Yalta ertll continua to b u n t us and
much of the world until we dear the
sir regarding IL
At the request of tens of Ihotaaads
of people repfeumtlai the desira Of
millions here In the United States and
around Urn world. I*am today burn*
during tcgtihiion calling for the
formal renunciaUm ta the IMS Yalta
executive agreement.
With the ptamgt of au k a n s d
Uon. we win has* thorn the world
that we is a nation are courageous
enough to admit past mitraba At the
' xame lima, we wtu be sending s meo*
sage to people enslaved under Soviet
t touhunataam (hat the CaUed States
( has not forgotten about them, and
I that the United States centinncs ta
stand-far the principies of freedom
1 and Independence tor nlL By tint a r
tag Yalta, we will leave no cectatoo as
to the sincerity of our expressed soli
darity with the peoples of central sad
eastern Europe, even while they are
temporarily held cautive, by the Soviet
system of government.
There should be no objections ta re
nouncing Yalta, especially when so
sklcrtag Umt this Agreement m s dear
ly violated v U regard ta lbs tew podlive aspects of the agreement, such as
th e guarantee of free ejections ta
fact, the agreement was never boomed
by Uie Soviet Untan.
I sincerely hope that wt wtS not
berp the freedom-loving people of the
world waiting much longer, sad that
the Members of this Contras from
both peritas will lota ta expressing our
unity whh sU captive nauons of Uu
V world by srwnrtlnc Itib rew&ftan-o

au mulumit prin scrisori autentice. De reinut c n statele Unite,


Senatul se ocup n primul rnd de problemele legate de politica
extern.
Senatori:
Jeremiah Denton
F. H. Murkowski
Ted Stevens

Rudy Boschwitz
Ttad Cochran
John Denforth

354

N IC O LA E

G o r d o n J H umph
New Hahpsnim

m C n tte b J t a i e * S e n a t e
W A S H IN G T O N . D C . S O S IO

N o v e m b e r 28,

1984

D e a r Mr. Baciu:
T h a n k y o u f or s e n d i n g m e a n autograp h e d c o p y o f y o u r boo k e n t i t l e d , Sel l - O u t
to S t a l i n , T he T r a g i c E r r o r s o f C h u r c h i l f
a nd RooseveltT
D u r i n g t he y e a r s in q u e s t i o n s , their
o f r e i g n p o l i c y le f t m u c h to be d e s i r e d , a nd
y o u c e r t a i n l y are in a p o s i t i o n to speak
o u t w i t h a u t h o r i t y o n th i s s u b j e c t .
Your
b o o k w i l l be a v a l u a b l e a d d i t i o n t o m y
o f f i c e library.
W i t h w a n n e s t rega r d s ,

I am

Sin c e r e l y yours,

424 East 77th Street


New York, New York 10021

B ariy G oldw ater


P e te Wilson
W. L. A rm strong
L. P. W eicker Jr.
W illiam R o th v. Jr.
Paula Hawkins
M ack M attingly
Steven D. Symms
Jam es A M cClure
D an Qauyle

D on Nickles
M ark A ndrew s
Bob Packw ood
A rien S pecter
John H ein z
Jo h n H. C hafee
Strom T h u rm o n d
Jam es A b d o n t
L arry P ressler
Phil G ram m

AOONlA ROM AN IE I 1944-1948

355

MOUSE OF RCPRCSENTA.TIVES
WASHINGTON, O. C. SOSIS
Pm

ii

ram m

TtkM
November 20, 1984

D ear M r. B a c iu :
Thank you for your recent letter and for sending a copy
of your latest book, Sell-Out to Stalin.
1 am most grateful for the personal inscription and look
forward to reading the full text soon. Tour direct ex
perience with communism is true testament to the inhumanity
such systems breed; the fact that you have been writing
about such a system Is testament to your courage and
concern for the future of mankind.
Please let me know If 1 can be of service to you.

Mr. Nicholas baclu


424 East 77th Street
Mew Tork 21, New fork

Mm iMw * w

R ic h a rd G . L u g ar
P a u l L ax alt
C h ic k H e c h t
W a rre n R u d m a n
G . J . H u m p h re y

m p iw w

* i

3ake G a m
R o b e r t T . S ta ffo rd
P a u l S , T r ib b le Jr.
J o h n W^ W a rn e r
S la d e G o r to n

M A R K O . H A T F IE L D

'JU C n iieb J & lc tie * S e n a t e


WASHINGTON. D.C. SOS10

January 15, 1985

Dear Mr. Baciu:


Your personal experiences in Eastern
Europe are now shared with all readers
of your latest book, and I appreciate
the copy you sent me. The work raises
several disturbing questions, and I
know you have put a great deal of
research into the pages.
I am looking
forward to reading your thesis more
closely
Again, thank you, and best wishes.
Sincerely,

Mr. Nicholas Baciu


424 East 77th Street
New York, New York 10021

November 21 1984

Dear Mr. Baciu:


1 sincerely appreciate your forwarding me a
copy of your new book Sell-Out to Stalin. While
I have not had the opportunity to read it in its
entirety 1 have found parts of it to be most
interesting and certainly thought-provoking.

As Co-chairman of the Helsinki Commission I


have a special interest in the affairs of Western
Europe especially as they relate to the rights
of individuals.
Again, my sincere thanks for your.book.
With best wishes.
Sincerely yours

b o i t d o TSe 5?

United stWtes Senate


Mr. Nicholas Baciu
424 East 77th Street
New York, New York 10021

N I C O L A S B A C IU

L Europe de l E st
trahie et vendue

LES ERREURS TRAGIQUES


DE CHU RCHILL E T ROOSEVELT
LES D O C U M E N T S

SECRETS

ACCUSE NT

IA PENSEE UNIVERSELLE
LDlTEUJtS

n rrr1

jr a

a G O N IA

ROMNIEI 1944-1948

359

QMM6-HATCH
ttnlttfl JStatts g tract
WASHW
CTO*.tt.CMW

November 2 1 , 1914

Mr. Nicholas Baciu


424 East 77th Street
N e w York, N e w Y ork 10121
D ear Mr. Baciu:
Thank you for sending ne your hook, Sell-out to Stalin:
The Tragic Errors of Churchill and koosevelt -- The Untold
Story.

It is b oth vary interesting and infornative.

sincerely appreciate your thoughtfulness and sn delighted


to add this fine b ook to ny collection.

U nited States Senator

0GH:yy

Pete V. Domenici
A. M. DAmato
John P. East
Jesse Helms
N.-L. Kassebaum
Bob Dole
A. M. McConnal

William S. Cohen
C McC. Mathias Jr.
D. F. Durenberger

Daniel J. Evans
R. W. Kasten Jr.
Malcom Wallop
Allen K. Simpson
Jack Kemp - deputat
Jean J. Kirkpatrick ambasadoare a Statelor unite
William Buckley - RFE etc.

Toate aceste scrisori, mpreun cu dosarul documentelor la


care se refer crile mele, vor fi lsate n pstrare, pentru a fi
depuse n ziua de mine a . Romniei, la Arhivele Naionale
i o scrisoare de la naltul i Preacuviosul Episcop Valerian
Trifa:

ST fli \

TKH*

>

I'

8Lf

c ^ (Ws. ? > ^ c u .
fv A iu 'U .i
Avw\*

b-C&cv^-O ^ &J&*6liJhTo STA-W/J u (


V 4 a/ w ^
-U C- k'

, cutv Ai? fcr**-*.


Cw.

oa~

Kcvu'vi^:

oc

^ C v ' Ci 'k L lc (>\ A \-vc\^' dS^

Redau mai jos scrisoarea domnului preedinte al Republicii


Frana, Franois Mitterand, i pe aceea a fostului preedinte, dl.
Valry Giscard dEstaing, care ntr-un elan de generozitate exprim
autorului o apreciere i o simpatie, cu siguran, ^destinate
poporului romn.

LE PRSIDENT DE LA RPUBLIQUE
O ie r M on sieur,
J'ai t trs sensible l'envol que vous
avez bien voulu ne faire de votre livre "l'Europe
de l'Est trahie et vendue" et je vous en remercie.
Je vous prie de croire l'expression de mes*
meilleurs sentiments.
*

gI \

jtv

i Franois ^Mitterrand

P A R IS , l e

S J u in

1964

VALRY GISCARD DESTAING

Cher Monsieur,
Je vous remercie de Venvol de votre livre
"L'Europe de l 'E s t trah ie e t vendue.
Votre ouvrage a 'a beaucoup Intress; e t
la tension qui tran sp ara t dans ce rcit historique est
aisment comprhensible. Elle ne peut que susciter la
sympathie du lec te u r.
J 'a i t tr s sensible I la courtoisie de
votre geste, e t je vous prie de cro ire . Cher Monsieur,
& l'expression de mes sentiments les meilleurs,

cA k i f o &AA ^
,

i) j$

v 'A r

/
/

M h O t H t im o s r A t

0 1 3 4 P O CK IN G $ s u * N
'OBC*frAt

le

18 f v r i e r

i<

r t L i t O h 00197. I

C h e r M o n s ie u r B a c l u (

V o tr e e x c e l l e n t

liv r e

" L 'E u r o p e d e l ' E s t

v ie n t d e m 'a r r iv e r l ' i n s t a n t .
c h e z n o u s a u m om en t o l a
v ie n t d ' tr e

M a lh e u r e u s e m e n t S I

sa n ce p l n i r e

de c e t t e

est
sem aine

su sp en d u e. Je ne p o u rra i donc p r o c d e r l a

J if r lf il/u liU J i que l e

de

tr a h ie e t v e n d u e " -

moi o i n v c i i a i i i . v e . a UC

grande d if f r e n c e ,

U * a l U c u c o /<ao

c a r c e r ta in e m e n t on r e p a r le r a de

Y a lta .

En c e q u i c o n c e r n e l a q u e s t i o n d e Y a l t a n o u s a v o n s r u s s i
p a sser ic i

c o n tr e la r s is t a n c e (de la gau ch e e t d e

l'e x tr m e gau ch e une r s o lu t io n


Y a lta e t l e

tr s c la ir e qui r a p p e ll e

d r o i t d e s p e u p le s de d e r r i r e

la lig n e qui

f u t t r a c e e n 1 9 4 5 . V o tr e l i v r e c e r t a in e m e n t a i d e r a
a t t i r e r en p l u s I * a t t e n t i o n d e s p a r l e m e n t a i r e s s u r n o s
d r o it s l g itim e s .

"

V e u i l l e z c r o i r e , c h e r M o n sie u r B a c lu , m e s s e n t i m e n t s l e s
p lu s d is t in g u s

TTCJ DE HABSBOURG

Un nnri_

KwdMt Baria. I t M p i * m

M M
r i M I * < ( U M M a parai* ta a
f M t a t a n t a l i ntac t a f a r An

mm I l a v

t a i a r * h IW f

w M / M r t H H* F

hriml Am
wwUMf ta >un
Awm
* ta rtaw
ta<t r z
mm

m i (I
oui dr*nlt
drvalt Muulr
dtn* 1Im
m
carrtt,
r#uwlr, dana
m M SO. p f lOued, apra m m
p it a A i m d m I g peu caomuM C i M
I I m d Mata
dktio qta Adafni ta ta

t u u Jour atlanta. 0 rata amnrrg*


pndant d m m dan k* ardu paa b u u it m ta Xmd i ta Wg m M lita m n c ta ta
eveaanu t a t u c n g t a i i t a i I f i

p a t d p ria gtedf* d m ggrarig a*

cm

tan

ttaiml

-_f

O rita<
A MM
l Hi ta H5

* ' * * ' * *

m i mJtm par AnOteaj U n m


m
aiiH M d m - ta dW g w H lk e ta

Itapta - I * * |ta

* pmp m m . marn lata


i e n * M w ta u * ta-

i tan

ta-MMM

I ai in tetra t a f U a w w ta Affaira pritagn * M m k Grand Dm


P a K M il
W
J * " M
k otata ta Itapkt *

L E urope
d e l E st brade

gitan fi r

" 1-'m

k W k k t a k O i |M v H p
ta M M ta k ig M k a
pg ta k Btekm ta i m k t a a k

ta k mmJmm B < p

B __________ k M tenta ta k S
o n gmtrat ; a an m ta k ta- Ak* 4 tarta tata A a t a k k
M |
S a n
M N k J I*
tafcl d n par t a * * O r. #1 ae
mipMtaaan ta ta aapraata a * P Ataan ri ten u. ta M m ta
A Xtain* a
rt* p tftapanan tapMta A taBaata tara
t a n kpata papa4taapr aaraklt.
pu AtaWk m ta natal n Orna a n taar a * k aaaftrm ta
>*i w a0a n"
I n a w W bradait fKfcnpt ta
u n A 4m aman* aamuaUa ta Talia.
__________
>ta I
. *j difficilement rifniabta : f m - l d i n fTta ta k i kakaat ta tata * ta
Ja*t*J Etera ta Craad a ^ n
aux
enta
canna
aux
iaik
ta
gala*
ta*
K
m
altat
Capta* k n k O n gaikM a
k i.
M i 11 principaux protagoniste* btaianalgM. ftera CkariaHMaa. ta M k w ar* a a i . k t a a p m M a n a r k t a
1 m eneam ta aoaau ta rana fa n p rttt rkfta * k l i i t i l i a ! tadUiuue i m m Pour k l b a u ata A M I A fkaanka taa aaamaa ta
attendue, 1 aecaak ta Yaks - > - Mran. a i a
ra ta k a t a i aoalg .
,
tendant la auuatra peint d'orgue du on aa untateat a n t a t a aw in> m k M m ta k axvatata A H
balte CHtaiate en U n A n a k ta- a d its B te rr tu r U ) ta Ateka*. a ta g in n a m a t a k k a t a *
aukai A n a n >la M U
a n Compte ta eruma. R rM i cegrmaa a k g * t a * d k a a a data
W araka aa tenta, id a te d m u eaainf auw dteag la
ta Aad ta a anOd. M angi aifl*
t n n Anglo-Saxon Sotadou, t a n puiatiani ta* C w bain* ternirai BoapA M aaaa.a*taata
lap*natateifteadtaadltalM AM > aaac plaisir laar roilactaaaal d neaWk akndaaa aa * ptear *
v n s r lM
tV X S S n B I lagflria A r i N k i a t e
La wrtetetakcaractertlBdknaagk ta lui i ten r foenterar Jatata
IM w ita
pakl
ta* oteen rata m dawirr ne ui>- au* l u i a n * o W n l k I rang 0 h n > ta>niita Y a p-

brables
D Innom
tractations

" I l

k pap ria taa ata


: Lmdmm B
la u w w t a p ]
A m in* taatenl Ota natte l l a Mae et aa t a M M P a n t a
M a a a . AMtaf P M ta fbtar ta ataakA aa tacnfca - pan
u n rxpaanao pal ar A llnate a n
n u ta nUte
- 0 a w ar k ta Rnate Ikaata mam m

n i
itjxw

M lf ta
p g fk
ki
DH nrr k termak aaknal m

A pptnm ni S t\m 4 m mdmm 4a


i u a r a, ri T n aa dira kxana
Itm auropMB ta fum e a n aaup trar a |n i x , x>m m m intb* tanta , k
tnnater ta g n fln ta T A lk o i * i m m I M A Iitaanfcy. ta

ta
Ote a
an
a d>*ta
n
nat air an l n f ln ta n tX L X . n M a i t f t f----------------------- *
ta
dsaAtari
t a Ota
* a ta
Jttataac Ib a v a i g n pargn* m
,|( r , M riitta A k a a in . fraakila Ptam a ariar ta atata i - t a M
pour tanner m ratam ne ta- n H u a i ift im p iit t f r r n r1 fr Otanp a k l M ta k ta t a k
. taxa n a ataaitac H a aangafl- w t a t a r t a p a I t A U v a

ta k p k ta w k
I l
i r ta a a a
toua pta f a m * oriaiuia. Aprta atar tadta Ata* ta k C t a ta k k a a r ta ta fc
11 d a k aa m n ta a* X auaa ta natala. ___ im it a t a i i n f r T ---------- *~ l"* * ' * n gtatata taaata p a r k
^ 1 1 tmitair a tanta tanar k takta
t a n ta t a k H a g n ta m n ta aaata k a i A a r a a t a f t i a r mbi h g
^ 11 br ani m utaaau p t a i l ta aart ta r - j, wtadata g t a a d t a t a dation a n tanna f i w n im i
* 11 hd r nri. fl / uaraata an. A fkn- w
w
m b m ata i O tan- ftta aria a* pantfn i M dta
aangla ta p a n t a a r a t a alata ta
a n a a a v A fTU U X a f t a a l k *****

Huer* tarta ta*r.

z x Pietre le Grand

4
S *

NICOLAS BACU

L Europe de lEst
trahie et vendue
LO ERREURS TRAUQUES
01 CHURCHILL 1T ROOSEVELT
LE* D O C U M E N T

UCRP.T

ACCUSENT

" PAR g u i ? O U y Q U A N D ET COMMENT L T U S c W


Dfc L'EST PUT'HLLE VENDUE A STALINE 7

Le rtiquiikrr* ik l'avteur, JjwI qp ccd umita arm


impliicsbfa t m m appel

< r r r i vente f it effectues avec premedl


TATION PAR CHURCHILL ET ROOSEVELT

1 v a r i t r t 1 c a i a c t i t i t n d i a c w t a b l d a p l c a a r a d a *
d o u i a r M a u r a i a n t qu *i a p r s a lo n a r l a a p lu * c a p tiq * a * .
L a P ifa r .

**

Un l i v r a q ui d is s ip a 1 lfandas a i f a i t t Par la mfthm

k* "<<.

u* i M i r -

B 'a u tra pacta du bradaga accaaca , an 1945,A Taita*

___

t a N a tia ,U a I b u m m i
Un doeuMmt aanaatioaaal appal a f a i ta data

Radia Luamhaaff*
Un l i v r a q ui nous f o u r n it uno docuaantatian anaaptiaaalla aur
l a arrau ra tra f iq u a da C h u r c h ill at da Roaaavalt#
t a la Praaaaaa

1
1 4.

U PENSEZ ROYEBSNUX
m

d --------- --

IMS m r m n

I#

L e F igaro, Sam edi 16 Fvrier 1985

Criminels de paix
L'EUROPE DE t f T
TRAME CT VENDUE
de Nicolas ftadu.
U h w l i tmfceveoda, t t P.
La 9>or ne w 'M 4 N i - tout
compte rgir - Qu'un malannOu irnnsiioirc, accrdit par
ne propagande durable?
On pourrait f admettre, aprs
ma lu le rquisitoire de Nicolas
Baciu Cet ancien avocat la

dans une dit sine de prisons


communistes tut ont laiss tout
loisir de ldoNr.
A Juger d'aprs l u cons
quences actuelle* et probables
de cette livraison . I ne s'agit
pas d'un crime ni mme de mil
lions de crimes, mais - plus gra
vement encore - d'une faute.
Faute que ne manque pas d'ag
graver une longue prmditation,
puisque Roosevelt et Churchill

PAR GEORGES ELGOZY


cour de Bucarest dm ontre,
proume raapui. que Roosevelt
et Churchill, bien avant Yalta,
avaient vendu l'Europe de
IE a Staline, Ce sont les docu
ments uitra-aecreti rcemment
dclassiMs, dcouverts parmi
des tonnas d'archives ootoma
m e Washington et Londres,
qui viennent tayer tes fondemenu de son acousation.
On ne saurait reprocher
acte d'aboutir A de htives
conclusions ; ses internements

auraient pris ks dcision d'aban


donner d u sphres d'influence
dans lu Badiana (dont la Rou
manie), an Juin 1W4, soH huit
mois avant la 'confrence de
Yalta.
Sil est des morts qui vieHlisant mai, U en est bien davantage
qui te dfendent encore plus
mal : on peut impunment lu ta
quiner an paix. Je ne crois p u
A ts vrit historique, dclarait
Georpu OuhameC. je crois A. il
vrit lgendaire. Combien de

f ru lgendairu restent de n u
jours plus lgendairu qu'ils ne
lurent hroques !
Ce sont, nanmoins, lu mobi
les d u crinw qui dnoncent les
criminels. Pourquoi Roosevelt et
Churchill auraient-is. de propos
dlibr. Jet l'Europe de l'Est
dans lu griffu da Tours sonti-
que? A mon sens, de mme que
le moissonneur ne regards pas
au bout du champ (comme du
Alain), lhomme d'Etat an guerre
ne voM p u a-det dg conflit :
s u morts lui bouchent l'horuon.
Am* lut gagne la guerre, et per(hrelapaix.

G. E.

mots croiss
par Roger LA FERT
PROBLEME N* 511

3 6 8 _____________ ____________________________________________

n ic o l a e

b a c i

E d i i a g e r m a n , s u b ti t l u l V e r r a t e n b u n d v e r k a u f t , a a p r u t la
M n c h e n , n 1 9 8 6 , n c o le c ia U n iv e r s ita s , c u o in tr o d u c e r e a
is to r ic u lu i g e r m a n D i r k B e v a n d a m m , p e c a r e o v o i d a n tra d u c e re ,
d u p c te v a s c r is o r i i a r t i c o l e d in p r e s a g e r m a n .
B in n u M t n in .

D c u rtn it^ n o

6300 Bonn, den 21. Februar 1986

O C R B U N D U K A N C U tR

Hem

Nlcolas Saclu

M u lt S t l a a l D o a n u l* B a c iu ,
V n u ltu M ic

c a ld u r o i a tn tru

M t b ili

D v. a c r is o a r a d i n 1 2 Fe b ru a r

1986 e i p e n t r u c e r t e # DV
V o iu c e t i c e r t e # D v .

, 1# p r i v a a c e r i # , c u

f a e r te e u lt in te re e .

Cu c e l e mmi p r i e t e n e e t l e e l u t e r l ,

H elauty RoKl.

M u l t S t i m a t e D o m n u l e B a c iu ,
v m u l u m e s c c l d u r o s p e n t r u a m a b i l a d u m n e a v o a s t r s c r is o a r e
d in 12 f e b r u a r ie 1 9 8 6 i p e n tr u c a rte a d u m n e a v o a s tr .
V o i c i t i c a r t e a d u m n e a v o a s t r la p r i m a o c a z i e c u f o a r t e m u l t
in te re s .
Cu

c e le m a i p r i e t e n e t i s a l u t r i ,
H e lm u t K ohl

0 U N D E S P M X 8 ID IA L A M T
Ax.: 1 1 / 1

2 8 7 4 /6 6

oo oeoN N i.M n
27.
eu": e a __ 3 J8 .

Te>:

F e b r u a r 198i

W DMrMW1 ett|
imm

m# . ,

H e r rn
Nicola Baciu

u i t S t i e e t a D e a n u le B e c lu ,

fpet feeria eeabil din partea,Bv. de a tria ite Doanulul Preedinte


al Republicai Federale fiaraane un exeaplax din cartea OvaVCRRATCN MD
VCRKJbUFT*,lapreune cu ecrlaearaa Dv. din 12*2.86
Doaaul Preedinta e'a rugat da a va aul tisei calduroa pentru carta,ca ai
pentru eeabila ai dedicaia facate Daala.
Ca cala aei aaicala ealutarl,
p e n t r u 01. P r e e d i n t e i

aH* a..***..,.

W M

.9 4 .
*

/v O O N IA R O M N IE I 1 9 4 4 -1 9 4 8

369

Bayerische Staaxskanzlci

* U V 4 - 0107-724
I-

IW'il.a. )
SS

H errn

N ic o la s O te le
H u it S t L a s t D o an u l B a c lu ,

Doanul P r e e d in t a o l C o n s i l i u l u i F r e n t Joseph S t r e u e - *# in e a r e ln n t
de e Ve n u lt u n i e n ld u r o d e e l *1 t e l e l e c a r t e e Dv. V t R t l t UND etM k U F I
Der, cu t e t e ca e c e e e t e c e r t e e Dv. p r e x in t s un a e r e I n t e r e l e t o r l c
p o l i t i c , n i a l e e p e n tru o t e r e

c e e n o a e tc a , c e r a t u f a r In c a e l e e t e r t

c o n s e c in e le n e f a s t e l o r n e l e g e r i d e l e V e i t e ,

Doanul r r e e d in e In c a nu

e a vu t ti.a p , s p r e a a r e l o te u r e g r e t , da a C0 c e t i da o n e n ia r e a p r o fu n d a t,
Doanul P r e e d i n t e a p e r e

e e o p o e t e f a c e c u r n d , ! e d o r a s t e ,d e p e ecu a.

c e r i i Dv. t o t e w c c o e u l p o c o r o o o 11 o r i t o .
Cu c o l a a e l c e ld u r o e e e e e l u t e r l .
es Dr. V O tta r
itd ,M ln ia t a r la lr e t ,

Autorul ine s mulumeasc public ziarului romnesc S p e c ta to r


din New York, ai domnului erban Andronescu, pentru publicarea
n traducere romneasc a prefeei crii sale In limba german,
pe care o red mai jos, dup acest ziar.:

EcouH l c trte a lui N icolae B a d u

*ftSp*cU><f * -* * .* * * * * *

Yalta ti crucificarea Romanici


Dup o tetie, ediia ogdMUd<az>cpuili) a crii Influeni In Europa de Rsrit l de o-i ceda teritorii.
Dini NicoU Bac. fm vocal m Barau) t Itfev. a (eu
Roosevelt l Churchill sabotau politica oficial a pro
la c*|trU. b u c a l i perman |1 etorilah S te |4rik rttpecitvt. priilor forri. Pentru o-sl atinge tropul, ei ou recurs a tot
I i p a t e m aa pana * caurii avait la Oarmuia, ari cai soiul de procedee mistificatoare. Politica lor a fo st anti
taleri nai atak tecii taateatlatelteteaaarw acaOuritac mar democratic. neomenoas i A tm ioooa. contrarie prinii te 1 Yaha. Amarul u m a i te a r i)tt, Or Dut I m a t i a a . ripluiui american, engks i european al dreptului popootete aa marie rtvaini paramo. aaiar al crii Aaaanuto Weg retor k autodeterminare.
luai Knr Amerikmscbe Puto* 1914 b J9J9 (MQactoa.
4.
ProbabU c raiunea amfor a concesiunilor ac
KcrW. lit)}. Dr Bavcadaaua mm tndactdnd la poman al
ceptate de Roosevelt a fa st dorina aa de a abine consbncii M N otas Bada.
Mrturisesc la p r ia i lecturi fugitivi a ctai cri
Mite rtttrvt. Puteai noi explici plauzibil mprirea Eu
ropei prin makdiik tul Roosevelt i Churchill, u u chiar
prin aciunea tfrnilor comuniti care mfiltrascr. Iu
uapu] celui e-ol doilea rzboi mondial. In juvernek i
administraia M uci im a n ii i Statelor Unite? Eu unul uu
and.
Nicolae In du au pai t l csiuoami keraraa mam,
Roosevek Weg n w Knej-(Drumul iw Rooeeveb titr t
rzboi) Daci arf i n u ai n a , e la rfi Imaks c btspotek

polilierI dr abandonare a unei jum ti im Emopa Uniunu Sovietice te gtea un pian bte tiduh ie Roosevelt cu
mult nainte t toreparea eetui ierni doilea rxboi mondial
Dup prerea maa. routpe eme Rooaeveb V rezer
va Uniunii Sovietice fi Angliei, in caKiaiea iar i r garante
ak unei Pat Americana aa rum i-o imaginam ei (la caer
htedm teie Tiu mar a renunai ktm odabrupt)afoa muh
mai determinam pentru sbuak i r pericol mortal te amemmi azi omenirea dect caiomUfUt legale ie vrsta i
maladiile guvernanilor tem de aciunea agenilor cornunitl infiltrai! bt administraiile angloamericana. Catme
acestea, dac om decis t i traduc o tra n i cane In tanda ger
man. am fcut-o fiindc Nicolae Bocim uobUrte m nu
mr important de adevruri istorice ea duritate i probe
irefutabile, adevruri de care cititorulgerman m et na aste
contient pe deplin. Acestea suni turntoarele:
I. (m eniunile (obiectivele de rzboi) ale Uniunii
Sui a tlet In Europa erau cunoscute de A bai tnc dm lan.
1941. i anume
mprirea Poloniei prin Incorporarea teritoriilor el
rsritene in Uniunea Sovietk l compensarea Poloniei
prut teritoriile germant din apus;
meninerea anexrilor teritoriale fcute de Uniunea
Sovietic kt anii 1940 l 1941;
mprirea EuropeI In dou zone de influeni, una
englet i aha ruseasc;
a m u pretenii au crescutpe msur ce Statut tm dat
seama J t bunvoina american fa de eL
2. Obiectivele de rzboi i pace a k Iul Roosevelt
mprtite de d Cardinalului Spellman nc de la nce
putul lunii Septembrie 1943 daci Inaltue de Conferina
de la Teheran corespundeau aproape In ntregime cu
obkctlvek de rsbol i pace aU lui Stalm. Exista aadar un
larg consent bute preedim ek american l dictatorulsovi
etic cu mult nainte de conferinele ce aveau s fix tu
soarta Europei
I- h ln fntkgerik lor secrete dinaintea ncheierii
tratatului general de pace. de o-i asigura Iul Stalln zone de

mntui Iul Sialin pentru crearea, dup rzboi, unui


stat eveeesc In Palestina. Estefoarte probabil e prima br
tburt a celor trei m ari la Teheran fln Nov. 194)) sh dato
rit roiului furat de cond uctorii sionismului mondial.
3.
Prin proclamarea 'capitulrii necondiionate*a

forelor Anei. Roosevelt i Churchill nu prelungit rzboiul


cu doi ani. Ei au mpiedicai ndeprtarea lui Hitlrr. fcudu-oe u tfc l amndoi vinovai de moartea a milioane
de onmcni
(A a cum hi ne arat Dl Badu) duc dat fi permit
Romniei s-fi schimbe alianele In condiii onorabile,
terminar rzboiului i cderea celui de-ul treilea Reich
i'ar fi produs cu siguran inel din 1 9 0 .
Nicolae Bachi ae ocup In mod deosebit de tragicei*
erori comise de Roosevelt i Churchill fa de ara sa. Ro
mnia, pe baza unor documente inute p la azi la secret.
.Cteodat el ioir Io prea multe amnunte, dar aceste de
talii merii s l fie reinute. Fiindc, pe lng Polonia. Romlaia fusese i ca 'garantat*de Frana i Marea Britanic,
In 1939. cnd a nceput rzboiul Dar Occidentul a'a nucat un singur deget ca s apere Romnia In 1943. Nici a
mirare, aadai, c patriotul romn Nicolae Radu tun si
fulger contra abandonrii de ctre Occidentali a ni
sale. Acuznd eu logica strns a unui em ite al juriu po
litica lui Roosevelt i Churchill fa de ara sa i de Europa
de Rsrit, Nicolae Badu dac d tim bine printre rn
duri ne nfieaz nu numai tragedia Europei de Rs
rit, dar i tragedia Germaniei.
Tragedia Germaniei a foi c erorile Occidentului
tu dus t u numai la instalarea la putere a unui Hiiler, dic
tator sngeros, dar i la faptul c Germania, la iflritul
rzboiului, da gsit la faa a doi dumani. Roosevelt i
Churchill care, fn euforia victoriei, au fost ru inspirai,
pierznd fructul victoriei i riaipindu-nc vieile, ale noastre
ak tuturor.
Marck merit al lui Nicolae R ac este de a fi artat
iatcrdrpcndena evenimentelor istorice enumerate mai iul
Dr D M lavm dam m
Scrisoare de k Cancelarul CermanM Fodcvskt
f

Mult ttimate Domnule Badu, V mulumesc cl


duros pentru amabila Dvs scrisoare din 12 Feb. 1919 i
pentru cane. O voi citi k prima ocazie cu foane mun
interes. Cu cele mai pricteaeti salutri,

Helmuth KoM

9. (80.) Jaht gang, HhU2/86

i e

t a

i t s c

r g

i s

r i f t ,

H erau B Q e g eb e n

vom Avrbe'vlskreis fr Sjeb e rtbrgische \_aubask\me


SchnH\e\tunQ Harald Zlmmetmann
1986

Qh\au Verlag Kln Wien

Nicola B aciu, Verraten und verkauft. Oie irakischen Fehler Churchills und Rooscvclts m
Oitcutopa. Ober sein und bearbeitet von Dirk Bavendamm. Mnchen: Universitas Verlag*
I W . JM S.
Der Verfasser N . Baciu, ein rumnischer Rechtsanwalt, dem \94S die Flucht in den Wessen
gelang, geht in seinem Buch mit dem Prsidenten der Vereinigten Staaten Roosevelt und dem
britischen Premier Churchill hart ins Gericht und macht sic persnlich dafr verantwortlich,
da Osteuropa so leicht eine Beute des sowjetischen Imperialismus wurde. E r sttzt sich
dabei zum Teil auf geheime Dokumente, die cm in letzter Zeit zugnglich geworden sind.
Baciu beweist, wobei er Rumnien als typisches Beispiel gibt, da die Sowjctisicrung der
osteuropischen Linder sich nicht blo als Folge ihrer Besetzung durch die Rote Rrmee
vollzogen hat, sondern auch ein Ergebnis der Krmrcssmnsbcrcitschaft von Rooacvelt und
Churchill ist. Ruch wenn man nicht allen Russagcn Bacius zustimmt, kann man allgemein
dennoch seine Beweisfhrung akzeptieren.
Fr Rumnien erwies sich jedenfalls die Haltung der beiden Staatsmnner als verhngnis
voll. Nachdem sie sich bereits I94 mit Stalin einverstanden erklrt hatten, die Welt in
Einflusphren einzuteilen, wobei der Sowjetunion Osteuropa zugesprochen wurde, einigten
sic sich im Mai und Juni 1944 darauf, den Sowjets die Kontrolle ber Rumnien zu berlassen
als Gegenleistung ft das Einverstndnis des Kremls, die Vorherrschaft Grobritanniens m
Griechenland zu akzeptieren. Damit war das Schicksal Rumniens besiegelt. Davon wuten
natrlich weder die rumnische Regierung noch die Opposition und die Emissre, die in

200

Besprechungen

ihrem Namen in neutralen Staaten WaflensttlUtamUvcrliandlungcn fhrten. Darin offenbart


ich die Tragik ihrer Bemhungen. Sie K aten nmlich auf die Hilfe und Garantie der USA
und Englands, um nicht einer bedingungslosen Kapitulation gegenber der Sowjetunion
autgdieferc zu sein. Lange Zeit hoffte nun auf die Landung der Englnder und Amerikaner
auf dem Balkan, dabei war Rumnien von den Regierungen der USA und Grobritannien!
langst abgcschricbcn.
Im Lichte von Baciu* Darstellung erscheint der Staatsstreich vom 23. Augusr 1944 in einem
neuen Licht. D er Verfasser glaubt aufgrund der von ihm entdeckten Dokumente und der
Neuauswertung lterer Zeugnisse beweisen zu knnen, da Anronescu bereits am 22. August
dem Abschlu eines Waffenstillstands mit den Alliierten auf dein Wege ber die trkische
Gesandtschaft in Bukarest und die trkische Regierung in Ankara zugestimmt hatte. Darber
soll er sogar den deutschen Gesandten Clodius mit der Absicht informiert haben, den
deutschen Truppen ciuc Ab* und R tkiugsfrisi von zw ei W oeben zu gewahren. Whrend der
Audienz Anronescu* bei Knig Michael 1. am 23. August, ber deren Verlauf es verschiedene
Versionen gibt, soll folg fielt, nach Baciu, der Abschlu eine* Waffenstillstands gar nicht mehr
zur Debatte gestanden haben. Whrend aber Antoncscu die Antwort der Alliierten ab warten
wollte, entschlo sich der Kreis um den Knig zum solorngcn Handeln; man wollte anschei
nend einem Eingreifen der D eutsche zuvorkommen. Da Antoncscu auf seinem Plan beharre
haben soll, ordnete der Knig seine Verhaftung an und ernannte eine neue Regierung.
Dieser Putsch kam auch fr die Oppositionskrfxe unerwartet, denn man Italic damit
frhestens am 26. August gerechnet. Baciu wertet das Vorgehen des Knigs als verhngnis
voll, denn cs lieferte Rumnien der Sowjetunion aus, noch bevor ein Waffenstillstandsvenrag
unter Dach und Fach war. Da Rumnien aufgrund seiner politischen und militrischen
Bedeutung D reh- und Angelpunkt der gesamten sdostcuropisdtrn Front und die rumni
sche Armee noch stark genug war, um fie n Russen erbitterten Widerstand zu leisten, wre
man in Moskau bei eit gew esen, len Bruch Rumniens mit Deutschland enrspreehend zu
honorieren. D as beweisen, so Baciu, die sowjetischen Waffenstillstandsangeboce von Stock
holm an Marschall Anronescu, mit dem sie zu verhandeln bereit waren. Durch den Puueh
vom 23. August wurde jedoch Rucnlnien den Russen ohne Gegenleistung, gewissermaen
auf dem silbernen Tablett serviert-. D ie Sowjetunion beeilte sich nun nicht mehr, einen
Waffenstillstand abzuschlieen. Erst nachdem sie kampflos fast das ganze Land b esen c hatte,
empfing sie am 12. September 1944 die rumnische Delegation zur bedingungslosen Aner
kennung Jer neuen und ungnstigeren W afTenitilbumlibedingungen. Nachdem auf der Kon
ferenz von Moskau im Oktober 1944 Churchill dem Diktator im Kreml 90 Prozent les
Einflusses in Rumnien zugesagt haue, war die Sowjetisierung nicht mehr aufzuhalcen.

Im

Namen der Alliierten schalteten und walteten die Sowjets nach G utdnken in Rumnien.
Baciu zeigt gleichzeitig, welch traurige Figur die Briten und Amerikaner dabei abgegeben
haben und wie sich ihre Diplomaten und msgebenden Politiker damals bemht haben, die
ffentlichkeit ber ihr Vertanen und darber zu tuschen, was sich im O sten Europas
abspiclce. Ihre schm cn Proteste warm ohne Nachdruck und darum wirkungslos.

Zu den Gewaltakten der Sowjets gehrt auch die Dcpon.uinn der arbeitsfhigen Deutschen
aus Rumnien zu Zwangsarbeit in die UdSSR. Baciu erwhnt zwar die Deportation von

Besprcchu n jrn

20t

72.000 Rumnen deutscher Abstammung- (richtig rumnische Staatsbrger deuuclwr


Volkszugehrigkeit), gebt aber Wider nicht nher darauf ein.
Das Buch e ntiiih viele beachtenswerte Informationen. Es liest sich allerdings uerst
schwer, da ihm ein straffer, bersichtlicher Aufbau fehlt und die kritische Auswertung des
umfangreichen Faktenmaterials zum Teil gar nicht unternommen wird oder unklar blciht.
Man empfindet zudem eine Reihe von patriotischen Einschben peinlich, so, wenn Haciu die
legendre Tapferkeit des moldauischen Frsten Stefan d. Gr. sowie andere Heldentaten aus
der rumnischen Geschichte beschwrt oder das Recht Rumniens auf Ressarabien und
Siebenbrgen m it der 4000jhrigen rumnischen Kontinuitt legitimiert und sich erbost zeigt,
da die amerikanischen und britischen Staatsmnner darber nicht im Bilde waren.
Michael K r n e t, Obcvasbadi

Der Donauschwabe, 6. Juli 1986, Seite 7


-

Churchill und Roosevelt


Schmiede des Eisernen Vorhangs

admtootoiteaaadMudMlRd
Th*

n ST TT'T^.rT^L.1

n m n u d iu d ilM M iN a i
' d n Abkomme am M . ft. '**<
d N W w > O n n lQ n M ii(i
d Wl u wi g lt o iM iw ili H h a tf c
- TH M d IdO-

n C S
n M M fM w* aa*
r d u wwdndJw

_______ dlddO art


Backj womct* m . ein go d o Tad.aad BuO hot
dan BPC m London M nutfi r
<M d n e n E> M r t w d M n u t o i dM
ton* Europa* M N e gueraeuefc** w w a . 1 . t*4 In BO oS
kn h a r n

__ ______ ____ _
* USA
stahl r u und inerueMAaetom a r n r
n Nation. Br M l n k W k d Or
M g r d M t . d d u n o c t i tdSO -adi
mm * m m - pom a. dm BU N k t w r

an Br (tan 23. ft. 1 4 M l * W


M V AM ar ohne U teanche T0. "
U M ur u M *OMAi*o eac*i *<

1 4 ti Moskau, dar Zuurrwnentavcti


^aamkanJIO ro - JMUtd N> ftulg*di Udadi
.
__
DeUlecManda wurde 0 o 8U auf d n
I m n Tabtea aandart.
Oa Puch o *n*k nach daMwtoM
deeKdigivonWyecd*Selt
va H da Wadavaa Qnaa f
IMS, da AnsrkannoigdNker Ragte
d o t* GraBbrliannMn und <M USA fr
1 0 . da Untarzatchnuig da* N a

gas in'Aari* 07. \. I T), dm*


m m dar N onaMn Bauanpartai O
1 7) und da AMvdcian daa KMyt
d a k L (SO. 12.1847). AbacNManc
Ober dm cbrefiaua Maarmaarte But*
naU, dad dar Autor ab n s r - b a r
tot d a oaadB adv bad one*
BcNckaai Oroft tejn na, an* m
dem t e s w w e w e e eundaaw
d a Waat AM aOennenaagtog. fear
und England. teanleaUi i m H m I

toldan dM gama Zad te MoahaiiarOrO r anMean u. dflnlg * * >

M 7 U 1844 OarMMlSdndMaci^uijdi
0 4*04 ardan Mnd. a
m o w o i ft. B. da dm Kotom u SeaPmnJ m i toadtetohad gaooov

G ZSB 2& & &


N w ucM duv

aun Churtftd oto

atraan EWe i 8
on Aparto M i a r
hatte d o Kftdg te atoo AtotoM dom p
ee daa Enda daa t o g a n - amton wO
QraBbtoaman oto Amerika vartontoO
WtoddI f W W U d d t o l W ^ t o *
dot. dto Sofctotond o S U md V a n r w w

ntamU^*iQg|^tedOa>dc*<atoraaenoiglnd

MMdWV
Mddanar otl nuemantorteren otouor
M a c sc m p h Makan mu 8Ml O u m
lato ooarad alan a alpi dirtwn
d Potada o h Da aman ttortng*. da
aman d e warwwonach, nn a*#i die
Mmmcw - l R. v Zad daa t o u KrtagM oto d o BarUn-Krtae - am Randa
a OdBan Wadkrtopaa bafcrtoan d o
........................ to d o bstetoan udd.
dsaaan. dal toa Ateto-ten auf d o Paten
te* * " I
Japan* oto I
atondan, dadoah d o H U a g n
on2 JOvaaandngartotodiaZOildarOa-

dagagoi dnnen fr dan Aueuarfcauf 00*


aoppaaanStodnnltfilanrTtorUctigamachm a rjo i, weites nun dan o ndhnten
n o to Oto
damn gahatow Abkommen, abanao (ata
auch h a VotoavarVatungan. atoa Kannt-

6ae Ergab

attoirtunoan a m TaiLatodaran 8an


JT KHattOR. * JW I T . JfWfldOlr
cha WONobad to England oto USA
i6dou*3dran atoran. Nach tai gahfldi
teatouaPa hate Eoapa* an toa 8U :
Mbotogtan WeMriedanaglan or

C apitolul

37

D E S G E L E S D A N A P A U K E R A U X
P R IS O N S D E T I T O
Ajuns in sfrit, dup zece pucrii comuniste, la Paris, autorul
a inut s denune Lumi Libere tragedia neamului su, neamul
romnesc. Trind in tr-o camer studeneasc, mncnd o dal p e
zi la cantina universitar (s-a inscris ca s poat mnca, la
doctorat la Sorbona), a gsit curajul i energia de a scrie aceast
carte. Publicat aproape in ntregime de ziarul Le M onde i de
Gazette de Lausanne, cartea a obinut in 1951 prem iul Silvio
Pellico, mprit ntre el i Henry Beraud. E ra o cinste ce se
adresa Romniei prin sim patia i interesul pe care presa fracez
a artat-o acestei cri.
Iat cteva din reaciile la aceast prim carte:
L e grand succss de l anne
D E S G E L E S D A N A P A U K E R
A U X P R IS O N S D E T IT O
par N IC O L A S B C IU
A n cien a v o ca t la C o u r d e B u c a r e st
L E G R A N D P R IX S IL V IO P E L L IC O 1 9 5 1
A lheure o lO ccid en t sin te r r o g e a v e c a n g o ise su r l
v en tu a lit du n e in v a sio n s o v i tiq u e , c e liv r e v ie n t ap p orter
la lu m ire du n a u th en tiq u e e t d r a m a tiq u e tm o ig n a g e sur c e
q u e sig n ifiera it u n e te lle in v a sio n a u c a s o e lle s e p ro d u ira it
Ce st u n e fresque d es v n e m e n ts v c u s par la R o u m a n ie
d e p u is le s p rem iets jo u is d e lo c c u p a tio n ru sse e n 1944 ju sq u a u d jo u id h u i, d e lexterm ination p h y siq u e e t m o ra le q u i
f it su b ir le rgim e com m uniste | u n e s o c i t h a b itu e v ivre
e t a p en ser lib r e m e n t

376

NICOLAE BAC1U
A tr a v e rs T m o u v a n t r c it d e l v a s io n d e la u te u r , ce
liv re e s t a v a n t t o u t u n d o c u m e n t, m a is u n d o c u m e n t la fois
te r r ib le e t a n g o is s a n t.
Le

C e

liv r e

c o n te m p o r a in

, Paris

ex

liv re a o b te n u
a e q u o le p rix Sylvio P ellico . R
c o m p e n s e m rit e . D a n s la v a n t- p r o p o s , la u te u r a v e rtir q u il
n a p a s d e p r te n tio n d ' c riv a in m ais u n so u c i d e tm o in
o c u la ire . Il d p o s e , p o u r so n c o m p te , d e v a n t lh isto ire . C o n
trib u tio n p o ig n a n te e t sim p le . C e s t u n S. O . S. la suite
d e s ta p e s p ro g re ssiv e s d e l'a sse rv isse m e n t d u p e u p le ro u m ain
e t d e s liq u id a tio n s so m m a ire s q u i s e n s u iv ire n t trag iq u em en t.
Le

M a tin

, d u 2 0 ju ille t 1951

L e liv re d e N ic o la s B aciu, m a lg r lin te n s it e t la sin crit


d es fa its q u i y s o n t re la t s , n e st c e p e n d a n t p a s q u u n sim ple
d o c u m e n t. C e s t a u ssi - n o s le c te u r s e n s o u v ie n n e n t - un
a p p e l d e d tr e s s e la n c p a r to u s ceux q u i, d e r ri re le rideau
d e fe r, s e v o ie n t v o u s u n e e x te rm in a to n c e rta in e . C est
g a le m e n t u n a v e rtis s e m e n t d o n n p a r u n h o n n te hom m e
a u m o n d e r e s t lib re .
L e

M onde

d u 10 a o t 1951

N a y a n t p a s t c rit p o u r fa ire o e u v re litt ra ire , ce livre


r u ssit d e c e fa it n o n s e u le m e n t in fo rm e r le le c te u r mais
e n c o re l m o u v o ir. C e s pages, j e n su is s r, s e ro n t lues plus
ta rd titr e d o c u m e n ta ire , lo rsq u e les so u ffra n c e s d e lexil
fe ro n t-e lle s a u ssi p a r tie d u d o m a in e d e lh isto ire . L h u m a n it
su v e ra in e d e s p ris o n s c o m m u n iste s e s t d e n o s jo u r s chose
c o n n u e d e to u s, m ais le le c te u r a p p re n d ra p a r c e livre
c o n n a tre a u ssi le sa d ism e m e sq u in e t b iz a rre d es hom m es
d e m a in d u r g im e e t le p la isir q u ils tro u v e n t to rtu re r
leu rs c o m p a trio te s ju s q u la m o rt...
R a d io L o n d r e s - B . B . C
e m isiu n ea d in 2 a p rilie 1951

Jo u rn a l d u n e r o u te in fern ale, q u i fo u rm ille d e ces faits


divers q u i a tte ig n e n t h im b le m e n t l p iq u e ... C e s t u n e b o u
teille je t e la m e r d u n e d e ces esp ces d e s tin e s d isp ra tre
com m e lh o m m e d u N a n d e rth a l: l H o m m e O ccid en tal...
P a r o le s F r a n a is e s ,

d u 26 m a i 1951

377

A GONIA ROM NIEI 1944-194$

Ce tmoignage est une fresque de souffrances que sont


en train de vivre la plupart des Roumains; ceux qui refusent
de m ourir ou de s'avilir; ceux qui se trouvent aujourd'hui
enchans par la dictature imprialiste sovitique. Pour les
himmes qui ne connaissent pas ce qui se passe derrire le
rideau de fer, Des G eles dAna Pauker aux prisons de Tito
constitue un docum ent d'inform ation fort m ouvant
Union F ranaise , du 24 mai 1951

Lauteur, avocat roumain vad de la zone satellite, fait


un rcit particulirem ent dram atique de l'puration perma
nente qui a ravag son pays depuis linstauration de la dictature
d Ana Pauker.
L 'H o m m e L ibre , du 15 juin 1951

Un tmoignage vcu: Des Geles dAna Pauker aux


prisons de Tito*. U n des avocats les plus connus de Bucarest
vient dapporter un authentique tmoignage sur la terreur
policire que fait rgner le rgime com m uniste dans son pays
et les mthodes en usage dans la dm ocratie de Tito.
L 'O b s e r v a te u r C a th o liq u e ,

26. 4. 1951

... Son histoire dram atique qui rejoint celle de tant


dautres vaut dtre lue e t mdite par tous ceux qui ont
encore le got de la libert.
L 'A u r o r e ,

20. 4. 1951

Les souvenirs que lauteur rapporte dans ce livre qui


vient dobtenir le prix Silvio Pellico sont dun grand intrt
Dans le cadre reportage prcis, nous sommes en possession
dun docum ent qui est plein denseignements sur le mcanisme
judiciaire des dm ocraties populaires... Grce Nicolas Badu,
qui a su conserver unei parfaite objectivit, latmosphre qui
rgnait en R oum anie e t en Yougoslavie au lendemain de la
guerre est voque en quelques scnes trs caractristique.
N o u v e lle s L itt r a ir e s ,

du 28 juin 1951

... J d g e d e s p r is o n s "... Nicolas Bariu ne se donne pas


pour un crivain, mais pour un tmoin oculaire apportant sa

378

nicolae baciu

dposition crite lH istoire. P e u t- tre e s t-il trop modeste


Des Geles d A na Pauker aux prisons de T ito atteste en
effet, un art indiscutable du rcit e t le do n de mettre en
relief des choses vues e t bien vues.
L e p a r is ie n

lib r ,

du 24 avril 1951

Pour ce livre vigoureux, qui respire Tobjectvit malgr


son allure de rquisitoire, Nicolas Baciu a obtenu le prix
S ilv io P e llic o . Lau teu r raconte ses souvenirs. Ils sont mou
vements...
d u 9 juillet 1951

L E c c e - L ib r t ,

Ce livre vient dobtenir le prix Silvio Pellico. Il le mritait


[...] Cette dposition, pognante force d e simplicit, nous
rapporte les tapes progressives de lasservissem ent du peulpe
roumain et les liquidations sommaires qui sen suivirent. Cest
un S. O. S. pathtique que toute m e libre n e peut entendre
sans frmir. Nicolas Baciu nous transm et lim m ense plainte
dun peuple prisonnier qui dsespre. R ep ren o n s-n o u s enfin...
moins que nous aussi nous nattendions n o tre tour?...
O p ra ,

du 11 juillet 1951

... Des Geles dA na Pauker aux prisons de T ito est


une tude passionante, mais aussi un docum ent authentique
et un cri dalarme e t d e dsespoir lanc tous ceux qui ont
la candeur de croire quen Occident le com m unism e pourrait
tre diffrent de ce quil est dans les pays satellites. 11 est
rdig dans un style direct, sincre et sobre, sans artifices ni
parti pris. En m ontrant les changements intervenus dans sa
propre vie, lauteur a russi nous d o n n er une ide des
terribles modifications apportes la vie du peuple roumain
tout entier.
L 'A lia n c e ,

du 23 ju in 1951

Le public occidental, on le voit, sest vite lass de lire


des documents et rcits relatifs au rgime de te rre u r qui svit
derrire le rideau de fer. Il faut esprer toutefois q ue louvrage
de N. Baciu connatra une large diffusion, car il don n e une
ide particulirem ent suggesuve des conditions de vie et de
mort dans les dictatures qui portent le nom curieux de

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

379

dmocraties p o p u la ir e s C est un rcit crit dune plume


alerte par un homme qui ne prtend pas faire oeuvres littraire,
mais sim plem ent ajouter son tmoignage tous ceux qui
accusent dune manire accablante le systme policier qui,
chez les sovits e t leurs satellites, fait de la vie un enfer.
L a Tribune de Genve, du 21 avril 1951

DES GEOLES ROUMAINES AUX PRISONS OEI10


N I C O L A S

a - A C l U

Vers la libert travers


deux fleuves la i

JLcita ton

V ers la libert
travers deux fleuves la nage
i

w s S S g E jS p g g l

^ U

r r ; r r . s i s s sssk se
elSsee-i

Cuprins

In tro d u c e re ..............., .............................................................................. ..


Im p ortan t not e x p lic a t iv ...........................................................n

T ablou cro n o lo g ic ................................................................................. 14


C a p ito lu l 1
D isperatele ncercri ale Romniei de a iei din
rzb oi.................................................................. ................................. 17

Cine la demascat pe tirbey? ............................................. .

24

Negocierile de la Cairo ...................................................................25


O procedura dezastruoas de negocieri ................. .............. 34 v
C a p ito lu l 2

Sabotarea tratativelor de armistiiu ale R o m n ie i..............37


G erm ania a pierdut rzboiul .....................................................39
Negocierile de la Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
O iniiativ ndrznea i in te lig e n t ..................................... 42 \j
N egocierile de la Cairo ...........................................
42
Putregaiul de la M inisterul de Externe rom n .................... 43 \J
C u itu l n s p a te .................
..46
C a p ito lu l 3
Ilu zii tragice: Debarcarea aliailor n B alcani ..............

50
Un scurt rezum at istoric se i m p u n e .........................................53
Conferina de la Q u e b e c .....................................
54
M ilita rii aliai i debarcarea n alcan i ..................... ..
56
C e era planul englez Jael?
.............................. ................60
D ebarcarea n Balcani - plan ul d e m istificare
Z eppelin ...........................
61
U ngaria i perfidul A lbion ................................................
62 J

L iberatorii R om n iei cad... din cer, la S n agov . . . . . . . . 65


P rincipele Barbu tirbey, alia s Bond, d e m a s c a t . . . . . . . . . 67

Capitolul 4
Trdarea sttea cu regele Ia m a s ....................................' . . . . . 71 ^

AGONIA ROMNIEI 1944-1948

C apitolul 5

ChurchiU trdeaz Rom nia......................................... g.


Churchill se face avocatul Iul Stalin ................. *...14
C apitolul 6

Romnia capituleaz tn rase campagne"....................... ....


Actul de la 23 august 1944.................................... .........^
Asupra ncheierii armistiiului cerut..................................
Comunitii i complotul de la P a la t.............................. .....
C oncluzii............. . . . . ................ .... .....................................

C ap itolul 7

Churchill vinde la Moscova, In octombrie 1944,


ntreaga Europ de rsrit ............................................. m
Churchill l bolevicii...........................................................
C ap itolu l 8

Sacrificarea Poloniei ...........................................................


A treia mprire a P o lo n iei............................................V22
Stalin pune crile pe m a s '........... .............. ................123
Falsificarea isto rie i............................................................124
Roosevelt ofer lui Stalin Jumtate din Polonia............ 124
Noaptea infamiei din octombrie 1944..............................124
Yalta i Polonia....................................................................127
C a p ito lu l 9
Churchill i Iu g o sla v ia ...........................................................129
C a p ito lu l 10
D e cnd tia opoziia c Romnia a fost vndut..........134
Security in E u r o p e ................................................
141
Securitate in E u r o p a ......... .....................................................143

Capitolul 11
Strategia militar i politic a Statelor Unite i
pierderea Europei de rsrit i a p cii........ ............... . 153

Capitolul 12
M . S. Regele M ihai se adreseaz preedintelui
R o o s e v e lt........... ....................................................... | ................ 1*1

Capitolul 13
G uvernul Groza, guvernul puterii ocupante........ .............1*5

382

NICOLAE BACIU

C a p ito lu l 14

Romnia ntre disperare i speran.


Conferina de la Potsdam din iulie 1945........................... 170
C a p ito lu l 15

Romnia dup conferina de la P o tsd a m ......................... 177


Actul de la 20 august 1945 ................................................. 180
C a p ito lu l 16

Politica Statelor Unite fa de Romnia dup Yalta . . . 185


De la conferina de la Potsdam la cea de la Londra .. 189
C a p ito lu l 1 7

R aportul E th rid g e ......................................................................192


C a p ito lu l 18

S ell-out to Stalin = S -au vndut lui Stalin .............. 200


C a p ito lu l 1 9
M inciun i m istificare ................................................................. 205

C a p ito lu l 20
C hurchili n peniten: discursul de la Fulton,
M is s o u r i............................................................................................

Capitolul

215

21

P olitica am erican dup moartea lui R o o s e v e lt.................. 221

Capitolul 22
R egele R om niei, prizonier politic so v ie tic ............................. 226

C a p ito lu l 23
E vreii din R om nia i alegerile din noiem brie 1 9 4 6 . . . . 232
C a p ito lu l 24
n cepe rzboiul r e c e ..................... .* . * ............................... 235
C a p ito lu l 2 5

Decapitarea i lichidarea opoziiei romneti ................. 239


C a p ito lu l 2 6

Anglo-americanii abandoneaz pe regele Romniei


destinului s u ............... ............................... ........ ...............246
Churchili l sftuiete pe regele Romniei
s se ntoarc ................................................................ . . . . 253

Capitolul 27
1948: Primii pai ai regelui n exil ................................... 256

AGONIA ROM NIEI 1944-1948

C a p ito lu l 28
Rufele murdare romneti se spal la
Departamentul de Stat de la Washington......................258
C a p ito lu l 29
Sperana renate i m oare................................................... 264
Scrisoarea generalului Nicolae Rdescu
adresat nainte de a muri preedintelui Statelor
Unite, Dwight Eisenhower ....................................................265
Testamentul politic al generalului N. Rdescu ...............268
C a p ito lu l 30
Doctrina eliberrii ............................. ..................................... 274
C a p ito lu l 31
Neutralizarea - finlandizarea - Europei de rsrit........282
C a p ito lu l 32
Atentatul din 20 Iulie 1944 contra lui Hitler i
soarta Romniei ........................................................................288
C a p ito lu l 33
In lupt . . . . M jk.................... .......................................................................... 300
Serul adevrului44 i tehnica mrturisirilor
spontane44 In poliia i justiia com unist.........................302
La moartea c l u lu i..................................................................305
C a p ito lu l 3 4
40 de ani de la conferina de la Yalta .............................307
La patruzeci de ani de la conferina de la Yalta........... 307
B ib lio g r a fie a n te r io a r

..................... ................................ 314

B ib lio g r a fie s u p l i m e n t a r ......................................................... 319


ADDENDA
C a p it o lu l 3 5
P ro dom o ....................................................................... ..............323
C a p it o lu l 3 6
P ro dom o? N u! P ro p a tria !........................................... ....3 4 7
C a p it o lu l 3 7
D e s G eles dAna Pauker aux prisons de TRo ............375

ia iH

ni

S p '

-1 9 4 8

le secrete acuz