Sunteți pe pagina 1din 148

.

"t "
-

0-'

.> i l .

,,
,

,,
,

URMARITI

DE

GESTAPO

AMINTIRI
DIN FRANTA
(1940 -1944)
DE

INGINER l . lOEWENTON

BUCU R ETI

IM P RiMERlllE

. CUR I E RUl" ST R. DO MN ITA


1 9 .. ..

A N ASTASIA 6

,
T o",rll: dnpturile It:sale rezervate i acele

INTRODUCERE

'

I N TRO D U C ERE
Orcine caufii 'in amil/lrile sale emotiile ("ele mai ]1/'0li/ ce,) mai lerilJi/i fooif u r<l. li des/i rlU/lii

Illlflt,,(e i se opre)~/e
mUJJrtl

.~Idlefuiul

.'>/;IU.

I n il.<;t{el de mprejur/iri Irebue s;' le IlO/liniti dllcii .~ii

mori ,Wtl ducii .~ii inle.'jli.


Cee ce DOI' urmll /JO/' (.,ce

.~1;1

se

nlclcll;!."!

de

("C

/Il'lIm

11O{;rril sil nil /eg moartea.


li

Dwli IH/ rn'a;~ fi {!,il1dif dect la obligl/fia ce U iWe11/ de


redll >lin cer cele ce simim n cele mlli grlwe mprejuriiri ale

oic(il .~ i dac nu mi-I;l

fi

P/'O!,U .<; 1/1/ :-;(op. s()colif r()fo.~j'o/'


li /lcentl .~it redlln ce/l'
('('-mn suferil /I cei pal/'II ;.111; Iri;(; n Frun(n , deli! 19,)0 i

omenirii.

/1/"

trebui

Si:1 Inil

opre.,;(' de

p:iml 1/1 nceputul lui /94J .


~5il,.igi'e de gronz/ .,<'/1II III/zil .~i .~e ml; iltul din I(mle
coIfurile.

Cum istoricii nu pot desaie nwlle dill e/}(!nimeflfele IleIrl-;ile dire'(:! de ei. cred el;I e nei'eMII" ,~ll f'idic () ('orI in ii, ("Me
1I11;lsehellZtl :;cene de /leinU/girUlt.
X" 1'01 l"."m uil.clrii eoellimelllele l1lulliple. Cllre lH1 p()1
fi Il'e('ule ('U nedel"(J(}.
Fi/PIli!; elI i alfii oor redll nliimpliiri ,~imilnre. tiU m:'i
IHlrefJlll(ele sii I;}.';C{UJ(/ experientele pers01wle: e.:\periell((Jle
lull/I'ol" {ormcazll ti" '0'. {In IeZi/III' 1;1/Nlr/ilHnd T/lultimii.
_kell.<;lll lucw'(! e dillonllii ~i {llp/u/lii CII. al'unI, 1ftJ. / /_
Imu'eerell n (arii . mII ("/i/ ntr'ulI lIwre coiidi/I/I clileoil articolI!. ellre d ooedesc ("(1 lumeu llcepe ,qif rC('/It'HJl}si Arozil/);ll
erori/OI' eomise ~i illtdililll(ea laI'.
Am 10<;1 mi"ull de c/winfeh' "orori illltlile'". de'1("()fJerile

9
siillgeroas

din (oale ceLe cunoscute din istorie, e lot u i cea


S'au justificat revoluii, s'au mpucat unii pe
a lii , dar o revoluie, care mat ncearc sa Ln)oseasc, '1
umileascl, s distrug demnitatea acelora, care nu giindesc
la fel cu execulanii ei, e o afecere judecat definitiv.
Va trebui ca odat, istoria .~ descrie i aceste infllmii.f
Astfel a murit Germania., Germania care a avut o cultur.
O mare cultur a fost invins /"
Dar ziaristul acela nu-i dduse atunci bine seama ' de
cele ce mai erau rezervate omenirii! Ce ar mai fi scris el,
dac ar fi bnuit c infama revoluie ar fi reuiI s nlreac
n ferocitale pe cele mai siingeroase din trecut?
lim c urmar ani grei pentru Evreii din Germania;
hecalombele se nmuliau din zi n zi mai mull. Pentru a se
ajunge la crime, a fosl necesar s se nceap cu deporlrile
i cu nfometare sistematic.
Cei cari nu s'au grbit s fug din Germania, pau cei
cari n'au {J[JUt o astfel de posibilitate, au fosi expui s fie
ona(i pe strzi i pr.in case.
Depor{hle n lagre i crimele ncepurii sii se nmuleasc; viaa omeneasc nu mai conta.
Ea nu mai avea nici o valoare in tara condus de UII
cancelar al poporului.
Gloria savanilor i scriitorilor germani ncepu sii p
mai

in/am.

leasc.

Cam aceslell au fost fazele premergtoare ale rzboiu


lui ce trim.
Odal cu izbucnirea rzboiului, operaiile de "purificare
arian'.' au continuat pe o scar cu mult mai mare.
Nu se sturaser criminalii lI.l!ziti CIL cadavrele miilor
de copii, de femei , de bll.lriini din Germania propriu zisii,
nu se multumi'r c slLle de mii de Evrei au prsit chiar din
ndemnul lor ara n care s'au nscu.t, au trit, au suferit
sa.u s'au bucurat din. plin. Cnd nemii nIL reui! s se nfilfreze n diferite alte ri i-au reaminiit de existena nearie_
ni/or: au ntrebuinat {oale metodele posibile spre a-i re_
gsi i a-i readuce n. lagiirele din Ger.mania. .
Folosindu-se de guoemele ,Quislingilor i ale LmJalilor,

,,
,

CAPITOLUL I

Imi amintesc cii veniroa la putere il lui C(.get, n iarn a


1937- 1938, fi fost pentru Evreii dilo Homnia un avert.is~
meni al zi.lelor negre ce Je erau pregtite.
Atn ntel es, de atunci, cii trebuia su aaul o solulie g,rab_
nicu pentru a "eu.i sa-mi salvez fami.Ua. Lll!>!a pentru exisle"nj m rejinoa nc la Bucureti, astfel c am decis sti ncop a m pune la curent Cli cole ce se pcirecoo.u n atllc
purji, pregtin d momentul oportun pentru p lecnre: aceasia
antrena un nll-eg cortegiu de neajunsuri, n/re care acela de
a te desparti de me<liul familiar al ulMol' prieteni.
Cum trebuia s treac mai mult timp .. am Cdul'al s-mi
oompk>eiez informatii '8S.upra celor ce se pelrccooll chiar 'i n
German.ia lui H LUcr.
.
Intr'un volum s.cris\ n ,'omu;nelc, am dcscoper,i l urmutorul extras dinlr'un zi,ar ~menican :
.
" In ace.l ziar se ana o vedere oare repr'c zenta un oi'n
destuJ de prezootabil. u.mblnd descul , cu oopul gol i
avruld hai:n ele sfiaie. Om'llJ acela e ra un avocat cunoscui
d-in Munchen. doctorul Spiegel ; 01 e ..a plilllhat d e doi soldaji
pe slt'uzile Capii'a lci , pu.rtnd atfmiat de gt o pancard~, pe
oare era seri!'; :
- N u m "oi mai ' plnge niciodat polijiei.
Dup aceia. Doctorul Spiegcl fu inierna t in lagii.rul d e
concentrare dcl.a Dac~au i d-up cflteva ziJc fII mpu cat
mpreun CII alte "ictime pentru faptul c .,a voit s fug".
Impresionat de schimba.rea surven il in GOL"mania st u_
dii lor mele, am dhlfat s unu i alte detalii, procurndu-'Illi
diferite ..evisic strine CHfrc reli:ttfl'll sw1rilc de acolo. ,
O lir feruce a crceat o adevurot ' prigoan, n formc.lc
cele mai s Ihatece. contra a aproape 600.000 de Evrei. cari

CAPITOLUL II

LA MARSILIA

(No.mbr;.

1940 -

No.mbrie

1942)

,,
,

/'

CAPITOLUL II.
"

Dup

diJlol'i c,

d estul de

lung

p entru starea suua-

tI,i i noastre, dup ce am reuUl s n e apropiem de Marsilia,


fr a fi conlroJ.ati n tren, am sosit n seara de 29 Octom-

brie n gaI'ft St. C harlcs din centrul oraul ui.


La ieirea d e pe peron, toat lumea a f06t obliga.t s
prezinie actele, iar s lrinii trebujau s treac printr'un bi_
rou special, unde li se CCl"Cetn sit uaia mai de aproape i
unde t rebuiu s se justifice motivele cltor i ei.
Noi am riscat c l toria fr l'cnumitele "saU fCOlldui t"uri; dar nebnuinclu-se originR noas tr einic i citindu-se
scrisorile oficiale, insp ectorii poli iei ne ddur voe s descindem n ora. Emojia i saJiisfacjia a fost m are, dar n ace_
la t i mp o I dureroasu comptimire ne-a copleit, cc i am
vz u t cum aiji! au (ost rejinuji spre a fi expediati napoi
n JooalitUtile de unde veniser.
Ctcv;fi z ile mai trziu , reuii s obti n din partea politiei strainilor, d reptuJ de a locui o l un la Ma rsilia, drept
care fu prelu.ngit de m'ai multe ori la expil1area termenelor
respective, bine inteles nu fr insistente, ruc,rgt u ri i
eIOot.i.
.
l\eu,ir m pri n impunerea UDor chibz uite rest rictii s
ne aran j m o nou u viat, modest , n frumosul port, s upra~
populat de. refugia i . In tot t i.mpul iernii evenimentele nu se
precipitaru; nll mai tiril e tri ste dela Paris ne puneau adesea pe gandu ri, astfel c prin deducjji, b~uiam c situatia
se v-a nrutj i i la Doi.
Multi din cunosc ui au lup tat din rsp u ter i pentru a
obtine o vi.z de emigrare, vapoarele p utnd DC s tMver_
seze oceanul Evreii ~ge ..m:ani au av ut anse m ai muri cuci ei
fc u ser cerer i cu civa ani nainte, de pe t imp ul cnd a u

37
d-up

obmz sau buzllnar. I' l'ancezii au nvtat repede s


speculeze pe nenorocit.i
Episod ul v-asul ui fantom, CLUn a fost denumit "Massihn", n'a fost u ltimul din p rima pri.mvar a vietii noastre
d e pe coasta mrii sudice. Or1.l.ul trebuia golit de indesixa_
bili, i lu ua Mai ne aduse o mare surpriz. Mai 'multi agenji
ai sigurantei, dispunllrt de adr'esele tuturor stri n ilor, se
prezintar. pe noominjuate, la domici.liile respective ,,?i ridicadi dirjile de iden titate, dnd n schimb bOlwri numerotate cu care cei vizati urmau s se prezinte peste cteva zile
sp re a-i relua eventual hrtii1e. S fi fost o diabolic curs
care ni se ntin,se? Ne prezentarm i noi, ca si:i aflm, pe
UD ton ct se poate de polilicos, drar i porfid, c eram obl i_
gati s prs i m n maximum 48 de ore- Marsilia i s plecm
ntr'o looalitate d in interioru l trrii, ntr'un domiciLiu fixat,
und e urma s ni se restitue hrtii]e de id entitate.
Rcvoitat peste m,sur de acea nedreptate, m'am ad resa.t imed.ial. cu o cerere prefectului judetului; nu m'am sfiit
s spun n fal c prezenta mea n Franta se dato ra u nei
ind uceri n eroare a autoritjilor, adugnd Ca din cauza lor
ron .aj uns n situajia d e a fi fost r n it mpreun cu familia
mea; -c eram nevoit s ramn pe coasta Meditera:n spre a
u ura vindocarea s01iei. nepufndlHu supune d ispozijiei
de a- mi schi.mba domicil iu l. Demersul acela fi fost ncununat d e succes i peste 2 zile mi se res/ ifuira actele, dndumt..se d reptul de a ru mne pe loc. I n forul meu iniern l/llJI
continuat a fi revoltat, cci s'au mai comis nedreptti i fala
de a ltii, elr treb uind a rmne pasiv, d iiil cauza situajiei speciale n care mu aHam. Cum m gndeam c peste ctVR
tim p se va putea reveni cu mctode idcntice, m'am decis s
scriu auforit~ilO"r dela Vichy, Ministerului Mar in ci, spre a
a fl a ce se ntmplase cu l ucrrile mele i n ce msu r iluziile mele ar mai p u tea s-mi ofere vreo ans de mhun
ttire a sihrajiei.
Cu toate c b nu iam c acolo ar domni o nou menta_
litate, am fost nevoit s ncerc orice posibilitate de uurare
fi viitorullli . Msuri l e de u rmrire se intensifi,au iari, i
lini tea sufleteasc se micora.

,,
,

CAPITOLUL III
I

SUB OCUPAIA GERMAN

Cca mai srandioaS rafl din Istoria frantei

NOAPTEA CEA MARE


(No.mbric 1942_f.bruari. 1943)

,,
,

5,
Soarta tuturor Evreilor devenise de fap t foarte ll'lSt
d in J933, viitomJ era u valuit ntr'un nor de incertitudine i de nC6igUllllll ja. Ne afJam i noi ntr'o hllne lips ita de
sensuri, n mij locul unei najiulli nemu.ljumite, oeupncl un loc
ct se poate de d ezolat.
Ce era de fcut? Trebuia timp ca sa pregat im o fug i.
mai ales un loc ct ma i sigur pentru refugiu . Evenimentele
se precipitaru i n dup amiaza zilei de 22 ranuarie (Vineri)
1943, s'n putut afJa, gM~ie indiseretiei unor polijili binevoitori, .c momentul tragic se apropiase: se vorbea cu cei 7000
de agenji secreti celebri din Paris ar fi sosit la Mars.i1ia. acei
pc;J.ijili cari erau bine instruiji n metodele cole mai rafinate
de raflare.
S'au adtLS i cteva mii de jancl.arm i dela grz il e mobile
din Toulouse, N.isa i TotiJon, astfel c ne ptlteam atepta 1>8
cea mai grandioas goa n, la con mai mare vlin/oare de oa_
meni elin cte a cunoscut istoria lumii: aproximativ 25.000
nc

de poliiti se preparall pentru atacnl general. 1n SCUl'a r,ilci,


a urmat, aCB.Su In mine, o consfutuire Cll vreo 8 familii i s'a
constatat ct nu se putea gsi nici, o solujie imediat ~i. prac-'
tico.. Trebuia sa lusm ca soada s decidu de ce avea su se
ntmp le cu fiecare di D noi.
Imi amintesc de o srman Doamnu S. n vrst de 60
de ani, care se afla n Fra.nja de peste 20 de ani care locuia
aproape de Iloi. Se temea ngrozitor. Cu tojii am cuutat s o
ncurajm cu arg umentele c fiin<1 prea n vrst i in plus,
de cetU.jeuie romn, nimeni nu WI avea ihleres s se at.inga
de ca. Cnd s'a desprjit de noi .i ne,a Ul"at la revedere pe
a doua zi, am simtit din vocea ei t.remurndu, cauvca o presimj.ire trist i.eli se resemnru;e, ne mai avnd ni ci o .<:perauiil.
de salvare.
Cu toate c inima ne era strns de compiHimire. a trebuit sti pJn u esc ceeace aveam de fcut spre a salva pe ai
mei. Mi'ram prop us s fiu calm, s faclle indiferentu l i s nu
m lrudez; pregtisem doar toi ul , ce se putea pTcgti: nu
' ne-nm declaMt i ne-am p rocuTat, cu cilteva zile nai nte o
traducere of~cial fals fi uaui act din care se consta ia l'I"i am
fi fost Romni ortodoci. Ce nil face omu l, ntr'ull impns att

CAPITOLUL IV

LA NISA
(5

Marti. _ 25 S.pt.mbri. 1943)

,,
,

in mine o energie nebnu i Ui., ca-re mi dde a pu terea s o duc


p n la sfrit. Gseam. n acele zile, momente de recrearc.
momente de acumulare de forle noui, att de nece3a:re pentru
dHicul tUjile ce urmau s mai vinu.
Privind a.desea s pre ma're, gncl ul se pierdea pn la
cela lt jorm, pn n nordu l A fricei, unde se aflau atoplajii
salvatori.
Ce majestuos 1 Ce l1ni te, ce mndr mrelie. ce majestate
naiu ral era marea !
De acas, PTivoom dela balconu l etajului J][ s pre d ealu ~
rile d in nordul ora ului.
De cte ori n'am admirat orepuscu lul care se apropi,a I
am observai cllm soarele arginta vrfuri le deal urilor, ca apoi
toiu l s fie mbrujat de incendiile acelui ullic ct'eplIscu l me~
<.Iiter:nnia n !
i c nd soare le i spa groapa n dosul murii , g ndurile
se n d reptau la toji nenorocitii cuzuji i n gh iarele ncmjiJor.
Mii g ndeam la soam lor, plmli nd s pot islorisi mai
t.rz iu i altora.
Mi,nlll propus s nu las uitri i fa ptele acelea i s contribui, n limita puteri lor mele, la scoaterea la ivealu a mu ltm'
bestialiiji.

O! voi ne.norocitilor! miiioane de nenorocili , O'..lre aji plu_


t it cu via1a voas tr neces itatea cl i l or de a se menline l:.t
putere ... E u nu v'am uitat; voi fa-ec toi posibilul cu lu men s
afle, C UIIl de {ll"l'<u it l-li'lllmier sil omoare 4 milioane de Evrei;
aceasta n ma i puin de 3 aniL ..
C hiar Mllssqlini se nspiljm ni.:'1sc atunci de teroarea
Gesh p<mlui , refu za nd sti le mai dea ajutor; aceasta e singu ra
expli.c:ajie logicn a fapt ul ui cu Il"U se colabora la Nisa pentru "
predarea celor refugiaji.
Urm uu eveniment de o cov. r i toare impo:r tanj: veni
prbu irea fascismului, d u p d ebarcarea America nilor n Sicilja. Mu lte -" piriie se li nitir mai mult prin sudu l rMnjei,
se atepta eli.b er.area d efin.itiv.
La sfl rit ul lu nei August, Itali enii se ret rasm- din S a~
vois d e S us, cednd regi lmea ncmjil or, i neuitnnd pc Evreii
de acolo. Ace t ia au fost readui n camioane mi litare la Nisa.

Comitet ul de ajutorare din bulevardul Debouchage avu mult


de lucru i se pregtea ca s obti n domicilii forate la Mon ie
Carlo i Monaeo.
S'a reuit s readuca. 4- 5.000 persoane dela Megeve i
dela St. Gervais, cnd se afl, la 8 Septembrie 1943, c Italienii oapituJ aser. Dupu cteva are de entuziasm i de bucurie,
gnd uriJe noastre ncepm a fi preocupate de celelalte zile
negre care trebuiau s 'vinii.
Mi-tun dat imed.iat seama c un alt moment crucial ar
vietii se apropiase. ne atepta iari mari pericole insur_
montabile.
N u trecur nici 24 de ore i gennanii n cepur fi sosi , ocupnd pe rnd, toate locnlittile dintre Cannes i Menton.
Comitetul din Debouchage dispruse peste noapte, iarmiiJe de nenorociti adu i din Haute Savoie rumasera. pra,'siti:
voia ntmplrii; protecjia i trali an se evaporase odat cu
pleearea ultimului sold at italian. Ziua de Vineri 10 Septem brie. a Iost oaTecum linii.iUi, oM u1 Nisa prea. neocupat mil itrete. Trupele sosite se opr i ser deocamdat prin maha:'
Ia-le i pe osel ele cornielor.
It..lienii , la plecare, au ncercat"s salveze o parte din
Evrei, lundu":i cu ei in cteva autooamioane; dar a doua zi
dimineat, se 'lin c nemtii reuiser s-i ajung la Ventimi- .
lia, la vechea frontier cu Italia. Astfel fugarii aceia au czut
victime inam.icului de moorle.
Care era s i tuai'a noastr personal i ce se mai p u tea.
face?

Cu m Gestapoul t.lI1Itla s se instaleze de urgent, se punea ntrebarea dac se mai p u tea gsi o bun ascunztoare.
Tot reflectlld i vorbind cu unii vecin i, am aflat c oprim descindere fusese fcut n dimineata zil ei la maTelehotel Continental; ioal luinea t8. fost ridioat, la fel ca. i o'Itii
gsiti prin apropiere de gar.
MuJj.i au fost! To(\ nenorociii ntori din mnnli, n marea lor majoritale' l oameni srac i i abandonati. Ce pro.dl'i:
bine venit pentru hingheru' supra-OaIDcnilor dcla Berlin!
Cte snrret~ destinate pentru -alt mare de snge care
urma s mai scalde lu mea!

la

,,
,

CAPITOLUL V

MONACO _ MONTE CARLO


(1!5 Septembri< 1943 - 1!3 Februarie 19404)

,,
,

CAPITOLUL V
CobO l'nd n faja Caz inou lui. n e-am ndrepbat spre Ho-telul ,.Villa des Flctll'~", unde prezentnd vechile ideni iUiji
dela Marsilia, ne-am insta1at ntr'o camer cu o frumoas
perspectiv spre mare.
Ne_am odihnit cteva ore. Apoi am plecat pentru a cuta
persoane cu nosc ute. Speram 's putem afla secretele zilei i
s descoperim mijloacele necesare aranj.rii situa tiei noastre.
In drum spre Cazino li, am admirat nc odat f rum usetile 'c e
se etalau ochilor notri, am privit la copacii exotici de lng

parcul in fiorat

am resimjit

p l cerea

de a ne afla din nou

ntr'un mic paradis.


Uniformele germane ntlnite pe drum ne-au l sat indiferenti; lumea de acolo se plimba n libertate i fr nici o
preocupare.
M ntreham ns dac situatia aceia paradoxaJil ar putea dura ma i mult ti.l1lp. Ori"C'ulll, sim.indu-m ulll"ai, mi_am
amintit de vOl'bele lu i Macbet :
.,I am a man a@8:in !" - "Sunt iari un om !"
Nu pot s definesc bine amestecul de tristee i de bucu~
tie pe ca-re J"am tCSimit n acea dup mas.
Dela niciuuu l din culloscujii gsi(i la Cazinou n'am.p utut afla care ar fi metoda sigur pentru obtinerea unui d rept
de edere n singura regiune de pe eoastr, care s ne aj ute.
Nimeni nu voia s divulge locu riJe de asc~nztoare, ru_
meni n 'a putut su-mi indice o adres de par tic ulari, care pentru sume mai muricele no-.ar fi tinut neanunjaji la pol i i e .
N'am pierdut speranja, am i neles c va fi nevoe de
m ulte zile de tafonare.
Cu toate c recptasem oarecare incredere n posibiJiUlti lc viitoare, am avut iari ocazia s consai c mai treceam

85
Dealtfel i Comitetul Cazinoului contribuia Cu Slune importante pentru ca autorituj.ile s treac CU vederea acea stare
de tolerant. Nemlii aH fost indui n eroare, fiind neco:nl,e nit
asigurafi c legile sun t res-peclate cu strictete. Dealtfel, ei nu
se amestcca u in afaceril e interne ale P rincipah.J ui : ei voian
sa fie bine c u nc 1111 Stai. "ncutral". Se g nd euu , des igur, 108
eventualitatea de a avea nevoe n viitor de co ncursu l prillu_
lui de acolo. Pentru noi sihtajia era bine veni tu, mai al es c
dela N.isa soseau zi lnic tiri triste i gJlave.
Acolo ranele continuau pe o scara. i mai in ten s: deporll'il e nu mai ncetau , num rul v ictim elor cretea nsPim n
ttor. N'au trectll nici 5 zile dela pleca rea noastru cund sosi
vestea cu un bun prieten R. .. fusese "oonfiscnt" din casa un ui
elvejian, Nevasta &fi sc pase n mod miraculos, ascunz nd-Il-se
dup perdea, Ne aflam atun ci la ncepulul lui O clo mb rie i
timpul era frumos. Viata se scurgen n tr'o hnite deplin i
uni ca noo."tru sp9 ranj era tot even tua la debarc,ue a Aliajilor. In tr'o zi se ruspndise svonul cu America ni i a r fi debarcat liln g Cannes : am trit mai mu lte ore ~l e mari speranle, ca pc seara. bucuri a sa se tl'Unsforme ntr'o stare neateptat de mare preocu pare, Pe la 6 ser a, se rspncl i se
alt s von. Se anase la Cazinou c Gestupoul. ar fi apr u t l~l
Monle Carlo i c se pregtea pentr u desci.ndel'i noc!Jl :'ne.
Tn ma ipujin de 10 mi nute s l il e de joc se gol il'u aproape complet. Lum ea pleci! n dilll.area de aseunziuri improziatc,
Revenijj La hotelul nos tru , a m conslatat c nu rm ses er
a~lo dect plIjiuc pe rsoa ne. Nimeni n il putea pri cepe qll m
reu ise r aproape toji pasagerii s intre n pmnt. P atroana
hotel ului ne p roJ'Hlse s ne ascundem ntr'un aparta men t '
bin e degh izat din s ubsol ul casei, ial' femeia de servic iu ne
sft u i su ne sui.m ntr' un p()(! specia l, la C:UI'e se putea aju nge
cu ajutoru l unei sc ,'i mobile i eare putea fi ndeprtat,
C u expel'ienja tr~utuilli nostru, run preferat s r m iine m n
camera noastr, n spera n a de a ne pune la adilpost lll actelor noastre, care ne-au sa lvat in memOl'uhi la nou-pIe dela
Marsilia, La fel ca noi, a Illai proced at o si ng urii familie din
hotel. Astfel am trecut mai multe ore de ngrijoMl"e. cu.lld
dupu miezul nop j-ii s'a aflal cu n OI'a al' fi l inite, cii loaili.

87
juste1ea punctulu i meu d e vedere. Am reuit n parte.' cci
de fapt nici situatia din MonRoo nu puteH. sa se pcrpehleze :
schimbri grave se puteau ivi de la o ~i la alta. Ceeace trebuia sa ne ncll rajeze mai mult, era afirmajia din circular
c guvernul german s'a obligat s nu. mai recurg la acte -de
constrngere OOI;ltra cetatenilor romni care ar adera la ideea
repatrieI'ii. Dar pn~ la terminarea definitiv a formalit51ilor am deci s cu totii s ne mentinem n starea noastr de aseunzi, cc i era foarte posibil ca ordinele date de german i
s nu fi fost primite d e toF agentii Gestapoului. Formularele
de tramil sosirii la nceputul lui Noembrie i imediat le_am
completul; trebuia s mai ateptm 2-3 lu ni pn la rezdvarea d efinitiv a formalittilor complicate pentru un voiaj
att de hmg, prin jri ce se aflau n rzboi. Situat ia privit
n totalitatea ei, pen tru putiTlii di n aceast caiegorie, era s u'"
rztoare: se putea conta, n fine, pe posibilitatea de o sa lvare din mna clilor himmleri cni . Mai trist deveni soarta
pentru cetatenii romni cari nu erau n regul Cli hrtiile i
pentru cari nu se ntrevodea o astfel de turnura favoraJ)i1.
Ei formau ultimele nuoleuri 'din acelea care erau destinltlt.e satisfactiei J)Qftelor bestiale ale nazitilor n momenlele
cnd acetia nu t i au cum s se ~zbu1}e mai cnId elin cauza
nenumaratelor insuccese militare.
fu momentele acelea, situatia general din PMllja era
nenorocil : nemultum ir~ se accentua din zi n zi mai mult.
Tntr'o astfl de lume l ipsit de sens uri, Evreii ocupau un loc
ct se poate d e dezolant Oamenii fr scrupule profita u de
.starea turburc i numrul Cftllaliilor se inmu.ltea: la Nisa
strzile erau pline de spioni i de denunttori . Nemernicii
aceia colaborau cu o mare parte din poli(itii francez i oare
ajutau pe nemti pentru descoperirea celor ce noerau s se
ascund l>entru a_i salva nevinovia.
Istoricul german Mommscn scria cnd va : "Canal ia r
mne canalie i antisemitism-u l este opinia oanaliCfi". CeUijetenii si de atunci nu l-au iuteles i preferau s se +ransforme ntr'o mass de canalii, cutnd s gseasc adep i
prin canaliilc din alte Firi. Oamenii acetia Lau nteles gre i t i pe Nietzsche i n'au c u tat s descopere n operele sa le

91
mii de zugrumati. Setea de .snge nu se pOfolise iucil la autorii mcelu l ui nemaipomenit.
Devenii deci i mai prevztor i mi triam zilele studiind fiecare pas pe care trebui,a s-I facem. Atenie foarte
mrit! Cele scrise de mine, redau o adeVUNl.t viaf it categoriei noasire.
A dori ca cititorii s m n~el eag bine, s poat simti
toate stri l e sufleteti prin care am trecut.
In acest caz, pot fi convins, c rndlITilc acestea vor in_
teresa i c se va deduce nlreg ul trist adevr pe care al li i
trebue s-l tie.
Astfel ne-am trit sfritul de an la MOMOO, pn cml
se a propie CrlciunuJ, care ne aduse alte veti neplcute.
Sub presiunea germanilor, guvernul Principatului convoca. o edin de urgenf pentr,:! a vota o nou lege contra
strinilor.

Citind zi'arcJe de dimineatu , ne-am ntrebat dacii mai


eram bine inarmaji pentru a rezis ta la lupta cOlitinuu i bru __
tal care se chema: vinj-a.
Militarii ocupanji observnd cu se mai aflau Evrei liberi in Montc Carlo, cerura. . autoriUi jilor monegaste s ia
msuri urge~te pentru retrimiterca lor in Franja.
Nem j.ii nevoind incu s vioJ eze neutralitatea, ntrebuinar alte mijloace de constrngere ca: ameninjarea cu nfometare etc.
Dilema autoritjilor din Monaco nu avea alt ieire: ori
se ddeau ascultare ultww!tului, yotnd legea. sever. ori
urmau sa:ndiun.ile grele.
In zadar a intervenit C(azinou), in zadar s'au opus llllele
personalitUi marcante; n ziua de 23 Decembrie legea a
fost votat i publicat chiar -fi doua zi, n ajunul Srb
torilor de Cruci un.
Cum legea urma s ' fie aplicat n cteva zile, trebuia
s ne asigurm o Dou soluj.ie de salvare; singu re posibili_
tate era refugiu l la vreun particular CUIlajOS. Nu se putea
spera ca proprietarul amicu1ui nostru Robert, s nu cerceteze cde ce se ntmplau n a.partamentul nOSlru i s accepte neanunarea la poliie. De alt parte, nici rspunsul
definitiv deja Legatia din Vichy 011 s06 ise.

93

ae

In ate p tarea procururii acestor curj i


identitate. aUl
truil. multe zi le de ngrijorare.
Pe la sfritu l lui Ianuarie, Robert pleca cu logQd nica
la Par is i noi ne Illutaro.m la Hotel des F lcurs, ntocmind
ri elc pe baza vechilor acte.
Am putut dorm.i nc 3 nopt i 8.(X)lo, Da apoi Stl fi lll obligati a ne Erczcnk'1 la politie pentru a soli cita un ragaz de
mai multe zile.
Pierznd oriCe speranj, nu doream dect s putem ple-

ca ct de curnd la Paris.

'

DC!;i am fost' primiti curtenitor la polijie, ni s"a OOIJl U nicat Cu n max imum 24 de ore f.rob llia ~ prsim Pnllci. pahLl. Nu se Illai acorda nici o zi in plus, cci guvernul d_
duse ch iar n dimineaja acelei zile, noui dispozitii d rastice.
Presiunea fcut de nemti se fcea dill ce n ce mai simjit.
Dupu o l ung noapte de insomni e, dup ultima noopte
de edere J egal Jn Monie CUTlo, m'am ndreptat de vreme
spre marele pod cldit pc bulevarduJ CharloUe, peste rpile
abruple de lng bisericuta Si. Devte.
In disperarea mea, nu mai gseam alUi solujie de moment, dect de a cereela, ma i de llIJH''Qape, micile grote de
acolo, i de a consbata dac la nevoc nu s'ar putea petrece
nopji!e n aceJe asc unz i ur i natur.:Je.
Pentru timpul zilei era mai simpl u, circulatin pe strzi
nefiind r i scat, i Cazionul stnd la dispozitia celor ce simeam nevoia de a se nclzi. Crj il e de iden titate treb uind
s soseasc curnd, urma s trim numai ctevn zi le
n
astfel de condiji i excepjiO'llale.
Mai sperm nc -nlr'o mi-uulle c um am mai sperat i n
trecut: ateptam ca destinul sti gu-seasc o aJtu solutie pe
care noi nu puteam s'o ghicim. Rentorcudu_1llU ,I a hotel,
mi-tun lua.t familia i am colillda l pe struzi, n s peranta dc
a ntlni Ull cuuoscut oare poate ne-ar mai. fi putui ajuta.
Orele trecea u i n ereuind piiln la prwnz s facem un
pas inainte, ne-am acz,at pe o bancu din Iajet "Cafeulu i de
Paris", spre a ne mai odihni i a 'pri vi la lumea eaTe trecea.
"M a i trecu o jumatate de or i ne soooteam definitiv
pierduji ...

95
In seara zilei, du,::udu _ne la restauTantul "Astoria", am
aflat c n ajun, exact cu 5 minute dup plecarea noastr .
de acolo, i-'ar fi fcu ! aparitia agentii Gestapoului, i c ar
fi ridicat aproape pc lo i consumatorii dela mese.
Agenjii sosi r cu 2 aulooam iounc dela Nisa; au vizitat
mai mulle restaura nte, ca apoi , sli plece furi cu camioane.le
p line inapoi, p rofit.nd de intuneric i in troducnd astfel o
nou .m etod d e rcspcc,fare fi neutralittii.
Nemlii n u mai erau mu.lt-umiji CII demersurile polit ici;
ei au decis s inaugurcze raflele cladestine.
Situajia devenise mai gl'av pentru puini i Evrei ea.ri
re u i ser s se sa lveze pn arunci 1& Monte Carlo.
Noua " nt mplare fi avut un efect fulgertor as upra st
r ii nop.stre sufleteti, care de altfel nu era bine ec h ilibrat.
J.Jll. aHa,rea norocll iui ce am avu t de a fi plecat c u cteva
minute nainte din locul acela periculos, am avut i mpresia
c solul ncep ea s ne fu g de sub plCloare.
Ne-lam decis su fugim de acolo, ca s ajungem ct mai
cnrnd acas la d. W...
Pe strzi domnea bezn cumplit, nu se vedea nimic,
doar se disting-eau, din cnd n cnd, micile lumini ale lam~
p ilor de buz unar. Se m ai i veau .i rare faruri ale automobi_
lelor ndep rtate, care se apropiau de noi.
Nu veneau poate iari alti, polijiti ai Infernului ca 5
ne culeag? l n.ailltam cu mult I?wd.enj.
,
Nu .tirun car e necun oscu ji se ndreptau spre locurile unde
ne aflam i groaza .1Oastr era de nedescris.
Am parcurs astfel, uu' scurt drum, refugi indu'Ilc adesea
prin curti, pl'i,u gangurile caselor; prin strzi laterale, pn
cnd micile IU'Oli nj ale trectorilor se indep:irtau; evitam
orice fel de n tl nire cu necunoscutul. Cop l e.iF de team.
CU inima la gur, cu rs uflarea UiiafU, am reuit s 'se /liP ro
pic de piaje la de lng hotelul Richemond; fc usem cam
a treia parte di n d rum.
Apoi am decis s facem un mare ocol i s intr m pe o
stradcl lturalnic oare suia n pant cu d irecjia Bcauso_
leiI, evitnd astfel sh'zile, pe und e ar fi p utut sosi alte 00
m ioane dela Nisa. Tot na in tnel, pe d ibuite, f r s5 sch im

%
bm

vreun cuvnt i sltnd llIai Ill Ult pe v r ful picioarelor,


ca d intr'ull momenl nlr',a ltu l su se produc minut uJ fafal ; capturarea noasfriL
Ne consideram pr in i nh'o cu rsli i definitiv pierduti,
crampoml lld~ne de ulti ma sper{l'Jlj, ne ntrebam n gl1d
d ac vom av
norocu l s scpam de vericolul acela, ca s
putem ira,nsfo . la casa noastru n tr'o tlOUU nchisoare i mai
bi ne zuvoritU. va nsnd astfel, apropiim!u-nc chiar de restaurant ul Pa lan~'l, din partea cea mai nord i c a'ora ul ui, am
respira! putj n, cci aju.nsesem l ng O' pazil_te foarte ascu ns, de l rn cle. pe ni te .scri ntortochiate i tare nguste, se
p utea trece repede n ca:d ieru l podului de peste riipele abrupte. Am trecut c u hin e i acest impas, am dep.it podul
i n e aflam n mijlpcul vaslu:!tri antier al canalizurilor necut
n Illar i gru mczi de p iatrti.
Circul ajia vehicu leJor era imposib i1 pc aeolo i locul
u1l(le se gusea casa noastr se a fl a 'n um ai la (00 1l1.
Asclln zndu -n e tncuodata n dosu l unei barac de lemn,
am lsat s treac 3 persoane n ecunoscute-; ca s ne slrecurU.m repede n st.rad eI1~
.
Cnd a m a j uns n Il &ul pori ii im obilu lu i dorit, am mai
a r uncat o ul tim privire n u rma noastTu, i a m urcat repede trep tele ce d ucoau 1 ~taj u l al t.rcileu.
D upu o pa'uza' de 2--3 minu te, d ura GI'; <\i'll rediplal o
respi rajie norma:lii, ne-,am d ecis s sunm.
Familia W... fu~es~
~ n$rijOrat de soa rta ~oaslru., cuci
d n ii a flasera de l.eefe . tr'kule cu o sear mai nainte.
, N u ne obi nuis9m
'c u id eea celor i nm)l.:tte, cnd
n e-'fi fost dat s, a flliW~la W ... , o a ltu veste (risl : jJroprietu ruJ l v izibase i_1 sbpj e s ploce n m axi mu m '3 zile.
O ait p roblema tjompl icat d~ rezolvat : att familia
W ... ct i noi riim nd!iln i ar~ i pe drum u ri. W ... nu aproba
parerea mea de a pleca mpre un la Paris, susjinnd
, c din
in fo rmat.i il e sal e, loji cei cari au recurs la o st fel d e incerca re de salvare, n'ar fi reu~t s ctige dec t ,~aximu m o
sptmn ~bate. Cei intrat i la Paris ar fi fosl prinI
cihar d upnllxim um .t rei zile.
ateptam

,,
,

CAPITOLUL VI

CALATORIA SPRE PARIS


(!l3

f.bru"-ri. -!l6 f.bruari. 1944)

,,
,

109
dat

id entitatea de " rrancez", se iv ise, trebuia s fim tari i


s ne masdim emotia intern. Doamnele a u fost lsate s
treac iar toj i brbaEi prezenLau hrli ile. M'am confonnat ,i
sigur pe mine, nt insei dOCUlll ClIlieie spre verificare, am fost
m s urat de s us pD jos d e un agent, n ti mp ce aH coleg exa_
mina mi n.ujios hdiile, eu ateptnd ,,-calm" verdict ul
Cu toat emotia, am rc'u.-;;ii s- mi pstrez "oalm ul" i
pri veam indiferent, n aparenj u, spre gru pul de arrur unde
sotia mbrtijin copilul care nwi:nt copl e.itU de em oie
s pre ea, i parc sU:I1pr1lJls de revoo'Cl'c.
Scena controlul ui fu scurl i bine juoot. HrtiiJe ntoarse pe o par te i pe alta, prurafele confruntate de ctre
versajii agenti, crora mi p resup usesem sti le joc o fars,
care depindea poate de un fir de pr s dea g re.
C II un gest rece. agentul d du d in cap , fcndu-mi
semn cu pot trcoc dincolo de bari era for mu1 din tr' un zid
de agenti.
Pliii gr bi t pe porj il e largi ce ddeau n piula gTi.i
orau lu i, und e C ll doi ani n unn u, ilIcereasem attea n
b u i te emot ii , attea spl)lliberaie -i c hin uitoare problem e de
y utOl".
Plecasem d in Mal'SjJia ca romn .i m ntorceam acum
francez get beget!
ClI ajutoTU.1 unei m ~ini am ajuns la locuinpa pri etenei
~etei mele, unde am fost bine
pr imijii gzdui ti pentru
scu rta oprire.
Povestiri le fIlU mai lu ar sfr i t, i cu tot.ii eram fer i_
citi c trecuserilm cu bi'llC ul tima faz a actului fina l, c
tre care jintcam cu n er bd are: revederea locu.rilor de unde
c u ani n urm, pleoasem Stl ne salvm aiurea.
Am fost viz.itaji de amicul P. B ... care era la curent C li
sosirea noastr..
Nici Paul nu voia s rite voiaju l de repairierc; a r fi
dori t s se informeze mai nainte despre eventua la reuit.
adie s 8{tepte tiri de la unii care a'r fi sosit la BlIcu'I"e.~ti.
L"am cOJlvi ns c greete i c risc s nu mai poat
sc pa cu vial de acolo: un a1 doi lea ft'lu nsport pa rime! neprobabil.

111

reulicrilor de nlS. u (:OI1~ ti tui ! pcnu'lJ noi () rc... lli CWI1IO,.


la:re.
P CUl c numeroasc alte desiluzii ne-au fcut ..,ii up rc_
cielll mai mult afect iunea de care ne-wn bucurat c u Oca7JU
cJ.torvu -rdu!ii disparate, cuci durerea ~e st punc.lc ncu
su fl ete le noastre, e cu HUlllurul celor ce s'a u raliat n Prunla poJjticci russialc .i inuma ne a li eopl c.it i redus la U _
cefC cele cte"a glas uri protcslutoare, d intre oare unele ncau fost sprijin n perigrinrile Iloast re d ureroase. A ur mat
O de,>prjire i ndu iot'ltoa rc. Incepu :-u ca d noapton. cnd
trenui po rni a lene.
Nu ne-am His{ti i.lnlronuli in disculii i /l'am dat prilej
Il\iura su /le btillui ascu dup neconi Cu uu eram frullcczi
veritabili. Ne-oam impu s o tcere st ra tegic tota l , lu cru u_
tt d e greu ntr'o c l torie c u trenu l.
Cu toale c timp ul nvansn dest ul de n eci, a m re u it
s ajungem cu b ine pn kt Lyon.
Nu ne Jllai desplirteau dect 8 ore de drum sp re Paris,
~i

vreo 3 .lre de linia de demarcatie dela Ch lon s. S.


J l<1rti il e noastre romneti au fost bin e aSCUilse,
v nd asupra noastr de cfit identi tUj iJe !:a l e.

Ue<l -

Nu biituse nc mi ezul uopl i.i i trista Ilo u taie ;i C.'Q]


d r um p rillire cltori, eli trenul V8 sch imba Iula prin Mou:in, l iuia p !,jn c ipa l fiind tia t de Itlllquis.
Tot planul nostr u, de fi evita trecerea prin sara ticsit
de cei mai versati agcnji ai Gcsto polliui, a fost rs tu rnat
dint r' un co nd ei. Ne_am conso lat cu g ndul c avea m o du reroas t r i re a momentel or primejdioase, eram c li l i i ne
obinuisem a nu ne pi e rde c uraj ul: era m oamen.i experimen ta li .
('iind incepu s se lumineze, trenul se O p ri n ga ra
Moulin.
Aruncui () ochi re f uga ru s pre peroone. acelu cl&..-or in
varia bil , n care n u li.PSOIlU iI'ufac c hipuri de miii/ari leulolli, acel eai ch ipuri ce nc obsedau , urm iindu_ne n tot
locu l.
PI'i"ireu czu i rumase pironilii pe celebrul mare tablou. in cad rul d i rui a CNl ufi:;:111 ('u litere lJluri , cu. Irecerea

,,
,

CAPITOLUL VII

IARI LA PARI~
(26 Februarie - 12 Martie 1944)

,,
,

119

,.Liberle. egali te, fraternitc' cele lrei elechizante cuvinte.


Dureros, dar adevrai ex,mtNlst 1
Cel mai jmpresionlln.t era aspectul oferit de putinii din
categoria noastr, caTe se mai aflau p c strzi .'~ i care purtal1
pe piept steaua galben cu menjiuJloo .,Juif".
~en()Tociti acebia, cari reuiser s soape pn al-unei,
formau des igur', victimele zilelor de mine, dei n lJIIujoTitatea
lor erau din aceia c:trj se di stinse r n rlizhoiu i fuseser de<-.orati cu inalte distinctii.
Nu le era permis ca s telefoneze, nu puieuu c l tori n
mclrouri dect in ultimul 'v agon i erau obligati ca cel ma.~
trziu la orele s..sellrll srr fie acas.
Ei nu llveau-a"ces n restaurante. cafenele, berarii i nu
le era permi.s sa treac prin anllmi'te strazi; ei trebu ia u 55 se
izoleze de restul popu latiei.
Am mai indica t n uit cap itol, alte ma suri njositoare
care s'au luat contra Evreilor i cred. di repetaTea lor nu 8T
mai fi nece5llr.
Principalul era atu nci. ca noi fiind din aceast categorie
vizatu, SI! Lim a ne feri i 1\ n e deghiza. nc pentru scurt
timp.

Deabia il douu zi, ta orcl etO. am u"\'ut posibilitatea sti re


lahilim legturilc cu Robert i c u Eveline,
Ateptnd , n fata Marci Opcre, am constabat c nemtii
se inst aJascrii definitiv, cel putin -a,';ia credeau, n mcgalomia
lor, chiar n inima orn.wlui : n col{ul strzilor 4. Septe mbrie
eu AVffilue de rOjJera se afla o baricad de srm' ghimp at,
bine pzitU de soldat i i mitraliere.
Am mai deseoperit. pe acolo. sute de automobile WH. i
Wt.. astfel (" nu ne,tam simtit in apele noastre dect dupu
sosirea Evclinei i dup plecarea din locul ce pentru noi era
.<;ocotit nesigur.
Prim a. tire a fost d ureroas,
I~rietcna noastr ne comunic Cu mama iui Robert fusese
ridicat cu puti n e zile n urm. Mai a fiarIll ca ei ne trim:Reser imediat o scrisoare. sftuindu- n e s. nu mai venim la
Paris, Deci dela bun nceput iluzii le noastre ncepur s se
datine. lsnd loc ndoelii i unei justificate tem.eri . Am ex-

123

J !l lre puti nii salvati se a flau i ev reii-l'Om~nj ca re a u fost


la Pa ris n urma reccl1lul ui demers.
lir.ile acestea nu prea erau ' incurajatollre, cci de la
nemti le p uteai atepta C<l s revinu n ldtiniu l mom ent.
Deveniserum iari nerbdtori i dorooJTI ca ziua p l ec
r ii 50 fie ct m ai aprollal.
] nfl"una d in acele zi le aflarm la Consu lat di se fixase
p lecarea defin i ti v pentr u 10 Martie. Tot <aco lo, se aplic
m enti ull oo specia l pe p a-apOHl'teie noastre, spre a ne feri
de neplceri i se Joclltiona ch iar z iua exact a p l ecrii.
Ullimclc zi le le-am trit ClI o nerbdare i nu n.e sim team
uurali deciH n orele de dJmineaj cnd ne aflam n sa la de
ateptare a Conslllalu lui .
Acolo, socoteam noi c ne aflrull n siguranta aboslut,
ca ni dieri n alt parte n fl>treaga Frantu.
l-ntr'una din acele zil e, ne-lm ntlnit cu ziaristul Pamfil
eicnru , oore pro fifnd de ocaz ia favorabi l de a vorbi cu
noi. ne jiULI o micii clIvuts l'c, di n oo:re mai pol s desp ri nd
u r mflloa:relc fraze:
"A sosit, n fine , ora eliberrii Dvs. 55 D U vu inchip uiti
c n oi nu .tim ct ali avut de su ferit i ct mai sufe ri ji. Toate
acestea s unt din dom~u i ul trecut ului: numa i putin e zi le i
veti fi iarui n Iara Dvs. u nde n n veji mai avea nimic de
su feri t. Ct privete problema al i m entaiei. v asigur cu vetj
fi s u rp r in i clrd veli gsi "Al hiir n oricc ,cantitate, carne n
fiecare zi, i pine alb de mri m ea aceasta ... "
In acel moment, desemn cu min il e o lungime de peste
U ll mcf.ru. Apoi. m brjiu i sr u Ui un copil evre u ! Gestu l
nu-I mai (.'omenfUm ~
Sim tea desiglll' c situatia se sch imbase i c u ta simpatia
noast r, desigu r pentru a mai ncerca sti tearg din isp ravile
trecutul ui sa u . ptat.
Ne luai as i g u r cu voiajul nostru va d ecurge fr incidente i ('u reuie su con ving pe cei dela Viehy ca d. Consul
Pap udof s condu c convoi ul d e r.e patriaj.i Jl.u la Viena.
im dela Viena p n . in t a r s fie acompaniat de Consul ul
R1.1SU dela Viena .
Am plecat spre holel ncura jaji, da r n subteranele Mc-
ad ui

124

troul ui alll av ut' ocazia s asist din DO U la un control poli.


jicnesc.
Nici n gangurile ' acelea, s lugile c lilor uu ncetau cu
cunoscutele lor actiuni degradrulte. Am avut norocul s trecem pe l ng lUl grup care cerceta hrtiile pasanti lor. fru
ca s fim opr iti i sti. ajungem cu bine acasa..
A doua zi, trecnd pe marele bulevard Montmarire, am
})ui ut admira un grup de ofiteri nemti care dup ce nchiseser Cli COl'dOalle de sergcllji o mare portiune a huJev:ardu lui.
se ocupa u c u verificarea i dentitjii t uturor celora ce ie.'1oou
dela o halU a Metroului, precUlll i fi ocupanti lor automobi
lelor pasante.
Ca de obicei, am observat operoi un ea in curs dela o dis_
tanl s uficicntti, ca s putem evita contactu l neplcut i s
ne skecurum pe rue Drou,ot.
Din cei ce nu reuiser s Iac la fel ca noi, llwneroi
au fost r,i dicaji i au trebuit s plece n aufooamioane spe.ciaIc spre o dcsti..nalie, unde desig ur c i-au ingropaL l~u
moii ani n ziduri de temnitc sau n jarcurile gbi.mpatc . aJc
lagrelor, aceast invenie satan i c a promotorilor "cultul'ii".
Hitler tot mai continuu politica lu i de ur sadic; suh
roji]" lui de fier, mai trebuiau s sucombc muili Evrei i
cuiar llilii din tinerii Frantei.
Doream s scpm ct mal c urnd din Parisul poriculos,
dnr am avut neansa <la a doua zi s aflm c plecarea fusesc am nat me cu 2 zile.
J
Cauza amnilrii il. fost necesitat de plecarea Ja 10 Mar_
tie a U1~lIi convoi de supui iurci de origine evreiasc.
Deci noi gnduri negre pllser stpnire pe nervii Ilotri
att de l1CCl'ooti. fnformundlHle mai de aproape, am aflat
cli Cl!. 2 spUimni nai.nte plecase un vagon cu e-..r,rei- unguri
spre Budapesta I ajunsese eu bine la destinatie.
In momentele acelea, am inteles o mare piuLe il. ad evlil,atelor motive aic repahierii noastre; cortina misterioas se
dduse la o parte.
Guvernul l"Olnn nu fcea dect s imite alte State care
o luaser inallte si nu se putea ca al notr i s rmn mai
prej os dect Ungurii .

CAPITOLUL VIII

REPATRIEREA
(I'l - 17 Marti. 1944)

,,
,

13,1

urei unei omeniri intrcg:i i o m.are nenOl'OCire pentru pro-

pria 10/' tara.


Trecnd c u trenul p r in diferite gari mICI, ne-anI apropiat de )\jarlsruhe ; ardeam de nerbdare s vd semn ele J
.sate de vizitele aeropianeJor Aliati lor. Toat lumea privea la
nenum raLele case avariate, la sutele de fabri ci distruse: o
perspectiv unic; mai al es n iuieala irenuhli.
Admiram urmele vizitelor flicllte de H. A. F. n spf
mna trecut.
Incercam s ne imagin m prin compa ra tje C II cele v
zute, cam c um ar fi trebuit s se preziote oraele: Berlin,
Hamburg, Colonia, Essen, Kiel, etc., care suferiseru atacuri
.aeriene mult mai ma ri. Ateptam momen tul aproprierii' de
Stutt gar care fusese expus recent la ctev<8 mari atacuri
cu bombe de 2000 kgr. ; TIU mai aveam dect o or de c_
Ii.crie i spectacolul unic se pregtea ca o mic consolare
pentru s ufer i nele Jloa.sLrefl\uliiple. C nd trenul se a.propie
.de comWl cle industrial e nvecinate d e Stuttgar t, cele vz ut e
de ochii no.ITi pureal! c ou. emll r eale. Elu se asem nau m1
mult unor tablou ri improvizate peniru o rE'prC'Lentatie de
ram . n sti,1 american.
Mintea omeneasc nu poate imagina ca reaie cele ce v
zu rti at unci och ii atjntiji de ambele pur!i ale liniei ferate,
Pe o di stant de mai mulli ki lomelri nu se descoperea
nici o cru;)1 neCoviUi, fie de 1() b omb lov.itu n pl in, fie de s uflul sa u de sdrijele oombelor neRllIllrate.
Chiar imobilele ndepmate d e traseul lini ei fera-te, case,
.c-'nre ou au fost d irec t jintiie de aviato ri , se prezenta u ved erii cu tig1e!e sufla te i cu geam ll:rile com pl eciamen te di struse,
Am avut impresia cu forj a acr ulu i deplasat a marelo!'
bombe, a\'usese ca efect distrugerea car tierelor situ ate In
~ lIte de metri de locul cd erii proedilelor. Cnd trenu l a
-<"l.jun s aproape de peronul grii pl'incip& le" cnd mulUi lnm e
Incepu
milfDe ntre vagoane, am descoperit c una din
cele douu ma ri cupole metali.ce, disp.ru s e CII totul. Nu se
,mai vedea nici .() unn i - am dedu s c nemtii se grli bise r SI

sa

ndeprteze

orice ar fi trdat cHtorj l or lltm pJ ri 1e d in


gaTa, dup dezastrul prod us.
Ochiul me u de inginer collslru,dol' n'a ,fost n eLnt i am
re u it s conving- pe cei ce erau n . dubiu, c in locul 'ftCela
fusese c u 2 s p tmni n urm O im en s cupo l de fier. Pe
li;rti ile marelui triaj se a fl a u mu lte tren1.!r d e m r f ur i; va
goanele erau p line C li tancuJ'~ i c u a lte vehicule noi.
Se vedea c Germania fcea efor t uri enorme, cI toatec cele mai m ulte di n fabrici nu fu ncjio nu lI , din cau za efica.celor o fens ive aeriene.
In acele min ute, ct am sfat in gar, m"am convins I
ma i rp ult ca e(orturi le e ru u zada rn ice: doar cnd priveam
in depU r tare constatam c cea m ai m are parie a ora.51Illli devenise apr<mpc inex i sten t.
Poporul gennan, ou putea s su porte prea mult tim p
a<:~a stq./:c ngrozitoar e; ~nai ales c atacuril e aerien e uMnau
s..r.,U~p:ml~nuale pe ms ur i mai mare.
') f J<a"'Stuttgart .am constat cu- p 5mrut ul uostru era mult
pr~a u or pentru n acoperi nu mru l morj il or de acolo. dar
i din l agrele de(lodeportnji.
Pmnlu l acesta nu p u tea ascunde milioane de nevinovati olllorji de banditii Jl itleriti.
Ce aveau oare aceti zii cond uctori n loc ui .in imilor
lor, dac nU'oi nd u io.~a nu m rul morti lor striJi ni 'i nici aceln \Ili mor f.ilor germani '7
Cele vzute i cele ucbip u.ite erau ntiit de p ro[und ('"\Jtrem u Ttoare, in ct mi -am fcut o imaginu mai rea l a fu riei himm l ereti.

Oamenii se.colului nostru au fost croi ti pen tr u a tri


nu.mai in s u ferite, astfel cum rezu m ase nojiunea de _,istcr
ne
profesoru l unui rege al Babilon ului, cnd ~usese;
.. O mul tia nsc u t. n suferit i n m urit" !
.
Istoria omenirii, istoria suferintelor ncepea acum, a fIntel eas i de cetten. i d in Stuttgart, desigur i din celelalte
orae gClln.a:ne hombaroatc. Nemtii tia u , ,n finc, care e-rQSl.uI c u.vintelor citate, cuv:in le pe care ei credeau c D U pot
s.i:i le ntreb ui neze dect pentru inamicii Jor.
Am s im i t oarecare satisfactie cnd tren ul s'a pus .ia:rL

doomn blond,

s'a au:a.it sttigndu-3e res1nurotoru lui ur_


c uvi nte semn ifi cative; "Cine ti-ta permis -s aduci
aci pe jidanii aceti a?" D-i afaru , ca s ing-hete pe peroane!"
i tot astfel...
C pi tanul cu insigna c rucii ncrtigate era llutorul acestei diversiuni _
Am COIL'3tatat astfel un ul din aspectele vieti i din tam.

(J

mtoarele

noastr_

Sergentul care ne acompania, ruspirnse cii lUD fost adui


superior.
.
Restauratoru', ne pofti la mese i c'Pitau~11 n,furlat p_
rsi sala.
Lntmplarea acehsta ne-a -desvluit faptul c propa.ga nda lui Hiilcr prinsese r d cini adnci i n taM. noastr.
M prepar-am deci cu gnd ul, c mai avoam de suferH
multe injosiri , chiar aci unde veni sem s ne salvm viata.
A Ul"mat o ultim noap te de insom ni e i am smTJ.at nc
m ulte vise sterile.
[n dim ineata zilei de Joi 16 Martie, trenul DOlStru plec-li
din Atad; a opri t pe la diferite statii i am stat dc vorb
cu mult i de pe peI'Oane.
fo fu ga trenului am adm irat r-mpiil e noastre pline de
din

{'~rdin

z pad.

fotr'o gadi ardeleneasc am desooperit o mic grdi n ;


era mngiat d e razele calde ale soa re lu i, car(' i e i se
n acea zi de speranje.
[n zpad i alturi a m descoperi t cj iva g hiocel a lbi i
chiar violetc parfumate
mire.:'l.sma cerulu i.
Mi-au pl cut f1or.ile, dar mi-ron am intit d e suflete. de s unetele mOI'jilor contopifi c u jrna.
Mormintele a lor notr i er-a:~1 doar pretutind eui ...
Am plns domol i necat p e mortii aceia, p e cei pngo_
Ill ji, schingi u iti, pe cei Sffi vl5i de lng familii i depui in
foduret ele umede.
Amintirile acestea m 'r evoltau n c peste msur i eram
decis s lucrez Ulai trziu pentru a uura rzbunarea .
Trebue ca lum ea s ajungu in sta rea ele li descifra adev pmntu l

cu

S UMA R

Pag.
Introducere
CAPITOLUL 1
Pl'ibu.irea Frantei. - Chaleauloux. - Primele misuri antisemite

15

CAPITOLUL Il
La ManlU..

31

CAPITOLUL III
Sub O(:upatia german. -

Frantei. -

Cea mai

Noaptea cea mare

gran d ioas

mt:

din Islol'::l
5\

CAPITOLUL 111
l....a NIsa.

"

CAPITOLUL V
Mo~Monte

Cariu

81

CAPITOLUL VI
Cllitolia spre Paris

105

CAPITOLUL '-'li
lari.l la Paris

115

CAPITOLUL VIII
Repatrierea (I2- l i Martie 1944)

127

,,
,

,I

PREUL

LEI lI50

II