Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a IX-a Clasa a IX-a

Exerciţii– proprietăţile metalelor Exerciţii– proprietăţile metalelor

1. Completaţi ecuaţiile reacţiilor posibile, indicaţi proprietatea metalului: 1. Completaţi ecuaţiile reacţiilor posibile, indicaţi proprietatea metalului:

a) Ca + H2O → b) Na + H2O→ a) Ca + H2O → b) Na + H2O→


c) Cu + FeCl2 → d) Mn + Ni(NO3)2 → c) Cu + FeCl2 → d) Mn + Ni(NO3)2 →
e) Mg + KOH→ f) Ag + MgCl2→ e) Mg + KOH→ f) Ag + MgCl2→
g) Na + N2 → h) Zn + H2O→ g) Na + N2 → h) Zn + H2O→
i) Zn + H2SO4 (dil)→ j) Fe + KOH → i) Zn + H2SO4 (dil)→ j) Fe + KOH →
k) Cu + HCl → l) Mn + HBr → k) Cu + HCl → l) Mn + HBr →
m) Zn + NaOH→ n) Cu + Cl2 → m) Zn + NaOH→ n) Cu + Cl2 →
o) Cu + H2O→ p) Al + HCl → o) Cu + H2O→ p) Al + HCl →
q) Mg + ZnSO4→ r) Cu + AgNO3 → q) Mg + ZnSO4→ r) Cu + AgNO3 →
s) Cr + FeSO4→ t) K + H2 → s) Cr + FeSO4→ t) K + H2 →

2. Egalaţi ecuaţiile reacţiilor de mai jos prin metoda bilanţului electronic: 2. Egalaţi ecuaţiile reacţiilor de mai jos prin metoda bilanţului electronic:

a) Cu + HNO3(conc.) → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O a) Cu + HNO3(conc.) → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O


b) Ag + HNO3(dil.) → AgNO3 + NO + H2O b) Ag + HNO3(dil.) → AgNO3 + NO + H2O
c) Cu + H2SO4(conc.) → CuSO4 + SO2 + H2O c) Cu + H2SO4(conc.) → CuSO4 + SO2 + H2O
d) Au + HCl + HNO3(conc.) → AuCl3 + NO + H2O d) Au + HCl + HNO3(conc.) → AuCl3 + NO + H2O

3. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor prin care se pot realiza transformările: 3. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor prin care se pot realiza transformările:

a) Ca → CaH2 → Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 → CaCO3 → CaCl2 → Ca a) Ca → CaH2 → Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 → CaCO3 → CaCl2 → Ca
b) KClO3 → KCl → K → KOH → K2SO3 b) KClO3 → KCl → K → KOH → K2SO3
c) NaCl → Na → Na2O2 → NaOH → NaNO3 c) NaCl → Na → Na2O2 → NaOH → NaNO3
d) CaCl2 → Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 d) CaCl2 → Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3
e) Al2O3 → Al → AlCl3 → Al(OH)3 → NaAlO2 → Al(NO3)3 e) Al2O3 → Al → AlCl3 → Al(OH)3 → NaAlO2 → Al(NO3)3
f) ZnS → ZnO → Zn → Zn(NO3)2 → ZnO → Na2ZnO2 → ZnSO4 → Zn f) ZnS → ZnO → Zn → Zn(NO3)2 → ZnO → Na2ZnO2 → ZnSO4 → Zn
g) CuS → CuO → Cu → CuSO4 → Cu → Cu(NO3)2 → CuO g) CuS → CuO → Cu → CuSO4 → Cu → Cu(NO3)2 → CuO
h) Fe2O3 → Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 h) Fe2O3 → Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3