Sunteți pe pagina 1din 1

Fecioara astăzi

Condac, gl III




  
Fe - cioa - ra a - - stă - ăzi pe Cel

   
  
mai pre - sus de fi - in - Ńă na - - şte - e şi pă - mâ - ân - tul pe -

   
                 
- şte - - - ră - ă Ce - lui ne - a - pro - pi - at a - du -

   
     
  
- ce - e î - în - ge - rii cu pă - sto - - rii do - xo -

    


                     
- lo - o - ge - esc şi ma - gii - i şi - i ma - a -

          


     
- gii cu stea - ua că - lă - to - - re - esc că pe - en - tru noi S-a - a

                


           
nă - scut pru - unc tâ - - năr Dum - ne - zeu cel mai - na - i - in - te

   



de ve - - - - ci.