Sunteți pe pagina 1din 3

REGULAMENTUL SERVICIULUL DE NEWSLETTER

I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Prezentul document (în continuare: ”Regulament”) stabilește modalitățile de furnizare a serviciului „newsletter” de
către eobuwie.pl S.A cu sediul în Zielona Góra (adresa locaţiei şi adresa de serviciu: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-
002 Zielona Góra, Polonia) înregistrată în registrul antreprenorilor, din Registrul Național Judiciar cu numărul KRS
0000541722; Judecătoria de înregistrare în care se păstrează documentația societății: Judecătoria regională din Zielona
Góra Secţia VIII Economică – KRS; CIF: 9291353356; Nr. de Înreg. în Reg. Com.: 970569861; adresa de e-mail:
info@epantofi.ro, număr telefon: +4 0371783601 (număr taxat standard – conform tarifului operatorului). Datele de
contact pentru clienții din România sunt: nr de telefon +4 0371783601, adresa de e-mail: info@epantofi.ro (denumit
încontinuare ”PRESTATOR”).
2. Serviciul Newsletter poate fi utilizat de către o persoană fizică sau persoană juridică care acționează ca o persoană
sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, a cărei legea conferă capacitate juridică, având capacitate
juridică deplină ( denumit în continuare, "Beneficiar"). În cazul în care Beneficiarul este o persoană fizică cu
capacitate juridică limitată, în cazul în care va fi necesar acesta este de acord să obțină consimțământul din punct de
vedere legal al reprezentantului său statutar pentru a încheia un contract de furnizare a serviciului de Newsletter
(denumit în continuare: "Contractul") și să ofere un astfel de consimțământ la fiecare solicitare a Prestatorului, în
principiu Contractul are caracterul unui contract obișnuit încheiat . Prestatorul nu percepe Beneficiarului plată pentru
furnizarea serviciului de Newsletter.
3. Utilizarea serviciului de Newsletter (inclusiv încheierea Contractului) necesită ca dispozitivul final și sistemul
informatic utilizat de Client să îndeplinească următoarele minime cerințe tehnice (1) un computer, un laptop sau alt
dispozitiv multimedia cu acces la Internet și, în cazul destinatarilor serviciului Newsletter pe numărul mobil dat -
telefonul mobil; (2) accesul la poșta electronică; (3) Browser Internet: Mozilla Firefox versiunea 17.0 și versiuni mai
noi sau Internet Explorer versiunea 10.0 și versiuni mai noi, Opera versiunea 12.0 și versiuni mai noi, versiunea
Google Chrome 23.0. și cea mai nou, versiunea Safari 5.0 și de asemenea o versiune superioară; (4) rezoluție minimă
recomandată a ecranului: 1024x768; (5) activarea modulelor cookie și a suportului Javascript în browserul web; (6)
adresa de e-mail valabilă / activă; (7) tastatură sau alt dispozitiv de indicare care permite completarea corectă a
formularelor electronice.
II. CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI DE NEWSLETTER
1. Serviciul Newsletter, furnizat la cererea Clientului/Beneficiarului după încheierea Contractului, cuprinde:
a. primirea de către Beneficiari/Clienți care au pus la dispoziția Prestatorului adresa lor de e-mail, prin mijloace
electronice, aici prin sistemele automate de colectare de informații comerciale privind produsele și serviciile
Prestatorului dar și a partenerilor Prestatorului (lista actuala este disponibilă în cadrul magazinului), inclusiv
informații despre oferta curentă, promoții, reduceri și acțiuni de marketing.
b. primirea de către Beneficiari/Clienți care au pus la dispoziția Prestatorului date, inclusiv numele, prenumele,
strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara, în special cei care au plasat o comandă
sau au creat un cont la adresa: www.epantofi.ro ( denumit în continuare: "Site"), prin poștă, informații
comerciale privind produsele și serviciile Prestatorului și a partenerilor Prestatorului (lista actuala este
disponibilă în cadrul magazinului) , în special vouchere sau oferte promoționale dedicate,
c. primirea de către Beneficiari/Clienți care au pus la dispoziția Prestatorului numărul lor de telefon, aici prin
sistemele automate de colectare de informații comerciale privind produsele și serviciile Prestatorului dar și a
partenerilor Prestatorului (lista actuala este disponibilă în cadrul magazinului), inclusiv informații despre oferta
curentă, promoții, reduceri și acțiuni de marketing.
2. Utilizarea serviciului de Newsletter este posibilă după finalizarea de către Client a următorilor pași:
a. furnizând cel puțin adresa dvs. de e-mail în câmpul corespunzător de pe site-ul web sau bifând caseta de
validare corespunzătoare pentru a primi informații comerciale prin canalul corespunzător;
b. acceptarea prevederilor prezentului Regulament printr-un click pe link-ul de activare trimis de Prestator la
adresa de e-mail furnizată de Client (momentul începerii furnizării serviciului Newsletter).
c. Clientul poate renunta oricand la primirea de newsletter prin bifarea casutei dezaboneaza
d. Orice vizitator care activeaza link-ul mentionat la lit. b și declară ca a citit cu atentie acest regulament, a
inteles continutul și este de acord cu el. Daca cineva nu a inteles termenii sau conditiile în care va primi
newsletter, nu intelege ce va primi sau are neclaritati îi recomandăm sa nu devina Client si nu utilizeze acest
site.
e. Daca necesitatile o vor impune politica de newsletter va fi modificata.
3. Serviciul de newsletter este furnizat pentru o perioadă nedeterminată
4. Beneficiarul/Clientul este obligat în special să:
a. furnizeze Prestatorului numai datele reale, actuale și toate datele necesare ale Beneficiarului/Clientului,
b. să actualizeze imediat datele furnizate Prestatorului în legătură cu încheierea Contractului:
c. să utilizeze serviciile oferite de către Prestator în conformitate cu prevederile legii și fără a încălca drepturile
persoanelor terțe, cu dispozițiile Regulamentului, precum și cu obiceiurilr și principiile sociale adoptate în
această privință, în special nefurnizarea conținutului cu caracter ilegal.
III. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Datele personale ale Beneficiarului/Clientului sunt prelucrate de către Prestator ca administrator de date personale
în scopul transmiterii newsletterului.
2. Furnizarea de date personale de către Beneficiar/Client este voluntară, dar necesară în scopul utilizării serviciului
Newsletter, în conformitate cu paragraful 3 de mai jos.
3. Prestatorul permite Beneficiarului/Clientului să utilizeze serviciul Newsletter într-un mod anonim atunci când
adresa de e-mail furnizată de către Beneficiar/Client nu permite identificarea Beneficiarului, iar Beneficiarul nu a
furnizat Prestatorului alte date personale.
4. Beneficiarul/Clientul are dreptul de a accesa datele sale personale, inclusiv de a solicita o copie a acestora, de a
solicita rectificării, dea limita prelucrarea sau ștergerea datelor precum și renunțarea la newsletter, transferarea datelor
personale, de exemplu către un alt administrator, poate depune o plângere către președintele Oficiului pentru Protecția
Datelor cu Caracter Personal.
5. Informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal se regăsesc în secținea "Politica de
confidențialitate" disponibilă pe site-ul nostru.
IV. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A PRESTATORULUI
Drepturile exclusive asupra tuturor elementelor, inclusiv a operelor în sensul Legii privind dreptul de autor și
drepturile conexe din 4 februarie 1994 (Jurnalul de Legi nr. 24, pct. 83, cu modificări), puse la dispoziție de către
Prestator sau de către partenerii Prestatorului, în special drepturile de autor, aparțin Prestatorului sau entităților cu care
Prestatorul a încheiat acorduri corespunzătoare. Beneficiarul/Clientul are dreptul să utilizeze conținutul mai sus
menționat gratuit însă doar în scop personal și numai pentru utilizarea corectă a Newsletter pe întreg mapamond.
Utilizarea conținutului mai sus menționat într-un alt context este permis numai pe baza unui consimțământ prealabil
expres, acordat de o entitate autorizată valabilă doar în scris.
V. PROCEDURA DE RECLAMATIE PENTRU NEWSLETTER
1. Beneficiarul/Clientul poate trimite observații legate de serviciul de Newsletter sub forma unei reclamații.
2. Prestatorul preia și tinde spre analizare/soluționare a reclamației imediat, dar nu târziu de 30 de zile de la data
depunerii acesteia.
3. Toate reclamațiile privind furnizarea serviciului de Newsletter, pot fi depuse de ex. în scris și expediate la
următoarea adresă: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9 , 66-002 Zielona Góra.
4. Pentru a grăbi analizarea reclamației vă rugăm să specificați prenumele și numele , datele de contact a persoanei
care depune reclamația ,precum și descrierea cauzelor care justifică reclamația.
5. Nici Prestatorul, nici angajații săi, reprezentanții autorizați și plenipotențiarii nu sunt răspunzători față de
Beneficiarul/Clientul non-consumator, subcontractorii, angajații, reprezentanții autorizați și/ sau reprezentanții
acestuia pentru orice daune, inclusiv pierderea profitului, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost provocat
intenționat de către aceștia. La fiecare caz, stabilirea răspunderii Prestatorului, a angajaților săi, a reprezentanților
autorizați și / sau a plenipotențiarilor, această răspundere față de Beneficiar/Client care nu este consumator, indiferent
de temeiul său juridic, este limitată - atât ca parte a unei singure creanțe, cât și pentru toate cererile în total - până la
suma de o mie zloți.
VI. RENUNȚAREA LA CONTRACT ȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI
1. Beneficiarul/Clientul are posibilitatea de a se dezabona de la serviciul Newsletter (renunțarea la serviciu), în orice
moment și fără evocarea unui motiv, printr-un click pe linkul de dezactivare care se regăsește în fiecare e-mail trimis
clientului ca parte a serviciului de Newsletter.
2. Prestatoru poate rezilia Contractul în orice moment prin notificarea cu o lună înainte din motive importante, înțelese
ca (catalog închis):
a. modificarea dispozițiilor legale care reglementează furnizarea de servicii pe cale electronică de către Prestator
care au influență asupra drepturilor și obligațiilor reciproce prevăzute în Contract sau schimbarea interpretării
dispozițiilor legii de mai sus ca urmare a hotărârilor, deciziilor, recomandărilor corespunzătoare domeniului
respectiv de instituții sau organe;
b. modificarea modului de furnizare a serviciilor exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special,
actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul regulament);
c. modificarea domeniului de aplicare a furnizarii serviciilor la care se aplică prevederile Regulamentului, prin
introducerea de noi reguli, modificarea sau retragerea de către Prestatorului de serviciilor a funcționalităților sau
serviciilor existente reglementate de Regulament.
3. Prestatorul, declarația są în înțelesul specificată în art. 2 de mai sus trimite la adresa de e-mail furnizată de
Beneficiar/Client în timpul înregistrării la serviciul de Newsletter.
4. Prestatorul poate rezilia Contractul cu Beneficiaru/clientul cu un preaviz de șapte zile sau poate refuza prestarea
serviciului de Newsletter și poate limita accesul acestuia la un anumit sau la întregul conținut menționat la punctul IV
de mai sus din motive întemeiate, adică în cazul unei încălcări grave de către Beneficiar a Regulamentului, adică în
situațiile în care Beneficiarul (catalog închis) încalcă dispozițiile punctul II. 4 lit. c, din Regulament.
5. Regulamentul constituie un model contractual în sensul art. 384 § 1 din Lege, Codul civil din 23 aprilie 1964
(Monitorul Oficial nr. 16, pct. 93, cu modificările ulterioare).
6. Prestatorul poate aduce modificări la prezentul Regulament cel puțindin cauza unueia dintre următoarele motive
importante (catalog închis):
a. modificarea dispozițiilor legale care reglementează furnizarea de servicii pe cale electronică de către Prestator
care au influență asupra drepturilor și obligațiilor reciproce prevăzute în Contract sau schimbarea interpretării
dispozițiilor legii de mai sus ca urmare a hotărârilor, deciziilor, recomandărilor corespunzătoare domeniului
respectiv de instituții sau organe;
b. modificarea modului de furnizare a serviciilor exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special,
actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul regulament);
c. modificarea domeniului de aplicare a furnizarii serviciilor la care se aplică prevederile Regulamentului, prin
introducerea de noi reguli, modificarea sau retragerea de către Prestatorului de serviciilor a funcționalităților sau
serviciilor existente reglementate de Regulament.
7. În cazul modificării Regulamentului, Prestatorul va pune la dispoziție un text uniform al Regulamentului prin
publicarea pe site și prin intermediul unui mesaj trimis la adresa de e-mail furnizată de către Beneficiar/Client în
timpul înregistrării la Serviciul de Newsletter.
8. Modificarea Regulamentului intră în vigoare după o perioadă de 14 zile de la data transmiterii informațiilor despre
modificare. Beneficiarul serviciului are dreptul să rezilieze acordul în termen de 14 zile de la data notificării acestuia
cu privire la modificarea Regulamentului.
VII. DISPOZIȚII FINALE
1. Prezentul Regulament este disponibil de asemenea și la adresa: www.epantofi.ro/regulament_newsletter și este valabil
începând cu data de 24.05.2018 r.
2. Contractul este încheiate în limba română.
3. Consolidarea, securitatea și punerea la dispoziție a prevederilor esențiale a Contractului încheiat are loc prin trimiterea
unui e-mail la adresa de e-mail furnizată de Client în timpul înregistrării la serviciul Newsletter.
4. Legea aplicabilă Contractului este legea Republicii Poloneze, precum și instanțele judecătorești, instanțele comune din
Republica Polonă, cu excepția dispozițiilor care reise din legile obligatorii.