Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE

DIDACTICĂ

DATA: 29.11.2007
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu program prelungit, Nr. 2,
Zalău
GRUPA: mijlocie A
EDUCATOARE: Hadade Anamaria
PROFESOR COORDONATOR: Mărcuş Ioana
PROFESOR METODIST: Gordan Maria
PROPUNĂTOARE: Mărcuş Amalia
TEMA SĂPTĂMÂNII: Natura
SUBTEMA: Steluţe de zăpadă
ARIA CURRICULARĂ: Ştiinţe
ACTIVITATEA: Cunoaşterea mediului
TEMA ACTIVITĂŢII: Vine iarna
FORMA DE REALIZARE: lectură după imagini
TIPUL DE ACTIVITATE: dobândire de cunoştinţe
SCOPUL ACTIVITĂŢII: ● dobândirea unor cunoştinţe despre mediul înconjurător,
în anotimpul iarna.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
● să descrie ceea ce văd cu cuvinte proprii;
● să recunoască aspectele caracteristice anotimpului iarna;
● să vorbească clar, corect şi coerent.
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, problematizarea.
b) Mijloace de învăţământ: machetă, o planşă reprezentând anotimpul iarna, Zâna
Iernii, fulgi de zăpadă confecţionaţi (recompensa).

c) Forme de organizare: frontal.

DURATA: 20-25 minute

METODE FORME
ACTIVITATEA
ETAPELE ACTIVITATEA COPIILOR ŞI DE
PROPUNĂTOAREI
PROCEDEE ORGANIZARE
1. Momentul Asigur condiţiile necesare
organizatoric desfăşurării activităţii. Aşez Copiii se aşază pe scăunele.
scăunele în formă de
semicercm apoi aşez tabloul
în câmpul vizual al copiilor
şi-l acopăr pentru a pregăti
momentul surpriză , la fel
procedând şi cu machete. CONVERSAŢIA FRONTAL
Aerisesc sala de grupă,
asigur intrarea ordonată a
copiilor în sala de grupă şi
aşezarea lor cât mai
confortabil, după care îmi
exprim bucuria că vom face o
activitate împreună.
2.Introducerea Eu mă numesc Amalia şi CONVERSAŢIA FRONTAL
în activitate vom face astăzi împreună
activitatea de cunoaştere a
mediului.
Descopăr machete şi pe baza
acesteia îi voi introduce pe
copii în activitate:
- Ce vedeţi, copii?
Copiii vor identifica acele elemente
care compun macheta: o căsuţă, un
gărduleţ, un copăcel ţi un covor de
frunze.
OBSERVAŢIA
- Foarte bine, copii! Dar
puteţi să-mi spuneţi Copăcelului îi cad frunzele în
când copăcelului îi cad anotimpul toamna.
frunzele? În ce anotimp? - anotimpul iarna.
- Dar după anotimpul
toamna, ce anotimp urmează,
copii?
3. Captarea Foarte bine, anotimpul FRONTAL
atenţiei iarna! (şi acum va bate la uşă
Zâna Iernii).
Oare cine a venit la noi, Copiii vor fi surprinşi de prezenţa
copii? O fi Zâna Iernii? acesteia.
Haideţi s-o întrebăm!
“ Bună ziua, copii! Eu sunt Copiii vor observa acţiunea efectuată
Zâna Iernii, cea care adduce de zână, înţelegând astfel fenomenul
frigul şi fulgii de zăpadă. Din de ninsoare şi modul prin care se
cer fac să cadă o mulţime de aşterne peste tot.
fulgi de zăpadă (în acest timp CONVERSAŢIA
zâna presară bucăţi de
polistiren deasupra machetei)
şi aceştia se vor aşterne peste
tot, acoperind (zâna arată)
căsuţa, copăcelul, pământul şi
totul va fi alb. Voi aşterne o
manta albă, ca rochiţa mea, OBSERVAŢIA
peste dealuri, peste munţi,
peste tot ceea ce ne
înconjoară.
Acum, copii, eu trebuie să
plec de la voi că mă aşteaptă
şi alţi copii de la alte grupe.
Dar înainte de a pleca, să nu
uit: eu am pregătit pentru voi
o surpriză pe care o veţi primi
la sfârşitul activităţii dacă veţi
fi cuminţi şi veţi răspunde
frumos la activitate.
Aceasta lasă coşuleţul cu
surpriza pe dulăpior, apoi
părăseşte sala de grupă,
luându-şi la revedere de la
copii.

4. Dirijarea Eu v-am mai pregătit ceva, CONVERSAŢIA FRONTAL


învăţării copii. Ia priviţi (descopăr
planşa).
Ce vedeţi, copii? OBSERVAŢIA
Ce anotimp e în imagine? - anotimpul iarna.
Ce se întâmplă în anotimpul Cerul e noros.
iarna? Cum e cerul? Dar Soarele nu mai străluceşte cu putere EXPLICAŢIA
soarele mai străluceşte? Ia şi nici nu mai încălzeşte, iar afară este
priviţi în imagine! mai frig.
Cum e peste tot? Peste tot e alb. PROBLEMATI-
Şi acest alb ce poate să fie? Cu zăpadă. ZAREA
Cu ce este acoperit pământul?
Şi cine am zis că aduce Zâna Iernii.
zăpada?
Ce mai vedeţi, copii? O mulţime de copii.
Şi aceşti copii ce fac?....Dar Unii se joacă,(fac om de zăpadă, se
aceştia? bulgăresc, se dau cu sania, cu
patinele), iar alţii hrănesc păsărelele.

SINTEZA PARTIALĂ:
- mai întâi ne vom opri la
prezentarea planului apropiat:
Să ne îndreptăm privirea în
colţul stâng de jos al planşei.
Ce fac copiii aceştia? Un om de zăpadă.
Dar din ce fac ei omul de
zăpadă? -din bulgări mari de zăpadă.
Şi ca să pară a om de
zăpadă, ce-i mai pun copiii?
Pe cap, în loc de pălărie? - o oală. CONVERSAŢIA
Dar în loc de nas? - un morcov
Ca să nu-i fie frig la gât, - un fular
ce-i pun copiii?
Apoi îi mai adaugă o
mătură, cărbuni în loc de gură EXPLICAŢIA
şi ochi şi tot cărbuni în loc de
nasturii de la hăinuţa lui. FRONTAL
Acum ne îndreptăm privirea Hrănesc păsărelele.
la aceşti copii.(colţul drept de OBSERVAŢIA
jos al planşei). Ce fac ei?
Dar ce am spus noi, că
odată cu venirea frigului,
păsărelele pleacă în ţările - Nu toate păsările pleacă în ţările
calde. Ei, şi atunci acestea calde. DEMONSTRA-
cum de n-au plecat? Oare nu ŢIA
le este frig?
Aşa e copii. Nu toate
păsărelele pleacă în ţările
calde. Există unele păsărele,
numite vrăbiuţe, care rămân
la noi în ţară în anotimpul
iarna.
Şi oare au ele de unde să-şi Nu.
procure hrană? Ce trebuie să Să le hrănim.
facem noi?
Am spus că iarna este mai Copiii sunt îmbrăcaţi cu haine
frig. Ce vedeţi, cum sunt groase (cu căciulă şi mănuşi ca să nu
îmbrăcaţi copiii? le fie frig la mânuţe şi să se poată juca
Deci noi trebuie să ne cu zăpada etc.)
îmbrăcăm gros iarna ca să nu
ne îmbolnăvim. Astfel avem CONVERSAŢIA
grijă de sănătatea noastră.
- urmează prezentarea
planului depărtat: - Cu ce ne Se dau cu sania.
putem juca noi iarna? Ia
priviţi la copiii aceştia! Ce EXPLICAŢIA
fac?
Şi pe unde se dau copiii cu Pe derdeluş. FRONTAL
sania?
Foarte bine, copii, numai pe
derdeluş. OBSERVAŢIA
Dar aceşti copii ce fac? Se dau cu patinele.
Unde se dau cu patinele?
Dar cum se pot da ei cu A îngheţat.
patinele? Ce s-o fi întâmplat
cu apa?
Ei, copii, aşa cum aţi spus şi
voi, iarna, datorită frigului
puternic, a gerului, apa
îngheaţă. La fel s-a întâmplat
şi cu apa lacului.
Dar numai cu sania ţi cu Noi ne mai putem da cu schiurile, cu
patinele ne putem da iarna? bobul, cu sacul si cu altele.
Cu ce altceva ne mai putem
juca?
Ia priviţi, aceţti copii ce Se bulgăresc. DEMONSTRA-
fac? ŢIA
Da, aceştia se bulgăresc. De
aceea eu vă sfătuiesc ca
atunci când vă jucaţi cu
bulgării de zăpadă, să avem
grijă să nu aruncăm tare spre
un copil pentru că ne putem
accidenta.

5. Asigurarea SINTEZA FINALĂ: CONVERSAŢIA FRONTAL


retenţei şi a
trabsferului - la această sinteză voi
încerca antrenarea a mai
multor copii.
Foarte bine v-aţi descurcat
până acum şi aţi răspuns
frumos.
Acum să vedem, despre ce - anotimpul iarna.
anotimp am vorbit?
Cum este în acest anotimp? Este mai frig, soarele nu mai
străluceşte cu putere.
Dacă este frig, atunci cum Noi trebuie să ne îmbrăcăm cu haine
trebuie să ne îmbrăcăm? groase.
Ştim că nu toate păsărelele Să le îngrijim, dându-le de mâncare.
pleacă, ci unele rămân şi în
anotimpul iarna. Ce trebuie să
facem cu acestea?
Cu ce ne mai putem juca Cu sania.
noi iarna? Cu ce anume?
Şi pe unde ne putem da cu Numai pe derdeluş.
sania?
Cu ce altceva ne mai putem - cu patine, schiuri, bobul, sacul etc.
juca?
Ce se întâmplă cu apa în Apa îngheaţă.
anotimpul iarna?
De ce îngheaţă apa? Pentru că este foarte frig.
6. Încheierea - fac aprecierile legate de Copiii ascultă.
activităţii cunoştinţele copiilor, calitatea
răspunsurilor şi disciplină.
Foarte bine, copii! Mi-a
plăcut astăzi de voi! Cu
siguranţă i-ar fi plăcut şi
Zânei Iernii de voi
auzindu-vă câte stiţi voi
despre iarnă, dac-ar mai fi CONVERSAŢIA FRONTAL
rămas.
De aceea ea v-a lăsat în
coşuleţ o surpriză. Ia să ne
uităm.
- urmează împărţirea
fulgilor de zăpadă la fiecare
copil (recompensa), după care
copiii părăsesc sala de grupă.