Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE

1. Camera Auditorilor din Auditul financiar contabil 2000, Stan-


România darde, Norme privind conduita etică şi
profesională, Editura Economică, 2000

2. CECCAR Norme Naţionale de Audit, Bucureşti,


1999

3. CECCAR Auditul statutar, Bucureşti, 1999

4. Collins Lionel Audit et côntrole interne, Principes,


Valin Gerard objectifs et pratiques, Ed. Daltoz, 1996.

5. Niculae Feleagă Tratat de contabilitate financiară,


Ion Ionaşcu Editura Economică, 1998 (volumul I)

6. I. Oprean Întocmirea şi auditarea bilanţului


contabil, Editura Intelcredo, Deva, 1997

7. Petre Propeangă Auditul financiar-contabil,


Editura Economică, 1999

8. Mihai Ristea Contabilitatea societăţilor comerciale,


vol. I, Ed. CECCAR 1997

9. C. Stănescu Analiză economico-financiară,


Aurel Işfănescu Editura Economică, Bucureşti 1996
A. Băicuşi
10. Ana Stoian Contabilitate şi gestiune fiscală, Ed.
Mărgăritar, 2001.

11. Marin Toma Auditul financiar şi certificare a contu-


Marin Chivulescu rilor anuale, Editat de Fundaţia pentru
Management Financiar-Contabil şi Audit
„Grigore Trâncu“, Iaşi, 1997
Auditul financiar contabil

• Ordonanţa Guvernului nr. 75, M.O. nr. 256/4 iunie 1999

• Ordonanţa Guvernului nr. 119, M.O. nr. 430/31 august 1999

• Ordonanţa Guvernului nr. 119, M.O. nr. 430/31 august 1999

• Ordonanţa Guvernului nr. 46/2000, M.O. nr. 203/11 mai 200

• H.G. nr. 591/2000 pentru aprobarea ROF al Camerei Auditorilor din


România

• O.M.F. nr. 403/1999 privind reglementările contabile armonizate cu


Directiva a IV-a a CEE şi Standardele Internaţional de Contabilitate,
M.O. nr. 480/4 octombrie 1999

• Directiva VIII a CEE

S-ar putea să vă placă și