Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT

Realizarea unui profil psihologic pentru copilul cu vârsta până la 6 ani

Activitatea este derulată în cadrul Departamentului de Psihologie (Universitatea de


Vest din Timișoara) în cadrul disciplinei Practica de specialitate care se derulează în anul II
semestrul I.
Activitatea studentului presupune observarea copilului în diferite medii și înregistrarea
datelor, aplicarea unor teste și discuțiile cu părinții/aparținătorii copilului pentru realizarea
anamnezei, completarea checklist-ului și interviului.
În cadrul Practicii de specialitate vor fi aplicate metode calitative de studiu –
observația, anamneza, interviul - și metode cantitative – testul PEDa.
Dacă doriti să participati la acest studiu, va trebui să raspundeti intrebarilor fomulate
de studentul intervievator in cadrul interviului, anamnezei, checklist-ului legat de copil.
Pentru copil se va răspude probelor PEDa si va fi observat în diferite medii.
Rezultatele raportului sunt confidentiale si nici o persoană neautorizată nu va primi
informațiile furnizate despre copilul dumneavoastră.
Consimtământul dvs. de participare înseamnă că sunteti de acord să participe copilul la
activitățile anterior enumerate și cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale copilului, în
conformitate cu aspectele anterior prezentate.
Sunt de acord să participe copilul .................................................................... la studiu.

Timișoara,
................................................

Nume prenume părinte/aparținător


........................................................
..