Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

PORTOFOLIU PENTRU ABSOLVENŢII D.P.P.D.


NR. DISCIPLINA
CERINŢE
CRT. DE ÎNVĂŢĂMÂNT
1 Psihologia educaţiei Realizați o analiză critică a conceptelor și
teoriilor discutate la cursuri (de ex.: Sunt teoriile
învățării aplicabile în forma prezentată de autori,
sau perioada prezentă solicită modificarea și
adaptarea acestora? Ați putea identifica și alte
piedici în calea dezvoltării creativității, sau
sunteți de acord cu cele expuse? Sunt mai
importante aspectele cognitive sau cele afective
în procesul educațional?
Lucrarea va avea maxim 5 pagini
2 Pedagogie I Se va alege o variantă din cele două:
-Întocmirea unui dicţionar de termeni
pedagogici (cel puţin 15 termeni);
-Identificarea şi explicarea conceptelor cheie
dintr-un curs.
Se va alege o variantă din cele două:
-Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale
3 Pedagogie II pentru lecţiile dintr-o unitate de învăţare (un
manual de specialitate);
-Elaborarea unei recenzii din domeniul ştiinţe ale
educaţiei.
4 Didactica specialităţii - Se va realiza un proiect didactic

5 Practică pedagogică - Se va completa o fişă de observare a lecţiei