Sunteți pe pagina 1din 2

SNSPA – Facultatea de Administraţie Publică

Disciplina: Contencios Administrativ

Student: ………………………………
Grupa:……………

FIŞA DE SEMINAR Nr.

Instanţa de judecată Curtea de Apel


(Curtea de Apel/TMB/Secţia…...)
Nr. dosar 31147/3/2014*
Data şedinţei de judecată 06.12.2018
Completul de judecată Completul 13
Stadiul procesual Recurs
(Fond/Recurs)
Obiectul cauzei contestaţie act administrativ fiscal
Părţile procesuale PATIT VICTORIA Intimat
A. Fond, B. Recurs (daca e cazul) Reclamant

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A Recurent Pârât


MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Descrierea desfăşurării pe Avocatul intimatului Patit Victoria doreste respingerea
scurt a cauzei recursului formulat de CAS, deorece acesta nu este
motivat(afirmatii cu caracter general fara trimitere la
probele din dosar – sumele din decizia din prima
instanta nu se pot justifica)

Nu se solicita cheltuieli de judecata

Probe administrate de Inscrisurile de la dosar


către părţi
Soluţia dată de instanţă In pronuntare