Sunteți pe pagina 1din 2

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la înființarea în satul Sinești, raionul Ungheni,


a monumentului în memoria victimelor represiunilor
politice ale regimului totalitar stalinist
-------------------------------------------------------------

În temeiul art. 7 din Legea monumentelor de for public nr. 192/2011


(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, art. 569), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării,


prezentată în temeiul deciziei Consiliului comunal Sinești, înființarea în satul
Sinești, raionul Ungheni, a monumentului în memoria victimelor represiunilor
politice ale regimului totalitar stalinist.

2. Monumentul va fi înființat conform unui proiect avizat de Ministerul


Educației, Culturii și Cercetării.

3. Cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect, executarea,


edificarea monumentului și amenajarea terenului aferent vor fi acoperite din
contul mijloacelor financiare ale bugetului Primăriei comunei Sinești, precum și
din donații și sponsorizări.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\20813\20813-redactat-ro.docx