Sunteți pe pagina 1din 22

ROSPA0060 Lacurile Tașaul – Corbu

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în


anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește
Specie Populație Sit
Cate AIBI
Marime Unit. AIBIC
Gr Denumire Ti g. CID
Cod măs
up științifică p Min Ma CIRI Cons Izol Glo
ură Pop.
. x. VIP erv. are bal
Acrocephalus
A29
B scirpaceus(L R 20 20 p P D
7
ăcar de stuf)
A22
B Alcedo atthis C 3 3 i C D
9
A05 Anas crecca
B C 200 200 i P D
2 (Rață pitică)
Anas
A05 penelope
B C 60 60 i P D
0 (Rață
fluierătoare)
Anas
A05 platyrhyncho 460 460
B C i P C B C B
3 s(Rață 0 0
mare)
Anas
A05 platyrhyncho
B W 100 100 i P C B C B
3 s(Rață
mare)
Anas
A05
B strepera(Raț C 40 40 i P D
1
ă pestriță)
Anser
A04
B albifrons(Gâr C 300 300 i P D
1
liță mare)
A25 Anthus
B R 60 60 p C D
5 campestris
Ardea
A02
B cinerea(Stârc C 20 20 i P D
8
cenușiu)
A02 Ardeola
B C 60 70 i C D
4 ralloides
Aythya
A05 ferina(Rață 100 100
B C i P C B C A
9 cu cap 00 00
castaniu)
Aythya
A05 ferina(Rață 250 250
B W i P C B C A
9 cu cap 0 0
castaniu)
Aythya
A06 100 120
B fuligula(Rață C i C D
1 0 0
moțată)
Aythya
A06
B fuligula(Rață W 500 700 i C D
1
moțată)
A06 Aythya
B C 24 24 i C D
0 nyroca
A39 Branta
B C 260 260 i C C B C B
6 ruficollis
A13 Charadrius
B R 6 6 p C C B C B
8 alexandrinus
A19 Chlidonias
B C 68 68 i C D
6 hybridus
A19 Chlidonias
B C 45 45 i C D
7 niger
A03 Ciconia
B R 4 4 p C D
1 ciconia
A03 Ciconia
B C 60 70 i C D
1 ciconia
A08 Circus
B C 20 20 i C C B C C
2 cyaneus
Columba
A20 palumbus(Po 120 120
B C i P D
8 rumbel 0 0
gulerat)
A03 Cygnus
B C 200 230 i C C B C B
8 cygnus
Cygnus
olor(Lebădă
cucuiată,
A03
B Lebădă de C 14 14 i P D
6
vară,
Lebădă
mută)
A02
B Egretta alba C 120 130 i C C B C B
7
A02 Egretta
B C 60 70 i P D
6 garzetta
A51
B Falco cherrug C 2 2 i P C B C B
1
A10 Falco
B C 2 2 i P D
3 peregrinus
Falco
A09
B tinnunculus( P 8 8 p P D
6
Vânturel
roșu)
A09 Falco
B C 84 90 i P C B C B
7 vespertinus
A12 Fulica
B R 35 35 p P D
5 atra(Lișiță)
A12 Fulica 100 100
B C i P D
5 atra(Lișiță) 0 0
A12 Fulica 100 100
B W i P D
5 atra(Lișiță) 0 0
Gallinula
A12 chloropus(Gă
B P 8 8 p P D
3 inușă
de baltă)
A00
B Gavia arctica C 2 2 i P D
2
A18 Gelochelidon
B C 10 10 i P C B C C
9 nilotica
A02 Ixobrychus
B R 12 14 p P C B C C
2 minutus
A33 Lanius
B R 8 8 p P D
8 collurio
A33
B Lanius minor R 6 6 p P D
9
Larus
A45 cachinnans(P
B R 60 60 p P B B C B
9 escăruș
pontic)
Larus
A45 cachinnans(P 120 120
B C i P B B C B
9 escăruș 0 0
pontic)
Larus
A45 cachinnans(P 120 120
B W i P B B C B
9 escăruș 00 00
pontic)
Larus canus
A18
B (Pescăruș W 400 400 i P C B C B
2
sur)
Larus fuscus
A18
B (Pescăruș C 5 5 i P D
3
negricios)
Larus
A17 ridibundus 100 100
B C i P C B C B
9 (Pescăruș 0 0
râzător)
Larus
A17 ridibundus 100 100
B W i P C B C B
9 (Pescăruș 0 0
râzător)
A24 Melanocoryp
B P 24 234 p P C B C B
42 ha calandra
Motacilla
A26 alba(Codobat 300 300
B C i P C B C B
2 ură 0 0
albă)
A02 Nycticorax
B C 60 70 i P? D
3 nycticorax
A53 Oenanthe
B R 5 8 p C C B C C
3 pleschanka
A07 Oxyura
B C 2 2 i P C B B B
1 leucocephala
A09 Pandion
B C 4 4 i P D
4 haliaetus
A02 Pelecanus
B C 60 70 i P B B C B
0 crispus
A02 Pelecanus
B W 8 20 i P B B C B
0 crispus
A01 Pelecanus
B C 330 330 i P C B B B
9 onocrotalus
Phalacrocora
A01 x
B C 300 300 i C D
7 carbo(Cormo
ran mare)
Phalacrocora
A01 x
B W 100 100 i C D
7 carbo(Cormo
ran mare)
A39 Phalacrocora
B C 18 18 i P D
3 x pygmeus
A03 Platalea
B C 100 120 i P C B C B
4 leucorodia
Podiceps
A00
B cristatus(Cor C 300 300 i C D
5
ocodel mare)
A19 Sterna
B C 2 2 i P D
5 albifrons
A19
B Sterna caspia C 8 8 i P D
0
A19 Sterna
B C 80 200 i P D
3 hirundo
A19 Sterna
B C 10 10 i P D
1 sandvicensis
Sturnus
A35 500 500
B vulgaris(Gra C i C C B C B
1 00 00
ur)
Tadorna
A04
B tadorna(Călif R 12 12 p C D
48
ar alb)
Tadorna
A04
B tadorna(Călif C 120 120 i C D
8
ar alb)

ROSPA0076 Marea Neagră


Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în
anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește
Specie Populație Sit
Cate AIBI
Marime Unit. AIBIC
Gr Co Denumire Ti g. CID
măs
up d științifică p Min Ma CIRI Cons Izol Glo
ură Pop.
. x. VIP erv. are bal
Anas
A0 penelope 120 120
B C i V B B V V
50 (Rață 0 0
fluierătoare)
Anas
A0 platyrhyncho 700 900
B W i V B B C A
53 s(Rață 0 0
mare)
Anas
A0
B strepera(Raț W 340 410 i R C B C A
51
ă pestriță)
Aythya
A0 ferina(Rață 180 200
B W i C A B C B
59 cu cap 00 00
castaniu)
Aythya
A0 630 745
B fuligula(Rață W i R A B C A
61 0 0
moțată)
A3 Branta
B C 200 300 i P C B C A
96 ruficollis
Bucephala
A0 clangula 150 300
B W i C A B C B
67 (Rață 0 0
sunătoare)
A1 Chlidonias 400 500
B C i B B C B
96 hybridus 0 0
A1 Chlidonias
B C 120 140 i P C B C C
97 niger
A0 Cygnus 100 150
B W i B B C B
38 cygnus 0 0
A1 Fulica 250 400
B W i R C B C B
25 atra(Lișiță) 00 00
A0
B Gavia arctica W 250 300 i A B C C
02
A0
B Gavia stellata W 100 200 i A B C C
01
A1 Gelochelidon
B C 320 350 i C A A C B
89 nilotica
Larus
A4 cachinnans(P 250 300
B C i C A B C B
59 escăruș 00 00
pontic)
Larus canus
A1 120 150
B (Pescăruș C i C A B C B
82 00 00
sur)
Larus fuscus
A1
B (Pescăruș C 200 400 i C C B C C
83
negricios)
A1 100 150
B Larus genei C i B B C B
80 0 0
Larus
A1 120 150
B melanocepha C i A B B A
76 00 00
lus
A1 100 120
B Larus miutus C i R A B C B
77 00 00
Larus
A1 ridibundus 200 500
B C i C B B C C
79 (Pescăruș 00 00
râzător)
Limosa
A1 200 500
B limosa (Sitar C i C C B C B
56 0 0
de mal)
A0 Mergus 100 150
B W I A B C A
68 albellus 0 0
Mergus
A0 merganser(F
B W 120 180 i C B B C B
70 erestraș
mare)
Mergus
A0 serrator(Fere
B C 230 340 i C C B C C
69 straș
moțat)
A0 Pelecanus
B C 70 120 i C C B C C
20 crispus
A0 Phalacrocora 100 270
B W i R B B C B
17 x 00 00
carbo(Cormo
ran mare)
A1 Phalaropus 120
B C 700 i V C B C C
70 lobatus 0
Podiceps
A0 cristatus 450 600
B C i C C B C C
05 (Corcodel 0 0
mare)
Podiceps
A0 grisegena 100
B C 500 i C A B B C
06 (Corcodel cu 0
gât roșu)
Podiceps
A0 nigricollis 200 200
B W i R A B C A
08 (Corcodel cu 0 00
gât negru)
A4 Puffinus 100 170
B C i R A B A A
64 yelkouan 00 00
A1 Sterna
B C 300 500 i C B B C B
95 albifrons
A1 100
B Sterna caspia C 500 i A B C B
90 0
A1 Sterna 800 100
B C i A B C B
93 hirundo 0 00
A1 Sterna 520 600
B C i R A B C B
91 sandvicensis 0 0
A0 Tachybaptus 120 150
B C i C B B C B
04 ruficollis 0 0

Rezervația Delta Dunării


Nr. Denumire Denumire Starea de
Directiva păsări
crt. științifică comună conservare
1. Accipiter brevipes uliu cu picioare Br.ll/Bi.l K
scurte
2. Accipiter gentilis uliu găinilor Br.ll R
3. Accipiter nisus uliu păsărar Br.ll V
Acrocephalus
4. lăcar răsăritean Br.ll K
agricola
Acrocephalus
5. lăcar de mare Br.ll nt
arundinaceus
Acrocephalus
6. lăcar Nordic Br.ll R
dumetorum
Acrocephalus privighetoare de
7. Br.ll/Bi.l K
melanopogon baltă
Acrocephalus
8. lăcar de pipirig Br.ll K
paludicola
Acrocephalus
9. lăcar de mlaștina Br.ll K
palustris
Acrocephalus
10. lăcar mic Br.ll nt
schoenobaenus
Acrocephalus
11. lăcar de stuf Br.ll K
scirpaceus
12. Aeglthalos caudatus pițigoi codat Br.ll nt
13. Aegypius monachus vulture negru Br.ll/Bn.ll/Bi.l Ex
14. Alauda arvensis ciocârlia de câmp Br.lll V
15. Alcedo atthis pescaraș albastru Br.ll/Bi.l V
16. Anas acuta rață sulitar Br.NI/Bn.ll/Bi.ll nt
17. Anas clypeata rață lingurar Br.lll/Bi.ll nt
18. Anas crecca rață mică Br.lll/Bi.ll nt
19. Anas penelope rață fluierătoare Br.lll/Bi.ll V
20. Anas platyrhynchos rață mare Br.lll/Bi.ll nt
21. Tinas querquedula rață cârâitoare Br.NI/Bn.ll/Bi.ll V
22. Anas strepera rață pestriță Br.NI/Bn.N/Bi.ll V
23. Anser albifrons garliță mare Br.lll/Bi.ll nt
24. Anseranser gâscă de vară Br.lll/Bi.ll nt
Anser gâscă cu cioc
25. Br.lll/Bi.ll I
brachyrhynchus scurt
26. Anser coerulescens gâscă polară Brill K
27. Anser erythropus garliță mica Br.ll/Bn.ll R
gâscă de
28. Anser fabalis Br.lll/Bi.ll I
semănătură
29. Anthropoides virgo cocor mic Br.ll/Bn.ll Ex?
30. Anthus campestris fâsă de câmp Br.ll/Bi.l V
31. Anthus cervinus fâsă roșiatică Br.ll V
32. Anthus pratensis fâsă de luncă Br.ll V
33. Anthus trivialis fâsă de pădure Br.ll V
34. Apusapus drepnea neagră Br.lll/Bn.ll V
35. Apus melba drepnea mare Br.ll R
acvila țipătoare
36. Aquila clanga Br.ll/Bn.ll/Bi.l R
mare
37. Aquila heliaca acvilă de câmp Br.ll/Bn.ll/Bi.l/W E
acvilă țipatoare
38. Aquila pomarina Br.ll/Bn.ll/Bi.l R
mică
39. Ardea cinerea stârc cenușiu Br.lll/Bn.ll V
40. Ardea purpurea stârc roșu Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
41. Ardeola ralloides stârc galben Br.ll/Bi.l V
42. Arenaria interpres pietruș Br.ll/Bn.ll R
43. Asio flammeus ciuf de câmp Br.ll/Bi.l/W R
44. Asio otus ciuf de pădure Br.ll/W V
45. Athene noctua cucuvea Br.ll/W V
46. Aythya collaris rață cucuiată Brill K
rață cu cap
47. Aythya ferina Br.ll/W nt
castaniu
48. Aythya fuligula rață moțată Br.ll/W nt
49. Aythya marila rață cu cap negru Br.lll/Bn.ll/Bi.ll K
Br.lll/Bn.ll/
50. Aythya nyroca rață roșie V
Bi.l
51. Bombycilla garrulus mătăsar Br.ll K
52. Botaurus stellaris buhai de baltă Br.ll/Bn.ll/Bi.l K
53. Branta bernicla gâscă neagră Br.lll K
54. Branta ruficollis gâscă cu gât roșu Br.ll/Bn.ll/Bi.l/W V
55. Bubo bubo buha Br.ll/Bi.l/W K
56. Bubulcus ibis stârc de cireada Br.ll K
57. Bucephala clangula rață sunătoare Brill nt
Burhinus
58. pasărea ogorului Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
oedicnemus
59. Buteo buteo șorecar comun Br.ll/Bn.ll V
60. Buteo lagopus șorecar încălțat Br.ll V
Calandrella
61. ciocârlie de stol Br.ll/Bi.l V
brachydactyla
62. Calidris alba nisipar Br.ll/Bn.ll K
63. Calidris alpina fugaci de câmp Br.ll/Bn.ll V
64. Calidris canutus fugaci mare Br.lll/Bn.ll K
65. Calidris ferruginea fugaci roșcat Br.ll/Bn.ll nt
66. Calidris melanotos fugaci călător Brill K
67. Calidris minuta fugaci mic Br.ll/Bn.ll nt
68. Calidris temminckii fugaci pitic Br.ll/Bn.ll K
69. Gallinago media becață mare Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
Caprimulgus
70. caprimulg Br.ll/Bi.l V
europaeus
Cardueiis
71. cânepar Br.ll K
cannabina
72. Cardueiis cardueiis sticlete Br.ll nt
73. Cardueiis chloris florinte Br.ll nt
74. Cardueiis flammea inăriță Br.ll K
75. Cardueiis spinus scatiu Br.ll nt
Carpodacus
76. mugurar roșu Br.ll K
erythrinus
Certhia cojoaică cu
77. Br.ll K
brachydactyla degete scurte
cojoaică de
78. Certhia famiiiaris Br.ll K
pădure
79. Certhia cetti stufărică Br.ll K
Charadrius prundăraș de
80. Br.ll/Bn.ll V
aiexandrinus sărătură
Charadrius
81. prundăraș asiatic Br.lll K
asiaticus
prundăraș
82. Charadrius dubius Br.ll/Bn.ll V
gulerat mic
Charadrius prundăraș
83. Br.ll/Bn.ll V
hiaticula gulerat
Charadrius prundăraș de
84. Br.lll K
leschenaulti desert
Charadrius prundăraș coada
85. Br.lll K
vociferus ascuțită
86. Chettusia gregaria nagâț de stepă Br.lll K
chirighiță cu oraji
87. Chiidonias hybridus Br.ll/Bi.l V
albi
Chiidonias chirighiță cu aripi
88. Br.ll/Bn.ll V
ieucopterus albe
89. Chiidonias niger chirighiță neagră Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
90. Ciconia ciconia barză albă Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
91. Ciconia nigra barză neagră Br.ll/Bn.ll/Bi.l/W R
92. Circaetus gallicus șerpar Br.ll/Bn.ll/Bi.l R
93. Circus aeruginosis herete de stuf Br.ll/Bi.l V
94. Circus cyaneus herete vânăt Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
95. Circus macrourus herete alb Br.ll/Bn.ll/Bi.l I
96. Circus pygargus herete sur Br.ll/Bn.ll/Bi.l K
97. Clangula hyemalis rață de ghețuri Brill K
Coccothraustes
98. botgros Br.ll V
coccothraustes
porumbel de
99. Coiumba oenas Br.lll/Bn.ll V
scorbură
100. Coiumba palumbus porumbel popesc Br.ll NT
101. Coracias garrulus dumbrăveancă Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
102. Corvus corax corb Br.ll V
103. Ccturnix cdturnix prepelță Br.lll/Bn.ll V
104. Crex crex cristel de câmp Br.ll/Bi.l R
105. Cuculus canorus cuc Br.lll V
106. Cygnus Columbians lebădă mică Br.ll/Bi.l K
107. Cygnus cygnus lebădă de iarnă Br.ll/Bi.l nt
108. Cygnus ofor lebădă cucuiată Br.lll nt
109. Delichon urbica lăstun de casă Br.ll V
ciocănitoare
110. Dendrocopus major Br.ll V
pestriță mare
111. Dendrocopus minor ciocănitoare mică Br.ll V
Dendrocopus ciocănitoare de
112. Br.ll/Bi.l V
syriacus grădină
Dendrocopus ciocănitoare de
113. Br.ll/Bi.l K
medius stejar
ciocănitoare
114. Dryocopus martius Br.ll/Bi.l V
neagră
115. Egretta alba egretă mare Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
116. Egretta garzetta egretă mică Br.ll/Bi.l V
117. Emberiza citrinella presură aurie Br.ll nt
presură de
118. Emberiza hortulana Br.lll/Bi.l V
grădină
Emberiza presură cu cap
119. Br.ll K
melanocephala negru
Emberiza
120. presură de stuf Br.ll nt
schoeniculus
ciocârlie
121. Eremphila alpestris Br.ll K
urechiată
122. Erithacus rubecula măcăleandru Br.ll V
Eudromias prundăraș de
123. Br.ll/Bn.ll/Bi.l E
morinellus munte
124. Falco cherrug șoim dunărean Br.ll/Bn.ll/W EX?
125. Falco columbarius șoim de iarnă Br.ll/Bi.l/W V
126. Falco naumanni vânturel mic Br.ll/Bn.ll/Bi.l/W V
127. Falco peregrinus șoim călător Br.ll/Bn.ll/Bi.l/W V
șoimul
128. Falco subbuteo Br.ll/Bn.ll/W V
rândunelelor
129. Falco tinnunculus vânturel roșu Br.ll/Bn.ll/W V
130. Falco vespertinus vânturel de seară Br.ll/Bn.ll/W V
131. Ficedula albtollis muscar gulerat Br.ll/Bn.ll/Bi.l K
132. Ficedula hypoleuca muscar negru Br.ll/Bn.ll K
133. Ficedula parva muscar mic Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
134. Fringilla coelebs cinteză Br.lll nt
Fringilla
135. cinteză de iarnă Br.lll nt
montifringilla
136. Fulica atra lișiță Br.lll/Bi.ll nt
137. Galerida cristata ciocărlan Br.lll nt
138. Gallinago gallinago becaniță comună Br.lll/Bi.ll nt
139. Gallinula chloropus găinușă de baltă Br.lll nt
140. Gavia arctica cufundar polar Br.ll/Bn.ll/Bi.l R
141. Gavia immer cufundar mare Br.ll/Bn.ll/Bi.l R
142. Gavia stellata cufundar mic Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
Gehchelidon pescariță
143. Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
nilotica râzătoare
144. Glareola nordmanni ciovlică negrie Br.ll/Bn.ll R
Glareola
145. ciovlică ruginie Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
prantincoia
146. Grus grus cocor Br.ll/Bn.ll V
147. Gyps fuivus vulture sur Br.ll/Bn.ll/Bi.l EX?
Haematopus
148. scoicar Br.lll V
ostralegus
149. Haliaeetus albicilla codalb Br.ll/Bn.l/Bi.1 R
Hieraaetus
150. acvilă mică Br.ll/Bn.ll/Bi.l R
pennatus
Himantopus
151. piciorong Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
himantopus
frunzăriță
152. Hippolais icterina Br.ll K
galbenă
frunzăriță
153. Hippolais pallida Br.ll V
cenușie
randunica
154. Hirundo daurica Br.ll V
roșcata
155. Hirundo rustica rândunică Br.ll nt
Hoplopterus
156. nagâț sudic Br.lll K
spinosus
157. Ixobrychus minUtus stârc pitic Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
158. Jynx torquilla capintortură Br.ll K
159. Lanius collurio sfrâncioc roșiatic Br.ll/Bi.l V
160. Lanius excubitor sfrâncioc mare Br.ll V
sfrâncioc cu
161. Lanius minor Br.ll/Bi.l V
frunte neagră
sfrâncioc cu cap
162. Lanius senator Br.ll V
roșu
163. Larus canus pescaru§ sur Br.lll/Bn.ll V
164. Larus genei pescăruș rozalb Br.ll/Bn.ll/B i.l V
pescăruș de
165. Larus hyperboreus Br.lll K
gheața
166. Larus ichthyaetus pescăruș asiatic Br.lll/Bn.ll K
Larus pescăruș cu cap
167. Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
melartocephalus negru
168. Larus minutus pescăruș mic Br.ll V
169. Larus ridibundus pescăruș râzător Br.lll nt
pescăruș cu
170. Larus sabini Br.lll K
coadă scobită
prundaraș de
171. Limicola falcinellus Br.ll/Bn.ll V
nămol
Limnodromus
172. sitar de nămol Br.lll K
griseus
sitar de mal
173. Limosa lapponica Br.ll/Bn.ll/Bi.l K
nordic
174. Limosa limosa sitar de mal Br.lll/Bn.ll V
175. Locustella fluviatilis grelușel de zăvoi Br.ll K
176. Locustella naevia grelușel pătat Br.ll K
177. Loxia curvirostra forfecuță Br.ll K
ciocârlie de
178. Lullula arborea Br.lll/Bi.l V
pădure
privighetoare de
179. Luscinia luschinia Br.ll K
zăvoi
Luscinia privighetoare
180. Br.ll V
megarhyncos roșcată
181. Luscinia svecica gușă vânătă Br.ll/Bi.l K
Lymnocryptes
182. becațină mică Br.lll/Bn.ll/Bi.ll V
minimus
Marmaronetta
183. rață porumbacă Br.lll/Bi.l K
angustirostris
184. Melanitta fusca rață catifeletă Br.lll K
185. Melanitta nigra rață neagră Br.lll/Bi.ll K
Melanocorypha ciocarlie de
186. Br.ll/Bi.l V
calandra bărăgan
187. Mergus albellus ferastraș mic Br.ll/Bn.ll/B i.l V
188. Mergus merganser ferastraș mare Br.lll/Bn.ll V
189. Mergus serrator ferastraș moțat Br.lll/Bn.ll V
190. Merops apiaster prigorie Br.lll/Bn.ll V
191. Miliaria calandra presură sură Br.lll K
192. Milvus migrans gaie neagră Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
193. Milvus milvus gaie roșie Br.ll/Bi.l K
Montifringilla
194. chirighită alpină Br.lll K
nivalis
codobatură cu
195. Motacilla citreoia Br.ll K
cap galben
196. Motacilla alba codobatură albă Br.ll nt
codobatură
197. Motacilla flava Br.ll V
galbenă
198. Muscicapa striata muscar sur Br.ll V
Neophron
199. hoitar Br.ll/Bi.l EX?
percnopterus
200. Netta rufina rață cu ciuf Br.lll/Bn.ll V
Nucifraga
201. alunar Br.ll K
caryocatactes
202. Numenius arquata culic mare Br.lll/Bn.ll V
203. Numenius phaeopus culic mic Br.lll/Bn.ll K
Numenius culic cu cioc
204. Br.ll/Bn.l/Bi.l/W K
tenuirostris subțire
205. Nydicorax nydborax stârc de noapte Br.ll/Bi.l V
206. Oenante oenante pietrar Br.ll V
pietrar
207. Oenanthe hispanica Br.ll K
mediteranean
Oenanthe
208. pietrar negru Br.ll K
pleschanka
209. Oriolus oriolus grangur Br.ll V
210. Otis tarda dropie Br.ll/Bn.ll/Bi.l/W K
Oxyura
211. rață arămie Br.ll/Bn.l/Bi.1 EX?
leucocephala
212. Pandion haliaetus uligan pescar Br.ll/Bn.ll R
213. Panurus biarmicus pițigoi de stuf Br.ll nt
214. Parus caeruleus pițigio albastru Br.ll NT
215. Parus lugubris pițigoi de livadă Br.ll K
216. Parus major pițigoi mare Br.ll nt
217. Parus palustris pițigoi sur Br.ll K
Passer vrabie
218. Brill V
hispaniolensis negricioasă
219. Passer montanus vrabie de câmp Br.lll nt
Br. Il/Bn.
220. Peiecanus crispus pelican creț EX?
1,11/Bi.l/W
Peiecanus Br. Il/Bn. 1,11/
221. pelican comun V
onocrdtaius Bi.l
222. Perdix perdix potârniche Br.lll/Bn.Il/Bi.ll V
223. Pernis apivorus viespar Br. Il/Bn. Il/Bi.l V
Phalacrocorax
224. cormoran moțat Br.lll K
aristotelis
Phalacrocorax
225. cormoran mare Br.lll nt
carbo
Phalacrocorax
226. cormoran mic Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
pigmeus
notatiță cu cioc
227. Phalaropus fulicaris Br.ll/Bn.ll R
lat
228. Phalaropus bbatus notatiță Br.ll/Bn.ll/Bi.l R
229. Phasianus cobhicus fazan Br.lll/Bi.ll nt
230. Phibmachus pugnax bătăuș Br.lll/Bi.l nt
Phoenbopterus
231. flaming Br.lll/Bi.l K
ruber
Phoenburus codroș de
232. Br.ll V
ochruros grădină
Phoenburus
233. codroș de pădure Br.ll V
phoenicurus
234. Philloscopus bonelli pitulice de munte Br.ll K
235. Philloscopus collibia pitulice mică Br.ll K
Philloscopus pitulice
236. Br.ll K
sibilatrix stârâitoare
Philloscopus pitulice
237. Br.ll K
trochilus fluieratoare
238. Phyrrula phyrrula mugurar Brill nt
239. Picus canus ghionoaie sură Br.ll/Bi.l V
240. Platalea leucorodia lopătar Br.ll/Bn.Il/Bi.l/W V
241. Plectrophenax pasarea omătului Br.ll K
nivalis
242. Plegadis falcinellus țigănuș Br.ll/Bn.Il/B i.l V
243. Pluvialis apricaria ploier auriu Br.lll/Bn.Il/Bi.l R
244. Pluvialis squatarola ploier argintiu Br.lll V
245. Podiceps auritus corcodel de iarnă Br.ll/Bn.Il/B i.l V
246. Podiceps cristatus corcodel mare Br.lll V
corcodel cu gât
247. Podiceps griseigena Br.ll/Bn. II nt
roșu
corcodel cu găt
248. Podiceps nigricollis Br.ll/Bn. II V
negru
249. Porzana parva crestet cenușiu Br.ll/Bn. II R
250. Porzana porzana crestet pestrit Br.ll/Bn.Il/B i.l V
251. Porzana pusilla crestet mic Br.ll/Bn. II R
brumăriță de
252. Prunela moduiaris Br.ll K
pădure
253. Puffinus yeikounar furtunar Br.lll R
254. Rallus aquaticus cârstel de baltă Br.lll R
Recurvirostra
255. ciocântors Br.ll/Bn.Il/B i.l V
avosetta
256. Regulus ignicapillus aușel sprâncenat Br.ll K
aușel cu cap
257. Regulus regulus Br.ll K
galben
258. Remiz pendulinus boicuș Br.ll V
259. Riparia riparia lâstun de mal Br.ll V
pescaruș cu trei
260. Rissa tridadyla Br.lll K
degete
261. Saxicola rubetra mărăcinar mare Br.ll K
262. Saxicola torquata mărăcinar negru Br.ll V
263. Scohpax rusticola sitar de pădure Br.lll/Bn.II/ Bi.ll V
264. Serinus serinus canaraș Br.ll K
Somateria
265. eider Br.lll/Bi.ll K
molissima
Stercorarius lup de mare
266. Br.lll K
hngicaudatus codat
Stercorarius
267. lup de mare mic Br.lll R
parasiticus
Stercorarius
268. lup de mare Br.lll R
pomarinus
lup de mare
269. Stercorarius skua Br.lll K
atlantic
270. Sterna albifrons chiră mică Br.ll/Bn.Il/B i.l V
271. Sterna caspia pescariță mare Br.ll/Bn.Il/B i.l V
272. Sterna hirundo chiră de baltă Br.ll/Bn.Il/B i.l nt
273. Sterna paradisea chiră polară Br.ll/Bi.l K
274. Sterna sandvicensis chiră de mare Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
Streptopelia
275. guguștiuc Brill nt
decaocto
276. Streptopelia turtur turturică Br.lll/Bn. II V
277. Strix aluco huhurez mic Br.ll/W V
278. Sturnus roseus lăcustar Br.ll K
silvie cu cap
279. Sylvia atricapilla Br.ll K
negru
280. Sylvia borin silvie de zăvoi Br.ll V
281. Sylvia cantillans silvie roșcata Br.ll K
282. Sylvia communis silvie cu cap sur Br.ll K
283. Sylvia curruca silvie mica Br.ll K
284. Sylvia nisoria silvie porumbaca Br.ll/Bi.l K
silvie cu barbie
285. Sylvia rueppelli Br.ll/Bi.l K
neagră
Tachybaptus
286. corcodel mic Br.ll V
ruficollis
287. Tadorna ferruginea călifar roșu Br.ll/Bn.ll/Bi.l R
288. Tadorna tadorna călifar alb Br.ll/Bn.ll V
289. Tetrax tetrax sparcaci Br.ll/Bi.l K
290. Tyto alba strigă Br.ll/W K
291. Tringa erythropus fluierar negru Brill nt
fluierar de
292. Tringa glareola Br.ll/Bn.ll/Bi.l V
mlaștină
293. Tringa hypoieucos fluierar de munte Br.ll/Bn.ll K
fluierar cu
294. Tringa nebularia Br.lll nt
picioare verzi
295. Tringa ochropus fluierar de zavoi Br.ll/Bn.ll K
296. Tringa stagnatilis fluierar de lac Br.ll/Bn.ll K
fluierar cu
297. Tringa totanus Br.lll/Bn.II V
picioare roșii
Troglodytes
298. ochiul boului Br.ll nt
troglodytes
299. Turdus meruia mierlă Br.lll K
300. Turd us philomelos sturz cântător Br.lll K
301. Turdus pilaris sturz de iarnă Br.lll nt
302. Turdus torquatus mierlă gulerată Br.ll K
303. Turdus viscivorus sturz de vase Br.lll K
304. Upupa epops pupază Br.ll V
Vanelhchettusia nagâț cu coadă
305. Br.lll K
leucura albă
306. Vanellus vanellus nagâț Br.lll V
307. Xenus cinereus fluierar sur Br.lll/Bi.l K

Legenda:
Ex (disparute) = specii care nu s-au mai regasit in habitatele naturale, dupa
repetate investigatii in zonele in care s-au Tnregistrat anterior sau in cele in care s-a
presupus ca au existat. Din aceasta categorie deriva:
Ex?= nu a trecut mai mult de 50 de ani de la ultima înregistrare a speciei, deci este posibil
a fi regasita in viitor;
E (in pericol iminent) = specii in pericol de disparitie iminent, daca factorii cauzali
continua sa se mentina. Populatiile acestei specii au ajuns la un nivel critic din punct de
vedere numeric.
V (vulnerabile) = specii in declin numeric, care pot trece in categoria E sau V, dar
exista riscul trecerii in acestea, prin faptul ca arealul lor de rasptndire se reduce la zone
geografice §i habitate limitate, sau specia in cauza poate fi rasptndita pe o arie mai larga,
dar in populatii reduse.
R (rare) = specii care nu fac parte din categoriile E sau V , dar exista riscul trecerii
in acestea, prin faptul ca arealul lor de raspandire se reduce la zone geografice §i habitate
limitate sau specia in cauza poate fi raspandita pe o arie mai larga, dar in populatii reduse
I (statut indecis) = specii Ex, E, V sau R, dar nu exista suficiente informatii pentru a se
putea nominaliza Tntr-o categorie sau alta.
K (insuficient cunoscute) = specii semnalate la ultimele evaluari, Tnsa datele
obtinute nu sunt suficient pentru a se putea indica gradul de periclitare
nt (nepericlitate) = specii periclitate pe plan European, care nu sunt periclitate pe
teritoriul RBDD, fiind frecvente si abundente
Dupa parerile mai multor autori, pentru a nu se crea confuzii s-a renuntat la
categoria K (insuficient cunoscute), speciile din aceasta categorie fiind incluse in categoria
I.
e1 = endemit local e2 = endemit national e3 = subendemit
Br.l = specii incluse in anexa I a Conventiei de la Berna (plante europene strict protejate)
Br.ll = specii incluse in anexa II a Conventiei de la Berna (animale europene strict
protejate) Br.lll = specii incluse in anexa III a Conventiei de la Berna (animale europene
protejate)
Bn.I = specii incluse in anexa I a Conventiei de la Bonn (specii migratoare periclitate pe
glob)
Bn.II = specii incluse in anexa II a Conventiei de la Bonn (specii migratoare cu stare e
conservare nefavorabila, care necesita acorduri pentru conservare)
H = specii incluse in Directiva Consiliului European nr.92/43/EEC din 1992 privind
conservarea habitatelor natural, faunei §i florei salbatice (specii pentru care se consider
ca sunt necesare zone special de conservare)
W = specii inluse in Conventia privind comertul cu specii salbatice de fauna si flora pe cale
de disparifie (Washington-1973), ce reglementeaza conditii special de practicare a
comerfului
Bi.l = specii de pasari incluse in Directiva Consiliului European nr.79/409 din 1997
privind conservarea pasarilor salbatice (in pericol si vulnerabile.care necesita masuri
special e conservare §i a caror capturare §i vanare este interzisa)
Bi.ll = specii de pasari incluse in Directiva Consiliului European nr.79/409 din 1997
privind conservarea pasarilor salbatice (se pot vana in conditii legale)