Sunteți pe pagina 1din 1

Fcgfcfgcfgcfgcgfcg vghvghvghfghghvghvgh vvgvgghvghvghvgh

1. Se consideră f:R®R, f(x)=x2-3x+2. Să se calculeze :


1. f(0)∙f(1)∙…∙f(2009)
2. f(f(0)) – f(2)
2. Să se determine parametrul real nenul m, astfel încât graficul funcţiei f:R®R, f(x)=mx2-
x+1 să conţină punctul A(2;3).
3. Se consideră funcţia f:R®R, f(x)=x2-mx+m, m – nr. real. Să se determine numărul real m
astfel încât minimul funcţiei să fie egal cu 1.
4. Să se determine valorile reale ale lui m, astfel încât reprezentarea grafică a funcţiei
f:R®R, f(x)=x2-(m-1)x-m să fie tangentă la axa Ox.
5. Să se determine coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei f:R®R, f(x)=4x2-
12x+9.
6. Sa se arate ca vârful parabolei asociate funcţiei f:R®R, f(x)=x2-2x-3 se află pe dreapta de
cuaţie 3x+y+1=
7. Să se arate că oricare ar fi mÎR, parabola asociată funcţiei f:R®R, f(x)=x2-mx+m2+1 este
situată deasupra axei Ox.
8. Fie funcţia f:R®R, f(x)=x2-6x+5. Să se determine distanţa dintre punctele de intersecţie
ale graficului funcţiei cu axa Ox.
9. Fie ecuaţia de gradul al II-lea x2-2x+3=0. Să se calculeze: a) b) c)
10. Să se determine ecuaţia de gradul al II-lea care admite rădăcinile: x1=şi x2=.

Se consideră funcţiile f, g:R®R, f(x)=4x2