Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare-clasa a VIII-a

Citește, cu atenție, textul următor, pentru a răspunde corect cerințelor date:

„Oamenii de știință pozitivă au obiceiul de a considera că se află în posesia exclusivă a exatității, de


vreme ce ținta lor e adevărul. Literatura n-ar pretinde exactitate, ținta ei fiind frumosul. E o idee greșită.
Fie și admițând că exactitatea ar putea fi, la rigoare, definită în mai multe feluri, poezia își are acordurile ei
fine, șurubăria ei precisă, mecanismele ei delicate. Rareori într-un poem poți schimba un vers sau fie și
numai un cuvânt fără să afectezi întregul. În matematică, orice afirmație, o teoremă de exemplu, trebuie să
fie demonstrată pe baza unei axiome. Niciun cuvânt nu are alt înțeles decât acela rezultat din axiomă.
Limbajul matematic este integral denotativ. De aceea l-a ales Solomon Marcus în Poetica matematică drept
bază pentru devierea caracteristică limbajului poetic, ceea ce înseamnă că textul poetic actualizează în
același timp toate virtualitățile cuvintelor întrebuințate, fie ele de natură fonologică, semantică, istorică,
idiomatică sau, pur și simplu contextuală.
”Dormea întors amorul meu de plumb” spune cel mai cunoscut vers al lui Bacovia din poezia care a
dat titlul, Plumb, primului său volum din 1916. Lectura doar a acestui vers ridică nenumărate probleme
cititorului de poezie. Iat-o pe cea mai importantă: ce sens are expresia a dormi întors. Fie că e vorba de
iubita poetului, cum au crezut unii comentatori, fie că e vorba de îngerul de bronz de pe cavou, cum au
crezut alții, expresia tot ininteligibilă rămâne. O rază de lumină aduce raportarea expresiei la aceea, uzuală
în românește, a dormi neîntors. Cu alte cuvinte, a dormi profund. Un somn de plumb este un somn neîntors.
Versul bacovian își păstrează în orice lectură secretul.”
(Nicolae Manolescu- Cum citim?, editorial în ”România Literară”)

A.Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru cerințele următoare:

1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
- care este ținta literaturii;
- o trăsătură a limbajului matematic.(10p)
2. Precizează numele autorului articolului din care a fost extras citatul și publicația în care a apărut.
(10p)
3. Menţionează genul și cazul substantivelor subliniate în textul dat. (10p)
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se
exprimă: „Versul bacovian își păstrează în orice lectură secretul.” (10p)
5. Transcrie propoziţia subordonată din fraza următoare, precizând felul acesteia:
„În matematică, orice afirmație, o teoremă de exemplu, trebuie să fie demonstrată pe baza unei
axiome.” (10p)
6. Construieste o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată
predicativă, introdusă prin pronumele relativ care. (10p)

B. Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să relatezi o întâmplare (reală sau


imaginară) petrecută în timpul unei drumeții.

În compunerea ta, trebuie:

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 18 p.


- să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal; 8 p.
- să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate; 2p.
- să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 2 p.

Notă: Vei primi 10 puncte din oficiu !