Sunteți pe pagina 1din 1

Copiii personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de

expertiză medico-militară ori, după caz, decedat, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor
de serviciu, pot fi înmatriculați, la cerere, fără examen, în instituțiile de învățământ ale instituțiilor
din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, dacă îndeplinesc condițiile
legale.------------Alin. 2 al art. 25 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 30 din 27 martie
2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 aprilie 2014.Copiii aflați în întreținerea
personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză
medico-militară ori, după caz, decedat, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de
serviciu, precum și soțul ori soția acestuia pot fi numiți în funcții militare sau încadrați în funcțiile
civile, fără examen ori concurs, în instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță
națională, dacă îndeplinesc condițiile legale.------------Alin. 3 al art. 25 a fost introdus de pct. 2 al art.
unic din LEGEA nr. 30 din 27 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 aprilie
2014.Prin ordin al conducătorului instituției se stabilesc condițiile și procedura de aplicare a
prevederilor prezentului articol.------------Alin. 4 al art. 25 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din
LEGEA nr. 30 din 27 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 aprilie
2014.Articolul 26Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în rezervă și în retragere, pensionari militari,
au dreptul gratuit la asistență medicală și medicamente în condițiile art. 23 alin. 1 lit. a) și au acces
la cercurile militare, casele de odihnă, sanatoriile, căminele de garnizoană și alte amenajări
recreative sau sportive, beneficiind de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.De
aceleași drepturi beneficiază și ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în rezervă și în retragere, foști
pensionari militari de invaliditate datorită unor accidente în serviciu ori unor boli contractate în
timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul
asigurărilor sociale de stat.Membrii familiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, pensionari
militari, beneficiază gratuit de asistență medicală în condițiile art. 23 alin. 1 lit. a).Articolul 27La
trecerea în rezervă sau direct în retragere, cadrelor militare care au cel puțin 20 de ani de serviciu
militar și s-au distins prin activitatea desfășurată, precum și celor care au adus patri