Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Departamentul Informatica și Ingenieria Sistemelor

RAPORT
Lucrare de laborator Nr.3
Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice
Tema: Sinteza decodificatoarelor şi codificatoarelor.

A efectuat:
st. gr. C-171 V.Ciubotaru

A verificat:
lector univ. S.Munteanu

Chișinău 2018
Scopul lucrării:
Studierea practică a structurii şi a metodelor de sinteză a decodificatoarelor şi
codificatoarelor.

Varianta pentru îndeplinirea lucrării de laborator:


Decoficator: 8 5 2 (-4)
Codificator: 4 3 2 (-1)

Nr. x1 x2 x3 x4 a b c d e f g
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
5 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
6 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
7 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
10 0 0 0 1
11 0 0 1 1
12 1 0 1 0
13
14
15
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
*
Figura 1.1 Tabelul de adevăr pentru sinteza decodificatorului

a b c
x1x2 x1x2 x1x2
x3x4 00 01 11 10 x3x4 00 01 11 10 x3x4 00 01 11 10
00 1 1 * 1 00 1 * 1 00 1 1 * 1
01 * 1 01 * 1 1 1 01 * 1 1 1
11 * 1 * 1 11 * 1 * 11 * 1 * 1
10 1 1 * * 10 1 1 * * 10 1 * *

1
d e f
x1x2 x1x2 x1x2
x3x4 00 01 11 10 x3x4 00 01 11 10 x3x4 00 01 11 10
00 1 1 * 1 00 1 * 1 00 1 1 * 1

01 * 1 01 * 01 * 1
1 11 * * 1 11 * 1 * 1
11 * 1 *
10 1 * * 10 1 * * 10 * *

g
x1x2
x3x4 00 01 11 10
00 1 * 1

01 * 1 1
11 * 1 * 1
10 1 * *
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 y1 y2 y3 y4
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

Figura 2.1 Tabelul de adevăr pentru sinteza codificatorului.

𝑦1 = 𝑥4 v 𝑥6 v 𝑥7 v 𝑥8 v 𝑥9 Forma ŞI-NU:
𝑦2 = 𝑥3 v 𝑥5 v 𝑥7 v 𝑥8 v 𝑥9 𝑦1 = 𝑥4 𝑥6 𝑥7 𝑥8 𝑥9
𝑦3 = 𝑥1 v 𝑥2 v 𝑥5 v 𝑥6 v 𝑥8 v 𝑥9
𝑦4 = 𝑥1 v 𝑥8 𝑦2 = 𝑥3 𝑥5 𝑥7 𝑥8 𝑥9
𝑦3 = 𝑥1 𝑥2 𝑥5 𝑥6 𝑥8 𝑥9
𝑦4 = 𝑥1 𝑥8
Concluzie:
Efectuând această lucrare de laborator am căpătat cunoştinţe practice pentru sinteză
şi a metodelor codificatorarelor şi decodificatoarelor. La execuţia acestui laborator am
utilizat metoda de minimizare (după unităţi) a Diagramei Karnaugh cu folosirea steluţelor,
am aplicat şi am căpătat codurile de intrare şi ieşire după combinaţia din varianta data. Am
aflat că tabelul de adevăr a unui decodificator complet are dimensiunile de n+m coloane şi
2n rînduri. Am mai aflat care decodificator este incomplet şi caracteristicile lui. Privitor la
codificatoare se poate de spus că nu pot fi active două sau mai multe întrări concomitent.