Sunteți pe pagina 1din 4

I.

DEFINIȚII:

Diplomație: totalitatea metodelor, mijloacelor si activitatilor operative pasnice desfasurate in


mod oficial de state in vederea realizarii obiectivelor si sarcinilor acestora, in domeniul
relatiilor internationale.
- Arta de a trata în numele unui stat o serie de chestiuni de politică internațională
- Sumă de reguli prin care un stat menține relații normale cu alte state (o anumită
conduită în RI).
- Este arta patriotică de a minți pentru propria țară.
In general, din definitiile date diplomatiei rezulta ca ea este o activitate desfasurata de anumite
organe ale statelor (interne şi externe) în domeniul relaţiilor internationale, cu scopul stabilirii
şi intreţinerii de relaţii oficiale între ele şi cu alte subiecte ale dreptului internaţional, pentru
realizarea obiectivelor politicii lor externe.

Drept diplomatic: este un drept intre state, deci internaţional. El creează premisele
raporturilor juridice, care se nasc prin acte diplomatice de natură a produce efecte
internaţionale.
Politica externă: totalitatea scopurilor pe care un stat le urmareste si a sarcinilor pe care si le
asuma in plan international precum si totalitatea metodelor si mijloacelor prin care statul
actionaeza pentru realizarea lor.
Relațiile internaționale: se refera la raporturile, interactiunile diplomatice si militare dintre
doua sau mai multe state sau dintre un actor statal si un actor non-statal (ONG-uri, corporatii
etc.), in spatiul international.
Liderul: personalitate dominantă dintr-un grup
Carisma: desemnează cel mai adesea capacitatea unui lider de a atrage susținători prin
calitățile sale unice.
Formație și cariera diplomatică: presupune pregătirea, instruirea si parcurgerea etapelor
corespunzatoare activitatii unui diplomat. Pentru a ajunge diplomat se trece printr-o serie de
etape obtinute in urma unor probe: minister/referent –> atașat –> secretar –> consilier –>
ministru consilier –> ambasador.
Decizie: Hotărâre luată în urma examinării unei probleme, a unei situații etc. Soluție adoptată
dintre mai multe posibile.
Putere: Puterea reprezinta, in acelasi timp atat un scop in sine, cat si un mijloc de atingere a
altor obiective. O relatie reciproca de control intre detinatorii de functii publice si intre acestia
si restul societatii in ansamblul ei. Sunt de subliniat cele doua planuri – intre detinatorii de
functii, precum si intre ei si ceilalti membri ai societatii. Exista o diferentiere, si anume
puterea ca factor de influență si puterea ca forta.
Act diplomatic: document ce cuprinde consemnarea unor actiuni, hotarari., intelegeri luate la
nivel international din punct de vedre al diplomatiei.
Tratat (tipologie): Prin tratat international in sens larg se intelege actul juridic prin care se
creeaza, se modifica sau se sting norme si raporturi juridice internationale.
Rezoluție: hotărâre luată în urma unor dezbateri colective
Raport internațional: Comunicare scrisă sau orală făcută de cineva în fața unei adunări, a
unei autorități etc., cuprinzând o relatare (oficială) asupra unei activități personale sau
colective.
Context internațional: ansamblu de împrejurări care însoțește un eveniment.
Document diplomatic: Act prin care se adeverește se constată sau se preconizează un fapt, se
conferă un drept, se recunoaște o obligație. Tratat, înțelegere, pact, convenție, acord, contract,
decret, decizie, hotărâre, ordonanță.
Acțiune diplomatica și activitate diplomatică: folosirea sistematică a forțelor proprii pentru
atingerea unui scop în domeniul diplomației.
Cutuma: Normă de drept consfințită printr-o practică îndelungată; obicei.
Protocolul diplomatic reprezintă totalitatea regulilor care stabilesc modul de desfăşurare a
diferitelor reuniuni diplomatice, precum şi formele ceremoniale ale relaţiilor dintre diplomaţii
şi funcţionarii ţării de reşedinţă.
Eticheta: Eticheta este o altă formă de ceremonial şi protocol care completează protocolul. Ea
se referă la regulile de conduită sau de comportare care contribuie la buna desfăşurare a
relaţiilor diplomatice. Cunoaşterea şi aplicarea etichetei este foarte importantă pentru agentul
diplomatic. Necunoaşterea ei poate fi considerată ca lipsă de competenţă profesională.
Eticheta cuprinde reguli de conduită în legătură cu salutul, ţinuta fizică, prezentarea,
conversaţia, convorbirea telefonică etc.
Cod: act normativ care cuprinde o culegere sistematică de reguli juridice privitoare la o
anumită ramură a dreptului.
Ceremonial diplomatic: poate fi definit ca totalitatea regulilor protocolare şi de curtoazie cu
privire la onorurile şi la distincţiile acordate diplomaţilor, în funcţie de rangul acestora.
Ceremonialul cuprinde indicaţii referitoare la ordinea diplomaţilor la locurile de onoare, la
întâmpinarea lor la sosirea în ţară sau la plecarea lor, cu ocazia recepţiilor şi a audienţelor
particulare, la vizite de etichetă, la distincţiile şi cadourile cu care este onorat un diplomat
străin în anumite ocazii etc.
Poziție: funcţie care, prin natura sa implică exerciţiul autorităţii, adică puterea de a lua
dispoziţii cu caracter obligatoriu şi de a asigura respectarea acestora
Organizație internațională: reprezinta o asociere de state, asociere constituita printr-un
tratat, inzestrate cu o constitutie si organe comune, avand o personalitate juridica distincta de
cea a statelor membre care o compun. Organizatiile internationale se clasifica in organizatii
internationale guvernamentale si neguvernamentale, cu vocatie universala si subregionala,
deschise in care pot fi membre orice state si inchise, in care pot fi membre doar statele
fondatoare sau state dintr-o anumita regiune cu caracter general sau cu un caracter limitat la
un anumit domeniu.
Actor internațional: se referă la orice structură socială, capabilă de a acţiona şi a influenţa
sistemul international sau mondial. Există Actori Globali/Transnaţionali Publici (Organizaţii
Interguvernamentale Universale—ONU, CIJ, Mondială, UNESCO), regionale (UE, NATO) şi
Asociaţii Non-profit semi-private – ONG-uri internaţionale (Crucea Roşie, Medecins sans
Frontieres, Caritas), Corporaţii/Bănci private pentru Profit, şi Corporaţii Multinaționale
(WallMart, British Petroleum, Exxon Mobil, General Electric). Cei mai importanţi (în special
evidenţiaţi de paradigma realistă a RI) sunt actorii statali – guvernele centrale ale statelor
suverane.
Reprezentat și reprezentant diplomatic: reprezentantul diplomatic este persoana care
reprezintă interesele unui stat în alt stat, la o întrunire diplomatică. Reprezentat diplomatic -
persoană în numele şi pe seama căreia o altă persoană (numită reprezentant) încheie un act
juridic prin reprezentare ori participă la un proces sau la îndeplinirea oricăror acte procedurale
în numele acesteia, pentru a-i apăra interesele
Tactici și politici diplomatice: se refera la strategia, mijloacele si formele de actiune folosite
de organele puterii in vederea realizarii obiectivelor fixate.
Corp diplomatic: In sens larg, corpul diplomatic este compus din totalitatea agentilor
diplomatici aflati pe teritoriul statului de resedinta, impreuna cu membrii familiilor lor.
Corpul diplomatic, in sens restrans, este alcatuit din sefii reprezentante1or diplomatice.
Corpul diplomatic este reprezentat de un decan, care este seful misiunii diplomatice, cel mai
vechi acreditat in statul de resedinta, cu rangul cel mai inalt.
Negociere: în sens restrâns reprezintă procesul de consultare între două sau mai multe părţi în
scopul încheierii unui acord. În sens larg, negocierile cuprind toate formele de întâlniri,
discuţii, conferinţe, bune oficii, mediaţii şi concilieri, precum şi alte legături directe şi
indirecte între părţi (ceea ce acoperă în fapt întreaga gamă a formelor dialogului diplomatic).
Mediere diplomatica: presupune realizarea unor demersuri oficiale pentru a preveni sau
pentru a pune capăt ostilităților dintre două sau mai multe state.
Conflict: Neintelegere intre state, ciocnire intre interesele lor in legatura cu anumite probleme
internationale care pot duce la folosirea fortei.

II. ESEU:
Cunoașterea principalelor abordări teoretice din domeniul diplomației și al istoriei
relațiilor și politicii externe: ce înseamnă diplomație clasica și diplomație nouă?
Diplomație bilaterala și multilaterală? Diplomație transformațională?
Recurenta războiului rece ( actori, momente cheie, conflicte, soluții și soluționări
diplomatice)?
NATO și UE?
Diplomația românească (diplomația in perioada interbelică, comunism și izolare în
relațiile externe (1987-88 chestiunea drepturilor omului, retragerea clauzelor din
tratatul de comerț)
Model românesc în UE și NATO
Romania azi, diplomații de azi din Romania?
Relația dintre conceptele război, amenințare, pace și securitate?
Înțelegerea, comentarea și argumentarea strategiilor și a rezoluțiilor diplomatice
contemporane (noile probleme ale diplomației, răspunsul diplomației la crize,
evenimente fierbinți pe agenda diplomației actuale)