Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala Gimnazială Serafim DuicuTîrgu Mureş, profesor gr. I. dr. Beatrice Budea

Disciplina:

Clasa a V-a

Număr de ore din trunchiul comun: 2

Educație socială

Avizat:………………………….

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – anul şcolar 2018-2019

     

Nr.

   

Unitatea de învățare

Competențe

specifice

Conținuturi

de

Săptămâna

Observații/

Semestrul

ore

 

Semestrul I - 18 săptămâni în perioada 10 sept. 20181 febr. 2019

 
   

Introducere Evaluare iniţială Prezentarea manualului şi a conţinuturilor

 

Săptămâna 1

 

Introducere

1 10-14 sept. 2018

I

Întrebări, argumente, opinii

1.1.

Formularea de întrebări

 

1 Săptămâna 2 17-21 sept. 2018

I

1.2.

- Capacitatea de a ne mira; valoarea întrebărilor; de ce nu luăm totul ca fiind cunoscut. - Formularea întrebărilor; cui putem adresa întrebări și modalități alternative de a formula întrebări. -Formularearăspunsurilor,modalitățialternative de a formula răspunsuri;

 

1

. 3 .

   
 

Argumentarea. Un punct de vedere personal

Săptămâna 3
1

   

- De ce avem nevoie de argumente;

I

1.1.

- Condițiipentruacceptareaunuiargument formulat

 

24-28 sept. 2018

1.2.

de o altă persoană;

1

. 3 .

Opinia personală. Schimbul de opinii

 

Săptămâna 4

 
 

- Fapte și opinii;

1 1-5 oct. 2018

I

- Susținerea părerii/opiniei proprii

1

   

- Schimbul de opinii;

     

- Compararea opiniilor;

Întrebări, argumente, opinii

Stereotipuri. Prejudecăți. Persuasiune

 

Săptămâna 5-6

 

- Stereotipuri și prejudecăți;

 

2 8-12 oct. 2018 15-19 oct. 2018

I

 

- Persuasiunea;

   

Proiect Vocea copiilor

   

Săptămâna 7

 

1.2., 1.3, 2.1.

 

1 22-26 oct. 2018

2.2.

Proiecte educaționale

Elaborarea și derularea unui proiect - rol și mod de realizare

- Alegerea temei, Elaborarea fișei de proiect

 

Săptămâna „Școala altfel29 octombrie-2 noiembrie 2018 - Săptămâna 8

 
   

Proiect Vocea copiilor Elaborarea și derularea unui proiect educațional pentru promovarea unordrepturi ale copilului

 

Săptămânile 9-10

 

Proiecte educaționale

1.2., 1.3, 2.1., 2.2., 2.3., 3.1.,

2

5-9 nov. 2018 12-16 nov. 2018

Revista va

3.2.

- Derularea proiectului propus

 

fi

inaugurată la 20 nov.

- Evaluarea proiectului propus

 

Întrebări, argumente, opinii

1.1., 1.2.

Recapitulare

1

S.

11 19-23 nov. 2018

I

1

. 3 .

     

I

 

Evaluare

1

S.

12 26-29 nov. 2018

 

1.1.

Convenția Organizației Națiunilor Unite

     

1.2.

privind drepturile copilului. Istoric. Principii generale. Drepturi și responsabilități ale copilului

Săptămâna 13

Drepturi și responsabilități ale copilului

1.3.

1

3-7 dec. 2018

I

2.1.

Convenția ONU

cu

privire la

2.2.

drepturile copilului

 

3.1.

- Principii generale ale convenției: prioritatea intereselor

3.2.

copilului, non-discriminarea, participarea copiilor la problemele care îi privesc.

 

1.2., 1.3, 2.1., 2.2., 2.3.

3.1.

Proiect Expoziția Prin ochi de copil! Elaborarea și derularea unui proiect educațional pentru promovarea unui/unordrepturi ale copilului - Alegerea temei

 

Săptămânile 14-15

 

Proiecte educaționale

2

10-14 dec. 2018 17-21 dec. 2018

I

2

 

3.2.

- Elaborarea fișei de proiect

     

Proiecte educaționale

- Derularea proiectului propus

- Evaluarea proiectului propus

 

Vacanța de iarnă 3 săptămâni, între 22 dec. 201813 ianuarie 2019

 
   

Dreptul la identitate

 

1 Săptămâna 16 14-18 ian. 2019

 

Drepturi și responsabilități ale copilului

1.1.

Drepturi și responsabilități ale copilului

I

1.2.

Drepturi ale copilului; responsabilități asociate acestora

-

   

1.3.

 

-

Exemplificarea unor drepturi în contexte

2.1.

concrete -de exemplu, dreptul la identitate,

2.2.

dreptul la familie, dreptul la educație, dreptul lajocși activități

3.1.

recreative, dreptul la protecție

3.2.

împotriva violenței, abuzului și exploatării, dreptulla securitateșiprotecțiesocială,protecțiamediului-condiție a vieții. -Corelareadrepturilorcuresponsabilitățile asociate;

Dreptul la familie Drepturi și responsabilități ale copilului

 

1 Săptămâna 17

I

-

Corelarea drepturilor cu responsabilitățile

21-25 ian. 2019

Dreptul la educație. Dreptul la sănătate Drepturi și responsabilități ale copilului

 

1 Săptămâna 18

I

28

ian.-1 febr. 2019

-

Drepturi ale copilului; responsabilități asociate

 
 

Vacanță intersemestrială – o săptămână: 2-10 februarie 2019

 

Dreptul la protecție împotriva violenței, abuzului și exploatării Drepturi și responsabilități ale copilului

1

Săptămâna 19 11-15 febr. 2019

II

-

Drepturi ale copilului; responsabilități asociate

Dreptul la asistență socială Drepturi și responsabilități ale copilului

- Drepturi ale copilului; responsabilități asociate

 

Săptămâna 20

 

1

19-23 febr. 2019

II

Dreptul la odihnă și vacanță Drepturi și responsabilități ale copilului

1

Săptămâna 21

II

25

febr.-1 mart. 2019

-

Drepturi ale copilului; responsabilități asociate

 

-Corelareadrepturilorcuresponsabilitățile

3

   

Dreptul la viață privată Drepturi și responsabilități ale copilului

 

1 Săptămâna 22 4-8 mart. 2019

II

-

Drepturi ale copilului; responsabilități asociate

Dreptul la opinie și liberă exprimare Drepturi și responsabilități ale copilului

 

1 Săptămâna 23

II

-

Drepturi ale copilului; responsabilități asociate

11-15 mart.2019

Dreptul la asociere și libertatea de întrunire pașnic Drepturi și responsabilități ale copilului

1 Săptămâna 24

18-22 mart. 2019

II

-

Drepturi ale copilului; responsabilități asociate

Dreptul la un mediu curat Drepturi și responsabilități ale copilului

1 Săptămâna 25

II

- Drepturi ale copilului; responsabilități asociate

25-29 mart. 2019

Modalitățideexercitareadrepturilorșide asumare a responsabilităților Modalități de exercitare a drepturilor și de asumare a responsabilităților

 

Săptămâna 26

 

1 1-5 apr.2019

II

-

Copiii, promotori ai propriilor drepturi;

-Școalacaspațiudeexprimare/exercitare/ asumare de către copii a drepturilor și responsabilităților;

Proiecte educaționale

1.2., 1.3, 2.1., 2.2., 2.3.

Piesa de teatru în versuri Să facem cunoștință! Noi suntem drepturile voastre! Elaborarea și derularea

 

Săptămânile 27-28

8-12 apr.2019

 

3.1.

unui proiect educațional pentru promovarea unui/unor

3.2.

drepturi ale copilului

2 15-19 apr.2019

Alegerea temei. Elaborarea fișei de proiect. Derularea proiectului propus. Evaluarea proiectului propus

-

II

 

Vacanța de primăvară două săpămâni între 20 aprilie-5 mai 2019

 
 

1.2., 1.3, 2.1., 2.2., 2.3., 3.1.

Recapitulare

1

S. 29 6-10 mai 2019

II

Drepturi și responsabilități ale copilului

Evaluare

1

 

II

3.2.

Săptămâna 30 14-18 mai 2019

 

1.2.

Copii aflați în situații de risc Respectarea,apărareașipromovarea drepturilor copilului

 

Săptămâna 31

 

Respectarea, apărarea și

2.2.

20-24 mai 2019

4

promovarea drepturilor copilului

3.1.

Respectarea și apărarea drepturilor copiilor.

     

3.2.

Categorii de copii în situații de risc și/sau cerințeeducative speciale (copii din medii dezavantajate socio-economic, copii cu dizabilități, copii care aparținunorminorități, copiidinmediurural)

1

II

Respectarea, apărarea și promovarea drepturilor copilului

1.2.

Instituțiiguvernamentalecurolînrespectarea, apărarea și promovarea drepturilor copilului Instituții guvernamentale, interguvernamentale

1

Săptămâna 32 27-31 mai 2019

II

2.2.

șinonguvernamentalecu rolînrespectarea,

3.1.

apărarea și promovarea drepturilor copiilor

 

3.2.

- Instituții guvernamentale: rolul statului, securitate și protecție socială

 

Organizații interguvernamentale și neguvernamentale cu rol în respectarea, apărarea și promovarea drepturilor copilului Instituțiiguvernamentale,interguvernamentale și nonguvernamentale cu rol în respectarea, apărarea și promovarea drepturilor copiilor - Organizații interguvernamentale și neguvernamentale; rolul societății civile

1

Săptămâna 33

II

3-7 iun. 2019

Recapitulare. Evaluare

1

10-14 iun. 2019

II

 

Vacanța de vară 15 iunie-14 septembrie 2019

5