Sunteți pe pagina 1din 17

Itinerar turistic

„Prin orașele din nordul Moldovei”

Efectuat: Voloşciuc Cristina , MKL -143


Controlat: Gaugaş Tatiana, lect.univ

Chişinău 2017
Excursia se organizează pentru grupuri 10 persoane
Tara: Republica Moldova
Hotel: Codru 4*

Chişinău – Sângerei – Bălți - Edineț - Drochia – Bocancea –


Chișinău
Tipul transportului: Microbus, autocar
Ruta : Cuprinde tipul de drum rutier, autostradă
Locul geografic: Zona de centru si nord a Moldovei
Tipul sejurului: de tip vacanţier
Durata sejurului: 7 zile şi 6 nopţi
Beneficiarii excursiei: turişti interni, turişti străini
Tematica excursiei: cunoașterea obiectivelor turistice și a orașelor din nordul țării.
Scopul excursiei: cunoașterea orașelor din nordul Moldovei și potențialului turistic
natural și antropic, vizitarea parcului național Țaul și a obiectivelor de cult.
Lungimea traseului – 460 km tur-retur.
Preţ: 315 euro pentru pachet/pers
Datele desfăsurării: 01.04.2017 – 07.04.2017
Servicii incluse:
∞ Serviciile de ghid
∞ Cazare pentru 6 nopţi
∞ Transportul cu microbus clasat internaţional
∞ Excursiile incluse în program
∞ Turul panoramic al or. Chişinău
∞ Pensiunea completă

Servicii neîncluse:
1. programe opţionale.
Obiectivele turistice incluse în programul excursiei:
• Sângerei: biserica din piatră Sf. Gheorghe.
• Bălți: biserica ”Sfântul Nicolae”, biserica ”Sfânta Cuvioasa Parascheva”, Catedrala
”Sfinților Împărați Constantin și Elena”, combinatul de vinuri şi divinuri „Barza
Albă”, Muzeul Istorie şi Etnografie.
• Edineț: Mănăstirea Elisabeta Feodorovna (mănăstire de călugăriţe), cu hramul
“Preacuvioasa Muceniță Elisabeta Feodorovna”
• Drochia: Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Drochia.
• Bocancea: (mănăstire de călugări) cu hramul: “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.
Program turistic

1 zi
10:00 Sosirea în Chişinău
10:30 – 12:30 Cazarea în hotel
13:00 - 14:00 Prînz la restaurantul hotelului.
14:00 – 17 :15 Turul panoramic al or. Chişinău
17: 15 - 19:30 Timp liber
19:30 Cină în restaurant local cu bucătărie naţională.

2 zi
08:30 Micul dejun la hotel
09:00 – 11:00 Plecare spre Sîngerei
11:00 - 12:00 Vizitarea bisericii din piatră Sf. Gheorghe
12:00 – 13:30 Prînz în restaurant local
13:30 - 14:30 Vizitarea Mănăstirea Coada Iazului
14:30 - 15:30 Vizitarea Bisericii “Sfânta Ecaterina”
15:30 – 17:30 Întoarcere în Chişinău
17:30 - 18:30 Cina

3 zi
08:30 Micul dejun la hotel
09:00 – 10:30 Plecarea spre Bălţi
10:30 - 12:30 Vizitarea bisericii ”Sfântul Nicolae”
12:30 – 14:00 Prînz in Casa de Cultură din Bălţi
14:00 – 15:00 Vizitarea Muzeului de Istorie şi Etnografie
15:00 - 18:30 Întoarcerea în Chişinău
18:30 - 20:00 Timp liber
20:00 Cina

4 zi
08:30 Micul dejun la hotel
09:00 – 13:00 Plecarea spre Edineț
13:00 – 14:00 Prînz in restaurant local
14:00 – 17: 00 Excursie prin localitate: vizitarea Mănăstirei Elisabeta Feodorovna
(mănăstire de călugăriţe) cu hramul “Preacuvioasa Muceniță Elisabeta Feodorovna”
17:00 – 20: 00 Întoarcerea în Chişinău
20:00 Cina
5 zi
09:30 Micul dejun la hotel
10:30 – 14:00 Sosirea la Drochia
14:00 - 16:00 Vizitarea Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Drochia
16:00 - 17:00 Vizitarea Monumentului Naturii de Arhitectură Peisajeră ”Parcul
Mândâc”
17:00 - 20:00 Întoarcerea în Chişinău
20:00 Cina

6 zi
08:30 Micul dejun la hotel
09:00 – 11:00 Plecare spre Bocancea
11:00 - 12:00 Vizitarea mănăstirei de călugări cu hramul: “Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel”
12:30 – 13:30 Prînz în restaurant local
13:30 - 16:30 Excursie prin regiune
16:30 - 19:00 Întoarcere în Chişinău
19:00 Cina

7 zi
09:00 Micul dejun la restaurantul din centrul Chişinăului
10:00 - 15:00 Timp liber
15:00 Plecarea din Chişinău

Fişa tehnică a itinerarului


Nr. Data Localitatea Căi de acces Timpul circuitului Programul escalelor
Crt
Distan- Călăto- Opriri Orar
ţa rie Vizite
0 1 2 3 4 5 6 7
1 zi 01.04 Aeroport- 20 km 3 h 15 10.00 Sosirea în Chişinău
Chişinău min 10.30–12.30 Cazare în hotel
Chişinău 13.00-14.00 Prînz
14:00-17.15 Tur panoramic
Chişinău
17:15-19.30 Timp liber
19.30 Cina
2 zi 02.04 Chişinău - 108 km 6h Biserica din 08:30 Micul dejun
Singerei piatră Sf. 09:00-11:00 Plecare spre Singerei
Gheorghe 11:00-12:00 Vizitarea bisericii din
(1h) piatră Sf. Gheorghe
12:00-13:30 Prinz
Mănăstirea 13:30-14:30 Vizitarea Mănăstirea
Coada Iazului Coada Iazului
(1h) 14:30-15:30 Vizitarea Bisericii
Mănăstirea “Sfânta Ecaterina”
Vizitarea 15:30-17:30 Întoarcerea la Chişinau
Bisericii 18:00 Cina
“Sfânta
Ecaterina” (1h)
3 zi 03.04 Chişinău - 136 km 7h 30 Biserica”Sfântu 08:30-09:00 Mic dejun
Bălţi min l Nicolae” (2h) 09:00-10:30 Sosirea în Bălţi
Muzeul de 10:30-12:30 Vizitarea bisericii
Istorie şi ”Sfântul Nicolae”
Etnografie 12:30-14:00 Prinz
(1h) Întoarcerea la Chişinau
14:00-15:00 Vizitarea Muzeului de
15:00– Istorie şi Etnografie
18:30 Întoarcerea în Chişinău
18:30 - Timp liber
20:00
20:00 Cina
4 zi 04.04 Chişinău – 210 km 4h Mănăstirei 08:00-09:00 Micul dejun
Edineţ Elisabeta 09:00-13:00 Plecarea spre Edineţ
Feodorovna
(mănăstire de 13:00-14:00 Prînzul
călugăriţe) cu 14:30-17:00 Excursie prin
hramul localitate: vizitarea
“Preacuvioasa Mănăstirei Elisabeta
Muceniță Feodorovna (mănăstire
Elisabeta de călugăriţe) cu
Feodorovna” hramul “Preacuvioasa
Or. Edineţ Muceniță Elisabeta
Feodorovna”
Întoarcerea în
17:00-20:00 Chişinău.
20:00 Cina
5 zi 05.04 Chişinău - 190 km 5h Catedrala 09:30 Mic dejun
Drochia Adormirea 10:30-14:00 Sosirea la Drochia
Maicii
Domnului din 14:00-16:00 Vizitarea Catedrala
Drochia Adormirea Maicii
Monumentul 16:00-15:40 Domnului din Drochia
Naturii de
Arhitectură 16:00-17:00 Vizitarea
Peisajeră Monumentului Naturii
“Parcul de Arhitectură
Mîndîc” Peisajeră ”Parcul
Mândâc”
17:00-20:00 Întoarcerea în Chişinău
20:00 Cina

6 zi 06.04 Chişinău- 104 km 3h 30 Mănăstirea de 08:30 Mic dejun


Bocancea min călugări cu 9:00-11:00 Plecare spre Bocancea
hramul: “Sfinţii 11:00-12:00 Vizitarea mănăstirei de
Apostoli Petru călugări cu hramul:
şi Pavel” “Sfinţii Apostoli Petru
regiunea
şi Pavel”
Bocancea
12:30-13:30 Prinz
13:30- 1 :30 Excursie prin
16:30-19:00 reg.Bocancea
Întoarcere spre
Chişinău
19:00 Cina

7 zi 07.04 Chişinău 09:00 Micul dejun la


-Aeroport restaurantul din centrul
Chişinăului
10:00 - Timp liber
15:00
15:00 Plecarea din Chişinău

Descrierea obiectivelor turistice


Chişinăul este un important centru administrativ, politic, economic, ştiintific, cultural şi
turistic al Republicii Moldova. Situat pe şapte coline, oraşul poate impresiona pe oricare .
Biserica Mazărache este un monument de
arhitectură de însemnătate naţională, introdus în
Registrul monumentelor de istorie şi cultură a
municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de
Ştiinţe.
Este una dintre vechile lăcaşuri de cult din
republică şi din Chişinău, care purta hramul
Naşterea Maicii Domnului, anul edificării fiind de
fapt incert. Tradiţia ştiinţifică numeşte anul 1752,
iar păstrată în popor indică drept ctitor pe
pârcălabul Chişinăului Vasile Mazarachi, serdar şi vistiernic, atestat în Chişinău în 1739 şi
1741.
Este situată pe teritoriul oraşului Vechi, pe un promontoriu de pe malul râului Bâc,
construită deasupra Fântânii Mari, cunoscut drept Fontalul oraşului, cu canotaţii deosebite în
istoria aşezării. În prima fază, biserica, atestată în februarie 1789, avea hramul Sf. Iachim şi
Ana. în timpul lucrărilor de reparaţie din 1812 arhitectura a fost modificată: schimbat
aspectul părţii superioare a pereţilor, suprimată turla de deasupra naosului şi schimbat
hramul bisericii în Naşterea Maicii Domnului.
Biserica este de tip triconc, alcătuită dintr-un naos alungit, cu două abside laterale
semicirculare în plan, despărţit prin arcuri dublouri de absida altarului semicirculară la est şi
pronaosul pătrat la vest. În colţul de sud-vest al pronaosului, este o scară în spirală care urcă
la camera clopotelor a clopotniţei, adăugate ulterior. Sistema de boltire a spaţiilor interioare
este realizată prin calote sferice pe pendantivi, susţinute de arcuri pe console şi stâlpi
angajaţi de colţ în pronaos. Absidele sunt acoperite cu semicalote sferice. Toată boltirea
interioară este ascunsă sub un acoperiş în pante, rotunjit deasupra absidei altarului
Clopotniţa bisericii este în două caturi, acoperită cu o cupolă în formă de clopot. La
primul nivel se află un pridvor acoperit cu o calotă sferică, la al doilea – camera clopotelor
cu deschideri largi în arc. Partea inferioară era deschisă, cu arcurile sprijinite pe pereţii de
vest şi pe doi piloni pătraţi în secţiune.
Decoraţia plastică exterioară a bisericii se rezumă la o friză pe sub cornişa pereţilor,
compusă dintr-un brâu cu muluri, care înconjură biserica, coborât mai jos pe suprafaţa
absidelor laterale, deasupra ferestrelor cornişe triunghiulare, influenţe ale neoclasicismului.
În 1838 s-au întăriţi pereţii exteriori prin contraforturi. La următoarea reparaţie
biserica a fost înzestrată cu un pridvor. În 1856 s-a schimbat catapeteasma şi podelele. În
1914 s-au mărit ferestrele din turnul clopotniţă.
În 1960, biserica a fost cedată comunităţii creştine de rit vechi rus, când i s-a
schimbat şi hramul. Pentru a corespunde exigenţelor acestui rit, în anii 90 ai secolului XX,
au fost construite pridvoare laterale pentru accesul separat al bărbaţilor şi femeilor, care a
modificat aspectul bisericii.

Ansamblul Catedrala Naşterea Domnului este


un monument de arhitectură de însemnătate
naţională, introdus în Registrul monumentelor
de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la
iniţiativa Academiei de Ştiinţe.
Iniţiativa înălţării Catedralei îi aparţine
mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (1812–
1821), locul amplasării sale fiind indicat în
primul plan urbanistic al Chişinăului din 1817.
Construcţia s-a realizat pe timpul succesorului
său, între anii 1832–1836 de către arhiepiscopul
Dumitru Sulima (1821–1844). Are trei altare,
central – Naşterea Domnului, laterale: sudic – Sf. Alexandru Nevski, nordic – Sf. Nicolai
Mirlikysky. Arhitect A. I. Melnikov, maestru al stilului empir rus.
Ansamblul catedralei, alcătuit din biserică, o clopotniţă cu patru niveluri şi de Porţile
Sfinte. Lucrările edilitare scot în evidenţă preocuparea pentru crearea centrului urban, un rol
deosebit în care trebuia să-l joace în compoziţia sa arhitectural-spaţială – catedrala oraşului.
În planul din 1817 în centrul oraşului era deja indicată amplasarea catedralei, cu un plan
cruciform.
Catedrala. Arhitectura este în stil neoclasic târziu, numit şi empir, cu folosirea pentru
coloane a formelor elene antice. Catedrala a fost construită în stil eclectic, o combinare a
planului bizantin cruce greacă înscrisă cu principiile renascentiste de tip central. În plan
reprezintă un pătat cu latura de 27 m, prin alipirea la corpul cubic a patru porticuri a câte
şase coloane dorice, fiind obţinut un plan cruciform, cu faţadele soluţionate identic.
Cupola, surmontată de un tambur cilindric, este susţinută de patru piloni pătraţi în
secţiune, care preiau greutatea prin intermediul a patru arce dublouri şi a patru pendantivi.
Învelitoarea cupolei parabolice, cu coastele radiare, era din tablă de fier. Prin tamburul larg,
de 13 m lărgime, cu 12 ferestre, interiorul este inundat de lumină. Suprafeţele interioare ale
pereţilor şi bolţilor au fost pictate cu subiecte biblice şi evanghelice. Părţile tencuite sugerau
impresia dalelor din marmură.
Catedrala a suferit în timpul celui de al doilea război mondial, turla şi cupola,
interioarele fiind reconstruite cu abateri de la formele iniţiale.
Clopotniţa. A fost construită concomitent cu catedrala, amplasată la 40 m distanţă de
ea, simetric cu catedrala şi faţă de centrul geometric al cartierului catedralei. Are patru
niveluri, trei prismatice, cu latura în retragere succesivă, iar al patrulea sub forma unui foişor
circular în plan, pentru camera clopotelor, acoperit cu o cupolă. La primul nivel se afla o
capelă, intrarea în care avea loc printr-un portic cu două coloane, amplasat în latura sudică.
Porticuri identice împodobeau fiecare faţadă a clopotniţei, realizându-se o repetare, la o
scară micşorată a compoziţiei catedralei, armonizând cu aceasta şi prin forma cupolelor. A
fost demolată în anii ’60 ai secolului al XX-lea şi reconstruită în 1998 după imaginile de
epocă.
Porţile Sfinte. Pentru cel mai mare clopot, ferestrele camerei clopotelor s-au dovedit a
fi prea mici. Pentru a găzdui clopotul mare s-a luat decizia de a fi construită o clopotniţă
specială, în care a fost comasată funcţia de clopotniţă cu cea a porţii de intrare, autor
arhitectul Luca Zauşkevici. Clopotniţa-poartă a obţinut forma Arcului de triumf, amplasat la
intrarea pe teritoriul scuarului catedralei din direcţia Mitropoliei (distrusă în anii războiului).
Este o construcţie în spiritul stilului empire, particularitatea arcului din Chişinău
rezidă în soluţionarea trecerii în patru direcţii, obţinând patru faţade identice, cu patru piloni.
În plan este pătrată, cu pilonii de la colţuri împodobiţi pe două faţade exterioară cu câte o
pereche de coloane corintice. Partea superioară este un atic, care se sprijină pe aceşti patru
piloni, care corespunde camerei clopotelor, unde atârnă clopotul greu de 400 puduri.

Sîngerei
Sîngerei este un oraş din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Sîngerei.
Suprafaţa construită a oraşului constituie circa 5.61 kilometri cu un perimetru de 15.61 km.
În subordinea administrativă a orașului Sîngerei se află satul Vrănești. Amplasat în nordul
republicii, pe malul stîng al rîului Ciulucul-Mare, oraşul Sîngerei este situat la o distanţă de
108 km de Chișinău.
Monumente istorice
Regiunea în care este amplasat actualmente orașul Sîngerei a fost locuită din vechime. La
vest de oraș pe o pantă creată a rîului Ciulucul Mare a fost descoperită o veche așezare
umană care datează din epoca bronzului. Această așezare a apărut în prima jumătate a
mileniului IV î.Hr. , dovadă fiind fragmentele de lut ars, ceramică roșie pictată, obiecte din
cremene. Alături, la sfîrșitul mileniului II î.Hr. a fost fondată o altă așezare, urmele căreia
au fost studiate de arheologi.
Pe teritoriul liceului din orașul Sîngerei, în anul 1972, în timpul săpăturilor arheologice a
fost descoperit un vechi cimitir unde a fost găsit un vas, o oglindă și mărgele de sticlă
aparținînd culturii sarmatice. Multe dintre așezările descoperite în zona
Sîngereiului datează din secolele V-XIII, dovadă a perpetuării în timp a poporului nostru,
dar și a contactelor cu popoarele nomade care au trecut prin această regiune.
Biserica Sf. Gheorghe este unică, ea nu are asemănare nici cu o biserică din Moldova. Toate
în biserica, în numele Sf. Gheorghe, care este purtătorul de biruinţe, o arhitectura strictă
simplă cu aspect gotic, să servească enoriașii ca scop spiritual principal în viață. Și iată, mai
mult de un secol Biserica Sf. Gheorghe își îndeplinește misiunea - în anul 2009, biserica a
sărbătorit centenarul.

Una din noile mănăstiri cu hramul Adormirea Maicii Domnului este amplasată în satul
Coada Iazului, raionul Sângerei. Localitatea este menționată documentar în anul 1878 şi se
află într-o regiune de şes şi de mici coline, în preajma Ciulucului Mare. Conform datelor
recensământului din anul 2004, populaţia satului constituia 423 de oameni, fiind un sat în
cadrul comunei Bilicenii Vechi.
Bălţi (rus. Бельцы) este un oraş cu statut de municipiu la nordul Republicii Moldova.
Oraşul se află în mijlocul stepei Bălţului. Oraşul este situat la 138 km la nord de Chişinău,
nod de cale ferată, se învecinează cu oraşele Făleşti, Glodeni, Rîşcani şi Sîngerei, care se
află la o distanţă de 20-40 km. Municipiul Bălţi este al treilea centru urban după mărime şi
populaţie în Republica Moldova, surclasat doar de Chişinău şi Tiraspol.
Soborul bisericesc de piatră „Sfîntul Nicolae” din Bălţi a fost construit în 1795 de arhitectul
Antuan Weismann din Halicia (provincie din afara hotarelor Moldovei, amplasată imediat la
hotarul ei de nord), la comanda boierului moldovean Gheorghe Panaiot. Ţara
Moldovei traversa grele încercări, totuşi boierul Gheorghe Panaiot a decis să edifice un oraş
şi a invitat 300 negustori de origine armeană din Halicia, iar una din condiţiile acestora era
edificarea unei biserici greco-romano-catolice. Ulterior conducerea Moldovei nu a permis
transferarea celor 300 negustori din Halicia în oraş şi în 1804 Panaiot a sfinţit biserica în stil
ortodox.

Clădirea, care s-a păstrat până în zilele de azi, reprezintă un edificiu de cult spaţios, construit
după tipul de biserici greco-romano-catolice. La exterior monumentul reprezintă în plan o
navă alungită în două niveluri, marcată de pilaştri verticali, întrerupţi de trei cornişe
orizontale. Pilaştrii faţadei principale subliniază structura interioară a construcţiei.
Acoperişul bisericii este în două ape. Pilaştrii verticali şi ferestrele cu ancadramente creiază
o impresie monumentală a edificiului.

În interior biserica se divizează în pronaos, naos şi altar, unica excepţie fiind constituită de
naos, care este divizat longitudinal în trei nave, delimitate între ele de două rînduri de arcade
sprijinite pe piloni masivi. Se presupune, ca crucea ce încununează iconostasul a fost pictată
de E. Altini (sf. sec. XVIII).
Muzeul de Istorie şi Etnografie

Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi a fost prima instituţie de stat, care s-a preocupat de
studierea şi păstrarea tradiţiilor culturale ale municipiului. Muzeul a fost fondat în 1960 şi a
avut pe parcursul perioadei sale de funcţionare mai multe sedii. Primul director al muzeului
a fost Petru Guriţencu, iar în calitate de muzeograf a activat Gheorghe Boiangiu. Cu regret,
s-au păstrat puţine date despre activitatea acestui muzeu. Cea mai tristă este perioada aflării
muzeului, timp de 30 de ani, în sediul Catedralei „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, după ce
interiorul ei a fost nemilos devastat: icoanele-distruse, pereţii – acoperiţi cu multe straturi de
vopsea. În acea perioadă la cîrma muzeului se afla I. Jilin, I. Bălan, J. Bondarenco şi V.
Beşliu.

În 1991, muzeul a fost transferat în localul clubului „Constructorul”, într-o clădire


avariată de pe strada Pacii, 49, unde s-a aflat timp de 15 ani. Este de lăudat faptul că
autorităţile publice locale au contribuit mai apoi la acordarea unui loc adecvat pentru muzeu.
Astfel, din 12 februarie 2004, prin decizia (nr. 78) domnului primar Vasile Panciuc, Muzeul
de Istorie şi Etnografie i s-a oferit un local pe strada Lăpuşneanu, 2.

În prezent în oraşul Bălţi funcţionează mai multe instituţii de cultură, însă Muzeul de
Istorie şi Etnografie este unicul muzeu din municipiu. Actualmente, peste 30 mii de
exponate, păstrate cu mare grijă de colaboratorii muzeului, ne povestesc despre trecutul
îndepărtat al oraşului. Pentru vizitatori se organizează expoziţii tematice.

Edineț (istoric s-a numit și Viadinți, Vidinți, Iadineți, Edinița; în rusă Единцы,
transliterat Edințî, în ucraineană Єдинці, transliterat Edînți) este un important oraș din
nordul Republicii Moldova, și centru administrativ al raionului omonim. Se află situat pe
traseul internațional Odesa-Chișinău-Brest

În prezent Edineț este unul dintre cele mai importante orașe din nordul republicii, având un
impact major în dezvoltarea economiei țării.

Manastirea Elisabeta Feodorovna a fost întemeiată în septembrie 1999, pe lîngă Seminarul


Teologic cu profil pedagogic pentru fete. Pe 21 februarie 2000 se sfințește biserica în cinstea
preacuvioasei Mucenițe Elisabeta Feodorovna - fosta Mare Cneaghină din familia
Romanovilor, a imbrăcat haină monahală și a îngrijit, ca egumenă, așezămîntul filantropic
"Marta si Maria"; ucisă de bolsevici pe 19 iulie 1918 la Alapaevsk, la o zi după asasinarea
Familiei Țariste; a fost canonizată o data cu Familia Țaristă; este prăznuită pe 29 ianuarie/11
februarie, de Soborul Noilor Mucenici și Mărturisitori Ruși.

Mănăstirea Elisabeta Feodorovna se afla sub ocrotirea Preasfintitului Dorimedont, Episcopul


Edinetului și Bricenilor. Urmînd dragostea Marii Mucenite Elisabeta pentru bolnavi, maicile
și surorile de aici se ocupa cu activități caritativ-misionare și de ingrijire a bolnavilor
.

Drochia este un oraș din Republica Moldova, reședință a raionului omonim. Este situat în
nordul republicii, la o depărtare de 167 km de capitală (Chișinău). A fost ridicat la rang de
oraș în 1975 fiind al 2.000-lea oraș din URSS. Numele orașului provine de la pasărea dropie.
rochia este cunoscută pentru o seamă de monumente de cultură și spiritualitate cum e
Catedrala Adormirea Maicii Domnului care se înalță pe o înălțime la una dintre intrările
orașului, care este pictată de un mare pictor roman Petre Achițenie, monumentul Marelui
Poet Național Mihai Eminescu de lângă liceul cu același nume, bustul lui Ștefan cel Mare și
Sfânt din fața Consiliului Raional și a altor locuri deosebite, cum e Poienița Luminoasă - un
loc de relaxare și retragere în sânul naturii din afara orașului, a localurilor frumoase și
primitoare în număr mare, care fac din acest oraș un loc demn de vizitat, iar oamenii săi
primitori și deosebiți, ca și orașul lor, în tot spațiul Nordului Republicii Moldova.
Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Drochia este unicul lăcaș sfânt din Basarabia
pictat de marele maestru, pictorul român, Petre Achițenie.
În broșura "Catedrala Adormirea Maicii Domnului", care a fost oferită publicației Flux de
preotul bisericii, se menționează că cea mai mare distincție pentru locuitorii orașului Drochia
rămâne a fi această catedrală - un minunat obiect arhitectonic, adevarată capodoperă a
picturii sacre, obiect de artă, care înfrumusețează și domină peisajul orașului Drochia.
Amploarea construcției de la Drochia este impresionantă. În aprilie 1988 a avut loc sfințirea
locului și, în mai puțin de patru ani, au fost înălțați pereții catedralei.
Forma și amplasarea turlelor a gândit-o și elaborat-o însuși preotul Pavel Vuluță, iar ideile
sale au fost materializate de meșterii din Tighina. Cele cinci cupole simbolizează pe Iisus
Hristos și pe cei patru evangheliști.
În octombrie 1995, primarul orașului, Anatol Plesca, a fost invitat
în Romania la Dorohoi (oraș înfrațit cu Drochia) pentru a participa la jubileul de 500 de ani
al Bisericii Sfântului Nicolae. La această manifestare, el s-a întâlnit cu Petre Achițenie cu
care, deja, în 1996, a fost încheiat un contract pentru pictarea catedralei.
În toamna anului 1997, minunatele fresce au acoperit întreaga suprafață a pereților, tavanului
și bolților, fiind considerate una dintre cele mai frumoase creații ale pictorului Achițenie.
Numele pictorului Petre Achițenie și al feciorului său, Ioan, au fost înveșnicite într-o
inscripție din catedrală, alături de numele părintelui Pavel Vuluță și ale tuturor ctitorilor
catedralei.

Mănăstirea Bocancea este o mănăstire de călugări amplasată în partea central-nordică


a Republicii Moldova, în localitatea Bocancea-Schit din raionul Sîngerei, aflată la 40 km
sud-est de orașul Bălți; aproximativ 105 de kilometri nord-vest de Chișinău. A fost
întemeiată în anul 1869, că schit al mănăstirii Hîrjauca. În anul 1872 se sfințește biserica cu
hramul „Sfinților Apostoli Petru și Pavel”. Mănăstirea a fost întemeiată pe locul unde ar fi
trebuit să se mute obștea satului Hîrjauca, ce locuia prea aproape de mănăstirea omonimă.

Actualmente, decorul interior al bisericii, icoanele, picturile şi inventarul liturgic, opera


meşterilor contemporani, sunt prezentate prin chipurile de sfinţi pictate pe pereţii interiori ai
bisericii, grupuri de sfinţi, scene din viaţa sfinţilor, icoane precum Maica Domnului cu
Pruncul, Cina cea de taină, Sfântul Apostol Andrei, Luca, Marc, Toma, Matei, Sfântul
Arhanghel Gavriil, Ioan Gură de Aur, icoana hramului, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.

Printre icoanele mănăstirii Bocancea atenţie deosebită merită piesele de o vechime


considerabilă. În acest context, remarcăm icoanele Adormirea Maicii Domnului, Iisus
Hristos, Maica Domnului cu Pruncul, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Maica Domnului
cu Pruncul tronând ş.a. În paginile ce urmează vom prezenta descrierea sumară a unor piese
mai reprezentative. Icoana Adormirea Maicii Domnului. Datare: prima jumătate
a sec. XIX, autor necunoscut, mărime: 50 x 80 cm; tehnica de lucru: tempera, pictură pe
lemn. Patrimoniul mănăstirii include două icoane cu scena Adormirii Maicii Domnului.
Actualmente, mănăstirea Bocancea a devenit un veritabil centru de spiritualitate creştină.
Astfel, joi, 19 aprilie, pentru prima dată în raionul Sângerei, în incinta mănăstirii Bocancea,
a fost găzduit „Festivalul Pascal de muzică religioasă”, în cadrul căruia au evoluat atât
corurile bisericeşti, cât şi ansamblurile corale ale caselor de cultură, ale bibliotecilor, şcolilor
din raionul Sângerei, patronat de către primăria raională Sângerei dimpreună cu
arhimandritul Pahomie (Jugănaru), stareţul mănăstirii Bocancea.
Tabelul preţurilor/cheltuielilor

Pret/unitate Pret total/persoana

Cazare (hotel Codru 4*) 80euro/noapte 6 nopti= 480 euro

Pretul pentru intrarea in 2 euro 20 euro


Muzeu
Transport 250euro/10 persoane 25euro
Ghid 35euro/zi 24 euro/persoana
Total 107 euro 1070 euro
Marja beneficiar (10%) 10,7 euro 107 euro
Asigurarea (3%) 3,21 euro 32,1 euro
TVA (20%) 21,4 euro 21, 4 euro
Pret TOTAL 143 euro 1430 euro

Promovarea produsului turistic

Activitatea de promovare, in acceptiunea de marketing, reprezinta transmiterea pe diferite canale, de


catre intreprinderea turistica, de mesaje menite sa-i informeze pe consumator asupra produsului turistic si sa-i
dezvolte o atitudine pozitiva fata de oferta. Produsul turistic nu poate fi, deci, "vizionat', "incercat',
eventual verificat inainte de a fi cumparat, asa cum stau lucrurile in cazul celorlalte produse. Din
aceasta cauza, activitatea de promovare turistica trebuie sa urmareasca crearea unor imagini pe
deplin veridice, sa furnizeze o descriere clara si exacta a produsului oferit, a pretului sau, precum
si in ceea ce priveste conditiile si datele de sejur. Ea trebuie sa fie convingatoare si atragatoare, sa
determine clientela turistica sa ia decizii de cumparare.