Sunteți pe pagina 1din 1

COMISIA DE ORGANIZARE, EVALUARE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ


ETAPA LOCALĂ-16 februarie 2019

PROCES VERBAL
de predare-primire a tezelor
Încheiat astăzi _____________ora_______în cadrul comisiei,

Profesorii supraveghetori au predat preşedintelui, vicepreședintelui, secretarului următoarele:

Număr Nr.
Sala Absenţi* Numele şi prenumele supraveghetorului Semnătura Obs.
Candidati Teze

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

PREŞEDINTE, VICEPREȘEDINTE, SECRETAR,


........................... .................................... ................................

S-ar putea să vă placă și