Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea…………………………………………

Adresa……………………………………………
Tel……………………………………
CF……………………………………
Nr………./…………………........

ADEVERINTA

Se adevereste prin prezenta ca dl./dna. ………………………………………………………….., fiul/fiica


lui…………………………………si al/a ………………………………. nascut(a) la data de ……………………………..in
localitatea ……………………………judetul …………………………. CNP ……………………………………….domiciliat(a) in
localitatea ……………………………str. …………………………, nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap.
….jud./sector……………………posesor(oare) al/a actului de identitate BI/CI serie……. nr.
……………………eliberat de ………………………………………… la data de …………………….este angajat(a) la
…………………………………………………….pe durata determinata/nedeterminata in functia de ………………………….
avand un salariu net lunar de ……………… lei / luna .

Mentionam ca salariul dlui./dnei. …………………………………………………………… este / nu este


grevat de retineri in suma de ………………….. lei.

Se elibereaza prezenta spre a-I servi la CAR Invatamant Caracal.

ANGAJATOR

………………………………………

(nume si prenume)

………………………………………………………

(functia)

………………………………………..

(semnatura)

S-ar putea să vă placă și