Sunteți pe pagina 1din 20

Proiect

Adresa
Execution class
Raport 0 EXC2
EN 1090-2
GRAITEC INNOVATION Proiectat de Data
www.graitec.com Verificat de Data
17 Burospace 91572 Bièvres Revizie Desen

Base Plate Report


Nivel de solicitare maxim 48.43 % Se verifică

Cuprins

1 Descriere îmbinare................................................................................................................. 4
2 Descriere combinații.............................................................................................................. 5
3 Ipoteze de calcul..................................................................................................................... 5
4 Condiții distanțe găuri........................................................................................................... 7
4.1 Condiții distanțe minime pentru găuri circulare ..........................................................................7
4.2 Maximum distance for steel without improved atmospheric corrosion resistance..................... 7
5 Verificări la compresiune...................................................................................................... 7
5.1 Rezistența stâlpului la compresiune.............................................................................................8
5.2 Compression verification of the column base..............................................................................8
6 Verificări ancore.................................................................................................................... 9
6.1 Anchor bolt tension verification.................................................................................................10
6.2 Anchor bolt shear verification....................................................................................................11
6.3 Anchor bolt combined shear-tension verification......................................................................11
6.4 Summary - Individual anchor bolt verifications........................................................................11
7 Stiffeners verifications......................................................................................................... 12
8 Shear verifications.............................................................................................................. 12
8.1 Rezistența la forfecare................................................................................................................12
8.2 Panou inimă stâlp în forfecare....................................................................................................12
8.3 Shear verification of the bolt rows.............................................................................................12
9 Equivalent T-Stub method - introduction......................................................................... 13
10 T-Stub method..................................................................................................................... 14
10.1 Geometrical parameters..............................................................................................................15
10.2 End plate in bending resistance..................................................................................................15
10.3 Not applicable!...........................................................................................................................15
10.4 Rows tension resistance..............................................................................................................15
10.5 Clasificare momente...................................................................................................................16
10.6 Verificare moment încovoietor..................................................................................................16
11 Weld verifications............................................................................................................... 17
11.1 Condiții dimensionare sudură.....................................................................................................17
11.2 Weld verification by moment resistance (weld design method: simplified).............................17
12 Rigiditate la rotație.............................................................................................................. 17
12.1 Stiffness coefficients for basic joint components......................................................................17
12.2 Initial stiffness determination.....................................................................................................18

Steel Connection Designer 2018 Pagina 1 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

12.3 Rotational stiffness calculation..................................................................................................19


12.4 Clasificare rigiditate rotație........................................................................................................19
13 Erori și avertismente........................................................................................................... 19
14 Summary.............................................................................................................................. 20

Steel Connection Designer 2018 Pagina 2 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

Steel Connection Designer 2018 Pagina 3 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

1 Descriere îmbinare

Column IPE200 (Section Class 1)


Material: S275 (EN 10025-2)
Dimensiuni Caracteristici

Anchors dimensions and properties

Anchor shear area Clasă 4.6


Lungime tijă
Diametru
Nut Height
Nut Width
Grosime șaibă

Base Plate
Material: S235 (EN 10025-2)
Dimensiuni secțiune
Înălțime
Lățime
Grosime

Diametru găuri

Concrete
Lungime
Lățime
Înălțime

Steel Connection Designer 2018 Pagina 4 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

Special Grout
Lungime
Lățime
Înălțime

2 Descriere combinații
Comb. Combinație încărcări Comb. V M N
Index Descriere Tip (kN) (kN⋅m) (kN)
1 min(N) SLU 0.19 -1.65 32.60
Eforturi maxime 0.19 -1.65 32.60
Eforturi minime 0.19 -1.65 32.60
Torsorul este definit în sistem local de axe al elementului.

3 Ipoteze de calcul

Standarde de proiectare
EN 1993-1-1 Proiectarea structurilor metalice. Reguli generale și reguli pentru clădiri
EN 1993-1-8 Proiectarea structurilor metalice. Calculul de îmbinări
EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale și reguli pentru clădiri
EN 1993-1 National Annex: Romanian National Annex.

Unități
Dimensiuni: mm Suprafață: cm²
Eforturi: kN Moment de inerție: cm³
Momente kN⋅m Moment de inerție: cm⁴
încovoietoare:
Tensiuni: MN/m² Rigiditate la rotație: kN⋅m/rad
Unghiuri: °

Anchors
The shear plane passes through the threaded part of the anchor.
T-Stub Failure Method: Method 1
Prying Effect: Auto
Valoare aproximativă pentru parametrul de transformare, conform Tabelului 5.4:

Anchor tension reduction factor, according to EN 1090:

Poor bond conditions are considered.

Coeficienți de siguranță

Steel Connection Designer 2018 Pagina 5 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

Oțel Beton:

Condiții coroziune

EN 10025, oțelul utilizat fără protecție.

Convenții
Întinderea este considerată pozitivă (compresiunea este considerată
negativă)
Momentul încovoietor este considerat pozitiv în sensul orar.
Axa tare a profilului este "y-y" iar cea slabă este "z-z".

Domeniu de aplicare:
Elementele conectate profile de tipul I sau H.

Steel Connection Designer 2018 Pagina 6 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

4 Condiții distanțe găuri

Next, "Right" holes and "Left" holes are referring to part of the joint of which the holes are belonging to
(e.g. right plate).

4.1 Condiții distanțe minime pentru găuri circulare


Distanță marginală minimă pe direcția încărcării

EN 1993-1-8, Tabel 3.3


Right holes Se verifică
Distanță marginală minimă perpendicular pe direcția încărcării

EN 1993-1-8, Tabel 3.3


Right holes Se verifică
Distanță minimă între centrele a două găuri, măsurată paralel cu direcția încărcării

EN 1993-1-8, Tabel 3.3


Right holes Se verifică
Distanță minimă între centrele a două găuri, măsurată perpendicular pe direcția încărcării

EN 1993-1-8, Tabel 3.3


Right holes Se verifică

4.2 Maximum distance for steel without improved atmospheric corrosion resistance

Note: Steel conforming to EN 10025-5*.

Distanța maximă între centrele a două găuri, perpendicular pe direcția încărcării, conform EN 10025-5*

EN 1993-1-8, Tabel 3.3


Right holes Se verifică

* Verificare pentru evitarea flambajului local și pentru prevenirea coroziunii

5 Verificări la compresiune

Steel Connection Designer 2018 Pagina 7 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

5.1 Rezistența stâlpului la compresiune


Column cross section design bending moment resistance reduced if necessary, to allow for shear force. Its
formula is shown below.
Profilul este de clasa 1, deci momentul capabil al secțiunii este calculat folosind modulul de rezistență
plastic:

EN1993-1-1. 6.2.5
Design Combined Compression Resistance of the Column Flange and the Adjacent Compression Zone of
the Column Web:

EN 1993-1-8, 6.2.6.7

5.2 Compression verification of the column base


Verifică relația:
Combinație: [1]: min(N)

(verificarea nu este necesară datorită efortului de întindere - EN 1993-1-8 6.2.8.2)

Forță de compresiune capabilă la baza stâlpului (2 tălpi + inimă)

EN 1992-1-1, 3.1.6
(1) + 3.1.7(3)

EN 1992-1-1, Figura 6.29

EN 1992-1-1, Figura 6.29

EN 1992-1-1, 6.7 (6.63)

EN 1993-1-8, 6.2.5(7)

For determining the compression resistance under the column base, an additional bearing width needs to
be determined:

Steel Connection Designer 2018 Pagina 8 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

EN 1993-1-8, 6.2.5(4)

Compression resistance of concrete under column flange

The design bearing resistance under the base plate will be calculated considering the loaded area equal
with the maximum design distribution area having a similar shape.

EN 1993-1-8, 6.2.6.9
Effective bearing area

Calcul lățime zonă de forfecare

Zona de presiune diametrală este superioară lungimii plăcii de bază:

EN 1993-1-8, 6.2.5(3)
c - available space outside the flange measured in the direction of the corresponding distance

Calculul lungimii zonei de presiune diametrală

EN 1993-1-8, 6.2.5(3)
Replacing the values of effective dimensions, the design bearing resistance becomes:
EN 1992-1-1, 6.7 (3)

Rezistență la compresiune a betonului sub inima stâlpului

EN 1992-1-1, 6.7 (3)

Replacing the values of effective dimensions, the design bearing resistance of the web becomes:

Rezistență la compresiune centrică a fundației

EN 1993-1-8, 6.2.8.2 (1)

Stâlpul este solicitat la întindere, prin urmare verificarea la forța axială de compresine nu este necesare -
EN 1993-1-8, 6.2.8.2 (1).

6 Verificări ancore

Steel Connection Designer 2018 Pagina 9 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

Anchor-bolt dimensions and mechanical properties

Diametru: (Flat bar)


Clasă 4.6

Shear area:
Lungime:

6.1 Anchor bolt tension verification


Verifică relația:
Combinație: [1]: min(N)
Efort de calcul la întindere pentru un șurub
Verificarea va fi realizată pentru șurubul/ancora cea mai solicitată.

- distanța de la cel mai tensionat șurub/ancoră (pe rândul 1) la centrul de rotație;


- suma pătratelor distanțelor de la rândul de șuruburi/ancore până la centrul de rotație,
Centrul de rotație va fi considerat la mijlocul grosimii aripii comprimate/aripa vutei.

Forța axială este pozitivă


(întindere):
Design Tension Force Resistance for one Bolt
EN 1993-1-8, 3.6.1, Tabel 3.4

Rezistența la aderență a ancorajelor unei ancore

For J - (flat):

EN 1993-1-8, 6.2.6.12 (3)

EN 1993-1-8, 6.2.6.12 (3)

Nivel de solicitare: 41.00 % Se verifică

Steel Connection Designer 2018 Pagina 10 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

6.2 Anchor bolt shear verification


Verifică relația:
Combinație: [1]: min(N)

Presiune pe gaură capabilă pentru un șurub

EN 1993-1-8, 3.6.1, Tabel 3.4

EN 1993-1-8, 3.6.1, Tabel 3.4

EN 1993-1-8, 3.6.1, Tabel 3.4

EN 1993-1-8, 3.6.1, Tabel 3.4

Nivel de solicitare: 0.26 % Se verifică

6.3 Anchor bolt combined shear-tension verification


Verifică relația:
EN 1993-1-8, 3.6.1, Tabel 3.4
Combinație: [1]: min(N)

EN 1993-1-8, 3.6.1, Tabel 3.4

Nivel de solicitare: 29.55 % Se verifică

6.4 Summary - Individual anchor bolt verifications


Table is presented for the most solicited anchor.

Verificare la întindere Verificare laforfecare Verificare la întindere cu


forfecare
Combinații
[1]: min(N) [1]: min(N) [1]: min(N)

Efort 13.25 kN 0.05 kN 0.30


Rezistență 45.22 kN 18.49 kN 1
Nivel de solicitare 41.00 % 0.26 % 29.55 %
Verif. acop. cu beton Se verifică Se verifică Se verifică

Steel Connection Designer 2018 Pagina 11 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

7 Stiffeners verifications

Verification not necessary!

8 Shear verifications
8.1 Rezistența la forfecare

Verifică relația:

Design bearing resistance of an anchor-bolt (previously calculated):

Nivel de solicitare: 0.26 % Se verifică

8.2 Panou inimă stâlp în forfecare

Verifică relația:

Pentru un panou de inimă nerigidizat al stâlpului, EN 1993-1-8 6.2.6.1(2):

Nivel de solicitare: 0.09 % Se verifică

8.3 Shear verification of the bolt rows

Verifică relația:
Combinație: [1]: min(N)
n1 - numărul de șuruburi ce nu trebuie să preia întinderea; EN 1993-1-8 6.2.2 (2a)
n2 - numărul de șuruburi ce trebuie să preia întinderea; EN 1993-1-8 6.2.2 (2b)

EN 1993-1-8 6.2.2 (2)

Nivel de solicitare: 0.40 % Se verifică

Steel Connection Designer 2018 Pagina 12 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

9 Equivalent T-Stub method - introduction

This method is used for the Column Flange Bending Resistance.


1. Design resistance of a T-Stub, if the prying effect is not developed, (Lb>Lb*):
EN 1993-1-8, 6.2.4.1 (7)
Tension resistance for the 1-2 failure mode (yield in bending of connection):

EN 1993-1-8, Tabel 6.2


Tension resistance of the plate for the third mode of failure:
EN 1993-1-8, Tabel 6.2
2. Design resistance of a T-Stub, if the prying effect is developed, (Lb<Lb*):
EN 1993-1-8, 6.2.4.1 (6)
Tension resistance of the plate/flange for the first mode of failure (complete yielding of the connection at
bending of the plate/flange):

EN 1993-1-8, Tabel 6.2


Rezistența la întindere a plăcii pentru al doilea mod de cedare (plastificare a îmbinării sub încovoiere cu
cedarea șuruburilor din întindere):

EN 1993-1-8, Tabel 6.2


Rezistența la întindere a plăcii în modul 3 de cedare (cedarea șuruburilor):
EN 1993-1-8, Tabel 6.2
Rezistența plastică a plăcilor pentru modurile de cedare

EN 1993-1-8, Tabel 6.2

EN 1993-1-8, Tabel 6.2

(If there are backing plates):

EN 1993-1-8, Tabel 6.2


Lb - is the anchor bolt elongation length, taken as equal to the sum of 8 times the nominal bolt diameter,
the grout layer (if it exists), the plate thickness, the washer and half of the height of the nut.

EN 1993-1-8, Tabel 6.11

nr - numărul de rânduri (nr > 1, pentru grupuri).


Lungime efectivă moduri de cedare
lcp - row effective length for a circular failure pattern;
lcpg - group effective length for a circular failure pattern;
lnc - row effective length for a non-circular failure pattern;
lncg - group effective length for a non-circular failure pattern;
leff1 - the effective length for the first mode of failure (minimum between effective length of the circular
or non-circular failure pattern);
leff2 - the effective length for the second mode of failure (non-circular failure pattern);
Not applicable!

Steel Connection Designer 2018 Pagina 13 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

Not applicable!

EN 1993-1-8, Tabel 5.4

Rezistența la întindere a rândului de șuruburi

The minimum resistance for rows and groups is calculated as the minimum resistance between:
- Column Web Tension Resistance; EN 1993-1-8, 6.2.6.3
- Base Plate in Bending under Tension Resistance; EN 1993-1-8, 6.2.6.11

Rezistența efectivă a unui rând dintr-un grup este calculată ca diferență dintre capacitatea minimă a
grupului și capacitatea minimă a celorlalte rânduri:

Rezistența efectivă a unui rând este egală cu rezistența efectivă a unui rând dintr-un grup sau cu rezistența
minimă a unui rând

10 T-Stub method

Steel Connection Designer 2018 Pagina 14 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

10.1 Geometrical parameters

Parametri geometrici (EN 1993-1-8, 6.2.6.4)


Rând/ Position bp emin m e e1 mx nr. w ex n1 n2 w2
Grup (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 Right 150.0 30.0 42.2 30.0 0.0 0.0 30.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Equivalent T-Stub effective lengths of failure patterns

Lungime eficace placă de capăt (EN 1993-1-8, Tabel 6.6)


Rând/
Grup - - - - - - (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

1 0.584 0.349 0.000 0.000 5.674 0.000 265.2 132.6 239.4 136.3 239.4 239.4

10.2 End plate in bending resistance

End Plate Bending Resistance (EN 1993-1-8, table 6.2)


Rând/ Pârghie Eșec
Grup (mm) Efect (kN⋅m) (kN⋅m) (kN⋅m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) Mod Model
1 27.8 Nu 8.79 - - - 0.00 64.63 416.68 64.63 3 Bolts

10.3 Not applicable!

Not applicable!
Rând/
Grup - - - (mm) (kN)

1 0.68 0.68 0.42 239.4 249.03

10.4 Rows tension resistance

Rând Eșec
1 64.63 kN 249.03 kN 64.63 kN 64.63 kN EP-Bolts

Steel Connection Designer 2018 Pagina 15 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

10.5 Clasificare momente

Excentricitate încărcare

Braț pârghie pt. zona întinsă stânga

EN 1993-1-8, 6.2.8.1

Braț pârghie zonă comprimată

EN 1993-1-8, 6.2.8.1
Braț pârghie pt. zona întinsă dreapta
EN 1993-1-8, 6.2.8.1

EN 1993-1-8, 6.2.8.3 (3)


EN 1993-1-8, 6.2.8.3 (4)
Încărcare: LeftTensionRightTension EN 1993-1-8, 6.2.8.1 Fig. 6.18
EN 1993-1-8, 6.2.8.3 (6), Tabel 6.7

10.6 Verificare moment încovoietor

Verifică relația:
Combinație: [1]: min(N)

Nivel de solicitare: 48.43 % OK

Steel Connection Designer 2018 Pagina 16 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

11 Weld verifications

11.1 Condiții dimensionare sudură


Minimum Throat Thickness EN 1993-1-8, 4.5.2 (2)

Web Weld Se verifică


Upper Flange Weld Se verifică

Lungime Minimă EN 1993-1-8, 4.5.1 (2)

Web Weld Se verifică


Upper Flange Weld Condiții constructive respinse

11.2 Weld verification by moment resistance (weld design method: simplified)

Upper Flange Weld Verification


Verifică relația:
Combinație: [1]: min(N)

EN 1993-1-8, 4.8 (1)

Nivel de solicitare: 20.50 % Se verifică

Web Weld Verification


Verifică relația:
Combinație: [1]: min(N)

EN 1993-1-8, 4.8 (1)

Nivel de solicitare: 0.03 % Se verifică

12 Rigiditate la rotație

12.1 Stiffness coefficients for basic joint components


Coeficienții de rigiditate sunt calculați luând în considerare lungimea efectivă a unui rând li lungimea
efectivă pentru un rând ce aparține unui grup.

Steel Connection Designer 2018 Pagina 17 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

Coeficient de rigiditate eficace pentru un rând de șuruburi întinse

EN 1993-1-8, 6.3.3.1 (6.30)

Efectul de pârghie nu este dezvoltat:

Rând 1
Coeficient de rigiditate pentru placa de bază aflată în flexiune cu întindere

EN 1993-1-8, Tabel 6.11

Coeficient de rigiditate pentru șuruburile întinse

EN 1993-1-8, Tabel 6.11

EN 1993-1-8, 6.3.3.1 (6.30)

Numar
𝛿 (mm) (mm) (cm²) (cm³)
1 1.6 150.8 2.4 36.6

Coeficient de rigiditate echivalentă pentru zona întinsă

EN 1993-1-8, 6.3.3.1 (6.29)

Braț de pârghie echivalent

EN 1993-1-8, 6.3.3.1 (6.31)

Coeficientul de rigiditate pentru betonul comprimat


EN 1993-1-8, Tabel 6.11

12.2 Initial stiffness determination

Pentru îmbinări în care forța axială de întindere este predominantă:

EN 1993-1-8, 6.3.4, Tabel 6.12


EN 1993-1-8, 6.3.4, Tabel 6.12

Coeficient de rigiditate la întindere în partea stângă a îmbinării:

EN 1993-1-8, 6.3.4 (1)


Coeficient de rigiditate la întindere în partea dreapta a îmbinării:

Steel Connection Designer 2018 Pagina 18 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

EN 1993-1-8, 6.3.4 (1)

Zona de presiune diametrală este superioară lungimii plăcii (EN 1993-1-8 6.2.8.2):

EN 1993-1-8 6.2.8.2

12.3 Rotational stiffness calculation


Rigiditate secantă:

EN 1993-1-8, 5.1.2 (4)

Raport rigiditate:

EN 1993-1-8, 5.1.2 (4)

12.4 Clasificare rigiditate rotație


Zveltețe stâlp când cele două extremități se presupun ca fiind articulate:

EN 1993-1-8, 5.2.2.5 (2)


a) dacă îmbinarea face parte dintr-o structură contravântuită (contravânturile reduc cel puțin 80% din
deplasări)

Îmbinarea este considerată Rigidă. EN 1993-1-8, 5.2.2.5 (2)


a) dacă îmbinarea face parte dintr-o structură ne-contravântuită (contravânturile reduc cel puțin 80% din
deplasări)

Modelul îmbinării este semi-rigid. EN 1993-1-8, 5.2.2.5 (2)

13 Erori și avertismente
Nu există erori de calcul sau avertismente.

Steel Connection Designer 2018 Pagina 19 din 20


Proiect: Data: 02-26-2019

14 Summary

Verif. acop. cu beton Combinații Efort Rezistență Nivel de solicitare Stare


Se
Moment încovoietor [1]: min(N) 1.65 kN⋅m 3.41 kN⋅m 48.43 %
verifică
Se
Anchor bolt tension [1]: min(N) 13.25 kN 32.31 kN 41.00 %
verifică
Anchor bolt shear and Se
[1]: min(N) 0.30 1.00 29.55 %
tension verifică
Se
Flange weld [1]: min(N) 34.09 kN 166.28 kN 20.50 %
verifică
Shear of the anchor bolt Se
[1]: min(N) 0.19 kN 47.54 kN 0.40 %
rows verifică
Se
Anchor bolt shear [1]: min(N) 0.05 kN 18.49 kN 0.26 %
verifică
Se
Forfecare [1]: min(N) 0.19 kN 73.95 kN 0.26 %
verifică
Panou inimă stâlp în Se
[1]: min(N) 0.19 kN 200.05 kN 0.09 %
forfecare verifică
Se
Web weld [1]: min(N) 0.19 kN 660.95 kN 0.03 %
verifică
Nivel de solicitare maxim: 48.43 % Se
verifică

Steel Connection Designer 2018 Pagina 20 din 20