Sunteți pe pagina 1din 6

Tab. 2.1.

Total costuri de investitie - mii ron


ANII
Elemente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Terenuri
Constructii 4.089,4
Echipament nou 810,1
Echipament uzat (second hand)
Reparatii capitale
Proiectare, consult, asistenta, avize 240,4
Alte cheltuieli de investitie 43,0
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Total active tangibile 5.182,9 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
Licente
Patente
Alte cheltuieli pre-operationale
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Total cheltuieli pre-operationale 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Costuri de investitie (A) 5.182,9 830.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
Numerar
Clienti
Stocuri
Datorii curente
Fond de rulment necesar pentru primul ciclu
(1.12+1.13+1.14-1.15) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Variatia fondului de rulment (B) 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
Inlocuiri echipamente cu durata scurta de viata
Valoarea reziduala 2840
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Alte elemente de investitie - C 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
5.182,
Total costuri de investitie= A+B+C 9 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Tab. 2.2. Venituri si costuri de operare si intretinere - mii ron

ANI
Elemente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Materii igienizare, consumabile 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Forta de munca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Energie electrica 0.0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Combustibili 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8
Intertinere 0.0 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Apa si canalizare 0.0 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Costuri administrative 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total costuri de operare 0.0 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7
Alocari buget local 0.0 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7
Alocari guvernamental 0.0

Total alocari 0.0 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7
Venit net din operare 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tab. 2.3. Surse de finantare - mii Euro


Anii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Capital privat
Contributie nivel local 771
Contributie nivel regional
Contributie nivel national 4412
Total contributie publica nationala 5183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grant din partea E.U. pentru investitie
Obligatiuni si alte resurse financiare
Inprumuturi BEI / BERD
Total resurse financiare 5183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tab. 2.4. Durabilitatea financiara - mii lei / mii ron

ANI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total resurse financiare 5183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alocari bugetare 0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Total intrari de numerar 5183 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Total costuri de operare 0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Total costuri de investitie 5183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2840
Dobanzi
Plati compensatorii / plati din fondul de
pensii
Rambursarea imprumutului (principal)
Taxe
Total iesiri de numerar 5183 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 2939
Total flux de numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2840
Flux de numerar cumulat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2840
Tab. 2.5. Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a investitiei
in mii ron
Anii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocari bugetare 0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Total venituri 0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Total costuri de operare 0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Retirement bonus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total costuri de investitie 5183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2840
293
Total cheltuieli 5183 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9
-
284
Flux de numerar net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rata interna de rentabilitate
financiara a investitiei -5.72%
(FRR/c)
Venitul net actualizat
financiar al investitiei -1,241
(FNPV/C)
Tab. 2.6. Calculul ratei Interne de Rentabilitate Financiare a capitalului investit
in mii ron
anii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocari bugetare 0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Valoarea reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.840
2.93
Total venituri 0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9
Total costuri de operare 0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Dobanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retirement bonus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rambursarea imprumutului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributia locala 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributia nationala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli 771 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Fluxul de numerar net -771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2840
Rata interna de rentabilitate
financiara a capitalului 9.08%
(FRR/K)
Valoarea neta actualizata
financiara a capitalului 567
(FNPV/k)
Raportul Beneficii / Cost al
1.08
capitalului (B/C k)
ANALIZA SENZITIVITATII

impact asupra: Rata interna de rentabilitate a capitalului (FRR/k)


parametru critic: COSTURI DE OPERARE
9.08% 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20
10,42% 10,08% 9,75% 9,42% 9,08% 8,75% 8,43% 8,10% 7,78%

impact asupra: Rata interna de rentabilitate a capitalului (FRR/k)


parametru critic: VANZARI
9.08% 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20
5,88% 6,74% 7,55% 8,33% 9,08% 9,81% 10,51% 11,19% 11,85%

impact asupra: Rata interna de rentabilitate a capitalului (FRR/k)


parametru critic: INVESTITIA (numai contributia nationala si locala)
9.08% 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20
10,94% 10,43% 9,95% 9,50% 9,08% 8,69% 8,32% 7,96% 7,63%

impact asupra: Rata interna de rentabilitate a capitalului (FRR/k)


parametru critic: IMPACT COMBINAT (al celor 3 parametrii critici)
9.08% 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20
16,24% 14,15% 12,30% 10,62% 9,08% 7,66% 6,34% 5,10% 3,92%