Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor: ȘOREANU DUMITRU-PAUL

Nr. ord. registrul com./an: J00/000/2000 Cumpărător: MOȘ CRĂCIUN


Capital social: 4500 RON Nr. ord. registrul com./an: -
CIF: 123456789 CIF: 2412
Sediul: NEGREȘTI, STR. 1 DECEMBRIE Sediul: POLUL NORD
NR. 3 Județul: -
Contul: RO63CECE1012141618202224 FACTURA Contul: -
Banca: CEC BANK Seria: PDS Nr. 1000 Banca: -
Tel: 0235/457582 Nr. factura: 1000
Data (ziua, luna, anul): 24.12.2018
Nr. aviz însoțire a mărfii: 1000

Cota TVA:
Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar (fără TVA) Valoarea Valoarea T.V.A.
0 1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Semnătura și Date privind expediția Total


ștampila
furnizorului Numele delegatului din care accize X
Buletinul/cartea de identitate Semnătura de primire Total de plata
seria ………. Nr. ………. Eliberat(ă) …………………