Sunteți pe pagina 1din 1

Îngrijitoare Muncitori Administrator de

patrimoniu

Comisii de lucru
permanente sau
temporare
NR............/................................

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

financiarAdministrator

Limbă şi Comunicare

tehnologiiMatematică,Ştiinţe si


ISJ

DIRECTOR

Om şi Societate
CONSILIUL PROFESORAL
AN ŞCOLAR 2017 / 2018

Invatatori, Arte şi Educaţie Fizică şi


Sport
ORGANIGRAMA ŞCOLII GIMNAZIALE SACU

SEFII ARIILOR
CURRICULARE

Educatoare
CEAC

Diriginti

Coordonator de
proiecte şi
Programe educative
Aprobata in sedinta C.A din data de 10.09.2017
Director,