Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA “STEFAN CEL MARE”, SUCEAVA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI STIINTA CALCULATOARELOR


SPECIALIZAREA CALCULATOARE

PROIECT DISCIPLINA POO


[ Implementare CGI-uri in C++ ]

Autor
Studentul EMINENT.USV

SUCEAVA . 2012
TEMA PROIECT
TEMA SI MOTIVATIA ALEGERII

Intr-o fraza, maxim doua, se va define tema proiectului, iar in continuare, pe o jumatate de
pagina, se poate face si o prezentare o motivarii ce a condus la alegerea temei
corespunzatoare.
CUPRINS

Cuprins
TEMA SI MOTIVATIA ALEGERII.........................................................................................2
1. ELEMENTE TEORETICE................................................................................................4
1.1. DESCRIEREA PROBLEMEI.........................................................................................4
1.2. ABORDAREA TEORETICA A PROBLEMEI..............................................................4
1.3. ELEMENTE SPECIFICE POO......................................................................................4
1.4. ALTE CAPITOLE SPECIFICE....................................................................................4
2. IMPLEMENTARE.............................................................................................................5
2.1. TEHNOLOGII FOLOSITE...........................................................................................5
2.2. DIAGRAMA DE CLASE..............................................................................................5
2.3. ALTE CAPITOLE SPECIFICE....................................................................................5
3. ANALIZA SOLUTIEI IMPLEMENTATE.......................................................................6
3.1. FORMATUL DATELOR DE I/O...................................................................................6
3.2. STUDII DE CAZ..........................................................................................................6
3.3. PERFORMANTE OBTINUTE.....................................................................................6
4. MANUAL DE UTILIZARE.............................................................................................7
5. CONCLUZII.......................................................................................................................8
6. BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................9
6.1. CARTI.............................................................................................................................9
6.2. ARTICOLE.....................................................................................................................9
6.3. SURSE BIBLIOGRAFICE DIVERSE...........................................................................9
CAPITOLUL I
1. ELEMENTE TEORETICE

Capitolul va cuprinde material cu privire la partea teoretica/aplicativa a temei alese. Capitolul


se va adapta la tema aleasa. In general trebuie atinse cel putin urmatoarele subcapitole

1.1.DESCRIEREA PROBLEMEI

Acest subcapitol va contine o prezentare in detaliu a problemei.

1.2.ABORDAREA TEORETICA A PROBLEMEI

Acest subcapitol va contine o prezentare in detaliu a elemenetelor teoretice ce vor concura la


rezolvarea temei (modul graphic, operarea cu fisiere, sunet, modul text, etc).

1.3.ELEMENTE SPECIFICE POO

Acest subcapitol va contine o prezentare in detaliu a elementelor specifice POO aplicate in


rezolvarea problemei.

1.4.ALTE CAPITOLE SPECIFICE

In cadrul acestei capitol se pot adauga si alte subcapitole, functie de specificul proiectului:
- …
CAPITOLUL II
2. IMPLEMENTARE

Se va incepe cu o scurta descriere a modului in care s-a abordat rezolvarea temei propuse. De
la ce s-a pornit si modul in care s-a dorit rezolvarea.

2.1.TEHNOLOGII FOLOSITE

Descrieti tehnologiile folositǎ, limbajele de programare[RCP.1] si mediile IDE utilizate in


constructia proiectului.

2.2.DIAGRAMA DE CLASE, SCHEMA BLOC, WORKFLOW

Se va face o descriere a claselor utilizate in proiect folosind diagramele UML 1. Diagrama va


trebui sa contina (Figure 1) numele de clase, membrii si metodele publice/private/protected,
relatiile dintre clase (mostenire, etc) [RCP.5].

Figure 1. Digrama UML de clase a aplicatiei

2.3.ALTE CAPITOLE SPECIFICE

In cadrul acestei capitol se pot adauga si alte subcapitole, functie de specificul proiectului:
- Structurarea datelor in fisiere
- Modul graphic
- Grafica in mod text
1
UML - http://ro.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language
- Sunet, etc

CAPITOLUL III
3. ANALIZA SOLUTIEI IMPLEMENTATE

3.1.FORMATUL DATELOR DE I/O

Capitolul va da raspuns la urmatoarele douǎ intrebari:

Care este formatul datele de intrare si cum trebuie sa le interpretam?

Care sunt datele de iesire si in ce format sunt prezentate?

cu explicatiile de rigoare.

3.2.STUDII DE CAZ

Vor fi prezentate 2, 3 cazuri representative de date introduce in aplicati si simultan, rezultatele


obtinute. Nu trebuie sa uitam de explicatiile necesare pentru a interpreta correct rezultatele.

3.3.PERFORMANTE OBTINUTE

Se va face o analiza statistica/timp/complexitate a rezultatelor obtinute in cadrul aplicatiei.


CAPITOLUL IV
4. MANUAL DE UTILIZARE

In acest capitol fiecare student isi va aduce contributia proprie atat la continut cat si modul de
prezentare a subcapitolelor cat si a stilului. Acest subcapitol are o puternica component de
prezentare produs.

Clar este ca dupǎ parcurgerea acestui capitol, utilizatorul va fi capabil sa folosesca CORECT
proiectul/programul. Pornind de la acest aspect va trebui sa atingem urmatoarele aspect:
- Descrierea interfetei produsului program
- Care sunt datele de intrare si cum sunt introduse
- Ce obtinem la iesire si in ce format, cu explicatiile de rigoare
- Operatiile ce pot fi effectuate, respective logica acestor operatii
- etc
CAPITOLUL V
5. CONCLUZII

Pe maxim douǎ pagini vor fi prezentate concluziile implementǎrii solutiei, cu avantajele si


dezavantajele respective. Tot aici vom specifica si cateva directii pe care se poate continua
proiectul,
CAPITOLUL VI
6. BIBLIOGRAFIE

6.1.CARTI

[RCP.1] B.Stroustrup, The C++ Programming Language, Addison-Wesley, 1991


[RCP.2] B.Stroustrup, The C++ Programming Language, Third Edition by Bjarne
Stroustrup, by AT&T. Addison Wesley Longman, Inc. ISBN 0201889544, 1997
[RCP.3] B.Stroustrup, The Design and Evolution of C++, ddison-Wesley, ISBN 0-201-
54330-3, August 2008.

6.2.ARTICOLE

[RCP.4] Andrew Koenig: A Programming Revolution in Languages Founded on Object


Logic. 13-16
[RCP.5] Mor Peleg, Dov Dori: Representing Control Flow Constructs in Object-
Process Diagrams. 58-66, 71

6.3.SURSE BIBLIOGRAFICE DIVERSE

[RCP.6] http://www.cplusplus.com