Sunteți pe pagina 1din 1

Amurov Constantin

Grupa:3115B

Inovaţia înseamnă mai mult decât idei noi. Ea presupune forme alternative de organizare, noi
practici, un nou discurs şi noi unghiuri de abordare a problematicilor globale sau locale. În cazul
demolării Casei Albe din campusul USV, o soluție pentru folosirea terenului rezultat în urma acestei
acțiuni ar putea servi construcția unui ecosistem artificial în interiorul unui solar de sticlă.

În primul rănd, cu toate că universitatea noastră face permanente renovări ale campusului,
totuș i campusul are un aspect sumbru. Prin urmare, acest mic ecosistem va oferi campusului un nou
aspect mai modern ș i distinct faț ă de alte universităț i. Deoarece acest ecosistem va fi construit in
interiorul unei semi-sfere de sticlă, peisajul creeat de acea grădină va putea fi observată ș i din exterior,
combinându-se perfect cu anturajul micului campus universitar.

În al doilea rând, datorită faptului că se afle în centrul campusului universitar, studenții vor
avea acces direct și rapid în interiorul ei . Nu va fi o grădină obișnuită ci una modernă, echipată cu
acces wi-fi, bănci cu suport pentru laptop și prize de alimentare a dispozitivelor. Fiind astfel o
alternativă sănătoasă pentru studenți de petrecere a timpului liber, de recreere şi dezvoltare a unor
personalităţi armonioase, prosociale. De asemenea, este posibilă implementarea sistemelor de energie
alternativă ca baterii solare, care vor micș ora considerabil costurile de întreț inere.
În al treilea rând, este firesc faptul că vor fi scrise articole locale ș i naț ionale despre noua ș i
moderna grădină, astfel noi persoane vor fi interesaț i de a vizita locul dat, ce va atrage noi studenț i
de a-ș i începe studiile în Universitatea Ș tefan cel Mare, ridicându-se aspectul universităț ii pe plan
naț ional. Ca urmare, acest proiect va fi un imbold de dezvoltare datorită cărui vor fi atrași noi
investitori ș i sponsori din străinătate, interesaț i de implementarea altor planuri de inovaț ie în cadrul
universităț ii.

Dacă am privi această construcție doar ca pe o simpă înşiruire de fragmente arhitecturale sau
culturale, şi fiecare element l- am reduce la un singur glob de sticlă, pierdem din vedere că natura este
cea care ne ajută să supraviețuim și la fel ca în întregul corpus al cunoaşterii, există conexiuni între
toate elementele ecosistemului și omul. Anume din acest motiv consider că ideea unui asemenea
proiect necesită implementare, pentru a oferi studenților un loc perfect pentru a se cunoaște pe ei înşişi
ș i pe cei din jur.

11 ianuarie
Colocviu comunicare