Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU


PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „GINTA LATINĂ”
str. Ginta Latină, 9, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD-2044;
tel.: (022) 340-100, e-mail: gintalatina79@gmail.com

01-03/68 din 12.07.2017


Foaie matricolă
Prin prezență se certifică că Verdeș Cristian, născut la 09.08.1998, și-a făcut studiile în Instituția
Publică Liceul Teoretic „Ginta Latină”, mun.Chișinău, absolvind în anul 2017 învățământul liceal,
profilul real, fapt pentru care la 12 iulie 2017 i s-a eliberat Dimploma de Bacalaureat, seria
AB000262294, nr.de înregistrare 31700100971, cu următoarea situație academică:

Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a Media Disciplina de


Nr. Subiect 2014-2015 2015-2016 2016-2017 examen
Nota Nota Nota Nota Nota

1 Limba și literatura română 8,10 (opt, 10) 8,47 (opt, 47) 8,42 (opt, 42) 8,33 (opt, 33) 7 (șapte)

2 Limba engleză 8,75 (opt, 75) 8,16 (opt, 16) 8,81 (opt, 81) 8,57 (opt, 57) 8 (opt)
3 Educația fizică 8,57 (opt, 57) 9,37 (nouă, 37) 10 (zece) 9,31 (nouă, 31) -
4 Matematica 8,23 (opt, 23) 7,95 (şapte, 95) 8,93 (opt, 93) 8,37 (opt, 37) 9 (nouă)
5 Biologie 8,40 (opt, 40) 9,05 (nouă , 05) 9,10 (nouă, 10) 8,85 (opt, 85) -
6 Fizică. Astronomie 8,41 (opt, 41) 8,77 (opt, 77) 9,00 (nouă, 00) 8,72 (opt, 72) -
7 Chimie 8,41 (opt, 41) 8,72 (opt, 72) 9,00 (nouă, 00) 8,71 (opt, 71) -
8 Informatică 8,50 (opt, 50) 8,57 (opt, 57) 9,68 (nouă,68) 8,91 (opt, 91) -
9 Istoria românilor şi
universală 8,29 (opt, 29) 7,89 (şapte, 89) 9,39 (nouă, 39) 8,52 (opt, 52) -

10 Geografie 8,61 (opt, 61) 9,00 (nouă, 00) 9,88 (nouă, 88) 9,16 (nouă, 16) 8 (opt)
11 Educația civică 9,25 (nouă, 25) 9,00 (nouă, 00) 9,62 (nouă, 62) 9,29 (nouă, 29) -
12 Educația economică - 8,37 (opt, 37 ) 9,16 (nouă, 16) - -
13 Tehnica experimentului
chimic - 9,50 (nouă, 50) - - -

14 Educația ecologică
- - 10 (zece) - -
Nota medie generală 8,50 (opt, 50) 8,67 (opt, 67) 9,29 (nouă, 29) 8,79 (opt, 79) 8,00 (opt, 00)

Directorul liceului Juc Nina

S-ar putea să vă placă și