Sunteți pe pagina 1din 23

Ministerul Educatie al Republicii Moldova

Aplicatie practica
Tema:Protejarea mediului in localitatea natala

A realizat:
Lucovici Anastasia

Eleva in clasa XII-a R Liceul Teoretic ,,A.Russo`` s.Singerei Noi A verificat:

Banaru Svetlana

Cuprins:
Scurta descriere a localitatii mele; Cercetarile si investigarile efectuate asupra subiectului abordat; Prezentarea surselor de poluare a mediului din localitatea natala,efectele poluarii,solutii de remediere;
Modificarile mediului natural din imprejurimele localitatii natale cauzate de activitatile omului;

Cauzele care determina un consum mare de apa;

Metoda ciorchine la subiectul Degradarea mediului natural si protectia sa; Mesajul adresat autoritatilor locale; Explicatia opiniei proprii asupra tezei relevate la itemul 7; Posterul; Tabel comparativ-analitic; Concluzii,reflecti; Galerie foto.

Localitatea Singereii Noi scurta descriere:


Satul Sngereii Noi este o localitate in Raionul Sngerei situata la latitudinea 47.7208 longitudinea 28.0866 si altitudinea de 161 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Sngerei. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 3 341 locuitori. Distana direct pna n or. Sngerei este de 10 km. Distana direct pna n or. Chiinu este de 110 km.

Dupa cercetarile efectuate in localitatea natala am realizat ca poluarea si degradarea mediului a devenit un aspect implicit al vietii.Cauzata de catre locuitori,care acum sesizeaza plata pentru benificiile aduse de tehnica moderna.Spre exemplu in ultimii ani numarul autovehicolelor in localitate au sporit considerabil . Astfel a aparut sursa artificiala de poluare a aerului ,surse mobile de plouare. Desigur ca, aerul are capacitatea de a se autoepura insa din cauza cantitatilor de toxine si substante cancerigene emanate de catre vehicole situatia se poate agrava influentind mediul si sanatatea omului. In localiatatea mea, protectia apelor este un subiect care trebuie solutionat de catre societate.Fiindca ,am observat neglijenta oamenilor asupra iazuluii din sat , multi locuitori scurg in iaz apele reziduale (menajere si industriale) , deseurile care sunt aruncate in el . Starea ecologica a florei si faunei din localitatea mea este critica , multe specii sunt pe cale de disparitie (ex: ghiocelul elvez, nufarul ,vulpea , bondarul-de argila ,hirciogul).

Observarile proprii denspre mediul local:

In localitatea Singereii Noi nu sunt prezente rezervatii naturale,stiintifice si monumente ale naturii.

Sursele naturale si antropogene de poluare: Surse de poluare Efectele ploluarii Solutii de remediere
Emisiile de sub.toxice

Sursa antropica si cancerigene Sursele mobile de pulverizeaza poluare a aerului particolele de praf; Sursa naturala Solul uscat si neacoperit
Sursa antropica Apele reziduale Apele uzare agricole
Detergentii impiedica autoepurarea apei otravinf microorganismele . contin sub.radioactive(pesticide,sus pensii) in urma irigarii terenurilor agricole.

Interzicerea utilizarii in calitate de combustibil a anvelopelor auto(indeosebi la sarbatorile pascale) ingrijirea de catre stapini a starii tehnice a vehicolelor in special celor cu motoare cu ardere interna).
Epurarea biologia a apei care presupune trecerea apei uzate ,dupa ce aceasta a fost epurata mecanic,printr-un bazin de inmagazinare sau un teren cu drenaj bine organizat si cu vegetatie naturala bogata(stufariile)si desigur respectarea legilor de protectie ecologice si sanitare a bazinelor acvatice din localitate.

Modificarile mediului natural din imprejurimele localitatii natale cauzate de activitatile omului:
Intr-adevar modificarile mediului natural sunt considerabile cauza lor fiind omul si activitatile sale.Astfel impactul omului a condus la: Modifarea radicala a peisajului geografic a localitati prin lucrari de mari proporti ; Exploatarea puternica a solului; Modificarea climei in special a fost observata in ultimii anii in sensul aridizarii ei, prin transformari negative in structura invelisului vegetal si in special prin defrisari; Acumulari imense de apa pentru irgatie la fel a condus la modificarile imprejurimilor natale,a fost observat si fenomenul scaderii nivelului apei in fintinii si iazuri; Terasarea terenurilor in panta creeaza un peisaj specific;

Cauzele care determina un consum mare de apa in localitatea natala:


1. Lipsa de educatie a populatiei privind diminuarea risipei si economisirea la maximum a acestui bun vital pentru viata noastra. Noi nici nu gandim cata lume moare pe planeta zilnic din lipsa apei potabile. 2. Irigarea suprafetilor agricole,indeosebi dupa schimbarile de clima produse in anii precedenti. Nevoiele gospodaresti deasemenea necesita o cantitate mare de apa; Din cauza numarului mare de locuitori(3200); Conditiilor bune si confortul cu toate conditile necesate ,deasemenea cauzeaza utlizare in cantitati imense a.

Degradarea
Solului:
a.fizica(tasarea,crustificarea) b.chimica(pesticide,gaze de esapament) c.complexa(prin exces de apa,prin salinizare)

Vegetatiei naturale:pasunatul intensiv;


defrisarea padurilor; Extinderea terenurilor agricole.

Mediului acvatic:
a.Poluarea artificiala-apele menajere, Apele uzate agricole,deseurile,adica gunoistile de pe maluri, poluarea bilogica(virotica si parazitologica) b.Poluarea naturala(cadavre de animale,frunze,apelele de ploaie)

Masuri de protectie

combaterea eroziunii solului: Plantarea perdelelor forestiere; Lucrarea terenurilor agricole Dupa curvele de nivel, Ingrasarea solurilor cu gunoi de grajd.

Protectia vegetatiei:
Lucrarile de inventariere si cartare a speciilor de plante existente , monitorizarea lumii vegetale, Respectarea legislatiei ecologice

Masuri de portectie a apelor: Curatarea iazurilor, a fintinilor, amenajarea zonelor verzi in preajam apelor, monitorizarea permanenta a calitatii apelor.

Domnule Primar si Consiliul local, Motivul oficial pe care doresc sa va aduc la cunostinta este situatia degradabila a mediului din comuna Singereii Noi.Mai mult ca atit in prezent sa ajuns la o situatie cu totul strigenta care necesita o solutionare.Este de mentionat faptul ca odata cu dezvoltarea tehnologiilor moderne au aparut o multime de probleme am observat ca multi consateni contribuie la degradarea mediului natural din localiate:stocarea de deseuri in urma activitatilor sale,administrarea necorespunzatoarea ingrasamintelor,efectuarea incorecta a irigatiilor si a altor lucrari agricole,ceea ce provoaca degradarea solului. Deasemenea locuitorii cauzeaza poluarea mediului acvatic varsind prin sistema de canalizare apele menajere care contin poluanti din resuturi alimentare,sapun,detergenti etc. Consider ca ,aceste subiect trebuie discutate si solutionate in primul rind de curatat lacurile,de strins toate deseuirile din imprejurime .De implimentat un sistem continui de observare a situatiei de protectiei a mediului,evaluarea si prognozarea consecinteleor si desigur evitarea lor. Ideea mea este de a informa fiecare locatar densore utilizarea rationala,si desigur implimentarea unor reguli si masuri de protectie. Mai mult ca atit consider ca ar fi binevenita si ideea de a organiza zile pentru amenajarea zonelor verzi , si desigur cel mai importanta solutie este educarea tinerei generatii celor ce le apartine viitorul de a proteja si a utiliza rational resursele naturale.O alta solutie ar fi folosirea rationala de catre agricultori a ingrasamintelelor si pesticidelor,adica folosirea rationala pina la reducerea completa a ingrasaminteleor in agricultura.Supravegherea atenta de catre autoritatile publice locale a activitatilor potential poluante. Valorificarea deseurilor sau cind acest lucru nu e posibil eliminarea lor prin depozitarea in rampe ecologice,aplicindu-se principalul lor 3R: REcuperarea, Refolosirea , Recilcarea. Promovarea economiei ecologice la noi in comunitate in care sa fie repsectate drepturile mediului.Adica ,misiunea noastra este de a conseva mediul natural.Noi trebue sa actionam acum pentru a evita marea catastrofa ecologica,iar minsunea dumneavoastra si desigur a fiecari din noi este de a proteja mediul natural.. 18.03.2013
Lucovici Anastasia

Domnului Primar comunie Singereii Noi,Ceuseac Valentina si Consiliului local

,,Protectia mediului inconjurator este problema principala a localitatii,a republicii si a lumii intregi.``
Intr-adevar protectia mediului este o problema fundamentala comuna a localitatii,a republicii si a lumii intregi.Multi ecologisti isi dau silinta sa faca proiecte care sa portejeze mediul ambiant. Una din ramurile acestei probleme este poluarea apelor.Anume datorita poluarii apelor prezenta si in localitatea mea natala si in intraga Republica Moldova si pe intreg glob.Care are ca efect al degradarii disparitia a multor specii de pesti si pasari care se alimenteaza cu ei.Anaizind acest lant trofic preznetat in imaginea alaturata depistam tot ce se intimpla are o legatura ,spre exemplu vietatile acvatice se alimenteaza cu deseuri ,iar nou ne alimentam cu pesti.Prin urmare noi insine ne distrugem mediul ambiant in care locuim si sanatatea un factor important pentru existenta noastra.

Degradarea solurilor si masurile

de protectie:

Concluzii denspre localitatea mea la subiectul dat:


Intr-adevar sursa cu cel mai mare numar potentioal de poluare a solului in s.Singereii Noi este agricultura,care ocupa aproape 70%.Rezidurile netratate de la gospodarile unde se cresc bovine,ovine,porcine sunt imprastiate pe terenuri si o parte isi croesc drum pina la cursurile de apa.Astfel,influentind si mediul acvatic al loclaitatii.

Solul poate fi poluat:


Factorii de poluare:

Direct prin diversari de Deseuri ,sau din ingrasaminte si Pesticide Aruncate pe terenurile agricole;

Indirect prin depunerea agentilor poluanti ejectati Initila in atmosfera,apa Ploilor contaminate cu agenti Poluanti din atmosfera contmainata.transPortul agentilor . infiltrarea prin Sol a apelor contaminate

Masuri de protectie a mediului:

Tabel coparativ-analitic
Utilizarea resurselor si deseurilor

Deseurile satului

*consumul intern de materiale; *deseuri colectate si reciclate

Modele de
Productivitatea resurselor

consum
*numarul gospodariilor(2000); *cheltuielile gospodariilor\;

Consumul mare de apa

Modele de Sisteme de management de mediu

productie
*Etichete ecologice; *agricultura ecoligica; *indiciile de densitate a efectivielor de animale.

Galerie foto: