Sunteți pe pagina 1din 3

Subiectul I

Sonet cu tata
Tot mai grăbit își face crugul luna, Și scriu poeții ode și terține.
Și iarba trece, vine, trece, vine, Și fug copiii lumii după fluturi,
Și curg mai des ninsorile veline Și plânge în fapt de noapte câte-o fată,
Peste popasul tău de totdeauna... Și râd cei tari , și slabii nu au scuturi,
Nevoi și bucurii nu-s mai puține, Și sunt trimiși soldații să se bată,
Mai luptă adevărul cu minciuna, Și tot mai rar auzi fântâni cu ciuturi
Și-i tot a idioților tribuna, Din câte ai săpat de tânăr, tată...
Aureliu Busuioc

1.Propune câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte:


Grăbit- silit
Nevoi- griji
Scriu- compun
Să se bată- să lupte

2.Alcătuiește câte un enunț cu fiecae pereche de lexeme (la orice formă): ninsoare,
popas, poet, noapte.
1) Ninsorile din acest an au rămas undeva departe, neajungând și pe la noi.
2) Drumeții au făcut un popas lângă un izvor cu apă rece și limpede ca lacrima.
3) Poetul e acel om care se hrănește cu inpirație și dă naștere unor adevărate
capodopere.
4) În plină noapte, tânărul se strecură pe terasa din spatele casei pentru a o mai
admira odată, înainte să plece pe front.
3.Explică în text coerent, semnificația simbolului fântână, în raport cu un alt simbol
din poem, la alegere.
“Fântâna” în general simbolizează viața, nemurirea, tinerețea veșnică. Autorul însă,
în poezia „Sonet cu tata” îl folosește ca simbol al vieții, or tot mai rar se aud
zgomotele provocate de ciuturi, căci rămân tot mai puțini oameni prin sate. Această
idee este susținută și de simbolul “fluturi”, care semnifică oportunitățile frumoase
râvnite de cei tineri.

4.Interpretează, în text coherent de 5-6 rânduri, sugestia unei figure de stil din
poem.
Figura “Mai luptă adevărul cu minciuna”
Interpretarea: Antiteza dată este formată prin proiectarea a două elemente opuse,
în cazul dat minciuna și adevărul. Aceasta semnifică o luptă veșnică, care se trage
de-a lungul anilor. Enumerația “ Și iarba trece, vine, trece, vine” exprimă aceeași
idee, de păstrare a cadrului natural în starea sa primară, precum îl cunoștea tata.

5.Formulează două argumente plauzibile pentru a justifica titlul poemului.


Argumentul 1 Titlul poeziei este unul simbolic și sugerează ideea conservării a
întregii societăți, de când tata era tânăr.
Argumentul 2 De asemenea, sonetul fiind o poezie cu formă fixă, semnifică o
puternică legătură dintre trecut și prezent.

6. Comentează, într-un minieseu de 10-12 rânduri, mesajul global al poeziei, în


raport cu afirmația lui A.S. Makarenko:
Copiii văd în părinți trecutul, părinții văd în copii viitorul.
Mesajul global al poeziei este că trec anii ca gandul, iar copiii se pomenesc a fi
maturi, moștenind nevoile și bucuriile părinților plecați de mult timp.Eul liric trăiește
o stare de spirit de nostalgie după frumoasele timpuri când era tata. Aceeași idee se
regăsește și în enumerația “ Și iarba trece, vine, trece, vine”, conturând conceptul
fugit irreparabile tempus.
O idee asemanătoare se desprinde și din afirmția dată.Copiii sunt o perspectivă în
timp, acea lumină a viitorului, iar părinții alcătuiesc retrospectiva, în care au fost
momente mai grele, dar totodată și clipe de bucurii, pătrunse adânc în suflet.
Cred că, părinții sunt acele ființe care merită o profundă recunoaștere din partea
copiilor pentru toate sacrificiile. Datorită lor, tinerii sunt considerați viitorul, datorită
trecutului anevoios, va exista un viitor luminos.

S-ar putea să vă placă și