Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic la limba și literatura română

Data: 26.03.2014 (OP în cadrul decadei promovării tehnologiilor educaționale)


Clasa: a XII-a ,,A”
Subiectul: "Samariteanca" de Ion Druţă. Atelier de lectură
Nr.lecției conform orarului: a IV-a,miercuri
Nr.lecției în unitatea de învățare (conform proiectării de lungă durată): 1/12
Durata lecției: 45 min
Tipul lectiei: de formare a capacităților și aplicare a cunoștințelor
Subcompetențele curriculare:
-stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu mesajul textului;
-dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală;
-expunerea orală/scrisă a unor opinii (comentarii) pe marginea textului literar;
-construirea de argumente orale/scrise pe baza textului.
Obiective operationale: la sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili :
O1-să demonstreze înţelegerea textului;
O2-să raporteze textul la cunoştinţele sale despre viaţă;
O3-să analizeze şi să sintetizeze informaţia dintr-un text literar;
O4-să deducă trăsăturile de caracter ale personajului literar;
O5-să personalizeze drama socială a personajului din opera analizată.
Strategii didactice: Comunicarea didactică,clustering-ul,braistorming,reacția cititorului,
instruirea problematică,Pixuri în pahar,Power Point.
Mijloace didactice:manualul,fișe,laptop,proiector
Forme de organizare: frontală,în grup,individuală
Evaluare: reciprocă,verbală,observarea
Desfăşurarea activităţii

Etapele Obiec- Activitatea Activitatea Timp Tehnologia Activităţi de


cadru tive profesorului elevului didactică evaluare
Salutul. Elevii salută profesorul. 2min. Observarea
E O2 Asigurarea climatului psiho-emoţional Braistorming
-V-aţi întrebat vreodată: -De ce ne naştem? Elevii răspund.
-Care-i rostul nostru pe acest pământ?
V
Pornind de la reflecţiile voastre încercaţi să comentaţi Răspunsuri posibile Activitate
aforismul lui Costantin Brîncuşi ,,Eu m-am născut să - să respect pe oamenii din jur,să frontală
O aduc bucuria”,răspunz\nd la întrebarea: fiu devotată partenerului,să fiu Aprecierea
sincer cu mine însumi şi cu cei
O2 ,,Dar cum pot aduce eu bucuria?” din jur,să-mi iubesc părinţii şi să
verbală
C le ofer clipe frumoase,să fiu
Se scriu la tablă cuvintele: credincioasă,să fiu blândă ,bună
Sacrificiul,Sinceritatea,Responsabilitatea,Devotamentul cu oamenii nevoiaşi…
A
,
Respectul faţă de celălalt,Dragostea nemărginită pentru 3min.
R aproapele tău,Omenia,Milostenia,Bunătatea,Credinţa,
Dăruirea de sine,Blândeţea-prea suntem pentru noi,mâna Clustering
E O2 întinsă. Aprecierea
- Dacă le-am încadra într-un câmp noţional,care ar -Valori orală
fi acesta?
Aceste valori spirituale reprezintă ,de fapt,nişte legi
fundamentale ale lumii creştine.Personajul principal,
eponim al operei ,,Samariteanca” pe care o vom studia
astăzi ,întruchipează aceste valori spirituale.

O1 Subiectul lecţiei de astăzi: Elevii notează subiectul în 2min. Observarea


R ,,Samariteanca” de I.Druţă.Atelier de lectură caiete.
Vocabularul lecţiei de astăzi este următor:
inevitabil -neapărat,necesar,negreşit; Vocabularul
E
martir- persoana ce a suferit mult; Elevii scriu cuvintele
a profana- a pângări,a necinsti,a înjosi,a murdări; necunoscute.
A notoriu- celebru,renumit,vestit;
O1 a fi desconsiderat – a fi dispreţuit;
pusă la index – interzisă;
L
sacru- sfînt,venerat,divinizat,celest;
verticalitatea neamului-demnitatea neamului.
I
Pentru început vă propun o situaţie problemă şi câteva
Z soluţii ale ei. Aprecierea
Vă propun o situaţie de problemă şi câteva soluţii ale ei. verbală
O3 Alegeţi o variantă posibilă de rezolvare şi argumentaţi-vă 2min. Reacţia
A
alegerea. Elevii lecturează cititorului
În toamna anului 1945,la mănăstirea Trei Izvoare începu un fragmentul.
R dezmăţ,legat de lichidarea lăcaşelor sfinte. Când tocmai
maicele erau urcate în camioane şi duse care şi încotro,în
clipele celea de deznădejde,când părea că sosise ceasul de
E apoi,o fetişcană de vreo 17 ani a răzbătut la egumena
mănăstirii şi i-a şoptit că noaptea,în vis,un înger i-a spus să se
A călugărească şi să-şi trăiască viaţa pe lângă cele Trei Izvoare.
Rugată de fată s-o binecuvânteze şi să-i dea bariz alb cu cruce
în frunte,stareţa îi răspunse:
-Mulţumeşte-i Preacuratei într-o rugăciune aparte pentru un
vis atât de frumos şi vezi-ţi de-ale tale…Mărită-te,creşte-ţi Instruirea
S copiii,grijeşte-ţi casa şi uită de batjocorirea sărmanei noastre problematică
O5 mănăstiri. Aprecierea
-Cum trebuie să procedeze fata,având în vedere atât orală
E visul ei,cât şi circumstanţele în care trăieşte?
Soluţii:
N O2 1.Fata trebuie să renunţe la ideea de a se călugări,întrucât Elevii prezintă răspunsurile
îşi pune viaţa în pericol:timpurile sunt cumplite. bine argumentate.
S 2.Trebuie să insiste pe lângă stareţă s-o binecuvânteze. E 3min.
chemarea lui Dumnezeu.
3.Nu te poţi călugări într-o zi.Ca să devii maică,trebuie
U câţiva ani de ascultare. Trebuie sa renunţe.
4.Să plece cu maica,împlinindu-şi astfel gândul.
L
-Care este opţiunea fetei?Motivaţi cu argumente din A insistat pe lângă stareţă şi
operă. a primit binecuvântarea şi
U
barizul.
- Care este pasajul,fragmentul ce v-a impresionat ,citiţi-l Elevii citesc frag.ce i-au
I şi argumentaţi-vă alegerea. impresionat şi Argumentarea
argumentează alegerea. 5min.
O3 În continuare vom activa în grupuri.
Gr. I Stabiliţi momentele subiectului. Expoziţiunea- cronotopul –indicii de timp
toamna anului 1945 pînă în anii
1970,indicii de spaţiu undeva în sudul Lucrul în grup
Moldovei,
Mănăstirea Trei Izvoare
Intriga-decizia tinerei fete de 17 ani de a Aprecierea
rămîne la mănăstrirea devastată verbală
Desfăşurarea acţiunii-
Punctul culminant –constituie episodul
disputei teologice dintre narator şi
părintele Gheorghe
Deznodămîntul-e deschis
Gr.II Mănăstirea Trei Izvoare până în 1944 simboliza
ascensiunea purificatoare,după 1944 ea semnifică Lăcaşul şi-a schimbat
degradarea morală a oamenilor,a întregii destinaţia,Transformarea forţată a
lăcaşului în staţie de maşini şi
societăţi.Justifică prin exemple din text,precizând tractoare,în punct de colectare a
O1 şi,,rolurile”pe care le îndeplineşte Samariteanca. animalelor,în instituţie de tratare
a oamenilor alcoolizaţi şi,în
Gr.III Interpretează următorul pasaj,,…Cu sufletul pus fine,în azil pentru copii
sub semnul întrebării,lipsiţi de orizonturi general- handicapaţi…
umane,am căzut cu toţii în mlaştinile unui dezmăţ
materialist din care nu ne mai putem scoate picioarele.Tot
ce-a avut sufletul agonisit de mii de ani a fost schimbat la -suflet –enigmă cu multe
repezeală pe cârpe,pe maşini,pe inele de aur.La groaznicul întrebări.Conflictul interior
iarmaroc al secolului ne-am scos sufletele de decurge din sentimentele
contradictorii ale unuia şi
vânzare,dându-le pe o nimic toată,din frica să nu aceluiaşi personaj.
Aprecierea
rămânem cumva fără cumpărători”. verbală
Gr.IV Identificaţi şi deduceţi trăsăturile personajului
literar,Samariteanca,exemplificând cu argumente din text.
Gr.Vieru a spus,,Cântăriţi sufletul şi vei afla greutatea
Omului care îl poartă”Greutatea omului o putem afla doar
O5 analizându-i toate faptele,vorbele atitudinele.
Dragi oaspeţi,suntem în emisie directă ,avem ca oaspeţi 5min.
elevi din clasa a XII-a,,Şi iarăşi ne mai întoarcem o dată
la suflet,căci ,vai, ce s-o fi petrecând acolo în dedesubturi Aprecierea
cu chinurile,cu zbuciumatele noastre suflete?” se întreabă verbală
O3 I.Druţă în ,,Samariteanca”.
-Ionel,personajul principal are un statut particular în -este aleasă de Dumnezeu, Aprecierea
nuvelă,cum credeţi de ce? autoproclamă-nu este Jocul de rol orală
arestată,protectoarea casei lui
Dumnezeu
-Ordinea creştină a lumii e întemeiată pe milostenie,ce -revărsare de preaplin sufletesc
O4 presupune milostenia în cazul personajului nuvelei? Treptat Samariteanca reia şi
obiceiul de a face
milostenii,hrănindu-i pe cei
flămânzi din surplusul mesei
tractoriştilor=cărora le era
Aprecierea
bucătăreasă=Unul dintre cei
milostiviţi de ea a numit-o verbală
chiar,,maică” Aprecierea
- Conturează destinul mănăstirii de la Trei -destinul tuturor lăcaşurilor sfînte orală
Izvoare,ce simbolizează ea? din perioada respectivă

-cea profană,de bucătăreasă,soţie


- Care sunt cele două ipostaze ale Samaritencei? şi mamă, şi sacră -de păstrătoare a 5min.
tradiţiei mănăstirii
O3 - Locul unde vine fata să-l slujească pe Dumnezeu -Divinitatea supremă,în numele
este un simbol.Ce simbolizează denumirea ,,Trei tatălui,fiului şi a duhului sfînt.,loc
Izvoare”? sfînt prin care se face legătura cu
Dumnezeu,puterea de
vindecare,istoria neamului,simbol
al credinţei şi anume credinţa
Samaritencei. Cifra trei cifră
biblică,sfânta treme,Izvorul-
purificarea sufletului prin credinţă
-Vă mulţumesc pentru colaborare ,ne vom întâlni şi la alte
O5 emisiuni şi continuăm să activăm în grupuri.
Gr.I Extrageţi din operă 2 întrebări retorice ale naratorului Activitate în
şi scrieţi-le în caiete. grup
- Ce răspuns aţi da voi la fiecare din aceste
întrebări? Tema
• Impactul Istoriei
- Ce răspuns dă autorul? asupra spaţiului sacru;
Gr.II Extrageţi din operă 3 adevăruri fundamentale • Persistenţa Sacrului,
enunţate de scriitor şi interpretaţi unul. chiar în condiţiile în 5min.
Gr.III Interpretaţi titlul operei făcînd referire şi la moto-ul care realitatea încearcă
nuvelei.Stabiliţi tema şi mesajul operei. să-l ucidă.
Mesajul
Gr.IV Asociaţi destinul Samaritencei cu destinul
Basarabiei. • Atâta vreme cât mai
2min.
O3 Mijloacele folosite de autor pentru realizarea discursului există femei ca această Power point
narativ sunt – Gradaţia,interogaţia retorică,remarca Maică, încă nu este
dramatică,suspensia,intercalarea în firul naraţiunii a târziu pentru ca Clustering
reflecţiilor scriitorului,stilul indirect liber,contrastul sacralitatea să se
întoarcă în sufletele
de tonalitate şi colorit afectiv.Exemplificaţi cu exemple
celor care au pierdut-o.
din text.

R O2 Şi iarăşi ne mai întoarcem o dată la suflet… Elevii extrag pixul și 5min.


- Ce puteţi spune despre universul sufletului tău? răspund la întrebare.
- Cine-ţi făureşte sufletul? Pixuri în pahar
E
01 - Cum şi din ce am putea înălţa un monument sufletului? Aprecierea
-Cu ce aţi asocia personajul Samariteanca? fenomen,obiect verbală
F -Cu care alt personaj l-ați compara?
O4 - Ce trăsături morale ați prelua de la personajul
L ,,Samariteanca”?
- În ce situaţii de viaţă ați avea nevoie de ele?
-Ce rol va ocupa irepetabila operă ,,Samariteanca” în
E O5 sistemul vostru de valori?
-Cum apreciezi tu opera ,,Samariteanca”?
C 5min.
Mulţi îşi imaginează că Sufletul este un dar divin pe
Ț care,la naştere,îl primim de-a gata,ca pe o favoare,dar nu
e corect la naştere primim doar datoria de a creşte
Suflet.Făurirea propriului spirit-prin cultivarea şi altoirea
I valorilor spirituale. Conversația Aprecierea
O2 -Ionel,numeşte două aspecte ce diminuează valorile. didactică reciprocă
E -Maria,numeşte 2 lucruri ce pot duce la păstrarea
valorilor.
Cuv.prof.Dacă dorim să prindem rădăcini în nemurire
cât mai adânci,atunci să nu uităm că singurul material
din care putem crea un Suflet viguros e Binele,Fapta
O5 Bună.
EXTIN- O4 Realizaţi o caracterizare de o pagină a personajului Notează tema pe acasă 1min. Observarea
DERE principal ,,Samariteanca”
Lectura operei,,Casa Mare” de I.Druţă.