Sunteți pe pagina 1din 8

CAPITOLUL 4.

REZULTATELE CERCETARILOR ȘI
INTERPRETAREA LOR PRIVIND INFLUIENȚA
HIBRIDULUI ASUPRA PRODUCȚIEI

Pentru a determena influiența hibridului asupra producției în condițiile climatice și


tehnologice de la unitatea SC Crosta SRL, am procedat la analiza hibrizilor de floarea
soarelui cultivați pe parcursul anului 2017. Astfel în urma identificării hibrizilor am observat
că în cadrul societății s-au cultivat cinci hibrizi: P64LE99, Laguna SU, Hysun 202 CL,
Paraiso 1000 CL, Performer. Suprafața totală ocupata de această cultură a fost de 234 ha
dintr-un totale de 823 de ha.

55
53
51
49
26

589

P64LE99 Laguna SU Paraiso 1000 CL


Hysun 202 CL Performer Alte culturi
Figura 4.1 Suprafețele ocupate de hibrizii de floarea soarelui (ha)
Pe suprafața de 234 ha ocupată de floarea soarelui, s-au semănat cei cinci hibrizi
astfel, P64LE99 pe o suprafața de 55 ha, Laguna SU pe suprafața de 53 ha, Paraiso1000 CL
pe o suprafata de 51 de ha, hibridul Hysun 202 CL pe suprafata de 49 ha și hibridul românesc
Performer pe o suprafață mai mică de 26 ha.
Totodată am constatat faptul că se pot împărții hibrizii în trei grupe diferite în funcție
de tehnologia aplicată la combaterea buruienilor:
 -hibrizi ce se pretează pentru tehnologia ExpressSun reprezentați de P64LE99
și Laguna SU;
 -hibrizi ce se pretează pentru tehnologia Clearfield reprezentați de Paraiso
1000 CL și Hysun 202 CL;
 -un hibrid reprezentat de Performer căruia se aplică tehnologia convențională.
P64LE99 reprezintă un hibrid de floarea soarelui, semitimpuriu, creat de compania
Pionner. Prezintă mai multe avantaje printre care cele mai importante sunt reprezentate de
rezistența la erbicide pe bază de tribenuron metil, toleranță la plantele parazite de lupoaie
pană la rasa G, toleranța ridicată la boli precum Phomopsis, Sclerotinia și rasele noi de mană
prezente în țară. Sistemul radiculr bine dezvoltat conferă toleranță mare la secetă.
În anul 2017 hibridul P64LE99 a fost cultivat pe suprafața de 55 hectare, ce a fost
împărțită în două parcele a căror suprafață a fost de 37 respectiv 18 hectare.
Planta premergătoare a fost reprezentată de porumb pe parcela de 37 hectare, în timp
ce pe cea de 18 hectare a fost cultivat grâu de toamnă.
Lucrările au început cu dezmiriștirea suprafeței ce urma a fi cultivată, imediat după ce
s-a finalizat recoltarea plantei premergătoare, lucrare necesară pentru tocarea și încorporarea
superficială a resturilor vegetale, precum și menținerea apei în sol și a fost realizată cu
ajutorul combinatorului Horsh Joker 6 CT, tractat de tractorul Fendt 939 Vario.
Imediat după dezmiriștire s-a efectuat arătura la o adăncime de 25 cm, cu plugul
Lemken Europal 9 tractat de tractorul Fendt 939 Vario. Prin intermediul arăturii a fost
încorporat în sol îngrășămntul complex DAP, ce a fost administrat în doză de 200 kg/ha.
Pregătirea patului germinativ a avut loc în primăvară în epoca optimă de semanat a
culturii de floarea soarelui. Această lucrare a foste realizată cu agrgatul de mașini Fendt 939
Vario+Horsch Joker 6 CT, în aceiași zi cu lucrarea de semănat, doarece o întârziere a
semănatului după ce a fost pregătit patul germinativ cauzează pierderea inutilă a apei din sol.
Semănatul s-a realizat cu tractorul John Deer în agregat cu semanatoare SPC 6, la o
adâncime de 5-6 cm, distanța ître rânduri de 70 cm, iar desimea la suprafața de un hectar a
fost de 55 mii plante. Concomitent cu semănatul s-au administrat 100kg/ha azotat de amoniu
cu ajutorul semănătorii.
Înainte de semănat semițele au fost tratate cu insecticide pe baza de imidacloprid,
pentru a preveni atacul dăunătorilor, în special al rățișoarei, care produce pagube însemnate,
uneori putând compromite întreaga cultură.
În perioada de vegetație lucrarile de îngrijire au constat în combaterea buruienilor și
prevenirea sau combaterea agenților patogeni ce atacă cultura.
Combaterea buruienilor s-a realizat atunci când cultura de floarea soarelui se afla în
stadiul de 4-6 frunze, cu erbicidul Express 50 SG creat de compania Pioner special pentru
hibrizii rezistenți la tribenuron metil. Doza de soluție folosită la hectar a fost de 300 litri apă
+ 30 g Express+250 ml adjuvant Trend 90, care are rolul de a spori capaciatea erbicidului de
a combate buruienile. Soluția a fost pulverizată cu ajutorul tractorului John Deer 6920 ce
apurtat mașina de erbicidat Amazone UF 1810.
Concomitent cu erbicidarea s-a realizat și fertilizarea culturii, cu îngrașămitele foliare
de la compania Lebosol, Mix Rapiță și Floarea soarelui pe bază de bor și mangan în doză de
1 l/ha, acesta fiind suplimentat de o cantitate de 0.5 l/ ha Aminosol.
În timpul perioadei de vegetație s-a efectuat și o prașilă mecanică pentru distrugerea
crustei, precum și a buruienilor rămase. Concomitent cu această prașilă a fost administrat o
cantitate de 100kg/ha azotat de amoniu.
Următoarea lucrare a constat într-un tratament, aplicat în momentul diferențierii
capitulului plantelor, cu fungicidul sistemic Pictor, pentru prevenirea apariției bolilor ce
prezită un mare risc pentru cultură. Odată cu acest tratament s-a realizat și fertilizarea foliară
cu aceleși produse ca și în prima fază, acestea având rol de stimularea înfloririi și un spor de
producție.
Recoltarea s-a realizat cu ajutorul combinei Class Lexion 650, atunci când procentul
de umiditate al semințelor era cuprins între 11 și 13%. Producția medie ce a fost raportată la
suprafața de un hectar a fost de.
Prin acestă producție hibridul P63LE99 a confirmat caracterele superioare, în ciuda
factorilor naturali nefavorabili din timpul perioadei de vegetație( lipsa apei în perioadele
critice, atacul agresiv de sclerotinia). Acesta a valorificat eficient tratamentele aplicate și a
condus în final la o producție ridicată.

Laguna SU este oferit de compania Saaten-Union și reprezintă un hibrid simplu cu o


perioadă de vegetașie relativ scurtă, prezintă rezistență la substanța tribenuron metil
dincompoziția erbicidelor. Este tolerant la arșiță și secetă datorită sistemului radicular cu o
putere mare de străbatere și exploatare a solului și respective resurselor din sol. Este tolerant
la bolile comune ale culturii de floarea soarelui , precum și la rasele de Orobanche.
Hibridul Laguna SU a fost cultivat pe o suprafață de 53 ha, ce a fost divizată într0un
număr de 4 parcele, a căror suprafețe în ordine descrescătoare sunt : 23 hectare, 14 hectare, 9
hectare respectiv 7 hectare.
Deși este împărțit pe mai parcele, planta premergătoare a acestui hibrid este
reprezentată doar de cultura grâului de toamnă, ce reprezintă o premergătoare bună deoarece
eliberează terenul devreme.
Prima lucrare a fost relizată de tractorul Fendt 939 Vario+ Combinatorul Joker 6 CT
și a constat în dezmiriștirea suprafeței pentru a mărunți resturile vegetale. Înainte de lucrarea
de bază, arătura s-au împrăștiat 200 kg/ ha complex DAP.
Arătura s-a efectuat cu ajutorul plugului Lemken Europal 9 tractat de mașina agricolă
Fendt 939 Vario, la o adâncime de 25 cm. Prin intermediul acestei lucrări s-au încorporat
resturile vegetale împreună cu îngrășamintele aplicate.
Până în toamnă a fost necesară o trecere cu grapa cu colți reglabli pentru a reduce
gradul de îmburuienare al terenului, însă doar pe 2 dintre cele 4 parcele.
Pregătirea patului germinativ a fost realizat cu sitemul de utilaje Fendt+Combinator
Joker, și a fost realizat în aceiași zi cu semănatul. Prin pregătirea patului germinativ se
urmărește obținerea unui teren nivelat, afânat pe o adâncime de 5-6 cm sub care se află o
zonă puțin tasată, necesară seminței să intre în contact cu solul.
Prin lucrarea de semănat s-a realizat o desime de 60 mii boabe germinabile/ha, la o
adâncime de 5-6 cm, o distanță de 70 cm între rânduri, cu semănatoarea de precizie SPC 6. În
același timp s-a aplicat 100kg/ha azotat de amoniu ca starter pentru plante.
Deoarece sămânța a fost tratată doar cu substanțe fungice de către producător, a fost
nevoie de un tratament a semințelor cu insecticidul Nuprid Al 600 FS,.care conține ca
substanță activă imidacloprid. Doza a fost de 10 litri la o 1000 kg semințe.
Pentru combaterea buruienilor în perioada de vegetație, s-a procedat ca și în cazul
hibridului P64LE99, la aplicarea erbicidului pe bază de tribenuron metil Express 50 SG,
combinat cu adjuvantul Trend 90, deoarece ambii hibrizi conțin gena SU7 Expres Sun, ce le
conferă rezistență la substanța respectivă. Prin intermediul ebicidării s-a realizat și fertilizarea
foliară.
O altă fertilizare s-a realizat odată cu efectuarea unei prașile mecanice, moment în
care s-au aplicat 100kg/ha azotat de amoniu.
Deoarece s-a observat că plantele sunt predispuse la îmbolnăvire s-a aplicat un
tratament cu fungicidul Pictor în doză de 0.5 litri/ha, iar concomitent cu acesta s-au aplicat și
îngrăsămintele foliare.
Recoltarea s-a realizat la valoarea umidității de 10-13%, cu combina Class Lexione
650, obținându-se o producție medie pe hectar de
Și în cazul acestui hibrid s-a confirmat potențialul productiv ce a fost redactat în
descriere de către producători. Hibridul Laguna SU a utilizat eficient resursele naturale, cât și
cele oferite de către fermier ridicându-se la așteptări. Toleranțele la boli și secetă au jucat și
ele un rol bine stabilit în favorabilitatea productivității hibridului.
Paraiso 1000 CL, hibrid de floarea soarelui a cărui producător este reprezentat de
compania Saaten-Union. Acesta se pretează la tehnologia Clearfield Plus, deoarece a fost
modificat să reziste la erbicide pe bază de imazamox. Prezintă o bună rezistență la bolile ce
atacă floarea soarelui, precum și o toleranță ridicată la secetă. Nu este tolerant la toate rasele
de lupoaie.
Hibridul Paraiso 1000 CL a fost cultivat pe suprafața de 51 hectare în cadrul unei
singure parcele. Planta premergătore ce a fost cultivată anterior pe acestă parcelă a fost
porumbul.
După ce a avut loc recoltarea culturii de porumb s-a efectuat o lucrare cu
combinatorul pentru o bună maruțire a resturilor vegetale, precum și o încorporare
superficială. Ca și în cazul hibrizilor anteriori s-a aplicat o cantitate de 200 kg/ ha de
îngrășămnt complex DAP.
Lucrarea de bază, arătura, s-a efectuat la adâncimea de 30 cm, deoarece cantitatea de
resturi vegetale a plantei premergătore a fost ridicată, realizându-se astfel o bună încorporarea
a acestora.
Pregătirea patului germinativ a avut loc în primăvară în cursul lunii aprilie, acesta
realizându-se cu o zi înainte de semănat.
Sămanța ce urma să fie semănată a fost tratată cu insecticid pe bază de imidacloprid,
reprezentat de Nuprid Al 600 Fs, tratament necesar pentru prevenirea atacului de
daunătorului Tanymecus.
Lucrarea de semănat s-a efectuat la o adâncime de 6-7 cm, din cauza solulu puțin
uscat la suprafață, distanța între rânduri fiind de 70 cm, iar desimea plantelor pe hectar fiind
de 55 mii.
Următoarea lucrare a fost realizată în momentul în care plantele prezentau între 4 și 6
frunze adevărate și a constat în combaterea buruienilor din cultură prin stropirea cu ebicidul
Pulsar Plus. Pulsare este un erbicid pe bază de imazamox și se aplică hibrizilor de floarea
soarelui ce au fost modificați în acest sens, în doză de 1.6 litri/ha dizolvat în 300 litri apă.
Concomitent a avut loc și fetilizarea foliară cu produsele Lebosol, Mix rapiță și floarea
soarealui, Aminosol, în doză de 1 litru/ha respectiv 0.5 litri/ha.
Ca și la hibrizii precedenți a mai avut loc un tratament cu fungicidul pictor și
îngrășămintele foliare.
După efectuarea recoltării s-a constatat o producție raportată la suprafața de un hectar
de ,
Producția obținută de hibridul Paraiso 1000 CL, deși a fost destul de ridicată, nu a
reușit să depășească, hbrizii precedenți care se pretau la tehnologia ExpressSun. Deși au fost
administrate aceleași cantități de îngrășăminte, producția a fost diferită, principalul motiv
fiind genetica hibridului. De menționat este facptul că în urma aplicării erbicidului pulsar
Plus, plantele au suferit un mic stres, motiv care ar putea conduce la o diminuare a producției.
Hysun 202 CL, hibrid din cadrul culturii de floarea soarelui, semitipuriu, se
încadrează în tehnologia Clearfield, fiind rezistent la imazamox. Este rezistent la mană,
frângerea tulpinilor, tolerant la secetă și bolile comune culturii. Prezită un potențial de
producție ridicat și se pretează a fi cultivat pe tot arealul României.
Suprafață ocupată de hibrid în anul 2017 a fost de 49 hectare ,care a fost împrăștiată
în două parcele 38 respectiv 11 hectare. Pe parcela de 38 de hectare planta premergătoare a
fost reprezentată de mazăre ce reprezintă o foarte bună premergătoare, iar pe parcela cu
suprafaâa de11 hectare planta premergătore a fost reprezentată de cultura de grâu de toamnă.
Prima lucrare a constat în dezmiriștirea terenului, imediat după recoltarea plantei
premergătoare, iar după acestă lucrare a fost realizată arătura la adâncimea de 25 cm. Odată
cu arătura s-a încorporat în sol o cantitate de 200 kg/ ha complex de tip DAP.
Pregătirea patului germinativ și semănatul s-a realizat în cadrul aceleiași zi. Sâmanța a
fost tratată înainte cu Nuprid AL 600 FS, pentru a preveni atacul dăunătorilor. S-au semănat
60 de boabe germinabile la hectar, cu obiectivul de a se obține 55 mii plante. Odată cu
această lucrare s-a aplicat și azotat de amoniu în doză de 100kg/ha.
Combaterea buruienilor s-a realizat prin aplicarea tehnologiei de tip Clearfield,
aceasta a costat în aplicarea dozei de 1,2 litri/ha Pulsar 40 pe bază de imazamox. Odată cu
aplicarea erbicidului s-a aplicat și aminosol în doză de 1 litru/ ha pentru a reduce stresul ce
intervine din cauza erbicidului.
Pe parcursul perioadei de vegetație s-au mai aplicat 100 kg azotat de amoniu, prin
intermediul unei prașile.
Deși prezintă toleranță la anumite boli, anul 2017 a fost prielnic acestora, în special
pentru Sclerotinia scleroțiorum, așa încât s-a procedat la aplicarea unui tratament cu
fungicidul sistemic pictor, la faza de diferențiere a capitulului. În soluția pulverizată s-au
adăugat aminosol și mix rapiță și floarea soarelui, realizându-se în același timp și fertilizarea
foliară.
Recoltarea s-a realizat cu combina proprie Lexione 650, iar producția obținută a fost
în medie de /ha.
Hibridul 202 CL de la KWS, s-a comportat bine din punc de vedere productiv, însă ca
și în cazul hibridului Paraiso 1000 CL , nu a reușit să depășească producția hibrizilor ce se
pretează la tehnologia ExpressSun. Și în cadrul acestei culturi s-a observat în urma aplicării
erbicidului Pulsar 40 faptul că plantele au prezentat un mic stres.
Performer reprezintă un hibrid de floarea soarelui, ce este produs în România de
către Institutul de cercetare de la Fundulea. Este unhibrid rezistent la boli, la secetă cu un
potențial productiv ridcat. Nu este tolerant la imazamox sau tribenuron, motiv pentru care se
pretează la tehnologia convențională în ceea ce priveștecombaterea buruienilor.
Hibridul pereformer a fost cultivat pe o suprafață de 26 de hectare, suprafață
compactă nedivizată. Planta premergătoare a fost grâul de toamnă.
Lucrările de bază au fost reprezentate de dezmirițtire imediat după recoltarea grâului,
împrăștierea îngrășământului complex DAP, în doză de 200kg/ha, urmând ca acesta să fie
încorporat în sol prin intermediul lucrării de arătură la o adâncime de 25 cm.
Până în toamnă s-a efectuat o trecere cu grapa cu colți reglabili, pentru a preveni
majorarea gradului de îmburuienare.
Pregătirea patului germinativ s-a realizat în primăvara în aceiași zi cu semănatul
culturii. Semințele au fost tratate cu imidacloprid. Desemea plantelor la suprafața de un
hectar a fost de 55 mii plante. Fertilizarea a avut loc concomitent cu semănatul și a constat în
aplicarea a 100kg azotat de amoniu pe hectar.
Combaterea buruienilor s-a realizat în două faze,astfel în primă fază s-a efectuat o
stropire cu erbicidul DualGold 960 EC pe bază de S-metaclor. Erbicidul a fost aplicat
preemergent, după ce s-a realizat semănarea hibridului.
A doua fază în acțiunea de combatere a buruienilor a avut loc în stadiul de 4-6 frunze
al culturii, când s-a aplicat erbicidul Pantera 40 EC pe bază de quisalofop-p-tefuril,
postemergent în doză de 1,5 litrii pe hectar. Concomitent cu lucrarea de erbicidat a avut loc și
fertilizarea foliară.
Pentru a combate unele buruieni ce au apărut mai târziu, s-a procedat la efectuarea
unei prașile mecanice, ce a reprezentat un moment oportun și pentru fertilizarea culturii cu o
cantitate de 100kg azotat de amoniu pe hectar.
Pentru prevenirea și combaterea bolilor s-a aplicat la fel ca și la hibrizii anteriori un
tratament cu fungicidul pictor în doză de 0.5 litri pe hectar și s-a realizat a doua fertilizarea
foliară.
Recoltarea s-a realizat la o umiditate cuprinsă într 10 și 11 %, cu combina Class
Lexione, iar producția medie a fost de .
Producția medie a hibridului Performer s-a clasat pe ultimul loc, în comparație cu
restul hibrizilor de floarea soarelui cultivați. Motivele principale sunt legate de genetica
hibridului, potențialul său productiv fiind mai scăzut ca restul hibrizilor, precum și
combaterea buruienilor care a fost mai dificilă ca în cazul tehnologiilor Clearfield și
ExpresSun.