Sunteți pe pagina 1din 1

Expresivitatea elementelor de limbaj plastic

Introducere

Limbajul uman, vorbirea, conține cuvinte, limbajul matematic se bazează pe cifre și


semen, muzica prin note, prin urmare este firesc ca și ramura artelor vizuale să dețină
elemente de limbaj. Prin urmare, elementele de limbaj plastic reprezintă alfabetul artelor
plastice și reprezintă mijloace de exprimare. Pentru a înțelege mesajul unei lucrări
artistico-plastice este obligatorie cunoașterea acestui alfabet.
Morfologia și sinteza are în referința sa elementele ce crează exprimarea artistică,
acestea fiind: linia, punctul plastic, pata de culoare, forma, culoarea.
Estetica „ştiinţa care studiază legile şi categoriile artei, considerată ca forma cea mai
înaltă de creare şi de receptare a frumosului; ansamblu de probleme privitoare la esenţa
artei, la raporturile ei cu realitatea, la metoda creaţiei artistice, la criteriile şi genurile
artei”. (Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, 1998, p. 348)