Sunteți pe pagina 1din 2

INTRODUCERE

Lucrarea prezentă se adresează celor interesaţii de studiul psihopedagogiei speciale.


Conţinutul cărţii alcătuie domeniul psihopedagogiei speciale
Aşa cum rezultă din titul lucrării, obiectivul principal
Lucrarea cuprinde două părţi, fiecare parte cuprinzând un anumit număr de capitole.
Prima parte cuprinde literatura de specialitate şi este axată pe descrierea aptitudinilor, în
care se realizează )POPOVICI+COMUNICARE DEF. MINTAL=EMIL VERZA
Primul capitol al lucrării îşi propune să prezinte principalele

Deficienta de intelect
1. SCURT ISTORIC AL TERAPIEI PRIN ARTĂ
2. CARACTERISTICI ALE TERAPIEI PRIN ARTĂ
3. RELAŢIA DINTRE ELEMENTELE PROCESULUI DE TERAPIE PRIN ARTĂ
LA PERSOANELE CU DEFICIENŢE
4. INIŢIEREA TERAPIEI PRIN ARTĂ LA PERSOANELE CU DEFICIENŢE
(TEHNICI DE TERAPIE PLASTICĂ FOLOSITĂ ÎN ACTIVITATEA CU COPII
DEFICIENTI MINTALI)

1. DESCRIERE ŞI CONCEPTUALIZĂRI

Societatea deţine domenii de referintă destul de vaste pentru preocuparea individului


deficient mintal. Specialişti precum medicii, psihologii şi cadrele didactice i-au parte la
procesul de rezolvarea a problemelor, în cazul acestor persoane.
Deficienţa de intelect este un fenomen bio-psiho-social complex, influenţat de
cauzele, gradul de manifestare, dar şi de tulburările asociate. Prin urmare, această
deficienţă nu corespunde unui singur fenomen, precum cel biologic sau psihologic. În
definire, deficienţa de intelect trebuie să fie clasificată din aspectele medicale,
psihologice şi sociale.
Termenul de handicap este definit de Constantin Rusu (1997), ca fiind acelea
‘’aptitudini fizice, psihice înnăscute sau câştigate sunt net inferioare copiilor de aceeaşi
vârstă cronologică’’(Constantin Rusu, 1997, p. 19). Acest handicap nu este înlăturat, însă
poate fi ameliorat sau compensate până într-un anumit grad.
Handicapul nu este legat de o deficienţă. În cazul acestora, persoanele cu handicap
întâmpină dificultăţi de deplasare (handicap fizic), de exprimare ( handicap sensorial),
adaptare la mediu (handicap mintal).
Astfel, persoanele cu handicap întâmpină dificultăţi profesionale şi psihologice.
În cazul deficienţei, aceasta semnifică p
După C. Muresan, deficienţa mintală este o ‘’insuficienţă globală şi un funcţionament
intelectual semnificativ inferior mediei’’(2005, p.8) manifestată printr-o stagnare sau
încetinire în dezvoltare, latură influenţată de biologici, de mediu sau psihologici. Aceste
consecinţe au un rezultat nefavorabil asupra comportamentului adaptativ.

https://www.scribd.com/doc/24790124/Curs-Master-Diagnoza-Interventie-Deficient-A-
Intelect-Tobolcea

https://www.scribd.com/document/32565339/Arta-Pentru-Copiii-Cu-Nevoi-Speciale

dacianalupu@yahoo.com