Sunteți pe pagina 1din 3

Recenzia

Recenzia presupune prezentarea succinctă a unei opere literare sau ştiinţifice, prin
utilizarea de comentarii şi aprecieri critice. Comparativ cu recenzia de tip literar, unde
predomină subiectivitatea, în recenzia de tip ştiinţific se impune o abordare cât mai
obiectivă cu putinţă. Având în vedere faptul că fiecare lucrare are un nivel ridicat de
originalitate, nu se poate vorbi despre o ,,reţetă” universal valabilă. Cu toate acestea, se
pot trasa anumite repere.
Astfel, dacă ne referim la autorul lucrării, putem aduce despre acesta anumite
detalii în legătura cu privire la notorietatea lui, dar şi la experienţa pe care acesta o poate
avea în materie de lucrări ştiinţifice – alte lucrări publicate. De asemenea, putem avea o
descriere bibliografică, unde putem pune accentul pe prezentarea fişei cărţii (subtitlu,
prefaţă, postfaţă, editură, an de apariţie etc.), putem prezenta o parte din conţinutul cărţii
în măsura în care ne permite spaţiul, anumite aprecieri critice (prezentarea punctelor tari
sau slabe ale lucrării), date ce ţin de originalitatea lucrării etc.
Este, de asemenea, deosebit de important să prezentăm anumite aspecte ce ar
putea convinge publicul de profesionalismul autorului recenziei (dacă este un specialist în
domeniul respectiv el însuşi). 1
Prezentarea planului unei recenzii:
1. Partea introductivă:
Partea introductivă este rezervată prezentării succinte a cărţii, oferindu-se detalii
precum locul, data, contextul apariţiei lucrării, dar şi date tehnice despre aceasta (autor,
titlu, gen, editură, număr de pagini, structura lucrării, prefaţă etc.). Tot în această parte a
recenziei poate fi evidenţiată importanţa temei abordate, a domeniului sau a ramurii
ştiinţifice, sau poate fi comparată cu alte lucrări cu aceeaşi tematică, autohtone şi străine,
sau comparată cu alte lucrări ale acelaşi autor. Alte detalii ce pot fi precizate se referă la

1
https://books.google.ro/, accesat la data de 02.11.2018
încadrarea lucrării respective în domeniul din care face parte sau la care face referire şi la
actualitatea aspectelor prezentate în lucrare etc.
2. Rezumat indicativ:
Se bazează pe descrierea materialului, pe prezentarea ideilor principale care reies din
text şi pe menţionarea câtorva citate reprezentative.2
3. Analiza SWOT3 a lucrării:
Are în vedere evidenţierea punctelor tari şi a celor slabe, dar şi prezentarea
oportunităţilor şi ameninţărilor, proces specific marketingului.
4. Judecăţi de valoare:
Reprezintă exprimarea opiniei faţă de lucrarea aanalizată. Se exprimă părerea
personală asupra lucrării, susţinută prin argumente. Lucrarea ştiinţifică poate fi abordată
subiectiv: îmi place sau nu-mi place; de ce îmi place, de ce nu-mi place; ce îmi place, ce
nu-mi place; ce mi-ar fi plăcut, sau obiectiv: ce este interesant, ce este neinteresant; la ce
ajută, ce aspecte nu clarifică; ce stare de spirit induce4 etc.
5. Caracterizări de formă şi fond:
Redate prin sublinierea unicităţii conţinutului lucrării şi motivarea titlului
(originalitate), oportunitate şi actualitate.
6. Concluzii:
Ultima parte a recenziei ar trebui să cuprindă rezumarea ideilor emise şi evaluări, dar
şi eventuale propuneri cu privire la noi moduri de abordare a lucrării.
Nu trebuie să se facă abstracţie de două lucruri foarte importante: realizarea unei
recenzii are în vedere susţinerea cu argumente solide şi exemple pentru fiecare punct de
vedere exprimat; recenzia trebuie realizată cât mai obiectiv, iar criteriile după care
judecăm trebuie să fie consecvente şi în eventualele viitoare recenzii5.

2
http://dragossorinnicula.ro/cum-se-face-o-recenzie/, accesat pe data de 02.11.2018
3
Analiza SWOT este o metodă folosită în mediul de afaceri, pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de
ansamblu asupra firmei. Ea funcționează ca o radiografie a firmei sau a ideii de afaceri și evaluează în
același timp factorii de influență interni și externi ai unei organizații, precum și poziția acesteia pe piață sau
în raport cu ceilalți competitori cu scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe ale unei companii, în
relație cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat pe piață, conform
https://ro.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT, link accesat pe data de 02.11.2018
4
http://dragossorinnicula.ro/cum-se-face-o-recenzie/, accesat pe data de 03.11.2018
5
Ibidem.