Sunteți pe pagina 1din 8

SC MAFLAM LOGISTIC SRL Administrator,

INSTRUCTIUNI PROPRII SSM


pentru ingrijitor animale

l .OBIECT

Stabilirea reglementarilor interne privind securitatea si sanatatea in


munca, specifice activitatii din sectorul de crestere a animalelor pentru
lucratorii care desfasoara activitatea in acest sector al societatii
comerciale.

ll. SCOP

Prezentele instructiuni au drept scop informarea lucratorilor care


deservesc sectorul de crestere a animalelor in ceea ce priveste obligatiile
pe care le au legate de securitatea si sanatatea in munca si masurile de
prevenire pentru eliminarea sisau diminuarea pericolelor de accidentare
sisau imbolnavire profesionala pe durata desfasurarii acestei activitati , la
locul de munca.

III. C!"#$% %E&!% "E #E'E#I(T!

)) %egea
(ormelesecuritatii si sanatatii
metodologice in munca
de aplicare nr. *+-/.
a %egii securitatii si sanatatii in
munca nr.*+-/.

I0. CO1PO(E(TE%E SISTE1$%$I "E 1$(C!

!. 'O#T! "E 1$(C!

!ctivitatea de cresterea animalelor 2 bovine 3 poate fi desfasurata de


persoane care au calificarea necesara , sunt angajate in cadrul unitatii cu
contract individual de munca cu respectarea prevederilor %egii nr.
4*-* 2Codul 1uncii republicat in +5.4.-++3,cu modificarile si
completarile ulterioare si care in urma e6amenului medical , corespund
sarcinilor de munca pe care urmeaza sa le e6ecute.
B. S!#CI(! "E 1$(C!

!ctivitatea prestata o constituie ingrijirea animalelor din ferma,


e6ploatarea instalatiilor ane6e pentru furajare, evacuarea dejectiilor si a
instalatiilor de muls.

C. 1I7%O!CE%E "E 1$(C! $TI%I8!TE

Ec9ipamentele de munca din dotare sunt instalatiile de pregatire si


distribuire a furajelor , instalatiile de alimantare cu apa , instalatiile de
evacuare a dejectiilor, instalatia de muls mecanic si conditionare
depozitare a laptelui, instalatia electrica , mijloace te9nice de transpot si
manipulare materiale , furaje.

". 1E"I% "E 1$(C!

!ctivitatea se desfasoara in 9ala de adapostire a animalelor si in aer


liber: lucratorii sunt e6pusi conditiilor meteorologice , ricurilor mecanice
la e6ploatarea instalatiilor din dotare , riscurilor biologice generate de
animale si evacuarea transportul dejectiilor .

0. OB%I&!TII !%E %$C#!TO#I%O# P#I0I(" SEC$#IT!TE! SI


S!(!T!TE! I( 1$(C! , 1!S$#I PE(T#$ "ES'!S$#!#E!
!CTI0IT!TII I( CO("ITII "E SEC$#IT!TE SI S!(!T!TE I(
1$(C!.

Pentru prevenitea accidentelor de munca , a imbolnavirilor

profesionale, asigurarea securitatii si sanatatii in munca , lucratorii au


urmatoarele obligatii;

1. ) 'iecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in


conformitate cu pregatirea si instructiunile primite din partea
angajatorului, astfel incat sa nu e6puna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoanecare
pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca.

2 )a)-sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele

periculoase, ecipamentele de transport si alte mijloace de productie:


b)-sa utilizeze corect ec9ipamentul individual de protectie
adecvat si dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat
pentru pastrare:
)- sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea,
sc9imbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securtate proprii,
in special ale masinilor , aparaturii, uneltelor, instalatiilor te9nice si
cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive:
d))sa comunice imediat angajatorului sisau lucratorilor desemnati
orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere
un pericol pentru securitate si sanatatea lucratorilor, precum si orice
deficienta a sistemelor de protectie:
!)-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca sisau
angajatorului accidentele suferite de propria persoana:
")-sa coopereze cu angajatorul sisau cu lucratorii desemnati, atat
timp cat este necesar pentru a face posibila relizarea oricaror masuri sau
cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,pentru
protectia sanatatii si securitatii lucratorilor:
#)-sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul sisau cu
lucratorii desmnati pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul
de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate
si sanatate, in domeniul sau de activitate:
$)-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei in
domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a
acestora:
i)- sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca cu ocazia
controalelor.
Pentru prevenitea accidentelor de munca , a imbolnavirilor
profesionale, asigurarea securitatii si sanatatii in munca , desfasurarea
activitatilor in deplina securitate, lucratorii trebuie sa respecte
urmatoarele masuri si reglementari;

*.) Sa se prezinte la locul de munca intr)o stare fizica si psi9ica


corespunzatoare care sa le permita realizarea tuturor sarcinilo r pe durata
zilei de munca.
<.) %a locul de munca este interzisa prezenta altor persoane care nu au
atributii de serviciu.
4.) Parasirea locului de munca este inter zisa fara a anunta sef ul ierar9c
superior, asigurarea unui inlocuitor.
/.) Cand activitatea se desfasoara pe sc9im buri, la predarea , respectiv
preluarea sc9imbului se vor da informatii asupra starii te9nice a
ec9ipamentelor te9nice 2instalatia de muls , de evacuare a dejectiilor,

instalatia electrica 3, luindu)se masuri ori de cite ori se constata


deficiente.
=.) "eservirea ec9ipamentelor te9nice nu este permisa decat
persoanelor calificate si instruite in acest scop.
5.) Inainte de incepera lucrului cu ec9ipamentele te9nice se vor verifica;
a3 buna functionare a elementelor de comanda :
b3 e6istenta si starea aparaturii de masura si control:
c3 e6istenta si functionarea dispozitivelor de protectie:
d3 modul cum sunt asigurate protectiileimpotriva electrocutarii prin
atingeredirecta si indirecta.
.) Intimpul functionarii ec9ipamentelor te9nice este interzisa efectuarea
lucrarilor de intretinere si reparatii
+.) %a intreruperea sursei de alimentare cu energie electrica a
ec9ipamentelor te9nice acestea vor fi deconectate si asigurate impotriva
pornirii accidentale.
++.) Interventiile la instalatiile electrice a ec9ipamentelor te9nice se vor
face numai de catre lucratorii calificati si autorizati pentru efectuarea
acestor lucrari si daca sunt dotati cu ec9ipamentul individual de protectie
specific acestor interventii.
+-.) #epararea ec9ipamentelor te9nice se efectueaza numai dupa
decuplarea alimentarii cu energie electrica , oprirea si blocarea contra
pornirii accidentale.
+*.) %ucrarile de revizii si reparatii se vor efectua numai de personal
calificat si instruit pentru efectuarea acestor lucrari.
+<.) Este intrezisa scoaterea din functiune a dispozitivelor de protectie de
la ec9ipamentele te9nice.
+4.) Este interzisa utilizarea flacarii desc9ise sau a sculelor care pot
produce scantei sau a ec9ipamentelor te9nice ce nu au protectia
corespunzatoare mediului cu pericol de incendiu 2 in depozitul de furaje
si grajduri3.
+/.) In spatiile in care e6ista pericol de incendii folosirea flacarii
desc9ise se admite numai dupa luarea tuturur masurilor de preventie

impotriva incendiilor
+5.) 'urajele utilizatesiinobtinerea
ferma vorpermisului de lucru
fi depozitate cu fel
in asa focincat
. sa se
previna pericolul de autoincalzire biologica si de autoaprindere.
+.) "epozitarea balotilor de paie in sira se face in asa mod incat sa se
evite prabusirea acestora atunci cand sunt consumati , e6istand riscurile
de lovire , strivire asfi6iere a lucratorilor la desfacerea acestora din sirele
de paie.
-.) 1anipularea si transportul furajelor in vrac 2fie nutreturi concentrate
sau paie 3, se face pe aleei in stare curata si fara obstacole pentru evitarea
accidentarilor , afortului fizic suplimentar si riscurilor de cadere , lovire
strivire de grilaje fie case efectueaza mecanizat sau manual .

-+.) Se interzice depasirea vitezei de deplasare de 4 >m9 in interiorul


fermei pentru utilajele de transport nutreturi si remorcile te9nologice.
--.) Instalatia de alimentare cu apa din grajduri va fi verificata periodic
pentru eliminare oricaror pierderi si evitarea electrocutarii la interventiile
la pompele actionate? electric.
-<.) Pentru evitarea accidentelor , la instalatia cu racleti de evacuare a
dejectiilor din grajduri se vor respecta urmatoarele reguli;
)la evacuarea gunoiului cu transportoare cu racleti , lucratorii vor avea
grija sa nu calce pe racleti:
)este interzisa functionatrea instalatiei fara aparatoare la cuplaje.
)defectiunile care apar la instalatie se remed iaza numai de personal
instruit folosind mijloacele si sculele adecvate si numai cu instalatia
oprita.
)inainte de inceperea lurului se va verifica legatura la centura de
impamantare a motoarelor electrice de actionare, starea izolatiei
cablurilor electrie de alimentare a acestora pentru prevenirea accidentelor
prin electrocutare a lucratorilor cat si a animalelor dat fiind faptul ca este
un mediu umed in permanenta.: se va verifica data cand a fost realizata
ultima masurare a rezistentei de dispersie a prizei de pamant 2verificarea
periodica anuala pe baza de buletine de masuratori3.
- purtarea ec9ipamentului individual de protectie este obligatorie avand
in vedere riscurie biologice si mediul de munca .

-4.) E6ploatarea instalatiilor de muls mecanic se face cu respectarea


urmatoarelor reguli de securitatea muncii;
- interventiile la instalatia electrica si pompele de vacuum se face
numai de catre electricieni autorizati.
- mulgatorul nu va intra cu capul sau parte superioara a corpului intr
bara de protectie si animal.
- se va verifica in permanenta ca motorul electric si pompa de vacuum
sa fie legate la centura de impamintare, iar capacul cutiei de borne sa
fie fi6at corect
-
spalarea conductei
grija de catre de vacuum
personal la in
instruit si instalatia
conditiide
demuls sa se efectuieze cu
igiena.
- Personalul va respecta cu strictete normele de igena sanitara atat in ce
priveste igena individuala , cat si cea a animalului , a locului de
munca, a aparatelor si a instalatiilor de muls.
- purtarea ec9ipamentului individual de protectie este obligatorie, iar in
cazul in care pentru dezinfectarea instalatiei de muls se utilizeaza
substante acide sau alcaline se va folosi ec9ipamentul de protectie
specifc acestor operatii.
- personalul care desrveste instalatia de muls va fisupus periodi
controlului medical pentru prevenirea imbolnavirilor contagioase .

- substantele c9imice periculoase ,materiale de dezinfectie , produsele


inflamabile se vor depozita si pastra in spatii special amenajate.

Pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor


profesionale datorita riscurilor de e6punere la locul de munca
2lovire, cadere, electrocutare, prindere de catre elemente ale
instalatiilor in miscare s.a. 3 cat si la contactul cu agenti biologici
2 posibile contactului cu animalele din ferma si dejectiile produse 3,
lucratorii trebuie sa tina cont de riscurile potentiale pentru sanatate ,
sa respecte conditiile de igiena , sa utilizeze ec9ipamentul individual
de protectie acordat, sa)si insuseasca instructiunile de lucru si
securitatea muncii si sa respecte reglemantarile legislative in
domeniul securitatii muncii.

I(TOC1IT,
Ing. Stanescu 1arcel
SC MAFLAM LOGISTIC SRL Administrator,

I"E(TI'IC!#E! '!CTO#I%O# "E #ISC BIO%O&IC SI


1!S$#I "E P#E0E(I#E ! #ISC$#I%O# %E&!TE "E
E@P$(E#E! %$C#!TO#I%O# %! !&E(TI BIO%O&ICI I(
'E#1! "E !(I1!%E

!gentii biologici contaminanti sunt considerati agentii biologici


2 bacterii , virusuri ,ciuperci , paraziti 3 prezenti la locurile de munca
si care actioneaza asupra angajatilor ca urmare a manipularii unor
produse patologice sau a unnor materiale contaminate 2 dejectii dela
animale , singe , urina , microorganisme de la animale bolnave 3.
!gentii biologici pot provoca boli infectioase mai mult sau mai
putin grave avand ca srcine infectiile;
- bacteriene 2cu bacilul tuberculozei, stafilococi, streptococi,
salmonela, antra6, etc3:
- parazitare 2 e6. tenie, scabie, giardie, etc.3:
- fungicide 2 e6. candida albicans, actinomicete,etc.3:
- virala 2 virusuri 9epatice,adenovirusurile, enterovirusurile, etc.3 si
care pot patrunde in organism pe cale respiratorie, digestiva,
sanguina, cutanata, prin mucoase.
-
#ISC$% BIO%O&IC I"E(TI'IC!T

- folosirea mainilor murdare sau a unui obiect contaminat:


-
- improscarea in oc9i:2 intepaturi taieturi, jupuiri3:
prin ranire corpului
- neprotejarea unei rani deja e6istente:
- respirarea de particule fine in suspensie in aer 2 aerosoli 3:
- contactul cu dejectiile animalelor:
- contactul cu nimale bolnave, moarte , carnea contaminata.

1!S$#I "E P#E0E(I#E SI P#OTECTIE I("I0I"$!%!

- dotarea si purtarea ec9ipamentului individual de protectie adecvat


specific fiecarei categorii de lucrari sau agenti:

- asigurarea de vestiare pentru pastrarea ec9ipamentului , dusuri pentru


igiena personlului:
- semnalizarea de de securitete si sanatate la locul de munca cu pericol
de e6punere la agenti biologici :
- lucratorilor li se vs interzice purtarea ec9ipamen tului de protectie in
spatiile destinate servirii mesei:
- ec9ipamentul de protectie va fi curatat in spatii special amenajate:
- este interzis lucratorilor sa ia ec9ipamentul de protectie acasa:
- lucratorii vor fi dotati cu unguente de protectie, materiale igenico)
sanitare si solutii de neutralizare a nocivitatilor , pentru protectia
oc9ilor si igena tegumentelor:
- inainte de servrea mesei mainile vor fi spalate cu apa calda si sapun:
dupa spalare se aplica pe maini o solutie dezinfectanta sau
antiseptica:
- in grajduri se va mentine in permanenta curatenie, evacuarea
dejectiilor se va asigura in mod continuu , se se va efectua igenizarea
zilnica a spatiilor destinate animalelor in grajduri:
- asigurarea verificarii starii de sanatate a lucratorilor prin efectuarea
controalelor medicale la angajarea in munca, perodice, la reluarea
muncii, de tratamente, vaccinari:
- se interzice folosirea lucratorilor care nu sunt apti din pun ct de
vedere medical:apele uzare, dejectiile vor fi colectate , evacuate in
spatiile destinate si amenajate pentru acest scop:
- informarea lucratorilor asupra afectiunilor generate de e6punerea la
agenti biologici si modul de actionare in cazul unor raniri , taieturi,
intepaturi, improscare cu lic9ide sa sange contaminat 2 curatirea prin
spalare abundenta cu apa si dezinfectarea cutanata cu substantee
dezinfectante sau alcool =A, verificarea provenientei materialului
contaminat, verificarea vaccinarii ulima data , anuntarea
mebiculuipentru efectuarea de investigatiisi tratament:
- in cazu l animalelor bolnave se va asigura izolarea acestora ,

- sacrificarea
asigutatea in conditti desisecuritate
conditiilor ,:
mijloacelor care permit depozitarea
cadavrelor de animale moarte in conditii de deplina securitate:
- preluarea si distrugerea cadavrelor de animale in conditii de
securitate de catre unitati specializate pentru incinerare: dotarea
lucratorilor cu ec9ipament de protectie specific la efectuarea
operatiilor de manpulare , transport, a cadavrelor , asigurarea iginei
lucratorilorla inc9eierea operatiilor efectuate.
- !sigurarea deratizarilor spatiilor din ferma pentru eliminarea
vectorilor purtatori cum ar fi rozatoarele , insectele.
- Tote suprafetele din grajduri trebuie sa fie rezistente la substante

alcaline , solventi si dezinfectanti , impermiabile la apa si sa permita


o curatenie usoara:

I(TOC1IT,
Ing. Stanescu 1arcel