Sunteți pe pagina 1din 8

LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE PRIN GESTIONAREA EFICACE A RISCURILOR DE

SSM LA OPERAȚIUNI CU SUBSTANȚA METILETILCETONĂ – EXEMPLU DE BUNE


PRACTICI ÎN CADRUL PRYSMIAN CABLURI ȘI SISTEME S.A. SLATINA

Constantin Cristian UNGUREANU


Daniel POPESCU
Costinel IONICĂ

HEALTHY WORK PLACES BY EFFICIENT MANAGEMENT OF H.S.E. RISKS


FOR OPERATIONS WITH METHYL ETHYL KETONE
GOOD PRACTICE FROM PRYSMIAN CABLURI ȘI SISTEME S.A. SLATINA

1
This paper presents the effective management of H.S.E. risks when using a solvent for the
degreasing / cleaning operations in the technological process of fiber optic painting for the production
of fiber optic telecommunication cables at PRYSMIAN CABLURI AND SISTEME S.A. Slatina. This
approach aims to protect workers against hazardous substances at work by prioritizing preventive
measures, often called the STOP principle. So, it ensures that the risks are addressed at the source
and that the technical measures protect the entire group of operators involved. Organizational
measures and individual protection measures are based on the information in the safety data sheet
and clearly establish how to manage the chemical use by means of a working tool that is intended to
be the dangerous chemical managing Dashboard.

1. Prezentarea fabricilor PRYSMIAN – 2. Principalele produse fabricate – 3. Descrierea procesului de muncă


4. Principiul STOP, o gestionare eficace a riscurilor de SSM pe baza ierarhizării măsurilor de prevenție

1. Prezentarea fabricilor PRYSMIAN

Slatina: Suprafața totală: 98.338 mp, din care acoperită 41.532 mp


Milcov: Suprafața totală 172.090 mp, din care acoperită 40.000 mp
Anul 2005 - producție cabluri CU-TELECOMUNICAȚII;
Anul 2009 - Începuturile producției cabluri FO-TELECOMUNICAȚII;
Anul 2012 - Mărire capacitate cabluri FO-TELECOMUNICAȚII;
Septembrie, 2015 - Începerea lucrărilor la noua Fabrică FO;
2017,13 iunie - Deschiderea oficială a Fabricii FO – Milcov;
după 2017,13 iunie - Noi investiții de extindere a Fabricii din Milcov

2
2. Principalele produse fabricate

Cabluri de medie tensiune Cabluri de fibră optică


Cabluri de înaltă tensiune Cordoane electrice
Cabluri de joasă tensiune
3
3. Descrierea procesului de producție
Fluxul tehnologic pentru fabricarea cablurilor de telecomunicații cu fibră optică cuprinde procesele tehnologice
de: extrudare, injectare gel cu fibre optice colorate, înfuniere, armare cu sfori, izolare și aplicare manta. Prin
procesul de colorare se realizează acoperirea fibrei de culoare natur cu un strat de cerneală în vederea
identificării acesteia în procesul tehnologic și la montare, de către instalatori. În cadrul procesului tehnologic de
colorare este nevoie de utilizarea unui solvent pentru operațiile de degresare/curățare. Cu ajutorul solventului se
curăță divese echipamente componente ale liniilor de colorare care sunt murdare de cerneală.
4
4. Principiul STOP – gestionarea eficace a riscurilor de SSM pe baza ierarhizării măsurilor de
prevenție.
Substituire (alternativă mai puțin nocivă)

Se utiliza Se utilizează

Alcool izopropilic Metiletilcetona


Produsul (conf. frazelor
de pericol) era:
H225 – lichid cu vapori foarte
inflamabili, vaporii puteau fi invizibili, mai
grei decât aerul și se puteau împrăștia pe sol,
iar la creșterea temperaturii exista pericol de explozie; Decizia a fost luată
H319 – iritant, contactul lichidului cu ochii putea provoca pentru că acest produs
arsuri ale corneii, leziuni însemnate ale ochilor, iar contactul prezintă mai puține
prelungit putea duce la înnroșire, uscăciune sau la crăpături fraze de pericol:
ale pielii, cronic putea duce la dermatite și iritații ale tractului H225 – lichid cu vapori
respirator; foarte inflamabili;
H336 – inhalarea vaporilor putea provoca somnolență și H319 – provoacă o
amețeală; iritare gravă a ochilor;
H302 – în cazul înghițirii unei cantități mari putea provoca H336 – poate provoca
inconștiență sau chiar moarte. somnolenţă sau
H373 – la persoanele cu afecțiuni pulmonare, afecțiuni ale ameţeală
ficatului și ale rinichilor, expunerea putea duce la
agravarea acestor afecțiuni.

5
Alternativa nu este lipsită de riscuri și, prin urmare, se aplică folosind metode de protecție adecvate.
Măsuri Tehnice (masura colectivă de îmbunătățire a microclimatului la locul de muncă).
Prysmian a implementat un sistem de exhaustare locală prin care se extrag compușii organici volatili care apar
la utilizarea cernelurilor și a finalizat o investiție consistentă într-un sistem automat de climatizare – ventilare
(iunie 2019).

6
Măsurile Organizatorice se referă, pe de o parte, la informarea și instruirea lucrătorilor ca proces important de
sensibilizare, de conștientizare în ceea ce privește riscurile prezentate de substanțele periculoase, precum și
de promovare a unei culturi a prevenirii a acestora prin proceduri interne, instrucțiuni de lucru și de securitate.
Pe de altă parte, este definit clar modul de gestionare a substanței chimice utilizare, controlând cu strictețe
manipularea, utilizarea, stocarea, depozitarea ei în condiții speciale, precum și colectarea deșeurilor rezultate
din procesul tehnologic (v. Fig. 1). În cadrul acestei măsuri organizatorice a fost elaborat un instrument de
lucru, Registrul/inventarul substanțelor/preparatelor chimice periculoase utilizate în fabrică, prezentat în tabelul
1 și care reprezintă tabloul de bord al gestionării substanței chimice periculoase.

Tabelul 1
Registrul/inventarul F(PO-HSE-446-02-RO)-01
S.C. PRYSMIAN substanțelor/preparatelor chimice
Pagina
CABLURI ŞI SISTEME S.A. periculoase utilizate în fabrică Ed.1 Rev. 0
1 din 26
SLATINA
Substa Nr. Gestionar/
Denumi Clasific Fraza Loc de Existen Loc de Condiții
Furnizor/ nțe CAS Lucrători care
Nr rea are și Fraza de depozitare ța FTS utilizare/ de
cantitate chimice / manipulează/
crt. comerci eticheta de risc securi /Mod de în lb. cantitate stocare /
intrată compo EIN Semnături
ală re tate ambalare română ieșită stoc
nente ECS

Protecția personală se aplică ținând seama de Fraza de precauție P280 din Fișa cu date de securitate și se
utilizează EIP prevăzut la secţiunea 8 a Fișei cu date de securitate (mască cu filtru pentru vapori organici;
mănuși de protecție rezistente la atac chimic din butil-cauciuc; ochelari de protecție chimică; șalopetă de
protecție).

7
Fig. 1 – Depozitarea în condiții speciale (stânga)
și recipienți pentru colectarea absorbanților si ambalajelor contaminate (dreapta)

ec. Constantin Cristian Ungureanu, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt, Inspector Șef, e-mail:cristian.ungureanu@itmolt.ro
ing. Daniel Popescu, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt, Inspector de muncă, e-mail:daniel.popescu@itmolt.ro
ing. Costinel Ionică, SC Prysmian Cabluri și Sisteme SA, Manager HSE, e-mail:xxxxxxxx