Sunteți pe pagina 1din 1

Planificare examene PIPP ID anul I

Nr.crt. Disciplină Cadrul didactic Data Ora Sala


1. Logică Conf. Univ. Dr. Ioan Scheau 19.01.2019 09.00 Aula mică
2. Elemente de psihologia grupurilor Conf. Univ. Dr. Todor Ioana 20.01.2019 10.00 A5
3. Limba engleză Asist. univ. drd. Maria Mureşan 26.01.2019 10.00 A1
5. Limba franceză Asist. univ. dr. Aura Cibian 26.01.2019 10.00 S7
6. Fundamentele psihologiei Conf. Univ. Dr. Todor Ioana 02.02.2019 10.00 A8
7. Limba română Lect.Univ.Dr. Iuliana Wainberg 03.02.2019 10.00 A8
8. Literatura română Conf. Univ.Dr. Georgeta Orian 09.02.2019 10.00 A8
9. Introducere în scrierea academică Conf.Univ.Dr. Igna Cornel 10.02.2019 10.00 A1
10. Fundamentele pedagogiei Lect.Univ.Dr. Petrovan Ramona 17.02.2019 10.00 A1

Tutore al specializării: Conf. univ. dr. Ioan Scheau