Sunteți pe pagina 1din 2

Stimata audienta, mă numesc Topala Laura (Rosca) iar lucrarea pe care o voi

sustine atentiei dumneavoastra se intituleaza “Cheltuielile publice, dinamica, structura,


tendinte”.
În primul capitol am tratat noţiuni privind:
- continutul cheltuielilor publice,
-clasificarea acestora,
-cheltuielile bugetare si metode de dimensionare a cheltuielilor bugetului de stat.
Cheltuielile publice exprima relatii economico-sociale in forma baneasca, care se
manifesta intre stat si persoane fizice si juridice, cu ocazia repartizarii si utilizarii
resurselor financiare ale statului in scopul indeplinirii functiilor acestuia.
Printre factorii care influenteaza cresterea cheltuielilor publice se regasesc:
-factori demografici- se refera la cresterea populatiei, modificarea structurii
acesteia pe varste, categorii socio-profesionale;
- factori economici- privesc dezvoltarea economiei, modernizarea acesteia pe
baza cercetarii stiintifice;
- factori sociali- cresterea venitului mediu pe locuitor antreneaza preocuparea
statului, care trebuie sa aloce resurse ptr armonizarea veniturilor categoriilor sociale
(salariati, pensionari).
Cheltuielile publice se clasifica dupa mai multe criterii dintre acestea amintesc de
clasificarea cheltuielilor publice dupa criteriul economic, prin prisma continutului
economic al actiunilor de finantat:
- cheltuieli curente ( salarii, materiale, servicii)
-cheltuieli de capital (investitii, dezvoltare)
-cheltuieli de transfer, care in fapt nu reprezinta cheltuieli propriu-zise pentru
bugetul care le acorda,ci numai pentru bugetul care le cheltuie efectiv
si clasificarea cheltuielilor publice dupa criteriul functional:acest criteriu
permite precizarea domeniilor spre care se indreapta cheltuielile, cum ar fi :educatia,
sanatatea, asistenta sociala, cultura, religia, administratia de stat, activitatile economice
(industrie, transport, agricultura), locuinte, serviciile comunale, apararea si ordinea
publica, siguranta natioanal.
Cheltuielie bugetare- trebuie facuta dinstinctie intre notiunea de cheltuieli
publice si cheltuielile bugetare. Cheltuielile publice se refera la totalitatea cheltuielilor
efectuate in sectorul public prin intermediul institutiilor publice care se acopera fie din
bugetul statului fie din bugetele proprii, pe seama veniturilor obtinute.
Cheltuielile bugetare reprezinta cheltuielile publice care se acopera din resurse
prevazute in bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat,
bugetele institutiilor publice autonome.
Efectuarea cheltuielilor bugetare este conditionata de prevederea expresa si
aprobarea nivelului acestora de catre Parlament sau de consiliile locale, dupa caz, in
conformitate cu legile in vigoare.
Al doilea capitol l-am dedicat analizei cheltuielilor publice în perioada 2016-2017
și obiectivele politicii fiscale și bugetare pe anul 2018.
În al treilea capitol voi realiza un studiu de caz privind fundamentarea și
realizarea cheltuielilor la UAT Chiscani, Braila.