Sunteți pe pagina 1din 3
Clasele III-IV Cangurul — concursul la care nu este (ne)voie sd copiez! 1. Un future ¢-aagezat pe un exerciiurezolvatcoret. Ce numa acoperéfutuele? 2003 -205 = 1300 YF A) 250 B) 400 ©) 500 D)910 E) 1800 ([Ungaria} 2. Helen a cumparat prijituri,fiecare prajitura avnd pretul de 3 euro. Ea avea 10 euro sia primit ca rest un euro. Cate prijituri a cumparat Helen’? A)? B)3 O4 D)s 6 [Olanda 3. Helga locuieste impreuna cu tatil, mama, fratele, un cdine, dowd pisici, doi papagali si patru pesti. Care este numarul total de picioare pe care le au impreuni? Ay 22 B) 24 O28 D)32 E)40 [Suedia] 4. Pentru a umple acvariul in care locuieste broasca testoasi, Daniel trebuie si aducd 4 gleti cu apa. La fiecare drum la robinet el umple cate o gileata cu apa, din care varsi ins jumétate pe drumul de intoarcere. Cite drumuri la robinet trebuie si facd? Aya B)S O6 D)7 Es [Fenezuela] 5. La primul semnal al dresorului, maimufele s-au asezat pe 6 randuri, ete 4 pe fiecare rnd. La al doilea semnal s-au asezat pe 8 randuri. Cate maimute se afli pe fiecare rnd la al doilea semnal? Ayl B)2 3 D)4 5S [Slovacia] 6. Dintre urmitoarele 5 numere am ales un numér par. Toate cifrele sale sunt diferite, Cifra sutelor este ublul cifrei unitajilor, iar cifra zecilor este mai mare decat cifra miilor. Ce numér am ales? ‘A)1246—-B)3874.——C)4683. iD) 4874. iE) 8462 [Slovenia] 7. Liftul nu poate transporta mai mult de 150 kg. Patru prieteni cintiresc: 60 kg, 80 kg, 80 kg si 80 kg, Care este ‘numirul minim de transporturi pe care trebuie si le faca liftul pentru a urca cei patru prieteni la ultimul etaj? A)I B)2 3 D4 E)5 [Austria] 8. in tabara Cangurul, Alex rezolvii 5 probleme pe zi, iar Sergiu 2 probleme pe zi. In cate zile Sergiu rezolvi acelasi numar de probleme pe care- rezolva Alex in 6 zile? AVS. B) 1S O10 D)s E)6 [Roménia} 9. Scufita Rosie are in doud cosuri cite 10 placinte, cu mere si cu brinza. Bunicufa a luat céteva plicinte din ‘primul cos, iar din al doilea cos atatea plicintecte au mai rimas in primul cog. Cte plicinte are acum Scufita Rosie? AS B) 10 Os D)20 E)25 [Roménia} 10. Am 9 bucifi de hartic. Unele dintre ele le tai in cdte trei bucdti. In total, acum am 15 bucdti de hartie. Cate bucati de hartie au fost taiate? Al B)2 3 D)4 E)5 [Elvepia] 11. Trei girgirie se plimba de-a lungul axei numerelor. Cand au obosit, girgirita Alice -a asezat pe numirul 24, iar girgirita Betty s-a asezat pe numarul 66, {n sfarsit, girgirita Cyntia s-a agezat exact intre Alice gi Betty. Pe ce numir s-a agezat Cyntia? A)33 B)35 2 D)45 E48 [SUA] 12, Dou pisici, Tiny si Tony si doi cAini, Dim si Dill s-au intalnit uni cu ceilalti. Tiny se temea de ambit cAini, iar Tony se temea de Dim, dar era prieten cu Dill. Care afirmatie este intotdeauna falsi? ic se teme de un caine B) Una dintre pisici nu se teme de un caine C) Exista un caine care inspaimanta ambele pisici, D) Fiecare caine inspaiménta cate 0 pisicd ‘un cine prietenos cu ambele pis [Anglia] Nem 13, John are o tableti de ciocolati impartité in patrifele cu latura de 1 cm. El amancat deja cdteva patrijele de ciocolati dintr-un coltal tabletei (cain figura). 5 Cate patratele mai are? 2 A) 66 B) 64 oe D) 60 E)S8 (SUAS 6 tom Bem 14. Cine are dreptate? Ana. Cel mai mare numar natural are 6 cifre, Bogdan: Cel mai mare numir natural are 1000 de cifre. Corina: Cel mai mare numir natural se scrie numai cu cifre de 9. Daniel: Cel mai mare numar natural nu poate fi cris. Elena: Cel mai mare numér natural are ultima cifra 0. A)Ana B)Bogdan C)Corina D)Daniel E) Elena [Romania] 15. Peter roteste un triunghi in jurul punctului P, ca in figura. in ce pozitie se va afla dupa 17 miscari? (Fintanda} 16. Care este numérul minim de copii pe care iar putea avea familia Jones, astfel incatfiecare copil sa aibi cel putin un frate si cel putin o sora? Ay? B)3 o4 b)s E)6 Waraiojoc eee | 17. Sunt cangur in careul altura, Care este numrul minim decanguricetrebuiesisari <_<} in alte celule, astfel incat pe fiecare rind gi pe fiecare coloani sa se afle exact doi canguri’ pa, Age 3s 2. O.2ia. DA SS ENO ‘rant [|i 18, Intr-un seif sunt 5 sertare, in fiecare sertar sunt 3 cutii, iar in fiecare cutie sunt 10 monede de aur. Seiful, sertarele si cutiile sunt inchise fiecare cu lacat. Cate lacte trebuie deschise pentru a putea lua 50 de monede? Ays B)6 7 Ds E)9 — [Veraina] 19, Matei a completat sirul de numere 1, 3,4, 2, 5,7, 8, 6,9, 11, 12, 10,... dup o anumita regula, dar Ana a sters din greseala ultimele 3 numere. Care crezi ci erau acestea? A)3,4,2B)S,7,8 ©) 13,1516 D) 13,1415 E) 10,12, 11. [Romania] 20. Fiecar coi sapte canguri a mancat acelasi numar de sandwich-uri. Numirul total de sandwich-wti mancate este (717). Ce cifra lipseste? Ayo BI Os D)6 8 [Bulgaria] 21, Nicolas a ales dou numere, unul de tei cifre si altul de dou cifre. Care este suma acestor numere, dacii diferenta lor este 989? A) 1000 B) 1001.) 1009) 1010_—«E) 2005 [Franga] 22, Folosind 6 bete de chibrituri poti forma doar un dreptunghi (vezi in figura). Cate dreptunghiuri diferite poti forma folosind 14 bete de chibrituri? [es] A)2 B)3 O4. D6 Hz [Estonia] sau A) B) ° D) E) 24. 5 carduri, numerotate de la | la 5, sunt asezate pe masi in ordinea urmatoare: 5, 1, 4,3, 2. Cardurile trebuie reasezate in ordinea 1, 2,3, 4,5. Lao mutare pot fi schimbate intre ele numai doui carduri. Care este numarul ‘cel mai mic de mutiri de care este nevoie? A)2 B)3 O4 D)S £6 (rolonay J a 23. 0 foaie de hartie de forma patratd este taiata in trei bucafi. Doua dintre ele sunt prezentate in figura din dreapta. Care este a treia bucati? [Cehia]