Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Colegiul Pedagogic „A. Mateevici”


Mun. Сhișinău

La practica pedagogică
Specialitatea „Pedagogie preșcolară”
Categoria de activitate: Limbă și comunicare
Tema activității: Importanța apei

Realizat: Cristalov Adriana


Metodist: Covali Areta
Grădinița: Nr.216
Grupa: Nr. 4 “Colopoțel”
Importanța apei
Proiect de activitate integrată

Grupa: Medie (4-5 ani)


Tema proiectului: Importanța apei
Subtema proiectului: Apa – izvor de sănătate
Tipul activității: Dezvoltarea vorbirii
Mijloc de realizare: Activitate integrată

Obiectiv general:

-Să formeze abilități și deprinderi de comunicare eficientă în mediul familial și cel social

Obiective de referință:

-O1. Educarea capacității de a participa la activitate atât în calitate de vorbitor cât și de auditor
- O2. Să conștientizeze aportul comunicării intrapersonale
-O3. Largirea cunoștințelor despre fenomenele care se petrec în natură

Obiective operaționale:

1. Cognitive:
-O4. Să expună părerile în legătură cu mesajul activității
-O5. Să răspundă la întrebări prin propoziții complete

2. Socio-afective:
-O6. Să manifeste interes pentru tema activității
-O7. Să-și exprime corect trăirile, sentimentele, emoțiile în cadrul activității
-O8. Să exprime compasiune față de problema poluării apei
-O9. Să ia atitudini în poziția de a ocroti mediul acvatic

3. Privind atitudini de învățare:

-O10. Să demonstreze curiozitate față de temă


-O11. Să manifeste inițiativă, creativitate
-O12. Să finalizeze sarcinile revenite pe parcursul activității

Strategii didactice:

Metode și procedee: Salutul, conversația, descoperirea, explicația, observarea, recitarea cu gesticulații și mimică, convorbirea, deducția.
Forma de organizare: Frontală.
Materiale didactice: Picături de ploaie, nourași, imagini cu pește, ,mare și nouri, poezie, hârtie A4, creioane, carioci, fișe, laptop, tablă.
Referințe bibliografice:
1. Curriculum educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1-7 ani) din Republica Moldova
2. Nicolae Ilinca “Științele naturii – mică enciclopedie pentru elevi”, București, 2007
3. Valentina Pascari “Învățăm să fim școlari” Chișinău, 2011
4. www.didactic.ro
5. https://www.youtube.com/watch?v=jwaX71DM7Sc
Etapele Metode și Forma de
Obiective Activitatea educatorului Activitatea copiilor Durata Materiale
activității procedee organizare
1. Moment Se asigură condiții optime
organizatoric pentru realizarea activității:
 Aerisirea sălii de Intră în grupă.
grupă
 Aranjarea
materialelor
necesare.
 Anexarea pe
tablă a celor 3
imagini
Copiii răspund în cor „Bună
„Bună dimineața, copii!” 1 min Salutul
dimineața”
O10
Astăzi o să avem o temă de Observarea
Da. Tablă, bandă Frontală
discuție foarte interesantă.
adezivă, 3
Doriți să aflați care este ea?
imagini:
pește, mare
Pentru a descoperi tema de În prima imagine este un pește, și ploaie. Conversația
O9 astăzi, este nevoie să privim la în imaginea cu numărul doi este
aceste trei imagini de la tablă. reprezentată marea, iar în 5 min
2. Captarea Ce vedem pee le? ultima imagine este un nouraș
atenției din care cad picături de apă.

Foarte bine. Acum să-mi Analiza


spuneți, ce cuvânt se Copiii se gândesc.
O5 potrivește pentru toate aceste
trei imagini?
Etapele Metode și Forma de
Obiective Activitatea educatorului Activitatea copiilor Durata Materiale
activității procedee organizare
3. Anunțarea Pentru a le ușura întrebarea, o Copiii răspund:
temei să le ofer câteva indicii: Deducția
 Unde trăiesc peștii? În apă.
 Marea din ce este 2 min
formată? Din apă.
O1  Și cu ce plouă afară? Cu picături de apă.

Deci, copii, cum credeți, care În cor: Apa!


este tema noastră de azi? Descoperirea
Picătura de
Foarte corect! Și deoarece ați ploaie
răspuns corect, la noi în confecționată Frontală
ospeție a venit o picătură de Copiii sunt deacord să asculte din carton
ploaie ca să vă povestească informație despre apă. colorat,
mai multe despre apă. Ce 3 min laptop, video
ziceți, copii, vrem să o cu informații
ascultăm? despre apă.

Pornesc video’ul pentru a


atrage atenția copiilor.
1. Apa este un lichid fără
culoare, gust și miros. Noi putem vedea apă în mări,
Ea mai este numită oceane, lacuri, râuri, izvoare, 3 min
„elementul principal al fântâni.
vieții”. În continuare o
să aflați de ce. Copii,
unde putem vedea noi
apă?
Bravo. Uitați-vă, avem la
tablă o imagine cu planeta
noastră, Pământ. Se uită la tablă.
Etapele Metode și Forma de
Obiective Activitatea educatorului Activitatea copiilor Durata Materiale
activității procedee organizare
4. Activitatea O5 Tot ceea ce e cu culoarea Copiii privesc la laptop, apoi la Imagine cu
propriu-zisă albastră – este apa. După cum imaginea cu Pământul. planeta
vedem, ea ocupă o mai mare Pământ
parte ca uscatul.
2. Apa este folosită Conversația
pentru a uda copăceii
O6 și floricelele. Datorită Intră în esența temei
apei cresc fructele și
legumele pe care le
consumă fiecare din Recuatlizează informația deja
noi. De asemenea, apa cunoscută Frontală
este locul de trai al
peștișorilor. Slideuri’le
3. Apa mai este folosită Majoritatea copiilor ridică mâna din video’ul
pentru consum. Câți 7 min cu picătura
din voi ați băut apă de apă
astăzi dimineața?
Ridicați mâinile.
Dar câți din voi își
spală mâinile după
baie și înainte de
masă? Explicația
Toți copiii ridică mâna.
O3 Deci, apa mai este folosită
pentru igiena personală,
atunci când ne spălăm pe
mâini sau facem baie.

Dar când mămicile voastre


vă spală hăinuțele, Copiii răspund afirmativ.
folosesc apă?
Etapele Metode și Forma de
Obiective Activitatea educatorului Activitatea copiilor Durata Materiale
activității procedee organizare

4. Apa se mai
folosește și ca o Observarea
metodă de Copiii realizează importanța majoră
transportare. Așa a apei.
cum mașinile
circulă pe străzi, la 8 min
fel și bărcile,
corăbiile, vapoarele
O3 ajută oamenii să
traverseze mările și
oceanele. Slide’urile Analiza
din video
O10 5. Unele tipuri de Stau în liniște Frontală
apă sunt utilizate în
medicină pentru a
vindeca anumite
boli sau dureri.

O6 Deci,copiii, cum credeți, Noi credem că apa este foarte


este importantă apa pentru importantă în viața noastră. Conversația
viața omului?

În așa caz, trebuie să avem


grijă de apă, să nu o irosim
fără folos și să nu o poluăm.
Pentru aceasta, ar fi bine ca 5 min
să nu lăsăm apa să curgă în
timp ce ne spălăm pe dinți,
să închidem robinetul în
timp ce nu mai avem nevoie
de el, și să nu folosim apa
O8 pentru a ne juca.
Etapele Metode și Forma de
Obiective Activitatea educatorului Activitatea copiilor Durata Materiale
activității procedee organizare
Deasemenea, trebuie să nu
aruncăm gunoiul în apă, 2 min
pentru ca peștișorii din ea să
poată trăi și ei.

5. Haideți să enumerăm toate


Consolidarea beneficiile pe care le aduce Copiii enumeră beneficiile. 4 min
activității apa.

Frontală
Acum, pentru că am aflat
câte foloase ne aduce nouă Copiii acceptă.
apa, ar fi bine să învățăm o Poezia despre Recitarea cu
poezie pe care picătura a apă (anexă) gesticulație
adus-o pentru voi. Sunteți și mimică
deacord?
Memorarea
Citesc poezia cu intonație 20 min
specifică, apoi încercăm să Ascultă, repetă, memorează.
o memorăm.

Când copiii știu poezia la un Desenează, colorează.


nivel normal, le propun la
fiecare în parte câte o fișă Fișe cu
6. Sfârșitul unde este reprezentată o --- picătura de apă
activității picătură de apă și le dau
sarcina de a îi desena ochi,
nas, gură, mâini, picioare,
iar apoi să o coloreze.