Sunteți pe pagina 1din 11

Colindătorii

– Praga 2018 –

1. Nouă azi ne-a răsărit

2. Asta-i casa cea frumoasă

3. Trei crai de la răsăritu’

4. O, ce veste minunată

5. Colindăm colind

*** *** ***

6. Bună sara gazd-aleasă

7. Într-o zi Sfânta Marie

8. La Vitleem colo-n jos

9. Închinarea Păstorilor

10. Praznic luminos


Nouă azi ne-a răsărit

Nouă azi ne-a răsărit


Domnul Iisus Hristos →
Mesia cel mult dorit
Domnul Iisus Hristos ↓

Din fecioară S-a născut


Domnul Iisus Hristos
Și cu lapte S-a crescut
Domnul Iisus Hristos

În scutece S-a-nfășat
Domnul Iisus Hristos
Și în brațe S-a purtat
Domnul Iisus Hristos

Cum e robul S-a smerit


Domnul Iisus Hristos
Și pe noi ne-a mântuit
Domnul Iisus Hristos
Asta-i casa cea frumoasă

Asta-i casa cea frumoasă Iar la masă cine șede


Florile Dalbe ↑ Florile Dalbe
Cu icoane, luminoasă Șede gazda ce frumoasă
Florile Dalbe → Florile Dalbe

La ferești cu flori domnești Cu-n pahar de vin în mână


Florile Dalbe Florile Dalbe
Pă la uși cu flori de ruuji La câți vin la toți le-nchină
Florile Dalbe Florile Dalbe

La obloace busuioace Și-n cea mână busuiocu


Florile Dalbe Florile Dalbe
La obloace busuioace Să aibă gazda norocu
Florile Dalbe Florile Dalbe

Păstă masă Cruce trasă


Florile Dalbe
Păstă pat cruce de brad
Florile Dalbe
Trei crai de la răsăritu’

Trei crai de la răsăritu


Trei crai de la răsăritu
Vifleem când s-o pornit

Tot cu steaua lăturându


Tot cu steaua lăturându
Și acolo poposind

Vifleem când o ajunsu


Vifleem când o ajunsu
Steaua lor li s-o ascuns

Paisprezece mii de prunciu


Paisprezece mii de prunciu
Toți sub saghie mi-au pus

De doi ani și mai în josu


De doi ani și mai în josu
Ca să-L afle pe Hristos

Pe Hristos nu L-o aflatu


Pe Hristos nu L-o aflatu
Duhul Sfânt L-o aparat (BIS)
O, ce veste minunată

O, ce veste minunată
În Vitleem ni s-arată
Astăzi S-a născut
Cel făr’ de-nceput bis
Cum au spus prorocii.

Că la Vitleem Maria
Săvârșind călătoria,
Într-un mic sălaș,
Lângă-acel oraș, bis
A născut pe Mesia.

Pe Fiul în al Său nume,


Tatăl L-a trimis în lume,
Să Se nască
Și să crească, bis
Să ne mântuiască.
Colindăm colind
Colindăm colind, colindăm frumos, colindăm colind, Domnului
Hristos
Se văd în zări trei magi venind și-o stea ‘naintea lor
Pe drumul spre Ierusalim călătorind de zor
Și-acolo în Ierusalim de-un prunc au întrebat
Că steaua Lui ei au văzut și-au spus că-I împărat.
Colindăm...
De-un Împărat ce s-a născut noi nu am auzit
Dar mergeți voi și-L căutați că poate-L veți găsi
Și-ndată ce-au plecat la drum cu toți se bucurară
Că steaua iar ’naintea lor frumos li s-arătară.
Colindăm...
Și-au mers până la Betleem și-acolo au stătut
Că steaua-colo i-a oprit din drumul lor cel lung
La ușa unui grajd ajunși ’năuntru ei intrară
Iar Pruncul ce Îl căutau în iesle Îl aflară.
Colindăm...
Sărac în șură lângă boi, cu mir culcat pe paie
Așa L-au găsit cei trei magi pe Dumnezeul Slavei
Dar ei pe El L-au cunoscut că este Împăratul
Cel Bun, cel Mare și cel Sfânt ce lumea a creat-o.
Colindăm...
Și-ndată magii s-au plecat cu bucurie mare
Și daruri din desagi au scos spre închinare
Tămâie, smirnă, aur mult cu drag I-au dăruit
Ca unui Domn și Dumnezeu și Împărat slăvit.
Colindăm colind, colindăm frumos, colindăm colind, Domnului
Hristos
Bună sara gazd-aleasă

Bună sara, bună sara, gazd-aleasă


Ne primește, ne primește-n a ta casă
Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem
Numa’ să vă, numa’ să vă colindăm

E Crăciun, e Crăciun și noi venim


La tot omul, la tot omul cel creștin
Vestea Nașterii s-o dăm, da noi s-o dăm
Pe Domnul să-L lăudăm, să-L lăudăm

S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt


Dumnezeu pe-acest pământ, pe-acest pământ
Sara asta-i sară sfântă, sară sfântă
Lângă noi îngerii cântă-ngerii cântă

Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă


Pân’ la anul, pân’ la anul tot voioasă
Când pornim a colinda, a colinda
Tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta
Că noi nu te-om ocoli, te-om ocoli
Și cu drag tot om veni, tot om veni
Într-o zi Sfânta Marie

Într-o zi Sfânta Marie, a plecat ca să se-n scrie


Bună sara în sara de Ajun

Și-ajungând într-o cetate, întreabă cu bunătate


Bună sara în sara de Ajun

Să o lase să se culce, noaptea-n drum să n-o apuce


Bună sara în sara de Ajun

Dar oamenii din cetate, i-au răspuns cu răutate


Bună sara în sara de Ajun

Du-te, du-te și ne lasă, că nu avem loc în casă


Bună sara în sara de Ajun

Necăjită, supărată, a plecat într-o poiata


Bună sara în sara de Ajun

În poiată era zare, pe cer o lumină mare


Bună sara în sara de Ajun

Ș-acolo pe fân uscat, S-a născut mare-mpărat


Bună sara în sara de Ajun

Bună sara în sara de Ajun


La Vitleem colo-n jos

La Vitleem colo-n jos (încep băieții)


Cerul arde luminos
Preacurata,
Naște astăzi pe Hristos

Naște-n ieslea oilor (încep băieții)


Pe-mpăratul tuturor
Preacurata,
Stă și plânge-ncetișor

N-are scutec de-nfășat (încep băieții)


Nici hăinuță de-mbrăcat
Preacurata,
Pentru pruncul de-mpărat

Nu mai plânge Maica mea (începe Alina!)


Scutecele noi ți-om da
Preacurata,
Pruncul Sfânt de-i înfășa.
Închinarea păstorilor

Noi umblăm și colindăm Pruncul mâinile-Și întinde


Florile dalbe ↑ Florile dalbe
Pe Dumnezeu căutăm Maica Sfântă le sărută
Florile dalbe ↓ Florile dalbe
Alergarăm și-L aflarăm La pământ plecându-ne
Florile dalbe Florile dalbe
În iesle la boi născut Și noi sărutându-le
Florile dalbe Florile dalbe

Vântul dulce tragănă Bucuroși să-L prăznuim


Florile dalbe Florile dalbe
Pruncul de mi-L leagănă Cu daruri, să-L dăruim
Florile dalbe Florile dalbe
Ploaia caldă, Fiul scaldă Cu stele albe de flori
Florile dalbe Florile dalbe
Neaua ninge, nu-L atinge Și-o oaie cu miel prior
Florile dalbe Florile dalbe
Praznic Luminos

Praznic luminos, strălucit frumos


Astăzi ne-a sosit și ne-a veselit,
Că Mântuitorul și Izbăvitorul
Cu trup S-a născut ↑, cu trup S-a născut ↓.

Raiul cel închis, azi iar s-a deschis,


Șarpelui cumplit capul s-a zdrobit
Și strămoșii iară, prin Sfânta Fecioară
Iar s-au înnoit, iar s-au înnoit.

Îngerii cântau, păstorii fluierau,


Magii se-nchinau, toți se bucurau.
Dar Irod era că se tulbura
De nașterea Sa, de nașterea Sa.

El Îl căuta, voind morții a-L da,


Dar Pruncul Iisus din țară S-a dus.
Fie lăudat, binecuvântat,
De-a pururi, Amin, de-a pururi, Amin!

S-ar putea să vă placă și