Sunteți pe pagina 1din 3

Rânduiala vecerniei de sâmbătă seara

Sâmbătă seara dascălul vine la biserică mai devreme şi-şi pregăteşte cărţile
de slujbă, găseşte ce glas este la rând în Octoih, cată în calendar şi în Minei ce
sfânt se sărbătoreşte şi ce fel de slujbă are, ce stihiri, tropare, bogorodicine,
catavasii, condace de cântat, ce canoane de citit etc.
1. Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna...
2. Strana: (cântă) Amin.
3. Preotul: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
4. Strana: (cântă) Împărate Ceresc... (apoi citeşte), Sfinte Dumnezeule...,
Preasfântă Treime..., Tatăl nostru...
5. Preotul: Că a Ta este împărăţia...
6. Strana: (citeşte) Amin. Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă... Şi
acum... Veniţi să ne închinăm... Psalmul 103 (Ceaslovul).
7. Preotul: Ectenia mare.
8. Strana: Fericit bărbatul -- catisma întâia.
9. Preotul: Ectenia mică.
10. Strana: (cântă) Doamne strigat-am... pe glasul Octoihului şi pune
stihirile pe 10, începând cu stihul: Scoate din temniţă sufletul meu...
(Ceaslovul).
1) Dacă sfântul din Mineu are 3 stihiri, punem 7 stihiri din Octoih şi 3 din
Mineu ale sfântului;
2) Dacă sfântul din Mineu are 6 stihiri, punem 6 din Octoih şi 4 din Mineu;
3) Dacă sfântul din Mineu are după tipic polieleu ori priveghere, adică are
8 stihuri, punem 4 din octoih şi 6 din Mineu;
5) Dacă în Mineu sunt 2 sfinţi şi amândoi au stihiri, punem 4 stihiri din
Octoih şi 6 ale sfinţilor din Mineu; Dacă duminica va fi înaintea prăznuirii ori
după prăznuire, punem 4 stihiri din Octoih, 3 ale sărbătorii din Mineu şi 3 ale
sfântului.
6) Dacă duminica se va nimeri şi înaintea prăznuirii sau după prăznuire şi
sfânt cu polieleu, punem 3 stihiri din Octoih, 3 ale sărbătorii din Mineu şi 4 ale
sfântului;
7) Dacă duminica va cădea odovania unei sărbători din cele 12 mari,
punem 4 stihiri din Octoih şi 6 ale sărbătorii.

Însemnare. Dacă biserica n-are Minee lunare şi slujba duminicii se face pe


Octoih şi pe Mineu de obşte stihiri la Doamne strigat-am... sfântului punem numai
3, dar nu pe toate, căci în Mineul de obşte stihiri sunt puse mai multe, ca pentru
sfinţi mari (cu polieleu, fără de cazul, când într-adevăr se sărbătoreşte un sfânt ca
polieleu).
La Slavă... punem stihira sfântului de la Slavă... din Mineu, dacă este. La
sărbători la Slavă... punem stihira sărbătorii cea de la Slavă... Şi acum... Dacă
sfântul n-are stihira cântăm Slavă... Şi acum... dogmatica glasului din Octoih.
Preotul: înţelepciune drepţi!
Strana: (cântă) Lumină lină... (Ceaslovul)
Preotul: Să luăm aminte, pace tuturor!
Strana: Şi duhului tău. (Ceaslovul)
Preotul: înţelepciune, să luăm aminte, prochimen glasul al 6-lea: Domnul
a împărăţit... (şi zice tot prochimenul cu stihurile lui, iar strana îl cântă),

Însemnare. Dacă sărbătoarea sau sfântul din Mineu au paremii, ele se


citesc imediat după cântarea prochimenului.
16. Preotul: Ectenia întreită. (La primele 2 cereri ale ecteniei strana
cântă “Doamne miluieşte” numai câte o dată, iar la celelalte câte 3 ori).
17. Strana: învredniceşte-ne, Doamne...
18. Preotul: Ectenia “Să plinim rugăciunea noastră...”
19. Strana: Stihirile la stihoavnă din Octoih. La Slavă... stihira sfântului
din Mineu, dacă are. Şi acum... stihira din Octoih, dar nu cea de unde s-au
cântat stihirile stihoavnei, dar de la altă duminică, după glasul stihirii de la
Slavă... a sfântului. Dacă sfântul n-are stihira, atunci la Slavă... Şi acum... punem
stihira Octoihului glasului de rând. La sărbători la Şi acum... punem stihira
sărbătorii din Mineu.
20. Strana: Acum slobozeşti..., Sfinte Dumnezeule...
21. Preotul: Că a Ta este împărăţia...
22. Strana: (cântă) Amin. Troparul învierii glasului din Octoih, Slavă...
troparul sfântului din Mineu, Şi acum... bogorodicina duminicală pe glasul
troparului sfântului, dar nu pe glasul troparului învierii (o găsim la glasul
corespunzător în Octoih sau la sfârşitul Mineului lunar).
23. Preotul: Înţelepciune!
24. Strana: (cântă) Binecuvintează.
25. Preotul: Cel ce este binecuvântat...
26. Strana: Amin. Întăreşte Dumnezeule sfânta şi dreapta credinţă a
dreptmăritorilor creştini în veacul veacului.
27. Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu...
28. Strana: Ceea ce eşti mai cinstită...
29. Preotul: Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule...
30. Strana: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea, şi
în vecii vecilor, amin. Doamne miluieşte (de 3 ori), PC Părinte
binecuvântează.
31 . Preotul: Zice otpustul duminicii.
32. Strana: ((cântă) Amin. ÎPS Petru...).

S-ar putea să vă placă și