Sunteți pe pagina 1din 12

CUPTOR INCORPORABIL

FST100/1X
Conform prevederilor legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, este interzisă eliminarea
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) alături de deşeurile
municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societatile
autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţionează
echipamente noi de acelaşi tip).

Autorităţile locale trebuie să asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a


deşeurilor precum şi funcţionalitatea acesotra. Contactaţi societatea de salubrizare sau
compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informaţii detaliate.
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi predate şi distribuitorilor, la
achiziţionarea de echipamente noi de acelaşi tip (schimb 1 la 1).

Predarea, de către utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, la


punctele de colectare municipale, societăţile autorizate de colectare/reciclare sau
distribuitori ( în cazul în care se achiziţioneaza de echipamente noi de acelaşi tip)
facilitează refolosirea, reciclarea sau alte forme de valoificare a acestora.

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine substanţe periculoase care


pot avea un impact negativ asupra mediului şi sanătăţii umane în cazul în care DEEE nu
sunt colectate selectiv şi gestionate conform prevederilor legale.

Simbolul de mai jos (o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X), aplicat pe un
echipament electric sau electronic, semnifică faptul ca acesta face obiectul unei colectări
separate şi nu poate fi eliminat împreuna cu deşeurile municipale nesortate.

Importator: CANDY HOOVER ROMANIA SRL


Calea Victoriei, 155, bl.D1, sc.7, et.4, sector 1, Bucuresti
Tel/Fax: 021 318 32 97; 021 318 32 98

2
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Măsuri de siguranţă

Vă mulţumim pentru alegerea acestui produs. Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
vă recomandăm:
- Să citiţi cu atenţie toate avertizările prezentate în acest manual
- Să păstraţi acest manual de utilizare pentru referinţe ulterioare

În momentul în care cuptorul este pus în funcţiune pentru prima dată este posibil să
emane fum şi mirosuri neplăcute. Aceasta nu este o defecţiune, ci se datorează încălzirii
pereţilor din cavitatea cuptorului. Vă recomandăm să aşteptaţi ca fumul şi mirosurile
neplăcute să dispară, înainte de a introduce alimentele care urmează a fi preparate.
Prin natura sa, acest aparat se încălzeşte în momentul utilizării, în special în zona uşii
cuptorului. De aceea, vă recomandăm să nu permiteţi copiilor să stea în preajma
cuptorului în timpul funcţionării acestuia. Cuptorul trebuie supravegheat cu atenţie în
timpul funcţionării acestuia în modul grill.
De aceea, la centrele noastre autorizate de service este disponibil un dispozitiv de
protecţie (numai pentru cuptoarele cu uşa din sticlă) care are rolul de a reduce
temperatura suprafeţelor frontale ale cuptorului; acest dispozitiv trebuie montat în cazul
în care în locuinţa dumneavoastră sunt copii de vârste mici. Acest dispozitiv poate fi
comandat la centrele noastre autorizate de service.

Declaraţie de conformitate. Acest aparat este realizat în conformitate cu prevederile


directivei CEE 89/109 şi legii nr. 18 din 25/01/92.

Acest aparat este conform cu Directivele Europene 89/336/CEE, 73/23/CEE şi


amendamentele ulterioare.

3
IMPORTANT
Acest aparat trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost realizat, pentru prepararea
alimentelor.
Orice altă utilizare (de exemplu pentru încălzirea locuinţei) este improprie şi deosebit de
periculoasă. Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea incorectă
sau eronată a acestui produs.
Utilizarea unui astfel de aparat electric implică respectarea câtorva reguli importante,
cum ar fi:
- Nu trageţi de cablul de alimentare pentru scoaterea ştecherului din priză;
- Nu atingeţi aparatul dacă aveţi mâinile sau picioarele ude;
- Nu utilizaţi aparatul dacă sunteţi desculţi;
- Nu permiteţi copiilor sau persoanelor cu dizabilităţi să utilizeze acest aparat, fără
supraveghere;
- Vă recomandăm să nu utilizaţi prelungitoare sau prize multiple;
- În cazul în care apar probleme în funcţionarea aparatului, vă rugăm să întrerupeţi
funcţionarea acestuia.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de
către personalul calificat de la un centru de service autorizat. Cablul deteriorat va fi
înlocuit cu un cablu de lungime similară, tip H0RR-F, H0VV-F, H05V2V2-F. Firul
pentru împământare (galben-verde), trebuie să fie cu 10 mm mai lung decât firul
pentru fază.
Orice reparaţie a acestui aparat trebuie efectuată numai la un centru de service
autorizat şi este recomandată utilizarea de piese de schimb originale.
Nerespectarea recomandărilor de mai-sus poate afecta funcţionarea corectă şi în
siguranţă a aparatului.

Instalare

Instalarea acestui produs nu este asigurată de către producător şi instalarea incorectă


nu este acoperită de garanţie.
Instalarea trebuie realizată în conformitate cu instrucţiunile, de către persoane
calificate. Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru instalarea incorectă
a aparatului. O instalare incorectă poate provoca accidentarea pesoanelor sau
deteriorarea obiectelor din jurul aparatului.

INCORPORAREA ÎN MOBILIER
Introduceţi aparatul în spaţiul dedicat (sub blatul de lucru sau în mobilier tip coloană).
Fixarea se realizează cu ajutorul a 4 şuruburi care sunt vizibile în momentul în care
deschideţi uşa cuptorului.
Pentru a asigura condiţiile de ventilare, trebuie respectate distanţele menţionate în
figura de la pagina 12.
Observaţie: pentru cuptoarele care sunt instalate împreună cu plita, trebuie respectate
şi instrucţiunile din manualul de instalare al plitei.

4
IMPORTANT
Pentru a garanta buna funcţionare a aparatului incorporabil, trebuie ca mobilierul să
aibă caracteristici specifice.
Panourile din care este realizat mobilierul trebuie să fie rezistente la temperaturi
ridicate. În special, în cazul mobilierului placat cu furnir, furnirul trebuie să fie
rezistent la temperaturi de 1200C; materialele plastice sau foliile colante care nu sunt
rezistente la astfel de temperaturi se vor deforma. În conformitate cu normele de
siguranţă, trebuie ca după instalare, aparatul să nu vină în contact cu părţile electrice.
Orice elemente care asigură protecţia, trebuie să fie fixate astfel încât să nu poată fi
desfăcute decât cu ajutorul unor ustensile speciale.
Pentru a garanta buna ventilare a aparatului, vă recomandăm să eliminaţi placa din
spate a corpului de mobilier, în plus placa de sprijin trebuie să aibă în partea din spate
un spaţiu de circa 45 mm.

Conexiunea electrică
Introduceţi ştecherul cablului de alimentrare într-o priză prevăzută cu împământare.
Pentru modelele care nu sunt prevăzute cu ştecher, trebuie montat pe cablul de
alimentare un ştecher care să suporte tensiunea indicată pe plăcuţa cu date tehnice.
Firul pentru împământare este de culoare galben- verde. Această operaţiune trebuie
efectată numai de către un electrician autorizat.
În cazul în care ştecherul nu este compatibil cu priza, trebuie înlocuită priza.
Înlocuirea prizei se va realiza numai de către un electrician autorizat.
Dacă doriţi să conectaţi aparatul direct la sistemul electric, este necesar să instalaţi un
întrerupător omnipolar între aparat şi sursa de alimentare, cu o distanţă minimă de
3mm între contactele comutatorului iar acesta trebuie să corespundă regulilor în
vigoare. Priza şi întrerupătorul omnipolar trebuie să fie uşor accesibile.
Important: în faza de instalare, cablul de alimentare trebuie aşezat astfel încât în
niciun punct al acestuia să nu se atingă o temperatură cu 50 0C mai mare decât
temperatura ambientală.
Aparatul este realizat în conformitate cu normele privind siguranţa prevăzute de
reglementările în vigoare. Siguranţa acestui aparat este garantată dacă sunt corect
realizate conexiunile electrice şi aparatul este conectat la o priză prevăzută cu
împământare.
În cazul în care nu sunteţi siguri care sunt caracteristicile circuitului electric din
locuinţa dumneavoastră şi ale prizei la care va fi conectat aparatul, vă rugăm să luaţi
legătura cu un electrician autorizat pentru a efectua aceste verificări. Verificaţi ca
circuiul electric şi priza la care va fi conectat aparatul să suporte puterea maximă
indicată pe plăcuţa cu date tehnice. În cazul în care nu sunteţi diguri, luaţi legătura cu
un electrician autorizat.
Important: producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru eventualele
accidente sau deteriorări apărute din cauza faptului că aparatul nu a fost conectat la o
priză prevăzută cu împământare.
ATENŢIE: tensiunea şi voltajul sunt menţionate pe plăcuţa cu date tehnice de pe
aparat (fig. 4 – pag. 12).

5
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

* Program de testare CENELEC EN 50304 utilizat pentru stabilirea clasei energetice.

CUPTOR INCORPORABIL

Cuptorul este prevăzut cu:


 Un element de încălzire inferior
 Un element de încălzire superior care, în
funcţie de tipul de preparare, poate fi utilizat
pentru rumenire sau pentru grill la infraroşu.
Buton mod
Buton termostat
preparare
Rotiţi butonul pentru modul de preparare în poziţia
becul va rămâne aprins pentru toate operaţiunile
care vor urma.
Convecţie naturală
Funcţionează elementul de încălzire inferior şi
elementul de încălzire superior. Se utilizează pentru
prepararea tradiţională, este optimă pentru prepararea
fripturilor, vânatului, ideal pentru părjituri, mere
coapte sau pentru a face alimentele mai crocante.
Temperatura poate fi reglată de la 50 la 2400C.
Funcţionează elementul de încălzire inferior.
Adecvat pentru prepararea delicată a alimentelor
(taste, soufle etc.)
Grill
Este activat elementul pentru grill cu infraroşu.

6
RECOMANDĂRI UTILE

Rafturile cuptorului – Sistem de blocare

Cuptorul este prevăzut cu un nou sistem de blocare a


rafturilor. Acest sistem permite scoaterea rafturilor, fără a fi
nevoie să le înclinaţi. În acest mod puteţi trage în exterior
raftul în perfectă siguranţă pentru a amesteca alimentele sau
pentru a verifica stadiul de preparare al acestora.
Pentru a scoate raftul în afară este suficient, aşa cum se poate
observa şi în figura alăturată, să ridicaţi puţin , să prindeţi
raftul de partea anterioară şi să trageţi uşor de acesta.

Preparare la grill
Acest tip de preparare permite rumenirea rapidă a alimentelor.
Pentru acest tip de preparare, vă recomandăm să aşezaţi raftul pe nivelul 3 sau 4, în
funcţie de dimensiunile alimentelor (Fig. 2, pag. 10).
Toate tipurile de carne se pot prepara la grill, cu excepţia cărnii de vânat şi a chiftelelor.
Carnea şi peştele ce urmează a fi preparate la grill trebuie uşor unse cu ulei.

Timp de preparare
La paginile 6-7-8-9-10-11 sunt prezentate tabele care conţin timpul de preparare
recomandat pentru diverse tipuri de alimente. Timpul de preparare poate varia, în funcţie
de experienţa pe care o veţi acumula.

Curăţare şi întreţinere
Curăţaţi suprafeţele din inox şi email cu apă călduţă şi detergent lichid sau cu produse
speciale pentru astfel de suprafeţe, disponibile în comerţ. Este interzisă utilizarea
substanţelor abrazive, deoarece deteriorează suprafeţele şi aspectul acestora.
Curăţarea cuptorului este foarte importantă şi trebuie efectuată după fiecare utilizare. Pe
pereţii cuptorului se acumulează grăsime şi reziduuri alimentare care, dacă nu sunt
îndepărtate, la următoarea utilizare a cuptorului vor produce mirosuri neplăcute. Pentru
curăţare, utilizaţi apă călduţă şi detergent lichid, apoi ştergeţi bine.
Pentru a elimina necesitatea curăţării frecvente a cavităţii cuptorului, există posibilitatea
ca pereţii din interiorul cuptorului să fie prevăzuţi cu nişte panouri speciale acoperite cu
un smalţ cu structură microporoasă, ce pot fi achiziţionate ca accesorii opţionale: vezi
paragraful „CUPTOR CU CURĂŢARE PIROLITICĂ”.

Rafturile cuptorului pot fi curăţate cu apă căldă cu detergent lichid. Curăţarea suprafeţelor
din sticlă trebuie realizată numai după ce aceste suprafeţe s-au răcit. Nerespectarea
acestor instrucţiuni poate duce la anularea garanţiei.
Becul din interiorul cuptorului poate fi înlocuit cu un bec similar, rezistent la temperaturi
ridicate.

7
Cuptor cu curăţare pirolitică
Există posibilitatea ca pereţii din interiorul cuptorului să fie prevăzuţi cu nişte panouri
speciale acoperite cu un smalţ cu structură microporoasă, ce pot fi achiziţionate ca
accesorii opţionale. Se elimină astfel necesitatea curăţătii manuale a interiorului
cuptorului.
Grăsimile acumulate pe pereţii cuptorului în timpul preparării, vor fi descompuse de
smalţ printr-un proces catalitic de oxidare şi transformare a acestor depuneri în produse
gazoase.
În cazul în care depunerile de grăsime sunt foarte mari, este posibil ca autocurăţarea să nu
se poată realiza corespunzător. Pentru a facilita curăţarea, puteţi seta cuptorul să
funcţioneze fără alimente timp de 10-20 minute, la temperatura maximă.
Nu utilizaţi produse abrazive, bureţi metalici, obiecte ascuţite, produse chimice sau
detergenţi care ar putea deteriora iremediabil smalţul.
Vă recomandăm ca atunci când preparaţi la grill sau dacă preparaţi alimente suculente, să
utilizaţi o tavă colectoare pe care să o aşezaţi la baza cavităţii cuptorului.
În cazul în care anumite pete de grăsime sunt dificil de îndepărtat şi nu dispar după
realizarea procesului de curăţare pirolitică, frecaţi uşor aceste pete cu un material textil
moale îmbibat în apă caldă.

Observaţie: Toate panourile de autocurăţare disponibile in comerţ au un randament de


circa 300 de ore de funcţionare a cuptorului. După depăşirea acestei perioade de utilizare,
panourile trebuie înlocuite.

Service şi garanţie

Pentru detalii referitoare la termenul de garanţie şi condiţiile de acordare a garanţiei, vă


rugăm să citiţi certificatul de garanţie care însoţeşte acest produs.
Orice reparaţie trebuie efectuată numai de personalul calificat de la centrele de service
autorizate.

8
TABELE CU TIMPII DE PREPARARE

Timpi de preparare prezentaţi în tabelele de mai sus sunt numai orientativi. Durata de
preparare a alimentelor poate varia în funcţie de calitatea acestora, prospeţime,
dimensiuni şi de preferinţele dumneavoastră în ceea ce priveşte consumul acestor
alimente. După scoaterea alimentelor din cuptor, lăsaţi-le să stea câteva minute înainte de
a le servi.

Pentru amplasarea corectă a rafturilor, vezi figura 2 de la pagina 10.

RECOMADARE: Opriţi funcţionarea cuptorului cu circa 10 minute înainte de termenul


recomadat. În acest mod veţi putea utiliza căldura remanentă şi veţi reduce consumul de
energie.

Preparat Cantitate Nivel Timp de Temp. Observaţii


preparare cuptor
în minute
Paste
Lasagna 3,5 kg 2 7075 220 Introduceţi lasagna în cuptorul
rece.
Canelloni 1,8 kg 2 5060 220 Introduceţi canelloni în cuptorul
rece.
Paste la cuptor 2,5 kg 2 5560 220 Introduceţi pastele în cuptorul rece.
Aluaturi
Pâine 1 kg de 2 35 200 Pregătiţi aluatul sub formă de pâine
aluat Preîncălzire şi realizaţi în partea superioară a
10 aluatului o tăietură în formă de x.
Lăsaţi aluatul să crească la
temperatura camerei, timp de 2 ore,
ungeţi forma, aşezaţi aluatul şi
aşezaţi forma în centrul tăvii.
Pizza 1 kg 1 2535 190 Preîncălziţi cuptorul circa 15
minute, presăraţi pe blatul de pizza
suc de roşii, mozarella şi şuncă,
ulei, sare, oregano.
Aluat vol au n. 24 1 3035 220 Aşezaţi foile de aluat pe tava unsă
vent şi coaceţi.
Focaccia (n. 4) 200 gr. de 2 2530 200 Preîncălziţi cuptorul 15 minute,
aluat ungeţi tava cuptorului. Înainte de a
aşeza cele 4 foccacia pe tavă,
trebuie unse cu ulei şi sărate şi
lăsate să crească la temperatura
camerei timp de 2 ore.

9
Carne
Toate tipurile de carne pot fi preparate în recipiente cu marginile înalte sau joase.
Vă recomandăm să acoperiţi recipientele cu margini joase pentru a evita stropierea
pereţilor din interiorul cuptorului cu sos.
Dacă acoperiţi recipientul, carnea va fi mai fragedă şi mai suculentă. Dacă nu o
acoperiţi, va fi mai crocantă.
Timpii de preparare diferă în funcţie de modul de preparare: cu capac sau fără capac.

Preparat Cantitate Nivel Timp de Temp. Observaţii


preparare cuptor
în minute
Carne
Friptură de 1 kg 3 7080 220 Aşezaţi carnea pe un vas din sticlă
vită termorezistentă, cu margini înalte
şi presăraţi sare şi piper. Întoarceţi
carnea la jumătatea duratei de
preparare.
Friptură de 1 kg 2 100110 220 Preparaţi carnea într-un vas din
porc sticlă termorezistentă acoperit.
Presăraţi sare, piper, arome
naturale, ulei şi unt.
Friptură de 1,3 kg 1 90100 220 Preparaţi ca mai sus.
viţel
File de viţel 1 kg 2 8090 220 Preparaţi ca mai sus.
Peşte
Păstrăv 3 bucăţi / 2 4045 220 Aşezaţi păstrăvul într-un vas din
1 kg sticlă termorezistentă acoperit,
Presăraţi peste păstrăv ulei, sare şi
ceapă.
Somon 750 g pe 2 3035 220 Preparaţi somonul într-un vas din
bucată sticlă termorezistentă, neacoperit.
Presăraţi sare, piper şi ulei.
Calcan File / 1 kg 2 4045 220 Presăraţi sare şi 1 lingură de ulei.
Biban 2 bucăţi 2 4045 220 Preparaţi în vas acoperit. Puneţi
ulei şi sare.
Pui, iepure
Bibilică 1 – 1,3 kg 2 6080 220 Puneţi bucăţile de carne într-un
vas din sticlă termorezistentă cu
marginile înalte sau din ceramică.
Condimentaţi cu arome naturale şi
puţin ulei.
Pui 1,5-1,7 kg 2 110120 220 La fel ca mai sus.
Iepure de casă 1-1,2 kg 2 5565 220 Puneţi bucăţi de dimensiuni egale
în tava smălţuită. Condimentaţi cu
arome naturale. Dacă este necesar,
întoarceţi bucăţile de carne.

10
Preparat Cantitate Nivel Timp de Temp. Observaţii
preparare cuptor
în minute
Prăjituri
Prăjitură cu 1 55 180 În tavă de prăjtură cu Ø 22.
cacao Preîncălziţi 10 minute.
Prăjitură 1 55 175 Preîncălziţi 10 minute. În tavă de
margherita prăjtură cu Ø 22.
Prăjitură cu 1 65 180 În tavă de prăjtură cu Ø 22.
morcovi Preîncălziţi 10 minute.
Prăjitură cu 700 g 1 40 200 În tavă de prăjtură cu Ø 22.
albuş de ou Preîncălziţi 10 minute.
Legume
Ţelină 800 g 1 7080 220 Tăiaţi în 4, presăraţi cu sare şi
aşezaţi într-un vas termorezistent
uns cu unt.Acoperiţi vasul.
Dovlecei 800 g 1 70 220 Tăiaţi dovleceii felii şi presăraţi sare
şi bucăţele de unt. Preparaţi într-un
vas termorezistent, acoperit.
Cartofi 800 g 2 6065 220 Tăiaţi cartofii în felii egale şi turnaţi
ulei. Presăraţi sare, oregano şi
rozmarin. Preparaţi într-un vas
termorezistent, acoperit.
Morcovi 800 g 1 8085 220 Tăiaţi morcovii felii, acoperiţi şi
preparaţi în vas termorezistent.
Fructe
Mere întregi 1 kg 1 4555 220 Coaceţi merele întregi într-un vas
termorezistent din sticlă sau
ceramică, neacoperit.
Pere 1 kg 1 4555 220 La fel ca mai sus.
Piersici 1 kg 1 4555 220 La fel ca mai sus.
Preparare la grill
Toast 4 felii 4 5 Grill Aşezaţi feliile de pâine pe grătar.
Preîncălzire 5 Lăsaţi feliile în cuptor, în partea de
jos, înainte de servire.
Toast cu 4 bucăţi 3 10 Grill Aşezaţi feliile de pâine pe grătar.
topping Preîncălzire 10
Cârnăciori 6 bucăţi / 0,9 4 25/30 Grill Tăiaţi cârnăciorii pe jumătate şi
kg Preîncălzire 5 întoarceţi-i la jumătatea duratei de
preparare. Verificaţi periodic
uniformitatea preparării.
Costiţe de 4 bucăţi / 1,5 4 25 Grill Aşezaţi bucăţile de carne pe grătarul
viţel kg Preîncălzire 5 mare şi întoarceţi-le de două ori.
Pulpe de pui 4 bucăţi / 1,5 3 50/60 Grill Condimentaţi cu arome naturale şi
kg Preîncălzire 5 întoarceţi din când în când.

11
INSTALARE

Plăcuţa cu date
tehnice

Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

* Versiunea în limba italiană este de referinţă.

12

S-ar putea să vă placă și